Nahlásit škodu online
Volejte od 9 do 17 hodin

+420 774 019 960

O nás

Poskytujeme našim klientům právní pomoc při získávání náhrady škod na zdraví, ztíženém společenském uplatnění a dalších majetkových i nemajetkových újmách. Naše odměna je pak vyúčtována až z vyplacené náhrady podle předem stanovené dohody.

Jsme s tým zkušených právníků se zaměřením na medicínské právo, dopravní právo a náhrady škod, spolupracujeme se soudními znalci a posudkovými lékaři, abychom dokázali co nejlépe uspokojit zájmy našeho klienta.

Naší specializací je řešení sporů o náhrady škod způsobených:

  • Dopravní nehodou
  • Pracovním úrazem a nemocí z povolání
  • Úrazem na chodníku
  • Trestným činem nebo jiným deliktem

Nabízíme svým klientům bezplatnou právní pomoc advokáta již v přípravném, trestním, občanském, správním nebo jiném řízení. Díky tomu jste chráněni před případnými pokusy viníků o zbavení se a přenesení viny na poškozené.