Proč krizová opatření nahradilo mimořádné opatření ministerstva?

Vláda v pondělí 23.3.2020 vyhlásila usnesení 127/2020 Sb., kterým vzala na vědomí mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 23. března 2020, č. j. MZDR 12746/2020-1, kterým byl cituji „prodloužen“ zákaz maloobchodního prodeje a prodeje služeb až na uvedené výjimky.

Tím samým usnesením však vláda zrušila své usnesení 82/2020 Sb. a 84/2020 Sb., kterými byl tento prodej zakázán v téměř shodném rozsahu.

Navíc v mimořádném opatření Ministerstva zdravotnictví se nemluví o prodloužení zákazu, ale o zákazu novém s účinností od 24. března 6 hodin ráno.

Nabízí se tedy otázka proč? K čemu může sloužit změna právního rámce? Proč se z režimu krizového zákona přepínáme do režimu zákona o ochraně veřejného zdraví? Proč nařízení vlády nahrazujeme opatřením obecné povahy? Proč dokument není publikován pod svým číslem jednacím a je jen těžko dohledatelný?

Jednou z možných odpovědí může být, že zákon o ochraně veřejného zdraví nikterak neupravuje možnou náhradu škody. Provozovatelé dotčených zařízení obchodu a služeb by tak neměli nárok na odškodnění jako v případě krizových opatření. Rovněž není nijak omezena platnost takového mimořádného opatření, není nijak podmíněna souhlasem parlamentu a podobně.

Tento postup je nejspíš legální, v souladu se zákonem, neboť § 80 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, takovou pravomoc ministerstvu přiznává. Je však takový postup legitimní?

Možná námitka, že vláda a parlament schválili nová protikrizová opatření, nemůže obstát. Zavedení kurzarbeitu, odložení EET nebo odpuštění záloh na pojištění OSVČ nemůže nahradit škody, které je stát povinen vykompenzovat na základě krizového zákona. Rozsah škod je značný, jde například o nevyužité nájmy obchodních prostor, náklady na zaměstnance, kterým musí být mzda nahrazena, může se jednat i o ušlý zisk. Naproti tomu odpuštění záloh je jen oddálením platby v čase, neboť na konci budou muset být platby uhrazeny.

Jaký budou mít tyto kroky dopad na životy milionů Čechů, kteří nemohou provozovat své povolání?

Mgr. Daniel Zinrák
advokát
+420 774 019 960

Další příspěvky

Užíváme cookies abychom Vám zajistili funkčnost našich stránek. Pokud budete nadále prohlížet naše stránky předpokládáme, že s použitím cookies souhlasíte.

Otevřít chat
Potřebujete pomoc?
Dobrý den,
jak Vám můžeme pomoci?