Nahlásit škodu online
Volejte od 9 do 17 hodin

+420 736 727 533

Výpočet výše bolestného

Připravili jsme pro Vás kalkulátor na výpočet výše bolestného, který vychází z platné metodiky Nejvyššího soudu ČR. Tento kalkulátor můžete využít zcela zdarma. Poskytuje orientační výpočet bolestného.

Chcete získat přesné a odborné posouzení všech Vašich nároků?

Využijte možnosti kvalifikovaného posouzení odškodného zkušeným advokátem a atestovaným lékařem – klikněte zde.

Zadejte kód Vaší diagnózy nebo popište druh zranění:





KódKlasifikace poškození zdraví– diagnózaPočet bodůBolestné
S057Avulze – vytržení oka 20059 008 Kč
S0580Jiná poranění oka a očnice – ophtalmia photoelectrica 102 950 Kč
S0581Jiná poranění oka a očnice – ophtalmia photoelectrica - cizí tělísko zaseknuté do rohovky 154 426 Kč
S0582Jiná poranění oka a očnice – ophtalmia photoelectrica - hluboká nepronikající rána rohovky 308 851 Kč
S0587Jiná poranění oka a očnice – ophtalmia photoelectrica - poleptání rohovky vedoucí k její perforaci 15044 256 Kč
S0586Jiná poranění oka a očnice – ophtalmia photoelectrica - poleptání stromatu rohovky alkálií (vápno, čpavek) 10029 504 Kč
S0584Jiná poranění oka a očnice – ophtalmia photoelectrica - popálení nebo poleptání epitelu rohovky 205 901 Kč
S0583Jiná poranění oka a očnice – ophtalmia photoelectrica - popálení obou víček II. - III. stupně 308 851 Kč
S0585Jiná poranění oka a očnice – ophtalmia photoelectrica - popálení stromatu rohovky ohněm nebo kyselinou 7020 653 Kč
S0510Kontuze očního bulbu a tkání očnice 154 426 Kč

Hodnota jednoho bodu bolestného pro rok 2018 činí 295,04 Kč.
Kalkulačka bolestného poskytuje pouze základní a orientační výpočet, nijak nezohledňuje další možné komplikace a podmínky.
Nemůžete najít svou nemoc nebo zranění?
Nerozumíte latinským pojmům ve Vaší lékařské zprávě?
Chcete získat vyšší bolestné?
Prosím vyplňte níže uvedený formulář a my Vás budeme kontaktovat.





captcha


Odškodnění bolestného

Občanský zákoník stanoví, že při újmě na přirozených právech člověka, je škůdce povinen odčinit škodu i nemajetkovou újmu, kterou tím způsobil. Nemajetkovou újmou rozumíme také způsobené duševní útrapy, například bolest.

Výpočet výše bolestného je poměrně složitá a komplexní problematika. S příchodem nového občanského zákoníku byla zrušena stará vyhláška o odškodnění bolesti a ztížení společenského uplatnění. Nově má být náhrada stanovena podle zásad slušnosti. Toto neurčité tvrzení však značně komplikuje možnost mimosoudního vyrovnání a není zcela praktické. Řešení situace se ujal Nejvyšší soud, který vydal metodiku k náhradě nemajetkové újmy na zdraví (bolest a ztížení společenského uplatnění podle § 2958 občanského zákoníku).

Tato metodika vychází z Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví, vypracovaná Světovou zdravotnickou organizací (WHO), kde k jednotlivým lékařským diagnózám je přiřazena bodová hodnota.
Kromě bolestného má poškozený právo také na náhradu dalších nemajetkových škod, jako je například ztížení společenského uplatnění, nákladů s léčením a podobně.

Hodnoty bodu bolestného v předchozích letech najdete zde.

Zjistěte, zda-li nemáte nárok také na odškodné za ztížení společenského uplatnění.

Ochrana osobních údajů

Dotazy a výsledky hledání z tohoto kalkulátoru na výpočet výše bolestného nejsou nijak dále zpracovávány, nikde se neevidují ani neukládají.  Přístup k výsledkům má pouze subjekt (fyzická osoba), jenž dotaz do kalkulátoru zadal a případně ten, komu to tento subjekt umožnil.

Veškeré osobní údaje zpracováváme v souladu s nařízením Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679  GDPR – obecné nařízení o ochraně osobních údajů.