Nahlásit škodu online
Volejte od 9 do 17 hodin

+420 774 019 960

Metodika k náhradě nemajetkové újmy na zdraví (bolest a ztížení společenského uplatnění podle § 2958 občanského zákoníku)

Vzhledem k tomu, že metodika Nejvyššího soudu ČR k náhradě nemajetkové újmy na zdraví nebyla (ani být nemohla) publikována ve Sbírce zákonů, ani není zcela volně k dispozici, rozhodli jsme se k jejímu kompletnímu uveřejnění na našich stránkách. Metodika byla publikována ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek Nejvyššího soudu České republiky číslo 6/2014, která však […]

Kvalifikované posouzení odškodného

Potřebujete odborně posoudit své nároky na odškodnění? Nevyznáte se v komplikovaných právních předpisech a lékařské terminologii? Nevíte, na co všechno máte nárok?   Připravili jsme pro Vás možnost zpracování odborného posudku zkušeným advokátem a atestovaným lékařem v daném lékařském oboru. Tuto službu nabízíme také advokátům, kteří se na problematiku náhrady škody a újmy nespecializují, ale řeší konkrétní […]