Nahlásit škodu online
Volejte od 9 do 17 hodin

+420 774 019 960

Kvalifikované posouzení odškodného

Potřebujete odborně posoudit své nároky na odškodnění? Nevyznáte se v komplikovaných právních předpisech a lékařské terminologii? Nevíte, na co všechno máte nárok?   Připravili jsme pro Vás možnost zpracování odborného posudku zkušeným advokátem a atestovaným lékařem v daném lékařském oboru. Tuto službu nabízíme také advokátům, kteří se na problematiku náhrady škody a újmy nespecializují, ale řeší konkrétní […]

Ztížení společenského uplatnění

Ztížení společenského uplatnění představuje trvale ztracené nebo omezené možnosti seberealizace poškozeného při pohledu do budoucnosti. Toto omezení se může projevovat například ve sféře rodinného, kulturního, společenského či sportovního života . Může jít např. o vynucenou změnu profesní kariéry, omezení ve způsobu trávení volného času, ve sportovním vyžití, ztrátu společenských kontaktů, nemohoucnost a s tím spojenou […]