Ztížení společenského uplatnění

Ztížení společenského uplatnění představuje trvale ztracené nebo omezené možnosti seberealizace poškozeného při pohledu do budoucnosti. Toto omezení se může projevovat například ve sféře rodinného, kulturního, společenského či sportovního života . Může jít např. o vynucenou změnu profesní kariéry, omezení ve způsobu trávení volného času, ve sportovním vyžití, ztrátu společenských kontaktů, nemohoucnost a s tím spojenou odkázanost na pomoc jiných (s pocitem vynucené vděčnosti) apod. Účelem je tedy poskytnout náhradu za nemožnost žít plnohodnotný život.

Základní kritéria

Základním východiskem jsou aktivity a styl života konkrétního postiženého před ublížením na zdraví a jeho posouzení v porovnání se stavem, který se ustálil po skončené léčbě. Jde tedy o to, že se zde projevují určité trvalé následky, které mají negativní vliv na další život postiženého. Představují tak překážku pro jeho další životní dráhu. Pozor je třeba dát na to, že ne každá překážka působí u každého člověka stejně závažné následky. Např. ztráta prstu houslisty, který kvůli tomu musí zcela zanechat své profese, je nepochybně výrazně těžším následkem než u člověka, pro kterého tento následek představuje jen menší omezení v jeho pracovním či soukromém životě.

Projevy trvalých následků

Trvalé následky mohou mít podobu fyzickou i psychickou. Lze mezi ně řadit například různé formy zohyzdění, ztrátu smyslu, ztrátu končetiny, fantomovou bolest po amputaci, omezení hybnosti, ztrátu reprodukční schopnosti, močovou inkontinenci, jizvy po popáleninách či operacích, depresivní či paranoidní stavy, ale též zmenšenou šanci najít partnera, uzavřít sňatek a založit rodinu apod.

Další aspekty hodnocení ztížení společenského uplatnění

V rámci hodnocení trvalých následků pro další život postiženého je nutné zohlednit jeho věk. V případě nezletilých půjde například o to, jakým způsobem se zúžila možnost volby jejich povolání a jejich celkového rozvoje, v případě seniorů to, že budou např. složitěji hledat uplatnění v oboru, ve kterém po celý život působili.

Způsob náhrady

V rámci odčinění ztížení společenského uplatnění metodika Nejvyššího soudu doporučuje zcela nový systém, který umožní přihlédnout k odlišnostem každého jednotlivého případu. Východiskem je upravená Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví z dílny Světové zdravotnické organizace. Třídí postižení podle tělesných struktur a funkcí a snaží se vystihnout dopady těchto postižení na schopnost člověka vykonávat běžné životní aktivity.

Potřebujete poradit s uplatněním nároku na ztížení společenského uplatnění?

Prosím vyplňte níže uvedený formulář. Jeho vyplnění je zcela nezávazné. Budou Vás kontaktovat naši zástupci, kteří Vám sdělí další podrobné informace.

[contact-form-7 id=“4″ title=“Contact form 1″]

Další příspěvky

Užíváme cookies abychom Vám zajistili funkčnost našich stránek. Pokud budete nadále prohlížet naše stránky předpokládáme, že s použitím cookies souhlasíte.

Otevřít chat
Naši právníci jsou on-line!
Dobrý den,
Jak Vám můžeme pomoci?