Trvalé následky

Trvalé následky ve svém významu neskrývají nic jiného, než jak samotná slova napovídají, a sice nevratné poškození zdraví. Může se tak stát z nejrůznějších příčin, nejtypičtěji v důsledku pracovního úrazu,  dopravní nehody, nepovedeného lékařského zákroku či následkem nehody při rekreačních činnostech.

Následkem těchto událostí mohou být nejrůznější zdravotní komplikace, které v určitých případech mohou svou závažností přetrvat s mizivou či žádnou šancí na zlepšení. Hovoříme například o ztrátě končetiny, zraku, ochrnutí, ale též i méně závažných následcích, které jsou ale schopné člověka omezit ve pracovním, společenském, ale i osobním životě.

Zákon samozřejmě pamatuje na tyto situace, kdy v případě trvalých následků, obdobně jako v případě bolestného, rozlišujeme původ poranění, tedy kde se úraz stal. Jedná se o dvě situace a sice, zda došlo k úrazu a následným trvalým následkům v práci, nebo mimo ni. Pokud došlo ke zranění při práci u zaměstnavatele, které vyústilo v trvalé následky, máte nárok podle zákoníku práce požadovat po zaměstnavateli náhradu za ztížení společenského uplatnění. Stejně tak Vás i občanský zákoník opravňuje k možnosti žádat o náhradu za ztížení společenského uplatnění v případech, kdy poškozením zdraví vznikne tzv. překážka lepší budoucnosti. Samotný pojem ztížení společenského uplatnění pak představuje právě ony, lidově řečeny, trvalé následky.

Výše kompenzace trvalých následků

Nárok na náhradu za ztížení společenského uplatnění (chcete-li za trvalé následky), respektive výši finanční částky, jež má kompenzovat trvalé omezení v životě, stanovuje odborník.

K hodnocení oněch trvalých následků po úraze dochází od ustálení zdravotního stavu, tedy zpravidla po roce od úrazu, případně i déle podle konkrétního případu.

Jak Vám můžeme pomoci

Při uplatnění nároku na náhradu trvalých následků Vám můžeme poskytnout:

  • řádné ohodnocení ztížení společenského uplatnění ve všech dotčených lékařských oborech;
  • posouzení Vašich nároků na ztížení společenského uplatnění špičkovými lékaři a zkušenými advokáty;
  • zastoupení advokátem pro celé řízení již od vzniku škody,
  • obstarání veškerých potřebných znaleckých posudků.

Naše odměna je poté vypočtena podle předem dohodnutých pravidel až po zaplacení Vašich nároků. Vy tak dopředu nic neplatíte a na Vašem úspěchu závisí i náš úspěch.

Naše pomoc vychází z odborných znalostí právníků, lékařů, i zkušeností z konkrétních případů. Jsme schopni vám zajistit nejvyšší možné ohodnocení náhrady ztížení společenského uplatnění včetně bolestného dalších souvisejících nároků. Jako poškozený se tak můžete věnovat plně sobě, svému zdravotnímu stavu a nalezení duševní rovnováhy. Nepříjemnosti spojené s uplatněním Vašich nároků přenechejte na nás.

Tip na závěr. Bohužel se nezřídka stává, že pokud nárok uplatníte u zaměstnavatele či pojišťovny, ohodnotí Váš nárok méně, než by ve skutečnosti nárok měl být hodnocen. Následně proto stanoví menší finanční kompenzaci, než na kterou má poškozená osoba nárok. I v takovém případě Vám můžeme pomoci.

Věřte, že problematika trvalých následků je těžkým oříškem pro řadu odborníků, advokátů, nespoléhejte se proto, že trvalé následky vyřešíte ku svému prospěchu svépomocí.

Pokud máte zájem o další informace, prosím vyplňte níže uvedený formulář. Jeho vyplnění je zcela nezávazné. Budou Vás kontaktovat naši zástupci, kteří Vám sdělí další podrobné informace.

Nezávazná konzultace zdarma

Utrpěli jste nehodu, úraz nebo jinou škodu a potřebujete poradit?
Prosím vyplňte tento formulář a my se Vám ozveme.

Nezávazná konzultace zdarma

Utrpěli jste nehodu, úraz nebo jinou škodu a potřebujete poradit?
Prosím vyplňte tento formulář a my se Vám ozveme.

Nezávazná konzultace zdarma

Utrpěli jste nehodu, úraz nebo jinou škodu a potřebujete poradit?
Prosím vyplňte tento formulář a my se Vám ozveme.