Vzor žádosti na náhradu škody v důsledku krizových opatření proti koronaviru

Věříme, že našim posláním je pomáhat potřebným s prosazováním práva. Proto jsme se rozhodli, že zcela zdarma zveřejníme vzor žádosti na náhradu škody v důsledku krizových opatření proti koronaviru, které má každý možnost upravit a doplnit dle své reálné situace.

Vzor žádosti náhrady škod krizových opatření

Po skončení nouzového stavu se na nás obrací velké množství podnikatelů, kteří žádají o právní pomoc při uplatnění škod v důsledku krizových opatření proti koronaviru. Vzhledem k enormnímu zájmu a našim kapacitním možnostem nejsme schopni každému vyhovět a poskytnout adekvátní právní pomoc. Jak tedy postupovat?

Sumarizace škod

Doporučujeme začít soupisem vzniklých škod v přiložené tabulce. Vzhledem k legislativním změnám v průběhu nouzového stavu, kdy část opatření vláda vydala podle krizového zákona č. 240/2000 Sb. a část podle zákona o ochraně veřejného zdraví č. 258/2000 Sb., uveďte uplatňované škody v jednotlivých časových obdobích.

Na prvním listu tabulky je prostor pro uvedení fixních nákladů, které vznikaly v průběhu nouzového stavu a nebyly kryty řádnými příjmy. Je možné také uplatnit náhradu za zlikvidované zásoby, například z hygienických důvodů (maso, pivo atd.). Prosím dbejte na prevenční povinnost předcházet škodám.

Druhý list tabulky je věnován ušlému zisku. Jeho vyčíslení je výrazně složitější a obecně vychází z daňových přiznání za minulá období. Podle právní teorie je však potřeba uvažovat také nad snížením uplatněného ušlého zisku i pro případ, že by k žádným krizovým opatřením nedošlo. Z toho důvodu je do tabulky zařazen také redukční koeficient, který má zohlednit očekávatelný pokles zájmu o zboží a služby v době pandemie i bez krizových opatření. Jako výchozí hodnotu jsme zvolili 50%, finální hodnota je na vašem uvážení.

Žádost na Ministerstvo vnitra a Úřad vlády

Odpovědnost za způsobené škody v důsledku krizových opatření má vždy stát jako celek. Po důkladném zvážení jsme usoudili, že bude vhodné podat žádost jak na Ministerstvo vnitra, tak i na Úřad vlády. Důvody podrobněji rozebíráme v samostatném článku zde.

V této žádosti uveďte všechny škody, které vznikly od vyhlášení opatření omezující provoz vašich konkrétních provozoven až do jejich opětovného otevření. Existují právní názory, že stát odpovídá podle § 2 krizového zákona také za škodu způsobenou také opatřeními ministerstva zdravotnictví.

Žádost na Ministerstvo zdravotnictví

V této žádosti uveďte pouze škody vzniklé v období platnosti nezákonných mimořádných opatření ministerstva zdravotnictví. V případě, že Vám bude přiznána náhrada za toto období podle žádosti na Ministerstvo vnitra a Úřad vlády, vezměte tuto žádost zpět.

Pravidla použití

Tyto vzory dáváme k dispozici k libovolným úpravám bez uvedení našeho autorství. Vzory může použít každý zcela zdarma i v rámci podnikatelské činnosti. Zároveň se odmítáme odpovědnost za jakékoliv právní nároky vyplývající z použití těchto vzorů.

Budeme vděčni za zpětnou vazbu jednak na zpracování vzorů, ale také z procesu uplatnění náhrady škody u státu.

Placené konzultace

Vzhledem k velkému zájmu o předložené vzory a pomoc s jejich úpravami jsme zavedli placené telefonické nebo online konzultace, které si můžete objednat stisknutím tlačítka níže.

Konzultace jsou možné pouze na dálku, není možné se setkat osobně. Jako placenou službu je také možné požádat o zpracování dokumentů s hlavičkou advokátní kanceláře.

K dipozici jsou tyto placené konzultace:

Doba konzultaceCena
30 minut1.500,- Kč
45 minut2.250,- Kč
60 minut3.000,- Kč

Další příspěvky

Užíváme cookies abychom Vám zajistili funkčnost našich stránek. Pokud budete nadále prohlížet naše stránky předpokládáme, že s použitím cookies souhlasíte.

Otevřít chat
Potřebujete pomoc?
Dobrý den,
jak Vám můžeme pomoci?