Nahlásit škodu online
Pro náhlášení škody volejte

+420 736 727 533

Ztížení společenského uplatnění

Ztížení společenského uplatnění představuje trvale ztracené nebo omezené možnosti seberealizace poškozeného při pohledu do budoucnosti. Toto omezení se může projevovat například ve sféře rodinného, kulturního, společenského či sportovního života . Může jít např. o vynucenou změnu profesní kariéry, omezení ve způsobu trávení volného času, ve sportovním vyžití, ztrátu společenských kontaktů, nemohoucnost a s tím spojenou […]