Koronavirus a kurzarbeit – jak získat příspěvek od státu

Říká se, že největší hodnotou z hlediska každé firmy je její kvalifikovaná pracovní síla. Nyní v době koronaviru a jeho mimořádných dopadů na ekonomiku však dochází k situaci, kdy není možné zaměstnance udržet na plno v práci.  Na řadu tak přichází omezování provozu pro překážky v práci, pro něž se vžil německý výraz kurzarbeit. Stát na tuto situaci může poskytnout příspěvek.

Koronavirus a kurzarbeit
Koronavirus a kurzarbeit – jak získat příspěvek od státu

Zkušený zaměstnanec, který je seznámen s provozem zaměstnavatele a se způsobem výkonu práce, kterou má u zaměstnavatele vykonávat a má s výkonem dané práce pro zaměstnavatele zkušenosti. Takový zaměstnanec představuje je zpravidla efektivnější, a z hlediska z hlediska investovaných finančních prostředků i „dražší“, než zaměstnanec nezkušený.

Ustanovení § 209 zákoníku práce reaguje na situaci, kdy zaměstnavatel nemá pro zaměstnance z důvodu přechodného poklesu poptávky a odbytu po jeho výrobků nebo služeb dostatek práce, aby mohl využít veškerou pracovní sílu zaměstnance v rozsahu ujednaného pracovního úvazku. Tato nemožnost přidělovat práci musí být v příčinné souvislosti s omezením odbytu výrobků nebo poptávky po službách a musí trvat po celou dobu překážky. K této situaci velmi často dochází i nyní u podnikatelů, jejichž provozovny nebyly uzavřeny na základě krizových opatření, ale o jejich produkty aktuálně není zájem. V posledních dnech nás kontaktovali provozovatel autopůjčoven, výrobce oken nebo prodejce průmyslových strojů.

V takovém případě může zaměstnavatel v dohodě s odborovou organizací, a nepůsobí-li u něj odborová organizace, pak v rámci vnitřního předpisu, určit, že zaměstnancům, na které dopadají podmínky částečné nezaměstnanosti a nelze jim přidělit práci v rozsahu ujednané pracovní doby, nebude poskytována za nerozvrženou pracovní dobu náhrada mzdy ve výši průměrného výdělku, nýbrž náhrada ve výměře nejméně 60% průměrného výdělku.

Příklad:

Nastane-li u zaměstnavatele dočasný pokles odbytu po jeho výrobcích tak, že má pro zaměstnance práci pouze v rozsahu 3/5 ujednaného pracovního úvazku znějícího na stanovenou týdenní pracovní dobu 40 hodin týdně, tedy 24 hodin resp. tři dny, pak je možné vůči takovému zaměstnanci uplatnit režim částečné nezaměstnanosti prostřednictvím dohody s odborovou organizací nebo vnitřním předpisem.

V takovém případě má-li zaměstnanec rovnoměrně rozvrženou pracovní dobu, mu může být pracovní doba rozvržena například na dny pondělí. Ve zbytku pracovního úvazku v daném týdnu bude uplatněn režim částečné nezaměstnanosti dle §209 zákoníku práce.

Zaměstnanci pak od zaměstnavatele bude náležet dosažená mzda za odpracované dny a náhrada mzdy ve výši za neodpracovaných 16 hodin, tj. neméně 16 x 60% průměrného výdělku zaměstnance.

Tento režim je možno uplatnit i u zkrácených pracovních úvazků.

Příspěvek v době částečné nezaměstnanosti

Příspěvek v době částečné nezaměstnanosti může dle § 115 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, zaměstnavateli poskytnout Úřad práce na základě dohody uzavřené po předchozím souhlasu vlády, pokud na straně zaměstnavatele nastane překážka v práci z výše uvedeného důvodu dle § 209 odst. 1 zákoníku práce.

Zákon stanoví podmínky, že zaměstnavatel nemůže zaměstnanci přidělovat práci v rozsahu nejméně 20 % stanovené týdenní pracovní doby, poskytuje pro některou z uvedených překážek v práci náhradu mzdy za podmínek a ve výši podle § 207 písm. b) nebo § 209 odst. 2 zákoníku práce a od uzavření dohody o poskytnutí příspěvku s Úřadem práce bude poskytovat zaměstnanci tuto náhradu mzdy ve výši nejméně 70 % průměrného výdělku, a dále se v dohodě o poskytnutí příspěvku zaváže, že v době sjednané pro poskytování příspěvku se zaměstnancem, na kterého bude příspěvek poskytován, nerozváže pracovní poměr z důvodů uvedených v § 52 písm. a) až c) zákoníku práce.

Dnes 23.3.2020 vláda schválila, že v souvislosti s krizovými opatřeními v důsledku koronaviru bude zaměstnavatelům na kurzarbeit přispívat. Program má být vyhlášen od 1. dubna 2020, přineseme další aktualizaci.

Co musí firma udělat

  1. Vydat vnitřní předpis dle § 209 odst. 1 zákoníku práce, vzor vnitřního předpisu najdete zde. Pokud u firmy působí odbory, je nutná smlouva s odborovou organizací.
  2. Rozvrhnout pracovní dobu konkrétním zaměstnancům
  3. Uzavřít dohodu s úřadem práce a dále podle ní postupovat, například vyúčtovat související náklady.

Potřebujete pomoci s řešením škody v důsledku krizové situace v souvislosti s koranavirem?

Pokud máte zájem o další informace, prosím vyplňte následující kontaktní formulář nebo volejte na číslo 774 019 960. Vyplnění formuláře je zcela nezávazné. Budeme Vás kontaktovat a sdělíme Vám další podrobné informace zcela zdarma.

[contact-form-7 id=“4″ title=“Contact form 1″]

Další příspěvky

Užíváme cookies abychom Vám zajistili funkčnost našich stránek. Pokud budete nadále prohlížet naše stránky předpokládáme, že s použitím cookies souhlasíte.

Otevřít chat
Potřebujete pomoc?
Dobrý den,
jak Vám můžeme pomoci?