Nahlásit škodu online
Volejte od 9 do 17 hodin

+420 736 727 533

O nás

Zajišťujeme našim klientům finanční pomoc při získávání náhrady škod na zdraví, ztíženém společenském uplatnění a dalších majetkových i nemajetkových újmách. V průběhu celého řízení financuje klientovi – vlastníkovi pohledávky – odměny advokátů, soudní poplatky, znalecké posudky a další související náklady po dobu celého řízení až do vyplacení náhrady škody. Tyto náklady neseme i v případě neúspěchu ve věci. Naše odměna je pak vyúčtována až z vyplacené náhrady podle předem stanovené dohody.

Spolupracujeme s týmem zkušených právníků se zaměřením na medicínské právo, dopravní právo a náhrady škod, dále se soudními znalci a posudkovými lékaři, abychom dokázali co nejlépe uspokojit zájmy našeho klienta.

Naší specializací je financování sporů o náhrady škod způsobených:

  • Dopravní nehodou
  • Pracovním úrazem a nemocí z povolání
  • Úrazem na chodníku
  • Trestným činem nebo jiným deliktem

Jako jediná firma na trhu nabízíme svým klientům bezplatnou právní pomoc advokáta již v přípravném, trestním, občanském, správním nebo jiném řízení. Díky tomu jste chráněni před případnými pokusy viníků o zbavení se a přenesení viny na poškozené.

Veškeré právní jednání, ať již vůči soukromým subjektům (například pojišťovnám, viníkům nehod ap.) nebo státním orgánům (Policii ČR, státnímu zastupitelství, správním orgánům nebo soudů) jsou prováděny výhradně advokátem, členem České advokátní komory. Společnost Legalfin s.r.o. samotná neposkytuje žádné právní služby. Zkušeného advokáta Vám doporučíme a uhradíme.