Číselník diagnóz MKN10N90

Číselník diagnóz MKN10N90 (NZIS)

Mezinárodní klasifikace nemocí 10.vydání

 KódNázev
A00Cholera
A000Cholera, původce: Vibrio cholerae 01, biotyp cholerae
A001Cholera, původce: Vibrio cholerae 01, biotyp eltor
A009Cholera, NS
A01Břišní tyfus a paratyfus
A010Břišní tyfus – typhus abdominalis
A011Paratyfus A
A012Paratyfus B
A013Paratyfus C
A014Paratyfus, NS – infekce způsobené Salmonellou paratyphi NS
A02Jiné infekce způsobené salmonelami
A020Salmonellosis – salmonelová enteritida
A021Salmonelová septikémie
A022Lokalizované infekce salmonelami
A028Jiné určené infekce salmonelami
A029Infekce salmonelami, NS
A03Shigellosis
A030Shigellosis, původce: Shigella dysenteriae
A031Shigellosis, původce: Shigella flexneri
A032Shigellosis, původce: Shigella boydii
A033Shigellosis, původce: Shigella sonnei
A038Shigellosis jiná
A039Shigellosis, NS
A04Jiné bakteriální střevní infekce
A040Enteropatogenní infekce, původce: Escherichia coli
A041Enterotoxikogenní infekce, původce: Escherichia coli
A042Enteroinvazivní infekce, původce: Escherichia coli
A043Enterohemoragické infekce, původce: Escherichia coli
A044Jiné střevní infekce, původce: Escherchia coli
A045Enteritis, původce: Campylobacter
A046Enteritis, původce: Yersinia enterocolitica
A047Enterokolitis, původce: Clostridium difficile
A048Jiná určená bakteriální střevní infekce
A049Bakteriální střevní infekce, NS
A05Jiné bakteriální otravy (intoxikace), přenesené potravinami
A050Stafylokoková intoxikace přenesená potravinami
A051Botulismus
A052Intoxikace přenesená potravinami, původce: Clostridium perfingens [Clostridium welchii]
A053Intoxikace přenesená potravinami, původce: Vibrio paraheamolyticus
A054Intoxikace přenesená potravinami, původce: Bacillus cereus
A058Jiné specifikované bakteriální intoxikace přenesené potravinami
A059Bakteriální intoxikace přenesená potravinami, NS
A06Amoebiasis – amébóza
A060Akutní amébová dysenterie – úplavice
A061Chronická střevní amébóza
A062Amébová nedysenterická kolitida
A063Amoebom (střevní)
A064Amébový jaterní absces
A065Amébový plicní absces (J99.8*)
A066Amébový mozkový absces (G07*)
A067Kožní amébóza
A068Amébová infekce jiných lokalizací
A069Amébóza, NS
A07Jiné protozoární střevní nemoci
A070Balantidióza
A071Giardiósa (lamblióza)
A072Kryptosporidióza
A073Izosporóza
A078Jiné určené protozoární střevní nemoci
A079Protozoární střevní nemoci, NS
A08Virové a jiné specifikované střevní infekce
A080Rotavirová enteritida
A081Akutní gastroenteropatie, původce: agens Norwalk
A082Adenovirová enteritida
A083Jiná virová enteritida
A084Virové střevní infekce, NS
A085Jiné určené střevní infekce
A09Průjem-diarrhoea a gastroenteritida předpokládaného infekčního původu
A15Tuberkulóza dýchacího ústrojí bakteriologicky a histologicky ověřená
A150Tuberkulóza plic, ověřená ze sputa mikroskopicky s nebo bez kultivace
A151Tuberkulóza plic, ověřená pouze kultivací
A152Tuberkulóza plic, ověřená histologicky
A153Tuberkulóza plic, ověřená NS způsoby
A154Tuberkulóza nitrohrudních mízních uzlin, bakteriologicky a histologicky ověřená
A155Tuberkulóza hrtanu, průdušnice a bronchu, bakteriologicky a histologicky ověřená
A156Tuberkulózní zánět pohrudnice, bakteriologicky a histologicky ověřený
A157Primární tuberkulóza dýchacího ústrojí bakteriologicky a histologicky ověřená
A158Jiná tuberkulóza dýchacího ústrojí, bakteriologicky a histologicky ověřená
A159Tuberkulóza dýchacího ústrojí NS, bakteriologicky a histologicky ověřená
A16Tuberkulóza dýchacího ústrojí, bakteriologicky a histologicky neověřená
A160Tuberkulóza plic, bakteriologicky a histologicky negativní
A161Tuberkulóza plic, bakteriologické a histologické vyšetření nebylo prováděno
A162Tuberkulóza plic, bez uvedení bakteriologického nebo histologického ověření
A163Tuberkulóza nitrohrudních mízních uzlin,bez uvedení bakteriol.nebo histol.ověření
A164Tuberkulóza hrtanu,průdušnice a bronchu,bez uvedení bakteriol.nebo histol.ověření
A165Tuberkulózní zánět pohrudnice, bez uvedení bakteriologického nebo histologického ověření
A167Primární tuberkulóza dýchacího ústrojí bez uvedení bakteriol.nebo histol.ověření
A168Jiná tuberkulóza dýchacího ústrojí,bez uvedení bakteriol.nebo histol.ověření
A169Tuberkulóza dýchacího ústrojí NS,bez uvedení bakteriol.nebo histol.ověření
A17Tuberkulóza nervové soustavy
A170Tuberkulózní meningitida – meningitis tuberculosa (G01*)
A171Meningeální tuberkulom (G07*)
A178Jiná tuberkulóza nervové soustavy
A179Tuberkulóza nervové soustavy, NS (G99.8*)
A18Tuberkulóza jiných orgánů
A180Tuberkulóza kostí a kloubů
A181Tuberkulóza močové a pohlavní soustavy
A182Tuberkulózní periferní lymfadenopatie
A183Tuberkulóza střev, pobřišnice a mezenterických uzlin
A184Tuberkulóza kůže a podkožního vaziva
A185Tuberkulóza oka
A186Tuberkulóza ucha
A187Tuberkulóza nadledvin (E35.1*)
A188Tuberkulóza jiných určených orgánů
A19Miliární tuberkulóza
A190Akutní miliární tuberkulóza jediného určeného místa
A191Akutní miliární tuberkulóza více lokalizací
A192Akutní miliární tuberkulóza, NS
A198Jiná miliární tuberkulóza
A199Miliární tuberkulóza, NS
A20Mor-pestis
A200Bubonický – dýmějový mor
A201Celulokutanní mor
A202Plicní mor
A203Morová meningitida
A207Septikémický mor
A208Jiné formy moru
A209Mor, NS
A21Tularémie
A210Ulceroglandulární tularémie
A211Okuloglandulární tularémie
A212Plicní tularémie
A213Gastrointestinální tularémie
A217Generalizovaná tularémie
A218Jiné formy tularémie
A219Tularémie, NS
A22Anthrax – uhlák – sněť slezinná
A220Kožní antrax
A221Plicní antrax
A222Gastrointestinální antrax
A227Antraxová septikémie
A228Jiné formy antraxu
A229Anthrax, NS
A23Brucellosis – vlnivá horečka
A230Brucelóza, původce: Brucella melitensis
A231Brucelóza, původce: Brucella abortus
A232Brucelóza, původce: Brucella suis
A233Brucelóza, původce: Brucella canis
A238Jiná brucelóza
A239Brucellosis, NS
A24Malleus – vozhřivka a pseudomalleus – melioidosis
A240Malleus – vozhřivka
A241Akutní prudká melioidóza
A242Subakutní nebo chronická melioidóza
A243Jiná melioidóza
A244Melioidosis, NS
A25Horečka z krysího kousnutí
A250Spirillosis
A251Streptobacillosis
A259Horečka z krysího kousnutí, NS
A26Erysipeloid
A260Kožní erysipeloid
A267Erysipelothrixová septikémie
A268Ostatní formy erysipeloidu
A269Erysipeloid, NS
A27Leptospiróza
A270Leptospirosis icterohaemorrhagica
A278Ostatní formy leptospirózy
A279Leptospiróza, NS
A28Ostatní zoonotické bakteriální nemoci nezařaditelné jinam
A280Pasteurellosis
A281Nemoc kočičího škrábnutí
A282Extraintestinální yersinióza
A288Jiné určené zoonotické bakteriální nemoci nezařaditelné jinam
A289Zoonotická bakteriální nemoc, NS
A30Lepra – malomocenství [Hansenova nemoc]
A300Lepra indeterminovaná
A301Lepra tuberkuloidní
A302Lepra hraniční tuberkuloidní
A303Lepra hraniční
A304Lepra hraniční lepromatózní
A305Lepra lepromatózní
A308Jiné formy lepry
A309Lepra, NS
A31Nemoci způsobené jinými mykobakteriemi
A310Plicní mykobakteriální infekce
A311Kožní mykobakteriální infekce
A318Jiné mykobakteriální infekce
A319Mykobakteriální infekce, NS
A32Listerióza – listeriosis
A320Listerióza kožní
A321Listeriová meningitida a meningoencefalitida
A327Listeriová septikémie
A328Jiné formy listeriózy
A329Listerióza, NS
A33Tetanus novorozenců
A34Tetanus porodnický
A35Tetanus jiný
A36Záškrt – diphtheria
A360Záškrt hltanu
A361Nosohltanový záškrt
A362Hrtanový záškrt
A363Kožní záškrt
A368Jiný záškrt
A369Záškrt, NS
A37Dávivý kašel – pertussis
A370Dávivý kašel, původce: Bordetella pertussis
A371Dávivý kašel, původce: Bordetella parapertussis
A378Dávivý kašel, původce: jiný určený druh Bordetelly
A379Dávivý kašel, NS
A38Spála – scarlatina
A39Meningokokové infekce
A390Meningokoková meningitida – meningitis meningococcica (G01*)
A391Waterhauseův-Friderichsenův syndrom (E35.1*)
A392Akutní meningokokcémie
A393Chronická meningokokcémie
A394Meningokokcémie, NS
A395Meningokoková onemocnění srdce
A398Jiné meningokokové infekce
A399Meningokoková infekce, NS
A40Streptokoková septikémie
A400Septikémie, způsobená Streptokoky skupiny A
A401Septikémie, způsobená Streptokoky, skupiny B
A402Septikémie způsobená Streptokoky, skupiny D
A403Septikémie, původce: Streptococcus pneumoniae
A408Jiná streptokoková septikémie
A409Streptokoková septikémie, NS
A41Jiná septikémie
A410Septikémie, původce: Staphylococcus aureus
A411Septikémie, způsobená jinými určenými stafylokoky
A412Septikémie, způsobená neurčeným stafylokokem
A413Septikémie, původce: Haemophilus influenzae
A414Septikémie, způsobená anaeroby
A415Septikémie způsobená jinými gramnegativními organismy
A418Jiné určené septikémie
A419Septikémie, NS
A42Aktinomykóza – actinomycosis
A420Plicní aktinomykóza
A421Břišní aktinomykóza
A422Cervikofaciální aktinomykóza
A427Aktinomykotická septikémie
A428Jiné formy aktinomykózy
A429Aktinomykóza, NS
A43Nocardiosis
A430Plicní nokardióza
A431Kožní nokardióza
A438Jiné formy nocardiózy
A439Nokardióza, NS
A44Bartonellosis
A440Bartonelóza systémová
A441Bartonelóza kožní a mukokutánní
A448Jiné formy bartonelózy
A449Bartonelóza, NS
A46Růže – erysipelas
A48Jiné bakteriální nemoci jinde nezařazené
A480Plynatá sněť (gangrena emphysematosa)
A481Legionářská nemoc
A482Nepneumonická legionářská nemoc [pontiacká horečka ]
A483Syndrom toxického šoku
A484Brazilská purpurová horečka
A488Jiné určené bakteriální nemoci
A49Bakteriální infekce neurčené lokalizace
A490Stafylokoková infekce, NS
A491Streptokoková infekce, NS
A492Infekce, původce: Haemophilus influenzae, NS
A493Mykoplasmová infekce, NS
A498Jiné bakteriální infekce neurčené lokalizace
A499Bakteriální infekce, NS
A50Vrozená syfilis – příjice – lues
A500Časná vrozená syfilis, s příznaky
A501Časná vrozená syfilis, latentní
A502Časná vrozená syfilis, NS
A503Pozdní vrozená syfilitická okulopatie
A504Pozdní vrozená neurosyfilis [juvenilní neurosyfilis]
A505Jiná pozdní vrozená syfilis, s příznaky
A506Pozdní vrozená syfilis, latentní
A507Pozdní vrozená syfilis, NS
A509Vrozená syfilis, NS
A51Časná syfilis
A510Primární genitální syfilis
A511Primární řitní syfilis
A512Primární syfilis, jiných lokalizací
A513Sekundární syfilis kůže a sliznic
A514Jiná sekundární syfilis
A515Časná syfilis, latentní
A519Časná syfilis, NS
A52Pozdní syfilis
A520Kardiovaskulární syfilis
A521Neurosyfilis s příznaky
A522Asymptomatická neurosyfilis
A523Neurosyfilis, NS
A527Jiná pozdní syfilis, s příznaky
A528Pozdní syfilis, latentní
A529Pozdní syfilis, NS
A53Jiná a neurčená syfilis
A530Latentní syfilis neurčená jako časná nebo pozdní
A539Syfilis, NS
A54Gonokoková infekce
A540Gonokoková infekce dol.pohlav.a moč.ústrojí bez abscesu periuretrálních a přídatných žláz
A541Gonokoková infekce dol.pohlav.a moč.ústrojí s abscesem periuretrálních a přídatných žláz
A542Gonokoková pelviperitonitida a jiné gonokokové infekce pohlavního a močového ústrojí
A543Gonokoková infekce oka
A544Gonokoková infekce svalové a kosterní soustavy
A545Gonokoková faryngitida
A546Gonokoková infekce řiti a rekta
A548Jiné gonokokové infekce
A549Gonokoková infekce, NS
A55Lymphogranuloma venereum (chlamydiový)
A56Jiná sexuálně přenášená chlamydiová onemocnění
A560Chlamydiová infekce dolního pohlavního a močového ústrojí
A561Chlamydiová infekce pelviperitonea a jiných pohlavních a močových orgánů
A562Chlamydiová infekce pohlavního a močového ústrojí, NS
A563Chlamydiová infekce řiti a konečníku
A564Chlamydiová infekce hltanu
A568Sexuálně přenesená chlamydiová infekce jiných lokalizací
A57Chancroid – ulcus molle – měkký vřed
A58Granuloma inguinale
A59Trichomoniáza
A590Trichomoniáza urogenitální
A598Trichomoniáza jiných lokalizací
A599Trichomoniáza, NS
A60Anogenitální infekce, původce: Herpes simplex
A600Infekce močového a pohlavního ústrojí, původce: Herpes simplex
A601Infekce perianální kůže a konečníku, původce: Herpes simplex
A609Anogenitální herpetická infekce, NS
A63Jiné nemoci přenášené převážně sexuálně, nezařazené jinde
A630Anogenitální (venerické) bradavice
A638Jiné určené nemoci přenášené převážně sexuálně
A64Neurčené nemoci přenášené sexuálně
A65Nevenerická syfilis
A66Tropické treponémové nepohlavně šířené infekce – frambezie (Treponema pertenue)
A660Počáteční frambéziové poškození
A661Mnohočetná frambéziová papilomata
A662Jiná čerstvá frambéziová poškození kůže
A663Frambéziová hyperkeratóza
A664Frambéziová gumata a vředy
A665Gangóza
A666Frambéziová poškození kostí a kloubů
A667Jiné projevy frambézie
A668Latentní frambézie
A669Frambézie, NS
A67Pinta [carate]
A670Primární poškození při pintě
A671Přechodná poškození při pintě
A672Pozdní poškození při pintě
A673Smíšená poškození při pintě
A679Pinta, NS
A68Návratná horečka – typhus recurrens
A680Návratná horečka, přenášená vešmi
A681Návratná horečka, přenášená klíšťaty
A689Návratná horečka, NS
A69Jiné spirochétové infekce
A690Nekrotizující ulcerativní stomatitida
A691Jiné Vincentovy infekce
A692Lymeská nemoc
A698Jiné určené spirochétové infekce
A699Spirochétové infekce, NS
A70Infekce původce: Chlamydia psittaci
A71Trachom
A710Počáteční stadium trachomu
A711Aktivní stadium trachomu
A719Trachom, NS
A74Jiné nemoci způsobené chlamydiemi
A740Chlamydiová konjunktivitida (H13.1*)
A748Jiná chlamydiová onemocnění
A749Chlamydiová infekce, NS
A75Skvrnivka
A750Epidemická skvrnivka přenášená vešmi, původce: Rickettsia prowazekii
A751Recidiva skvrnivky (Brillova – Zinsserova nemoc)
A752Skvrnivka, původce: Rickettsia typhi
A753Skvrnivka, původce: Rickettsia tsutsugamushi
A759Skvrnivka, NS
A77Purpurové (skvrnité) horečky (rickettsiózy, přenášené klíšťaty)
A770Purpurová horečka, původce: Rickettsia rickettsii
A771Purpurová horečka, původce: Rickettsia conorii
A772Purpurová horečka, původce: Rickettsia siberica
A773Purpurová horečka, původce: Rickettsia australis
A778Jiná purpurová horečka
A779Purpurová horečka, NS
A78Horečka Q
A79Jiné rickettsiózy
A790Volyňská (zákopová) horečka
A791Rickettsiální neštovice, původce: Rickettsia akari
A798Jiné určené rickettsiózy
A799Rickettsióza, NS
A80Akutní poliomyelitida – akutní dětská obrna
A800Akutní paralytická poliomyelitida, spojená s vakcinací (s očkovací látkou)
A801Akutní paralytická poliomyelitida, divoký virus importovaný
A802Akutní paralytická poliomyelitida, divoký virus tuzemský
A803Akutní paralytická poliomyelitida, jiná a NS
A804Akutní neparalytická poliomyelitida
A809Akutní poliomyelitida, NS
A81Pomalé virové infekce centrální nervové soustavy
A810Creutzfeldtova-Jacobova nemoc
A811Subakutní sklerotizující panencefalitida
A812Progresivní multifokální leukoencefalopatie
A818Jiné pomalé virové infekce centrální nervové soustavy
A819Pomalé virové infekce CNS, NS
A82Vzteklina – rabies
A820Vzteklina – lesní
A821Vzteklina – městská
A829Vzteklina, NS
A83Virová encefalitida přenášená komáry
A830Japonská encefalitida
A831Západní koňská encefalitida
A832Východní koňská encefalitida
A833St. Louiská encefalitida
A834Australská encefalitida
A835Kalifornská encefalitida
A836Rocio virová nemoc
A838Jiná virová encefalitida přenášená komáry
A839Virová encefalitida přenášená komáry, NS
A84Virová encefalitida přenášená klíšťaty
A840Encefalitis dálného východu přenášená klíšťaty [Ruská jarně-letní encefalitida]
A841Středoevropská encefalitida přenášená klíšťaty
A848Jiná virová encefalitida přenášená klíšťaty
A849Virová encefalitida přenášená klíšťaty, NS
A85Jiná virová encefalitida jinde nezařazená
A850Enterovirová encefalitida (G05.1*)
A851Adenovirová encefalitida (G05.1*)
A852Virová encefalitida přenášená členovci, NS
A858Jiná určená virová encefalitida
A86Neurčená virová encefalitida
A87Virová meningitida
A870Enterovirová meningitida (G02.0*)
A871Adenovirová meningitida (G02.0*)
A872Lymfocytární choriomeningitida
A878Jiné virové meningitidy
A879Virová meningitida, NS
A88Jiné virové infekce centrální nervové soustavy, jinde nezařazené
A880Enterovirová exantémová horečka [Bostonská vyrážka]
A881Epidemické vertigo
A888Jiné určené virové infekce centrální nervové soustavy
A89Neurčená virová infekce centrální nervové soustavy
A90Dengue [klasická dengue]
A91Hemoragická horečka dengue
A92Jiná virová horečka přenášená komáry
A920Virová nemoc Chikungunya
A921Horečka o’nyong-nyong
A922Venezuelská koňská horečka
A923Západonilská horečka [West Nile]
A924Horečka Rift Valley
A928Jiná určená virová horečka přenášená komáry
A929Virová horečka přenášená komáry, NS
A93Jiné virové horečky přenášené členovci jinde nezařazené
A930Virová nemoc Oropouche
A931Horečka (přenášená písečnými mouchami) [Sandfly fever]
A932Colorádská klíšťová horečka
A938Jiná určená virová horečka přenášená členovci
A94Neurčená virová horečka přenášená členovci
A95Žlutá zimnice
A950Lesní žlutá zimnice
A951Městská žlutá zimnice
A959Žlutá zimnice, NS
A96Arenavirová hemoragická horečka
A960Hemoragická horečka Junin
A961Hemoragická horečka Machupo
A962Horečka Lassa
A968Jiná arenavirová hemoragická horečka
A969Arenavirová hemoragická horečka, NS
A98Jiná virová hemoragická horečka jinde nezařazená
A980Krymská a Konžská hemoragická horečka
A981Omská hemoragická horečka
A982Kyasanurská pralesní nemoc
A983Marburgská nemoc
A984Horečka ebola
A985Hemoragická horečka s renálním syndromem
A988Jiná určená virová hemoragická horečka
A99Neurčená virová hemoragická horečka
B00Infekce virem Herpes simplex
B000Herpetický ekzém – eczema herpeticum
B001Vesikulární dermatitida, původce: Herpes simplex
B002Herpetická gingivostomatitida a faryngotonsilitida, původce: Herpes simplex
B003Herpetická meningitida (G02.0*), původce: Herpes simplex
B004Herpetická encefalitida (G05.1*), původce: Herpes simplex
B005Herpetická oční onemocnění, původce: Herpes simplex
B007Diseminované herpetické onemocnění, původce: Herpes simplex
B008Jiné formy herpetické infekce, původce: Herpes simplex
B009Herpetická infekce, NS
B01Varicella – plané neštovice
B010Varicelová meningitida (G02.0*)
B011Varicelová encefalitida (G05.1*)
B012Varicelová pneumonie (J17.1*)
B018Varicella s jinými komplikacemi
B019Varicella bez komplikace
B02Herpes zoster – pásový opar
B020Herpeszosterová encefalitida (G05.1*)
B021Herpeszosterová meningitida (G02.0*)
B022Herpes zoster s jinými komplikacemi nervové soustavy
B023Herpeszosterové oční onemocnění
B027Generalizovaný (diseminovaný) herpes zoster
B028Herpes zoster s jinými komplikacemi
B029Herpes zoster bez komplikace
B03Variola – pravé neštovice [černé neštovice]
B04Opičí neštovice
B05Spalničky – morbilli
B050Spalničky komplikované encefalitidou (G05.1*)
B051Spalničky komplikované meningitidou (G02.0*)
B052Spalničky komplikované pneumonií (J17.1*)
B053Spalničky komplikované zánětem středního ucha (H67.1*)
B054Spalničky se střevními komplikacemi
B058Spalničky s jinými komplikacemi
B059Spalničky bez komplikací
B06Zarděnky – rubeola
B060Zarděnky s neurologickými komplikacemi
B068Zarděnky s jinými komplikacemi
B069Zarděnky bez komplikací
B07Virové bradavice
B08Jiné virové infekce charakterizované postižením kůže a sliznic jinde nezařazené
B080Jiné infekce orthopoxviry
B081Molluscum contagiosum
B082Exanthema subitum [šestá nemoc]
B083Erythema infectiosum [pátá nemoc]
B084Enterovirová vesikulární stomatitida s exantemem
B085Enterovirová vesikulární faryngitida
B088Jiné určené infekce charakterizované kožními a slizničními lézemi
B09Neurčené virové infekce charakterizované postižením kůže a sliznic
B15Akutní hepatitida A
B150Hepatitis A s hepatálním komatem
B159Hepatitis A bez hepatálního komatu
B16Akutní hepatitida B
B160Akutní hepatitida B s Delta agens (koinfekce) a hepatálním komatem
B161Akutní hepatitida B s Delta agens (koinfekce) bez hepatálního komatu
B162Akutní hepatitida B bez Delta agens s hepatálním komatem
B169Akutní hepatitida B bez Delta agens a bez hepatálního komatu
B17Jiná akutní virová hepatitida
B170Akutní Delta-(super) infekce nosiče hepatitis B
B171Akutní hepatitida C
B172Akutní hepatitida E
B178Jiná určená akutní virová hepatitida
B18Chronická virová hepatitida
B180Chronická virová hepatitida B s Delta agens
B181Chronická virová hepatitida B bez Delta agens
B182Chronická virová hepatitida C
B188Jiná chronická virová hepatitida
B189Chronická virová hepatitida, NS
B19Neurčená virová hepatitida
B190Neurčená virová hepatitida s komatem
B199Neurčená virová hepatitida bez komatu
B20Onemocnění virem lidské imunodeficience [HIV] projevující se infekčními a parazit.nemocemi
B200Onemocnění HIV projevující se mykobakteriálními infekcemi
B201Onemocnění HIV s projevy jiných bakteriálních infekcí
B202Onemocnění HIV s projevy cytomegalovirové nemoci
B203Onemocnění HIV s projevy jiných virových infekcí
B204Onemocnění HIV s projevy kandidózy
B205Onemocnění HIV s projevy jiných mykóz
B206Onemocnění HIV s pneumonií způsobenou Pneumocystis carinii
B207Onemocnění HIV s mnohočetnými infekcemi
B208Onemocnění HIV s jinými určenými infekčními a parazitárními onemocněními
B209Onemocnění HIV s projevy neurčené infekční nebo parazitární nemoci
B21Onemocnění virem lidské imunodeficience [HIV] projevující se zhoubnými novotvary
B210Onemocnění HIV s projevy Kaposiho sarkomu
B211Onemocnění HIV s projevy Burkittova lymfomu
B212Onemocnění HIV s projevy jiných typů ne-Hodgkinova lymfomu
B213Onemocnění HIV s projevy jiných zhoubných novotvarů lymfatické,krvetvorné a příbuzné tkáně
B217Onemocnění HIV s projevy mnohočetných zhoubných novotvarů
B218Onemocnění HIV s projevy jiných zhoubných novotvarů
B219Onemocnění HIV s projevy neurčených zhoubných novotvarů
B22Onemocnění virem lidské imunodeficience [HIV] projevující se jinými určenými nemocemi
B220Onemocnění HIV projevující se encefalopatií
B221Onemocnění HIV s projevy lymfoidní intersticiální pneumonie
B222Onemocnění HIV projevující se syndromem chátrání (wasting syndrome)
B227Onemocnění HIV projevující se mnohočetnými onemocněními zařazenými jinde
B23Onemocnění virem lidské imunodeficience [HIV] projevující se jinými stavy
B230Syndrom akutní infekce HIV
B231Onemocnění HIV s (přetrvávající) generalizovanou lymfadenopatií
B232Onemocnění HIV s hematologickými a imunologickými abnormalitami nezařazenými jinde
B238Onemocnění HIV s jinými určenými stavy
B24Neurčené onemocnění virem lidské imunodeficience [HIV]
B25Cytomegalovirová nemoc
B250Cytomegalovirová pneumonie (J17.1*)
B251Cytomegalovirová hepatitida (K77.0*)
B252Cytomegalovirová pankreatitida (K87.1*)
B258Jiná cytomegalovirová nemoc
B259Cytomegalovirová nemoc, NS
B26Epidemický zánět příušnic – parotitis epidemica
B260Orchitis parotitica (N51.1*)
B261Meningitis parotitica (G02.0*)
B262Encephalitis parotitica (G05.1*)
B263Pancreatitis parotitica (K87.1*)
B268Parotitis epidemica s jinými komplikacemi
B269Parotitis epidemica bez komplikací
B27Infekční mononukleóza
B270Mononukleóza způsobená herpetickým gamma virem
B271Mononukleóza cytomegalovirová
B278Jiná infekční mononukleóza
B279Infekční mononukleóza, NS
B30Virová konjunktivitida
B300Keratokonjunktivitida způsobená adenovirem (H19.2*)
B301Konjunktivitis způsobená adenovirem (H13.1*)
B302Virová faryngokonjunktivitida
B303Akutní epidemická (enterovirová) hemoragická konjunktivitida (H13.1*)
B308Jiný virový zánět oční spojivky (H13.1*)
B309Virový zánět oční spojivky, NS
B33Jiné virové nemoci nezařazené jinde
B330Epidemická myalgie
B331Nemoc Ross River
B332Virová karditida
B333Retrovirová infekce nezařazená jinde
B338Jiné určené virové nemoci
B34Virové nemoci neurčené lokalizace
B340Adenovirová infekce, NS
B341Enterovirová infekce, NS
B342Coronavirová infekce, NS
B343Parvovirová infekce, NS
B344Papovavirová infekce, NS
B348Jiná virová infekce neurčené lokalizace
B349Virová infekce, NS
B35Dermatofytóza
B350Tinea vousu a hlavy
B351Tinea nehtů
B352Tinea ruky
B353Tinea nohy
B354Tinea trupu
B355Tinea imbricata
B356Tinea bérce
B358Jiné dermatofytózy
B359Dermatofytóza, NS
B36Jiné povrchové mykózy
B360Pityriasis versicolor
B361Tinea nigra
B362Bílá piedra
B363Černá piedra
B368Jiné určené povrchové mykózy
B369Povrchová mykóza, NS
B37Kandidóza – candidiasis
B370Kandidová stomatitida
B371Plicní kandidóza
B372Kandidóza kůže a nehtů
B373Kandidóza vulvy a pochvy (N77.1*)
B374Kandidóza jiných močových a pohlavních lokalizací
B375Kandidová meningitida (G02.1*)
B376Kandidová endokarditida (I39.8*)
B377Kandidová septikémie
B378Kandidóza jiných lokalizací
B379Kandidóza, NS
B38Kokcidioidomykóza – coccidioidomycosis
B380Akutní plicní kokcidioidomykóza
B381Chronická plicní kokcidioidomykóza
B382Plicní kokcidioidomykóza, NS
B383Kožní kokcidioidomykóza
B384Kokcidioidomykotická meningitida (G02.1*)
B387Diseminovaná kokcidioidomykóza
B388Kokcidioidomykóza jiných lokalizací
B389Kokcidioidomykóza, NS
B39Histoplazmóza – histoplasmosis
B390Akutní plicní histoplazmóza, původce: Histoplasma capsulatum
B391Chronická plicní histoplazmóza, původce: Histoplasma capsulatum
B392Plicní histoplazmóza, původce: Histoplasma capsulatum, NS
B393Diseminovaná histoplazmóza, původce: Histoplasma capsulatum
B394Histoplazmóza, původce: Histoplasma capsulatum, NS
B395Histoplazmóza, původce: Histoplasma duboisii
B399Histoplazmóza, NS
B40Blastomykóza – blastomycosis
B400Akutní plicní blastomykóza
B401Chronická plicní blastomykóza
B402Plicní blastomykóza, NS
B403Kožní blastomykóza
B407Diseminovaná blastomykóza
B408Blastomykóza jiných forem
B409Blastomykóza, NS
B41Parakokcidioidomykóza – paracoccidioidomycosis
B410Plicní parakokcidioidomykóza
B417Diseminovaná parakokcidioidomykóza
B418Parakokcidioidomykóza jiných forem
B419Parakokcidioidomykóza, NS
B42Sporotrichóza – sporotrichosis
B420Plicní sporotrichóza (J99.8*)
B421Lymfokutánní sporotrichóza
B427Diseminovaná sporotrichóza
B428Sporotrichóza jiných forem
B429Sporotrichóza, NS
B43Chromomykóza – chromomycosis a feomykotický absces
B430Kožní chromomykóza
B431Feomykotický absces mozku
B432Podkožní feomykotický absces a cysta
B438Chromomykóza jiných forem
B439Chromomykóza, NS
B44Aspergilóza – aspergillosis
B440Invazivní plicní aspergilóza
B441Jiná plicní aspergilóza
B442Tonzilární aspergilóza
B447Diseminovaná aspergilóza
B448Aspergilóza jiných forem
B449Aspergilóza, NS
B45Kryptokokóza – cryptococcosis
B450Plicní kryptokokóza
B451Mozková kryptokokóza
B452Kožní kryptokokóza
B453Kostní kryptokokóza
B457Diseminovaná kryptokokóza
B458Kryptokokóza jiných forem
B459Kryptokokóza, NS
B46Zygomykóza – zygomycosis
B460Plicní mukormykóza
B461Rinocerebrální mukormykóza
B462Gastrointestinální mukormykóza
B463Kožní mukormykóza
B464Diseminovaná mukormykóza
B465Mukormykóza, NS
B468Jiná zygomykóza
B469Zygomykóza, NS
B47Mycetom
B470Eumycetom
B471Aktinomycetom
B479Mycetom, NS
B48Jiné mykózy nezařazené jinde
B480Lobomycosis
B481Rinosporidiósis
B482Allescheriasis
B483Geotrichosis
B484Penicillosis
B487Oportunní mykózy
B488Jiné určené mykózy
B49Neurčená mykóza
B50Malárie, původce: Plasmodium falciparum
B500Malárie s mozkovými komplikacemi, původce: Plasmodium falciparum
B508Jiná těžká nebo komplikovaná malárie, původce: Plasmodium falciparum
B509Malárie, původce: Plasmodium falciparum, NS
B51Malárie, původce: Plasmodium vivax
B510Malárie s rupturou sleziny, původce: Plasmodium vivax
B518Malárie s jinými komplikacemi, původce: Plasmodium vivax
B519Malárie bez komplikací, původce: Plasmodium vivax
B52Malárie, původce: Plasmodium malariae
B520Malárie s nefropatií, původce: Plasmodium malariae
B528Malárie s jinými komplikacemi, původce: Plasmodium malariae
B529Malárie bez komplikací, původce: Plasmodium malariae
B53Jiná parazitologicky ověřená malárie
B530Malárie, původce: Plasmodium ovale
B531Malárie způsobená opičími plasmodii
B538Jiná parazitologicky ověřená malárie, jinde nezařazená
B54Malárie nespecifikovaná
B55Leishmanióza – leishmaniasis
B550Viscerální leishmanióza
B551Kožní leishmanióza
B552Slizničně kožní leishmanióza
B559Leishmanióza, NS
B56Africká trypanosomóza – trypanosomiasis
B560Gambijská trypanosomóza
B561Rhodesijská trypanosomóza
B569Africká trypanosomóza, NS
B57Chagasova nemoc
B570Akutní Chagasova nemoc s postižením srdce (I41.2*, I98.1*)
B571Akutní Chagasova nemoc bez postižení srdce
B572Chagasova nemoc (chronická) s postižením srdce (I41.2*, I98.1*)
B573Chagasova nemoc (chronická) s postižením trávicí soustavy
B574Chagasova nemoc (chronická) s postižením nervové soustavy
B575Chagasova nemoc (chronická) s postižením jiných orgánů
B58Toxoplazmóza – toxoplasmosis
B580Toxoplazmové postižení očí
B581Toxoplazmová hepatitida (K77.0*)
B582Toxoplazmová meningoencefalitida (G05.2*)
B583Plicní toxoplazmóza (J17.3*)
B588Toxoplazmóza s postižením jiných orgánů
B589Toxoplazmóza, NS
B59Pneumocystóza – pneumocystosis
B60Jiné protozoární nemoci jinde nezařazené
B600Babesióza
B601Akantamoebóza
B602Naeglerióza
B608Jiné určené protozoární nemoci
B64Neurčené protozoární nemoci
B65Schistosomóza – schistosomiasis [bilharzióza – bilharziasis]
B650Schistosomóza, původce: Schistosoma haematobium [močová]
B651Schistosomóza, původce: Schistosoma mansoni [střevní]
B652Schistosomóza, původce: Schistosoma japonicum
B653Cerkariová dermatitida
B658Jiné schistosomózy
B659Schistosomóza, NS
B66Jiné infekce trematody
B660Opistorchiasis
B661Clonorchiasis
B662Dicrocoeliasis
B663Fascioliasis
B664Paragonimiasis
B665Fasciolopsiasis
B668Jiné určené infekce trematody
B669Infekce trematody, NS
B67Echinokokóza
B670Infekce jater, původce: Echinococcus granulosus
B671Infekce plic, původce: Echinococcus granulosus
B672Infekce kosti, původce: Echinococcus granulosus
B673Infekce jiných a mnohočetných lokalizací, původce: Echinococcus granulosus
B674Infekce, původce: Echinococcus granulosus, NS
B675Infekce jater, původce: Echinococcus multilocularis
B676Infekce jiných a mnohočetných lokalizací, původce: Echinococcus multilocularis
B677Infekce, původce: Echinococcus multilocularis, NS
B678Echinokokóza jater, NS
B679Echinokokóza jiná a NS
B68Tenióza – taeniasis – napadení tasemnicí
B680Tenióza, původce: Taenia solium
B681Tenióza, původce: Taenia saginata
B689Tenióza, NS
B69Cysticercosis
B690Cysticercosis centrální nervové soustavy
B691Cysticercosis oka
B698Cysticercosis jiných lokalizací
B699Cysticercosis, NS
B70Diphyllobothriasis a sparganosis
B700Diphyllobothriasis
B701Sparganosis
B71Jiné infekce cestody
B710Hymenolepiasis
B711Dipylidiasis
B718Jiné určené infekce cestody
B719Infekce cestody NS
B72Drakunkulóza – dracunculiasis
B73Onchocerkóza – onchocerciasis
B74Filarióza – filariasis
B740Filarióza, původce: Wuchereria bancrofti
B741Filarióza, původce: Brugia malayi
B742Filarióza, původce: Brugia timori
B743Loiasis (Loaóza) vlasovec oční
B744Mansonelliasis
B748Jiná filarióza
B749Filarióza, NS
B75Trichinóza – trichinellosis
B76Onemocnění měchožilem – nematodóza
B760Ankylostomóza
B761Nekatorióza – nekatoromóza
B768Jiné nematodózy (onemocnění měchovci)
B769Onemocnění měchovci, NS
B77Askarióza – ascariasis
B770Ascarióza se střevními komplikacemi
B778Ascarióza s jinými komplikacemi
B779Ascarióza, NS
B78Strongyloidiasis
B780Strongyloidóza střevní, původce: háďátko střevní
B781Strongyloidóza kožní
B787Strongyloidóza diseminovaná
B789Strongyloidóza, NS
B79Trichuriasis
B80Enterobiasis – oxyuriasis
B81Jiná střevní helmintóza jinde nezařazená
B810Anisakiasis
B811Střevní capillarióza
B812Trichostrongyliasis
B813Střevní angiostrongylióza
B814Smíšené střevní helmintózy
B818Jiná určená střevní helmintóza
B82Neurčený střevní parazitismus
B820Střevní helmintóza, NS
B829Střevní parazitismus, NS
B83Jiné helmintózy
B830Útrobní larva migrans
B831Gnathostomiasis
B832Angiostrongyliasis, původce: Parastrongylus cantonensis
B833Syngamosis
B834Vnitřní hirudinióza
B838Jiná určená helmintóza
B839Helmintóza, NS
B85Zavšivení – pediculosis – a phthiriasis
B850Pediculosis – zavšivení, původce: Pediculus humanus capitis (veš hlavová, vlasová, dětská)
B851Pediculosis – zavšivení, původce: Pediculus humanus corporis (veš šatní)
B852Pediculosis – zavšivení, NS
B853Phthiriasis – napadení vší muňkou
B854Zavšivení smíšené – vší i muňkou
B86Scabies – svrab
B87Myiasis – myióza
B870Kožní myióza
B871Raná myióza
B872Oční myióza
B873Nosohltanová myióza
B874Ušní myióza
B878Myióza jiných lokalizací
B879Myióza, NS
B88Jiná napadení (parazity)
B880Jiná akarióza (napadení roztoči)
B881Tungiasis [napadení písečnou blechou]
B882Jiná napadení členovci
B883Zevní hirudinióza
B888Jiná určená napadení
B889Napadení, NS
B89Neurčená parazitární onemocnění
B90Následky tuberkulózy
B900Následky tuberkulózy centrální nervové soustavy
B901Následky tuberkulózy močového a pohlavního ústrojí
B902Následky tuberkulózy kostí a kloubů
B908Následky tuberkulózy jiných orgánů
B909Následky tuberkulózy dýchací soustavy a neurčené tuberkulózy
B91Následky poliomyelitídy
B92Následky lepry
B94Následky jiných a neurčených infekčních a parazitárních nemocí
B940Následky trachomu
B941Následky virové encefalitídy
B942Následky virové hepatitídy
B948Následky jiných určených infekčních a parazitárních nemocí
B949Následky neurčených infekčních nebo parazitárních nemocí
B95Streptococcus a staphylococcus, jako příčina nemoci zařazené do jiných kapitol
B950Streptococcus, skupiny A, jako příčina nemoci zařazené do jiných kapitol
B951Streptococcus, skupiny B, jako příčina nemoci zařazené do jiných kapitol
B952Streptococcus, skupiny D, jako příčina nemoci zařazené do jiných kapitol
B953Streptococcus pneumoniae, jako příčina nemoci zařazené do jiných kapitol
B954Jiný streptococcus, jako příčina nemoci zařazené do jiných kapitol
B955Streptococcus, neurčený jako příčina nemoci zařazené do jiných kapitol
B956Staphylococcus aureus, jako příčina nemoci zařazené do jiných kapitol
B957Koaguláza – negativní staphylococcus, jako příčina nemoci zařazené do jiných kapitol
B958Staphylococcus, neurčený jako příčina nemoci zařazené do jiných kapitol
B96Jiná bakteriální agens, jako příčina nemoci zařazené do jiných kapitol
B960Mycoplasma pneumoniae [M. pneumoniae], jako příčina nemoci zařazené do jiných kapitol
B961Klebsiella pneumoniae [K. pneumoniae], jako příčina nemoci zařazené do jiných kapitol
B962Escherichia coli [E.coli], jako příčina nemoci zařazené do jiných kapitol
B963Haemophilus influenzae [H. influenzae], jako příčina nemoci zařazené do jiných kapitol
B964Proteus (mirabilis) (morganii), jako příčina nemoci zařazené do jiných kapitol
B965Pseudomonas (aeruginosa)(mallei)(pseudomallei),jako příčina nemoci zařazené do jin.kapitol
B966Bacillus fragilis [B. fragilis], jako příčina nemoci zařazené do jiných kapitol
B967Clostridium perfringens [C. perfringens], jako příčina nemoci zařazené do jiných kapitol
B968Jiná bakteriální agens, jako příčina nemoci zařazené do jiných kapitol
B97Virová agens, jako příčina nemoci zařazené do jiných kapitol
B970Adenovirus, jako příčina nemoci zařazené do jiných kapitol
B971Enterovirus, jako příčina nemoci zařazené do jiných kapitol
B972Coronavirus, jako příčina nemoci zařazené do jiných kapitol
B973Retrovirus, jako příčina nemoci zařazené do jiných kapitol
B974Syncytiální respirační virus, jako příčina nemoci zařazené do jiných kapitol
B975Reovirus, jako příčina nemoci zařazené do jiných kapitol
B976Parvovirus, jako příčina nemoci zařazené do jiných kapitol
B977Papillomavirus, jako příčina nemoci zařazené do jiných kapitol
B978Jiná virová agens, jako příčina nemoci zařazené do jiných kapitol
B99Jiné a neurčené infekční nemoci
C00Zhoubný novotvar rtu
C000ZN- horní ret, zevní
C001ZN- dolní ret, zevní
C002ZN- ret zevní, NS
C003ZN- horní ret, vnitřní strana
C004ZN- dolní ret, vnitřní strana
C005ZN- ret neurčen, vnitřní strana
C006ZN- komisura rtů
C008ZN- léze přesahující ret
C009ZN- ret,NS
C01Zhoubný novotvar kořene jazyka
C02Zhoubný novotvar jiných a neurčených částí jazyka
C020ZN- hřbetní strana jazyka
C021ZN- hrana jazyka
C022ZN- spodní strana jazyka
C023ZN- přední dvě třetiny jazyka, část NS
C024ZN- jazyková mandle
C028ZN- léze přesahující jazyk
C029ZN- jazyk, NS
C03Zhoubný novotvar dásně – gingivy
C030ZN- horní dáseň
C031ZN- dolní dáseň
C039ZN- dáseň, NS
C04Zhoubný novotvar ústní spodiny
C040ZN- přední část spodiny ústní
C041ZN- postranní část spodiny ústní
C048ZN- léze přesahující spodinu ústní
C049ZN- spodina ústní, NS
C05Zhoubný novotvar patra
C050ZN- tvrdé patro
C051ZN- měkké patro
C052ZN- čípek-uvula
C058ZN- léze přesahující patro
C059ZN- patro, NS
C06Zhoubný novotvar jiných a neurčených částí úst
C060ZN- sliznice tváře
C061ZN- ústní předsíň – vestibulum oris
C062ZN- retromolární oblast
C068ZN- léze přesahující jiné a neurčené části úst
C069ZN- ústa, NS
C07Zhoubný novotvar příušní (parotické) žlázy
C08Zhoubný novotvar jiných a neurčených slinných žláz
C080ZN- podčelistní žláza – glandula submandibularis, submaxillaris
C081ZN- podjazyková žláza – glandula sublingualis
C088ZN- léze přesahující velké slinné žlázy
C089ZN- velká slinná žláza NS
C09Zhoubný novotvar mandle – tonzily
C090ZN- fossa tonsillaris
C091ZN- tonzilární oblouky (přední) (zadní)
C098ZN- léze přesahující mandli
C099ZN- mandle – tonsilla, NS
C10Zhoubný novotvar ústní části hltanu – orofaryngu
C100ZN- vallecula
C101ZN- přední strana příklopky hrtanové – epiglotidy
C102ZN- boční stěna orofaryngu
C103ZN- zadní stěna orofaryngu
C104ZN- branchiální rozštěp
C108ZN- léze přesahující orofarynx
C109ZN- orofarynx, NS
C11Zhoubný novotvar nosohltanu – nazofaryngu
C110ZN- horní stěna – strop nosohltanu
C111ZN- zadní stěna nosohltanu
C112ZN- boční stěna nosohltanu
C113ZN- přední stěna nosohltanu
C118ZN- léze přesahující nosohltan
C119ZN- nosohltan – nasopharynx, NS
C12Zhoubný novotvar pyriformního sinu
C13Zhoubný novotvar hypofaryngu
C130ZN- postkrikoidní krajina – regio postcricoidea
C131ZN- aryepiglotická řasa, hypofaryngeální strana
C132ZN- zadní stěna hypofaryngu
C138ZN- léze přesahující hypofarynx
C139ZN- hypofarynx, NS
C14Zhoubný novotvar jiných a nepřesně určených lokalizací rtu, ústní dutiny a hltanu
C140ZN- hltan – pharynx NS
C141ZN- laryngofarynx
C142ZN- Waldeyerův kruh
C148ZN- léze přesahující ret, ústní dutinu a hltan
C15Zhoubný novotvar jícnu
C150ZN- krční část jícnu
C151ZN- hrudní část jícnu
C152ZN- břišní část jícnu
C153ZN- horní třetina jícnu
C154ZN- střední třetina jícnu
C155ZN- dolní třetina jícnu
C158ZN- léze přesahující jícen
C159ZN- jícen – oesophagus, NS
C16Zhoubný novotvar žaludku
C160ZN- kardie
C161ZN- fundus ventriculi – klenba žaludku
C162ZN- corpus ventriculi – tělo žaludku
C163ZN- antrum pyloricum
C164ZN- pylorus – vrátník
C165ZN- malá kurvatura žaludku – curvatura ventriculi minor -, NS
C166ZN- velká kurvatura žaludku – curvatura ventriculi maior -, NS
C168ZN- léze přesahující žaludek
C169ZN- žaludek – ventriculus, NS
C17Zhoubný novotvar tenkého střeva
C170ZN- duodenum – dvanáctník
C171ZN- jejunum
C172ZN- ileum
C173ZN- Meckelův divertikl – diverticulum Meckeli
C178ZN- léze přesahující tenké střevo
C179ZN- tenké střevo, NS
C18Zhoubný novotvar tlustého střeva
C180ZN- slepé střevo – caecum
C181ZN- červovitý přívěsek – appendix
C182ZN- vzestupný tračník – colon ascendens
C183ZN- jaterní ohbí – flexura hepatica
C184ZN- příčný tračník – colon transversum
C185ZN- slezinné ohbí – flexura lienalis
C186ZN- sestupný tračník – colon descendens
C187ZN- esovitý tračník – colon sigmoideum
C188ZN- léze přesahující tlusté střevo
C189ZN- tlusté střevo, NS
C19Zhoubný novotvar rektosigmoideálního spojení
C20Zhoubný novotvar konečníku – recta
C21Zhoubný novotvar řiti a řitního kanálu
C210ZN- řiť – anus, NS
C211ZN- řitní kanál
C212ZN- kloakogenní zóna
C218ZN- léze přesahující rektum, řiť a řitní kanál
C22Zhoubný novotvar jater a intrahepatálních žlučových cest
C220Karcinom jaterních buněk
C221Karcinom intrahepatální žlučové cesty
C222Hepatoblastom
C223Angiosarkom jater
C224Jiné sarkomy jater
C227Jiné určené karcinomy jater
C229ZN- játra, NS
C23Zhoubný novotvar žlučníku
C24Zhoubný novotvar jiných a neurčených částí žlučových cest
C240ZN- extrahepatální žlučové cesty
C241ZN- Vaterova ampula
C248ZN- léze přesahující žlučové cesty
C249ZN- žlučové cesty, NS
C25Zhoubný novotvar slinivky břišní
C250ZN- hlava slinivky břišní – caput pancreatis
C251ZN- tělo slinivky břišní – corpus pancreatis
C252ZN- ocas slinivky břišní – cauda pancreatis
C253ZN- vývod slinivky břišní – ductus pancreatis
C254ZN- endokrinní část slinivky břišní
C257ZN- jiné části pankreatu
C258ZN- léze přesahující slinivku břišní
C259ZN- slinivka břišní – pancreas, NS
C26Zhoubný novotvar jiných a nepřesně určených trávicích orgánů
C260ZN- střeva, část NS
C261ZN- slezina
C268ZN- léze přesahující trávicí soustavu
C269ZN- nepřesně určené lokalizace v trávicím ústrojí
C30Zhoubný novotvar nosní dutiny a středního ucha
C300ZN- nosní dutina
C301ZN- střední ucho
C31Zhoubný novotvar vedlejších dutin
C310ZN- čelistní dutina – sinus maxillaris
C311ZN- čichová dutina – sinus ethmoidalis
C312ZN- čelní dutina – sinus frontalis
C313ZN- klínová dutina – sinus sphenoidalis
C318ZN- léze přesahující vedlejší dutiny nosní
C319ZN- vedlejší dutina, NS
C32Zhoubný novotvar hrtanu
C320ZN- glottis
C321ZN- supraglottis
C322ZN- subglottis
C323ZN- hrtanová chrupavka
C328ZN- léze přesahující hrtan
C329ZN- hrtan – larynx, NS
C33Zhoubný novotvar průdušnice – trachey
C34Zhoubný novotvar průdušky – bronchu a plíce
C340ZN- hlavní bronchus
C341ZN- horní lalok, bronchus nebo plíce
C342ZN- střední lalok, bronchus nebo plíce
C343ZN- dolní lalok, bronchus nebo plíce
C348ZN- léze přesahující průdušku nebo plíci
C349ZN- průduška a plíce, NS
C37Zhoubný novotvar brzlíku – thymu
C38Zhoubný novotvar srdce, mezihrudí – mediastina a pohrudnice – pleury
C380ZN- srdce
C381ZN- přední mediastinum
C382ZN- zadní mediastinum
C383ZN- mediastinum, část NS
C384ZN- pleura – pohrudnice
C388ZN- léze přesahující srdce, mediastinum a pleuru
C39ZN jiných a nepřesně určených lokalizací v dých.soustavě a nitrohrud.orgánech
C390ZN- horní dýchací cesty, část NS
C398ZN- léze přesahující dýchací ústrojí a nitrohrudní orgány
C399ZN- nepřesně určené lokalizace v dýchacím ústrojí
C40Zhoubný novotvar kosti a kloubní chrupavky končetin
C400ZN- lopatka a dlouhé kosti horní končetiny
C401ZN- krátké kosti horní končetiny
C402ZN- dlouhé kosti dolní končetiny
C403ZN- krátké kosti dolní končetiny
C408ZN- léze přesahující kost a kloubní chrupavku končetin
C409ZN- kost a kloubní chrupavka končetiny, NS
C41Zhoubný novotvar kosti a kloubní chrupavky jiných a neurčených lokalizací
C410ZN- kosti lebky a obličeje
C411ZN- dolní čelist – mandibula
C412ZN- páteř
C413ZN- žebra, hrudní kost – sternum a klíční kost – clavicula
C414ZN- kosti pánevní, křížová kost a kostrč
C418ZN- léze přesahující kost a kloubní chrupavku
C419ZN- kost a kloubní chrupavka, NS
C43Zhoubný melanom kůže
C430Zhoubný melanom rtu
C431Zhoubný melanom očního víčka včetně koutku
C432Zhoubný melanom ucha a zevního zvukovodu
C433Zhoubný melanom jiných a neurčených částí obličeje
C434Zhoubný melanom vlasové části hlavy a krku
C435Zhoubný melanom trupu
C436Zhoubný melanom horní končetiny včetně ramene
C437Zhoubný melanom dolní končetiny včetně kyčle
C438Zhoubný melanom přesahující kůži
C439Zhoubný melanom kůže, NS
C44Jiný zhoubný novotvar kůže
C440Jiný ZN- kůže rtu
C441Jiný ZN- kůže očního víčka včetně koutku
C442Jiný ZN- kůže ucha a zevního zvukovodu
C443Jiný ZN- kůže jiných a neurčených částí obličeje
C444Jiný ZN- kůže vlasové části hlavy a krku
C445Jiný ZN- kůže trupu
C446Jiný ZN- kůže horní končetiny, včetně ramene
C447Jiný ZN- kůže dolní končetiny, včetně kyčle
C448Jiný ZN- léze přesahující kůži
C449Zhoubný novotvar kůže, NS
C45Mezoteliom – mesothelioma
C450Mezoteliom pohrudnice – pleury
C451Mezoteliom pobřišnice – peritonea
C452Mezoteliom osrdečníku – perikardu
C457Mezoteliom jiných lokalizací
C459Mezoteliom, NS
C46Kaposiho sarkom
C460Kaposiho sarkom kůže
C461Kaposiho sarkom měkké tkáně
C462Kaposiho sarkom patra
C463Kaposiho sarkom mízních uzlin
C467Kaposiho sarkom jiných lokalizací
C468Kaposiho sarkom mnohočetných orgánů
C469Kaposiho sarkom, NS
C47Zhoubný novotvar periferních nervů a autonomní nervové soustavy
C470ZN- periferní nervy hlavy, obličeje a krku
C471ZN- periferní nervy horní končetiny včetně ramene
C472ZN- periferní nervy dolní končetiny včetně boku
C473ZN- periferní nervy hrudníku
C474ZN- periferní nervy břicha
C475ZN- periferní nervy pánve
C476ZN- periferní nervy trupu, NS
C478ZN- léze přesahující periferní nervy a autonomní nervovou soustavu
C479ZN- periferní nervy a autonomní nervová soustava, NS
C48Zhoubný novotvar retroperitonea a peritonea
C480ZN- retroperitoneum
C481ZN- určené části peritonea
C482ZN- pobřišnice – peritoneum, NS
C488ZN- léze přesahující měkké tkáně retroperitonea a peritonea
C49Zhoubný novotvar jiné pojivové a měkké tkáně
C490ZN- pojivová a měkká tkáň hlavy, obličeje a krku
C491ZN- pojivová a měkká tkáň horní končetiny včetně ramene
C492ZN- pojivová a měkká tkáň dolní končetiny včetně boku
C493ZN- pojivová a měkká tkáň hrudníku
C494ZN- pojivová a měkká tkáň břicha
C495ZN- pojivová a měkká tkáň pánve
C496ZN- pojivová a měkká tkáň trupu, NS
C498ZN- léze přesahující pojivovou a měkkou tkáň
C499ZN- pojivová a měkká tkáň, NS
C50Zhoubný novotvar prsu
C500ZN- bradavka – mamilla a dvorec – areola
C501ZN- střední část prsu
C502ZN- horní vnitřní kvadrant prsu
C503ZN- dolní vnitřní kvadrant prsu
C504ZN- horní zevní kvadrant prsu
C505ZN- dolní zevní kvadrant prsu
C506ZN- axilární část prsu
C508ZN- léze přesahující prs
C509ZN- prs, NS
C51Zhoubný novotvar vulvy
C510ZN- velký stydký pysk – labium maius
C511ZN- malý stydký pysk – labium minus
C512ZN- clitoris
C518ZN- léze přesahující vulvu
C519ZN- vulva, NS
C52Zhoubný novotvar pochvy – vaginy
C53Zhoubný novotvar hrdla děložního – cervicis uteri
C530ZN- endocervix
C531ZN- exocervix
C538ZN- léze přesahující hrdlo děložní
C539ZN- hrdlo děložní – cervix uteri, NS
C54Zhoubný novotvar těla děložního
C540ZN- isthmus uteri
C541ZN- endometrium – sliznice
C542ZN- myometrium – svalovina
C543ZN- fundus uteri
C548ZN- léze přesahující tělo děložní
C549ZN- tělo děložní – corpus uteri, NS
C55Zhoubný novotvar dělohy, část NS
C56Zhoubný novotvar vaječníku
C57Zhoubný novotvar jiných a neurčených ženských pohlavních orgánů
C570ZN- vejcovod – tuba Fallopii
C571ZN- široký vaz
C572ZN- oblý vaz
C573ZN -parametrium
C574ZN- děložní adnexa, NS
C577ZN- jiné určené části ženských pohlavních orgánů
C578ZN- léze přesahující ženské pohlavní orgány
C579ZN- ženské pohlavní orgány, NS
C58Zhoubný novotvar placenty
C60Zhoubný novotvar pyje
C600ZN- předkožka – praeputium
C601ZN- žalud – glans penis
C602ZN- tělo pyje – corpus penis
C608ZN- léze přesahující pyj
C609ZN- pyj – penis, NS
C61Zhoubný novotvar předstojné žlázy – prostaty
C62Zhoubný novotvar varlete
C620ZN- nesestouplé varle
C621ZN- sestouplé varle
C629ZN- varle – testis, NS
C63Zhoubný novotvar jiných a neurčených mužských pohlavních orgánů
C630ZN- nadvarle – epididymis
C631ZN- semenný provazec – funiculus spermaticus
C632ZN- šourek – scrotum
C637ZN- jiné určené mužské pohlavní orgány
C638ZN- léze přesahující mužské pohlavní orgány
C639ZN- mužské pohlavní orgány, NS
C64Zhoubný novotvar ledviny mimo pánvičku
C65Zhoubný novotvar ledvinné pánvičky
C66Zhoubný novotvar močovodu – ureteru
C67Zhoubný novotvar močového měchýře – vesicae urinariae
C670ZN- trigonum močového měchýře
C671ZN-klenba močového měchýře
C672ZN- boční stěna močového měchýře
C673ZN- přední stěna močového měchýře
C674ZN- zadní stěna močového měchýře
C675ZN- hrdlo močového měchýře
C676ZN- ústí močovodu
C677ZN- urachus
C678ZN- léze přesahující močový měchýř
C679ZN- měchýř močový, NS
C68Zhoubný novotvar jiných a neurčených močových orgánů
C680ZN- močová trubice – urethra
C681ZN- parauretrální žláza
C688ZN- léze přesahující močové orgány
C689ZN- močový orgán, NS
C69Zhoubný novotvar oka a očních adnex
C690ZN- spojivka – conjunctiva
C691ZN- rohovka – cornea
C692ZN -sítnice – retina
C693ZN- cévnatka – chorioidea
C694ZN- řasnaté těleso – corpus ciliare
C695ZN- slzná žláza a slzovod – glandula lacrimalis et ductus lacrimalis
C696ZN- očnice – orbita
C698ZN- léze přesahující oko a oční adnexa
C699ZN- oko, NS
C70Zhoubný novotvar mozkomíšních plen
C700ZN- mozkové pleny – meninges cerebri
C701ZN- míšní pleny – meninges spinales
C709ZN- pleny – meninges, NS
C71Zhoubný novotvar mozku
C710ZN- mozek – cerebrum – mimo laloky a komory
C711ZN- čelní lalok – lobus frontalis
C712ZN- spánkový lalok – lobus temporalis
C713ZN- temenní lalok – lobus parietalis
C714ZN- týlní lalok – lobus occipitalis
C715ZN- mozková komora mimo čtvrtou komoru (C71.7)
C716ZN- mozeček – cerebellum
C717ZN- mozkový kmen – truncus cerebri
C718ZN- léze přesahující mozek
C719ZN- mozek, NS
C72Zhoubný novotvar míchy, mozkových nervů a jiných částí centrální nervové soustavy
C720ZN- mícha – medulla spinalis
C721ZN- cauda equina
C722ZN- čichový nerv – nervus olfactorius
C723ZN- zrakový nerv – nervus opticus
C724ZN- sluchový nerv – nervus acusticus
C725ZN- jiné a neurčené mozkové nervy
C728ZN- léze přesahující mozek a jiné části centrální nervové soustavy
C729ZN- centrální nervová soustava, NS
C73Zhoubný novotvar štítné žlázy
C74Zhoubný novotvar nadledviny
C740ZN- kůra – cortex – nadledviny
C741ZN- dřeň – medulla – nadledviny
C749ZN- nadledvina – glandula (suprarenalis) adrenalis, NS
C75Zhoubný novotvar jiných žláz s vnitřní sekrecí a příbuzných struktur
C750ZN- příštítná žláza – glandula parathyreoidea
C751ZN- hypofýza – glandula pituitaria
C752ZN- ductus craniopharyngealis
C753ZN- epifýza – šišinka – glandula pinealis
C754ZN- karotické tělísko – glomus caroticum
C755ZN- aortické tělísko a jiná paraganglia
C758ZN- postižení více žláz s vnitřní sekrecí, NS
C759ZN- žláza s vnitřní sekrecí, NS
C76Zhoubný novotvar jiných a nepřesně určených lokalizací
C760ZN- hlava, obličej a krk
C761ZN- hrudník
C762ZN- břicho
C763ZN- pánev
C764ZN- horní končetina
C765ZN- dolní končetina
C767ZN- jiné nepřesně určené lokalizace
C768ZN- léze přesahující jiné a nepřesně určené lokalizace
C77Sekundární a neurčený zhoubný novotvar mízních uzlin
C770Sekundární a neurčený ZN- mízní uzliny hlavy, obličeje a krku
C771Sekundární a neurčený ZN- nitrohrudní – intrathorakální – mízní uzliny
C772Sekundární a neurčený ZN- nitrobřišní – intraabdominální – mízní uzliny
C773Sekundární a neurčený ZN- mízní uzliny podpažní – axilární – a horní končetiny
C774Sekundární a neurčený ZN- mízní uzliny tříselné – inguinální – a dolní končetiny
C775Sekundární a neurčený ZN- nitropánevní – intrapelvické – mízní uzliny
C778Sekundární a neurčený ZN- mízní uzliny mnohočetných oblastí
C779Sekundární a neurčený ZN- mízní uzliny, NS
C78Sekundární zhoubný novotvar dýchací a trávicí soustavy
C780Sekundární zhoubný novotvar plic
C781Sekundární zhoubný novotvar mezihrudí – mediastina
C782Sekundární zhoubný novotvar pohrudnice – pleury
C783Sekundární zhoubný novotvar jiných a neurčených dýchacích orgánů
C784Sekundární zhoubný novotvar tenkého střeva
C785Sekundární zhoubný novotvar tlustého střeva a konečníku
C786Sekundární zhoubný novotvar retroperitonea a peritonea – pobřišnice
C787Sekundární zhoubný novotvar jater
C788Sekundární zhoubný novotvar jiných a neurčených trávicích orgánů
C79Sekundární zhoubný novotvar jiných lokalizací
C790Sekundární zhoubný novotvar ledviny a ledvinné pánvičky
C791Sekundární zhoubný novotvar močového měchýře a jiných neurčených močových orgánů
C792Sekundární zhoubný novotvar kůže
C793Sekundární zhoubný novotvar mozku a mozkových plen
C794Sekundární zhoubný novotvar jiných a neurčených částí nervové soustavy
C795Sekundární zhoubný novotvar kosti a kostní dřeně
C796Sekundární zhoubný novotvar vaječníku
C797Sekundární zhoubný novotvar nadledviny
C798Sekundární zhoubný novotvar jiných určených lokalizací
C80Zhoubný novotvar bez určení lokalizace
C81Hodgkinova nemoc
C810Lymfocytární převaha – predominance
C811Nodulární skleróza
C812Smíšená celularita
C813Lymfocytární deplece
C817Jiná Hodgkinova nemoc
C819Hodgkinova nemoc, NS
C82Ne-Hodgkinův folikulární (nodulární) lymfom
C820Folikulární, malé rozštěpené buňky
C821Folikulární, smíšené malé rozštěpené a velké buňky
C822Folikulární, velké buňky
C827Jiné typy ne-Hodgkinova folikulárního lymfomu
C829Ne-Hodgkinův folikulární lymfom, NS
C83Ne-Hodgkinův (difúzní) lymfom
C830(Difúzní), malé buňky
C831(Difúzní), malé buňky s rozštěpeným jádrem
C832(Difúzní), smíšené malé a velké buňky
C833(Difúzní), velké (histiocytické) buňky
C834(Difúzní), imunoblastický
C835(Difúzní), lymfoblastický
C836(Difúzní), nediferencovaný
C837Nádor Burkittův
C838Jiné typy ne-Hodgkinova difúzního lymfomu
C839Ne-Hodgkinův difúzní lymfom, NS
C84Periferní a kožní T-buněčné lymfomy
C840Mycosis fungoides
C841Sézaryho syndrom
C842T-zonální lymfom
C843Lymfoepiteloidní lymfom
C844T-buněčný lymfom, periferní
C845Jiné a neurčené T-buněčné lymfomy
C85Ne-Hodgkinův lymfom, jiných a neurčených typů
C850Lymfosarkom
C851B-buněčný lymfom, NS
C857Jiné určené typy ne-Hodgkinova lymfomu
C859Ne-Hodgkinův lymfom, typ NS
C88Zhoubné imunoproliferativní nemoci
C880Waldenströmova makroglobulinémie
C881Onemocnění těžkého řetězce alfa
C882Onemocnění těžkého řetězce gama
C883Imunoproliferativní nemoc tenkého střeva
C887Jiná zhoubná imunoproliferativní nemoc
C889Zhoubná imunoproliferativní nemoc, NS
C90Mnohočetný myelom a plasmocytární novotvary
C900Mnohočetný myelom
C901Plasmocelulární leukémie
C902Plasmocytom, extramedulární
C91Lymfoidní leukémie
C910Akutní lymfoblastická leukémie
C911Chronická lymfocytární leukémie
C912Subakutní lymfocytární leukémie
C913Prolymfocytární leukémie
C914Leukémie z vlasatých buněk – hairy-cell leukémia
C915Leukémie z dospělých T-buněk
C917Jiná lymfoidní leukémie
C919Lymfoidní leukémie, NS
C92Myeloidní leukémie
C920Akutní myeloidní leukémie
C921Chronická myeloidní leukémie
C922Subakutní myeloidní leukémie
C923Myeloidní sarkom
C924Akutní promyelocytární leukémie
C925Akutní myelomonocytární leukémie
C927Jiná myeloidní leukémie
C929Myeloidní leukémie, NS
C93Monocytární leukémie
C930Akutní monocytární leukémie
C931Chronická monocytární leukémie
C932Subakutní monocytární leukémie
C937Jiná monocytární leukémie
C939Monocytární leukémie, NS
C94Jiné leukémie určených buněčných typů
C940Akutní erytrémie a erytroleukémie
C941Chronická erytrémie
C942Akutní megakaryoblastická leukémie
C943Mastocelulární (mastocytární) leukémie
C944Akutní panmyelóza
C945Akutní myelofibróza
C947Jiná určená leukémie
C95Leukémie neurčeného buněčného typu
C950Akutní leukémie neurčeného buněčného typu
C951Chronická leukémie neurčeného buněčného typu
C952Subakutní leukémie neurčeného buněčného typu
C957Jiná leukémie neurčeného buněčného typu
C959Leukémie, NS
C96Jiné zhoubné novotvary mízní, krvetvorné a příbuzné tkáně
C960Nemoc Letterer-Siweho
C961Zhoubná histiocytóza
C962Zhoubný mastocelulární novotvar
C963Pravý histiocytární lymfom
C967Jiné určené zhoubné novotvary mízní,krvetvorné a příbuzné tkáně
C969Zhoubný novotvar mízní, krvetvorné a příbuzné tkáně, NS
C97Zhoubné novotvary mnohočetných samostatných (primárních) lokalizací
D00Carcinoma in situ dutiny ústní, jícnu a žaludku
D000Carcinoma in situ- ret, dutina ústní a hltan
D001Carcinoma in situ- jícen
D002Carcinoma in situ- žaludek
D01Carcinoma in situ jiných a neurčených trávicích orgánů
D010Carcinoma in situ- tlusté střevo
D011Carcinoma in situ- rektosigmoideální spojení
D012Carcinoma in situ- konečník
D013Carcinoma in situ- řiť a řitní kanál
D014Carcinoma in situ- jiné a neurčené části střeva
D015Carcinoma in situ- játra, žlučník a žlučové cesty
D017Carcinoma in situ- jiné určené trávicí orgány
D019Carcinoma in situ- trávicí orgány, NS
D02Carcinoma in situ středního ucha a dýchací soustavy
D020Carcinoma in situ- hrtan
D021Carcinoma in situ- průdušnice
D022Carcinoma in situ- průduška a plíce
D023Carcinoma in situ- jiné části dýchacího systému
D024Carcinoma in situ- dýchací soustava, NS
D03Melanoma in situ
D030Melanoma in situ rtu
D031Melanoma in situ očního víčka, včetně koutku
D032Melanoma in situ ucha a zevního zvukovodu
D033Melanoma in situ jiných a neurčených částí obličeje
D034Melanoma in situ vlasové části hlavy a krku
D035Melanoma in situ trupu
D036Melanoma in situ horní končetiny, včetně ramene
D037Melanoma in situ dolní končetiny, včetně boku
D038Melanoma in situ jiných lokalizací
D039Melanoma in situ, NS
D04Carcinoma in situ kůže
D040Carcinoma in situ- kůže rtu
D041Carcinoma in situ- kůže očního víčka, včetně koutku
D042Carcinoma in situ- kůže ucha a zevního zvukovodu
D043Carcinoma in situ- kůže jiných a neurčených částí obličeje
D044Carcinoma in situ- kůže vlasové části hlavy a krku
D045Carcinoma in situ- kůže trupu
D046Carcinoma in situ- kůže horní končetiny, včetně ramene
D047Carcinoma in situ- kůže dolní končetiny, včetně boku
D048Carcinoma in situ- kůže jiných lokalizací
D049Carcinoma in situ- kůže, NS
D05Carcinoma in situ prsu
D050Lobulární carcinoma in situ
D051Intraduktální carcinoma in situ
D057Jiné carcinoma in situ prsu
D059Carcinoma in situ prsu, NS
D06Carcinoma in situ – hrdla děložního – cervicis uteri
D060Carcinoma in situ- endocervix
D061Carcinoma in situ- exocervix
D067Carcinoma in situ- jiné části hrdla děložního
D069Carcinoma in situ- hrdlo děložní – cervix uteri, NS
D07Carcinoma in situ jiných a neurčených pohlavních orgánů
D070Carcinoma in situ- endometrium
D071Carcinoma in situ- vulva
D072Carcinoma in situ- pochva
D073Carcinoma in situ- jiné a neurčené ženské pohlavní orgány
D074Carcinoma in situ- penis
D075Carcinoma in situ- prostata
D076Carcinoma in situ- jiné a neurčené mužské pohlavní orgány
D09Carcinoma in situ jiných a neurčených lokalizací
D090Carcinoma in situ- močový měchýř
D091Carcinoma in situ- jiné a NS močové orgány
D092Carcinoma in situ- oko
D093Carcinoma in situ- štítná žláza a jiné žlázy s vnitřní sekrecí
D097Carcinoma in situ jiných určených lokalizací
D099Carcinoma in situ, NS
D10Nezhoubný novotvar úst a hltanu
D100Nezhoubný novotvar- ret
D101Nezhoubný novotvar- jazyk
D102Nezhoubný novotvar- ústní spodina
D103Nezhoubný novotvar- jiné a neurčené části úst
D104Nezhoubný novotvar- mandle
D105Nezhoubný novotvar- jiné části orofaryngu
D106Nezhoubný novotvar- nosohltan – nasopharynx
D107Nezhoubný novotvar- hypofarynx
D109Nezhoubný novotvar- hltan, NS
D11Nezhoubný novotvar velké slinné žlázy
D110Nezhoubný novotvar- žláza příušní – glandula parotis
D117Nezhoubný novotvar- jiné velké slinné žlázy
D119Nezhoubný novotvar- velká slinná žláza, NS
D12Nezhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku, řitního kanálu a řiti
D120Nezhoubný novotvar- caecum
D121Nezhoubný novotvar- červovitý přívěsek – appendix
D122Nezhoubný novotvar- vzestupný tračník – colon ascendens
D123Nezhoubný novotvar- příčný tračník – colon transversum
D124Nezhoubný novotvar- sestupný tračník – colon descendens
D125Nezhoubný novotvar- esovitý tračník – colon sigmoideum
D126Nezhoubný novotvar- tračník – colon, NS
D127Nezhoubný novotvar- rektosigmoidální spojení
D128Nezhoubný novotvar- rectum – konečník
D129Nezhoubný novotvar- řitní kanál a řiť
D13Nezhoubný novotvar jiných a nepřesně určených částí trávicí soustavy
D130Nezhoubný novotvar- jícen
D131Nezhoubný novotvar- žaludek
D132Nezhoubný novotvar- dvanáctník
D133Nezhoubný novotvar- jiné a neurčené části tenkého střeva
D134Nezhoubný novotvar- játra
D135Nezhoubný novotvar- extrahepatální žlučové cesty
D136Nezhoubný novotvar- slinivka břišní
D137Nezhoubný novotvar- endokrinní část slinivky břišní
D139Nezhoubný novotvar- nepřesně definované místo v trávicí soustavě
D14Nezhoubný novotvar středního ucha a dýchací soustavy
D140Nezhoubný novotvar- střední ucho, nosní dutina a vedlejší dutiny nosní
D141Nezhoubný novotvar- hrtan
D142Nezhoubný novotvar- průdušnice
D143Nezhoubný novotvar- průduška a plíce
D144Nezhoubný novotvar- dýchací soustava, NS
D15Nezhoubný novotvar jiných neurčených nitrohrudních orgánů
D150Nezhoubný novotvar- brzlík
D151Nezhoubný novotvar- srdce
D152Nezhoubný novotvar- mediastinum
D157Nezhoubný novotvar- jiné určené nitrohrudní orgány
D159Nezhoubný novotvar- nitrohrudní orgán, NS
D16Nezhoubný novotvar kosti a kloubní chrupavky
D160Nezhoubný novotvar- lopatka a dlouhé kosti horní končetiny
D161Nezhoubný novotvar- krátké kosti horní končetiny
D162Nezhoubný novotvar- dlouhé kosti dolní končetiny
D163Nezhoubný novotvar- krátké kosti dolní končetiny
D164Nezhoubný novotvar- kosti lebky a obličeje
D165Nezhoubný novotvar- kost dolní čelisti
D166Nezhoubný novotvar- páteř
D167Nezhoubný novotvar- žebra, hrudní a klíční kost
D168Nezhoubný novotvar- kosti pánevní, křížová kost a kostrč
D169Nezhoubný novotvar- kost a kloubní chrupavka, NS
D17Nezhoubný lipomatózní novotvar
D170Nezhoubný lipomatózní novotvar kůže a podkožní tkáně hlavy, obličeje a krku
D171Nezhoubný lipomatózní novotvar kůže a podkožní tkáně trupu
D172Nezhoubný lipomatózní novotvar kůže a podkožní tkáně končetin
D173Nezhoubný lipomatózní novotvar kůže a podkožní tkáně jiných a neurčených lokalizací
D174Nezhoubný lipomatózní novotvar nitrohrudních orgánů
D175Nezhoubný lipomatózní novotvar nitrobřišních orgánů
D176Nezhoubný lipomatózní novotvar provazce semenného
D177Nezhoubný lipomatózní novotvar jiných lokalizací
D179Nezhoubný lipomatózní novotvar neurčené lokalizace
D18Hemangiom a lymfangiom kterékoliv lokalizace
D180Hemangiom kterékoliv lokalizace
D181Lymfangiom kterékoliv lokalizace
D19Nezhoubné novotvary mezoteliální tkáně
D190Nezhoubný novotvar- mezoteliální tkáň pleury
D191Nezhoubný novotvar- mezoteliální tkáň peritonea
D197Nezhoubný novotvar- mezoteliální tkáň jiné lokalizace
D199Nezhoubný novotvar- mezoteliální tkáň NS
D20Nezhoubné nádory měkké tkáně retroperitonea a peritonea
D200Nezhoubný nádor- retroperitoneum
D201Nezhoubný nádor- peritoneum
D21Jiné nezhoubné nádory pojivové a jiných měkkých tkání
D210Jiný nezhoubný nádor- pojivová a jiná měkká tkáň hlavy, obličeje a krku
D211Jiný nezhoubný nádor- pojivová a jiná měkká tkáň horní končetiny včetně ramene
D212Jiný nezhoubný nádor- pojivová a jiná měkká tkáň dolní končetiny včetně kyčle
D213Jiný nezhoubný nádor- pojivová a jiná měkká tkáň hrudníku
D214Jiný nezhoubný nádor- pojivová a jiná měkká tkáň břicha
D215Jiný nezhoubný nádor- pojivová a jiná měkká tkáň pánve
D216Jiný nezhoubný nádor- pojivová a jiná měkká tkáň trupu NS
D219Jiný nezhoubný nádor- pojivová a jiná měkká tkáň NS
D22Melanocytové névy
D220Melanocytový névus rtu
D221Melanocytový névus očního víčka včetně koutku
D222Melanocytový névus ucha a zevního zvukovodu
D223Melanocytový névus jiné a neurčené části obličeje
D224Melanocytový névus vlasové části hlavy a krku
D225Melanocytový névus trupu
D226Melanocytové névy horní končetiny včetně ramene
D227Melanocytové névy dolní končetiny včetně kyčle
D229Melanocytové névy NS
D23Jiné nezhoubné novotvary kůže
D230Jiný nezhoubný novotvar- kůže rtu
D231Jiný nezhoubný novotvar- kůže očního víčka, včetně koutku
D232Jiný nezhoubný novotvar- kůže ucha a zevního zvukovodu
D233Jiný nezhoubný novotvar- kůže jiných a neurčených částí obličeje
D234Jiný nezhoubný novotvar- kůže vlasové části hlavy a krku
D235Jiný nezhoubný novotvar- kůže trupu
D236Jiný nezhoubný novotvar- kůže horní končetiny, včetně ramene
D237Jiný nezhoubný novotvar- kůže dolní končetiny, včetně boku
D239Jiný nezhoubný novotvar- kůže, NS
D24Nezhoubné novotvary prsu
D25Leiomyom dělohy
D250Submukózní leiomyom dělohy
D251Intramurální leiomyom dělohy
D252Subserózní leiomyom dělohy
D259Leiomyom dělohy, NS
D26Jiné nezhoubné novotvary dělohy
D260Jiný nezhoubný novotvar- hrdlo děložní – cervix uteri
D261Jiný nezhoubný novotvar- tělo děložní – corpus uteri
D267Jiný nezhoubný novotvar- jiná část dělohy
D269Jiný nezhoubný novotvar- děloha, NS
D27Nezhoubný novotvar vaječníku
D28Nezhoubný novotvar jiných a neurčených ženských pohlavních orgánů
D280Nezhoubný novotvar- vulva
D281Nezhoubný novotvar- pochva – vagina
D282Nezhoubný novotvar- vejcovod a vazy děložní
D287Nezhoubný novotvar- jiné určené ženské pohlavní orgány
D289Nezhoubný novotvar- ženské pohlavní orgány, NS
D29Nezhoubné novotvary mužských pohlavních orgánů
D290Nezhoubný novotvar- pyj – penis
D291Nezhoubný novotvar- předstojná žláza – prostata
D292Nezhoubný novotvar- varle – testis
D293Nezhoubný novotvar- nadvarle – epididymis
D294Nezhoubný novotvar- šourek – scrotum
D297Nezhoubný novotvar- jiné části mužských pohlavních orgánů
D299Nezhoubný novotvar- mužský pohlavní orgán, NS
D30Nezhoubný novotvar močových orgánů
D300Nezhoubný novotvar- ledvina
D301Nezhoubný novotvar- ledvinná pánvička – pelvis renalis
D302Nezhoubný novotvar- močovod – ureter
D303Nezhoubný novotvar- močový měchýř – vesica urinaria
D304Nezhoubný novotvar- močová trubice – urethra
D307Nezhoubný novotvar- jiné močové orgány
D309Nezhoubný novotvar- močový orgán, NS
D31Nezhoubný novotvar oka a očních adnex
D310Nezhoubný novotvar- spojivka – conjunctiva
D311Nezhoubný novotvar- rohovka – cornea
D312Nezhoubný novotvar- sítnice- retina
D313Nezhoubný novotvar- cévnatka – chorioidea
D314Nezhoubný novotvar- řasnaté těleso – corpus ciliare
D315Nezhoubný novotvar- slzná žláza a slzovod
D316Nezhoubný novotvar- očnice – orbita, NS
D319Nezhoubný novotvar- oko, NS
D32Nezhoubný novotvar mozkomíšních plen
D320Nezhoubný novotvar- mozkové pleny – meninges cerebri
D321Nezhoubný novotvar- míšní pleny – meninges spinales
D329Nezhoubný novotvar- meningy, NS
D33Nezhoubný novotvar mozku a jiných částí centrální nervové soustavy
D330Nezhoubný novotvar- mozek supratentoriální
D331Nezhoubný novotvar- mozek infratentoriální
D332Nezhoubný novotvar- mozek, NS
D333Nezhoubný novotvar- mozkové nervy
D334Nezhoubný novotvar- mícha
D337Nezhoubný novotvar- jiné určené části centrální nervové soustavy
D339Nezhoubný novotvar- centrální nervová soustava, NS
D34Nezhoubný novotvar štítné žlázy
D35Nezhoubný novotvar jiných a neurčených žláz s vnitřní sekrecí
D350Nezhoubný novotvar- nadledvina – glandula suprarenalis (adrenalis)
D351Nezhoubný novotvar- příštítná žláza – glandula parathyreoidea
D352Nezhoubný novotvar- hypofýza – glandula pituitaria
D353Nezhoubný novotvar- ductus craniopharyngealis
D354Nezhoubný novotvar- epifýza – glandula pinealis
D355Nezhoubný novotvar- karotické tělísko – glomus caroticum
D356Nezhoubný novotvar- aortické tělísko a jiná paraganglia
D357Nezhoubný novotvar- jiné určené žlázy s vnitřní sekrecí
D358Nezhoubný novotvar- postižení více žláz s vnitřní sekrecí
D359Nezhoubný novotvar- žláza s vnitřní sekrecí, NS
D36Nezhoubný novotvar jiných a neurčených lokalizací
D360Nezhoubný novotvar- mízní uzliny
D361Nezhoubný novotvar- periferní nervy a autonomní nervová soustava
D367Nezhoubný novotvar- jiné určené lokalizace
D369Nezhoubný novotvar neurčené lokalizace
D37Novotvar nejistého nebo neznámého chování dutiny ústní a trávicích orgánů
D370Novotvar nejistého nebo neznámého chování- ret, dutina ústní a hltan
D371Novotvar nejistého nebo neznámého chování- žaludek
D372Novotvar nejistého nebo neznámého chování- tenké střevo
D373Novotvar nejistého nebo neznámého chování- červovitý přívěsek
D374Novotvar nejistého nebo neznámého chování- tlusté střevo
D375Novotvar nejistého nebo neznámého chování- konečník
D376Novotvar nejistého nebo neznámého chování- játra, žlučník a žlučovody
D377Novotvar nejistého nebo neznámého chování- jiné trávicí orgány
D379Novotvar nejistého nebo neznámého chování- trávicí orgán, NS
D38Novotvary nejistého nebo neznámého chování stř.ucha a dýchacích a nitrohrudních orgánů
D380Novotvar nejistého nebo neznámého chování- hrtan
D381Novotvar nejistého nebo neznámého chování- průdušnice, průduška a plíce
D382Novotvar nejistého nebo neznámého chování- pohrudnice – pleura
D383Novotvar nejistého nebo neznámého chování- mezihrudí – mediastinum
D384Novotvar nejistého nebo neznámého chování- brzlík – thymus
D385Novotvar nejistého nebo neznámého chování- jiné respirační orgány
D386Novotvar nejistého nebo neznámého chování- dýchací orgán, NS
D39Novotvary nejistého nebo neznámého chování ženských pohlavních orgánů
D390Novotvar nejistého nebo neznámého chování- děloha
D391Novotvar nejistého nebo neznámého chování- vaječník
D392Novotvar nejistého nebo neznámého chování- placenta
D397Novotvar nejistého nebo neznámého chování- jiné ženské pohlavní orgány
D399Novotvar nejistého nebo neznámého chování- ženský pohlavní orgán, NS
D40Novotvar nejistého nebo neznámého chování mužských pohlavních orgánů
D400Novotvar nejistého nebo neznámého chování- předstojná žláza – prostata
D401Novotvar nejistého nebo neznámého chování- varle – testis
D407Novotvar nejistého nebo neznámého chování- jiné mužské pohlavní orgány
D409Novotvar nejistého nebo neznámého chování- mužský pohlavní orgán, NS
D41Novotvar nejistého nebo neznámého chování močových orgánů
D410Novotvar nejistého nebo neznámého chování- ledvina
D411Novotvar nejistého nebo neznámého chování- ledvinná pánvička – pelvis renalis
D412Novotvar nejistého nebo neznámého chování- močovod – ureter
D413Novotvar nejistého nebo neznámého chování- močová trubice – urethra
D414Novotvar nejistého nebo neznámého chování- močový měchýř – vesica urinaria
D417Novotvar nejistého nebo neznámého chování- jiné močové orgány
D419Novotvar nejistého nebo neznámého chování- močový orgán, NS
D42Novotvar nejistého nebo neznámého chování mozkomíšních plen
D420Novotvar nejistého nebo neznámého chování- mozkové pleny – meninges cerebri
D421Novotvar nejistého nebo neznámého chování- míšní pleny – meninges spinales
D429Novotvar nejistého nebo neznámého chování- mozkomíšní pleny – meninges, NS
D43Novotvar nejistého nebo neznámého chování mozku a centrální nervové soustavy
D430Novotvar nejistého nebo neznámého chování- mozek supratentoriální
D431Novotvar nejistého nebo neznámého chování- mozek infratentoriální
D432Novotvar nejistého nebo neznámého chování- mozek NS
D433Novotvar nejistého nebo neznámého chování- mozkové nervy
D434Novotvar nejistého nebo neznámého chování- mícha
D437Novotvar nejistého nebo neznámého chování- jiné určené části centrální nervové soustavy
D439Novotvar nejistého nebo neznámého chování- centrální nervová soustava, NS
D44Novotvary nejistého nebo neznámého chování žláz s vnitřní sekrecí
D440Novotvar nejistého nebo neznámého chování- štítná žláza – glandula thyroidea
D441Novotvar nejistého nebo neznámého chování- nadledvina – glandula suprarenalis (adrenalis)
D442Novotvar nejistého nebo neznámého chování- příštítná žláza – glandula parathyroidea
D443Novotvar nejistého nebo neznámého chování- hypofýza – glandula pituitaria
D444Novotvar nejistého nebo neznámého chování- ductus craniopharyngealis
D445Novotvar nejistého nebo neznámého chování- epifýza – glandula pinealis
D446Novotvar nejistého nebo neznámého chování- karotické tělísko – glomus caroticum
D447Novotvar nejistého nebo neznámého chování- aortické tělísko a jiná paraganglia
D448Novotvar nejistého nebo neznámého chování- postižení více žláz s vnitřní sekrecí
D449Novotvar nejistého nebo neznámého chování- žláza s vnitřní sekrecí, NS
D45Polycythaemia vera
D46Myelodysplastické syndromy
D460Refraktorní anémie bez sideroblastů
D461Refraktorní anémie se sideroblasty
D462Refraktorní anémie s přebytkem blastů
D463Refraktorní anémie s přebytkem blastů s transformacemi
D464Refraktorní anémie, NS
D467Jiné myelodysplastické syndromy
D469Myelodysplastický syndrom, NS
D47Jiné novotvary nejistého nebo neznámého chování mízní, krvetvorné a příbuzné tkáně
D470Novotvary nejistého a neznámého chování z histiocytů a kmenových buněk
D471Chronická myeloproliferativní nemoc
D472Monoklonální gamapatie
D473Esenciální (hemoragická) trombocytémie
D477Jiné specifik.nádory nejistého nebo neznámého chování, mízní, hematopoet.a příbuz.tkáně
D479Nádory nejistého nebo neznámého chování mízní, hematopoetické a příbuzné tkáně NS
D48Novotvary nejistého nebo neznámého chování jiných a neurčených lokalizací
D480Novotvar nejistého nebo neznámého chování- kost a kloubní chrupavka
D481Novotvar nejistého nebo neznámého chování- pojivová a jiná měkká tkáň
D482Novotvar nejistého nebo neznámého chování- periferní nervy a autonomní nervová soustava
D483Novotvar nejistého nebo neznámého chování- retroperitoneum
D484Novotvar nejistého nebo neznámého chování- peritoneum
D485Novotvar nejistého nebo neznámého chování- kůže
D486Novotvar nejistého nebo neznámého chování- prs
D487Novotvar nejistého nebo neznámého chování- jiné určené lokalizace
D489Nádory nejistého nebo neznámého chování NS
D50Anémie z nedostatku železa
D500Sekundární (chronická) a po ztrátě krevní z nedostatku železa
D501Sideropenická dysfagie
D508Jiné anémie z nedostatku železa
D509Anémie z nedostatku železa, NS
D51Anémie z nedostatku vitaminu B12
D510Anémie z nedostatku vitaminu B12 způsobená nedostatkem vnitřního faktoru
D511Anémie z nedostatku vitaminu B12 způsobená selektivní malabsorbcí vitam.B12 s proteinurií
D512Nedostatek transcobalaminu II.
D513Jiná nutriční anémie z nedostatku vitaminu B12
D518Jiné anémie z nedostatku vitaminu B12
D519Anémie z nedostatku vitaminu B12, NS
D52Anémie z nedostatku kyseliny listové
D520Nutriční anémie z nedostatku kyseliny listové
D521Anémie z nedostatku kyseliny listové, vyvolaná léky
D528Jiné anémie z nedostatku kyseliny listové
D529Anémie z nedostatku kyseliny listové, NS
D53Jiné nutriční anémie
D530Anémie z nedostatku proteinů
D531Jiné megaloblastické anémie nezařaditelné jinam
D532Anémie z nedostatku vitamínu C
D538Jiné určené nutriční anémie
D539Nutriční anémie NS
D55Anémie způsobená poruchami enzymů
D550Anémie způsobená nedostatkem glukoso-6-fosfátdehydrogenázy [G-6-PD]
D551Anémie způsobená jinými poruchami metabolismu glutathionu
D552Anémie způsobená poruchami glykolytických enzymů
D553Anémie způsobená poruchami metabolismu nukleotidů
D558Jiné anémie způsobené poruchami enzymů
D559Anémie způsobená poruchou enzymu, NS
D56Thalasémie
D560Alfa thalasémie
D561Beta thalasémie
D562Delta – beta thalasémie
D563Thalasémický typ
D564Dědičná persistence fetálního hemoglobinu [HPFH]
D568Jiné thalasémie
D569Thalasémie, NS
D57Srpkovité poruchy
D570Srpkovitá anémie s krizí
D571Srpkovitá anémie bez krize
D572Zdvojené heterozygotní poruchy srpkovatění
D573Další typy srpkovité anémie
D578Jiné srpkovité poruchy
D58Jiné dědičné hemolytické anémie
D580Dědičná sférocytóza
D581Dědičná eliptocytóza
D582Jiné hemoglobinopatie
D588Jiné určené dědičné hemolytické anémie
D589Dědičná hemolytická anémie, NS
D59Získané hemolytické anémie
D590Autoimunní hemolytická anémie vyvolaná léky
D591Jiné autoimunní hemolytické anémie
D592Neautoimunní hemolytická anémie vyvolaná léky
D593Hemolyticko-uremický syndrom
D594Jiné neautoimunní hemolytické anémie
D595Paroxysmální noční hemoglobinurie [Marchiafava-Micheli]
D596Hemoglobinurie způsobená hemolýzou z jiných vnějších příčin
D598Jiné získané hemolytické anémie
D599Získaná hemolytická anémie, NS
D60Získaná čistá aplasie červených krvinek [erytroblastopenie]
D600Chronická získaná čistá aplasie červených krvinek
D601Přechodná získaná čistá aplasie červených krvinek
D608Jiná získaná čistá aplasie červených krvinek
D609Získaná čistá aplasie červených krvinek, NS
D61Jiné aplastické anémie
D610Konstituční aplastická anémie
D611Aplastická anémie vyvolaná léky
D612Aplastická anémie způsobená jinými zevními příčinami
D613Idiopatická aplastická anémie
D618Jiné určené aplastické anémie
D619Aplastická anémie, NS
D62Akutní posthemorragická anémie
D63Anémie při chronických nemocech zařazených jinde
D630Anémie při onemocněních novotvary (C00-D48+)
D638Anémie při jiných chronických nemocech zařazených jinde
D64Jiné anémie
D640Dědičná sideroblastická anémie
D641Sekundární sideroblastická anémie způsobená nemocí
D642Sekundární sideroblastická anémie způsobená léky a jedy
D643Jiné sideroblastické anémie
D644Vrozená dyserytropoetická anémie
D648Jiné určené anémie
D649Anémie, NS
D65Diseminovaná intravaskulární koagulace [Defibrinační syndrom]
D66Dědičný nedostatek faktoru VIII
D67Dědičný nedostatek faktoru IX
D68Jiné vady koagulace
D680Von Willebrandova nemoc
D681Dědičný nedostatek faktoru XI
D682Dědičný nedostatek jiných koagulačních faktorů
D683Krvácivé stavy způsobené cirkulujícími antikoagulancii
D684Získaný nedostatek koagulačních faktorů
D688Jiné určené vady koagulace
D689Vada koagulace, NS
D69Purpura a jiné krvácivé stavy
D690Alergická purpura
D691Kvalitativní poruchy trombocytů
D692Jiné netrombocytopenické purpury
D693Idiopatická trombocytopenická purpura
D694Jiná primární trombocytopenie
D695Sekundární trombocytopenie
D696Trombocytopenie, NS
D698Jiné určené krvácivé stavy
D699Krvácivý stav, NS
D70Agranulocytóza
D71Funkční poruchy polymorfonukleárních neutrofilů (granulocytů)
D72Jiné poruchy bílých krvinek
D720Genetické anomalie leukocytů
D721Eozinofilie
D728Jiné určené poruchy bílých krvinek
D729Porucha bílých krvinek, NS
D73Nemoci sleziny
D730Hyposplenismus
D731Hypersplenismus
D732Chronická kongestivní splenomegalie
D733Absces sleziny
D734Cysta sleziny
D735Infarkt sleziny
D738Jiné nemoci sleziny
D739Nemoc sleziny, NS
D74Methemoglobinémie
D740Vrozená methemoglobinémie
D748Jiné methemoglobinémie
D749Methemoglobinémie, NS
D75Jiné nemoci krve a krvetvorných orgánů
D750Rodinná erytrocytóza
D751Sekundární polycytémie
D752Esenciální trombocytóza
D758Jiné určené nemoci krve a krvetvorných orgánů
D759Nemoc krve a krvetvorných orgánů, NS
D76Některé nemoci postihující lymforetikulární tkáň a retikulohistiocytární systém
D760Histiocytóza z Langerhansových buněk nezařaditelná jinam
D761Hemofagocytární lymfohistiocytóza
D762Hemofagocytární syndrom, spojený s infekcí
D763Jiné histiocytární syndromy
D77Jiné poruchy krve a krvetvorných orgánů u nemocí zařazených jinde
D80Imunodeficience s převahou poruch protilátek
D800Dědičná hypogamaglobulinémie
D801Hypogamaglobulinémie rodinně se nevyskytující
D802Selektivní defekt imunoglobulinu A [IgA]
D803Selektivní defekt podtříd imunoglobulinu G [IgG]
D804Selektivní defekt imunoglobulinu M [IgM]
D805Imunodeficience se zvýšením imunoglobulinu M [IgM]
D806Imunodeficience s téměř normálními imunoglobuliny nebo hyperimunoglobulinémií
D807Přechodná hypogamaglobulinémie v dětství
D808Jiné imunodeficience s převahou poruch protilátek
D809Imunodeficience s převahou poruch protilátek, NS
D81Kombinované poruchy imunity
D810Těžké kombinované imunodeficience [SCID] s retikulární dysgenezí
D811Těžké kombinované imunodeficience [SCID] s nízkými počty T a B buněk
D812Těžké kombinované imunodeficience [SCID] s nízkým nebo normálním počtem B buněk
D813Nedostatek adenosindeaminázy [ADA]
D814Nezelofův syndrom
D815Nedostatek purinnukleosid. fosforylázy (PNP)
D816Defekt exprese hlavního histokompatibilního komplexu (MHC) I. třídy
D817Defekt exprese hlavního histokompatibilního komplexu (MHC) II. třídy
D818Jiné kombinované poruchy imunity
D819Kombinovaná porucha imunity, NS
D82Imunodeficience spojené s jinými velkými poruchami
D820Syndrom Wiskottův – Aldrichův
D821Di Georgeův syndrom
D822Imunodeficience s dysproporčním trpaslictvím
D823Imunodeficience provázející dědičnou chybnou odpověď na virus Epstein-Barr [EBV]
D824Syndrom hyperimunoglobulinémie E [IgE]
D828Jiné imunodeficience spojené s velkými poruchami nezařaditelné jinam
D829Imunodeficience spojená s velkými poruchami, NS
D83Běžná variabilní imunodeficience (CVID)
D830Běžná variabilní imunodeficience s převahou abnormalit v počtu a funkci B buněk
D831Běžná variabilní imunodeficience s převahou imunoregulačních poruch T buněk
D832Běžná variabilní imunodeficience s autoprotilátkami proti B nebo T buňkám
D838Jiné běžné variabilní imunodeficience
D839Běžná variabilní imunodeficience, NS
D84Jiné poruchy imunity
D840Defekt leukocytárního funkčního antigenu 1 [LFA-1]
D841Defekt v systému komplementu
D848Jiné specifikovatelné imunodeficience
D849Imunodeficience, NS
D86Sarkoidóza – sarcoidosis
D860Sarkoidóza plic
D861Sarkoidóza mízních uzlin
D862Sarkoidóza plic se sarkoidózou mízních uzlin
D863Sarkoidóza kůže
D868Sarkoidóza jiných a kombinovaných lokalizací
D869Sarkoidóza, NS
D89Jiné poruchy imunitního mechanismu jinde nezařazené
D890Polyklonální hypergamaglobulinémie
D891Kryoglobulinémie
D892Hypergamaglobulinémie, NS
D898Jiné poruchy mechanismů imunity nezařaditelné jinam
D899Porucha týkající se mechanismů imunity, NS
E00Vrozený syndrom z jodové karence
E000Vrozený syndrom z jodové karence, neurologický typ
E001Vrozený syndrom z jodové karence, myxedémový typ
E002Vrozený syndrom z jodové karence, smíšený typ
E009Vrozený syndrom z jodové karence, NS
E01Poruchy štítné žlázy a příbuzné stavy spojené s jodovou karencí
E010Difúzní (endemická) struma z jodové karence
E011Mnohauzlová (endemická) struma z jodové karence
E012Struma (endemická) z jodové karence, NS
E018Jiné poruchy štítné žlázy a příbuzné stavy spojené s jodovou karencí
E02Subklinická hypotyreóza z jodové karence
E03Jiná hypotyreóza
E030Vrozená hypotyreóza s difúzní strumou
E031Vrozená hypotyreóza bez strumy
E032Hypotyreóza způsobená léky a jinými zevními látkami
E033Poinfekční hypotyreóza
E034Získaná atrofie štítné žlázy
E035Myxedémové koma
E038Jiná určená hypotyreóza
E039Hypotyreóza, NS
E04Jiná netoxická struma
E040Difúzní netoxická struma
E041Struma netoxická jednouzlová
E042Struma netoxická mnohauzlová
E048Jiná určená netoxická struma
E049Netoxická struma, NS
E05Tyreotoxikóza (Hypertyreóza)
E050Tyreotoxikóza s difúzní strumou
E051Tyreotoxikóza s toxickým tyreoidálním uzlíkem
E052Tyreotoxikóza s toxickou mnohauzlovou strumou
E053Tyreotoxikóza z ektopické tyreoidní tkáně
E054Tyreotoxikóza uměle vyvolaná
E055Tyreoidní krize nebo bouře
E058Jiná tyreotoxikóza se strumou nebo bez ní
E059Tyreotoxikóza NS
E06Thyreoiditis – zánět štítné žlázy
E060Akutní thyreoiditis
E061Subakutní thyreoiditis
E062Chronická thyreoiditis s přechodnou tyreotoxikózou
E063Autoimunní thyreoiditis
E064Thyreoiditis způsobená léky
E065Jiná chronická thyreoditis
E069Thyreoiditis, NS
E07Jiné poruchy štítné žlázy
E070Hypersekrece kalcitoninu
E071Dyshormogenetická struma
E078Jiné určené poruchy štítné žlázy
E079Poruchy štítné žlázy, NS
E10Diabetes mellitus závislý na insulinu
E100S komatem
E101S ketoacidózou
E102S ledvinovými komplikacemi
E103S očními komplikacemi
E104S neurologickými komplikacemi
E105S periferními oběhovými komplikacemi
E106S jinými určenými komplikacemi
E107S mnohočetnými komplikacemi
E108S neurčenými komplikacemi
E109Bez komplikací
E11Diabetes mellitus nezávislý na insulinu
E110S komatem
E111S ketoacidózou
E112S ledvinovými komplikacemi
E113S očními komplikacemi
E114S neurologickými komplikacemi
E115S periferními oběhovými komplikacemi
E116S jinými určenými komplikacemi
E117S mnohočetnými komplikacemi
E118S neurčenými komplikacemi
E119Bez komplikací
E12Diabetes mellitus spojený s podvýživou
E120S komatem
E121S ketoacidózou
E122S ledvinovými komplikacemi
E123S očními komplikacemi
E124S neurologickými komplikacemi
E125S periferními oběhovými komplikacemi
E126S jinými určenými komplikacemi
E127S mnohočetnými komplikacemi
E128S neurčenými komplikacemi
E129Bez komplikací
E13Jiný určený diabetes mellitus
E130S komatem
E131S ketoacidózou
E132S ledvinovými komplikacemi
E133S očními komplikacemi
E134S neurologickými komplikacemi
E135S periferními oběhovými komplikacemi
E136S jinými určenými komplikacemi
E137S mnohočetnými komplikacemi
E138S neurčenými komplikacemi
E139Bez komplikací
E14Neurčený diabetes mellitus
E140S komatem
E141S ketoacidózou
E142S ledvinovými komplikacemi
E143S očními komplikacemi
E144S neurologickými komplikacemi
E145S periferními oběhovými komplikacemi
E146S jinými určenými komplikacemi
E147S mnohočetnými komplikacemi
E148S neurčenými komplikacemi
E149Bez komplikací
E15Nediabetické hypoglykemické koma
E16Jiné poruchy vnitřní sekrece slinivky břišní
E160Hypoglykémie bez komatu, způsobená léky
E161Jiná hypoglykémie
E162Hypoglykémie, NS
E163Zvýšená sekrece glukagonu
E168Jiné určené poruchy vnitřní sekrece slinivky břišní
E169Poruchy vnitřní sekrece slinivky břišní NS
E20Hypoparatyreóza
E200Idiopatická hypoparatyreóza
E201Pseudohypoparatyreóza
E208Jiná hypoparatyreóza
E209Hypoparatyreóza, NS
E21Hyperparatyreóza a jiné nemoci příštítných tělísek – paratyreoidey
E210Primární hyperparatyreóza
E211Sekundární hyperparatyreóza nezařaditelná jinam
E212Jiná hyperparatyreóza
E213Hyperparatyreóza, NS
E214Jiné určené poruchy příštítné žlázy (příštítných tělísek)
E215Porucha příštítných tělísek – paratyreoidey, NS
E22Hyperfunkce hypofýzy – glandulae pituitariae – podvěsku mozkového
E220Akromegalie a pituitární gigantismus
E221Hyperprolaktinémie
E222Syndrom nepřiměřené sekrece antidiuretického hormonu
E228Jiná hyperfunkce hypofýzy
E229Hyperfunkce hypofýzy, NS
E23Hypofunkce a jiné poruchy hypofýzy
E230Hypopituitarismus
E231Hypopituitarismus vyvolaný léky
E232Diabetes insipidus
E233Hypothalamická dysfunkce nezařaditelná jinam
E236Jiné poruchy podvěsku mozkového
E237Poruchy podvěsku mozkového NS
E24Cushingův syndrom
E240Cushingův syndrom závislý na hypofýze
E241Nelsonův syndrom
E242Cushingův syndrom způsobený léčivy
E243Ektopický syndrom ACTH
E244Pseudo-Cushingův syndrom navozený alkoholem
E248Jiný Cushingův syndrom
E249Cushingův syndrom NS
E25Adrenogenitální poruchy
E250Vrozené adrenogenitální poruchy spojené s nedostatkem enzymů
E258Jiné adrenogenitální poruchy
E259Adrenogenitální porucha, NS
E26Hyperaldosteronismus
E260Primární hyperaldosteronismus
E261Sekundární hyperaldosteronismus
E268Jiný hyperaldosteronismus
E269Hyperaldosteronismus, NS
E27Jiné poruchy nadledviny – glandulae suprarenalis
E270Jiná zvýšená aktivita kůry nadledvin
E271Primární insuficience kůry nadledvin
E272Addisonská krize
E273Insuficience kůry nadledvin způsobená léčivy
E274Jiná a neurčená adrenokortikální insuficience
E275Hyperfunkce dřeně nadledvin
E278Jiné určené poruchy nadledviny
E279Porucha nadledviny, NS
E28Ovariální dysfunkce – poruchy činnosti vaječníků
E280Přebytek estrogenu
E281Jiná ovariální hyperfunkce
E282Syndrom polycystických vaječníků
E283Primární selhání vaječníků
E288Jiná ovariální dysfunkce
E289Ovariální dysfunkce, NS
E29Testikulární dysfunkce – poruchy činnosti varlat
E290Testikulární hyperfunkce
E291Testikulární hypofunkce
E298Jiná testikulární dysfunkce
E299Testikulární dysfunkce, NS
E30Poruchy puberty – pohlavního dospívání – nezařaditelné jinam
E300Opožděná puberta
E301Předčasná puberta
E308Jiné poruchy puberty
E309Poruchy puberty, NS
E31Polyglandulární dysfunkce
E310Autoimunní polyglandulární selhání
E311Polyglandulární hyperfunkce
E318Jiná polyglandulární dysfunkce
E319Polyglandulární dysfunkce, NS
E32Nemoci thymu – brzlíku
E320Přetrvávající hyperplazie thymu – hyperplasia thymi persistens
E321Absces thymu
E328Jiné nemoci thymu
E329Nemoc thymu, NS
E34Jiné endokrinní poruchy
E340Karcinoidní syndrom
E341Jiná hypersekrece střevních hormonů
E342Ektopická sekrece hormonů, nezařaditelná jinam
E343Trpaslictví nezařaditelné jinam
E344Konstitucionální vysoká postava
E345Syndrom resistence na androgeny
E348Jiné určené endokrinní poruchy
E349Endokrinní porucha, NS
E35Poruchy žláz s vnitřní sekrecí při nemocech zařazených jinde
E350Poruchy štítné žlázy při nemocech zařazených jinde
E351Poruchy nadledvin při nemocech zařazených jinde
E358Poruchy jiných žláz s vnitřní sekrecí při nemocech zařazených jinde
E40Kvashiorkor
E41Nutriční marasmus
E42Marasmický kvashiorkor
E43Nespecifikovaná těžká protein-energetická podvýživa
E44Protein – energetická podvýživa středního a lehkého stupně
E440Mírná (střední) protein – energetická podvýživa
E441Lehká protein – energetická podvýživa
E45Opožděný vývoj následující po protein-energetické podvýživě
E46Neurčená podvýživa
E50Karence vitaminu A
E500Karence vitaminu A s xerózou spojivky
E501Karence vitaminu A s Bitotovou skvrnou a xerózou spojivky
E502Karence vitaminu A s xerózou rohovky
E503Karence vitaminu A s ulcerací rohovky a xerózou
E504Karence vitaminu A s keratomalacií
E505Karence vitaminu A se šeroslepostí
E506Karence vitaminu A s xeroftalmickými jizvami rohovky
E507Jiné oční projevy karence vitaminu A
E508Jiné projevy karence vitaminu A
E509Karence vitaminu A, NS
E51Karence thiaminu
E511Beri – beri
E512Wernickeova encefalopatie
E518Jiné projevy karence thiaminu
E519Karence thiaminu, NS
E52Karence niacinu (pellagra)
E53Karence jiných vitaminů skupiny B
E530Karence riboflavinu
E531Karence pyridoxinu
E538Karence jiných určených vitaminů skupiny B
E539Karence B vitaminu, NS
E54Karence kyseliny askorbové
E55Karence vitaminu D
E550Křivice, aktivní
E559Karence vitaminu D, NS
E56Jiná karence vitaminů
E560Karence vitaminu E
E561Karence vitaminu K
E568Karence jiných vitaminů
E569Karence vitaminu, NS
E58Nutriční karence kalcia
E59Nutriční karence selénu
E60Nutriční karence zinku
E61Karence jiných prvků potravy
E610Karence mědi
E611Karence železa
E612Karence magnezia
E613Karence manganu
E614Karence chromu
E615Karence molybdenu
E616Karence vanadu
E617Karence více prvků potravy
E618Karence jiných určených prvků potravy
E619Karence prvků potravy, NS
E63Jiné nutriční karence
E630Karence esenciálních mastných kyselin [EFA]
E631Nerovnováha složek přijímané potravy
E638Jiné určené nutriční karence
E639Nutriční karence, NS
E64Následky podvýživy a jiných nutričních karencí
E640Následky protein-energetické podvýživy
E641Následky karence vitaminu A
E642Následky karence vitaminu C
E643Následky křivice
E648Následky jiných nutričních karencí
E649Následky neurčené nutriční karence
E65Lokalizovaná adipozita
E66Obezita – otylost
E660Obezita způsobená nadměrným příjmem kalorií
E661Obezita způsobená léky
E662Extrémní obezita s alveolární hypoventilací
E668Jiná obezita
E669Obezita, NS
E67Jiné hyperalimentace
E670Hypervitaminóza A
E671Hyperkarotenémie
E672Syndrom přebytku vitaminu B6
E673Hypervitaminóza D
E678Jiná určená hyperalimentace
E68Následky hyperalimentace
E70Poruchy metabolismu aromatických aminokyselin
E700Klasická fenylketonurie
E701Jiné hyperfenylalaninémie
E702Poruchy metabolismu tyrosinu
E703Albinismus
E708Jiné poruchy metabolismu aromatických aminokyselin
E709Poruchy metabolismu aromatických aminokyselin, NS
E71Poruchy metabolismu aminokyselin s rozvětveným řetězcem a metabolismu mastných kyselin
E710Nemoc javorového sirupu (Leucinóza)
E711Jiné poruchy metabolismu aminokyselin s rozvětveným řetězcem
E712Porucha metabolismu aminokyselin s rozvětveným řetězcem, NS
E713Poruchy metabolismu mastných kyselin
E72Jiné poruchy metabolismu aminokyselin
E720Poruchy transportu aminokyselin
E721Poruchy metabolismu aminokyselin nesoucích síru
E722Poruchy metabolismu cyklu močoviny
E723Poruchy metabolismu lysinu a hydroxylysinu
E724Poruchy metabolismu ornithinu
E725Poruchy metabolismu glycinu
E728Jiné určené poruchy metabolismu aminokyselin
E729Poruchy metabolismu aminokyselin, NS
E73Laktózová intolerance
E730Vrozený nedostatek laktázy
E731Sekundární nedostatek laktázy
E738Jiná laktózová intolerance
E739Laktózová intolerance, NS
E74Jiné poruchy metabolismu uhlovodanů
E740Porucha ukládání glykogenu
E741Poruchy metabolismu fruktózy
E742Poruchy metabolismu galaktózy
E743Jiné poruchy střevní absorbce uhlohydrátů
E744Poruchy metabolismu pyrohroznanů a glukoneogenezy
E748Jiné určené poruchy metabolismu uhlovodanů
E749Poruchy metabolismu uhlovodanů, NS
E75Poruchy metabolismu sfingolipidů a jiné poruchy ukládání lipidů
E750Gangliosidóza GM2
E751Jiná gangliosidóza
E752Jiná sfingolipidóza
E753Sfingolipidóza, NS
E754Neuronální ceroidní lipofuscinóza (NCL)
E755Jiné poruchy ukládání lipidů
E756Porucha ukládání lipidů, NS
E76Poruchy metabolismu glykosaminoglykanu
E760Mukopolysacharidóza, typu I
E761Mukopolysacharidóza, typ II
E762Jiné mukopolysacharidózy
E763Mukopolysacharidóza NS
E768Jiné poruchy metabolismu glykosaminoglykanu
E769Porucha metabolismu glykosaminoglykanu, NS
E77Poruchy metabolismu glykoproteinů
E770Poruchy v potranslační modifikaci lysozomálních enzymů
E771Vady v odbourávání glykoproteinů
E778Jiné poruchy metabolismu glykoproteinů
E779Poruchy metabolismu glykoproteinů, NS
E78Poruchy metabolismu lipoproteinů a jiné lipidémie
E780Čistá hypercholesterolémie
E781Čistá hyperglyceridémie
E782Smíšená hyperlipidémie
E783Hyperchylomikronémie
E784Jiná hyperlipidémie
E785Hyperlipidémie, NS
E786Nedostatek lipoproteinu
E788Jiné poruchy metabolismu lipoproteinů
E789Porucha metabolismu lipoproteinů, NS
E79Poruchy metabolismu purinu a pyrimidinu
E790Hyperurikémie bez známek zánětlivé artritidy a tofů
E791Leschův-Nyhanův syndrom
E798Jiné poruchy metabolismu purinu a pyrimidinu
E799Porucha metabolismu purinu a pyrimidinu, NS
E80Poruchy metabolismu porfyrinu a bilirubinu
E800Dědičná erytropoetická porfyrie
E801Porfyria cutanea tarda
E802Jiná porfyrie
E803Vady katalázy a peroxydázy
E804Gilbertův syndrom
E805Griglerův-Najjarův syndrom
E806Jiné poruchy metabolismu bilirubinu
E807Poruchy metabolismu bilirubinu, NS
E83Poruchy metabolismu minerálů
E830Poruchy metabolismu mědi
E831Poruchy metabolismu železa
E832Poruchy metabolismu zinku
E833Poruchy metabolismu fosforu
E834Poruchy metabolismu magnezia
E835Poruchy metabolismu kalcia
E838Jiné poruchy metabolismu minerálů
E839Poruchy metabolismu minerálů, NS
E84Cystická fibróza
E840Cystická fibróza s plicními projevy
E841Cystická fibróza se střevními projevy
E848Cystická fibróza s jinými projevy
E849Cystická fibróza, NS
E85Amyloidóza
E850Rodinně – dědičná amyloidóza bez neuropatie
E851Rodinně – dědičná neuropatická amyloidóza
E852Rodinně – dědičná amyloidóza, NS
E853Sekundární systémová amyloidóza
E854Orgánově ohraničená amyloidóza
E858Jiná určená amyloidóza
E859Amyloidóza, NS
E86Snížení objemu plazmy nebo extracelulární tekutiny
E87Jiné poruchy tekutin, elektrolytů a acidobasické rovnováhy
E870Hyperosmolalita a hypernatrémie
E871Hypoosmolalita a hyponatrémie
E872Acidóza
E873Alkalóza
E874Smíšená porucha acidobasické rovnováhy
E875Hyperkalémie
E876Hypokalémie
E877Přetížení tekutinami
E878Jiné poruchy rovnováhy elektrolytů a tekutin, nezařazené jinde
E88Jiné poruchy metabolismu
E880Poruchy metabolismu plasma – proteinů nezařazené jinde
E881Lipodystrofie, nezařazená jinde
E882Lipomatosa, nezařazená jinde
E888Jiné určené poruchy metabolismu
E889Poruchy metabolismu, NS
E89Metabolické a endokrinní poruchy po operačních a jiných zákrocích nezařaditelné jinam
E890Hypotyreóza po operačních a jiných zákrocích
E891Hypoinsulinémie po operačních a jiných zákrocích
E892Hypoparatyreóza po operačních a jiných zákrocích
E893Hypopituitarismus po operačních a jiných zákrocích
E894Ovariální selhání po operačních a jiných zákrocích
E895Testikulární hypofunkce po operačních a jiných zákrocích
E896Hypofunkce kůry (dřeně) nadledvin po operačním nebo jiném zákroku
E898Jiné endokrinní a metabolické poruchy po operačních a jiných zákrocích
E899Metabolická a endokrinní porucha po operačním nebo jiném zákroku, NS
E90Poruchy výživy a přeměny látek při nemocech zařazených jinde
F00Demence u Alzheimerovy nemoci (G30.-+)
F000Demence u Alzheimerovy nemoci s časným začátkem (G30.0+)
F001Demence u Alzheimerovy nemoci s pozdním začátkem (G30.1+)
F002Demence u Alzheimerovy nemoci, atypického nebo smíšeného typu (G30.8+)
F009Demence u Alzheimerovy nemoci, NS (G30.9+)
F01Vaskulární demence
F010Vaskulární demence s akutním začátkem
F011Multiinfarktová demence
F012Subkortikální vaskulární demence
F013Smíšená kortikální a subkortikální vaskulární demence
F018Jiné vaskulární demence
F019Vaskulární demence, NS
F02Demence u jiných nemocí zařazených jinde
F020Demence u Pickovy choroby (G31.0+)
F021Demence u Creutzfeldt-Jakobovy nemoci (A81.0+)
F022Demence u Huntingtonovy nemoci (G10+)
F023Demence u Parkinsonovy nemoci (G20+)
F024Demence u onemocnění virem lidské imunodeficience [HIV] (B22.0+)
F028Demence u jiných určených nemocí, zařazených jinde
F03Neurčená demence
F04Organický amnestický syndrom,který nebyl vyvolán alkoholem nebo jinými psychoaktiv.látkami
F05Delirium, které není vyvolané alkoholem nebo jinými psychoaktivními látkami
F050Delirium, které nenasedá na demenci, takto popsané
F051Delirium, nasedající na demenci
F058Jiné delirium
F059Delirium, NS
F06Jiné duševní poruchy, způsobené poškozením mozku, jeho dysfunkcí a somatickou nemocí
F060Organická halucinóza
F061Organická katatonní porucha
F062Organická porucha s bludy (podobná schizofrenii)
F063Organické poruchy nálady (afektivní)
F064Organická úzkostná porucha
F065Organická dissociativní porucha
F066Organická emoční labilita (astenie)
F067Lehká porucha poznávání
F068Jiné určené duševní poruchy způsobené poškozením a dysfunkcí mozku a somatickou nemocí
F069Neurčená duševní porucha, způsobená poškozením a dysfunkcí mozku a somatickou nemocí
F07Poruchy osobnosti a chování způsobené onemocněním, poškozením a dysfunkcí mozku
F070Organická porucha osobnosti
F071Postencefalitický syndrom
F072Postkomoční syndrom
F078Jiné organické poruchy osobnosti a chování způs.onemocněním, poškozením a dysfunkcí mozku
F079Organic.poruchy osobnosti a chování nespecifikované způs.onemoc., poškoz.a dysfunkcí mozku
F09Neurčená organická nebo symptomatická duševní porucha
F10Poruchy duševní a poruchy chování způsobené uživáním alkoholu
F100Akutní intoxikace
F101Škodlivé použití
F102Syndrom závislosti
F103Odvykací stav
F104Odvykací stav s deliriem
F105Psychotická porucha
F106Amnestický syndrom
F107Psychotická porucha reziduální a s pozdním nástupem
F108Jiné duševní poruchy a poruchy chování
F109Neurčené duševní poruchy a poruchy chování
F11Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním opioidů
F110Akutní intoxikace
F111Škodlivé použití
F112Syndrom závislosti
F113Odvykací stav
F114Odvykací stav s deliriem
F115Psychotická porucha
F116Amnestický syndrom
F117Psychotická porucha reziduální a s pozdním nástupem
F118Jiné duševní poruchy a poruchy chování
F119Neurčené duševní poruchy a poruchy chování
F12Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním kanabinoidů
F120Akutní intoxikace
F121Škodlivé použití
F122Syndrom závislosti
F123Odvykací stav
F124Odvykací stav s deliriem
F125Psychotická porucha
F126Amnestický syndrom
F127Psychotická porucha reziduální a s pozdním nástupem
F128Jiné duševní poruchy a poruchy chování
F129Neurčené duševní poruchy a poruchy chování
F13Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním sedativ nebo hypnotik
F130Akutní intoxikace
F131Škodlivé použití
F132Syndrom závislosti
F133Odvykací stav
F134Odvykací stav s deliriem
F135Psychotická porucha
F136Amnestický syndrom
F137Psychotická porucha reziduální a s pozdním nástupem
F138Jiné duševní poruchy a poruchy chování
F139Neurčené duševní poruchy a poruchy chování
F14Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním kokainu
F140Akutní intoxikace
F141Škodlivé použití
F142Syndrom závislosti
F143Odvykací stav
F144Odvykací stav s deliriem
F145Psychotická porucha
F146Amnestický syndrom
F147Psychotická porucha reziduální a s pozdním nástupem
F148Jiné duševní poruchy a poruchy chování
F149Neurčené duševní poruchy a poruchy chování
F15Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním jiných stimulancií, včetně kofeinu
F150Akutní intoxikace
F151Škodlivé použití
F152Syndrom závislosti
F153Odvykací stav
F154Odvykací stav s deliriem
F155Psychotická porucha
F156Amnestický syndrom
F157Psychotická porucha reziduální a s pozdním nástupem
F158Jiné duševní poruchy a poruchy chování
F159Neurčené duševní poruchy a poruchy chování
F16Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním halucinogenů
F160Akutní intoxikace
F161Škodlivé použití
F162Syndrom závislosti
F163Odvykací stav
F164Odvykací stav s deliriem
F165Psychotická porucha
F166Amnestický syndrom
F167Psychotická porucha reziduální a s pozdním nástupem
F168Jiné duševní poruchy a poruchy chování
F169Neurčené duševní poruchy a poruchy chování
F17Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním tabáku
F170Akutní intoxikace
F171Škodlivé použití
F172Syndrom závislosti
F173Odvykací stav
F174Odvykací stav s deliriem
F175Psychotická porucha
F176Amnestický syndrom
F177Psychotická porucha reziduální a s pozdním nástupem
F178Jiné duševní poruchy a poruchy chování
F179Neurčené duševní poruchy a poruchy chování
F18Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním prchavých rozpustidel
F180Akutní intoxikace
F181Škodlivé použití
F182Syndrom závislosti
F183Odvykací stav
F184Odvykací stav s deliriem
F185Psychotická porucha
F186Amnestický syndrom
F187Psychotická porucha reziduální a s pozdním nástupem
F188Jiné duševní poruchy a poruchy chování
F189Neurčené duševní poruchy a poruchy chování
F19Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním více drog a j.psychoaktivních látek
F190Akutní intoxikace
F191Škodlivé použití
F192Syndrom závislosti
F193Odvykací stav
F194Odvykací stav s deliriem
F195Psychotická porucha
F196Amnestický syndrom
F197Psychotická porucha reziduální a s pozdním nástupem
F198Jiné duševní poruchy a poruchy chování
F199Neurčené duševní poruchy a poruchy chování
F20Schizofrenie
F200Paranoidní schizofrenie
F201Hebefrenní schizofrenie
F202Katatonní schizofrenie
F203Nediferencovaná schizofrenie
F204Postschizofrenní deprese
F205Reziduální schizofrenie
F206Schizofrenia simplex
F208Jiná schizofrenie
F209Schizofrenie, NS
F21Schizotypální porucha
F22Poruchy s trvalými bludy
F220Porucha s bludy
F228Ostatní poruchy s přetrvávajícími bludy
F229Persistující porucha s bludy, NS
F23Akutní a přechodné psychotické poruchy
F230Akutní polymorfní psychotická porucha bez schizofrenních symptomů
F231Akutní polymorfní psychotická porucha se symptomy schizofrenie
F232Akutní psychotická porucha podobná schizofrenii
F233Jiné akutní psychotické poruchy převážně s bludy
F238Jiné akutní a přechodné psychotické poruchy
F239Akutní a přechodné nespecifikované psychotické poruchy
F24Indukovaná porucha s bludy
F25Schizoafektivní poruchy
F250Schizoafektivní porucha, manický typ
F251Schizoafektivní porucha, depresivní typ
F252Schizoafektivní porucha, smíšený typ
F258Jiné schizoafektivní poruchy
F259Schizoafektivní porucha, nespecifikovaná
F28Jiné neorganické psychotické poruchy
F29Neurčené neorganické psychózy
F30Manická fáze
F300Hypomanie
F301Manie bez psychotických symptomů
F302Manie s psychotickými symptomy
F308Jiné manické fáze
F309Manická fáze, NS
F31Bipolární afektivní porucha
F310Bipolární afektivní porucha, současná fáze je hypomanická
F311Bipolární afektivní porucha, současná fáze manická bez psychotických symptomů
F312Bipolární afektivní porucha, současná fáze manická s psychotickými symptomy
F313Bipolární afektivní porucha, současná fáze lehká nebo střední deprese
F314Bipolární afektivní porucha, současná fáze těžké deprese bez psychotických symptomů
F315Bipolární afektivní porucha, současná fáze těžká deprese s psychotickými symptomy
F316Bipolární afektivní porucha, současná fáze smíšená
F317Bipolární afektivní porucha, v současné době v remisi
F318Jiné bipolární afektivní poruchy
F319Bipolární afektivní porucha, NS
F32Depresivní fáze
F320Lehká depresivní fáze
F321Středně těžká depresivní fáze
F322Těžká depresivní fáze bez psychotických příznaků
F323Těžká depresivní fáze s psychotickými příznaky
F328Jiné depresivní fáze
F329Depresivní fáze, NS
F33Periodická depresivní porucha
F330Periodická depresivní porucha, současná fáze je lehká
F331Periodická depresivní porucha, současná fáze je středně těžká
F332Periodická depresivní porucha, současná fáze je těžká, ale bez psychotických symptomů
F333Periodická depresivní porucha, současná fáze je těžká s psychotickými příznaky
F334Periodická depresivní porucha, v současné době v remisi
F338Jiné periodické depresivní poruchy
F339Periodická depresivní porucha, NS
F34Perzistentní afektivní poruchy (poruchy nálady)
F340Cyklothymie
F341Dysthymie
F348Jiné perzistentní afektivní poruchy (poruchy nálady)
F349Perzistentní afektivní porucha (porucha nálady), NS
F38Jiné afektivní poruchy (poruchy nálady)
F380Jiné jednotlivé afektivní poruchy (poruchy nálady)
F381Jiné periodické afektivní poruchy (poruchy nálady)
F388Jiné určené afektivní poruchy (poruchy nálady)
F39Neurčená afektivní porucha (porucha nálady)
F40Fobické úzkostné poruchy
F400Agorafobie
F401Sociální fobie
F402Specifické (izolované) fobie
F408Jiné anxiosně fobické poruchy
F409Anxiosně fobická porucha, NS
F41Jiné anxiosní poruchy
F410Panická porucha (epizodická záchvatovitá úzkost)
F411Generalizovaná úzkostná porucha
F412Smíšená úzkostná a depresivní porucha
F413Jiné smíšené úzkostné poruchy
F418Jiné určené úzkostné poruchy
F419Úzkostná porucha, NS
F42Obsedantně-nutkavá porucha
F420Převážně vtíravé myšlenky nebo ruminace
F421Převážně nutkavé činy (nutkavé rituály)
F422Smíšené nutkavé myšlenky a činy
F428Jiné obsedantně-nutkavé poruchy
F429Obsedantně-nutkavá porucha, NS
F43Reakce na těžký stres a poruchy přizpůsobení
F430Akutní stresová reakce
F431Posttraumatická stresová porucha
F432Poruchy přizpůsobení
F438Jiné reakce na těžký stres
F439Reakce na těžký stres, NS
F44Dissociativní (konverzní) poruchy
F440Dissociativní amnesie
F441Dissociativní fuga (útěk)
F442Dissociativní stupor
F443Trans a posedlost
F444Dissociativní motorické poruchy
F445Dissociativní záchvaty
F446Dissociativní anestesie a ztráta citlivosti
F447Smíšené dissociativní (konverzní) poruchy
F448Jiné dissociativní (konverzní) poruchy
F449Dissociativní (konverzní) porucha, NS
F45Somatoformní poruchy
F450Somatizační porucha
F451Nediferencovaná somatoformní porucha
F452Hypochondrická porucha
F453Somatoformní vegetativní dysfunkce
F454Perzistující somatoformní bolestivá porucha
F458Jiné somatoformní poruchy
F459Somatoformní porucha, NS
F48Jiné neurotické poruchy
F480Neurastenie
F481Depersonalizace a derealizace
F488Jiné určené neurotické poruchy
F489Neurotická porucha, NS
F50Poruchy přijímání jídla
F500Mentální anorexie
F501Atypická mentální anorexie
F502Mentální bulimie
F503Atypická mentální bulimie
F504Přejídání spojené s psychologickými poruchami
F505Zvracení spojené s jinými psychologickými poruchami
F508Jiné poruchy přijímání jídla
F509Porucha přijímání jídla, NS
F51Neorganické poruchy spánku
F510Neorganická nespavost
F511Neorganická hypersomnie
F512Neorganická porucha cyklu bdění a spánku
F513Náměsíčnictví [somnambulismus]
F514Spánkové děsy [noční děsy – pavor nocturnus]
F515Noční můry
F518Jiné neorganické poruchy spánku
F519Neorganická porucha spánku, NS
F52Sexuální poruchy, které nejsou způsobeny organickou poruchou nebo nemocí
F520Nedostatek nebo ztráta sexuální žádostivosti
F521Odpor k sexualitě a nedostatek požitku ze sexuality
F522Selhání genitální odpovědi
F523Poruchy orgasmu
F524Předčasná ejakulace
F525Neorganický vaginismus
F526Neorganická dyspareunie
F527Nadměrné sexuální nutkání
F528Jiné sexuální poruchy, které nejsou způsobeny organickou poruchou nebo nemocí
F529Neurčená sexuální porucha, která není způsobena organickou poruchou nebo nemocí
F53Duševní poruchy a poruchy chování související se šestinedělím,nezařazené jinde
F530Lehké duševní poruchy a poruchy chování v souvislosti s puerperiem, nezažazené jinde
F531Těžké poruchy duševní a poruchy chování v souvislosti s puerperiem, nezařazené jinde
F538Jiné duševní poruchy a poruchy chování v souvislosti s puerperiem, nezařazené jinde
F539Puerperální duševní poruchy, NS
F54Psychologické a behaviorální faktory, spojené s chorobami nebo poruchami, zařazenými jinde
F55Abusus – zneužívání – látek nezpůsobujících závislost
F59Neurčené poruchy chování v souvislosti s fyziologickými poruchami a somatickými faktory
F60Specifické poruchy osobnosti
F600Paranoidní porucha osobnosti
F601Schizoidní porucha osobnosti
F602Dissociální porucha osobnosti
F603Emočně nestabilní porucha osobnosti
F604Histrionská porucha osobnosti
F605Anankastická porucha osobnosti
F606Anxiosní (vyhýbavá) osobnost
F607Závislá porucha osobnosti
F608Jiné specifické poruchy osobnosti
F609Porucha osobnosti, NS
F61Smíšené a jiné poruchy osobnosti
F62Přetrvávající změny osobnosti, které nelze přisoudit poškození nebo nemoci mozku
F620Přetrvávající změny osobnosti po katastrofické zkušenosti
F621Přetrvávající změna osobnosti po psychiatrickém onemocnění
F628Jiné přetrvávající změny osobnosti
F629Přetrvávající změna osobnosti, NS
F63Nutkavé a impulzivní poruchy
F630Patologické hráčství
F631Patologické zakládání požárů (pyromanie)
F632Patologické kradení (kleptomanie)
F633Trichotillomanie
F638Jiné nutkavé a impulzivní poruchy
F639Nutkavá a impulzivní porucha, NS
F64Poruchy pohlavní identity
F640Transsexualismus
F641Transvestitismus dvojí role
F642Porucha pohlavní identity v dětství
F648Jiné poruchy pohlavní identity
F649Poruchy pohlavní identity, NS
F65Poruchy sexuální preference
F650Fetišismus
F651Fetišistický transvestitismus
F652Exhibicionismus
F653Voyerismus
F654Pedofilie
F655Sadomasochismus
F656Mnohočetné poruchy sexuální preference
F658Jiné poruchy sexuální preference
F659Porucha sexuální preference, NS
F66Poruchy psychické a chování související se sexuálním vývojem a orientací
F660Porucha sexuálního vyzrávání
F661Egodystonická sexuální orientace
F662Porucha sexuálních vztahů
F668Jiné poruchy psychosexuálního vývoje
F669Porucha psychosexuálního vývoje, NS
F68Jiné poruchy osobnosti a chování u dospělých
F680Zpracování somatických symptomů psychologickými vlivy
F681Záměr.produkce nebo předstírání symptomů nebo neschopností somat.nebo psychic.(paděl.por.)
F688Jiné určené poruchy osobnosti a chování u dospělých
F69Neurčená porucha osobnosti a chování u dospělých
F70Lehká mentální retardace
F700žádná nebo minimální porucha chování
F701významná porucha chování, vyžadující pozornost anebo léčbu
F708jiné poruchy chování
F709bez zmínky o poruchách chování
F71Střední mentální retardace
F710žádná nebo minimální porucha chování
F711významná porucha chování, vyžadující pozornost anebo léčbu
F718jiné poruchy chování
F719bez zmínky o poruchách chování
F72Těžká mentální retardace
F720žádná nebo minimální porucha chování
F721významná porucha chování, vyžadující pozornost anebo léčbu
F728jiné poruchy chování
F729bez zmínky o poruchách chování
F73Hluboká mentální retardace
F730žádná nebo minimální porucha chování
F731významná porucha chování, vyžadující pozornost anebo léčbu
F738jiné poruchy chování
F739bez zmínky o poruchách chování
F78Jiná mentální retardace
F780žádná nebo minimální porucha chování
F781významná porucha chování, vyžadující pozornost anebo léčbu
F788jiné poruchy chování
F789bez zmínky o poruchách chování
F79Neurčená mentální retardace
F790žádná nebo minimální porucha chování
F791významná porucha chování, vyžadující pozornost anebo léčbu
F798jiné poruchy chování
F799bez zmínky o poruchách chování
F80Specifické vývojové poruchy řeči a jazyka
F800Specifická porucha artikulace řeči
F801Expresivní porucha řeči
F802Receptivní porucha řeči
F803Získaná afazie s epilepsií (Landau-Kleffner)
F808Jiné vývojové poruchy řeči nebo jazyka
F809Vývojová porucha řeči nebo jazyka, NS
F81Specifické vývojové poruchy školních dovedností
F810Specifická porucha čtení
F811Specifická porucha psaní a výslovnosti
F812Specifická porucha počítání
F813Smíšená porucha školních dovedností
F818Jiná vývojová porucha školních dovedností
F819Vývojová porucha školních dovedností, NS
F82Specifická vývojová porucha motorických funkcí
F83Smíšené specifické vývojové poruchy
F84Pervazivní vývojové poruchy
F840Dětský autismus
F841Atypický autismus
F842Rettův syndrom
F843Jiná dětská desintegrační porucha
F844Hyperaktivní porucha sdružená s mentální retardací a stereotypními pohyby
F845Aspergerův syndrom
F848Jiné pervazivní vývojové poruchy
F849Pervazivní vývojová porucha, NS
F88Jiné poruchy psychického vývoje
F89Neurčená porucha psychického vývoje
F90Hyperkinetické poruchy
F900Porucha aktivity a pozornosti
F901Hyperkinetická porucha chování
F908Jiné hyperkinetické poruchy
F909Hyperkinetická porucha, NS
F91Poruchy chování
F910Porucha chování vázaná na vztahy k rodině
F911Nesocializovaná porucha chování
F912Socializovaná porucha chování
F913Opoziční vzdorovité chování
F918Jiné poruchy chování
F919Porucha chování, NS
F92Smíšené poruchy chování a emocí
F920Depresivní porucha chování
F928Jiné smíšené poruchy chování a emocí
F929Smíšená porucha chování a emocí, NS
F93Emoční poruchy se začátkem specifickým pro dětství
F930Separační úzkostná porucha v dětství
F931Fobická anxiosní porucha v dětství
F932Sociální anxiosní porucha v dětství
F933Porucha sourozenecké rivality
F938Jiné dětské emoční poruchy
F939Dětská emoční porucha, NS
F94Poruchy sociálních funkcí se začátkem v dětství a dospívání
F940Elektivní mutismus
F941Reaktivní porucha příchylnosti dětí
F942Porucha desinhibovaných vztahů u dětí
F948Jiné dětské poruchy sociálních funkcí
F949Porucha dětských sociálních funkcí, NS
F95Tiky
F950Přechodná tiková porucha
F951Chronické motorické nebo vokální tiky
F952Kombinovaná tiková porucha vokální a mnohočetná motorická (de la Tourette)
F958Jiné druhy tiků
F959Tiková porucha, NS
F98Jiné poruchy chování a emocí se začátkem obvykle v dětství a dospívání
F980Neorganická enuréza
F981Neorganická enkopréza
F982Poruchy jedení v kojeneckém a dětském věku
F983Pika kojenců a dětí
F984Stereotypní pohybové poruchy
F985Koktavost (zadrhávání v řeči)
F986Brebtavost
F988J.urč.poruchy chování a emocí,se začátkem vyskyt.se obvykle v dětství a v dospívání
F989Neurč.poruchy chování a emocí, se začátkem vyskyt.se obvykle v dětství a v dospívání
F99Duševní porucha, jinak neurčená
G00Bakteriální zánět mozk.a míšních plen -bakteriální meningitida- nezařaditelný(-á) jinam
G000Hemofilová meningitida
G001Pneumokoková meningitida
G002Streptokoková meningitida
G003Stafylokoková meningitida
G008Jiná bakteriální meningitida
G009Bakteriální meningitida, NS
G01Meningitis při bakteriálních nemocech zařazených jinde
G02Meningitis při jiných infekčních a parazitárních nemocech zařazených jinde
G020Meningitis při virových nemocech zařazených jinde
G021Meningitis při mykózách zařazených jinde
G028Meningitis při jiných přesně určených infekčních a parazitárních nemocech zařazených jinde
G03Meningitis způsobená jinými a neurčenými příčinami
G030Nepyogenní meningitida
G031Chronická meningitida
G032Benigní návratná meningitida [Mollaretova]
G038Meningitis způsobená jinými přesně určenými příčinami
G039Meningitis, NS
G04Zánět mozku, míchy a mozku i míchy – encefalitis, myelitis a encefalomyelitis
G040Akutní diseminovaná encefalitida
G041Tropická spastická paraplegie
G042Bakteriální meningoencefalitida a meningomyelitida nezařazené jinde
G048Jiné encefalitidy, myelitidy a encefalomyelitidy
G049Encefalitis, myelitis a encefalomyelitis, NS
G05Encefalitis,myelitis a encefalomyelitis při nemocech zařazených jinde
G050Encefalitis, myelitis a encefalomyelitis při bakteriálních nemocech zařazených jinde
G051Encefalitis, myelitis a encefalomyelitis při virových nemocech zařazených jinde
G052Encefalitis,myelitis a encefalomyelitis při jiných infekčních a parazitárních nemocech ZJ
G058Encefalitis, myelitis a encefalomyelitis při jiných nemocech zařazených jinde
G06Nitrolební a nitropáteřní hlíza a granulom – intrakraniál.a intraspinál.absces a granulom
G060Intrakraniální absces a granulom
G061Intraspinální absces a granulom
G062Extradurální a subdurální absces, NS
G07Nitroleb.a nitropáteř.hlíza a granulom-intrakran.a intraspin.absces a granulom při nem.ZJ
G08Flebitis a tromboflebitis intrakraniální a intraspinální
G09Následky zánětlivých nemocí centrální nervové soustavy
G10Huntingtonova nemoc
G11Dědičná ataxie
G110Vrozená neprogresivní ataxie
G111Cerebelární – mozečková – ataxie s časným začátkem
G112Cerebelární – mozečková – ataxie s pozdním začátkem
G113Cerebelární ataxie s vadnou reparací DNA
G114Dědičná spastická paraplegie
G118Jiné dědičné ataxie
G119Dědičná ataxie, NS
G12Míšní svalová atrofie a příbuzné syndromy
G120Infantilní spinální svalová atrofie, I. typ [Werdingova – Hoffmanova]
G121Jiná zděděná spinální svalová atrofie
G122Nemoci motorického neuronu
G128Jiné míšní svalové atrofie a příbuzné syndromy
G129Míšní svalová atrofie, NS
G13Systémové atrofie primárně postihující CNS při nemocech ZJ
G130Paraneoplastická neuromyopatie a neuropatie
G131Jiná systémová atrofie primárně postihující CNS u neoplastických onemocnění
G132Systémová atrofie primárně postihující CNS u myxedému (E00.1+,E03.-+)
G138Systémová atrofie primárně postihující CNS při jiných nemocech zařazených jinde
G20Parkinsonova nemoc
G21Sekundární parkinsonismus
G210Zhoubný neuroleptický syndrom
G211Jiný sekundární parkinsonismus způsobený léčivy
G212Sekundární parkinsonismus způsobený jinými zevními činiteli
G213Parkinsonismus postencefalitický
G218Jiný sekundární parkinsonismus
G219Sekundární parkinsonismus, NS
G22Parkinsonismus při nemocech zařazených jinde
G23Jiné degenerativní nemoci bazálních ganglií
G230Nemoc Hallervordenova – Spatzova
G231Progresivní supranukleární oftalmoplegie [Steele – Richardson – Olszewski]
G232Striátonigrální degenerace
G238Jiné určené degenerativní nemoci bazálních ganglií
G239Degenerativní nemoc bazálních ganglií, NS
G24Dystonie
G240Dystonie způsobená léčivy
G241Idiopatická rodinná dystonie
G242Idiopatická nerodinná dystonie
G243Spastická tortikolis
G244Idiopatická orofaciální dystonie
G245Blefarospasmus
G248Jiná dystonie
G249Dystonie, NS
G25Jiné extrapyramidové a pohybové poruchy
G250Esenciální třes
G251Třes vyvolaný léčivy
G252Jiné určené formy třesu
G253Myoklonus
G254Chorea způsobená léčivy
G255Jiná chorea
G256Tiky způsobené léčivy nebo jiné na organickém podkladě
G258Jiné určené extrapyramidové a pohybové poruchy
G259Extrapyramidové a pohybové poruchy, NS
G26Extrapyramidové a pohybové poruchy při nemocech zařazených jinde
G30Alzheimerova nemoc
G300Alzheimerova nemoc s časným začátkem
G301Alzheimerova nemoc s pozdním začátkem
G308Jiná Alzheimerova nemoc
G309Alzheimerova nemoc, NS
G31Jiné degenerativní nemoci nervové soustavy, nezařazené jinde
G310Ohraničená mozková atrofie
G311Stařecká degenerace mozku, nezařazená jinde
G312Degenerace nervové soustavy způsobená alkoholem
G318Jiné určené degenerativní nemoci nervové soustavy
G319Degenerativní onemocnění nervové soustavy, NS
G32Jiné degenerativní poruchy nervové soustavy při nemocech zařazených jinde
G320Subakutní kombinovaná degenerace míchy u nemocí zařazených jinde
G328Jiné určené degenerativní poruchy nervové soustavy při nemocech zařazených jinde
G35Roztroušená skleróza – sclerosis multiplex
G36Jiná akutní roztroušená demyelinizace
G360Neuromyelitis optica [Devicova]
G361Akutní a subakutní hemoragická leukoencefalitida [Hurstova]
G368Jiná určená akutní roztroušená demyelinizace
G369Akutní roztroušená demyelinizace, NS
G37Jiné demyelinizující nemoci centrální nervové soustavy
G370Difúzní skleróza
G371Centrální demyelinizace corpus callosum
G372Myelinolýza mozkového mostu
G373Akutní transversální myelitis při demyelinizující nemoci centrální nervové soustavy
G374Subakutní nekrotizující myelitis
G375Koncentrická skleróza [Balóova]
G378Jiné určené demyelinizující nemoci centrální nervové soustavy
G379Demyelinizující onemocnění centrální nervové soustavy, NS
G40Epilepsie – padoucnice
G400Idiopat.epilepsie a epilept.sy(fok.,parciál.)příbuz.lokalizace se záchvaty lokaliz.začátku
G401Symptomatic.epilepsie a epilept.sy.(fok.,parciál.)příb.lokalizace s jednotl.parciál.záchv.
G402Symptomatic.epilepsie a epilept.sy.(fok.,parciál.)příb.lokalizace s kompl.parciál.záchv.
G403Generalizovaná idiopatická epilepsie a epileptické syndromy
G404Jiná generalizovaná epilepsie a epileptické syndromy
G405Zvláštní epileptické syndromy
G406Záchvaty grand mal (s nebo bez petit mal), NS
G407Petit mal bez záchvatů grand mal, NS
G408Jiná epilepsie
G409Epilepsie, NS
G41Status epilepticus
G410Grand mal-status epilepticus
G411Petit mal status epilepticus [Status epilepticus prim.generaliz.záchvatů typu absencí]
G412Status epilepticus typu parciálních záchvatů s komplexní symptomatologií
G418Jiný status epilepticus
G419Status epilepticus, NS
G43Migréna
G430Migréna bez aury [běžná migréna]
G431Migréna s aurou [klasická migréna]
G432Status migrenosus
G433Komplikovaná migréna
G438Jiná migréna
G439Migréna, NS
G44Jiné syndromy bolesti hlavy
G440Syndrom nakupených bolestí hlavy
G441Cévní bolest hlavy, nezařazená jinde
G442Tenzní typ bolesti hlavy
G443Chronická poúrazová bolest hlavy
G444Bolest hlavy vyvolaná léčivy, nezařazená jinde
G448Jiné určené syndromy bolesti hlavy
G45Přechodné mozkové ischemické záchvaty a příbuzné syndromy
G450Syndrom vertebro-bazilární arterie
G451Syndrom arterie karotické (hemisferický)
G452Syndromy přívodných mozkových tepen mnohočetné a oboustranné
G453Prchavá slepota
G454Přechodná celková ztráta paměti
G458Jiné přechodné mozkové ischemické záchvaty a příbuzné syndromy
G459Přechodný mozkový ischemický záchvat, NS
G46Cévní syndromy mozku při cerebrovaskulárních nemocech (I60 -I67+)
G460Syndrom střední tepny mozkové (art.cerebralis med.) (I66.0+)
G461Syndrom přední tepny mozkové (art.cerebralis ant.) (I66.1+)
G462Syndrom zadní tepny mozkové (art.cerebralis post.) (I66.2+)
G463Syndrom cévního postižení mozkového kmene (I60 -I67+)
G464Syndrom cévního postižení mozečku (I60 -I67+)
G465Čistý motorický lakunární syndrom (I60 – I67+)
G466Čistý sensorický lakunární syndrom (I60 – I67+)
G467Jiné lakunární syndromy (I60 – I67+)
G468Jiné cévní syndromy mozku při cerebrovaskulárních nemocech (I60 – I67+)
G47Poruchy spánku
G470Poruchy usínání a trvání spánku [insomnie]
G471Poruchy nadměrné spavosti [hypersomnie]
G472Poruchy spánkového cyklu
G473Zástava dýchání ve spánku (apnoe)
G474Narkolepsie a katalepsie
G478Jiné poruchy spánku
G479Porucha spánku, NS
G50Poruchy trojklanného nervu – nervi trigemini
G500Neuralgie trojklanného nervu
G501Atypická bolest obličeje
G508Jiné poruchy trojklanného nervu
G509Porucha trojklanného nervu, NS
G51Poruchy lícního nervu – nervi facialis
G510Bellova obrna
G511Ganglionitis geniculata
G512Melkerssonův syndrom
G513Klonický hemifaciální spasmus
G514Lícní myokymie
G518Jiné poruchy lícního nervu
G519Porucha lícního nervu, NS
G52Poruchy jiných mozkových nervů
G520Poruchy čichového nervu – nervi olfactorii
G521Poruchy jazykohltanového nervu – nervi glosopharyngei
G522Poruchy bloudivého nervu – nervi vagi
G523Poruchy podjazykového nervu – nervi hypoglossi
G527Mnohočetné poruchy mozkových nervů
G528Poruchy jiných přesně určených mozkových nervů
G529Porucha mozkového nervu, NS
G53Nemoci mozkových nervů při nemocech zařazených jinde
G530Neuralgie po herpes zoster (B02.2+)
G531Mnohočetné obrny mozk.nervů při infekčních a parazitárních nemocech ZJ(A00 – B99+)
G532Mnohočetné obrny mozkových nervů při sarkoidóze zařazené jinde (D86.8+)
G533Mnohočetné obrny mozkových nervů při novotvarech (C00 – D48+)
G538Jiné nemoci mozkových nervů při jiných nemocech zařazených jinde
G54Nemoci nervových kořenů a pletení
G540Poruchy pažní pleteně – brachiálního plexu
G541Poruchy bederní a křížové pleteně – lumbosakrálního plexu
G542Poruchy krčních kořenů nezařazené jinde
G543Poruchy hrudních kořenů, nezařazené jinde
G544Poruchy bederních a sakrálních kořenů, nezařazené jinde
G545Neuralgická amyotrofie
G546Fantomový končetinový bolestivý syndrom
G547Fantomový končetinový syndrom bez bolestí
G548Jiné poruchy nervových kořenů a pletení
G549Porucha nervových kořenů a pletení, NS
G55Komprese nervových kořenů a pletení při nemocech zařazených jinde
G550Komprese nervových kořenů a pletení při novotvarech (C00 – D48+)
G551Komprese nervových kořenů a pletení při poruchách meziobratlových plotének (M50 – M51+)
G552Komprese nervových kořenů a pletení při spondylóze (M47.-+)
G553Komprese nerv.kořenů a pletení při jiných dorzopatiích(M45 – M46+,M48.-+,M53 – M54+)
G558Komprese nervových kořenů a pletení při jiných nemocech zařazených jinde
G56Mononeuropatie horní končetiny
G560Syndrom karpálního tunelu
G561Jiná poškození nervu medianu – nervi mediani
G562Poškození loketního nervu – nervi ulnaris
G563Poškození vřetenního nervu – nervi radialis
G564Kausalgie
G568Jiné mononeuropatie horní končetiny
G569Mononeuropatie horní končetiny, NS
G57Mononeuropatie dolní končetiny
G570Poškození sedacího nervu – nervi ischiadici
G571Meralgie parestetická
G572Poškození stehenního nervu – nervi femoralis
G573Poškození postranního podkolenního nervu – nervi poplitei lateralis
G574Poškození středního podkolenního nervu – nervi poplitei medialis
G575Syndrom tarzálního tunelu
G576Poškození chodidlového nervu – nervi plantaris
G578Jiné mononeuropatie dolní končetiny
G579Mononeuropatie dolní končetiny, NS
G58Jiné mononeuropatie
G580Neuropatie mezižeberní – interkostální
G587Mononeuritis multiplex
G588Jiné přesně určené mononeuropatie
G589Mononeuropatie, NS
G59Mononeuropatie při nemocech zařazených jinde
G590Diabetická mononeuropatie (E10 -E14+ s charakteristikou .4 na čtvrtém místě)
G598Jiné mononeuropatie při nemocech zařazených jinde
G60Dědičná a idiopatická neuropatie
G600Dědičná motorická a senzorická neuropatie
G601Refsumova nemoc
G602Neuropatie ve spojení s hereditázní ataxií
G603Idiopatická progresivní neuropatie
G608Jiné dědičné a idiopatické neuropatie
G609Dědičná a idopatická neuropatie, NS
G61Zánětlivá polyneuropatie
G610Guillainův – Barréův syndrom
G611Sérová neuropatie
G618Jiné zánětlivé polyneuropatie
G619Zánětlivá polyneuropatie, NS
G62Jiné polyneuropatie
G620Polyneuropatie způsobená léčivy
G621Alkoholická polyneuropatie
G622Polyneuropatie způsobená jinými toxickými látkami
G628Jiné určené polyneuropatie
G629Polyneuropatie, NS
G63Polyneuropatie při nemocech zařazených jinde
G630Polyneuropatie při infekčních a parazitárních nemocech zařazených jinde
G631Polyneuropatie při novotvarech (C00 – D48+)
G632Diabet.polyneuropatie (E10 – E14+ se spol.charakteristikou .4 na čtvrtém místě)
G633Polyneuropatie při j.nem.endokrinních a přeměny látek(E00-E07+,E15-E16+,E20-E34+,E70-E89+)
G634Polyneuropatie při nutričních karencích (E40 – E64+)
G635Polyneuropatie při systémových poruchách pojivové tkáně (M30 – M35+)
G636Polyneuropatie při jiných svalově – kosterních poruchách (M00 – M25+,M40 -M96+)
G638Polyneuropatie při jiných nemocech zařazených jinde
G64Jiné nemoci periferní nervové soustavy
G70Myasthenia gravis a jiné myoneurální poruchy
G700Myasthenia gravis
G701Toxické myoneurální poruchy
G702Vrozená nebo vývojová myasténie
G708Jiné určené myoneurální poruchy
G709Myoneurální porucha, NS
G71Primární poruchy svalů
G710Svalová dystrofie
G711Myotonické poruchy
G712Vrozené myopatie
G713Myopatie mitochondriální nezařazená jinde
G718Jiné primární poruchy svalů
G719Primární porucha svalu, NS
G72Jiné myopatie
G720Myopatie způsobená léčivy
G721Alkoholická myopatie
G722Myopatie způsobená jinou toxickou látkou
G723Periodické ochrnutí
G724Zánětlivá myopatie nezařaditelná jinam
G728Jiné určené myopatie
G729Myopatie, NS
G73Poruchy myoneurálního spojení a svalů při nemocech zařazených jinde
G730Myastenické syndromy při endokrinních nemocech
G731Eatonův – Lambertův syndrom (C80+)
G732Jiné myastenické syndromy při novotvarech (C00 – D48+)
G733Myastenické syndromy při jiných nemocech zařazených jinde
G734Myopatie při infekčních a parazitárních nemocech zařazených jinde
G735Myopatie při endokrinních nemocech
G736Myopatie při poruchách přeměny látek
G737Myopatie při jiných nemocech zařazených jinde
G80Dětská mozková obrna
G800Spastická mozková obrna
G801Spastická diplegie
G802Dětská hemiplegie
G803Dyskinetická mozková obrna
G804Ataktická mozková obrna
G808Jiná dětská mozková obrna
G809Dětská mozková obrna, NS
G81Hemiplegie
G810Chabá hemiplegie
G811Spastická hemiplegie
G819Hemiplegie, NS
G82Paraplegie a tetraplegie
G820Chabá paraplegie
G821Spastická paraplegie
G822Paraplegie, NS
G823Chabá tetraplegie
G824Spastická tetraplegie
G825Tetraplegie, NS
G83Jiné paralytické syndromy
G830Diplegie horních končetin
G831Monoplegie dolní končetiny
G832Monoplegie horní končetiny
G833Monoplegie, NS
G834Syndrom kaudy equiny
G838Jiné určené paralytické syndromy
G839Paralytický syndrom, NS
G90Poruchy autonomní nervové soustavy
G900Idiopatická periferní autonomní neuropatie
G901Rodinná dysautonomie [Rileyův-Dayův syndrom]
G902Hornerův syndrom
G903Multisystémová degenerace
G908Jiné poruchy autonomní nervové soustavy
G909Porucha autonomní nervové soustavy, NS
G91Hydrocefalus
G910Komunikující hydrocefalus
G911Obstrukční hydrocefalus
G912Hydrocefalus s normálním tlakem
G913Poúrazový hydrocefalus, NS
G918Jiný hydrocefalus
G919Hydrocefalus, NS
G92Toxická encefalopatie
G93Jiné poruchy mozku
G930Mozkové cysty
G931Anoxické poškození mozku nezařaditelné jinam
G932Nezhoubná nitrolební hypertenze
G933Povirový syndrom únavy
G934Encefalopatie, NS
G935Komprese – stlačení – mozku
G936Edém mozku
G937Reyeův syndrom
G938Jiné určené poruchy mozku
G939Porucha mozku, NS
G94Jiné poruchy mozku při nemocech zařazených jinde
G940Hydrocefalus při infekčních a parazitárních nemocech zařazených jinde (A00 – B99+)
G941Hydrocefalus při novotvarech (C00 – D48+)
G942Hydrocefalus při jiných nemocech zařazených jinde
G948Jiné určené poruchy mozku při nemocech zařazených jinde
G95Jiné nemoci míchy
G950Syringomyelie a syringobulbie
G951Cévní myelopatie
G952Komprese míchy, NS
G958Jiné určené nemoci míchy
G959Nemoci míchy, NS
G96Jiné poruchy centrální nervové soustavy
G960Prosakování cerebrospinálního moku
G961Nemoci mozkových a míšních plen nezařazené jinam
G968Jiné přesně určené poruchy centrální nervové soustavy
G969Porucha centrální nervové soustavy, NS
G97Poruchy po výkonech na nervové soustavě nezařazené jinam
G970Prosakování cerebrospinálního moku po punkci
G971Jiná reakce po punkci spinální nebo lumbální
G972Nitrolební hypotenze po ventrikulárním zkratu
G978Jiné poruchy nervové soustavy po výkonech
G979Poruchy nervové soustavy po výkonech, NS
G98Jiné poruchy nervové soustavy nezařazené jinam
G99Jiné poruchy nervové soustavy při nemocech zařazených jinde
G990Autonomní neuropatie při nemocech endokrinních a výměny látek
G991Jiné poruchy autonomní nervové soustavy při jiných nemocech zařazených jinde
G992Myelopatie při nemocech zařazených jinde
G998Jiné určené poruchy nervové soustavy při nemocech zařazených jinde
H00Hordeolum – ječné zrno a chalazion
H000Hordeolum a jiný hluboký zánět očního víčka
H001Chalazion
H01Jiné záněty očního víčka
H010Blefaritis
H011Neinfekční dermatózy očního víčka
H018Jiné určené záněty očního víčka
H019Zánět očního víčka, NS
H02Jiné nemoci očního víčka
H020Entropium a trichiáza očního víčka
H021Ektropium očního víčka
H022Lagoftalmus
H023Blefarochalaza
H024Ptóza očního víčka
H025Jiná onemocnění postihující funkci očního víčka
H026Xantelazma očního víčka
H027Jiná degenerativní onemocnění očního víčka a periokulární krajiny
H028Jiné určené nemoci očního víčka
H029Nemoci očního víčka, NS
H03Nemoci očního víčka při nemocech zařazených jinde
H030Parazitární postižení očního víčka při nemocech zařazemých jinde
H031Postižení očního víčka při jiných infekčních nemocech zařazených jinde
H038Postižení očního víčka při jiných nemocech zařazených jinde
H04Nemoci slzného ústrojí
H040Dakryoadenitis
H041Jiné onemocnění slzné žlázy
H042Epifora
H043Akutní a neurčený zánět slzných cest
H044Chronický zánět slzných cest
H045Stenóza a insuficience slzných cest
H046Jiné změny v slzných cestách
H048Jiné nemoci slzného ústrojí
H049Nemoci slzného ústrojí, NS
H05Onemocnění očnice
H050Akutní zánět očnice
H051Chronická zánětlivá onemocnění očnice
H052Exoftalmické stavy
H053Deformace očnice
H054Enoftalmus
H055Staré cizí těleso po perforujícím poranění očnice
H058Jiná onemocnění očnice
H059Onemocnění očnice, NS
H06Onemocnění slzného ústrojí a očnice při nemocech zařazených jinde
H060Onemocnění slzného ústrojí při nemocech zařazených jinde
H061Parazitární postižení očnice při nemocech zařazených jinde
H062Exoftalmus při dysfunkci štítné žlázy (E05.-+)
H063Jiná onemocnění orbity při nemocech zařazených jinde
H10Zánět oční spojivky – conjunctivitis
H100Mukopurulentní konjunktivitis
H101Akutní konjunktivitis atopická
H102Jiná akutní konjunktivitis
H103Akutní konjunktivitis, NS
H104Chronická konjunktivitis
H105Blefarokonjunktivitis
H108Jiná konjunktivitis
H109Konjunktivitis, NS
H11Jiná onemocnění spojivky
H110Pterygium
H111Degenerace a depozita spojivky
H112Jizvy spojivky
H113Krvácení do spojivky
H114Jiná cévní onemocnění a cysty spojivky
H118Jiná určená onemocnění spojivky
H119Onemocnění spojivky, NS
H13Onemocnění spojivky při nemocech zařazených jinde
H130Infekce spojivky filariemi (B74.-+)
H131Konjunktivitis při infekčních a parazitárních nemocech zařazených jinde
H132Konjunktivitis při jiných nemocech zařazených jinde
H133Oční pemfigoid (L12.-+)
H138Jiné nemoci spojivky při nemocech zařazených jinde
H15Nemoci skléry – bělimy
H150Skleritis
H151Episkleritis
H158Jiná onemocnění skléry
H159Nemoci skléry, NS
H16Zánět rohovky – keratitis
H160Vřed rohovky – ulcus corneae
H161Jiný povrchový zánět rohovky bez zánětu spojivky
H162Zánět rohovky a spojivky – keratokonjunktivitis
H163Keratitis intersticiální a hluboká
H164Neovaskularizace rohovky
H168Jiná keratitis
H169Keratitis, NS
H17Rohovkové jizvy a zákaly
H170Adherující leukom
H171Jiný centrální rohovkový zákal
H178Jiné rohovkové jizvy a zákaly
H179Rohovková jizva a zákal, NS
H18Jiné nemoci rohovky
H180Rohovková pigmentace a depozita
H181Bulózní keratopatie
H182Jiný edém rohovky
H183Změny v rohovkových vrstvách
H184Degenerace rohovky
H185Dědičné dystrofie rohovky
H186Keratokonus
H187Jiné deformace rohovky
H188Jiná určená onemocnění rohovky
H189Nemoc rohovky, NS
H19Nemoci skléry a rohovky při nemocech zařazených jinde
H190Skleritis a episkleritis při nemocech zařazených jinde
H191Keratitis a keratokonjunktivitis při herpes simplex
H192Keratitis a keratokonjunktivitis při jiných infekčních a parazitárních nemocech
H193Keratitis a keratokonjunktivitis při jiných nemocech zařazených jinde
H198Jiné nemoci skléry a rohovky při nemocech zařazených jinde
H20Zánět duhovky a řasnatého tělesa – iridocyklitis
H200Akutní a subakutní iridocyklitis
H201Chronická iridocyklitis
H202Fakolytická iridocyklitis
H208Jiná iridocyklitis
H209Iridocyklitis, NS
H21Jiné nemoci duhovky a řasnatého tělesa
H210Hyphaema
H211Jiné cévní nemoci duhovky a řasnatého tělesa
H212Degenerace duhovky a řasnatého tělesa
H213Cysta duhovky, řasnatého tělesa a přední komory
H214Pupilární – zornicové – membrány
H215Srůsty a trhliny duhovky a řasnatého tělesa
H218Jiné určené nemoci duhovky a řasnatého tělesa
H219Nemoci duhovky a řasnatého tělesa, NS
H22Nemoci duhovky a řasnatého tělesa při nemocech zařazených jinde
H220Iridocyklitis při infekčních a parazitárních nemocech zařazených jinde
H221Iridocyklitis při jiných nemocech zařazených jinde
H228Jiné nemoci duhovky a řasnatého tělesa při nemocech zařazených jinde
H25Senilní katarakta – stařecký zákal oční čočky
H250Senilní počínající katarakta
H251Senilní katarakta nukleární
H252Senilní přezrálá katarakta
H258Jiná senilní katarakta
H259Senilní katarakta, NS
H26Jiná katarakta
H260Infantilní, juvenilní a presenilní katarakta
H261Traumatická katarakta
H262Komplikovaná katarakta
H263Katarakta způsobená léčivy
H264Následná katarakta
H268Jiná určená katarakta
H269Katarakta, NS
H27Jiná onemocnění čočky
H270Afakie
H271Dislokace čočky
H278Jiná určená onemocnění čočky
H279Onemocnění čočky, NS
H28Katarakta a jiná onemocnění čočky při nemocech zařazených jinde
H280Diabetická katarakta (E10-E14+ se společnou charakteristikou .3 na čtvrtém místě)
H281Katarakta při jiných poruchách přeměny látek,výživy a endokrinnních nemocech,ZJ
H282Katarakta při jiných nemocech zařazených jinde
H288Jiná onemocnění čočky při nemocech zařazených jinde
H30Záněty cévnatky a sítnice
H300Ložiskový chorioretinální zánět
H301Roztroušený chorioretinální zánět
H302Cyclitis posterior
H308Jiné chorioretinální záněty
H309Chorioretinální zánět, NS
H31Jiná onemocnění cévnatky
H310Chorioretinální jizvy
H311Degenerace cévnatky
H312Dědičná dystrofie cévnatky
H313Krvácení a ruptura cévnatky
H314Odchlípení cévnatky
H318Jiná určená onemocnění cévnatky
H319Onemocnění cévnatky, NS
H32Chorioretinální onemocnění při nemocech zařazených jinde
H320Chorioretinální záněty při infekčních a parazitárních nemocech zařazených jinde
H328Jiná chorioretinální onemocnění při nemocech zařazených jinde
H33Odchlípení a trhliny sítnice
H330Odchlípení sítnice s trhlinou
H331Rozštěp a cysty sítnice
H332Serózní odchlípení sítnice
H333Trhliny sítnice bez odchlípení
H334Trakční odchlípení sítnice
H335Jiné odchlípení sítnice
H34Sítnicové cévní uzávěry – okluze
H340Přechodný uzávěr sítnicové tepny
H341Centrální uzávěr sítnicové tepny
H342Jiné uzávěry sítnicové tepny
H348Jiné sítnicové cévní uzávěry
H349Sítnicový cévní uzávěr, NS
H35Jiná onemocnění sítnice
H350Retinopatie očního pozadí a sítnicové cévní změny
H351Retinopatie nedonošených
H352Jiná proliferativní retinopatie
H353Degenerace makuly a zadního pólu
H354Periferní degenerace sítnice
H355Dědičná dystrofie sítnice
H356Krvácení retinální
H357Oddělení sítnicových vrstev
H358Jiná určená onemocnění sítnice
H359Onemocnění sítnice, NS
H36Onemocnění sítnice při nemocech zařazených jinde
H360Diabetická retinopatie (E10-E14+ se společnou charakteristikou .3 na čtvrtém místě
H368Jiné postižení sítnice při nemocech zařazených jinde
H40Glaukom
H400Glaukom suspektní
H401Primární glaukom otevřeného úhlu
H402Primární glaukom uzavřeného úhlu
H403Sekundární glaukom po úrazech oka
H404Sekundární glaukom po zánětu oka
H405Sekundární glaukom po jiném očním onemocnění
H406Sekundární glaukom po léčivech
H408Jiný glaukom
H409Glaukom, NS
H42Glaukom při nemocech zařazených jinde
H420Glaukom při nemocech endokrinních, poruchách výživy a přeměny látek zařazených jinde
H428Glaukom při jiných nemocech zařazených jinde
H43Nemoci sklivce
H430Výhřez sklivce
H431Krvácení do sklivce
H432Krystalické uloženiny ve sklivci
H433Jiné zákaly sklivce
H438Jiné nemoci sklivce
H439Nemoc sklivce, NS
H44Nemoci očního bulbu
H440Hnisavá endoftalmitis – endophthalmitis purulenta
H441Jiná endoftalmitis
H442Degenerativní myopie
H443Jiné degenerativní poruchy očního bulbu
H444Hypotonie oka
H445Degenerativní stavy očního bulbu
H446Staré nitrooční cizí těleso, magnetické
H447Staré nitrooční cizí těleso, nemagnetické
H448Jiné nemoci bulbu očního
H449Nemoc bulbu očního, NS
H45Nemoci sklivce a bulbu očního při nemocech zařazených jinde
H450Krvácení do sklivce při nemocech zařazených jinde
H451Endoftalmitis při nemocech zařazených jinde
H458Jiná onemocnění sklivce a bulbu očního při nemocech zařazených jinde
H46Zánět zrakového nervu – neuritis nervi optici
H47Jiná onemocnění zrakového nervu [2.] a zrakových drah
H470Onemocnění zrakového nervu nezařaditelná jinam
H471Edém papily, NS
H472Atrofie zrakového nervu
H473Jiná onemocnění terče zrakového nervu
H474Onemocnění optického chiasmatu
H475Onemocnění jiných zrakových drah
H476Onemocnění kortexu zrakové dráhy
H477Onemocnění zrakových drah, NS
H48Nemoci zrakového nervu [2.] a zrakových drah při nemocech zařazených jinde
H480Atrofie zrakového nervu při nemocech zařazených jinde
H481Retrobulbární neuritis při nemocech zařazených jinde
H488Jiné nemoci zrakového nervu a zrakových drah při nemocech zařazených jinde
H49Paralytický strabismus
H490Obrna třetího (3.) mozkového nervu – nervi oculomotorii
H491Obrna čtvrtého (4.) mozkového nervu – nervi trochlearis
H492Obrna šestého (6.) mozkového nervu – nervi abducentis
H493Úplná (zevní) oftalmoplegie
H494Progresivní zevní oftalmoplegie
H498Jiný paralytický strabismus
H499Paralytický strabismus, NS
H50Jiný strabismus
H500Konvergentní konkomitantní strabismus
H501Divergentní konkomitantní strabismus
H502Vertikální strabismus
H503Intermitentní heterotropie
H504Jiná a neurčená heterotropie
H505Heteroforie
H506Mechanický strabismus
H508Jiný určený strabismus
H509Strabismus, NS
H51Jiné poruchy binokulárního pohybu
H510Obrna konjugovaného pohledu
H511Konvergence nedostatečná a nadměrná
H512Internukleární oftalmoplegie
H518Jiné určené poruchy binokulárního pohybu
H519Porucha binokulárního pohybu, NS
H52Poruchy refrakce a akomodace
H520Hypermetropie – dalekozrakost
H521Myopie – krátkozrakost
H522Astigmatismus
H523Anisometropie a aniseikonie
H524Presbyopie
H525Poruchy akomodace
H526Jiné poruchy refrakce
H527Porucha refrakce, NS
H53Poruchy vidění
H530Amblyopie z anopsie
H531Subjektivní poruchy vidění
H532Diplopie
H533Jiné poruchy binokulárního vidění
H534Poruchy zorného pole
H535Nedostatečné barevné vidění
H536Noční slepota
H538Jiné poruchy vidění
H539Porucha vidění, NS
H54Slepota a slabozrakost
H540Slepota obou očí
H541Slepota jednoho oka a slabozrakost druhého oka
H542Slabozrakost obou očí
H543Nekvalifikovaná ztráta zraku obou očí
H544Slepota jednoho oka
H545Slabozrakost jednoho oka
H546Nekvalifikovaná ztráta zraku jednoho oka
H547Neurčená ztráta zraku
H55Nystagmus a jiné nepravidelné pohyby oka
H57Jiné nemoci oka a očních adnex
H570Funkční vady zornice
H571Oční bolest
H578Jiné určené nemoci oka a očních adnex
H579Nemoci oka a očních adnex, NS
H58Jiné nemoci oka a očních adnex při nemocech zařazených jinde
H580Funkční vady zornice při nemocech zařazených jinde
H581Poruchy zraku při nemocech zařazených jinde
H588Jiné určené nemoci oka a očních adnex při nemocech zařazených jinde
H59Poruchy oka a očních adnex po výkonech nezařazené jinde
H590Syndrom sklivce následující po operaci katarakty
H598Jiné poruchy očí a očních adnex po výkonech
H599Poruchy oka a očních adnex po výkonu, NS
H60Zánět zevního ucha – otitis externa
H600Absces zevního ucha
H601Cellulitis zevního ucha
H602Maligní otitis externa
H603Jiná infekční otitis externa
H604Cholesteatom zevního ucha
H605Akutní neinfekční otitis externa
H608Jiná otitis externa
H609Otitis externa, NS
H61Jiné nemoci zevního ucha
H610Perichondritis zevního ucha
H611Neinfekční poruchy boltce
H612Ztvrdlé cerumen
H613Získané zúžení zevního zvukovodu
H618Jiné určené nemoci zevního ucha
H619Nemoc zevního ucha, NS
H62Onemocnění zevního ucha při nemocech zařazených jinde
H620Otitis externa při bakteriálních nemocech zařazených jinde
H621Otitis externa při virových nemocech zařazených jinde
H622Otitis externa při mykózách zařazených jinde
H623Otitis externa při jiných infekčních a parazitárních nemocech zařazených jinde
H624Otitis externa při jiných nemocech zařazených jinde
H628Jiné onemocnění zevního ucha při nemocech zařazených jinde
H65Nehnisavý zánět středního ucha – otitis media nonsuppurativa
H650Akutní serózní zánět středního ucha
H651Jiný akutní nehnisavý zánět středního ucha
H652Chronický serózní zánět středního ucha
H653Chronický hlenovitý zánět středního ucha
H654Jiný chronický nehnisavý zánět středního ucha
H659Nehnisavý zánět středního ucha, NS
H66Hnisavý a neurčený zánět středního ucha – otitis media supprativa et otitis media NS
H660Akutní hnisavý zánět středního ucha
H661Chronický hnisavý tubotympanický zánět středního ucha
H662Chronický hnisavý atikoantrální zánět středního ucha
H663Jiný chronický hnisavý zánět středního ucha
H664Hnisavý zánět středního ucha, NS
H669Zánět středního ucha, NS
H67Zánět středního ucha – otitis media – při nemocech zařazených jinde
H670Zánět středního ucha při bakteriálních nemocech zařazených jinde
H671Zánět středního ucha při virových nemocech zařazených jinde
H678Zánět středního ucha při jiných nemocech zařazených jinde
H68Zánět a obstrukce Eustachovy trubice
H680Zánět Eustachovy trubice
H681Obstrukce Eustachovy trubice
H69Jiná onemocnění Eustachovy trubice
H690Zející Eustachova trubice – tuba patens
H698Jiná určená onemocnění Eustachovy trubice
H699Onemocnění Eustachovy trubice, NS
H70Zánět bradavkového výběžku – mastoiditis – a příbuzná onemocnění
H700Akutní mastoiditis
H701Chronická mastoiditis
H702Zánět skalní kosti – petrositis
H708Jiné mastoiditidy a příbuzné stavy
H709Mastoiditis, NS
H71Cholesteatom středního ucha
H72Perforace – bubínku – membranae tympani
H720Centrální perforace bubínku
H721Atická perforace bubínku
H722Jiné okrajové perforace bubínku
H728Jiné perforace bubínku
H729Perforace bubínku, NS
H73Jiné nemoci – bubínku – membranae tympani
H730Akutní zánět bubínku – myringitis acuta
H731Chronický zánět bubínku – myringitis chronica
H738Jiné určené nemoci bubínku
H739Nemoci bubínku, NS
H74Jiná onemocnění středního ucha a bradavkového výběžku
H740Tympanoskleróza
H741Adhezivní proces středního ucha
H742Rozpojení řetězu kůstek a dislokace ušních kůstek
H743Jiné získané abnormality ušních kůstek
H744Polyp středního ucha
H748Jiná určená onemocnění středního ucha a bradavkového výběžku
H749Onemocnění středního ucha a bradavkového výběžku, NS
H75Jiná onemocnění středního ucha a bradavkového výběžku při nemocech zařazených jinde
H750Zánět bradavkového výběžku -mastoiditis- při infekčních a parazitárních nemocech ZJ
H758Jiná určená onemocnění středního ucha a bradavkového výběžku při nemocech zařazených jinde
H80Otoskleróza
H800Otoskleróza postihující oválné okénko, neobliterující
H801Otoskleróza postihující oválné okénko, obliterující
H802Kochleární otoskleróza
H808Jiná otoskleróza
H809Otoskleróza, NS
H81Poruchy vestibulární funkce
H810MéniÓrova nemoc
H811Benigní paroxysmální závrať – vertigo
H812Vestibulární neuronitis
H813Jiná periferní závrať – vertigo
H814Závrať – vertigo – centrálního původu
H818Jiné poruchy vestibulární funkce
H819Porucha vestibulární funkce, NS
H82Vertiginózní syndromy při nemocech zařazených jinde
H83Jiné nemoci vnitřního ucha
H830Zánět labyrintu – labyrintitis
H831Píštěl labyrintu
H832Porucha funkce labyrintu
H833Účinky hluku na vnitřní ucho
H838Jiné určené nemoci vnitřního ucha
H839Nemoc vnitřního ucha, NS
H90Převodní a percepční [sensorineurální] nedoslýchavost, ztráta sluchu
H900Převodní nedoslýchavost, ztráta sluchu, oboustranná
H901Převodní nedoslýchavost, ztráta sluchu, jednostranná s neporušeným sluchem na druhé straně
H902Převodní nedoslýchavost, ztráta sluchu, NS
H903Percepční [sensorineurální] nedoslýchavost, ztráta sluchu oboustranná
H904Percepční[sensorineurál.]nedoslýchavost,ztráta sluchu jednostr.s nepor.sluchem na dr.str.
H905Percepční [sensorineurální] nedoslýchavost, ztráta sluchu, NS
H906Smíšená převodní a percepční [sensorineurální] nedoslýchavost,ztráta sluchu, oboustranná
H907Smíš.převod.a sensorineurál.nedoslýchavost,ztr.sluchu,jednostr.s nepor.sluchem na dr.str.
H908Smíšená převodní a percepční [sensorineurální] nedoslýchavost,ztráta sluchu, NS
H91Jiná nedoslýchavost, ztráta sluchu
H910Ototoxická nedoslýchavost, ztráta sluchu
H911Presbyakuze – stařecká nedoslýchavost
H912Náhlá idiopatická nedoslýchavost, ztráta sluchu
H913Hluchoněmost nezařazená jinde
H918Jiná určená nedoslýchavost, ztráta sluchu
H919Nedoslýchavost, ztráta sluchu, NS
H92Otalgie a výtok z ucha
H920Bolest v uchu – otalgia
H921Výtok z ucha – otorrhoea
H922Krvácení z ucha – otorrhagia
H93Jiná onemocnění ucha nezařaditelná jinam
H930Degenerativní a cévní onemocnění ucha
H931Ušní šelesty – tinnitus
H932Jiné abnormální sluchové vjemy
H933Onemocnění sluchového nervu
H938Jiná určená onemocnění ucha
H939Onemocnění ucha, NS
H94Jiná onemocnění ucha při nemocech zařazených jinde
H940Zánět sluchového nervu – neuritis acustica – při infekčních a parazitárních nemocech
H948Jiná určená onemocnění ucha při nemocech zařazených jinde
H95Onemocnění ucha a bradavkového výběžku po výkonech (zákrocích) nezařazených jinde
H950Recidiva cholesteatomu v dutině po mastoidektomii
H951Jiná onemocnění po mastoidektomii
H958Jiná onemocnění ucha a bradavkového výběžku po výkonech (zákrocích)
H959Onemocnění ucha a bradavkového výběžku po výkonu (zákroku), NS
I00Revmatická horečka bez postižení srdce
I01Revmatická horečka s postižením srdce
I010Akutní revmatický zánět osrdečníku – perikarditis
I011Akutní revmatický zánět srdeční nitroblány – endokarditis
I012Akutní revmatický – zánět srdečního svalu – myokarditis
I018Jiná akutní revmatická choroba srdeční
I019Akutní revmatická choroba srdeční, NS
I02Revmatická chorea
I020Revmatická chorea s postižením srdce
I029Revmatická chorea bez postižení srdce
I05Revmatická vada mitrální chlopně
I050Mitrální stenóza
I051Revmatická mitrální insuficience
I052Mitrální stenóza s insuficiencí
I058Jiné nemoci mitrální chlopně
I059Nemoc mitrální chlopně, NS
I06Revmatická vada aortální chlopně
I060Revmatická aortální stenóza
I061Revmatická aortální insuficience
I062Revmatická aortální stenóza s insuficiencí
I068Jiné revmatické nemoci aortální chlopně
I069Revmatická nemoc aortální chlopně, NS
I07Revmatické nemoci – trojcípé chlopně – valvulae tricuspidalis
I070Stenóza trikuspidální (chlopně)
I071Insuficience trikuspidální (chlopně)
I072Stenóza s insuficiencí trikuspidální (chlopně)
I078Jiné nemoci trojcípé chlopně
I079Nemoc trojcípé chlopně, NS
I08Mnohočetná onemocnění chlopní
I080Postižení obou chlopní dvojcípé a aortální
I081Postižení obou chlopní dvojcípé a trojcípé
I082Postižení obou chlopní aortální a trojcípé
I083Kombinovaná postižení chlopní dvojcípé, aortální a trojcípé
I088Jiná mnohočetná onemocnění chlopní
I089Mnohočetné onemocnění chlopní, NS
I09Jiné revmatické nemoci srdce
I090Revmatický – zánět srdečního svalu – myokarditis
I091Revmatické nemoci – nitroblány srdeční – endokardu,
I092Chronický revmatický – zánět osrdečníku – perikarditis
I098Jiné určené revmatické nemoci srdce
I099Revmatická onemocnění srdce, NS
I10Esenciální (primární) hypertenze
I11Postižení srdce při hypertenzi
I110Hypertenzní nemoc srdce s (městnavým) srdečním selháním
I119Hypertenzní nemoc srdce bez (městnavého) srdečního selhání
I12Postižení ledvin při hypertenzi
I120Hypertenzní nemoc ledvin s renálním selháním
I129Hypertenzní nemoc ledvin bez renálního selhání
I13Hypertenzní nemoc srdce a ledvin
I130Hypertenzní nemoc srdce a ledvin s (městnavým) selháním srdce
I131Hypertenzní nemoc srdce a ledvin se selháním ledvin
I132Hypertenzní nemoc srdce a ledvin s (městnavým) srdečním selháním i selháním ledvin
I139Hypertenzní nemoc srdce a ledvin, NS
I15Sekundární hypertenze
I150Renovaskulární hypertenze
I151Sekundární hypertenze při jiných onemocněních ledvin
I152Sekundární hypertenze při endokrinních poruchách
I158Jiná sekundární hypertenze
I159Sekundární hypertenze, NS
I20Angina pectoris
I200Nestabilní angina (pectoris)
I201Angina pectoris s prokázaným spasmem
I208Jiné formy anginy pectoris
I209Angina pectoris, NS
I21Akutní infarkt myokardu
I210Akutní transmurální infarkt myokardu přední stěny
I211Akutní transmurální infarkt myokardu spodní (dolní) stěny
I212Akutní transmurální infarkt myokardu jiných lokalizací
I213Akutní transmurální infarkt myokardu neurčené lokalizace
I214Akutní subendokardiální infarkt myokardu
I219Akutní infarkt myokardu, NS
I22Pokračující infarkt myokardu
I220Pokračující infarkt myokardu přední stěny
I221Pokračující infarkt myokardu dolní (spodní) stěny
I228Pokračující infarkt myokardu jiných lokalizací
I229Pokračující infarkt myokardu neurčené lokalizace
I23Některé komplikace následující akutní infarkt myokardu
I230Hemoperikard jako běžná komplikace následující akutní infarkt myokardu
I231Defekt předsíňového septa jako běžná komplikace následující akutní infarkt myokardu
I232Defekt komorového septa jako běžná komplikace následující akutní infarkt myokardu
I233Ruptura srdeční stěny jako běžná komplikace následující akutní infarkt myokardu
I234Ruptura chordae tendineae jako běžná komplikace následující akutní infarkt myokardu
I235Ruptura papilárního svalu jako běžná komplikace následující akutní infarkt myokardu
I236Trombóza předsíně, aurikuly a komory jako běžné komplikace následující ak.infarkt myokardu
I238Jiné běžné komplikace následující akutní infarkt myokardu
I24Jiné akutní ischemické nemoci srdeční
I240Koronární trombóza nekončící infarktem myokardu
I241Dresslerův syndrom
I248Jiné formy akutní ischemické nemoci (choroby) srdeční
I249Akutní ischemická nemoc (choroba) srdeční, NS
I25Chronická ischemická nemoc (choroba) srdeční
I250Aterosklerotická kardiovaskulární nemoc, takto určená
I251Aterosklerotická nemoc (choroba) srdeční
I252Starý infarkt myokardu
I253Aneurysma srdce
I254Aneurysma koronární tepny
I255Ischemická kardiomyopatie
I256Němá ischemie myokardu
I258Jiné formy chronické ischemické nemoci (choroby) srdeční
I259Chronická ischemická nemoc (choroba) srdeční, NS
I26Plicní embolie
I260Plicní embolie s akutním cor pulmonale
I269Plicní embolie bez akutního cor pulmonale
I27Jiné kardiopulmonální nemoci
I270Primární plicní hypertenze
I271Onemocnění srdce vyvolané kyfoskoliózou
I278Jiné určené kardiopulmonální nemoci
I279Kardiopulmonální nemoc, NS
I28Jiné nemoci plicních cév
I280Arteriovenózní píštěl plicních cév
I281Aneurysma plicní tepny
I288Jiné určené nemoci plicních cév
I289Nemoc plicních cév, NS
I30Akutní zánět osrdečníku – pericarditis acuta
I300Akutní nespecifická idiopatická perikarditida
I301Infekční perikarditis
I308Jiné formy akutní perikarditidy
I309Akutní perikarditis, NS
I31Jiné nemoci – osrdečníku – perikardu
I310Chronická adhezivní perikarditis
I311Chronická konstriktivní perikarditida
I312Hemoperikard, nezařazený jinde
I313Perikardiální výpotek (nezánětlivý)
I318Jiné určené nemoci perikardu
I319Nemoc perikardu, NS
I32Zánět osrdečníku – perikarditis – při nemocech zařazených jinde
I320Perikarditis při bakteriálních nemocech zařazených jinde
I321Perikarditis při jiných infekčních a parazitárních nemocech zařazených jinde
I328Perikarditis při jiných nemocech zařazených jinde
I33Akutní a subakutní – zánět srdeční nitroblány – endokarditis
I330Akutní a subakutní infekční endokarditis
I339Akutní endokarditis, NS
I34Nerevmatická onemocnění – dvojcípé chlopně – valvulae mitralis
I340Insuficience mitrální (chlopně)
I341Prolaps mitrální (chlopně)
I342Nerevmatická stenóza mitrální (chlopně)
I348Jiné nerevmatické nemoci mitrální chlopně
I349Nerevmatická onemocnění mitrální chlopně, NS
I35Nerevmatická onemocnění aortální chlopně
I350Stenóza aortální (chlopně)
I351Insuficience aortální (chlopně)
I352Stenóza aortální (chlopně) s insuficiencí
I358Jiná onemocnění aortální chlopně
I359Onemocnění aortální chlopně, NS
I36Nerevmatická onemocnění – trojcípé chlopně – valvulae tricuspidalis
I360Nerevmatická stenóza trikuspidální (chlopně)
I361Nerevmatická insuficience trikuspidální (chlopně)
I362Nerevmatická stenóza trikuspidální (chlopně) s insuficiencí
I368Jiná nerevmatická onemocnění trojcípé chlopně
I369Nerevmatická onemocnění trojcípé chlopně, NS
I37Onemocnění pulmonální chlopně
I370Stenóza pulmonální chlopně
I371Insuficience pulmonální chlopně
I372Stenóza pulmonální chlopně s insuficiencí
I378Jiná onemocnění pulmonální chlopně
I379Onemocnění pulmonální chlopně, NS
I38Endokarditis neurčené chlopně
I39Zánět srdeční nitroblány – endokarditis – a onemocnění srdečních chlopní při nemocech ZJ
I390Nemoci dvojcípé chlopně při nemocech zařazených jinde
I391Onemocnění aortální chlopně při nemocech zařazených jinde
I392Onemocnění trojcípé chlopně při nemocech zařazených jinde
I393Onemocnění pulmonální chlopně při nemocech zařazených jinde
I394Mnohočetná onemocnění chlopní při nemocech zařazených jinde
I398Endokarditis neurčené chlopně při nemocech zařazených jinde
I40Akutní zánět srdečního svalu – myocarditis acuta
I400Infekční myokarditis
I401Izolovaná myokarditis
I408Jiná akutní myokarditis
I409Akutní myokarditis, NS
I41Zánět srdečního svalu – myokarditis – při nemocech zařazených jinde
I410Myokarditis při bakteriálních nemocech zařazených jinde
I411Myokarditis při virových nemocech zařazených jinde
I412Myokarditis při jiných infekčních a parazitárních nemocech zařazených jinde
I418Myokarditis při jiných nemocech zařazených jinde
I42Kardiomyopatie
I420Dilatovaná kardiomyopatie
I421Obstruktivní hypertrofická kardiomyopatie
I422Jiná hypertrofická kardiomyopatie
I423Endomyokardiální (eosinofilická) nemoc
I424Endokardiální fibroelastóza
I425Jiná restriktivní kardiomyopatie
I426Alkoholická kardiomyopatie
I427Kardiomyopatie způsobená léčivy a jinými zevními činiteli
I428Jiné kardiomyopatie
I429Kardiomyopatie, NS
I43Kardiomyopatie při nemocech zařazených jinde
I430Kardiomyopatie při infekčních a parazitárních nemocech
I431Kardiomyopatie při nemocech přeměny látek
I432Kardiomyopatie při nemocech výživy
I438Kardiomyopatie při jiných nemocech zařazených jinde
I44Blokáda atrioventrikulární a levého raménka
I440Atrioventrikulární blokáda, prvého stupně
I441Atrioventrikulární blokáda, druhého stupně
I442Úplná atrioventrikulární blokáda
I443Jiná a neurčená atrioventrikulární blokáda
I444Blokáda předního svazku levého (raménka)
I445Blokáda zadního svazku levého (raménka)
I446Jiná neurčená fascikulární blokáda levého (raménka)
I447Blokáda levého raménka, NS
I45Jiné poruchy vedení srdečních vzruchů
I450Blokáda pravého raménka
I451Jiná a neurčená blokáda pravého raménka
I452Bifascikulární blokáda
I453Trifascikulární blokáda
I454Neurčená intraventrikulární blokáda
I455Jiná určená srdeční blokáda
I456Preexcitační syndrom
I458Jiné určené poruchy vedení
I459Porucha vedení, NS
I46Srdeční zástava
I460Srdeční zástava s úspěšnou resuscitací
I461Náhlá srdeční smrt
I469Srdeční zástava, NS
I47Paroxysmální tachykardie
I470Návratná – reciproční komorová arytmie
I471Supraventrikulární tachykardie
I472Komorová tachykardie
I479Paroxysmální tachykardie, NS
I48Fibrilace a flutter síní
I49Jiné srdeční arytmie
I490Komorové kmitání (flutter) a míhání (fibrilace)
I491Předčasná depolarizace síní
I492Předčasná junkční depolarizace
I493Předčasná depolarizace komor
I494Jiná a neurčená předčasná depolarizace
I495Syndrom poškození funkce sinusového uzlu
I498Jiné určené srdeční arytmie
I499Srdeční arytmie, NS
I50Selhání srdce
I500Městnavé selhání srdce
I501Selhání levé komory
I509Selhání srdce, NS
I51Komplikace a nepřesně určené a popsané nemoci srdce
I510Získaný defekt srdečního septa – přepážky
I511Ruptura chordae tendineae, nezařazená jinde
I512Ruptura papilárního svalu, nezařazená jinde
I513Intrakardiální trombóza, nezařazená jinde
I514Myokarditis, NS
I515Myokardiální degenerace
I516Kardiovaskulární nemoc, NS
I517Kardiomegalie
I518Jiné nepřesně určené nemoci srdce
I519Nemoc srdce, NS
I52Jiná onemocnění srdce při nemocech zařazených jinde
I520Jiná onemocnění srdce při bakteriálních nemocech, zařazených jinde
I521Jiná onemocnění srdce při jiných infekčních a parazitárních nemocech, zařazených jinde
I528Jiná onemocnění srdce při jiných nemocech zařazených jinde
I60Subarachnoidální krvácení
I600Subarachnoidální krvácení z karotického sinu a bifurkace
I601Subarachnoidální krvácení ze střední mozkové tepny
I602Subarachnoidální krvácení z přední spojovací tepny
I603Subarachnoidální krvácení ze zadní spojovací tepny
I604Subarachnoidální krvácení z bazilární tepny
I605Subarachnoidální krvácení z vertebrální tepny
I606Subarachnoidální krvácení z jiných nitrolebních tepen
I607Subarachnoidální krvácení z nitrolební tepny, NS
I608Jiné subarachnoidální krvácení
I609Subarachnoidální krvácení, NS
I61Intracerebrální krvácení
I610Intracerebrální krvácení do hemisféry, podkorové
I611Intracerebrální krvácení do hemisféry, korové
I612Intracerebrální krvácení do hemisféry, NS
I613Intracerebrální krvácení do mozkového kmene
I614Intracerebrální krvácení do mozečku
I615Intracerebrální krvácení do mozkových komor
I616Intracerebrální krvácení mnohočetně lokalizované
I618Jiné intracerebrální krvácení
I619Intracerebrální krvácení, NS
I62Jiné neúrazové intrakraniální krvácení
I620Subdurální krvácení (akutní) (neúrazové)
I621Neúrazové extradurální krvácení
I629Intrakraniální krvácení (neúrazové), NS
I63Mozkový infarkt
I630Mozkový infarkt způsobený trombózou přívodných mozkových tepen
I631Mozkový infarkt způsobený embolií přívodných mozkových tepen
I632Mozkový infarkt způsobený neurčenou okluzí nebo stenózou přívodných mozkových tepen
I633Mozkový infarkt způsobený trombózou mozkových tepen
I634Mozkový infarkt způsobený embolií mozkových tepen
I635Mozkový infarkt způsobený neurčenou okluzí nebo stenózou mozkových tepen
I636Mozkový infarkt způsobený mozkovou žilní trombózou, nehnisavou
I638Jiný mozkový infarkt
I639Mozkový infarkt, NS
I64Cévní příhoda mozková (mrtvice) neurčená jako krvácení nebo infarkt
I65Uzávěr (okluze) a zúžení (stenóza) přívodných mozkových tepen nekončící mozkovým infarktem
I650Okluze a stenóza tepny vertebrální
I651Okluze a stenóza tepny bazilární
I652Okluze a stenóza krkavice (karotidy)
I653Mnohočetná a oboustranná okluze a stenóza přívodných mozkových tepen
I658Okluze a stenóza jiné přívodné mozkové tepny
I659Okluze a stenóza neurčené přívodné mozkové tepny
I66Uzávěr (okluze) a zúžení (stenóza) mozkových tepen
I660Okluze a stenóza střední mozkové tepny
I661Okluze a stenóza přední mozkové tepny
I662Okluze a stenóza zadní mozkové tepny
I663Okluze a stenóza mozečkových tepen
I664Mnohočetná nebo oboustranná okluze a stenóza mozkových tepen
I668Okluze a stenóza jiné mozkové tepny
I669Okluze a stenóza neurčené mozkové tepny
I67Jiná cévní onemocnění mozku
I670Natržení (disekce) mozkových tepen, bez roztržení
I671Mozkové – aneurysma – výduť, bez roztržení
I672Mozková ateroskleróza
I673Progresivní cévní leukoencefalopatie
I674Hypertenzní encefalopatie
I675Nemoc moyamoya
I676Nehnisavá trombóza nitrolebního žilního systému
I677Mozková arteritis, nezařazená jinde
I678Jiná určená cévní onemocnění mozku
I679Cévní onemocnění mozku, NS
I68Cévní onemocnění mozku při nemocech zařazených jinde
I680Mozková amyloidní angiopatie (E85.- +)
I681Mozková arteritis při infekčních a parazitárních nemocech
I682Mozková arteritis při jiných nemocech zařazených jinde
I688Jiná cévní onemocnění mozku při nemocech zařazených jinde
I69Následky cévních nemocí mozku
I690Následky subarachnoidálního krvácení
I691Následky nitromozkového krvácení
I692Následky jiného neúrazového nitrolebního krvácení
I693Následky mozkového infarktu
I694Následky cévní příhody mozkové (mrtvice) neurčené jako krvácení nebo infarkt
I698Následky jiných a neurčených cévních nemocí mozku
I70Ateroskleróza
I700Ateroskleróza aorty
I701Ateroskleróza ledvinné – renální – tepny
I702Ateroskleróza končetinových tepen
I708Ateroskleróza jiných tepen
I709Generalizovaná a neurčená ateroskleróza
I71Výduť aorty – aneurysma aortae – a disekce
I710Natržení (disekce) aorty [kterákoliv část]
I711Aneurysma hrudní aorty , roztržené
I712Aneurysma hrudní aorty, bez zmínky o ruptuře
I713Aneurysma břišní aorty, roztržené
I714Aneurysma břišní aorty, bez zmínky o ruptuře
I715Aneurysma thorakoabdominální aorty, roztržené
I716Aneurysma thorakoabdominální aorty, bez zmínky o ruptuře
I718Aneurysma aorty neurčené lokalizace, roztržené
I719Aneurysma aorty neurčené lokalizace, bez zmínky o ruptuře
I72Jiné – výdutě – aneurysmata
I720Aneurysma krční tepny (karotidy)
I721Aneurysma tepny horní končetiny
I722Aneurysma ledvinné – renální – tepny
I723Aneurysma pánevní tepny
I724Aneurysma tepny dolní končetiny
I728Aneurysma jiných určených tepen
I729Aneurysma neurčené lokalizace
I73Jiné nemoci periferních cév
I730Raynaudův syndrom
I731Trombangiitis obliterans [Buergerova]
I738Jiné určené nemoci periferních cév
I739Nemoc periferních cév, NS
I74Tepenný vmetek – arteriální embolie – a trombóza
I740Embolie a trombóza břišní aorty
I741Embolie a trombóza jiných a neurčených částí aorty
I742Embolie a trombóza tepen horních končetin
I743Embolie a trombóza tepen dolních končetin
I744Embolie a trombóza tepen končetin, NS
I745Embolie a trombóza pánevní tepny
I748Embolie a trombóza jiných tepen
I749Embolie a trombóza neurčené tepny
I77Jiná onemocnění tepen a tepének
I770Arteriovenózní píštěl, získaná
I771Zúžení – striktura – tepny
I772Roztržení – ruptura – tepny
I773Tepenná fibromuskulární dysplazie
I774Syndrom komprese tepny břišní
I775Nekróza tepny
I776Arteritis, NS
I778Jiná určená onemocnění tepen a tepének
I779Onemocnění tepen a tepének, NS
I78Nemoci vlásečnic
I780Dědičná hemoragická teleangiektazie
I781Névus, nenádorový
I788Jiné nemoci vlásečnic
I789Nemoc vlásečnic, NS
I79Onemocnění tepen, tepének a vlásečnic při nemocech zařazených jinde
I790Aneurysma aorty při nemocech zařazených jinde
I791Aortitis při nemocech zařazených jinde
I792Periferní angiopatie při nemocech zařazených jinde
I798Jiná onemocnění tepen, tepének a vlásečnic při nemocech zařazených jinde
I80Zánět žil – flebitis a tromboflebitis
I800Flebitis a tromboflebitis povrchových cév dolních končetin
I801Flebitis a tromboflebitis femorální žíly
I802Flebitis a tromboflebitis jiných hlubokých cév
I803Flebitis a tromboflebitis dolních končetin, NS
I808Flebitis a tromboflebitis jiných lokalizací
I809Flebitis a tromboflebitis neurčené lokalizace
I81Trombosis venae portae – trombóza vrátnice
I82Jiná žilní embolie a trombóza dolních končetin
I820Buddův – Chiariho syndrom
I821Thrombophlebitis migrans
I822Embolie a trombóza duté žíly – venae cavae
I823Embolie a trombóza renální – ledvinné – žíly
I828Embolie a trombóza jiných určených žil
I829Embolie a trombóza neurčené žíly
I83Žilní městky – varices – dolních končetin
I830Žilní městky dolních končetin se vředem
I831Žilní městky dolních končetin se zánětem
I832Žilní městky dolních končetin se vředem i zánětem
I839Žilní městky dolních končetin bez vředu nebo zánětu
I84Hemoroidy
I840Vnitřní trombotizované hemoroidy
I841Vnitřní hemoroidy s jinými komplikacemi
I842Vnitřní hemoroidy bez komplikací
I843Zevní (vnější) hemoroidy trombotizované
I844Zevní (vnější) hemoroidy s jinými komplikacemi
I845Zevní (vnější) hemoroidy bez komplikací
I846Reziduální hemoroidální kožní protuberance
I847Neurčené trombotizované hemoroidy
I848Neurčené hemoroidy s jinými komplikacemi
I849Neurčené hemoroidy bez komplikací
I85Městky jícnu – esofageální varixy
I850Varixy jícnu s krvácením
I859Varixy jícnu bez krvácení
I86Žilní městky jiných lokalizací
I860Podjazykové varixy
I861Varixy šourku
I862Pánevní varixy
I863Varixy vulvy
I864Žaludeční varixy
I868Žilní městky jiných určených lokalizací
I87Jiná onemocnění žil
I870Postflebitický syndrom
I871Komprese – stlačení – žíly
I872Venózní insuficience (chronická) (periferní)
I878Jiná určená onemocnění žil
I879Onemocnění žíly, NS
I88Nespecifická lymfadenitis
I880Nespecifická mezenterická lymfadenitis
I881Chronická lymfadenitis, mimo mezenterickou
I888Jiná nespecifická lymfadenitis
I889Nespecifická lymfadenitis, NS
I89Jiná neinfekční onemocnění mízních cév a mízních uzlin
I890Lymfedém, nezařazený jinde
I891Lymfangitis – zánět mízních cév
I898Jiná určená neinfekční onemocnění mízních cév a mízních uzlin
I899Neinfekční onemocnění mízních cév a mízních uzlin, NS
I95Hypotenze
I950Idiopatická hypotenze
I951Ortostatická hypotenze
I952Hypotenze způsobená léčivy
I958Jiná hypotenze
I959Hypotenze, NS
I97Onemocnění oběhové soustavy po výkonech nezařazené jinde
I970Postkardiotomický syndrom
I971Jiné funkční poruchy následující po operaci srdce
I972Lymfedémový syndrom po mastektomii
I978Jiné poruchy oběhové soustavy po výkonech nezařazené jinde
I979Poruchy oběhové soustavy po výkonech, NS
I98Jiná onemocnění oběhové soustavy při nemocech zařazených jinde
I980Kardiovaskulární syfilis
I981Kardiovaskulární onemocnění při jiných infekčních a parazitárních nemocech ZJ
I982Jícnové varixy při nemocech zařazených jinde
I988Jiná určená onemocnění oběhové soustavy při nemocech zařazených jinde
I99Jiná a neurčená onemocnění oběhové soustavy
J00Akutní zánět nosohltanu – nasopharyngitis acuta
J01Akutní zánět vedlejších nosních dutin – sinusitis acuta
J010Akutní zánět čelistní dutiny
J011Akutní zánět čelní dutiny
J012Akutní zánět čichové dutiny
J013Akutní zánět klínové dutiny
J014Akutní pansinusitida
J018Jiný akutní zánět vedlejších nosních dutin
J019Akutní zánět vedlejších nosních dutin, NS
J02Akutní zánět hltanu – faryngitis acuta
J020Streptokokový zánět hltanu
J028Akutní zánět hltanu způsobený jinými určenými organismy
J029Akutní zánět hltanu, NS
J03Akutní zánět mandlí – tonsillitis acuta
J030Streptokoková tonsillitida
J038Akutní tonsilitida způsobená jinými určenými organismy
J039Akutní tonsilitida, NS
J04Akutní zánět hrtanu a průdušnice – laryngitis et tracheitis acuta
J040Akutní zánět hrtanu
J041Akutní zánět průdušnice
J042Akutní zánět hrtanu i průdušnice
J05Akutní obstruktivní zánět hrtanu (krup) a epiglotis
J050Akutní obstruktivní zánět hrtanu (krup)
J051Akutní epiglotitida
J06Akutní infekce horních dýchacích cest na více místech a neurčených lokalizací
J060Akutní zánět hltanu i hrtanu – laryngopharyngitis acuta
J068Jiné akutní infekce horních dýchacích cest na více místech
J069Akutní infekce horních dýchacích cest, NS
J10Chřipka způsobená identifikovaným chřipkovým virem
J100Chřipka se zánětem plic, chřipkový virus identifikován
J101Chřipka s jinými projevy na dýchacím ústrojí, chřipkový virus neidentifikován
J108Chřipka s jinými projevy, chřipkový virus identifikován
J11Chřipka, virus neidentifikován
J110Chřipka se zánětem plic, virus neidentifikován
J111Chřipka s jinými projevy na dýchacím ústrojí, virus neidentifikován
J118Chřipka s jinými projevy, virus neidentifikován
J12Virový zánět plic – pneumonie -, nezařazený (-á) jinde
J120Adenovirová pneumonie
J121Pneumonie způsobená syncyciálním respiračním virem
J122Pneumonie způsobená virem parainfluenzy
J128Jiná virová pneumonie
J129Virová pneumonie, NS
J13Zánět plic, původce: Streptococcus pneumoniae
J14Zánět plic, původce: Haemophilus influenzae
J15Bakteriální zánět plic, nezařazený jinde
J150Pneumonie způsobená Klebsiellou pneumoniae
J151Pneumonie způsobená Pseudomonádami
J152Pneumonie způsobená Stafylokokem
J153Pneumonie způsobená Streptokokem, skupiny B
J154Pneumonie způsobená jinými streptokoky
J155Pneumonie způsobená Escherichia coli
J156Pneumonie způsobená jinou aerobní gramnegativní bakterií
J157Pneumonie způsobená Mycoplasma pneumoniae
J158Jiný bakteriální zánět plic
J159Bakteriální zánět plic, NS
J16Zánět plic způsobený jinými infekčními organismy, nezařazený jinde
J160Chlamydiová pneumonie
J168Pneumonie způsobená jiným infekčním organismem
J17Zánět plic – pneumonie – při nemocech zařazených jinde
J170Pneumonie při bakteriálních nemocech zařazených jinde
J171Pneumonie při virových nemocech zařazených jinde
J172Pneumonie při mykózách zařazených jinde
J173Pneumonie při parasitárních nemocech zařazených jinde
J178Pneumonie při jiných nemocech zařazených jinde
J18Pneumonie, původce NS
J180Bronchopneumonie, NS
J181Laloková pneumonie, NS
J182Hypostatická pneumonie, NS
J188Jiná pneumonie, původce NS
J189Pneumonie, NS
J20Akutní zánět průdušek – bronchitis acuta
J200Akutní bronchitida, původce: Mycoplasma pneumoniae
J201Akutní bronchitida, původce: Haemophilus influenzae
J202Akutní bronchitida způsobená streptokokem
J203Akutní bronchitida způsobená virem coxsackie
J204Akutní bronchitida způsobená virem parainfluenzy
J205Akutní bronchitida způsobená respiračním syncyciálním virem
J206Akutní bronchitida způsobená rhinovirem
J207Akutní bronchitida způsobená echovirem
J208Akutní bronchitida způsobená jiným určeným organismem
J209Akutní bronchitida, NS
J21Akutní zánět průdušinek – bronchiolitis acuta
J210Akutní bronchiolitida způsobená respiračním syncyciálním virem
J218Akutní bronchiolitida způsobená jiným určeným organismem
J219Akutní bronchiolitida, NS
J22Neurčené akutní infekce dolní části dýchacího ústrojí
J30Vasomotorická a alergická – rýma – rhinitis
J300Vasomotorická rýma
J301Alergická rýma způsobená pylem
J302Jiná sezónní alergická rýma
J303Jiná alergická rýma
J304Alergická rýma, NS
J31Chronická rýma, chronický zánět nosohltanu a hltanu
J310Chronická rýma – rhinitis chronica
J311Chronický zánět nosohltanu – nasopharyngitis chronica
J312Chronický zánět hltanu – pharyngitis chronica
J32Chronický zánět vedlejších nosních dutin – sinusitis chronica
J320Chronický zánět čelistní (maxilární) dutiny
J321Chronický zánět čelní (frontální) dutiny
J322Chronický zánět čichové (etmoidální) dutiny
J323Chronický zánět klínové (sfenoidální) dutiny
J324Pansinusitida (chronická)
J328Jiný chronický zánět vedlejších nosních dutin
J329Chronický zánět vedlejších nosních dutin, NS
J33Nosní polypy
J330Polyp nosní dutiny
J331Polypoidní degenerace vedlejší nosní dutiny
J338Jiný polyp vedlejší nosní dutiny
J339Nosní polyp, NS
J34Jiné nemoci nosu a vedlejších nosních dutin
J340Absces, furunkl a karbunkl nosu
J341Cysta nebo mukokela vedlejší nosní dutiny
J342Vybočení nosní přepážky
J343Hypertrofie nosních skořep
J348Jiné určené nemoci nosu a vedlejších nosních dutin
J35Chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně
J350Chronický zánět mandlí – tonsillitis chronica
J351Hypertrofie mandlí
J352Hypertrofie adenoidní tkáně
J353Hypertrofie mandlí s hypertrofií adenoidní tkáně
J358Jiné chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně
J359Chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně, NS
J36Peritonzilární hlíza – abscessus peritonsillaris
J37Chronický zánět hrtanu a hrtanu i průdušnice
J370Chronická laryngitida – laryngitis chronica
J371Chronická laryngotracheitida – laryngotracheitis chronica
J38Nemoci hlasivek a hrtanu, nezařazené jinde
J380Obrna hlasivek a hrtanu
J381Polyp hlasivky a hrtanu
J382Uzly hlasivek
J383Jiné nemoci hlasivek
J384Edém hrtanu
J385Laryngeální spasmus
J386Zúžení – stenóza – hrtanu
J387Jiné nemoci hrtanu
J39Jiné nemoci horních dýchacích cest
J390Retrofaryngeální a parafaryngeální absces
J391Jiný absces hltanu
J392Jiné nemoci hltanu
J393Hypersensitivní reakce horních dýchacích cest, neurčené lokalizace
J398Jiné určené nemoci horních dýchacích cest
J399Nemoc horních dýchacích cest, NS
J40Zánět průdušek – bronchitis – neurčený jako akutní nebo chronický
J41Prostá a mukopurulentní chronická bronchitida
J410Prostá chronická bronchitida
J411Mukopurulentní chronická bronchitida
J418Smíšená prostá a mukopurulentní chronická bronchitida
J42Neurčená chronická bronchitida
J43Rozedma plic – emphysema pulmonum
J430Macleodův syndrom
J431Panlobulární emfyzém
J432Centrilobulární emfyzém
J438Jiný emfyzém
J439Emfyzém, NS
J44Jiná chronická obstruktivní plicní nemoc
J440Chronická obstruktivní plicní nemoc s akutní infekcí dolní části dýchacího ústrojí
J441Chronická obstruktivní plicní nemoc s akutní exacerbací, NS
J448Jiná určená chronická obstruktivní plicní nemoc
J449Chronická obstruktivní plicní nemoc, NS
J45Astma
J450Astma převážně alergické
J451Nealergické astma
J458Smíšené astma
J459Astma, NS
J46Astmatický stav – status asthmaticus
J47Bronchiektazie – rozšíření průdušek
J60Pneumokonióza uhlokopů
J61Pneumokonióza způsobená azbestem a jinými minerálními vlákny
J62Pneumokonióza způsobená prachem obsahujícím křemík
J620Pneumokonióza způsobená prachem mastku (talku)
J628Pneumokonióza způsobená jiným prachem obsahujícím křemík
J63Pneumokonióza způsobená jinými anorganickými prachy
J630Aluminóza (plic)
J631Bauxitová fibróza (plic)
J632Berylióza
J633Grafitová fibróza (plic)
J634Sideróza
J635Stanóza
J638Pneumokonióza způsobená jinými určenými anorganickými prachy
J64Neurčená pneumokonióza
J65Pneumokonióza spojená s tuberkulózou
J66Onemocnění dýchacích cest způsobené určenými organickými prachy
J660Bysinóza
J661Onemocnění zpracovatelů lnu
J662Kanabinóza
J668Onemocnění dýchacích cest způsobené jinými určenými organickými prachy
J67Hypersensitivní pneumonitis způsobená organickými prachy
J670Farmářské plíce
J671Bagasóza
J672Plíce chovatelů ptáků
J673Suberóza
J674Sladovnické plíce
J675Plíce pracovníků s houbami
J676Plíce loupačů javorové kůry
J677Plíce pracovníků úpraven vzduchu, zvlhčovacích (klimatizačních) zařízení
J678Hypersensitivní pneumonitis způsobená jinými organickými prachy
J679Hypersensitivní pneumonitis způsobená neurčeným organickým prachem
J68Stavy dýchací soustavy způsobené inhalací chemikálií, plynů, dýmů a par
J680Bronchitis a pneumonitis způsobená chemikáliemi, plyny, dýmy a parami
J681Akutní edém plic způsobený chemikáliemi, plyny, dýmy a parami
J682Zánět horních cest dýchacích způsobený chemikáliemi, plyny, dýmy a parami, NJ
J683Jiné akutní a subakutní stavy dýchací soustavy způsobené chemikáliemi, plyny,dýmy a parami
J684Chronické stavy dýchací soustavy způsobené chemikáliemi, plyny, dýmy a parami
J688Jiné stavy dýchací soustavy způsobené chemikáliemi, plyny, dýmy a parami
J689Neurčené stavy dýchací soustavy způsobené chemikáliemi, plyny, dýmy a parami
J69Pneumonie způsobená pevnými a tekutými látkami
J690Pneumonie způsobená potravou a zvratky
J691Pneumonie způsobená oleji a esencemi
J698Pneumonie způsobená jinými pevnými a tekutými látkami
J70Stavy dýchací soustavy způsobené jinými zevními činiteli
J700Akutní plicní projevy způsobené zářením
J701Chronické a jiné plicní projevy způsobené zářením
J702Akutní plicní intersticiální onemocnění způsobená léčivy
J703Chronická plicní intersticiální onemocnění způsobená léčivy
J704Plicní intersticiální onemocnění způsobené léčivy, NS
J708Stavy dýchací soustavy způsobené jinými určenými zevními činiteli
J709Stavy dýchací soustavy způsobené neurčeným zevním činitelem
J80Syndrom respirační tísně dospělých
J81Plicní edém
J82Plicní eozinofilie, nezařazená jinde
J84Jiné intersticiální plicní nemoci
J840Alveolární a parietoalveolární stavy
J841Jiné intersticiální plicní nemoci s fibrózou
J848Jiné určené intersticiální plicní nemoci
J849Intersticiální plicní nemoc, NS
J85Absces plic a mediastina
J850Gangréna a nekróza plic
J851Absces plic s pneumonií
J852Absces plic bez pneumonie
J853Absces – mezihrudí – mediastina
J86Pyothorax
J860Pyothorax s píštělí
J869Pyothorax bez píštěle
J90Pohrudniční výpotek, nezařazený jinde
J91Pohrudniční výpotek při stavech zařazených jinde
J92Pohrudniční povlaky (pláty)
J920Pohrudniční povlak (plát) s obsahem azbestu
J929Pohrudniční povlak (plát) bez azbestu
J93Pneumothorax
J930Spontánní tenzní pneumothorax
J931Jiný spontánní pneumothorax
J938Jiný pneumothorax
J939Pneumothorax, NS
J94Jiné pohrudniční stavy
J940Chylózní výpotek
J941Fibrothorax
J942Hemothorax
J948Jiné určené pohrudniční stavy
J949Pohrudniční stav, NS
J95Poruchy dýchací soustavy po výkonech, nezařazené jinde
J950Špatná funkce tracheostomie
J951Akutní plicní nedostatečnost po hrudní operaci
J952Akutní plicní nedostatečnost po mimohrudní operaci
J953Chronická plicní nedostatečnost po operaci
J954Mendelsonův syndrom
J955Subglotická stenóza po výkonu
J958Jiné poruchy dýchací soustavy po výkonech
J959Porucha dýchací soustavy po výkonu, NS
J96Respirační selhání, nezařazené jinde
J960Akutní respirační selhání
J961Chronické respirační selhání
J969Respirační selhání, NS
J98Jiné poruchy dýchací soustavy
J980Nemoci bronchu, nezařazené jinde
J981Plicní kolaps
J982Intersticiální emfyzém
J983Kompenzační emfyzém
J984Jiná onemocnění plic
J985Nemoci mediastina, nezařazené jinde
J986Onemocnění bránice – diafragmy
J988Jiná určená onemocnění dýchací soustavy
J989Onemocnění dýchací soustavy, NS
J99Onemocnění dýchací soustavy při nemocech zařazených jinde
J990Revmatické onemocnění plic (M05.1+)
J991Onemocnění dýchací soustavy při jiných difúzních onemocněních pojivové tkáně ZJ
J998Onemocnění dýchací soustavy při jiných nemocech zařazených jinde
K00Poruchy vývoje a erupce zubů
K000Anodoncie
K001Přespočetné zuby
K002Abnormality velikosti a tvaru zubů
K003Skvrnité zuby
K004Poruchy tvorby zubů
K005Dědičné poruchy ve struktuře zubů nezařazené jinde
K006Poruchy erupce zubů
K007Syndrom prořezávání zubů
K008Jiné poruchy vývoje zubů
K009Poruchy vývoje zubů, NS
K01Zaklíněné a zadržené zuby
K010Zaklíněné zuby
K011Zadržené – retinované – zuby
K02Zubní kaz – caries dentis
K020Kaz omezený na zubní sklovinu
K021Kaz zuboviny – dentinu
K022Kaz zubního cementu
K023Zastavený zubní kaz
K024Odontoklazie
K028Jiné zubní kazy
K029Zubní kaz, NS
K03Jiné nemoci tvrdých zubních tkání
K030Nadměrné ožvýkání – attritio excessiva – zubů
K031Abraze zubů
K032Eroze zubů
K033Patologická resorpce zubů
K034Hypercementóza
K035Ankylóza zubů
K036Depozita [povlaky] na zubech
K037Barevné změny tvrdých zubních tkání po prořezání
K038Jiné určené nemoci tvrdých zubních tkání
K039Nemoci tvrdých zubních tkání, NS
K04Nemoci zubní dřeně a periapikálních tkání
K040Pulpitis – zánět zubní dřeně
K041Nekróza zubní dřeně
K042Degenerace zubní dřeně
K043Abnormální tvorba tvrdé tkáně v zubní dřeni
K044Akutní apikální periodontitis dřeňového původu
K045Chronická apikální periodontitis
K046Periapikální absces s dutinou
K047Periapikální absces bez dutiny
K048Kořenová cysta – cystis radicularis
K049Jiné a NS nemoci zubní dřeně a periapikálních tkání
K05Zánět dásně – gingivitis – a periodontální nemoci
K050Akutní zánět dásně – gingivitis acuta
K051Chronický zánět dásně – gingivitis chronica
K052Akutní periodontitis
K053Chronická periodontitis
K054Periodontóza
K055Jiné periodontální nemoci
K056Periodontální nemoc, NS
K06Jiná onemocnění dásně a bezzubého alveolárního hřebene
K060Ústup dásně – recese gingivy
K061Zbytnění dásně
K062Poškození dásně a bezzubého alveolárního hřebene spojené s úrazem
K068Jiná určená onemocnění dásně a bezzubého alveolárního hřebene
K069Onemocnění dásně a bezzubého alveolárního hřebene, NS
K07Dentofaciální anomalie, včetně vad skusu
K070Větší anomalie rozměrů čelistí
K071Anomalie polohy čelistí vůči lebeční spodině
K072Anomalie vzájemné polohy zubních oblouků
K073Anomalie polohy zubů
K074Vadný skus – malokluze, NS
K075Funkční dentofaciální abnormality
K076Onemocnění temporomandibulárního kloubu
K078Jiné dentofaciální anomalie
K079Dentofaciální anomalie, NS
K08Jiná onemocnění zubů a podpůrných tkání
K080Exfoliace zubů způsobená celkovými příčinami
K081Ztráta zubů způsobená úrazem, extrakcí nebo místními periodontálními nemocemi
K082Atrofie bezzubého alveolárního hřebene
K083Zadržený zubní kořen
K088Jiná určená onemocnění zubů a podpůrných tkání
K089Onemocnění zubů a podpůrných tkání, NS
K09Cysty krajiny ústní nezařazené jinde
K090Vývojové odontogenní cysty
K091Vývojové (neodontogenní) cysty krajiny ústní
K092Jiné cysty čelistí
K098Jiné určené cysty krajiny ústní
K099Cysta krajiny ústní, NS
K10Jiné nemoci čelistí
K100Vývojové poruchy čelistí
K101Centrální granulom z obrovských buněk
K102Zánětlivá onemocnění čelistí
K103Alveolitis čelistí
K108Jiné určené nemoci čelistí
K109Nemoc čelistí, NS
K11Nemoci slinných žláz
K110Atrofie slinné žlázy
K111Hypertrofie slinné žlázy
K112Sialoadenitis – zánět slinné žlázy
K113Absces slinné žlázy
K114Píštěl slinné žlázy
K115Sialolithiasis
K116Mukokela slinné žlázy
K117Poruchy sekrece slin
K118Jiné nemoci slinných žláz
K119Nemoc slinné žlázy, NS
K12Stomatitis – zánět ústní sliznice – a příbuzná onemocnění
K120Recidivující afty
K121Jiné formy stomatitidy
K122Celulitis a absces úst
K13Jiné nemoci rtů a sliznice ústní
K130Nemoci rtů
K131Kousání tváří a rtů
K132Leukoplakie a jiné poruchy ústního epitelu, včetně jazyka
K133Vlasatá leukoplakie
K134Granulom a jemu podobná poškození sliznice ústní
K135Ústní podslizniční fibróza
K136Hyperplazie ústní sliznice z dráždění
K137Jiná a neurčená poškození ústní sliznice
K14Nemoci jazyka
K140Glossitis – zánět jazyka
K141Mapovitý jazyk
K142Glossitis rhombica mediana
K143Hypertrofie jazykových papil
K144Atrofie jazykových papil
K145Lingua plicata
K146Glossodynie
K148Jiné nemoci jazyka
K149Nemoc jazyka, NS
K20Zánět jícnu – oesophagitis
K21Gastroezofageální refluxní onemocnění
K210Gastroezofageální refluxní onemocnění s ezofagitidou
K219Gastroezofageální refluxní onemocnění bez ezofagitidy
K22Jiné nemoci jícnu
K220Achalazie kardie
K221Vřed jícnu
K222Neprůchodnost – obstrukce – jícnu
K223Perforace jícnu
K224Dyskineze jícnu
K225Divertikl jícnu, získaný
K226Gastroezofageální laceračně hemoragický syndrom
K228Jiné určené nemoci jícnu
K229Nemoc jícnu, NS
K23Onemocnění jícnu při nemocech zařazených jinde
K230Tuberkulózní ezofagitida (A18.8+)
K231Megaoesophagus při Chagasově nemoci (B57.3+)
K238Onemocnění jícnu při jiných nemocech zařazených jinde
K25Žaludeční vřed – ulcus ventriculi
K250Akutní s krvácením
K251Akutní s perforací
K252Akutní s krvácením i s perforací
K253Akutní bez krvácení nebo perforace
K254Chronický nebo neurčený s krvácením
K255Chronický nebo neurčený s perforací
K256Chronický nebo neurčený s krvácením i s perforací
K257Chronický bez krvácení nebo perforace
K259Neurčený jako akutní nebo chronický bez krvácení nebo perforace
K26Dvanáctníkový vřed – ulcus duodení
K260Akutní s krvácením
K261Akutní s perforací
K262Akutní s krvácením i s perforací
K263Akutní bez krvácení nebo perforace
K264Chronický nebo neurčený s krvácením
K265Chronický nebo neurčený s perforací
K266Chronický nebo neurčený s krvácením i s perforací
K267Chronický bez krvácení nebo perforace
K269Neurčený jako akutní nebo chronický bez krvácení nebo perforace
K27Peptický vřed neurčené lokalizace
K270Akutní s krvácením
K271Akutní s perforací
K272Akutní s krvácením i s perforací
K273Akutní bez krvácení nebo perforace
K274Chronický nebo neurčený s krvácením
K275Chronický nebo neurčený s perforací
K276Chronický nebo neurčený s krvácením i s perforací
K277Chronický bez krvácení nebo perforace
K279Neurčený jako akutní nebo chronický bez krvácení nebo perforace
K28Gastrojejunální vřed
K280Akutní s krvácením
K281Akutní s perforací
K282Akutní s krvácením i s perforací
K283Akutní bez krvácení nebo perforace
K284Chronický nebo neurčený s krvácením
K285Chronický nebo neurčený s perforací
K286Chronický nebo neurčený s krvácením i s perforací
K287Chronický bez krvácení nebo perforace
K289Neurčený jako akutní nebo chronický bez krvácení nebo perforace
K29Zánět žaludku a dvanáctníku – gastritis et duodenitis
K290Akutní hemorragická gastritida
K291Jiná akutní gastritida
K292Alkoholická gastritida
K293Chronická superficiální gastritida
K294Chronická atrofická gastritida
K295Chronická gastritida, NS
K296Jiná gastritida
K297Gastritida, NS
K298Zánět dvanáctníku – duodenitida
K299Gastroduodenitida, NS
K30Dyspepsie
K31Jiné nemoci žaludku a dvanáctníku
K310Akutní dilatace (rozšíření) žaludku
K311Hypertrofická stenóza pyloru dospělých
K312Sutkovitá striktura a stenóza žaludku
K313Pylorospasmus nezařazený jinde
K314Divertikl žaludku
K315Neprůchodnost dvanáctníku
K316Píštěl žaludku a dvanáctníku
K318Jiné určené nemoci žaludku a dvanáctníku
K319Nemoc žaludku a dvanáctníku, NS
K35Akutní apendicitida – akutní zánět červovitého přívěsku
K350Akutní apendicitida s generalizovaným zánětem pobřišnice – generalizovanou peritonitidou
K351Akutní apendicitida s abscesem pobřišnice
K359Akutní apendicitida, NS
K36Jiná apendicitida
K37Neurčená apendicitida
K38Jiné nemoci apendixu
K380Hyperplazie apendixu
K381Apendikulární konkrementy
K382Divertikl apendixu
K383Píštěl apendixu
K388Jiné určené nemoci apendixu
K389Nemoc apendixu, NS
K40Tříselná kýla – hernia inguinalis
K400Oboustranná tříselná kýla s neprůchodností bez gangrény
K401Oboustranná tříselná kýla s gangrénou
K402Oboustranná tříselná kýla bez neprůchodnosti nebo gangrény
K403Jednostranná nebo neurčená tříselná kýla s neprůchodností bez gangrény
K404Jednostranná nebo neurčená tříselná kýla s gangrénou
K409Jednostranná nebo neurčená tříselná kýla bez neprůchodnosti nebo gangrény
K41Stehenní kýla – hernia femoralis
K410Oboustranná stehenní kýla s neprůchodností bez gangrény
K411Oboustranná stehenní kýla s gangrénou
K412Oboustranná stehenní kýla bez neprůchodnosti nebo gangrény
K413Jednostranná nebo neurčená stehenní kýla s neprůchodností bez gangrény
K414Jednostranná nebo neurčená stehenní kýla s gangrénou
K419Jednostranná nebo neurčená stehenní kýla bez neprůchodnosti nebo gangrény
K42Pupeční kýla – hernia umbilicalis
K420Pupeční kýla s neprůchodností bez gangrény
K421Pupeční kýla s gangrénou
K429Pupeční kýla bez neprůchodnosti nebo gangrény
K43Břišní kýla – hernia ventralis
K430Břišní kýla s neprůchodností bez gangrény
K431Břišní kýla s gangrénou
K439Břišní kýla bez neprůchodnosti nebo gangrény
K44Brániční kýla – hernia diaphragmatica
K440Brániční kýla s neprůchodností bez gangrény
K441Brániční kýla s gangrénou
K449Brániční kýla bez neprůchodnosti nebo gangrény
K45Jiné břišní kýly
K450Jiná určená břišní kýla s neprůchodností bez gangrény
K451Jiná určená břišní kýla s gangrénou
K458Jiná určená břišní kýla bez neprůchodnosti nebo gangrény
K46Neurčená břišní kýla
K460Neurčená břišní kýla s neprůchodností bez gangrény
K461Neurčená břišní kýla s gangrénou
K469Neurčená břišní kýla bez neprůchodnosti nebo gangrény
K50Crohnova nemoc [regionální enteritida]
K500Crohnova nemoc tenkého střeva
K501Crohnova nemoc tlustého střeva
K508Jiná Crohnova nemoc
K509Crohnova nemoc, NS
K51Colitis ulcerosa – vředový zánět tračníku – idiopatická proktokolitida
K510Ulcerózní (chronická) kolitida
K511Ulcerózní (chronická) ileokolitida
K512Ulcerózní (chronická) proktitida
K513Ulcerózní (chronická) rektosigmoiditida
K514Pseudopolypóza tračníku
K515Mukózní proktokolitida
K518Jiná ulcerózní kolitida
K519Ulcerózní kolitida, NS
K52Jiná neinfekční gastroenteritida a kolitida
K520Gastroenteritida a kolitida způsobená zářením
K521Toxická gastroenteritida a kolitida
K522Alergická a dietetická gastroenteritida a kolitida
K528Jiná určená neinfekční gastroenteritida a kolitida
K529Neinfekční gastroenteritida a kolitida, NS
K55Vaskulární onemocnění střeva
K550Akutní vaskulární onemocnění střeva
K551Chronická vaskulární onemocnění střeva
K552Angiodysplazie tračníku
K558Jiná vaskulární onemocnění střeva
K559Vaskulární onemocnění střeva, NS
K56Paralytický ileus a střevní neprůchodnost bez kýly
K560Paralytický ileus
K561Intususcepce
K562Volvulus
K563Ileus způsobený žlučovým kamenem
K564Jiné ucpání střeva
K565Střevní adheze (pruhy) s neprůchodností
K566Jiná a neurčená střevní neprůchodnost
K567Ileus, NS
K57Divertikulární nemoc střeva
K570Divertikulární nemoc tenkého střeva s perforací a abscesem
K571Divertikulární nemoc tenkého střeva bez perforace nebo abscesu
K572Divertikulární nemoc tlustého střeva s perforací a abscesem
K573Divertikulární nemoc tlustého střeva bez perforace
K574Divertikulární nemoc tenkého i tlustého střeva s perforací a abscesem
K575Divertikulární nemoc tenkého i tlustého střeva bez perforace nebo abscesu
K578Divertikulární nemoc neurčené části střeva s perforací a abscesem
K579Divertikulární nemoc neurčené části střeva bez perforace nebo abscesu
K58Syndrom dráždivého střeva
K580Syndrom dráždivého střeva s průjmem
K589Syndrom dráždivého střeva bez průjmu
K59Jiné funkční střevní poruchy
K590Zácpa
K591Funkční průjem
K592Neurogenní střevo, nezařazené jinde
K593Megakolon, nezařazené jinde
K594Řitní spasmus
K598Jiné určené funkční poruchy střev
K599Funkční střevní poruchy, NS
K60Trhlina a píštěl řitní a konečníkové krajiny
K600Akutní řitní trhlina
K601Chronická řitní trhlina
K602Řitní trhlina, NS
K603Řitní píštěl
K604Konečníková píštěl
K605Anorektální píštěl
K61Absces řitní a konečníkové krajiny
K610Absces řiti
K611Absces konečníku
K612Anorektální absces
K613Ischiorektální absces
K614Intrasfinkterický absces
K62Jiné nemoci řiti a konečníku
K620Polyp řiti
K621Polyp konečníku
K622Anální – prolaps – výhřez
K623Výhřez konečníku – prolapsus recti
K624Stenóza řiti a konečníku
K625Krvácení z řiti a konečníku
K626Vřed řiti a konečníku
K627Radiační proktitida
K628Jiné určené nemoci řiti a konečníku
K629Nemoc řiti a konečníku, NS
K63Jiné nemoci střev
K630Absces střeva
K631Perforace střeva (neúrazová)
K632Píštěl střeva
K633Vřed střeva
K634Enteroptóza
K638Jiné určené nemoci střeva
K639Nemoc střeva, NS
K65Zánět pobřišnice – peritonitida
K650Akutní peritonitida
K658Jiná peritonitida
K659Peritonitida, NS
K66Jiná onemocnění pobřišnice
K660Srůsty pobřišnice – peritoneální adhese
K661Hemoperitoneum
K668Jiná určená onemocnění pobřišnice
K669Onemocnění pobřišnice, NS
K67Onemocnění pobřišnice při infekčních nemocech zařazených jinde
K670Chlamydiová peritonitida (A74.8+)
K671Gonokoková peritonitida (A54.8+)
K672Syfilitická peritonitida (A52.7+)
K673Tuberkulózní peritonitida (A18.3+)
K678Jiná onemocnění pobřišnice při infekčních nemocech zařazených jinde
K70Alkoholické onemocnění jater
K700Alkoholické ztučnění jater
K701Alkoholický zánět jater – hepatitida
K702Alkoholická fibróza a skleróza jater
K703Alkoholická cirhóza jater
K704Alkoholické jaterní selhání
K709Alkoholické onemocnění jater, NS
K71Toxická nemoc jater
K710Toxická nemoc jater s cholestázou
K711Toxická nemoc jater s nekrózou jater
K712Toxická nemoc jater s akutní hepatitidou
K713Toxická nemoc jater s chronickou persistující hepatitidou
K714Toxická nemoc jater s chronickou lobulární hepatitidou
K715Toxická nemoc jater s chronickou aktivní hepatitidou
K716Toxická nemoc jater s hepatitidou, nezařazená jinde
K717Toxická nemoc jater s fibrózou a cirhózou jater
K718Toxická nemoc jater s jinými onemocněními jater
K719Toxická nemoc jater, NS
K72Selhání jater nezařazené jinde
K720Akutní nebo subakutní selhání jater
K721Chronické selhání jater
K729Selhání jater, NS
K73Chronický zánět jater – hepatitis chronica,
K730Chronická persistující hepatitis, nezařazená jinde
K731Chronická lobulární hepatitis, nezařazená jinde
K732Chronická aktivní hepatitis, nezařazená jinde
K738Jiná chronická hepatitis, nezařazená jinde
K739Chronická hepatitis, NS
K74Fibróza a cirhóza jater
K740Jaterní fibróza
K741Jaterní skleróza
K742Jaterní fibróza s jaterní sklerózou
K743Primární biliární cirhóza
K744Sekundární biliární cirhóza
K745Biliární cirhóza, NS
K746Jiná a neurčená cirhóza jater
K75Jiné zánětlivé nemoci jater
K750Absces jater
K751Flebitida – vrátnice – venae portae
K752Nespecifická reaktivní hepatitida
K753Granulomatózní hepatitida, nezařazená jinde
K758Jiné určené zánětlivé nemoci jater
K759Zánětlivá nemoc jater, NS
K76Jiné nemoci jater
K760Ztučnění (steatóza) jater, nezařazené jinde
K761Chronické pasivní – městnání v játrech
K762Centrální hemoragická nekróza jater
K763Infarkt jater
K764Pelióza jater
K765Venookluzivní onemocnění jater
K766Portální hypertenze
K767Hepatorenální syndrom
K768Jiné určené nemoci jater
K769Nemoc jater, NS
K77Onemocnění jater při nemocech zařazených jinde
K770Onemocnění jater při infekčních a parazitárních nemocech
K778Onemocnění jater při jiných nemocech zařazených jinde
K80Žlučové kameny – cholelithiasis
K800Kámen žlučníku s akutním zánětem žlučníku- cholecystitidou
K801Kámen žlučníku s jinou cholecystitidou
K802Kámen žlučníku bez cholecystitidy
K803Kámen žlučových cest s cholangitidou
K804Kámen žlučových cest s cholecystitidou
K805Kámen žlučových cest bez cholangitidy nebo cholecystitidy
K808Jiná cholelitiáza
K81Zánět žlučníku – cholecystitida
K810Akutní cholecystitis
K811Chronická cholecystitis
K818Jiná cholecystitis
K819Cholecystitis, NS
K82Jiné nemoci žlučníku
K820Neprůchodnost žlučníku
K821Hydrops žlučníku
K822Perforace žlučníku
K823Píštěl žlučníku
K824Cholesterolóza žlučníku
K828Jiné určené nemoci žlučníku
K829Nemoc žlučníku, NS
K83Jiné nemoci žlučových cest (žlučového stromu)
K830Zánět žlučových cest – cholangitis
K831Neprůchodnost žlučovodu
K832Perforace žlučovodu
K833Píštěl žlučovodu
K834Spasmus Oddiho svěrače
K835Žlučová cysta
K838Jiné určené nemoci žlučového stromu
K839Nemoc žlučového stromu, NS
K85Akutní zánět slinivky břišní – pancreatitis acuta
K86Jiné nemoci slinivky břišní
K860Alkoholická chronická pankreatitida
K861Jiná chronická pankreatitida
K862Cysta slinivky břišní
K863Pseudocysta slinivky břišní
K868Jiné určené nemoci slinivky břišní
K869Nemoc slinivky břišní, NS
K87Onemocnění žlučníku, žlučových cest a slinivky břišní při nemocech zařazených jinde
K870Onemocnění žlučníku a žlučových cest při nemocech zařazených jinde
K871Onemocnění slinivky břišní při nemocech zařazených jinde
K90Střevní malabsorpce
K900Céliakie
K901Tropická sprue
K902Syndrom slepé kličky, nezařazený jinde
K903Pankreatická steatorea
K904Malabsorpce způsobená intolerancí, nezařazená jinde
K908Jiná střevní malabsorpce
K909Střevní malabsorpce, NS
K91Stavy po operacích na trávicím ústrojí, nezařazené jinde
K910Zvracení po operacích žaludku a střev
K911Syndromy po operacích žaludku
K912Pooperační malabsorpce, nezařazená jinde
K913Pooperační neprůchodnost střev
K914Špatná funkce kolostomie a enterostomie
K915Postcholecystektomický syndrom
K918Jiné pooperační poruchy trávicího ústrojí, nezařazené jinde
K919Pooperační porucha trávicího ústrojí, NS
K92Jiné nemoci trávicí soustavy
K920Hematemeza
K921Meléna
K922Krvácení ze žaludku a střev, NS
K928Jiné určené nemoci trávicí soustavy
K929Nemoci trávicí soustavy, NS
K93Onemocnění jiných orgánů trávicího ústrojí při nemocech zařazených jinde
K930Tuberkulózní onemocnění střev, peritonea a mezenterických uzlin (A18.3+)
K931Megakolon při Chagasově nemoci (B57.3+)
K938Onemocnění jiných specifikovaných orgánů trávicího ústrojí při nemocech zařazených jinde
L00Puchýřnatý syndrom stafylokokového původu
L01Impetigo
L010Impetigo [kterékoliv lokalizace] [kterýmkoliv organismem]
L011Impetiginizace jiných dermatóz
L02Kožní absces, furunkl a karbunkl
L020Kožní absces, furunkl a karbunkl obličeje
L021Kožní absces, furunkl a karbunkl krku
L022Kožní absces, furunkl a karbunkl trupu
L023Kožní absces, furunkl a karbunkl hýždě
L024Kožní absces, furunkl a karbunkl končetiny
L028Kožní absces, furunkl a karbunkl jiných lokalizací
L029Kožní absces, furunkl a karbunkl, NS
L03Flegmóna – cellulitis
L030Flegmóna – cellulitis – prstů ruky a nohy
L031Flegmóna – cellulitis – jiných částí končetin
L032Flegmóna – cellulitis obličeje
L033Flegmóna – cellulitis trupu
L038Flegmóna – cellulitis jiných lokalizací
L039Flegmóna – cellulitis, NS
L04Akutní zánět mízních uzlin – lymphadenitis acuta
L040Akutní lymfadenitis obličeje, hlavy a krku
L041Akutní lymfadenitis trupu
L042Akutní lymfadenitis horní končetiny
L043Akutní lymfadenitis dolní končetiny
L048Akutní lymfadenitis jiných lokalizací
L049Akutní lymfadenitis, NS
L05Pilonidální cysta
L050Pilonidální cysta s abscesem
L059Pilonidální cysta bez abscesu
L08Jiné místní infekce kůže a podkožního vaziva
L080Pyoderma
L081Erythrasma
L088Jiné určené místní infekce kůže a podkožního vaziva
L089Místní infekce kůže a podkožního vaziva, NS
L10Pemfigus – pemphigus
L100Pemphigus vulgaris
L101Pemphigus vegetans
L102Pemphigus foliaceus
L103Brazilský pemfigus [Fogo selvagem]
L104Pemphigus erythematosus
L105Pemfigus způsobený léčivy
L108Jiný pemfigus
L109Pemfigus, NS
L11Jiná akantolytická onemocnění
L110Získaná keratosis follicularis
L111Přechodná akantolytická dermatóza [Groverova]
L118Jiná určená akantolytická onemocnění
L119Akantolytické onemocnění, NS
L12Pemfigoid – pemphigoid
L120Bulózní pemfigoid
L121Jizevnatý pemfigoid
L122Chronické puchýřnaté onemocnění v dětství
L123Získaná epidermolysis bullosa
L128Jiný pemfigoid
L129Pemfigoid, NS
L13Jiná puchýřnatá – bulózní – onemocnění
L130Dermatitis herpetiformis
L131Dermatitis pustulosa subcornealis
L138Jiná určená bulózní onemocnění
L139Bulózní onemocnění, NS
L14Puchýřnatá – bulózní – onemocnění při nemocech zařazených jinde
L20Atopická dermatitida
L200Besnierovo prurigo
L208Jiná atopická dermatitida
L209Atopická dermatitida, NS
L21Seboroická dermatitida
L210Seborea – seborrhoea – hlavy
L211Seboroická dětská dermatitida
L218Jiná seboroická dermatitida
L219Seboroická dermatitida, NS
L22Plenková [slintáková] dermatitida
L23Alergická kontaktní dermatitida
L230Alergická kontaktní dermatitida způsobená kovy
L231Alergická kontaktní dermatitida způsobená adhesivy
L232Alergická kontaktní dermatitida způsobená kosmetickými přípravky
L233Alergická kontaktní dermatitida způsobená léčivy ve styku s kůží
L234Alergická kontaktní dermatitida způsobená barvivy
L235Alergická kontaktní dermatitida způsobená jinými chemickými produkty
L236Alergická kontaktní dermatitida způsobená potravinou ve styku s kůží
L237Alergická kontaktní dermatitida způsobená rostlinami mimo potraviny
L238Alergická kontaktní dermatitida způsobená jinými činiteli
L239Alergická kontaktní dermatitida, neurčené příčiny
L24Kontaktní dermatitida z podráždění
L240Kontaktní dermatitida z podráždění způsobená čistícími, pracími prostředky (saponáty)
L241Kontaktní dermatitida z podráždění způsobená oleji a tuky
L242Kontaktní dermatitida z podráždění způsobená rozpouštědly
L243Kontaktní dermatitis z podráždění způsobená kosmetickými přípravky
L244Kontaktní dermatitis z podráždění způsobená léčivy ve styku s kůží
L245Kontaktní dermatitida z podráždění způsobená jinými chemickými produkty
L246Kontaktní dermatitida z podráždění způsobená potravinou ve styku s kůží
L247Kontaktní dermatitis z podráždění způsobená rostlinami, mimo potraviny
L248Kontaktní dermatitida z podráždění způsobená jinými činiteli
L249Kontaktní dermatitis z podráždění, neurčené příčiny
L25Neurčená kontaktní dermatitida
L250Neurčená kontaktní dermatitida způsobená kosmetickými přípravky
L251Neurčená kontaktní dermatitida způsobená léčivy ve styku s kůží
L252Neurčená kontaktní dermatitida způsobená barvivy
L253Neurčená kontaktní dermatitida způsobená jinými chemickými produkty
L254Neurčená kontaktní dermatitida způsobená potravinou ve styku s kůží
L255Neurčená kontaktní dermatitida způsobená rostlinami, mimo potravu
L258Neurčená kontaktní dermatitida způsobená jinými činiteli
L259Neurčená kontaktní dermatitida, neurčené příčiny
L26Exfoliativní dermatitida
L27Dermatitida způsobená látkami přijatými vnitřně
L270Generalizovaná kožní erupce způsobená drogami a léky
L271Lokalizovaná kožní erupce způsobená drogami a léky
L272Dermatitida způsobená požitou potravou
L278Dermatitida způsobená jinými látkami přijatými vnitřně
L279Dermatitida způsobená neurčenou látkou přijatou vnitřně
L28Lichen simplex chronicus a prurigo
L280Lichen simplex chronicus
L281Prurigo nodularis
L282Jiné prurigo
L29Pruritus – svědění
L290Svědění řiti – pruritus ani
L291Svědění šourku – pruritus scroti
L292Svědění vulvy – pruritus vulvae
L293Anogenitální pruritus, NS
L298Jiný pruritus
L299Pruritus, NS
L30Jiná dermatitida
L300Dermatitida numulární – penízková
L301Dyshidrosis [pompholyx]
L302Kožní autosenzibilizace
L303Infekční dermatitida
L304Erythema intertrigo – opruzení s erytémem
L305Pityriasis alba
L308Jiná určená dermatitida
L309Dermatitida, NS
L40Psoriáza – lupénka
L400Psoriasis vulgaris – běžná lupénka
L401Psoriáza generalizovaná pustulární
L402Acrodermatitis continua
L403Pustulosis palmaris et plantaris
L404Psoriasis guttata
L405Psoriáza artropatická (M07.0-M07.3*, M09.0*)
L408Jiná psoriáza
L409Psoriáza, NS
L41Parapsoriáza
L410Pityriasis lichenoides et varioliformis acuta
L411Pityriasis lichenoides chronica
L412Lymfomatoidní papulóza
L413Parapsoriáza malých plátů
L414Parapsoriáza velkých plátů
L415Parapsoriáza retiformní
L418Jiná parapsoriáza
L419Parapsoriáza, NS
L42Pityriasis rosea
L43Lichen planus
L430Hypertrofický lichen planus
L431Bulózní lichen planus
L432Lichenoidní reakce na léčiva
L433Subakutní (aktivní) lichen planus
L438Jiný lichen planus
L439Lichen planus, NS
L44Jiné papuloskvamózní nemoci
L440Pityriasis rubra pilaris
L441Lichen nitidus
L442Lichen striatus
L443Lichen ruber moniliformis
L444Dětská papulární akrodermatitis [Giannotiova-Grostiova]
L448Jiná určená papuloskvamózní onemocnění
L449Papuloskvamózní onemocnění, NS
L45Papuloskvamózní onemocnění při nemocech zařazených jinde
L50Kopřivka – urticaria
L500Alergická kopřivka
L501Idiopatická kopřivka
L502Kopřivka vyvolaná chladem nebo horkem
L503Dermatografická kopřivka
L504Vibrační kopřivka
L505Cholinergická kopřivka
L506Kontaktní kopřivka
L508Jiná kopřivka
L509Kopřivka, NS
L51Erythema multiforme
L510Nebulózní erythema multiforme
L511Bulózní erythema multiforme
L512Toxická epidermální nekrolýza [Lyellova]
L518Jiný multiformní erytém
L519Erythema multiforme, NS
L52Erythema nodosum
L53Jiné erytémové stavy
L530Toxický erytém
L531Erythema annulare centrifugum
L532Erythema marginatum
L533Jiný chronický obrazcový erytém
L538Jiné určené erytémové stavy
L539Erytémový stav, NS
L54Erytém při nemocech zařazených jinde
L540Erythema marginatum při akutní revmatické horečce (I00+)
L548Erytém při jiných nemocech zařazených jinde
L55Spálení sluncem
L550Spálení sluncem prvního stupně
L551Spálení sluncem druhého stupně
L552Spálení sluncem třetího stupně
L558Jiné spálení sluncem
L559Spálení sluncem, NS
L56Jiné akutní kožní změny způsobené ultrafialovým zářením
L560Léková fototoxická reakce
L561Léková fotoalergická reakce
L562Fotokontaktní dermatitis [přívěsková-berloque-dermatitis]
L563Sluneční – solární – kopřivka
L564Světelné polymorfní erupce
L568Jiné akutní kožní změny způsobené ultrafialovým zářením
L569Akutní kožní změny způsobené ultrafialovým zářením, NS
L57Kožní změny způsobené chronickou expozicí na neionizující záření
L570Keratóza ze záření
L571Retikuloid ze záření
L572Cutis rhomboidalis nuchae
L573Poikiloderma Civatte
L574Ochablá stařecká kůže
L575Granulom ze záření
L578Jiné kožní změny způsobené chronickou expozicí na neionizující záření
L579Kožní změny způsobené chronickou expozicí na neionizující záření, NS
L58Radiodermatitis
L580Akutní radiodermatitis
L581Chronická radiodermatitis
L589Radiodermatitis, NS
L59Jiná onemocnění kůže a podkožního vaziva v souvislosti
L590Erythem z ohně [dermatitis z ohně]
L598Jiná určená onemocnění kůže a podkožního vaziva v souvislosti se zářením
L599Onemocnění kůže a podkožního vaziva v souvislosti se zářením, NS
L60Onemocnění nehtů
L600Zarůstající nehet
L601Onycholysis
L602Onychogryposis
L603Dystrofie nehtu
L604Beauovy linie
L605Syndrom žlutých nehtů
L608Jiná onemocnění nehtů
L609Onemocnění nehtu, NS
L62Onemocnění nehtů při nemocech zařazených jinde
L620Pachydermoperiostotické paličkovité nehty (M89.4+)
L628Onemocnění nehtů při jiných nemocech zařazených jinde
L63Alopecie – plešatost – ložisková – alopecia areata
L630Alopecia totalis (hlavy)
L631Alopecia universalis
L632Ophiasis – ofiáza
L638Jiná ložisková alopecie
L639Ložisková alopecie, NS
L64Androgenní alopecie
L640Androgenní alopecie způsobená léčivy
L648Jiná androgenní alopecie
L649Androgenní alopecie, NS
L65Jiná nejizevnatá ztráta vlasů
L650Telogenní effluvium
L651Anagenní effluvium
L652Alopecia mucinosa
L658Jiná nejizevnatá ztráta vlasů
L659Nejizevnatá ztráta vlasů, NS
L66Jizevnatá ztráta vlasů – jizevnatá alopecie
L660Pseudopelade
L661Lichen planopilaris
L662Folliculitis decalvans
L663Perifolliculitis capitis abscedens
L664Folliculitis ulerythematosa reticulata
L668Jiná jizevnatá alopecie
L669Jizevnatá alopecie, NS
L67Abnormality barvy a střední části vlasů
L670Trichorrhexis nodosa
L671Změny v barvě vlasů
L678Jiné abnormality barvy a střední části vlasů
L679Abnormalita barvy a střední části vlasů, NS
L68Hypertrichóza
L680Hirsutismus – nadměrné ochlupení
L681Získaná lanuginózní hypertrichóza
L682Lokalizovaná hypertrichóza
L683Polytrichie
L688Jiná hypertrichóza
L689Hypertrichóza, NS
L70Acne – trudovina
L700Acne vulgaris
L701Acne conglobata
L702Acne varioliformis
L703Acne tropica
L704Dětská akne
L705Acné excoriée
L708Jiná akne
L709Akne, NS
L71Rosacea
L710Periorální dermatitis
L711Rhinophyma
L718Jiná rosacea
L719Rosacea, NS
L72Folikulární cysty kůže a podkožní tkáně
L720Epidermální cysta
L721Tricholemální cysta
L722Steatocystoma multiplex
L728Jiné folikulární cysty kůže a podkožní tkáně
L729Folikulární cysta kůže a podkožní tkáně, NS
L73Jiná folikulární onemocnění
L730Akne keloidní
L731Pseudofolliculitis barbae
L732Hidradenitis suppurativa
L738Jiná určená folikulární onemocnění
L739Folikulární onemocnění, NS
L74Onemocnění ekkrinních potních žláz
L740Miliaria rubra
L741Miliaria crystallina
L742Miliaria profunda
L743Miliaria, NS
L744Anhidrosis
L748Jiná onemocnění ekkrinních potních žláz
L749Onemocnění ekkrinních potních žláz, NS
L75Onemocnění apokrinních potních žláz
L750Bromhidrosis
L751Chromhidrosis
L752Apokrinní miliaria
L758Jiná onemocnění apokrinních potních žláz
L759Onemocnění apokrinních potních žláz, NS
L80Vitiligo
L81Jiné poruchy pigmentace
L810Pozánětlivá hyperpigmentace
L811Chloasma
L812Pihy
L813Skvrny bílé kávy
L814Jiné melaninové hyperpigmentace
L815Leukoderma nezařazená jinde
L816Jiné poruchy snížení tvorby melaninu
L817Pigmentovaná purpurická dermatóza
L818Jiné určené poruchy pigmentace
L819Porucha pigmentace, NS
L82Seboroická keratóza
L83Acanthosis nigricans
L84„Kuří oka“ a mozoly
L85Jiné ztluštění epidermis
L850Získaná ichtyóza
L851Získaná keratóza [keratoderma] dlaní rukou a chodidel nohou
L852Skvrnitá keratóza – keratosis punctata – (dlaní rukou a chodidel nohou)
L853Xeróza kůže
L858Jiné určené ztluštění epidermis
L859Ztluštění epidermis, NS
L86Keratodermie při nemocech zařazených jinde
L87Transepidermální poruchy odlučování
L870Keratóza folikulární a parafolikulární pronikající do cutis [Kyrleova]
L871Reakční perforující kolagenóza
L872Elastosis perforans serpiginosa
L878Jiné transepidermální poruchy odlučování
L879Transepidermální poruchy odlučování, NS
L88Pyoderma gangrenosum
L89Dekubitální vřed
L90Atrofická onemocnění kůže
L900Lichen sclerosus et atrophicus
L901Anetodermie Schweningerova-Buzziova
L902Anetodermie Jadassohnova-Pellizzariova
L903Atrofodermie Pasiniova a Pieriniova
L904Acrodermatitis chronica atrophicans
L905Jizevnaté stavy a fibróza kůže
L906Striae atrophicae – pajizévky
L908Jiná atrofická onemocnění kůže
L909Atrofické onemocnění kůže, NS
L91Hypertrofická onemocnění kůže
L910Keloidní jizva
L918Jiná hypertrofická onemocnění kůže
L919Hypertrofické onemocnění kůže, NS
L92Granulomatózní onemocnění kůže a podkožního vaziva
L920Granuloma annulare
L921Necrobiosis lipoidica nezařazená jinde
L922Eosinofilní granulom kůže obličeje
L923Granulom kůže a podkožní tkáně způsobený cizím tělesem
L928Jiná granulomatózní onemocnění kůže a podkožního vaziva
L929Granulomatózní onemocnění kůže a podkožního vaziva, NS
L93Lupus erythematosus
L930Diskoidní lupus erythematosus
L931Subakutní kožní lupus erythematosus
L932Jiný místní lupus erythematosus
L94Jiná lokalizovaná onemocnění pojivové tkáně
L940Lokalizovaná sklerodermie [morphea]
L941Lineární sklerodermie
L942Kalcinóza kůže
L943Sklerodaktylie
L944Gottronovy papuly
L945Poikiloderma vasculare atrophicans
L946Ainhum
L948Jiná určená lokalizovaná onemocnění pojivové tkáně
L949Lokalizované onemocnění pojivové tkáně, NS
L95Vaskulitis omezená na kůži, nezařazená jinde
L950Lividní vaskulitida
L951Erythema elevatum diutinum
L958Jiná vaskulitida omezená na kůži
L959Vaskulitida omezená na kůži, NS
L97Vřed dolní končetiny, nezařazený jinde
L98Jiné nemoci kůže a podkožního vaziva nezařazené jinde
L980Pyogenní granulom
L981Umělá dermatitida
L982Febrilní neutrofilní dermatóza (Sweetova)
L983Eosinofilní cellulitida (Wellsova)
L984Chronický vřed kůže nezařazený jinde
L985Mucinóza kůže
L986Jiná infiltrativní onemocnění kůže
L988Jiná určená onemocnění kůže a podkožního vaziva
L989Onemocnění kůže a podkožního vaziva, NS
L99Jiná onemocnění kůže a podkožního vaziva při nemocech zařazených jinde
L990Amyloidóza kůže (E85.-+)
L998Jiná určená onemocnění kůže a podkožního vaziva při nemocech zařazených jinde
M00Hnisavý zánět kloubu – pyogenní artritida
M000Stafylokoková artritida a polyartritida
M001Pneumokoková artritida a polyartritida
M002Jiná streptokoková artritida a polyartritida
M008Artritis a polyartritis způsobená jinými určenými bakteriálními agens
M009Pyogenní artritida, NS
M01Přímé infekce kloubů při infekčních a parazitárních nemocech zařazených jinde
M010Meningokoková artritida (A39.8+)
M011Tuberkulózní artritida (A18.0+)
M012Artritis při Lymeské nemoci (A69.2+)
M013Artritis při jiných bakteriálních nemocech zařazených jinde
M014Zarděnková artritida (B06.8+)
M015Artritis při jiných virových nemocech zařazených jinde
M016Artritis při mykózách (B35-B49+)
M018Artritis při jiných infekčních a parazitárních nemocech zařazených jinde
M02Reakční artropatie
M020Atropatie následující střevní bypass
M021Postdysenterická artropatie
M022Poimunizační artropatie
M023Reiterova nemoc
M028Jiná reakční artropatie
M029Reakční artropatie, NS
M03Postinfekční a reakční artropatie při nemocech zařazených jinde
M030Postmeningokoková artritida (A39.8+)
M031Postinfekční artropatie při syfilis
M032Jiné postinfekční artropatie při nemocech zařazených jinde
M036Reakční artropatie při jiných nemocech zařazených jinde
M05Seropozitivní revmatická artritida
M050Feltyho syndrom
M051Revmatická plicní nemoc (J99.0*)
M052Revmatická vaskulitida
M053Revmatická artritida s postižením jiných orgánů a soustav
M058Jiná seropozitivní revmatická artritida
M059Seropozitivní revmatická artritida, NS
M06Jiná revmatická artritida
M060Seronegativní revmatická artritida
M061Stillova nemoc začínající v dospělosti
M062Revmatická bursitida
M063Revmatické uzlíky
M064Zánětlivá polyartropatie
M068Jiná určená revmatická artritida
M069Revmatická artritida, NS
M07Psoriatické a enteropatické artropatie
M070Distální interfalangeální psoriatická artropatie (L40.5+)
M071Arthritis znetvořující – mutilans (L40.5+)
M072Psoriatická spondylitida (L40.5+)
M073Jiné psoriatické artropatie (L40.5+)
M074Artropatie při Crohnově nemoci [regionální enteritidě] (K50.-+)
M075Artropatie při ulcerózní kolitidě (K51.-+)
M076Jiné enteropatické artropatie
M08Juvenilní artritida
M080Juvenilní revmatická artritida
M081Juvenilní ankylozující spondylitida
M082Juvenilní artritida se systémovým začátkem [Still]
M083Juvenilní polyartritida (seronegativní)
M084Pauciartikulární juvenilní artritida
M088Jiná juvenilní artritida
M089Juvenilní artritida, NS
M09Juvenilní artritida při nemocech zařazených jinde
M090Juvenilní artritida při psoriáze (L40.5+)
M091Juvenilní artritida při Crohnově nemoci [regionální enteritidě] (K50.-+)
M092Juvenilní artritida při ulcerózní kolitidě (K51.-+)
M098Juvenilní artritida při jiných nemocech zařazených jinde
M10Dna
M100Idiopatická dna
M101Dna působená olovem
M102Dna způsobená léčivy
M103Dna způsobená poškozením ledvinných funkcí
M104Jiná sekundární dna
M109Dna, NS
M11Jiné krystalové artropatie
M110Nemoc ukládání hydroxyapatitu
M111Rodinná chondrokalcinóza
M112Jiná chondrokalcinóza
M118Jiné určené krystalové artropatie
M119Krystalová artropatie, NS
M12Jiné určené artropatie
M120Chronická postrevmatická artropatie [Jaccoudova]
M121Kaschinova-Beckova nemoc
M122Villonodulární synovitida (pigmentovaná)
M123Návratný – palindromický revmatismus
M124Občasná – intermitentní – hydrarthróza
M125Úrazová artropatie
M128Jiné určené artropatie nezařazené jinde
M13Jiná artritida
M130Polyartritis, NS
M131Monoartritis nezařazená jinde
M138Jiná určená artritida
M139Artritis, NS
M14Artropatie při jiných nemocech zařazených jinde
M140Dnová artropatie způsobená vadami enzymů a jinými dědičnými poruchami
M141Krystalová artropatie při jiných onemocněních přeměny látek zařazených jinde
M142Diabetická artropatie (E10-E14+ se společnou charakteristikou .6 na čtvrtém místě)
M143Lipoidní dermatoartritida (E78.8+)
M144Artropatie při amyloidóze (E85.-+)
M145Artropatie při jiných nemocech endokrinních, výživy a přeměny látek
M146Neuropatická artropatie
M148Artropatie při jiných určených nemocech zařazených jinde
M15Polyartróza
M150Primární generalizovaná (osteo)artróza
M151Heberdenovy uzly (s artropatií)
M152Bouchardovy uzly (s artropatií)
M153Sekundární mnohočetná artróza
M154Erozivní (osteo)artróza
M158Jiná polyartróza
M159Polyartróza, NS
M16Artróza kyčelního kloubu – coxarthrosis
M160Primární koxartróza, oboustranná
M161Jiná primární koxartróza
M162Koxartróza jako výsledek dysplazie, oboustranná
M163Jiná dysplastická koxartróza
M164Poúrazová koxartróza, oboustranná
M165Jiná poúrazová koxartróza
M166Jiná sekundární koxartróza, oboustranná
M167Jiná sekundární koxartróza
M169Koxartróza, NS
M17Artróza kolenního kloubu – gonarthrosis
M170Primární gonartróza, oboustranná
M171Jiná primární gonartróza
M172Poúrazová gonartróza, oboustranná
M173Jiná poúrazová gonartróza
M174Sekundární gonartróza, oboustranná
M175Jiná sekundární gonartróza
M179Gonartróza, NS
M18Artróza prvního karpometakarpálního kloubu
M180Primární artróza prvního karpometakarpálního kloubu, oboustranná
M181Jiná primární artróza prvního karpometakarpálního kloubu
M182Poúrazová artróza prvního karpometakarpálního kloubu, oboustranná
M183Jiná poúrazová artróza prvního karpometakarpálního kloubu
M184Jiná sekundární artróza prvního karpometakarpálního kloubu, oboustranná
M185Jiná sekundární artróza prvního karpometakarpálního kloubu
M189Artróza prvního karpometakarpálního kloubu, NS
M19Jiná artróza
M190Primární artróza jiných kloubů
M191Poúrazová artróza jiných kloubů
M192Sekundární artróza jiných kloubů
M198Jiná určená artróza
M199Artróza, NS
M20Získané deformity prstů rukou a nohou
M200Deformita prstu(-ů) ruky(-ou)
M201Hallux valgus – vbočený palec nohy – (získaný)
M202Hallux rigidus – ztuhlý palec nohy
M203Jiné deformity palce nohy (získané)
M204Jiný kladívkový prst(-y) nohy (získaný)
M205Jiné deformity prstu(-ů) nohy (získané)
M206Získaná deformita prstu(-ů) nohy, NS
M21Jiné získané deformity končetin
M210Valgózní deformita, nezařazená jinde
M211Varozní deformita, nezařazená jinde
M212Flekční deformity
M213Pokles zápěstí nebo nohy (získaný)
M214Plochá noha [pes planus] (získaná)
M215Získaná drápovitá, kyjovitá ruka, drápovitá a kososvislá noha (pes equinovarus)
M216Jiné získané deformity kotníku a nohy pod ním
M217Nestejná délka končetiny (získaná)
M218Jiné určené získané deformity končetin
M219Získaná deformita končetiny, NS
M22Onemocnění čéšky – pately
M220Recidivující dislokace čéšky
M221Recidivující subluxace čéšky
M222Patelofemorální poruchy
M223Jiné poruchy čéšky
M224Chondromalacie čéšky
M228Jiná onemocnění čéšky
M229Onemocnění čéšky, NS
M23Vnitřní poruchy kolenního kloubu
M230Cystický meniskus
M231(Vrozený) diskoidní meniskus
M232Porucha menisku způsobená starým odtržením nebo poraněním
M233Jiné poruchy menisku
M234Volné těleso v koleně
M235Chronická nestabilita kolena
M236Jiné spontánní roztržení vazu(-ů) kolena
M238Jiné vnitřní poruchy kolenního kloubu
M239Vnitřní poruchy kolenního kloubu, NS
M24Jiné určené poruchy kloubu
M240Volné těleso v kloubu
M241Jiná onemocnění chrupavky kloubní
M242Poruchy vazů
M243Patologická dislokace a subluxace kloubu, nezařazená jinde
M244Opakovaná dislokace a subluxace
M245Kontraktura kloubu
M246Ankylóza kloubu
M247Protruze jamky kloubní
M248Jiné určené poruchy kloubu, nezařazené jinde
M249Porucha kloubu, NS
M25Jiné poruchy kloubů, nezařazené jinde
M250Hemartros
M251Píštěl kloubu
M252Volný kloub
M253Jiná nestabilita kloubu
M254Výpotek v kloubu
M255Bolest v kloubu
M256Ztuhlost kloubu, nezařazená jinde
M257Osteofyty
M258Jiné určené poruchy kloubu
M259Porucha kloubu, NS
M30Polyarteritis nodosa a příbuzné stavy
M300Polyarteritis nodosa
M301Polyarteritis s postižením plic [Churgova-Straussova]
M302Juvenilní polyarteritida
M303Mukokutánní syndrom mízních uzlin [Kawasakiův]
M308Jiné stavy příbuzné polyarteritis nodosa
M31Jiné nekrotizující vaskulopatie
M310Hypersensitivní angiitida
M311Trombotická mikroangiopatie
M312Letální granulom střední čáry
M313Wegenerova granulomatóza
M314Syndrom aortálního oblouku [Takayasův]
M315Gigantocelulární arteritida s revmatickou polymyalgií
M316Jiná gigantocelulární arteritida
M318Jiné určené nekrotizující vaskulopatie
M319Nekrotizující vaskulopatie, NS
M32Systémový lupus erytematosus
M320Systémový lupus erytematosus způsobený léčivy
M321Systémový lupus erytematosus s postižením orgánů a systémů
M328Jiné formy systémového lupus erytematosus
M329Systémový lupus erytematosus, NS
M33Dermatopolymyositis
M330Juvenilní dermatomyositida
M331Jiná dermatomyositida
M332Polymyositis
M339Dermatopolymyositis, NS
M34Systémová skleróza
M340Progresivní systémová skleróza
M341CR(E)ST syndrom
M342Systémová skleróza způsobená léčivy a chemikáliemi
M348Jiné formy systémové sklerózy
M349Systémová skleróza, NS
M35Jiné systémové postižení pojivové tkáně
M350[Sjögrenův] „suchý“ syndrom
M351Jiné přesahující syndromy
M352Behcetova nemoc
M353Revmatická polymyalgie
M354Difúzní (eosinofilní) fasciitida
M355Multifokální fibroskleróza
M356Recidivující panikulitida [Weberova-Christianova]
M357Syndrom hypermobility
M358Jiné specifické systémové postižení pojivové tkáně
M359Systémová postižení pojivové tkáně, NS
M36Systémová onemocnění pojivové tkáně při nemocech zařazených jinde
M360Dermato(poly)myositis při novotvarech zařazených jinde (C00-D48+)
M361Artropatie při novotvarech zařazených jinde (C00-D48+)
M362Artropatie hemofilická (D66-D68+)
M363Artropatie při jiných krevních onemocněních zařazených jinde (D50-D76+)
M364Artropatie při hypersensitivních reakcích zařazených jinde
M368Systémové postižení pojivové tkáně při jiných nemocech zařazených jinde
M40Kyfóza a lordóza
M400Posturální – postojová – kyfóza
M401Jiná sekundární kyfóza
M402Jiná a neurčená kyfóza
M403Syndrom plochých zad
M404Jiná lordóza
M405Lordóza, NS
M41Skolióza
M410Dětská idiopatická skolióza
M411Juvenilní idiopatická skolióza
M412Jiná idiopatická skolióza
M413Thorakogenní skolióza
M414Nervově svalová skolióza
M415Jiná druhotná skolióza
M418Jiné formy skoliózy
M419Skolióza, NS
M42Osteochondróza páteře
M420Juvenilní osteochondróza páteře
M421Osteochondróza páteře dospělých
M429Osteochondróza páteře, NS
M43Jiné deformující dorzopatie
M430Spondylolýza
M431Spondylolistéza
M432Jiná fúze páteře
M433Recidivující atlantoaxiální subluxace s myelopatií
M434Jiná recidivující atlantoaxiální subluxace
M435Jiná recidivující subluxace obratle
M436Tortikolis
M438Jiné určené deformující dorzopatie
M439Deformující dorzopatie, NS
M45Ankylozující spondylitida
M46Jiné zánětlivé spondylopatie
M460Spinální entézopatie
M461Zánět kosti křížové a kyčelní – sacroilitis – nezařazený jinde
M462Osteomyelitis obratle
M463Infekce meziobratlové ploténky (hnisavá)
M464Discitis – zánět meziobratlové ploténky, NS
M465Jiné infekční spondylopatie
M468Jiné určené zánětlivé spondylopatie
M469Zánětlivá spondylopatie, NS
M47Spondylóza
M470Syndrom komprese přední spinální a vertebrální arterie (G99.2*)
M471Jiná spondylóza s myelopatií
M472Jiná spondylóza s radikulopatií
M478Jiná spondylóza
M479Spondylóza, NS
M48Jiné spondylopatie
M480Zúžení páteře
M481Ankylozující hyperostóza [Forestierova]
M482Kissingova páteř
M483Úrazová spondylopatie
M484Zlomenina obratle z únavy
M485Zhroucení obratle, nezařazené jinde
M488Jiné určené spondylopatie
M489Spondylopatie, NS
M49Spondylopatie při nemocech zařazených jinde
M490Tuberkulóza páteře (A18.0+)
M491Brucellózní spondylitida (A23.-+)
M492Spondylitis způsobená enterobakteriemi (A01-A04+)
M493Spondylopatie při jiných infekčních a parazitárních nemocech zařazených jinde
M494Neuropatická spondylopatie
M495Zhroucení obratle při nemocech zařazených jinde
M498Spondylopatie při jiných nemocech zařazených jinde
M50Onemocnění krčních meziobratlových plotének
M500Onemocnění krční meziobratlové ploténky s myelopatií (G99.2*)
M501Onemocnění krční meziobratlové ploténky s radikulopatií
M502Jiný výhřez (posun) krční meziobratlové ploténky
M503Jiná degenerace krční meziobratlové ploténky
M508Jiná onemocnění krční meziobratlové ploténky
M509Onemocnění krční meziobratlové ploténky, NS
M51Onemocnění jiných meziobratlových plotének
M510Onemocnění lumbálních a jiných meziobratlových plotének s myelopatií (G99.2*)
M511Onemocnění lumbálních a jiných meziobratlových plotének s radikulopatií
M512Jiný určený výhřez (posun) meziobratlové ploténky
M513Jiná určená degenerace meziobratlové ploténky
M514Schmorlovy uzly
M518Jiná určená onemocnění meziobratlových plotének
M519Onemocnění meziobratlové ploténky, NS
M53Jiné dorzopatie, nezařazené jinde
M530Cervikokraniální syndrom
M531Cervikobrachiální syndrom
M532Instability páteře
M533Sakrokokcygeální onemocnění nezařazená jinde
M538Jiné určené dorzopatie
M539Dorzopatie, NS
M54Dorzalgie
M540Panikulitis postihující krajiny krku a zad
M541Radikulopatie
M542Cervikalgie
M543Ischias
M544Lumbago s ischiasem
M545Bolesti dolní části zad
M546Bolest v hrudní páteři
M548Jiná dorzalgie
M549Dorzalgie, NS
M60Myositis – zánět svalu
M600Infekční myositida
M601Intersticiální myositis
M602Granulom z cizího tělesa měkké tkáně, nezařazený jinde
M608Jiná myositida
M609Myositis, NS
M61Kalcifikace a osifikace svalu
M610Myositis ossificans traumatica
M611Myositis ossificans progressiva
M612Paralytická kalcifikace a osifikace svalu
M613Kalcifikace a osifikace svalů spojená s popáleninami
M614Jiná kalcifikace svalu
M615Jiná osifikace svalu
M619Kalcifikace a osifikace svalu, NS
M62Jiná onemocnění svalu
M620Rozštěp svalu
M621Jiná ruptura (roztržení) svalu (neúrazové)
M622Ischemický infarkt svalu
M623Syndrom nehybnosti (paraplegický)
M624Kontraktura svalu
M625Ochablost a atrofie svalu, nezařazená jinde
M626Svalová křeč
M628Jiná určená onemocnění svalu
M629Onemocnění svalu, NS
M63Onemocnění svalů při nemocech zařazených jinde
M630Myositis při bakteriálních nemocech zařazených jinde
M631Myositis při protozoárních a parazitárních infekcích zařazených jinde
M632Myositis při jiných infekčních nemocech zařazených jinde
M633Myositis při sarkoidóze (D86.8+)
M638Jiná onemocnění svalů při nemocech zařazených jinde
M65Zánět synoviální blány a šlachové pochvy – synovitis et tendosynovitis
M650Absces šlachové pochvy
M651Jiná infekční (tendo)synovitis
M652Kalcifikující zánět šlachy – tendinitis
M653Skákavý prst (trigger finger)
M654Tendosynovitis v oblasti bodcovitého výběžku kosti vřetenní [de Quervainova]
M658Jiná synovitis a tendosynovitis
M659Synovitis a tendosynovitis, NS
M66Samovolné roztržení – ruptura – synoviální blány a šlachy
M660Ruptura popliteální cysty
M661Ruptura synoviální blány
M662Samovolná ruptura šlach extenzorů
M663Samovolná ruptura šlach flexorů
M664Samovolná ruptura jiných šlach
M665Samovolná ruptura neurčené šlachy
M67Jiná onemocnění synoviální blány a šlachy
M670Zkrácení Achillovy šlachy (získané)
M671Jiná kontraktura šlachy (pochvy šlachové)
M672Hypertrofie synoviální blány, nezařazená jinde
M673Přechodná synovitida
M674Ganglion
M678Jiná určená onemocnění synoviální blány a šlachy
M679Onemocnění synoviální blány a šlachy, NS
M68Onemocnění synoviální blány a šlachy při nemocech zařazených jinde
M680Synovitis a tendosynovitis při bakteriálních nemocech zařazených jinde
M688Jiná onemocnění synoviální blány a šlachy při nemocech zařazených jinde
M70Onemocnění měkké tkáně spojené s funkcí, namožením a zatížením
M700Chronická krepitující synovitis ruky a zápěstí
M701Bursitis ruky
M702Bursitis olekranu
M703Jiná bursitida lokte
M704Prepatelární bursitida
M705Jiná bursitida kolena
M706Trochanterická bursitida
M707Jiná bursitida kyčle
M708Jiná onemocnění měkké tkáně spojená s funkcí, namožením a zatížením
M709Neurčené onemocnění měkké tkáně spojené s funkcí, namožením a zatížením
M71Jiné bursopatie
M710Absces burzy
M711Jiná infekční bursitida
M712Synoviální cysta popliteálního prostoru [Bakerova]
M713Jiná cysta burzy
M714Vápenaté uloženiny – kalciová deposita – v burze
M715Jiná bursitis nezařazená jinde
M718Jiné určené bursopatie
M719Bursopatie, NS
M72Fibroblastická onemocnění
M720Fibromatóza palmární fascie (Dupuytrenova)
M721Polštářkové klouby
M722Fibromatóza plantární fascie
M723Fasciitis nodularis
M724Fibromatóza pseudosarkomatózní
M725Fasciitis nezařazená jinde
M728Jiná fibroblastická onemocnění
M729Fibroblastické onemocnění, NS
M73Onemocnění měkké tkáně při nemocech zařazených jinde
M730Gonokoková bursitida (A54.4+)
M731Syfilitická bursitida (A52.7+)
M738Jiná onemocnění měkké tkáně při jiných nemocech zařazených jinde
M75Poškození ramene
M750Adhesivní capsulitis – zánět pouzdra – ramenního kloubu
M751Syndrom manžety rotátoru
M752Tendinitis bicipitalis
M753Kalcifikující tendinitida ramene
M754Syndrom naraženého ramene
M755Bursitis ramene
M758Jiná poškození ramene
M759Poškození ramene, NS
M76Entézopatie dolní končetiny, mimo nohu (pod kotníkem)
M760Tendinitis glutealis
M761Tendinitis psoatica
M762Ostruha hřebene kosti kyčelní
M763Syndrom iliotibiálního pruhu
M764Tibiální kolaterální bursitida [Pellegriniova-Stiedaova]
M765Tendinitis patellaris
M766Tendinitis Achillovy šlachy
M767Tendinitis peronealis
M768Jiné entézopatie dolní končetiny, mimo nohu (pod kotníkem)
M769Entézopatie dolní končetiny, NS
M77Jiné entézopatie
M770Epikondylitis medialis
M771Epikondylitis lateralis
M772Periartritis zápěstí
M773Ostruha patní kosti
M774Metatarsalgie
M775Jiné entézopatie nohy
M778Jiné entézopatie nezařazené jinde
M779Entézopatie, NS
M79Jiná onemocnění měkké tkáně, nezařazené jinde
M790Revmatismus, NS
M791Myalgie
M792Neuralgie a neuritis, NS
M793Paniculitis, NS
M794Hypertrofie (infrapatelárního) tukového polštáře
M795Reziduální cizí těleso v měkké tkáni
M796Bolest v končetině
M798Jiná určená onemocnění měkké tkáně
M799Onemocnění měkké tkáně, NS
M80Osteoporóza s patologickou – frakturou – zlomeninou
M800Postmenopauzální osteoporóza s patologickou frakturou
M801Postovarektomická osteoporóza s patologickou frakturou
M802Osteoporóza z nečinnosti s patologickou frakturou
M803Pooperační malabsorbční osteoporóza s patologickou frakturou
M804Osteoporóza způsobená léčivy s patologickou frakturou
M805Idiopatická osteoporóza s patologickou frakturou
M808Jiná osteoporóza s patologickou frakturou
M809Neurčená osteoporóza s patologickou frakturou
M81Osteoporóza bez patologické fraktury
M810Postmenopauzální osteoporóza
M811Postovarektomická osteoporóza
M812Osteoporóza z nečinnosti
M813Pooperační malabsorbční osteoporóza
M814Osteoporóza způsobená léčivy
M815Idiopatická osteoporóza
M816Lokalizovaná osteoporóza [Lequesneova]
M818Jiná osteoporóza
M819Osteoporóza, NS
M82Osteoporóza při nemocech zařazených jinde
M820Osteoporóza při mnohočetné myelomatóze (C90.0+)
M821Osteoporóza při endokrinních poruchách (E00-E34+)
M828Osteoporóza při jiných nemocech zařazených jinde
M83Osteomalacie dospělých
M830Osteomalacie v šestinedělí
M831Stařecká osteomalacie
M832Osteomalacie dospělých způsobená malabsorbcí
M833Osteomalacie dospělých způsobená podvýživou
M834Hliníková kostní nemoc
M835Jiná osteomalacie u dospělých způsobená léčivy
M838Jiná osteomalacie dospělých
M839Osteomalacie dospělých, NS
M84Poruchy – kontinuity – soudržnosti kosti
M840Špatné spojení (kostí) po fraktuře
M841Nespojení (kostí) po fraktuře [pseudoarthrosis – pakloub]
M842Prodloužené spojování (kostí) po fraktuře
M843Fraktura z námahy, nezařazená jinde
M844Patologická fraktura, nezařazená jinde
M848Jiné poruchy kontinuity kosti
M849Poruchy kontinuity kosti, NS
M85Jiné poruchy hustoty a struktury kosti
M850Fibrózní dysplazie (jedné kosti)
M851Kostní fluoróza
M852Hyperostóza lebky
M853Osteitis condensans
M854Solitární kostní cysta
M855Aneurysmatická kostní cysta
M856Jiná cysta kosti
M858Jiné určené poruchy hustoty a struktury kosti
M859Porucha hustoty a struktury kosti, NS
M86Osteomyelitis – zánět kostní dřeně
M860Akutní hematogenní osteomyelitida
M861Jiná akutní osteomyelitida
M862Subakutní osteomyelitida
M863Chronická multifokální osteomyelitida
M864Chronická osteomyelitida s odtokovou píštělí
M865Jiná chronická hematogenní osteomyelitida
M866Jiná chronická osteomyelitida
M868Jiná osteomyelitida
M869Osteomyelitis, NS
M87Osteonekróza
M870Idiopatická aseptická nekróza kosti
M871Osteonekróza způsobená léčivy
M872Osteonekróza způsobená předcházejícím úrazem
M873Jiná sekundární osteonekróza
M878Jiná osteonekróza
M879Osteonekróza, NS
M88Pagetova nemoc kosti [osteitis deformans]
M880Pagetova nemoc lebky
M888Pagetova nemoc jiných kostí
M889Pagetova nemoc kosti, NS
M89Jiná onemocnění kosti
M890Algoneurodystrofie
M891Uzávěr epifýzy [zadržení epifyzeálního růstu]
M892Jiné nemoci vývoje a růstu kostí
M893Hypertrofie kosti
M894Jiná hypertrofická osteoartropatie
M895Osteolýza
M896Osteopatie po poliomyelitidě
M898Jiná určená onemocnění kosti
M899Onemocnění kosti, NS
M90Osteopatie při nemocech zařazených jinde
M900Tuberkulóza kosti (A18.0+)
M901Periostitis při jiných infekčních nemocech zařazených jinde
M902Osteopatie při jiných infekčních nemocech zařazených jinde
M903Osteonekróza při kesonové nemoci (T70.3+)
M904Osteonekróza způsobená hemoglobinopatií (D50-D64+)
M905Osteonekróza při jiných nemocech zařazených jinde
M906Osteitis deformans při novotvaru (C00-D48+)
M907Fraktura kosti při novotvaru (C00-D48+)
M908Osteopatie při jiných nemocech zařazených jinde
M91Juvenilní osteochondróza kyčle a pánve
M910Juvenilní osteochondróza pánve
M911Juvenilní osteochondróza hlavice kosti stehenní [Leggova-Calvéova-Perthesova]
M912Coxa plana
M913Pseudokoxalgie
M918Jiná juvenilní osteochondróza kyčle a pánve
M919Juvenilní osteochondróza kyčle a pánve, NS
M92Jiná juvenilní osteochondróza
M920Juvenilní osteochondróza – humeru – pažní kosti
M921Juvenilní osteochondróza kosti vřetenní – radia a kosti loketní – ulny
M922Juvenilní osteochondróza ruky
M923Jiná juvenilní osteochondróza horní končetiny
M924Juvenilní osteochondróza čéšky
M925Juvenilní osteochondróza – kosti holenní – tibie a kosti lýtkové – fibuly
M926Juvenilní osteochondróza tarzu
M927Juvenilní osteochondróza metatarzálních kostí
M928Jiná určená osteochondróza
M929Juvenilní osteochondróza, NS
M93Jiné osteochondropatie
M930Skluz horní epifýzy stehenní kosti (neúrazový)
M931Kienböckova nemoc dospělých
M932Osteochondritis dissecans
M938Jiné určené osteochondropatie
M939Osteochondropatie, NS
M94Jiná onemocnění chrupavky
M940Syndrom chondrokostálního spojení [Tietzeův]
M941Recidivující polychondritida
M942Chondromalacie
M943Chondrolýza
M948Jiná určená onemocnění chrupavky
M949Onemocnění chrupavky, NS
M95Jiné získané deformity svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně
M950Získaná deformita nosu
M951Květákovité ucho
M952Jiná získaná deformita hlavy
M953Získaná deformita krku
M954Získaná deformita hrudníku a žebra
M955Získaná deformita pánve
M958Jiné určené získané deformity svalové a kosterní soustavy
M959Získaná deformita svalové a kosterní soustavy, NS
M96Onemocnění svalové a kosterní soustavy po výkonech, nezařazená jinde
M960Pseudoartróza po spojení nebo artrodéze
M961Postlaminektomický syndrom, nezařazený jinde
M962Poradiační kyfóza
M963Kyfóza po laminektomii
M964Pooperační lordóza
M965Poradiační skolióza
M966Fraktura kosti následující po vložení ortoped.implantátu,kloub.protézy nebo kost.destičky
M968Jiná onemocnění svalové a kosterní soustavy po výkonech
M969Onemocnění svalové a kosterní soustavy po výkonu, NS
M99Biomechanická poškození, nezařazená jinde
M990Segmentální nebo somatická dysfunkce
M991Subluxační komplex (vertebrální)
M992Subluxační stenóza nervového průchodu
M993Kostní stenóza nervového průchodu
M994Stenóza nervového průchodu pojivovou tkání
M995Stenóza nervového průchodu meziobratlovou ploténkou
M996Stenóza intervertebrálních otvorů kostní a subluxační
M997Stenóza intervertebrálních otvorů pojivovou tkání a meziobratlovou ploténkou
M998Jiná biomechanická poškození
M999Biomechanické poškození, NS
N00Akutní nefritický syndrom
N000Menší glomerulární abnormalita
N001Ložiskové a segmentální glomerulární léze
N002Difúzní membranózní glomerulonefritida
N003Difúzní mesangiální proliferativní glomerulonefritida
N004Difúzní endokapilární proliferativní glomerulonefritida
N005Difúzní mesangiokapilární glomerulonefritida
N006Nemoc hustého sedimentu
N007Difúzní vzrůstající glomerulonefritida
N008Jiné
N009NS
N01Rychle postupující nefritický syndrom
N010Menší glomerulární abnormalita
N011Ložiskové a segmentální glomerulární léze
N012Difúzní membranózní glomerulonefritida
N013Difúzní mesangiální proliferativní glomerulonefritida
N014Difúzní endokapilární proliferativní glomerulonefritida
N015Difúzní mesangiokapilární glomerulonefritida
N016Nemoc hustého sedimentu
N017Difúzní vzrůstající glomerulonefritida
N018Jiné
N019NS
N02Recidivující a přetrvávající hematurie
N020Menší glomerulární abnormalita
N021Ložiskové a segmentální glomerulární léze
N022Difúzní membranózní glomerulonefritida
N023Difúzní mesangiální proliferativní glomerulonefritida
N024Difúzní endokapilární proliferativní glomerulonefritida
N025Difúzní mesangiokapilární glomerulonefritida
N026Nemoc hustého sedimentu
N027Difúzní vzrůstající glomerulonefritida
N028Jiné
N029NS
N03Chronický nefritický syndrom
N030Menší glomerulární abnormalita
N031Ložiskové a segmentální glomerulární léze
N032Difúzní membranózní glomerulonefritida
N033Difúzní mesangiální proliferativní glomerulonefritida
N034Difúzní endokapilární proliferativní glomerulonefritida
N035Difúzní mesangiokapilární glomerulonefritida
N036Nemoc hustého sedimentu
N037Difúzní vzrůstající glomerulonefritida
N038Jiné
N039NS
N04Nefrotický syndrom
N040Menší glomerulární abnormalita
N041Ložiskové a segmentální glomerulární léze
N042Difúzní membranózní glomerulonefritida
N043Difúzní mesangiální proliferativní glomerulonefritida
N044Difúzní endokapilární proliferativní glomerulonefritida
N045Difúzní mesangiokapilární glomerulonefritida
N046Nemoc hustého sedimentu
N047Difúzní vzrůstající glomerulonefritida
N048Jiné
N049NS
N05Neurčený nefritický syndrom
N050Menší glomerulární abnormalita
N051Ložiskové a segmentální glomerulární léze
N052Difúzní membranózní glomerulonefritida
N053Difúzní mesangiální proliferativní glomerulonefritida
N054Difúzní endokapilární proliferativní glomerulonefritida
N055Difúzní mesangiokapilární glomerulonefritida
N056Nemoc hustého sedimentu
N057Difúzní vzrůstající glomerulonefritida
N058Jiné
N059NS
N06Izolovaná proteinurie s určeným morfologickým postižením
N060Menší glomerulární abnormalita
N061Ložiskové a segmentální glomerulární léze
N062Difúzní membranózní glomerulonefritida
N063Difúzní mesangiální proliferativní glomerulonefritida
N064Difúzní endokapilární proliferativní glomerulonefritida
N065Difúzní mesangiokapilární glomerulonefritida
N066Nemoc hustého sedimentu
N067Difúzní vzrůstající glomerulonefritida
N068Jiné
N069NS
N07Dědičná nefropatie nezařazená jinde
N070Menší glomerulární abnormalita
N071Ložiskové a segmentální glomerulární léze
N072Difúzní membranózní glomerulonefritida
N073Difúzní mesangiální proliferativní glomerulonefritida
N074Difúzní endokapilární proliferativní glomerulonefritida
N075Difúzní mesangiokapilární glomerulonefritida
N076Nemoc hustého sedimentu
N077Difúzní vzrůstající glomerulonefritida
N078Jiné
N079NS
N08Glomerulární poruchy při nemocech zařazených jinde
N080Glomerulární poruchy při infekčních a parazitárních nemocech zařazených jinde
N081Glomerulární poruchy při novotvarech
N082Glomerulární poruchy při krev.onemocněních a poruchách postihujících mechanismus imunity
N083Glomerulár.poruchy při diab.mellitus(E10-E14+ se společ.charakteristikou .2 na čtvr.místě)
N084Glomerulární poruchy při jiných nemocech endokrinních, výživy a přeměny látek
N085Glomerulární poruchy při systémových onemocněních pojivové tkáně
N088Glomerulární poruchy při jiných nemocech zařazených jinde
N10Akutní tubulo-intersticiální nefritida
N11Chronická tubulo-intersticiální nefritida
N110Neobstrukční chronická pyelonefritida spojená s refluxem
N111Chronická obstruktivní pyelonefritida
N118Jiná chronická tubulo-intersticiální nefritida
N119Chronická tubulo-intersticiální nefritida, NS
N12Tubulo-intersticiální nefritida, neurčená jako akutní nebo chronická
N13Obstruktivní a refluxní uropatie
N130Hydronefróza s obstrukcí pelviureterického spojení
N131Hydronefróza se strikturou ureteru, nezařazená jinde
N132Hydronefróza s obstrukcí kamenem v ledvině a močovodu
N133Jiná a neurčená hydronefróza
N134Hydroureter
N135Klička a striktura ureteru bez hydronefrózy
N136Pyonefróza
N137Uropatie spojená s vesikouretrálním refluxem
N138Jiná obstruktivní a refluxní uropatie
N139Obstruktivní a refluxní uropatie, NS
N14Tubulo-intersticiální a tubulární onemocnění způsobené léčivy a těžkými kovy
N140Nefropatie po analgézii
N141Nefropatie způsobená jinými léky, léčivy, návykovými a biologickými látkami
N142Nefropatie způsobená neurčeným lékem, léčivem, návykovou nebo biologickou látkou
N143Nefropatie způsobená těžkými kovy
N144Toxická nefropatie, nezařazená jinde
N15Jiná tubulo-intersticiální onemocnění ledvin
N150Balkánská nefropatie
N151Ledvinný a perinefrický absces
N158Jiná určená tubulo-intersticiální onemocnění ledvin
N159Tubulo-intersticiální onemocnění ledvin, NS
N16Tubulo-intersticiální poruchy ledvin při nemocech zařazených jinde
N160Tubulo-intersticiální poruchy ledvin při infekčních a parazitárních nemocech ZJ
N161Tubulo-intersticiální poruchy ledvin při novotvarech
N162Tubulo-intersticiální poruchy ledvin při krev.onemocněních a poruchách postih.mech.imunity
N163Tubulo-intersticiální poruchy ledvin při poruchách přeměny látek
N164Tubulo-intersticiální poruchy ledvin při systémových onemocněních pojivové tkáně
N165Tubulo-intersticiální poruchy ledvin při rejekci transplantátu (T86.-+)
N168Tubulo-intersticiální poruchy ledvin při jiných nemocech zařazených jinde
N17Akutní selhání ledvin
N170Akutní selhání ledvin s tubulární nekrózou
N171Akutní selhání ledvin s akutní kortikální nekrózou
N172Akutní selhání ledvin s medulární nekrózou
N178Jiné akutní selhání ledvin
N179Akutní selhání ledvin, NS
N18Chronické selhání ledvin
N180Konečné stadium ledvinného onemocnění
N188Jiné chronické selhání ledvin
N189Chronické selhání ledvin, NS
N19Neurčené selhání ledvin
N20Kámen ledviny a močovodu
N200Kámen ledviny
N201Kámen močovodu
N202Kámen ledviny s kamenem močovodu
N209Močový kámen, NS
N21Kámen v dolním močovém traktu
N210Kámen v močovém měchýři
N211Kámen v močové trubici
N218Jiný kámen v dolním močovém traktu
N219Kámen v dolním močovém traktu, NS
N22Kámen močového ústrojí při nemocech zařazených jinde
N220Močový kámen při schistosomóze [bilharzióze] (B65.-+)
N228Kámen močového traktu při jiných nemocech zařazených jinde
N23Neurčená ledvinná kolika
N25Poruchy vyplývající z porušené funkce renálních tubulů
N250Renální osteodystrofie
N251Nefrogenní diabetes insipidus
N258Jiné poruchy z porušené funkce renálních tubulů
N259Poruchy z porušené funkce renálních tubulů, NS
N26Neurčená svraštělá ledvina
N27Malá ledvina z neznámé příčiny
N270Malá ledvina, jednostranná
N271Malá ledvina, oboustranná
N279Malá ledvina, NS
N28Jiné poruchy ledviny a ureteru, nezařazené jinde
N280Ischémie a infarkt ledviny
N281Získaná cysta ledviny
N288Jiná určená onemocnění ledviny a močovodu
N289Onemocnění ledviny a močovodu, NS
N29Jiné poruchy ledviny a močovodu při nemocech zařazených jinde
N290Pozdní syfilis ledvin (A52.7+)
N291Jiné poruchy ledviny a močovodu při infekčních a parazitárních nemocech zařazených jinde
N298Jiné poruchy ledviny a močovodu při jiných nemocech zařazených jinde
N30Zánět močového měchýře – cystitis
N300Akutní cystitida
N301Intersticiální cystitida (chronická)
N302Jiná chronická cystitida
N303Trigonitida
N304Postiradiační cystitida
N308Jiná cystitida
N309Cystitida, NS
N31Nervově svalová dysfunkce močového měchýře neuvedená jinde
N310Dráždivý neuropatický měchýř, nezařazený jinde
N311Reflexní neuropatický měchýř, nezařazený jinde
N312Ochablý neuropatický měchýř, nezařazený jinde
N318Jiná nervově svalová dysfunkce močového měchýře
N319Nervově svalová dysfunkce močového měchýře, NS
N32Jiné poruchy močového měchýře
N320Obstrukce hrdla močového měchýře
N321Píštěl mezi močovým měchýřem a střevem
N322Píštěl močového měchýře, nezařazená jinde
N323Divertikl močového měchýře
N324Ruptura močového měchýře, neúrazová
N328Jiná určená onemocnění močového měchýře
N329Onemocnění močového měchýře, NS
N33Poruchy močového měchýře při nemocech zařazených jinde
N330Tuberkulózní cystitida (A18.1+)
N338Poruchy močového měchýře při jiných nemocech zařazených jinde
N34Zánět močové trubice – urethritida a uretrální syndrom
N340Absces uretry
N341Nespecifická uretritida
N342Jiná uretritida
N343Uretrální syndrom, NS
N35Zúžení močové trubice – strictura urethrae
N350Poúrazová striktura uretry
N351Poinfekční striktura uretry, nezařazená jinde
N358Jiná striktura uretry
N359Striktura uretry NS
N36Jiná onemocnění močové trubice
N360Píštěl močové trubice
N361Divertikl močové trubice
N362Karunkula močové trubice
N363Výhřez sliznice močové trubice
N368Jiná určená onemocnění močové trubice
N369Onemocnění močové trubice, NS
N37Onemocnění močové trubice při nemocech zařazených jinde
N370Uretritis při nemocech zařazených jinde
N378Jiná onemocnění močové trubice při nemocech zařazených jinde
N39Jiná onemocnění močové soustavy
N390Infekce močového ústrojí neurčené lokalizace
N391Přetrvávající proteinurie, NS
N392Ortostatická proteinurie, NS
N393Stresová inkontinence
N394Jiná určená inkontinence moči
N398Jiné určené poruchy močové soustavy
N399Poruchy močové soustavy NS
N40Zbytnění prostaty – hyperplasia prostatae
N41Zánětlivé nemoci prostaty
N410Akutní prostatitida – akutní zánět prostaty
N411Chronická prostatitida
N412Absces prostaty
N413Prostatocystitida
N418Jiné zánětlivé nemoci prostaty
N419Zánětlivé nemoci prostaty, NS
N42Jiná onemocnění prostaty
N420Kámen prostaty
N421Překrvení nebo krvácení prostaty
N422Atrofie prostaty
N428Jiná určená onemocnění prostaty
N429Onemocnění prostaty, NS
N43Hydrokéla a spermatokéla
N430Opouzdřená hydrokéla
N431Infikovaná hydrokéla
N432Jiná hydrokéla
N433Hydrokéla, NS
N434Spermatokéla
N44Torze varlete
N45Zánět varlete – orchitis – a nadvarlete – epididymitis
N450Orchitida, epididymitida a epididymoorchitida s abscesem
N459Orchitida, epididymitida a epididymoorchitida bez abscesu
N46Mužská neplodnost
N47Hypertrofie předkožky, fimóza a parafimóza
N48Jiné poruchy pyje
N480Leukoplakie pyje
N481Balanoposthitis
N482Jiná zánětlivá onemocnění pyje
N483Priapismus
N484Impotence organického původu
N485Vřed pyje
N486Balanitis xerotica obliterans
N488Jiná určená onemocnění pyje
N489Porucha pyje, NS
N49Zánětlivá onemocnění mužských pohlavních orgánů, nezařazená jinde
N490Zánětlivá onemocnění semenných váčků
N491Zánětlivá onemocnění semenného provazce, tunicae vaginalis a chámovodu
N492Zánětlivá onemocnění šourku
N498Zánětlivá onemocnění jiných určených mužských pohlavních orgánů
N499Zánětlivá onemocnění neurčeného mužského pohlavního orgánu
N50Jiné poruchy mužských pohlavních orgánů
N500Atrofie varlete
N501Cévní poruchy mužských pohlavních orgánů
N508Jiné určené poruchy mužských pohlavních orgánů
N509Onemocnění mužských pohlavních orgánů, NS
N51Onemocnění mužských pohlavních orgánů při nemocech zařazených jinde
N510Onemocnění prostaty při nemocech zařazených jinde
N511Onemocnění varlete a nadvarlete při nemocech zařazených jinde
N512Balanitida při nemocech zařazených jinde
N518Jiná onemocnění mužských pohlavních orgánů při nemocech zařazených jinde
N60Nezhoubná dysplazie prsu
N600Solitární cysta prsu
N601Difúzní cystická mastopatie
N602Fibroadenóza prsu
N603Fibroskleróza prsu
N604Rozšíření mléčného vývodu
N608Jiná benigní dysplazie prsu
N609Benigní dysplazie prsu, NS
N61Zánětlivá onemocnění prsu
N62Hypertrofie prsu
N63Neurčitá bulka v prsu
N64Jiná onemocnění prsu
N640Trhlina nebo píštěl bradavky
N641Tuková nekróza prsu
N642Atrofie prsu
N643Galaktorea nesdružená s porodem
N644Mastodynie
N645Jiné příznaky a symptomy v prsu
N648Jiná určená onemocnění prsu
N649Onemocnění prsu, NS
N70Zánět vejcovodů a vaječníků – salpingitis a oophoritis
N700Akutní zánět vejcovodu a vaječníku
N701Chronický zánět vejcovodu a vaječníku
N709Zánět vejcovodu a vaječníku NS
N71Zánětlivé nemoci dělohy, mimo cervix
N710Akutní zánětlivá nemoc dělohy
N711Chronická zánětlivá nemoc dělohy
N719Zánětlivá nemoc dělohy, NS
N72Zánětlivé nemoci hrdla děložního
N73Jiné zánětlivé nemoci ženských pánevních orgánů
N730Akutní parametritida – zánět pánevního vaziva
N731Chronická parametritida – zánět pánevního vaziva
N732Neurčená parametritida – zánět pánevního vaziva
N733Akutní pánevní peritonitida u žen
N734Chronická pánevní peritonitida u žen
N735Pánevní peritonitida u žen, NS
N736Pánevní peritoneální srůsty u žen
N738Jiné určené pánevní zánětlivé nemoci u žen
N739Pánevní zánětlivé nemoci u žen, NS
N74Zánětlivá onemocnění ženských pánevních orgánů při nemocech zařazených jinde
N740Tuberkulózní infekce děložního hrdla (A18.1+)
N741Tuberkulózní zánětlivé onemocnění ženských pánevních orgánů (A18.1+)
N742Syfilitické zánětlivé onemocnění ženských pánevních orgánů (A51.4+,A52.7+)
N743Gonokokové zánětlivé onemocnění ženských pánevních orgánů (A54.2+)
N744Chlamydiové zánětlivé onemocnění ženských pánevních orgánů (A56.1+)
N748Zánětlivé onemocnění ženských pánevních orgánů při jiných nemocech zařazených jinde
N75Nemoci Bartholiniho žlázy
N750Cysta Bartholiniho žlázy
N751Absces Bartholiniho žlázy
N758Jiné nemoci Bartholiniho žlázy
N759Nemoc Bartholiniho žlázy, NS
N76Jiné záněty pochvy a vulvy
N760Akutní zánět pochvy – vaginitis acuta (colpitis)
N761Subakutní a chronická vaginitida
N762Akutní vulvitida
N763Subakutní a chronická vulvitida
N764Absces vulvy
N765Vřed – ulcerace – pochvy
N766Vřed – ulcerace – vulvy
N768Jiné určené záněty pochvy a vulvy
N77Ulcerace a záněty pochvy a vulvy při nemocech zařazených jinde
N770Ulcerace vulvy při infekčních a parazitárních nemocech zařazených jinde
N771Vaginitida,vulvitida a vulvovaginitida při infekčních a parazitárních nemocech ZJ
N778Ulcerace a záněty pochvy a vulvy při jiných nemocech zařazených jinde
N80Endometrióza
N800Endometrióza dělohy
N801Endometrióza vaječníku
N802Endometrióza vejcovodu
N803Endometrióza pánevní pobřišnice
N804Endometrióza rektovaginální přepážky a pochvy
N805Endometrióza střeva
N806Endometrióza v jizvě kůže
N808Jiná endometrióza
N809Endometrióza, NS
N81Výhřez – prolaps – ženských pohlavních orgánů
N810Ženská uretrokéla
N811Cystokéla
N812Neúplný výhřez dělohy a pochvy
N813Úplný výhřez dělohy a pochvy
N814Výhřez dělohy a pochvy NS
N815Poševní enterokéla
N816Rektokéla
N818Jiný výhřez ženských pohlavních orgánů
N819Výhřez ženských pohlavních orgánů, NS
N82Píštěle postihující ženské pohlavní ústrojí
N820Píštěl vesikovaginální
N821Jiné píštěle mezi močovým a pohlavním ústrojím u ženy
N822Píštěl z pochvy do tenkého střeva
N823Píštěl z pochvy do tlustého střeva
N824Jiné píštěle mezi střevním traktem a ženskými pohlavními orgány
N825Píštěle mezi ženským pohlavním ústrojím a kůží
N828Jiné píštěle ženského pohlavního ústrojí
N829Píštěle ženského pohlavního ústrojí, NS
N83Nezánětlivá onemocnění vaječníku, vejcovodu a širokého vazu
N830Follikulární cysta vaječníku
N831Cysta žlutého tělíska
N832Jiné a neurčené cysty vaječníku
N833Získaná atrofie vaječníku a vejcovodu
N834Výhřez a kýla vaječníku a vejcovodu
N835Torze vaječníku, stopky vaječníku a vejcovodu
N836Hematosalpinx
N837Hematom širokého vazu
N838Jiná nezánětlivá onemocnění vaječníku, vejcovodu a širokého vazu
N839Nezánětlivé onemocnění vaječníku, vejcovodu a širokého vazu, NS
N84Polyp ženského pohlavního ústrojí
N840Polyp těla děložního
N841Polyp hrdla děložního
N842Polyp pochvy
N843Polyp vulvy
N848Polyp jiných částí ženského pohlavního ústrojí
N849Polyp ženského pohlavního ústrojí, NS
N85Jiné nezánětlivé poruchy dělohy s výjimkou cervixu
N850Dysfunkční hyperplastické endometrium
N851Adenomatózní hyperplazie endometria
N852Hypertrofie dělohy
N853Subinvoluce dělohy
N854Odchylná poloha dělohy
N855Inverze dělohy
N856Nitroděložní srůsty
N857Hematometra
N858Jiná určená nezánětlivá onemocnění dělohy
N859Nezánětlivá onemocnění dělohy, NS
N86Eroze a ektropium cervixu dělohy a ectopia cervicis uteri
N87Dysplazie cervixu dělohy
N870Mírná cervikální dysplazie
N871Střední cervikální dysplazie
N872Těžká cervikální dysplazie nezařazená jinde
N879Dysplazie cervixu dělohy, NS
N88Jiná nezánětlivá onemocnění cervixu dělohy
N880Leukoplakie cervixu dělohy
N881Stará lacerace cervixu dělohy
N882Striktura nebo stenóza cervixu dělohy
N883Inkompetence hrdla děložního
N884Hypertrofické prodloužení cervixu dělohy
N888Jiná určená nezánětlivá onemocnění cervixu dělohy
N889Nezánětlivé onemocnění cervixu dělohy, NS
N89Jiná nezánětlivá onemocnění pochvy
N890Mírná vaginální dysplazie
N891Střední vaginální dysplazie
N892Těžká vaginální dysplazie, nezařazená jinde
N893Dysplázie pochvy, NS
N894Leukoplakie pochvy
N895Striktura a atrezie pochvy
N896Těsný hymenální prstenec
N897Hematokolpos
N898Jiná určená nezánětlivá onemocnění pochvy
N899Nezánětlivé onemocnění pochvy, NS
N90Jiná nezánětlivá onemocnění vulvy a hráze – perinea
N900Mírná vulvární dysplazie
N901Střední vulvární dysplazie nezařazená jinde
N902Těžká vulvární dysplazie
N903Dysplazie vulvy, NS
N904Leukoplakie vulvy
N905Atrofie vulvy
N906Hypertrofie vulvy
N907Vulvární cysta
N908Jiná určená nezánětlivá onemocnění vulvy a hráze
N909Nezánětlivé onemocnění vulvy a hráze, NS
N91Chybějící, slabá a málo častá menstruace
N910Primární amenorea
N911Sekundární amenorea
N912Amenorea, NS
N913Primární oligomenorea
N914Sekundární oligomenorea
N915Oligomenorea, NS
N92Nadměrná, častá a nepravidelná menstruace
N920Nadměrná a častá menstruace s pravidelným cyklem
N921Nadměrná a častá menstruace s nepravidelným cyklem
N922Nadměrná menstruace v pubertě
N923Ovulační krvácení
N924Nadměrné krvácení v období před menopausou
N925Jiná určená nepravidelná menstruace
N926Nepravidelná menstruace, NS
N93Jiné abnormální děložní a poševní krvácení
N930Kontaktní krvácení, postkoitální krvácení
N938Jiné určené abnormální děložní a poševní krvácení
N939Abnormální děložní a vaginální krvácení, NS
N94Bolest a jiné stavy sdružené s ženskými pohlavními orgány s menstruačním cyklem
N940Ovulační bolesti
N941Dyspareunie
N942Vaginismus
N943Syndrom premenstruální tenze
N944Primární dysmenorrhoea
N945Sekundární dysmenorrhoea
N946Dysmenorrhoea, NS
N948Jiné určené stavy sdružené s ženskými pohlavními orgány a menstruačním cyklem
N949Neurčené stavy sdružené s ženskými pohlavními orgány a menstruačním cyklem
N95Menopauzální a jiné perimenopauzální poruchy
N950Postmenopauzální krvácení
N951Menopauzální a klimakterické stavy u žen
N952Postmenopauzální atrofická vaginitida
N953Stavy spojené s arteficiální menopauzou
N958Jiné určené menopauzální a perimenopauzální poruchy
N959Menopauzální a perimenopauzální porucha, NS
N96Habituální potrácení
N97Ženská neplodnost
N970Ženská neplodnost spojená s anovulací
N971Ženská neplodnost tubárního původu
N972Ženská neplodnost děložního původu
N973Ženská neplodnost cervikálního původu
N974Ženská neplodnost spojená s mužskými faktory
N978Ženská neplodnost jiného původu
N979Ženská neplodnost, NS
N98Komplikace spojené s umělým oplodněním
N980Infekce spojená s umělým oplodněním
N981Hyperstimulace vaječníků
N982Komplikace pokusného zavedení oplodněného vajíčka po oplodnějí in vitro
N983Komplikace pokusného zavedení embrya při přenosu embrya
N988Jiné komplikace spojené s umělým oplodněním
N989Komplikace spojená s umělým oplodněním, NS
N99Onemocnění močové a pohlavní soustavy po výkonech, nezařazené jinde
N990Selhání ledvin po výkonu
N991Striktura uretry po výkonu
N992Pooperační srůsty pochvy
N993Výhřez vaginální stěny po hysterektomii
N994Srůsty pánevní pobřišnice po výkonu
N995Špatná funkce zevního ústí močového ústrojí
N998Jiná onemocnění močové a pohlavní soustavy po výkonech
N999Onemocnění močové a pohlavní soustavy po výkonech, NS
O00Mimoděložní těhotenství
O000Břišní těhotenství – graviditas abdominalis
O001Tubární těhotenství
O002Ovariální těhotenství
O008Jiné mimoděložní těhotenství
O009Mimoděložní těhotenství, NS
O01Mola hydatidosa – zásněť hroznová
O010Klasická mola hydatidosa
O011Neúplná nebo částečná mola hydatidosa
O019Mola hydatidosa, NS
O02Jiné anomálie plodového vejce
O020Zaniklé vejce a nehydatidózní mola
O021Zamlklý (nevypuzený) potrat
O028Jiné určené anomálie plodového vejce
O029Jiné amomálie plodového vejce, NS
O03Samovolný potrat – abortus spontaneus
O030Neúplný potrat, komplikovaný zánětem rodidel a pánevní pobřišnice
O031Neúplný potrat komplikovaný prodlouženým nebo nadměrným krvácením
O032Neúplný potrat komplikovaný embolizací
O033Neúplný potrat s jinými nebo neurčenými komplikacemi
O034Neúplný potrat bez komplikací
O035Úplný nebo neurčený potrat, komplikovaný infekcí pohlavní soustavy a pánve
O036Úplný nebo neurčený potrat, komplikovaný prodlouženým nebo nadměrným krvácením
O037Úplný nebo neurčený potrat, komplikovaný embolizací
O038Úplný nebo neurčený potrat s jinými a neurčenými komplikacemi
O039Úplný nebo neurčený potrat bez komplikací
O04Lékařský potrat
O040Neúplný potrat, komplikovaný zánětem rodidel a pánevní pobřišnice
O041Neúplný potrat, komplikovaný prodlouženým nebo nadměrným krvácením
O042Neúplný potrat, komplikovaný embolizací
O043Neúplný potrat s jinými nebo neurčenými komplikacemi
O044Neúplný potrat bez komplikací
O045Úplný nebo neurčený potrat, komplikovaný infekcí pohlavní soustavy a pánve
O046Úplný nebo neurčený potrat, komplikovaný prodlouženým nebo nadměrným krvácením
O047Úplný nebo neurčený potrat, komplikovaný embolizací
O048Úplný nebo neurčený potrat, s jinými nebo neurčenými komplikacemi
O049Úplný nebo neurčený potrat bez komplikací
O05Jiný potrat
O050Neúplný potrat, komplikovaný zánětem rodidel a pánevní pobřišnice
O051Neúplný potrat, komplikovaný prodlouženým nebo nadměrným krvácením
O052Neúplný potrat, komplikovaný embolizací
O053Neúplný potrat s jinými nebo neurčenými komplikacemi
O054Neúplný potrat bez komplikací
O055Úplný nebo neurčený potrat, komplikovaný infekcí pohlavní soustavy a pánve
O056Úplný nebo neurčený potrat, komplikovaný prodlouženým nebo nadměrným krvácením
O057Úplný nebo neurčený potrat, komplikovaný embolizací
O058Úplný nebo neurčený potrat, s jinými nebo neurčenými komplikacemi
O059Úplný nebo neurčený potrat bez komplikací
O06Potrat NS
O060Neúplný potrat, komplikovaný zánětem rodidel a pánevní pobřišnice
O061Neúplný potrat, komplikovaný prodlouženým nebo nadměrným krvácením
O062Neúplný potrat, komplikovaný embolizací
O063Neúplný potrat s jinými nebo neurčenými komplikacemi
O064Neúplný potrat bez komplikací
O065Úplný nebo neurčený potrat, komplikovaný infekcí pohlavní soustavy a pánve
O066Úplný nebo neurčený potrat, komplikovaný prodlouženým nebo nadměrným krvácením
O067Úplný nebo neurčený potrat, komplikovaný embolizací
O068Úplný nebo neurčený potrat, s jinými nebo neurčenými komplikacemi
O069Úplný nebo neurčený potrat bez komplikací
O07Nezdařený pokus o potrat
O070Nezdařený lékařský potrat, komplikovaný infekcí pohlavního ústrojí a pánve
O071Nezdařený lékařský potrat, komplikovaný prodlouženým nebo nadměrným krvácením
O072Nezdařený lékařský potrat, komplikovaný embolizací
O073Nezdařený lékařský potrat s jinými a NS komplikacemi
O074Nezdařený lékařský potrat bez komplikací
O075Jiný a NS nezdařený pokus o potrat, komplikovaný infekcí pohlavního ústrojí a pánve
O076Jiný a NS nezdařený pokus o potrat, komplikovaný prodlouženým nebo nadměrným krvácením
O077Jiný a NS nezdařený pokus o potrat, komplikovaný embolií
O078Jiný a NS nezdařený pokus o potrat s jinými a NS komplikacemi
O079Jiný a neurčený nezdařený pokus o potrat bez komplikací
O08Komplikace po potratu, mimoděložním těhotenství a mola hydatidosa
O080Infekce pohlavního ústrojí a pánve po potratu, mimoděložním těhotenství a mola hydatidosa
O081Prodloužené a nadměrné krvácení po potratu, mimoděložním těhotenství a mola hydatidosa
O082Embolie po potratu, mimoděložním těhotenství a mola hydatidosa
O083Šok po potratu, mimoděložním těhotenství a mola hydatidosa
O084Selhání ledvin po potratu, mimoděložním těhotenství a mola hydatidosa
O085Poruchy výměny látek po potratu, mimoděložním těhotenství a mola hydatidosa
O086Poškození pánevních orgánů a tkání po potratu, mimoděložním těhotenství a mola hydatidosa
O087Jiné žilní komplikace po potratu, mimoděložním těhotenství a mola hydatidosa
O088Jiné komplikace po potratu, mimoděložním těhotenství a mola hydatidosa
O089Komplikace po potratu, mimoděložním těhotenství a mola hydatidosa, NS
O10Dříve existující hypertenze komplikující těhotenství, porod a šestinedělí
O100Dříve existující esenciální hypertenze komplikující těhotenství, porod a šestinedělí
O101Dříve existující hypertenze s postiž.srdce komplikující těhotenství,porod a šestinedělí
O102Dříve existující hypertenze s postiž.ledvin komplikující těhotenství, porod a šestinedělí
O103Dříve existující hypertenze s postiž.srdce a ledvin kompl.těhotenství, porod a šestinedělí
O104Dříve existující sekundární hypertenze komplikující těhotenství, porod a šestinedělí
O109Dříve existující hypertenze komplikující těhotenství, porod a šestinedělí, NS
O11Dříve existující hypertenzní poruchy s nadstavbovou proteinurií
O12Gestační [vyvolaný těhotenstvím] edém a proteinurie bez hypertenze
O120Gestační edém
O121Gestační proteinurie
O122Gestační edém s proteinurií
O13Gestační [vyvolaná těhotenstvím] hypertenze bez významné proteinurie
O14Gestační [vyvolaná těhotenstvím] hypertenze s významnou proteinurií
O140Střední preeklampsie
O141Těžká preeklampsie
O149Preeklampsie, NS
O15Eklampsie
O150Eklampsie v těhotenství
O151Eklampsie při porodu
O152Eklampsie v šestinedělí
O159Eklampsie neurčená do časového období
O16Neurčená hypertenze v těhotenství
O20Krvácení v časném těhotenství
O200Hrozící potrat
O208Jiné krvácení v časném těhotenství
O209Krvácení v časném těhotenství, NS
O21Nadměrné zvracení v těhotenství – hyperemesis gravidarum
O210Mírná hyperemesis gravidarum
O211Hyperemesis gravidarum s poruchou metabolismu
O212Pozdní zvracení v těhotenství
O218Jiné zvracení komplikující těhotenství
O219Zvracení v těhotenství, NS
O22Žilní komplikace v těhotenství
O220Varikosní žíly na dolních končetinách v těhotenství
O221Varixy v oblasti genitálu v těhotenství
O222Podkožní tromboflebitis dolních končetin v těhotenství
O223Hluboká flebotrombóza v těhotenství
O224Hemoroidy v těhotenství
O225Mozková venózní trombóza v těhotenství
O228Jiné žilní komplikace v těhotenství
O229Žilní komplikace v těhotenství, NS
O23Infekce močové a pohlavní soustavy v těhotenství
O230Infekce ledvin (pánvičky ledvinné) v těhotenství
O231Infekce močového měchýře v těhotenství
O232Infekce močové trubice v těhotenství
O233Infekce jiných částí močové soustavy v těhotenství
O234Neurčené infekce močové soustavy v těhotenství
O235Infekce pohlavní soustavy v těhotenství
O239Jiné a NS infekce močové a pohlavní soustavy v těhotenství
O24Diabetes mellitus v těhotenství
O240Dříve existující diabetes mellitus, závislý na podávání insulinu
O241Dříve existující diabetes mellitus, nezávislý na podávání insulinu
O242Dříve existující malnutricí vyvolaný diabetes mellitus
O243Dříve existující diabetes mellitus, NS
O244Diabetes mellitus vzniklý v těhotenství
O249Diabetes mellitus v těhotenství, NS
O25Malnutrice v těhotenství
O26Péče o matku pro jiné stavy s převážným vlivem na těhotenství
O260Nadměrná váha získaná v těhotenství
O261Nízká váha získaná v těhotenství
O262Péče v těhotenství pro habituální potrácení
O263Zadržená nitroděložní antikoncepční pomůcka v těhotenství
O264Herpes gestationis
O265Hypotenzní syndrom matky
O266Poruchy jater v těhotenství, při porodu a v šestinedělí
O267Subluxace symfýzy v těhotenství, při porodu a v šestinedělí
O268Jiné určené stavy spojené s těhotenstvím
O269Stavy spojené s těhotenstvím NS
O28Abnormální nálezy při prenatálním screeningu u matky
O280Abnormální hematologický nález při prenatálním screeningu u matky
O281Abnormální biochemický nález při prenatálním screeningu u matky
O282Abnormální cytologický nález při prenatálním screeningu u matky
O283Abnormální ultrazvukový nález při prenatálním screeningu u matky
O284Abnormální radiologický nález při prenatálním screeningu u matky
O285Abnormální chromosomální a genetický nález při prenatálním screeningu u matky
O288Jiné abnormální nálezy při prenatálním screeningu u matky
O289Abnormální nález při prenatálním screeningu u matky, NS
O29Komplikace anestézie v průběhu těhotenství
O290Plicní komplikace anestézie v průběhu těhotenství
O291Srdeční komplikace anestézie v průběhu těhotenství
O292Komplikace centrální nervové soustavy způsobené anestézií v průběhu těhotenství
O293Toxická reakce na lokální anestézii v průběhu těhotenství
O294Bolest hlavy vyvolaná spinální nebo epidurální anestézií v průběhu těhotenství
O295Jiné komplikace spinální nebo epidurální anestézie v průběhu těhotenství
O296Selhání nebo obtíže intubace v průběhu těhotenství
O298Jiné komplikace anestézie v průběhu těhotenství
O299Komplikace anestézie v průběhu těhotenství, NS
O30Mnohočetné těhotenství
O300Těhotenství dvojčetné
O301Těhotenství trojčetné
O302Těhotenství čtyřčetné
O308Jiné mnohočetné těhotenství
O309Mnohočetné těhotenství, NS
O31Komplikace mnohočetného těhotenství
O310Fetus papyraceus
O311Přetrvávající těhotenství po potratu jednoho nebo více plodů
O312Přetrvávající těhotenství po nitroděložním odumření jednoho nebo více plodů
O318Jiné komplikace mnohočetného těhotenství
O32Péče o matku pro zjištěnou nebo suspektní rizikovou či patologickou polohu plodu
O320Péče o matku pro nestálou polohu plodu
O321Péče o matku pro polohu plodu koncem pánevním
O322Péče o matku pro příčnou a šikmou polohu plodu
O323Péče o matku pro polohu plodu předhlavím, čelní nebo obličejovou
O324Péče o matku pro vysoký přímý stav v termínu
O325Péče o matku při vícečet.těhotenství s nepříz.nebo patolog.polohou jednoho nebo více plodů
O326Péče o matku po úpravě polohy
O328Péče o matku pro jinou rizikovou či patologickou polohu plodu
O329Péče o matku pro rizikovou či patologickou polohu plodu NS
O33Péče o matku pro známý nebo suspektní nepoměr mezi plodem a pánví
O330Péče o matku pro nepoměr způsobený deformací pánevních kostí matky
O331Péče o matku pro nepoměr způsobený všeobecně stejnoměrně zúženou pánví
O332Péče o matku pro nepoměr způsobený zúžením roviny pánevního vchodu
O333Péče o matku pro nepoměr způsobený zúžením roviny pánevního východu
O334Péče o matku pro nepoměr mezi plodem a pánví sdruženého původu mezi matkou a plodem
O335Péče o matku pro nepoměr způsobený velkým plodem
O336Péče o matku pro nepoměr způsobený hydrocefalickým plodem
O337Péče o matku pro nepoměr způsobený jinými deformitami, malformacemi plodu
O338Péče o matku pro nepoměr mezi plodem a pánví jiného původu
O339Péče o matku pro nepoměr mezi plodem a pánví NS
O34Péče o matku pro (známou nebo suspektní) abnormalitu mateřských pánevních orgánů
O340Péče o matku pro vrozené vady dělohy
O341Péče o matku pro nádor těla děložního
O342Péče o matku pro jizvu dělohy po předcházející operaci
O343Péče o matku pro inkompetenci hrdla děložního
O344Péče o matku pro jiné abnormality hrdla děložního
O345Péče o matku pro jiné abnormality těhotné dělohy
O346Péče o matku pro abnormality pochvy
O347Péče o matku pro abnormality vulvy a hráze
O348Péče o matku při jiných abnormalitách pánevních orgánů
O349Péče o matku pro abnormality pánevních orgánů, NS
O35Péče o matku pro (známé či suspektní) abnormality a poškození plodu
O350Péče o matku pro (podezření) z malformace centrální nervové soustavy plodu
O351Péče o matku pro (podezření) chromosomální aberace plodu
O352Péče o matku pro (podezření) vrozené nemoci plodu
O353Péče o matku pro (podezření) poškození plodu virovou nemocí matky
O354Péče o matku pro (podezření) z poškození plodu alkoholem
O355Péče o matku pro (podezření) poškození plodu drogami (léčivy)
O356Péče o matku pro (podezření) poškození plodu (radiačním) zářením
O357Péče o matku pro (podezření) poškození plodu jinými lékařskými výkony
O358Péče o matku pro jiné (suspektní) abnormality a poškození plodu
O359Péče o matku pro (suspektní) abnormalitu a poškození plodu, NS
O36Péče o matku pro jiné známé nebo suspektní nemoci a stavy plodu
O360Péče o matku pro izoimunizaci Rh
O361Péče o matku pro jinou izoimunizaci
O362Péče o matku pro hydrops plodu
O363Péče o matku pro známky hypoxie plodu
O364Péče o matku pro intrauterinní smrt (plodu)
O365Péče o matku pro nízkou hmotnost plodu
O366Péče o matku pro nadměrnou hmotnost plodu
O367Péče o matku pro živý plod při abdominálním těhotenství
O368Péče o matku pro jiné určené nemoci a stavy plodu
O369Péče o matku pro nemoc a stav plodu, NS
O40Polyhydramnion
O41Jiné poruchy plodové vody a plodových obalů (blan)
O410Oligohydramnion
O411Infekce plodového vaku nebo plodových blan
O418Jiné určené poruchy plodové vody a plodových obalů
O419Poruchy plodové vody a plodových obalů, NS
O42Předčasné porušení plodových blan
O420Předčasné porušení plodových blan se začátkem porodu do 24 hodin
O421Předčasné porušení plodových blan se začátkem porodu po 24 hodinách
O422Předčasné porušení plodových blan, porod oddálený terapií
O429Předčasné porušení plodových blan, NS
O43Placentární poruchy
O430Syndromy placentární transfúze
O431Malformace placenty
O438Jiné placentární poruchy
O439Placentární porucha NS
O44Vcestné lůžko – placenta praevia
O440Placenta praevia bez krvácení
O441Placenta praevia s krvácením
O45Předčasné odlučování placenty [abruptio placentae praecox]
O450Předčasné odloučení placenty s defektem srážlivosti
O458Jiné předčasné odloučení lůžka
O459Předčasné odloučení lůžka, NS
O46Předporodní krvácení jinde neuvedené
O460Předporodní krvácení s poruchou srážlivosti
O468Jiné předporodní krvácení
O469Předporodní krvácení, NS
O47Falešná porodní činnost (partus spurius), dolores praesagientes
O470Falešná porodní činnost před 37 dokončenými týdny těhotenství
O471Falešná porodní činnost při nebo po 37 dokončenými týdny těhotenství
O479Falešná porodní činnost, NS
O48Prodloužené těhotenství
O60Předčasný porod
O61Selhání indukce porodu
O610Selhání běžné indukce porodu
O611Selhání vyvolání porodu instrumentálně
O618Jiné selhání indukce porodu
O619Selhání indukce porodu, NS
O62Poruchy porodních sil
O620Primárně slabá děložní činnost
O621Sekundárně slabá děložní činnost
O622Jiná ochablost dělohy
O623Překotný porod
O624Hypertonické, nekoordinované a prodloužené děložní kontrakce
O628Jiné poruchy porodních sil
O629Porucha funkce porodních sil, NS
O63Prodloužený porod
O630Prodloužená první doba porodní
O631Prodloužená druhá doba porodní
O632Prodloužený porod druhého dvojčete, trojčete, atd.
O639Prodloužený porod, NS
O64Poruchy mechanismu porodu způsobené nesprávnou polohou a naléháním plodu
O640Porucha mechanismu porodu způsobená neúplnou rotací hlavičky plodu
O641Porucha mechanismu porodu způsobená polohou koncem pánevním
O642Porucha mechanismu porodu způsobená polohou obličejovou
O643Porucha mechanismu porodu způsobená čelní polohou
O644Porucha mechanismu porodu způsobená naléháním ramínka
O645Porucha mechanismu porodu způsobená kombinací poruch polohy plodu
O648Porucha mechanismu porodu způsobená jinou nesprávnou polohou a naléháním
O649Porucha mechanismu porodu způsobená nesprávnou polohou a naléháním, NS
O65Poruchy mechanismu porodu způsobené nepravidelností pánve matky
O650Porucha mechanismu porodu způsobená deformovanou pánví
O651Porucha mechanismu porodu způsobená všeobecně zúženou pánví
O652Porucha mechanismu porodu způsobená zúžením pánevního vchodu
O653Porucha mechanismu porodu způsobená zúžením pánev.východu a kontrakcí střed.č.pánev.dutiny
O654Porucha mechanismu porodu způsobená nepoměrem mezi plodem a pánví, NS
O655Porucha mechanismu porodu způsobená abnormalitou mateřských pánevních orgánů
O658Porucha mechanismu porodu způsobená jinými pánevními abnormalitami mateřské pánve
O659Porucha mechanismu porodu způsobená abnormalitou mateřské pánve, NS
O66Jiné poruchy mechanismu porodu
O660Porucha mechanismu porodu způsobená zadržením raménka dystokií
O661Porucha mechanismu porodu způsobená zaklesnutými dvojčaty
O662Porucha mechanismu porodu způsobená neobyčejně velkým plodem
O663Porucha mechanismu porodu způsobená jinými abnormalitami plodu
O664Nezdařený pokus o porod, NS
O665Neúspěšné použití kleští nebo vakuumextraktoru NS
O668Jiná určená porodní porucha
O669Porodní porucha NS
O67Porod komplikovaný porodním krvácením nezařazeným jinde
O670Krvácení při porodu s poruchou srážlivosti
O678Jiné určené krvácení při porodu
O679Krvácení při porodu NS
O68Porod komplikovaný tísní plodu
O680Porod komplikovaný nenormální srdeční frekvencí plodu (poslechem ozev)
O681Porod komplikovaný mekoniem v plodové vodě
O682Porod komplikovaný nenormální srdeční frekvencí plodu s mekoniem v plodové vodě
O683Porod komplikovaný biochemickým důkazem tísně plodu
O688Porod komplikovaný jinými důkazy tísně plodu
O689Porod komplikovaný tísní plodu NS
O69Porod komplikovaný poruchami pupečníku
O690Porod komplikovaný naléháním a výhřezem pupečníku
O691Porod komplikovaný pupečníkem kolem krku s kompresí
O692Porod komplikovaný zauzlením pupečníku
O693Porod komplikovaný krátkým pupečníkem
O694Porod komplikovaný vasa praevia
O695Porod komplikovaný cévní poruchou pupečníku
O698Porod komplikovaný jinými poruchami pupečníku
O699Porod komplikovaný poruchou pupečníku, NS
O70Trhlina hráze (perinea) při porodu
O700Trhlina hráze prvního stupně při porodu
O701Trhlina hráze druhého stupně při porodu
O702Nekomplikovaná trhlina hráze třetího stupně při porodu
O703Komplikovaná trhlina hráze třetího stupně při porodu
O709Trhlina hráze při porodu NS
O71Jiné porodní poranění
O710Ruptura dělohy před začátkem porodu
O711Ruptura dělohy při porodu
O712Poporodní inverze dělohy
O713Porodní lacerace hrdla
O714Porodní samostatná vysoká trhlina pochvy
O715Jiné porodní poranění pánevních orgánů
O716Porodní poškození pánevních kloubů a vazů
O717Porodní hematom pánve
O718Jiné určené porodní poranění
O719Porodní poranění, NS
O72Poporodní krvácení
O720Krvácení ve třetí době
O721Jiné krvácení bezprostředně po porodu
O722Opožděné a sekundární poporodní krvácení
O723Poporodní vady koagulace
O73Zadržené lůžko nebo blány plodové bez krvácení
O730Zadržené lůžko bez krvácení
O731Zadržené části lůžka nebo plodových blan bez krvácení
O74Komplikace anestézie při porodu
O740Aspirační pneumonie způsobená anestézií při porodu
O741Jiné plicní komplikace způsobené anestézií při porodu
O742Srdeční komplikace způsobené anestézií při porodu
O743Komplikace centrální nervové soustavy způsobené anestézií při porodu
O744Alergická reakce na místní anestetika při porodu
O745Spinální a epidurální anestézie vyvolávající bolest hlavy při porodu
O746Jiné komplikace spinální a epidurální anestezie při porodu
O747Nezdařená nebo obtížná intubace při porodu
O748Jiné komplikace anestézie při porodu
O749Komplikace anestézie při porodu, NS
O75Jiné komplikace porodu nezařazené jinde
O750Tíseň matky při porodu
O751Šok při nebo po porodu
O752Horečka při porodu nezařazená jinde
O753Jiná infekce při porodu
O754Jiné komplikace porodnických operací a výkonů
O755Prodloužený porod po arteficiálním protržení plodových blan
O756Prodloužený porod po spontánním nebo neurčeném protržení plodových blan
O757Vaginální porod následující po dřívějším císařském řezu
O758Jiné určené komplikace při porodu
O759Komplikace porodu NS
O80Spontánní porod jediného dítěte
O800Spontánní porod záhlavím
O801Spontánní porod koncem pánevním
O808Jiný spontánní porod jediného dítěte
O809Spontánní porod jediného dítěte, NS
O81Porod jediného plodu kleštěmi nebo vakuumextrakcí
O810Porod kleštěmi východovými
O811Porod středními kleštěmi
O812Porod středními kleštemi s rotací
O813Jiný a NS porod kleštěmi
O814Porod vakuumextrakcí
O815Porod kombinací kleští a vakuumextrakce
O82Porod jediného plodu císařským řezem
O820Plánovaný císařský řez
O821Neodkladný (krizový) císařský řez
O822Porod císařským řezem s hysterektomií
O828Jiný porod jediného plodu císařským řezem
O829Porod císařským řezem, NS
O83Jiný operativní porod jediného plodu
O830Úplná nebo partiální extrakce konce pánevního
O831Jiný operativní porod konce pánevního
O832Jiný operat.porod jako obrat zev.hmaty na hlavič.nebo vnitř.hmaty na konec pán.s extrakcí
O833Porod živého plodu při abdominálním těhotenství
O834Zmenšovací operace k usnadnění porodu
O838Jiný určený operativní porod jediného plodu
O839Operativní porod jediného plodu, NS
O84Porod při vícečetném těhotenství
O840Spontánní porod všech plodů při vícečetném těhotenství
O841Porod všech plodů kleštěmi nebo vakuumextrakcí při vícečetném těhotenství
O842Porod všech plodů císařským řezem při vícečetném těhotenství
O848Jiný porod plodů, kombinací metod při vícečetném těhotenství
O849Porod při vícečetném těhotenství, NS
O85Puerperální sepse
O86Jiné puerperální infekce
O860Infekce porodnické operační rány
O861Jiné infekce genitálního traktu po porodu
O862Infekce močového ústrojí po porodu
O863Jiné infekce močového a pohlavního ústrojí po porodu
O864Horečnatý stav neznámého původu po porodu
O868Jiné určené puerperální infekce
O87Žilní komplikace v šestinedělí
O870Povrchová tromboflebitida v šestinedělí
O871Hluboká flebotrombóza v šestinedělí
O872Hemoroidy v šestinedělí
O873Mozková žilní trombóza v šestinedělí
O878Jiné žilní komplikace v šestinedělí
O879Žilní komplikace v šestinedělí, NS
O88Embolie v gestaci
O880Vzduchová embolie v gestaci
O881Embolie plodovou vodou v gestaci
O882Tromboembolie v gestaci
O883Embolie hnisavá a septická v gestaci
O888Jiná embolie v gestaci
O89Komplikace anestézie v šestinedělí
O890Plicní komplikace anestézie v šestinedělí
O891Srdeční komplikace anestézie v šestinedělí
O892Komplikace centrální nervové soustavy způsobené anestézií v šestinedělí
O893Toxické reakce na místní anestetika v šestinedělí
O894Spinální a epidurální anestézie v šestinedělí vyvolávající bolesti hlavy
O895Jiné komplikace spinální a epidurální anestezie v šestinedělí
O896Neúspěšná nebo obtížná intubace v šestinedělí
O898Jiné komplikace anestézie v šestinedělí
O899Komplikace anestézie v šestinedělí, NS
O90Komplikace šestinedělí nezařazené jinde
O900Dehiscence nebo rozpad rány po císařském řezu
O901Dehiscence nebo rozpad porodnické rány perinea
O902Hematom porodnické rány
O903Kardiomyopatie v šestinedělí
O904Poporodní akutní selhání ledvin
O905Thyreoiditis po porodu
O908Jiné komplikace šestinedělí, nezařazené jinde
O909Komplikace šestinedělí, NS
O91Onemocnění prsu spojené s porodem
O910Infekce bradavky spojené s porodem
O911Absces prsu spojený s porodem
O912Nepurulentní mastitida – nehnisavý zánět prsu spojený s porodem
O92Jiná onemocnění prsu a poruchy laktace spojené s porodem
O920Retrakce bradavky spojená s porodem
O921Prasklina bradavky spojená s porodem
O922Jiné a NS poruchy prsu spojené s porodem
O923Agalakcie
O924Hypogalakcie
O925Potlačená laktace
O926Galaktorea
O927Jiné a NS poruchy laktace
O95Smrt (matky) z neznámé porodnické příčiny
O96Smrt(mat.)z kterék.porod.příčiny,kt.nastala více než 42 dnů,ale méně než jeden rok po por.
O97Smrt (matky) z následků přímých porodnických příčin
O98Infekční a parazitární nemoci matky ZJ,ale komplikující těhotenství,porod a šestinedělí
O980Tuberkulóza komplikující těhotenství, porod a šestinedělí
O981Syfilis komplikující těhotenství, porod a šestinedělí
O982Gonorrhoea komplikující těhotenství, porod a šestinedělí
O983Jiné infekce s převážně sex.způsobem přenosu komplikující těhotenství porod a šestinedělí
O984Virová hepatitis komplikující těhotenství, porod a šestinedělí
O985Jiná virová onemocnění komplikující těhotenství, porod a šestinedělí
O986Protozoární nemoci komplikující těhotenství, porod a šestinedělí
O988Jiné infekční a parazitární nemoci matky komplikující těhotenství, porod a šestinedělí
O989Neurčená infekční nebo parazitár.nemoc matky komplikující těhotenství, porod a šestinedělí
O99Jiné nemoci matky zařaditelné jinam ale komplikující těhotenství, porod a šestinedělí
O990Anémie komplikující těhotenství, porod a šestinedělí
O991J.nem.krve a krvetv.org.a někt.poruchy postih.imunit.mechan.komplik.těhot.,porod a šestin.
O992Endokrinní a metabolické nemoci komplikující těhotenství, porod a šestinedělí
O993Duševní poruchy a nemoci nervové soustavy komplikující těhotenství, porod a šestinedělí
O994Nemoci oběhové soustavy komplikující těhotenství, porod a šestinedělí
O995Nemoci dýchací soustavy komplikující těhotenství, porod a šestinedělí
O996Nemoci trávicí soustavy komplikující těhotenství, porod a šestinedělí
O997Nemoci kůže a podkožního vaziva komplikující těhotenství, porod a šestinedělí
O998Jiné určené nemoci a stavy komplikující těhotenství, porod a šestinedělí
P00Postižení plodu a novorozence onemoc.matky,které nemusí souviset s nynějším těhotenstvím
P000Postižení plodu a novorozence hypertenzním onemocněním matky
P001Postižení plodu a novorozence nemocemi ledvin a močového ústrojí matky
P002Postižení plodu a novorozence infekčními a parazitárními nemocemi matky
P003Postižení plodu a novorozence jinými oběhovými a respiračními nemocemi matky
P004Postižení plodu a novorozence poruchami výživy matky
P005Postižení plodu a novorozence poraněním matky
P006Postižení plodu a novorozence chirurgickým výkonem u matky
P007Postižení plodu a novorozence jinými lékařskými výkony u matky nezařazenými jinde
P008Postižení plodu a novorozence jinými nemocemi matky
P009Postižení plodu a novorozence při neurčeném onemocnění matky
P01Postižení plodu a novorozence mateřskými komplikacemi těhotenství
P010Postižení plodu a novorozence inkompetencí hrdla děložního
P011Postižení plodu a novorozence předčasným protržením blan
P012Postižení plodu a novorozence při oligohydramniu
P013Postižení plodu a novorozence při polyhydramniu
P014Postižení plodu a novorozence mimoděložním těhotenstvím
P015Postižení plodu a novorozence související s mnohočetným těhotenstvím
P016Postižení plodu a novorozence úmrtím matky
P017Postižení plodu a novorozence nepravidelnou polohou před začátkem porodu
P018Postižení plodu a novorozence jinými mateřskými komplikacemi těhotenství
P019Postižení plodu a novorozence mateřskými komplikacemi těhotenství, NS
P02Postižení plodu a novorozence komplikacemi lůžka, pupečníku a blan
P020Postižení plodu a novorozence při placenta praevia
P021Postižení plodu a novorozence při jiných formách odloučení lůžka a krvácení
P022Postižení plodu a novorozence j.a neurčenými morfolog.a funkčními abnormalitami lůžka
P023Postižení plodu a novorozence při syndromu placentární transfúze
P024Postižení plodu a novorozence při výhřezu pupečníku
P025Postižení plodu a novorozence jinou kompresí pupečníku
P026Postižení plodu a novorozence jinými a neurčenými stavy pupečníku
P027Postižení plodu a novorozence při chorioamnionitidě
P028Postižení plodu a novorozence jinými abnormalitami blan
P029Postižení plodu a novorozence abnormalitami blan, NS
P03Postižení plodu a novorozence jinými komplikacemi porodní činnosti a porodu
P030Postižení plodu a novorozence porodem koncem pánevním a extrakcí
P031Postiž.plodu a novoroz.j.nepravidel.polohou,naléháním a nepoměrem během porod.čin.a porodu
P032Postižení plodu a novorozence při porodu kleštěmi
P033Postižení plodu a novorozence při porodu vakuumextraktorem [nebo v podtlaku]
P034Postižení plodu a novorozence při porodu císařským řezem
P035Postižení plodu a novorozence při překotném porodu
P036Postižení plodu a novorozence nenormálními děložními kontrakcemi
P038Postižení plodu a novorozence jinými určenými komplikacemi porodní činnosti a porodu
P039Postižní plodu a novorozence komplikacemi porodní činnosti a porodu, NS
P04Postižení plodu a novorozence škodl.vlivy přenesenými placentární cestou nebo mateř.mlékem
P040Postižení plodu a novorozence při anestézii a analgézii matky v těhotenství, při porodu
P041Postižení plodu a novorozence jiným léčením matky
P042Postižení plodu a novorozence užíváním tabáku matkou
P043Postižení plodu a novorozence užíváním alkoholu matkou
P044Postižení plodu a novorozence při toxikománii matky
P045Postižení plodu a novorozence chemickými látkami požitými matkou
P046Postižení plodu a novorozence při vystavení matky chemickým látkám vnějšího prostředí
P048Postižení plodu a novorozence jinými škodlivými mateřskými vlivy
P049Postižení plodu a novorozence škodlivými mateřskými vlivy, NS
P05Pomalý růst a podvýživa plodu
P050Lehký plod vzhledem k délce těhotenství
P051Malý plod vzhledem k délce těhotenství
P052Podvýživa plodu, nepatřící do kategorií small for dates a light for dates
P059Pomalý růst plodu, NS
P07Poruchy v souvislosti se zkráceným trváním těhotenství a nízkou porodní hmotností,NJ
P070Velmi nízká porodní hmotnost
P071Jiná nízká porodní hmotnost
P072Krajní nezralost (immaturita)
P073Jiné předčasně narozené děti
P08Poruchy související s prodlouženým těhotenstvím a velkou porodní hmotností
P080Hypertrofický novorozenec
P081Jiné děti těžké vzhledem k délce těhotenství
P082Dítě přenášené ne příliš těžké vzhledem k délce těhotenství
P10Nitrolební poranění a krvácení způsobené za porodu
P100Subdurální krvácení způsobené poraněním za porodu
P101Mozkové krvácení způsobené poraněním za porodu
P102Nitrokomorové krvácení způsobené poraněním za porodu
P103Subarachnoidální krvácení způsobené poraněním za porodu
P104Ruptura tentoria způsobená poraněním za porodu
P108Jiná nitrolební poranění a krvácení způsobená za porodu
P109Neurčené nitrolební poranění (lacerace) a krvácení způsobené za porodu
P11Jiná poranění centrální nervové soustavy za porodu
P110Edém mozku způsobený poraněním za porodu
P111Jiné určené poškození mozku způsobené poraněním za porodu
P112Nespecifikované poškození mozku, způsobené poraněním za porodu
P113Poranění lícního nervu za porodu
P114Poranění jiných mozkových nervů za porodu
P115Poranění páteře a míchy za porodu
P119Poranění centrální nervové soustavy za porodu, NS
P12Poranění vlasové části hlavy za porodu
P120Kefalhematom způsobený poraněním za porodu
P121Porodní nádor způsobený za porodu (caput succedaneum)
P122Subaponeurotické krvácení způsobené poraněním za porodu
P123Podlitina vlasové části hlavy způsobená poraněním za porodu
P124Poranění vlasové části hlavy novorozence způsobené monitorováním za porodu
P128Jiné poranění vlasové části hlavy za porodu
P129Poranění vlasové části hlavy za porodu, NS
P13Poranění kostry za porodu
P130Zlomenina lebky způsobená poraněním za porodu
P131Jiná poranění lebky za porodu
P132Poranění stehenní kosti za porodu
P133Poranění jiných dlouhých kostí za porodu
P134Zlomenina klíční kosti způsobená poraněním za porodu
P138Poranění jiných částí kostry za porodu
P139Poranění kostry za porodu, NS
P14Poranění periferní nervové soustavy za porodu
P140Obrna pažní pleteně „Erbův typ“ způsobená poraněním za porodu
P141Obrna pažní pleteně „Klumpkeové typ“ způsobená poraněním
P142Obrna bráničního nervu způsobená poraněním za porodu
P143Jiná poranění pažní pleteně za porodu
P148Poranění jiných částí periferní nervové soustavy za porodu
P149Poranění periferní nervové soustavy za porodu, NS
P15Jiné poranění za porodu
P150Poranění jater za porodu
P151Poranění sleziny za porodu
P152Poranění m. sternokleidomastoideus způsobené poraněním za porodu
P153Poranění oka za porodu
P154Poranění obličeje způsobené za porodu
P155Poranění zevních pohlavních orgánů za porodu
P156Podkožní tuková nekróza způsobená poraněním za porodu
P158Jiná určená poranění za porodu
P159Poranění za porodu, NS
P20Nitroděložní hypoxie
P200Nitroděložní hypoxie zjištěná před počátkem porodní činnosti
P201Nitroděložní hypoxie zjištěná v průběhu porodní činnosti a porodu
P209Nitroděložní hypoxie, NS
P21Porodní asfyxie
P210Těžká porodní asfyxie
P211Mírná nebo střední porodní asfyxie
P219Porodní asfyxie, NS
P22Respirační tíseň novorozence
P220Syndrom dechové tísně novorozence (respiratory distress syndrome)
P221Přechodná tachypnoe novorozence
P228Jiná dechová tíseň novorozence
P229Dechová tíseň novorozence, NS
P23Vrozený zánět plic
P230Vrozená pneumonie způsobená viry
P231Vrozená pneumonie způsobená Chlamydiemi
P232Vrozená pneumonie způsobená stafylokoky
P233Vrozená pneumonie způsobená streptokoky skupiny B
P234Vrozená pneumonie, původce: Escherichia coli
P235Vrozená pneumonie, původce: Pseudomonas
P236Vrozená pneumonie způsobená jinými bakteriálními agens
P238Vrozená pneumonie způsobená jinými organismy
P239Vrozená pneumonie, NS
P24Novorozenecké aspirační syndromy
P240Novorozenecká aspirace smolky
P241Novorozenecká aspirace plodové vody a hlenu
P242Novorozenecká aspirace krve
P243Novorozenecká aspirace mléka a regurgitované potravy
P248Jiné novorozenecké aspirační syndromy
P249Novorozenecký aspirační syndrom, NS
P25Intersticiální emfyzém a příbuzné stavy vzniklé v perinatálním období
P250Intersticiální emfyzém vzniklý v perinatálním období
P251Pneumotorax vzniklý v perinatálním období
P252Pneumomediastinum vzniklé v perinatálním období
P253Pneumoperikard vzniklý v perinatálním období
P258Jiné stavy příbuzné intersticiálnímu emfyzému vzniklé v perinatálním období
P26Plicní krvácení vzniklé v perinatálním období
P260Tracheobronchiální krvácení vzniklé v perinatálním období
P261Masívní plicní krvácení vzniklé v perinatálním období
P268Jiné plicní krvácení vzniklé v perinatálním období
P269Neurčené plicní krvácení vzniklé v perinatálním období
P27Chronické respirační nemoci vzniklé v perinatálním období
P270Wilsonův-Mikityho syndrom
P271Bronchopulmonální dysplazie vzniklá v perinatálním období
P278Jiné chronické respirační nemoci vzniklé v perinatálním období
P279Neurčené chronické respirační nemoci vzniklé v perinatálním období
P28Jiné poruchy respirace vzniklé v perinatálním období
P280Primární atelektáza u novorozence
P281Jiná a neurčená atelektáza u novorozence
P282Cyanotické záchvaty u novorozence
P283Primární spánková apnoe novorozence
P284Jiná apnoe novorozence
P285Respirační selhání novorozence
P288Jiné určené respirační stavy u novorozence
P289Poruchy respirace u novorozence, NS
P29Kardiovaskulární poruchy vzniklé v perinatálním období
P290Novorozenecké srdeční selhání
P291Novorozenecká srdeční dysrytmie
P292Novorozenecká hypertenze
P293Persistence fetální cirkulace, PFC syndrom
P294Přechodná ischemie myokardu novorozence
P298Jiné kardiovaskulární poruchy vzniklé v perinatálním období
P299Kardiovaskulární porucha vzniklá v perinatálním období, NS
P35Vrozené virové nemoci
P350Syndrom vrozených zarděnek
P351Vrozená cytomegalovirová infekce
P352Vrozená infekce virem Herpes simplex
P353Vrozená virová hepatitis
P358Jiné vrozené virové nemoci
P359Vrozená virová nemoc, NS
P36Bakteriální sepse novorozence
P360Sepse novorozence způsobená streptokoky skupiny B
P361Sepse novorozence způsobená jinými a neurčenými streptokoky
P362Sepse novorozence způsobená Staphylococcus aureus
P363Sepse novorozence způsobená jinými a neurčenými stafylokoky
P364Sepse novorozence způsobená Escherichia coli
P365Sepse novorozence způsobená anaereoby
P368Jiná bakteriální sepse novorozence
P369Bakteriální sepse novorozence, NS
P37Jiné vrozené infekční a parazitární nemoci
P370Vrozená tuberkulóza
P371Vrozená toxoplasmóza
P372Vrozená (disseminovaná) listerióza
P373Vrozená malaria falciparum
P374Jiná vrozená malarie
P375Novorozenecká kandidóza
P378Jiné určené vrozené infekční a parazitární nemoci
P379Vrozená infekční nebo parazitární nemoc, NS
P38Zánět pupečníku – omphalitis – s mírným krvácením nebo bez něho
P39Jiné infekce specifické pro perinatální období
P390Novorozenecká infekční mastitida
P391Novorozenecká konjunktivitida a dakryocystitida
P392Intraamniotická infekce plodu nezařazená jinde
P393Novorozenecká infekce močového systému
P394Novorozenecká infekce kůže
P398Jiné určené infekce specifické pro perinatální období
P399Infekce specifická pro perinatální období, NS
P50Fetální ztráta krve
P500Fetální ztráta krve z vcestných cév
P501Fetální ztráta krve z roztrženého pupečníku
P502Fetální ztráta krve z placenty
P503Ztráta krve fetofetální transfuzí
P504Ztráta krve fetomaternální transfuzí
P505Fetální ztráta krve z přerušeného pupečníku druhého dvojčete
P508Jiná fetální ztráta krve
P509Fetální ztráta krve, NS
P51Krvácení z pupečníku novorozence
P510Masivní krvácení z pupečníku novorozence
P518Jiná krvácení z pupečníku novorozence
P519Krvácení z pupečníku novorozence, NS
P52Nitrolební neúrazové krvácení plodu a novorozence
P520Nitrokomorové (neúrazové) krvácení prvního stupně u plodu a novorozence
P521Nitrokomorové (neúrazové) krvácení druhého stupně u plodu a novorozence
P522Nitrokomorové (neúrazové) krvácení třetího stupně u plodu a novorozence
P523Neurčené nitrokomorové (neúrazové) krvácení u plodu a novorozence
P524Nitromozkové (neúrazové) krvácení u plodu a novorozence
P525Subarachnoidní (neúrazové) krvácení u plodu a novorozence
P526Krvácení u plodu a novorozence (neúrazové) do mozečku a zadní jámy lební
P528Jiná nitrolební (neúrazová) krvácení u plodu a novorozence
P529Nitrolební (neúrazové) krvácení u plodu a novorozence, NS
P53Hemoragická nemoc u plodu a novorozence
P54Jiná krvácení u novorozence
P540Novorozenecká hematemeza
P541Novorozenecká meléna
P542Novorozenecké krvácení z konečníku (konečníkové)
P543Jiné novorozenecké gastrointestinální krvácení
P544Novorozenecké krvácení do nadledvin
P545Novorozenecké kožní krvácení
P546Novorozenecké poševní krvácení
P548Jiná určená krvácení u novorozence
P549Krvácení u novorozence, NS
P55Hemolytická nemoc plodu a novorozence
P550Rh izoimunizace plodu a novorozence
P551ABO izoimunizace plodu a novorozence
P558Jiné hemolytické nemoci plodu a novorozence
P559Hemolytická nemoc plodu a novorozence, NS
P56Hydrops plodu způsobený hemolytickou nemocí
P560Hydrops plodu způsobený izoimunizací
P569Hydrops plodu způsobený jinou a neurčenou hemolytickou nemocí
P57Jádrový ikterus
P570Jádrový ikterus způsobený izoimunizací
P578Jiný určený jádrový ikterus
P579Jádrový ikterus, NS
P58Novorozenecká žloutenka způsobená jinou nadměrnou hemolýzou
P580Novorozenecká žloutenka způsobená podlitinami
P581Novorozenecká žloutenka způsobená krvácením
P582Novorozenecká žloutenka způsobená infekcí
P583Novorozenecká žloutenka způsobená polycytémií
P584Novoroz.žloutenka způsobená léčivy a toxiny přenesenými z matky nebo podanými novorozenci
P585Novorozenecká žloutenka způsobená spolykanou mateřskou krví
P588Novorozenecká žloutenka způsobená jinou určenou nadměrnou hemolýzou
P589Novorozenecká žloutenka způsobená nadměrnou hemolýzou, NS
P59Novorozenecká žloutenka z jiných a neurčených příčin
P590Novorozenecká žloutenka sdružená s předčasným porodem
P591Syndrom zahuštěné žluči
P592Novorozenecká žloutenka z jiného nebo neurčeného hepatocelulárního poškození
P593Novorozenecká žloutenka z inhibitorů v mateřském mléce
P598Novorozenecká žloutenka z jiných určených příčin
P599Novorozenecká žloutenka, NS
P60Disseminovaná intravaskulární koagulace u plodu nebo novorozence (DIC)
P61Jiné perinatální hematologické poruchy
P610Přechodná trombocytopénie u novorozence
P611Polycythaemia neonatorum
P612Anémie z nezralosti
P613Vrozená anémie z fetální ztráty krve
P614Jiné vrozené anémie, nezařazené jinde
P615Přechodná novorozenecká neutropénie
P616Jiné přechodné poruchy koagulace u novorozence
P618Jiné určené perinatální hematologické poruchy
P619Perinatální hematologické poruchy, NS
P70Přechodné poruchy metabolismu uhlovodanů specifické pro plod a novorozence
P700Syndrom dítěte matky s těhotenskou cukrovkou
P701Syndrom dítěte diabetické matky
P702Novorozenecký diabetes mellitus
P703Iatrogenní novorozenecká hypoglykémie
P704Jiná novorozenecká hypoglykémie
P708Jiné přechodné poruchy metabolismu uhlovodanů plodu a novorozence
P709Přechodná porucha metabolismu uhlovodanů plodu a novorozence, NS
P71Přechodné novorozenecké poruchy metabolismu vápníku a hořčíku
P710Hypokalcémie z kravského mléka u novorozence
P711Jiná novorozenecká hypokalcémie
P712Novorozenecká hypomagnezémie
P713Novorozenecká tetanie bez nedostatku vápníku nebo hořčíku
P714Přechodná novorozenecká hypoparatyreóza
P718Jiné přechodné novorozenecké poruchy metabolismu vápníku a hořčíku
P719Přechodná novorozenecká porucha metabolismu vápníku, hořčíku, NS
P72Jiné přechodné novorozenecké endokrinní poruchy
P720Novorozenecká struma, nezařazená jinde
P721Přechodná hypertyreóza novorozence
P722Jiné přechodné neonatální poruchy tyreoidální funkce, nezařazené jinde
P728Jiné určené přechodné novorozenecké endokrinní poruchy
P729Přechodná novorozenecká endokrinní porucha, NS
P74Jiné přechodné novorozenecké poruchy elektrolytů a metabolismu
P740Pozdní metabolická acidóza u novorozence
P741Dehydratace u novorozence
P742Poruchy rovnováhy sodíku u novorozence
P743Poruchy rovnováhy draslíku u novorozence
P744Jiné přechodné poruchy elektrolytů u novorozence
P745Přechodná tyrozinémie u novorozence
P748Jiné přechodné metabolické poruchy u novorozence
P749Přechodná metabolická porucha u novorozence, NS
P75Mekoniový ileus (E84.1+)
P76Jiná střevní neprůchodnost u novorozence
P760Syndrom mekoniové zátky
P761Přechodný ileus u novorozence
P762Střevní neprůchodnost způsobená zhuštěným mlékem
P768Jiná určená střevní neprůchodnost u novorozence
P769Střevní neprůchodnost u novorozence, NS
P77Nekrotizující enterokolitis u plodu a novorozence
P78Jiná perinatální onemocnění trávicí soustavy
P780Perinatální perforace střeva
P781Jiná novorozenecká peritonitida
P782Novorozenecká hematemeza a meléna způsobená spolykáním mateřské krve
P783Neinfekční novorozenecký průjem
P788Jiná určená perinatální onemocnění trávicí soustavy
P789Perinatální onemocnění trávicí soustavy, NS
P80Hypotermie novorozence
P800Syndrom podchlazení novorozence
P808Jiná hypotermie novorozence
P809Hypotermie novorozence, NS
P81Jiné poruchy regulace teploty novorozence
P810Hypertermie z prostředí u novorozence
P818Jiné určené poruchy regulace teploty novorozence
P819Poruchy regulace teploty novorozence, NS
P83Jiné poruchy kožního krytu (vč. podkoží a amnia)
P830Sclerema neonatorum
P831Novorozenecký toxický erytém
P832Hydrops plodu nezpůsobený hemolytickou nemocí
P833Jiný a neurčený edém specifický pro plod a novorozence
P834Hormonální reakce prsních žláz novorozence
P835Vrozená hydrokéla
P836Pupeční polyp novorozence
P838Jiné poruchy kožního krytu a podkoží specifické pro plod a novorozence
P839Jiné poruchy kožního krytu a podkoží specifické pro plod a novorozence, NS
P90Křeče u novorozence
P91Jiné poruchy stavu mozku novorozence
P910Novorozenecká mozková ischemie
P911Získané periventrikulární cysty u novorozence
P912Novorozenecká mozková leukomalacie
P913Novorozenecká mozková dráždivost
P914Novorozenecký mozkový útlum
P915Novorozenecké koma
P918Jiné určené poruchy stavu mozku novorozence
P919Porucha stavu mozku novorozence, NS
P92Problémy s krmením ze strany novorozence
P920Zvracení u novorozence
P921Regurgitace a ruminace u novorozence
P922Pomalý příjem potravy u novorozence
P923Nedostatečný příjem potravy u novorozence
P924Přejídání u novorozence
P925Obtíže novorozence při krmení (kojení) z prsu
P928Jiné problémy s krmením u novorozence
P929Problém s krmením u novorozence, NS
P93Reakce a intoxikace způsobené léčivy podanými plodu a novorozenci
P94Poruchy svalového tonu novorozence
P940Přechodná myastenia gravis novorozence
P941Svalová hypertonie
P942Svalová hypotonie
P948Jiné poruchy svalového tonu novorozence
P949Poruchy svalového tonu novorozence, NS
P95Smrt plodu z neurčené příčiny
P96Jiné stavy vzniklé v perinatálním období
P960Vrozené selhání ledvin
P961Novorozenecké abstinenční syndromy u toxikománie matky
P962Abstinenční syndrom při terapeutickém podávání léčiv novorozenci
P963Široké lební švy u novorozence
P964Ukončení těhotenství (plod a novorozenec)
P965Komplikace nitroděložních výkonů, nezařazené jinde
P968Jiné určené stavy vzniklé v perinatálním období
P969Stavy vzniklé v perinatálním období, NS
Q00Anencephalie a podobné vrozené vady
Q000Anencefalie
Q001Kraniorachischisis
Q002Iniencefalie
Q01Encephalocele
Q010Encephalocele frontální
Q011Encephalocele nasofrontální
Q012Encephalocele okcipitální
Q018Encephalocele jiných určených lokalizací
Q019Encephalocele, NS
Q02Microcephalia
Q03Vrozený hydrocefalus
Q030Malformace Sylviova mokovodu
Q031Atrézie otvoru Magendieova a Luschkeova
Q038Jiný vrozený hydrocefalus
Q039Vrozený hydrocefalus, NS
Q04Jiné vrozené vady mozku
Q040Vrozené vady corpus callosum
Q041Arhinencephalia
Q042Holoprosencephalia
Q043Jiné redukční deformity mozku
Q044Dysplazie septi optici
Q045Megalencephalia
Q046Vrozené mozkové cysty
Q048Jiné určené vrozené vady mozku
Q049Vrozené vady mozku, NS
Q05Spina bifida – rozštěp páteře
Q050Spina bifida krční s hydrocefalem
Q051Spina bifida hrudní s hydrocefalem
Q052Spina bifida lumbální s hydrocefalem
Q053Spina bifida křížová s hydrocefalem
Q054Spina bifida NS s hydrocefalem
Q055Spina bifida krční bez hydrocefalu
Q056Spina bifida hrudní bez hydrocefalu
Q057Spina bifida lumbální bez hydrocefalu
Q058Spina bifida křížová bez hydrocefalu
Q059Spina bifida, NS
Q06Jiné vrozené vady míchy
Q060Amyelie
Q061Hypoplazie a dysplazie míchy
Q062Diastematomyelie
Q063Jiné vrozené vady postihující cauda equina
Q064Hydromyelie
Q068Jiné určené vrozené vady míchy
Q069Vrozené vady míchy, NS
Q07Jiné vrozené vady nervové soustavy
Q070Arnoldův-Chiariho syndrom
Q078Jiné určené vrozené vady nervové soustavy
Q079Vrozené vady nervové soustavy, NS
Q10Vrozené vady očních víček, slzného ústrojí a očnice
Q100Vrozená ptóza
Q101Vrozené ektropium
Q102Vrozené entropium
Q103Jiné vrozené vady očního víčka
Q104Chybění nebo agenese slzného ústrojí
Q105Vrozená stenóza a striktura slzovodu
Q106Jiné vrozené vady slzného ústrojí
Q107Vrozené vady očnice
Q11Anoftalmus, mikroftalmus a makroftalmus
Q110Cystický bulbus oční
Q111Jiný anoftalmus
Q112Microphthalmus
Q113Macrophthalmus
Q12Vrozené vady čočky
Q120Vrozený zákal
Q121Vrozené přemístění čočky
Q122Coloboma čočky
Q123Vrozená afakie
Q124Sférofakie
Q128Jiné vrozené vady čočky
Q129Vrozené vady čočky, NS
Q13Vrozené vady předního segmentu oka
Q130Coloboma duhovky
Q131Chybění duhovky
Q132Jiné vrozené vady duhovky
Q133Vrozený zákal rohovky
Q134Jiné vrozené vady rohovky
Q135Modrá skléra
Q138Jiné vrozené vady předního segmentu oka
Q139Vrozené vady předního segmentu oka, NS
Q14Vrozené vady zadního segmentu oka
Q140Vrozené vady sklivce
Q141Vrozené vady sítnice
Q142Vrozená vada disku nervi optici
Q143Vrozené vady cévnatky
Q148Jiné vrozené vady zadního segmentu oka
Q149Vrozená vada zadního segmentu oka, NS
Q15Jiné vrozené vady oka
Q150Vrozený glaukom
Q158Jiné určené vrozené vady oka
Q159Vrozené vady oka, NS
Q16Vrozené vady ucha působící poruchu sluchu
Q160Vrozené chybění (ušního) boltce
Q161Vrozené chybění – atrézie – a zúžení (zevního) zvukovodu
Q162Chybění Eustachovy trubice
Q163Vrozené vady ušních kůstek
Q164Jiné vrozené vady středního ucha
Q165Vrozená vada vnitřního ucha
Q169Vrozené vady ucha působící poruchu sluchu, NS
Q17Jiné vrozené vady ucha
Q170Nadpočetný boltec
Q171Macrotia
Q172Microtia
Q173Jiné znetvořené ucho
Q174Vadně umístěné ucho
Q175Vyčnívající ucho
Q178Jiné určené vrozené vady ucha
Q179Vrozená malformace ucha, NS
Q18Jiné vrozené vady obličeje a krku
Q180Sinus, píštěl a cysta branchiální štěrbiny
Q181Preaurikulární sinus a cysta
Q182Jiné branchiální rozštěpové vady
Q183Kožní řasy šíje
Q184Macrostomia
Q185Microstomia
Q186Macrocheilia
Q187Microcheilia
Q188Jiné určené vrozené vady obličeje a krku
Q189Vrozené vady obličeje a krku NS
Q20Vrozené vady srdečních komor a spojení
Q200Společný arteriální truncus
Q201Dvojvýtoková pravá komora
Q202Dvojvýtoková levá komora
Q203Ventrikuloarteriální diskordance
Q204Dvojvtoková komora
Q205Atrioventrikulární diskordance
Q206Izomerismus srdečních oušek
Q208Jiné vrozené vady srdečních komor a spojení
Q209Vrozené vady srdečních komor a spojení, NS
Q21Vrozené vady srdeční přepážky
Q210Defekt komorového septa
Q211Defekt síňového septa
Q212Defekt atrioventrikulárního septa
Q213Fallotova tetralogie
Q214Defekt aortopulmonálního septa
Q218Jiné vrozené vady srdeční přepážky
Q219Vrozená vada srdeční přepážky, NS
Q22Vrozené vady pulmonální a trojcípé chlopně
Q220Atrézie pulmonální chlopně
Q221Vrozená stenóza pulmonální chlopně
Q222Vrozená insuficience pulmonální chlopně
Q223Jiné vrozené vady pulmonální chlopně
Q224Vrozená trikuspidální stenóza
Q225Ebsteinova anomalie (trikuspidální chlopně)
Q226Syndrom hypoplastického pravého srdce
Q228Jiné vrozené vady trikuspidální chlopně
Q229Vrozená vada trikuspidální chlopně, NS
Q23Vrozené vady aortální a mitrální chlopně
Q230Vrozená stenóza aortální chlopně
Q231Vrozená insuficience aortální chlopně
Q232Vrozená mitrální stenóza
Q233Vrozená mitrální insuficience
Q234Syndrom hypoplastického levého srdce
Q238Jiné vrozené vady aortální a mitrální chlopně
Q239Vrozená vada aortální a mitrální chlopně, NS
Q24Jiné vrozené vady srdce
Q240Dextrokardie
Q241Levokardie
Q242Cor triatriatum
Q243Pulmonální stenóza infundibulární
Q244Vrozená subaortální stenóza
Q245Malformace koronárních cév
Q246Vrozená blokáda převodu vzruchů
Q248Jiné určené vrozené vady srdce
Q249Vrozená vada srdce, NS
Q25Vrozené vady velkých arterií
Q250Otevřený ductus arteriosus (Botalli)
Q251Koarktace aorty
Q252Atrézie aorty
Q253Stenóza aorty
Q254Jiné vrozené vady aorty
Q255Atrézie pulmonální arterie
Q256Stenóza pulmonální arterie
Q257Jiné vrozené vady plicnice
Q258Jiné vrozené vady velkých arterií
Q259Vrozená vada velkých arterií, NS
Q26Vrozené vady velkých žil
Q260Vrozená stenóza duté žíly
Q261Persistující levostranná horní dutá žíla
Q262Totálně anomální napojení plicních žil
Q263Částečně anomální napojení plicních žil
Q264Anomální napojení plicních žil, NS
Q265Anomální napojení portálních žil
Q266Píštěl mezi portální žilou a hepatickou arterií
Q268Jiné vrozené vady velkých žil
Q269Vrozená vada velké žíly, NS
Q27Jiné vrozené vady periferní cévní soustavy
Q270Vrozené chybění a hypoplazie pupeční arterie
Q271Vrozená stenóza renální arterie
Q272Jiné vrozené vady renální arterie
Q273Arteriovenózní vady periferních cév
Q274Vrozená flebektázie
Q278Jiné určené vrozené vady periferní cévní soustavy
Q279Vrozená vada periferní cévní soustavy, NS
Q28Jiné vrozené vady oběhové soustavy
Q280Arteriovenózní malformace přívodných cév mozku
Q281Jiné malformace přívodných cév mozku
Q282Arteriovenózní malformace mozkových cév
Q283Jiné malformace mozkových cév
Q288Jiné určené vrozené vady oběhové soustavy
Q289Vrozená vada oběhové soustavy, NS
Q30Vrozené vady nosu
Q300Atrézie choan
Q301Agenese a nevyvinutí nosu
Q302Zářez, štěrbina a rozštěp nosu
Q303Vrozená proděravěná nosní přepážka
Q308Jiné vrozené vady nosu
Q309Vrozená vada nosu, NS
Q31Vrozené vady hrtanu
Q310Diafragma hrtanu
Q311Vrozená subglotická stenóza
Q312Hypoplazie hrtanu
Q313Laryngokela
Q314Vrozený hrtanový stridor
Q318Jiné vrozené vady hrtanu
Q319Vrozená vada hrtanu, NS
Q32Vrozené vady průdušnice a průdušky
Q320Vrozená tracheomalacie
Q321Jiné vrozené vady průdušnice
Q322Vrozená bronchomalacie
Q323Vrozené zúžení bronchu
Q324Jiné vrozené vady bronchu
Q33Vrozené vady plic
Q330Vrozená cystická plíce
Q331Přídatný lalok plic
Q332Sekvestrace plic
Q333Nevyvinutí plic
Q334Vrozené bronchiektazie
Q335Ektopická tkáň v plicích
Q336Hypoplazie a dysplazie plic
Q338Jiné vrozené vady plic
Q339Vrozená vada plic, NS
Q34Jiné vrozené vady dýchací soustavy
Q340Vada pohrudnice
Q341Vrozená cysta – mezihrudí – mediastina
Q348Jiné určené vrozené vady dýchací soustavy
Q349Vrozená vada dýchací soustavy, NS
Q35Rozštěp patra
Q350Oboustranný rozštěp tvrdého patra
Q351Jednostranný rozštěp tvrdého patra
Q352Oboustranný rozštěp měkkého patra
Q353Jednostranný rozštěp měkkého patra
Q354Rozštěp tvrdého patra s rozštěpem měkkého patra, oboustranný
Q355Rozštěp tvrdého patra s rozštěpem měkkého patra, jednostranný
Q356Střední rozštěp patra
Q357Rozštěp čípku
Q358Oboustranný rozštěp patra, NS
Q359Jednostranný rozštěp patra, NS
Q36Rozštěp rtu
Q360Oboustranný rozštěp rtu
Q361Střední rozštěp rtu
Q369Jednostranný rozštěp rtu
Q37Rozštěp patra s rozštěpem rtu
Q370Oboustranný rozštěp tvrdého patra s rozštěpem rtu
Q371Jednostranný rozštěp tvrdého patra s rozštěpem rtu
Q372Oboustranný rozštěp měkkého patra s rozštěpem rtu
Q373Jednostranný rozštěp měkkého patra s rozštěpem rtu
Q374Oboustranný rozštěp tvrdého a měkkého patra s rozštěpem rtu
Q375Jednostranný rozštěp tvrdého a měkkého patra s rozštěpem rtu
Q378Neurčený oboustranný rozštěp patra s rozštěpem rtu
Q379Neurčený jednostranný rozštěp patra s rozštěpem rtu
Q38Jiné vrozené vady jazyka, úst a hltanu
Q380Vrozené malformace rtů, nezařazené jinde
Q381Ankyloglossie
Q382Makroglossie
Q383Jiné vrozené vady jazyka
Q384Vrozené malformace slinných žláz a vývodů
Q385Vrozené vady patra, nezařazené jinde
Q386Jiné vrozené malformace úst
Q387Hltanová výchlipka
Q388Jiné vrozené vady hltanu
Q39Vrozené vady jícnu
Q390Atrézie jícnu bez píštěle
Q391Atrézie jícnu s tracheo-oesofagickou píštělí
Q392Vrozená tracheo-oesofagická píštěl bez atrézie
Q393Vrozená stenóza a striktura jícnu
Q394Diafragma jícnu
Q395Vrozená dilatace jícnu
Q396Divertikl jícnu
Q398Jiné vrozené vady jícnu
Q399Vrozená vada jícnu, NS
Q40Jiné vrozené vady horní části trávicí soustavy
Q400Vrozená hypertrofická stenóza pyloru
Q401Vrozená hiátová kýla
Q402Jiné určené vrozené vady žaludku
Q403Vrozená vada žaludku, NS
Q408Jiné určené vrozené vady horní části trávicí soustavy
Q409Vrozená vada horní části trávicí soustavy, NS
Q41Vrozené chybění, atrézie a stenóza tenkého střeva
Q410Vrozené chybění, atrézie a stenóza dvanáctníku
Q411Vrozené chybění, atrézie a stenóza jejuna
Q412Vrozené chybění, atrézie a stenóza ilea
Q418Vrozené chybění, atrézie a stenóza jiných určených částí tenkého střeva
Q419Vrozené chybění, atrézie a stenóza tenkého střeva bez určení části
Q42Vrozené chybění, atrézie a stenóza tlustého střeva
Q420Vrozené chybění, atrézie a stenóza konečníku s píštělí
Q421Vrozené chybění, atrézie a stenóza konečníku bez píštěle
Q422Vrozené chybění, atrézie a stenóza řiti s píštělí
Q423Vrozené chybění, atrézie a stenóza řiti bez píštěle
Q428Vrozené chybění, atrézie a stenóza jiných částí tlustého střeva
Q429Vrozené chybění, atrézie a stenóza tlustého střeva bez určení části
Q43Jiné vrozené vady střeva
Q430Meckelův divertikl
Q431Hirschsprungova nemoc
Q432Jiné vrozené funkční poruchy tlustého střeva
Q433Vrozené vady fixace střev
Q434Zdvojení střeva
Q435Ektopická řiť
Q436Vrozená píštěl konečníku a řiti
Q437Přetrvávající kloaka
Q438Jiné určené vrozené vady střev
Q439Vrozená vada střeva, NS
Q44Vrozené vady žlučníku, žlučovodů a jater
Q440Ageneze, aplazie a hypoplazie žlučníku
Q441Jiné vrozené vady žlučníku
Q442Atrézie žlučových cest
Q443Vrozená stenóza a striktura žlučových cest
Q444Cysta choledochu
Q445Jiné vrozené vady žlučových cest
Q446Cystická nemoc jater
Q447Jiné vrozené vady jater
Q45Jiné vrozené vady trávicí soustavy
Q450Ageneze, aplazie a hypoplazie slinivky břišní – pankreatu
Q451Prstencový pankreas
Q452Vrozená cysta slinivky břišní
Q453Jiné vrozené vady slinivky břišní a pankreatického vývodu
Q458Jiné určené vrozené vady trávicí soustavy
Q459Vrozená vada trávicí soustavy, NS
Q50Vrozené vady vaječníků, vejcovodů a širokých vazů
Q500Vrozené chybění vaječníku
Q501Vývojová cysta vaječníku
Q502Vrozená torze vaječníku
Q503Jiné vrozené vady vaječníku
Q504Embryonální cysta vejcovodu
Q505Embryonální cysta širokého vazu
Q506Jiné vrozené vady vejcovodu a širokého vazu
Q51Vrozené vady dělohy a děložního hrdla
Q510Ageneze a aplazie dělohy
Q511Zdvojení dělohy se zdvojením cervixu a pochvy
Q512Jiné zdvojení dělohy
Q513Uterus bicornis
Q514Uterus unicornis
Q515Ageneze a aplazie hrdla děložního
Q516Embryonální cysta hrdla děložního
Q517Vrozené píštěle mezi dělohou a trávicími a močovými orgány
Q518Jiné vrozené vady dělohy a hrdla děložního
Q519Vrozená vada dělohy a hrdla děložního, NS
Q52Jiné vrozené vady ženských pohlavních orgánů
Q520Vrozené chybění pochvy
Q521Zdvojení pochvy
Q522Vrozená rektovaginální píštěl
Q523Neperforovaný hymen
Q524Jiné vrozené vady pochvy
Q525Spojení pysků
Q526Vrozené vady klitorisu
Q527Jiné vrozené vady vulvy
Q528Jiné určené vrozené vady ženských pohlavních orgánů
Q529Vrozená vada ženských pohlavních orgánů, NS
Q53Nesestouplé varle
Q530Ektopické varle
Q531Jednostranně nesestouplé varle
Q532Oboustranně nesestouplé varle
Q539Nesestouplé varle, NS
Q54Hypospadie
Q540Hypospadie balanická
Q541Hypospadie penilní
Q542Hypospadie penoskrotální
Q543Hypospadie perineální
Q544Vrozená chordea
Q548Jiné hypospadie
Q549Hypospadie, NS
Q55Jiné vrozené vady mužských pohlavních orgánů
Q550Chybění nebo aplazie varlete
Q551Hypoplazie varlete a skrota
Q552Jiné vrozené vady varlete a skrota
Q553Atrézie chámovodu
Q554Jiné vrozené vady chámovodu, nadvarlete, semenných váčků a prostaty
Q555Vrozené chybění a aplazie pyje
Q556Jiné vrozené vady pyje
Q558Jiné určené vrozené vady mužských pohlavních orgánů
Q559Vrozená vada mužských pohlavních orgánů, NS
Q56Neurčité pohlaví a pseudohermafroditismus
Q560Hermafroditismus, nezařazený jinde
Q561Mužský pseudohermafroditismus, nezařazený jinde
Q562Ženský pseudohermafroditismus, nezařazený jinde
Q563Pseudohermafroditismus, NS
Q564Neurčité pohlaví, NS
Q60Renální ageneze a hypoplazie
Q600Jednostranná ageneze ledviny
Q601Oboustranná ageneze ledvin
Q602Ageneze ledviny, NS
Q603Jednostranná hypoplazie ledviny
Q604Oboustranná hypoplazie ledvin
Q605Hypoplazie ledviny, NS
Q606Potterův syndrom
Q61Cystická nemoc ledvin
Q610Jediná vrozená cysta ledviny
Q611Polycystická ledvina, infantilního typu
Q612Polycystická ledvina, typu dospělých
Q613Polycystická ledvina, NS
Q614Dysplazie ledviny
Q615Cystická dřeň ledviny
Q618Jiné cystické nemoci ledvin
Q619Cystická nemoc ledvin, NS
Q62Vrozené obstrukční defekty ledvinové pánvičky a vrozené vady močovodu
Q620Vrozená hydronefróza
Q621Atrézie a stenóza močovodu
Q622Vrozený megaloureter
Q623Jiné obstrukční defekty ledvinové pánvičky a močovodu
Q624Ageneze močovodu
Q625Zdvojení močovodu
Q626Špatné umístění močovodu
Q627Vrozený vesiko-uretero-renální reflux
Q628Jiné vrozené vady močovodu
Q63Jiné vrozené vady ledvin
Q630Přídatná ledvina
Q631Laločnatá, spojená a podkovovitá ledvina
Q632Ektopická ledvina
Q633Hyperplastická a obrovská ledvina
Q638Jiné určené vrozené vady ledvin
Q639Vrozená vada ledvin, NS
Q64Jiné vrozené vady močové soustavy
Q640Epispadie
Q641Extrofie močového měchýře
Q642Vrozená zadní uretrální chlopeň
Q643Jiná atrézie a stenóza močové trubice a hrdla močového měchýře
Q644Vady urachu
Q645Vrozené chybění močového měchýře a močové trubice
Q646Vrozený divertikl močového měchýře
Q647Jiné vrozené vady močového měchýře a močové trubice
Q648Jiné určené vrozené vady močové soustavy
Q649Vrozená vada močové soustavy, NS
Q65Vrozené deformity kyčle
Q650Vrozené jednostranné vykloubení kyčle
Q651Vrozené oboustranné vykloubení kyčle
Q652Vrozené vykloubení kyčle, NS
Q653Vrozená jednostranná subluxace kyčle
Q654Vrozená oboustranná subluxace kyčle
Q655Vrozená subluxace kyčle, NS
Q656Nestabilní kyčel
Q658Jiné vrozené deformity kyčle
Q659Vrozená deformita kyčle, NS
Q66Vrozené deformity nohou
Q660Pes equinovarus
Q661Pes calcaneovarus
Q662Metatarsus varus
Q663Jiné vrozené varózní deformity nohy
Q664Pes calcaneovalgus
Q665Vrozená plochá noha
Q666Jiné vrozené valgózní deformity nohy
Q667Abnormálně vyklenutá noha – pes cavus
Q668Jiné vrozené deformity nohou
Q669Vrozená deformita nohy, NS
Q67Vrozené svalově-kosterní deformity hlavy, obličeje, páteře a hrudníku
Q670Asymetrie obličeje
Q671Stlačený obličej
Q672Dolichocefalie
Q673Plagiocefalie
Q674Jiné vrozené deformity lebky, obličeje a čelisti
Q675Vrozené deformity páteře
Q676Vpadlý hrudník – pectus excavatum
Q677Pectus carinatum
Q678Jiné vrozené deformity hrudníku
Q68Jiné vrozené svalově-kosterní deformity
Q680Vrozené vady musculi sternocleidomastoidei
Q681Vrozené deformity ruky
Q682Vrozená deformita kolena
Q683Vrozené zkřivení stehenní kosti
Q684Vrozené zkřivení kostí holenní a lýtkové
Q685Vrozené zkřivení dlouhých kostí nohy, NS
Q688Jiné určené vrozené svalově-kosterní deformity
Q69Polydaktylie
Q690Nadpočetný(-é) prst(-y) ruky(-ou)
Q691Nadpočetný(-é) palec(-ce) ruky(-ou)
Q692Nadpočetný(-é) prst(-y) nohy(-ou)
Q699Polydaktylie, NS
Q70Syndaktylie
Q700Sloučené prsty ruky
Q701Blanitě spojené prsty ruky
Q702Sloučené prsty nohy
Q703Blanitě spojené prsty nohy
Q704Polysyndaktylie
Q709Syndaktylie, NS
Q71Redukční defekty horní končetiny
Q710Vrozené úplné chybění horní(-ch) končetin(-y)
Q711Vrozené chybění nadloktí a předloktí s přítomností ruky
Q712Vrozené chybění obou předloktí a ruky
Q713Vrozené chybění ruky a prstu(ů)
Q714Podélný redukční defekt kosti vřetenní
Q715Podélný redukční defekt kosti loketní
Q716Klepetovitá ruka
Q718Jiné redukční defekty horní(-ch) končetin(-y)
Q719Redukční defekt horní končetiny, NS
Q72Redukční defekty dolní končetiny
Q720Vrozené úplné chybění dolní(-ch) končetin(-y)
Q721Vrozené chybění stehna a holeně s přítomností nohy
Q722Vrozené chybění obou holení a nohou
Q723Vrozené chybění nohy a prstu(-ů) nohy
Q724Podélný redukční defekt stehenní kosti
Q725Podélný redukční defekt holenní kosti
Q726Podélný redukční defekt lýtkové kosti
Q727Rozštěpená noha
Q728Jiné redukční defekty dolní(-ch) končetin(-y)
Q729Redukční defekt dolní končetiny, NS
Q73Redukční defekty neurčené končetiny
Q730Vrozené chybění neurčené(-ých) končetin(-y)
Q731Phocomelia neurčené(-ých) končetin(-y)
Q738Jiné redukční defekty neurčené(-ých) končetin(-y)
Q74Jiné vrozené vady končetin(-y)
Q740Jiné vrozené vady horní(-ch) končetin(-y), včetně pletence ramenního
Q741Vrozené vady kolena
Q742Jiné vrozené vady dolní(-ch) končetin(-y), včetně pánevního pletence
Q743Arthrogryposis multiplex congenita
Q748Jiné určené vrozené vady končetin(-y)
Q749Neurčená vrozená vada končetin(-y)
Q75Jiné vrozené vady kostí lebky a obličeje
Q750Craniosynostosis
Q751Kraniofaciální dysostóza
Q752Hypertelorismus
Q753Makrocefalie
Q754Mandibulofaciální dysostóza
Q755Okulomandibulární dysostóza
Q758Jiné určené vrozené malformace kostí lebky a obličeje
Q759Vrozená malformace kostí lebky a obličeje, NS
Q76Vrozené vady páteře a kostěného hrudníku
Q760Spina bifida occulta
Q761Klippelův-Feilův syndrom
Q762Vrozená spondylolistéza
Q763Vrozená skolióza způsobená vrozenou vadou kostí
Q764Jiné vrozené vady páteře bez spojení se skoliózou
Q765Krční žebro
Q766Jiné vrozené malformace žeber
Q767Vrozená malformace hrudní kosti
Q768Jiné vrozené vady kostěného hrudníku
Q769Vrozená vada kostěného hrudníku, NS
Q77Osteochondrodysplazie s poruchou růstu dlouhých kostí a páteře
Q770Achondrogenesis
Q771Zhoubné trpaslictví
Q772Syndrom krátkého žebra
Q773Chondrodysplasia punctata
Q774Achondroplazie
Q775Diastrofická dysplazie
Q776Chondroektodermová dysplazie
Q777Spondyloepifýzová dysplazie
Q778Jiná osteochondrodysplazie s poruchou růstu dlouhých kostí a páteře
Q779Osteochondrodysplazie s poruchou růstu dlouhých kostí a páteře, NS
Q78Jiné osteochondrodysplazie
Q780Osteogenesis imperfekta
Q781Polyostotická fibrózní dysplazie
Q782Osteopetrosis
Q783Progresivní diafýzová dysplazie
Q784Enchondromatóza
Q785Metafýzová dysplazie
Q786Mnohočetné vrozené exostózy
Q788Jiné určené osteochondrodysplazie
Q789Osteochondrodysplazie, NS
Q79Vrozené vady svalové a kosterní soustavy, nezařazené jinde
Q790Vrozená brániční kýla
Q791Jiné vrozené vady bránice
Q792Exomphalus
Q793Gastroschisis
Q794Syndrom zmenšeného břicha
Q795Jiné vrozené vady břišní stěny
Q796Ehlersův-Danlosův syndrom
Q798Jiné vrozené vady svalové a kosterní soustavy
Q799Vrozené vady svalové a kosterní soustavy, NS
Q80Vrozená ichtyóza
Q800Obecná ichtyóza
Q801Ichtyóza vázaná na X chromozom
Q802Lamelární ichtyóza
Q803Vrozená erytroderma bulózně ichtyoziformní
Q804Plod harlekýn
Q808Jiná vrozená ichtyóza
Q809Vrozená ichtyóza, NS
Q81Epidermolysis bullosa
Q810Prostá bulózní epidermolýza
Q811Letální epidermolysis bullosa
Q812Epidermolysis bullosa dystrophica
Q818Jiná epidermolysis bullosa
Q819Epidermolysis bullosa, NS
Q82Jiné vrozené vady kůže
Q820Dědičný lymfedém
Q821Xeroderma pigmentosum
Q822Mastocytóza
Q823Incontinentia pigmenti
Q824Ektodermová dysplazie (anhydrotická)
Q825Vrozený nenádorový névus
Q828Jiné určené vrozené vady kůže
Q829Vrozená vada kůže, NS
Q83Vrozené vady prsu
Q830Vrozené chybění prsu s chyběním bradavky
Q831Přídatný prs
Q832Chybění bradavky
Q833Přídatná bradavka
Q838Jiné vrozené vady prsu
Q839Vrozená vada prsu, NS
Q84Jiné vrozené vady kožního krytu
Q840Vrozená alopecie
Q841Vrozené morfologické poruchy vlasů, nezařazené jinde
Q842Jiné vrozené vady vlasů
Q843Anonychie
Q844Vrozená leukonychie
Q845Zvětšené a hypertrofické nehty
Q846Jiné vrozené vady nehtů
Q848Jiné určené vrozené vady kožního krytu
Q849Vrozené vady kožního krytu, NS
Q85Fakomatózy, nezařazené jinde
Q850Neurofibromatóza (nezhoubná)
Q851Tuberózní skleróza
Q858Jiné fakomatózy, nezařazené jinde
Q859Fakomatóza, NS
Q86Vrozené malformační syndromy způsobené známými zevními příčinami, nezařazené jinde
Q860Alkoholový syndrom plodu (dysmorfní)
Q861Hydantoinátový syndrom plodu
Q862Vady tvaru způsobené Warfarinem
Q868Jiné vrozené malformační syndromy způsobené známými
Q87Jiné určené vrozené malformační syndromy postihující více systémů
Q870Vrozené malformační syndromy postihující převážně vzhled obličeje
Q871Vrozené malformační syndromy spojené převážně s malým vzrůstem
Q872Vrozené malformační syndromy postihující převážně končetiny
Q873Vrozené malformační syndromy s časným nadměrným vzrůstem
Q874Marfanův syndrom
Q875Jiné vrozené malformační syndromy s jinými změnami kostry
Q878Jiné určené vrozené malformační syndromy, nezařazené jinde
Q89Jiné vrozené vady, nezařazené jinde
Q890Vrozené vady sleziny
Q891Vrozené vady nadledviny
Q892Vrozené vady jiných žláz s vnitřní sekrecí
Q893Situs inversus – obrácená poloha (útrob)
Q894Spojená (srostlá) dvojčata
Q897Mnohočetné vrozené vady, nezařazené jinde
Q898Jiné určené vrozené vady
Q899Vrozená vada, NS
Q90Downův syndrom
Q900Trisomie 21, meiotická nondisjunkce
Q901Trisomie 21, mozaika (mitotická nondisjunkce)
Q902Trisomie 21, translokace
Q909Downův syndrom, NS
Q91Syndromy Edwardsův a Patauův
Q910Trisomie 18, meiotická nondisjunkce
Q911Trisomie 18, mozaika (mitotická nondisjunkce)
Q912Trisomie 18, translokace
Q913Edwardsův syndrom, NS
Q914Trisomie 13, meiotická nondisjunkce
Q915Trisomie 13, mozaika (mitotická nondisjunkce)
Q916Trisomie 13, translokace
Q917Patauův syndrom, NS
Q92Jiné trisomie a částečné trisomie autosomů, nezařazené jinde
Q920Úplná chromosomální trisomie, meiotická nondisjunkce
Q921Úplná chromosomální trisomie, mozaika (mitotická nondisjunkce)
Q922Větší částečná trisomie
Q923Menší částečná trisomie
Q924Duplikace patrná pouze v prometafázi
Q925Duplikace s jinou komplexní přestavbou
Q926Nadpočetné zvláštní (marker) chromosomy
Q927Triploidie a polyploidie
Q928Jiná určená trisomie a částečná trisomie autosomů
Q929Trisomie a částečná trisomie autosomů, NS
Q93Monosomie a delece autosomů, nezařazená jinde
Q930Úplná autosomální monosomie, meiotická nondisjunkce
Q931Úplná autosomální monosomie, mozaika (mitotická nondisjunkce)
Q932Chromozom změněný v prstencový nebo dicentrický
Q933Delece krátkého raménka chromosomu 4
Q934Delece krátkého raménka chromosomu 5
Q935Jiná delece části chromosomu
Q936Delece patrná pouze v prometafázi
Q937Delece s jinými komplexními přestavbami
Q938Jiné delece autosomů
Q939Delece autosomů, NS
Q95Balancované přestavby a strukturální zvláštnosti (markery), nezařazené jinde
Q950Balancované translokace a inserce u jedince bez klinických projevů
Q951Inverze chromosomů u jedince bez klinických projevů
Q952Balancované přestavby autosomů u jedince s klinickými projevy
Q953Balancované přestavby pohlavních chromosomů a autosomů s klinickými projevy
Q954Jedinci se zvláštním (marker) heterochromatinem
Q955Jedinci s fragilními místy na autosomech
Q958Jiné balancované přestavby a strukturní zvláštnosti (markery)
Q959Balancované přestavby a strukturní zvláštnosti (markery), NS
Q96Turnerův syndrom
Q960Karyotyp 45,X
Q961Karyotyp 46,X iso (Xq)
Q962Karyotyp 46,X s abnormálním pohlavním chromosomem, vyjma iso (Xq)
Q963Mozaika, 45,X/46,XX nebo XY
Q964Mozaika, 45,X/jiná buněčná linie s abnormálním pohlavním chromosomem
Q968Jiné varianty Turnerova syndromu
Q969Turnerův syndrom, NS
Q97Jiné abnormality pohlavních chromosomů, ženský fenotyp, nezařazené jinde
Q970Karyotyp 47,XXX
Q971Žena s více než třemi X chromosomy
Q972Mozaika, linie s rozdílným počtem X chromosomů
Q973Žena s karyotypem 46,XY
Q978Jiné určené abnormality pohlavních chromosomů, ženský fenotyp
Q979Abnormalita pohlavních chromosomů, ženský fenotyp, NS
Q98Jiné abnormality pohlavních chromosomů, mužský fenotyp, nezařazené jinde
Q980Klinefelterův syndrom, karyotyp 47,XXY
Q981Klinefelterův syndrom, muž s více než dvěma X chromosomy
Q982Klinefelterův syndrom, muž s karyotypem 46,XX
Q983Jiný muž s karyotypem 46,XX
Q984Klinefelterův syndrom, NS
Q985Karyotyp 47,XYY
Q986Muž se strukturní odchylkou pohlavních chromosomů
Q987Muž s mozaikou pohlavních chromosomů
Q988Jiné určené abnormality pohlavních chromosomů, mužský fenotyp
Q989Abnormalita pohlavních chromosomů, mužský fenotyp, NS
Q99Jiné abnormality chromosomů, nezařazené jinde
Q990Mozaika 46,XX/46,XY
Q991Pravý hermafrodit 46,XX
Q992Fragilní X chromosom
Q998Jiné určené abnormality chromosomů
Q999Abnormalita chromosomů, NS
R00Abnormality srdeční činnosti (tepu)
R000Tachykardie, NS
R001Bradykardie, NS
R002Palpitace
R008Jiné a neurčené abnormality srdeční činnosti
R01Srdeční šelesty a jiné srdeční zvuky
R010Benigní a nevinné srdeční šelesty
R011Srdeční šelest, NS
R012Jiné srdeční zvuky
R02Gangréna nezařazená jinde
R03Zjištění abnormálního krevního tlaku bez diagnózy
R030Zjištění zvýšeného krevního tlaku bez diagnózy hypertenze
R031Zjištění nespecifického nízkého krevního tlaku
R04Krvácení z dýchacích cest
R040Krvácení z nosu – epistaxis
R041Krvácení z hrdla
R042Hemoptýza
R048Krvácení z jiných lokalizací dýchacích cest
R049Krvácení z dýchacích cest, NS
R05Kašel
R06Nepravidelnosti dýchání
R060Dušnost – dyspnoe
R061Stridor
R062Sípání
R063Periodické dýchání
R064Hyperventilace
R065Dýchání ústy
R066Škytání
R067Kýchání
R068Jiné a neurčené nepravidelnosti dýchání
R07Bolest v hrdle a na hrudi
R070Bolest v hrdle
R071Bolest na hrudi při dýchání
R072Prekordiální bolest
R073Jiná bolest hrudi
R074Bolest hrudi, NS
R09Jiné příznaky a znaky týkající se oběhové a dýchací soustavy
R090Asfyxie
R091Zánět pohrudnice – pleuritis
R092Zástava dechu
R093Abnormální sputum
R098Jiné určené příznaky a znaky týkající se oběhové a dýchací soustavy
R10Břišní a pánevní bolest
R100Akutní břicho
R101Bolest umístěná do horní části břicha
R102Pánevní a perineální bolest
R103Bolest umístěná do jiných míst dolní části břicha
R104Jiná a neurčená břišní bolest
R11Nausea a zvracení
R12Pálení žáhy
R13Dysfagie
R14Flatulence a příbuzné stavy
R15Inkontinence stolice
R16Hepatomegalie a splenomegalie, nezařazená jinde
R160Hepatomegalie – zvětšení jater, nezařazené jinde
R161Splenomegalie – zvětšení sleziny, nezařazené jinde
R162Hepatomegalie se splenomegalií, nezařazená jinde
R17Neurčená žloutenka
R18Ascites
R19Jiné příznaky a znaky týkající se trávicí soustavy a břicha
R190Zduření, útvar a bulka nitrobřišní a pánevní
R191Abnormální střevní zvuky
R192Viditelná peristaltika
R193Ztuhlost – rigidita – břicha
R194Změny vlastností střev
R195Jiné nepravidelnosti stolice
R196Zápach z úst
R198Jiné určené příznaky a znaky týkající se trávicí soustavy a břicha
R20Poruchy kožního čití
R200Anestézie kůže
R201Hypestézie kůže
R202Parestézie kůže
R203Hyperestézie
R208Jiné a neurčené poruchy kožního čití
R21Vyrážka a jiné nespecifické kožní erupce
R22Lokalizované zduření, útvar nebo bulka kůže a podkožního vaziva
R220Lokalizované zduření, útvar a bulka, hlavy
R221Lokalizované zduření, útvar a bulka, krku
R222Lokalizované zduření, útvar a bulka, trupu
R223Lokalizované zduření, útvar a bulka, horní končetiny
R224Lokalizované zduření, útvar a bulka, dolní končetiny
R227Lokalizované zduření, útvar a bulka, mnohočetných lokalizací
R229Lokalizované zduření, útvar a bulka, NS
R23Jiné kožní změny
R230Cyanóza
R231Bledost – pallor
R232Zrudnutí
R233Samovolné ekchymózy
R234Změny kožní struktury
R238Jiné a neurčené kožní změny
R25Abnormální bezděčné pohyby
R250Abnormální pohyby hlavy
R251Třes – tremor – , NS
R252Křeče a spasmy
R253Fascikulace – záškuby svalových snopečků
R258Jiné a neurčené abnormální bezděčné pohyby
R26Poruchy chůze a pohyblivosti
R260Ataktická chůze
R261Paralytická chůze
R262Obtížná chůze, nezařazená jinde
R268Jiné a neurčené abnormality chůze a pohyblivosti
R27Jiný nedostatek koordinace
R270Ataxie, NS
R278Jiný a neurčený nedostatek koordinace
R29Jiné příznaky a znaky týkající se nervové a svalové a kosterní soustavy
R290Tetanie
R291Meningismus
R292Abnormální reflexy
R293Abnormální postoj (držení těla)
R294Lupavý kyčel
R298Jiné a neurčené příznaky a znaky týkající se nervové a svalové a kosterní soustavy
R30Bolest spojená s močením
R300Dysurie
R301Tenesmus vesicalis
R309Bolestivé močení, NS
R31Neurčená hematurie
R32Neurčená inkontinence moči
R33Retence – zadržení moči
R34Anurie a oligurie
R35Polyurie
R36Výtok z močové trubice
R39Jiné příznaky a znaky týkající se močové soustavy
R390Extravazace moči
R391Jiné potíže s močením
R392Extrarenální urémie
R398Jiné a neurčené příznaky a znaky týkající se močové soustavy
R40Spavost – somnolence, ztrnulost – stupor a bezvědomí – koma
R400Spavost – somnolence
R401Ztrnulost – stupor
R402Bezvědomí – coma, NS
R41Jiné příznaky a znaky týkající se funkcí vnímání a vědomí
R410Desorientace, NS
R411Anterográdní amnézie
R412Retrográdní amnézie
R413Jiná amnézie
R418Jiné a neurčené příznaky a znaky týkající se funkcí vnímání a vědomí
R42Závrať – vertigo
R43Poruchy čichu a chuti
R430Anosmie
R431Parosmie
R432Parageusie
R438Jiné a neurčené poruchy čichu a chuti
R44Jiné příznaky a znaky týkající se celkového čití a vnímání
R440Sluchové halucinace
R441Zrakové halucinace
R442Jiné halucinace
R443Halucinace, NS
R448Jiné a neurčené příznaky a znaky týkající se celkového čití a vnímání
R45Příznaky a znaky týkající se emočního stavu
R450Nervozita
R451Neklid a nepokoj
R452Pocit neštěstí
R453Sklíčenost a apatie
R454Popudlivost, vznětlivost a hněv
R455Nepřátelství
R456Fyzické násilí
R457Stav emočního šoku a stresu, NS
R458Jiné příznaky a znaky týkající se emočního stavu
R46Příznaky a znaky týkající se vzezření a chování
R460Velmi nízká úroveň osobní hygieny
R461Bizarní osobní vzhled
R462Podivné a nevysvětlitelné chování
R463Přehnané, přepjaté chování
R464Zpomalenost a chabé reagování
R465Podezíravost a význačná vyhýbavost
R466Nepřiměřená starostlivost a předsudky se stresovými následky
R467Mnohomluvnost a nepodstatné podrobnosti, ztěžující kontakt
R468Jiné příznaky a znaky týkající se vzezření a chování
R47Poruchy řeči nezařazené jinde
R470Dysfázie a afázie
R471Anartrie a dysartrie
R478Jiné a neurčené poruchy řeči
R48Dyslexie a jiné znakové poruchy nezařazené jinde
R480Dyslexie a alexie
R481Agnosie
R482Apraxie
R488Jiné a neurčené znakové poruchy
R49Poruchy hlasu
R490Dysfonie
R491Afonie
R492Hypernasalita a hyponasalita
R498Jiné a neurčené poruchy hlasu
R50Horečka neznámého původu
R500Horečka s třesavkou
R501Trvalá horečka
R509Horečka, NS
R51Bolest hlavy, NS
R52Bolest nezařazená jinde
R520Akutní bolest
R521Chronická neztišitelná bolest
R522Jiná chronická bolest
R529Bolest, NS
R53Nevolnost a únava
R54Stáří – senilita
R55Mdloba – synkopa a kolaps – zhroucení
R56Křeče, nezařazené jinde
R560Febrilní křeče
R568Jiné a neurčené křeče
R57Šok, nezařazený jinde
R570Kardiogenní šok
R571Hypovolemický šok
R578Jiný šok
R579Šok NS
R58Krvácení, nezařazené jinde
R59Zvětšené mízní uzliny
R590Lokalizované zvětšení mízních uzlin
R591Celkové zvětšení mízních uzlin
R599Zvětšené mízní uzliny, NS
R60Edém – otok, nezařazený jinde
R600Lokalizovaný edém
R601Celkový edém
R609Edém, NS
R61Nadměrné pocení – hyperhidróza
R610Lokalizovaná hyperhidróza
R611Celková hyperhidróza
R619Hyperhidróza, NS
R62Nedostatek předpokládaného normálního fyziologického vývoje
R620Zpožděné dosažení předpokládaného fyziologického vývojového stadia
R628Jiný nedostatek předpokládaného normálního fyziologického vývoje
R629Nedostatek předpokládaného normálního fyziologického vývoje, NS
R63Příznaky a znaky týkající se potravy a příjmu tekutin
R630Anorexie – nechutenství
R631Polydipsie
R632Polyfagie
R633Potíže a špatně vedené krmení
R634Abnormální ztráta hmotnosti
R635Dosažení abnormální hmotnosti
R638Jiné příznaky a znaky týkající se potravy a příjmu tekutin
R64Kachexie
R68Jiné celkové příznaky a znaky
R680Hypotermie, bez vazby na nízkou okolní teplotu
R681Nespecifické příznaky vlastní pro období dětství
R682Suchost úst, NS
R683Paličkovité prsty
R688Jiné určené celkové příznaky a znaky
R69Neznámé a neurčené příčiny nemocnosti
R70Zvýšená rychlost sedimentace červených krvinek a abnormality viskozity plazmy
R700Zvýšená rychlost sedimentace červených krvinek
R701Abnormální vazkost plazmy
R71Abnormality červených krvinek
R72Abnormality bílých krvinek, nezařazené jinde
R73Zvýšená hladina krevní glukózy
R730Abnormální test glukosové tolerance
R739Hyperglykémie, NS
R74Abnormální hladiny enzymů v séru
R740Zvýšení hladin transaminázy nebo dehydrogenázy kyseliny mléčné [LDH]
R748Abnormální hladiny jiných sérových enzymů
R749Abnormální hladina neurčeného sérového enzymu, NS
R75Laboratorní průkaz viru lidské imunodeficience [HIV]
R76Jiné abnormální imunologické nálezy v séru
R760Zvýšený titr protilátek
R761Abnormální reakce na tuberkulinový test
R762Falešně pozitivní serologický test na syfilis
R768Jiné určené abnormální imunologické nálezy v séru
R769Abnormální imunologické nálezy v séru, NS
R77Jiné abnormality plazmatických bílkovin
R770Abnormalita albuminu
R771Abnormalita globulinu
R772Abnormalita alfafetoproteinu
R778Jiné určené abnormality plazmatických bílkovin
R779Abnormalita plazmatické bílkoviny, NS
R78Nálezy léčiv (drog) a jiných látek normálně v krvi nepřítomných
R780Nález alkoholu v krvi
R781Nález opiátových drog v krvi
R782Nález kokainu v krvi
R783Nález halucinogenů v krvi
R784Nález jiných drog s možným návykem v krvi
R785Nález psychotroponích látek v krvi
R786Nález steroidních činitelů v krvi
R787Nález abnormální hladiny těžkých kovů v krvi
R788Nález jiných určených látek normálně v krvi nepřítomných
R789Nález neurčené látky normálně v krvi nepřítomné
R79Jiné abnormální nálezy chemismu krve
R790Abnormální hladina krevních minerálů
R798Jiné určené abnormální nálezy chemismu krve
R799Abnormální nález chemismu krve, NS
R80Izolovaná proteinurie
R81Glykosurie
R82Jiné abnormální nálezy v moči
R820Chylurie
R821Myoglobinurie
R822Biliurie
R823Hemoglobinurie
R824Acetonurie
R825Zvýšení hladiny léků, léčiv, návykových a biologických látek v moči
R826Abnormální hladiny látek, původem především neléčivých, v moči
R827Abnormální nálezy při mikrobiologickém vyšetření moči
R828Abnormální nálezy při cytologickém a histologickém vyšetření moči
R829Jiné a neurčené abnormální nálezy v moči
R83Abnormální nálezy v mozkomíšním moku
R830Abnormální hladina enzymů
R831Abnormální hladina hormonů
R832Abnormální hladina jiných drog, léků a biologických látek
R833Abnormální hladina látek převážně z nelékařských zdrojů
R834Abnormální imunologické nálezy
R835Abnormální mikrobiologické nálezy
R836Abnormální cytologické nálezy
R837Abnormální histologické nálezy
R838Jiné abnormální nálezy
R839Neurčený abnormální nález
R84Abnormální nálezy ve vzorcích z dýchacích orgánů a hrudníku
R840Abnormální hladina enzymů
R841Abnormální hladina hormonů
R842Abnormální hladina jiných drog, léků a biologických látek
R843Abnormální hladina látek převážně z nelékařských zdrojů
R844Abnormální imunologické nálezy
R845Abnormální mikrobiologické nálezy
R846Abnormální cytologické nálezy
R847Abnormální histologické nálezy
R848Jiné abnormální nálezy
R849Neurčený abnormální nález
R85Abnormální nálezy ve vzorcích trávicích orgánů a dutiny břišní
R850Abnormální hladina enzymů
R851Abnormální hladina hormonů
R852Abnormální hladina jiných drog, léků a biologických látek
R853Abnormální hladina látek převážně z nelékařských zdrojů
R854Abnormální imunologické nálezy
R855Abnormální mikrobiologické nálezy
R856Abnormální cytologické nálezy
R857Abnormální histologické nálezy
R858Jiné abnormální nálezy
R859Neurčený abnormální nález
R86Abnormální nálezy ve vzorcích z mužských pohlavních orgánů
R860Abnormální hladina enzymů
R861Abnormální hladina hormonů
R862Abnormální hladina jiných drog, léků a biologických látek
R863Abnormální hladina látek převážně z nelékařských zdrojů
R864Abnormální imunologické nálezy
R865Abnormální mikrobiologické nálezy
R866Abnormální cytologické nálezy
R867Abnormální histologické nálezy
R868Jiné abnormální nálezy
R869Neurčený abnormální nález
R87Abnormální nálezy ve vzorcích z ženských pohlavních orgánů
R870Abnormální hladina enzymů
R871Abnormální hladina hormonů
R872Abnormální hladina jiných drog, léků a biologických látek
R873Abnormální hladina látek převážně z nelékařských zdrojů
R874Abnormální imunologické nálezy
R875Abnormální mikrobiologické nálezy
R876Abnormální cytologické nálezy
R877Abnormální histologické nálezy
R878Jiné abnormální nálezy
R879Neurčený abnormální nález
R89Abnormální nálezy ve vzorcích z jiných orgánů, soustav a tkání
R890Abnormální hladina enzymů
R891Abnormální hladina hormonů
R892Abnormální hladina jiných drog, léků a biologických látek
R893Abnormální hladina látek převážně z nelékařských zdrojů
R894Abnormální imunologické nálezy
R895Abnormální mikrobiologické nálezy
R896Abnormální cytologické nálezy
R897Abnormální histologické nálezy
R898Jiné abnormální nálezy
R899Neurčený abnormální nález
R90Abnormální nálezy při diagnostickém zobrazení centrální nervové soustavy
R900Léze naplňující nitrolební prostor
R908Jiné abnormální nálezy při diagnostickém zobrazení centrální nervové soustavy
R91Abnormální nálezy při diagnostickém zobrazení plic
R92Abnormální nálezy při diagnostickém zobrazení prsu
R93Abnormální nálezy při diagnostickém zobrazení jiných tělních struktur
R930Abnormální nálezy při diagnostickém zobrazení lebky a hlavy, nezařazené jinde
R931Abnormální nálezy při diagnostickém zobrazení srdce a koronárního oběhu
R932Abnormální nálezy při diagnostickém zobrazení jater a žlučových cest
R933Abnormální nálezy při diagnostickém zobrazení jiných částí trávicí soustavy
R934Abnormální nálezy při diagnostickém zobrazení močových orgánů
R935Abnormální nálezy při diagnostickém zobrazení jiných břišních krajin včetně retroperitonea
R936Abnormální nálezy při diagnostickém zobrazení končetin
R937Abnormální nálezy při diagnostickém zobrazení jiných částí svalové a kosterní soustavy
R938Abnormální nálezy při diagnostickém zobrazení jiných určených tělních struktur
R94Abnormální výsledky funkčního vyšetření
R940Abnormální výsledky funkčních vyšetření centrální nervové soustavy
R941Abnormální výsledky funkčních vyšetření periferní nervové soustavy a smyslů
R942Abnormální výsledky funkčních vyšetření plic
R943Abnormální výsledky kardiovaskulárních funkčních vyšetření
R944Abnormální výsledky funkčních vyšetření ledvin
R945Abnormální výsledky funkčního vyšetření jater
R946Abnormální výsledky funkčního vyšetření štítné žlázy
R947Abnormální výsledky jiných endokrinních funkčních vyšetření
R948Abnormální výsledky funkčních vyšetření jiných orgánů a soustav
R95Syndrom náhlé smrti dítěte (kojence)
R96Jiná náhlá smrt z neznámé příčiny
R960Okamžitá smrt
R961Smrt, která nastala dříve než 24 hodin od začátku příznaků, jinak nevysvětlená
R98Smrt bez svědků
R99Jiné nepřesně určené a neurčené příčiny smrti
S00Povrchní poranění hlavy
S000Povrchní poranění vlasové části hlavy
S001Zhmoždění – kontuze – očního víčka a periokulární krajiny
S002Jiná povrchní poranění očního víčka a periokulární krajiny
S003Povrchní poranění nosu
S004Povrchní poranění ucha
S005Povrchní poranění rtu a dutiny ústní
S007Mnohočetná povrchní poranění hlavy
S008Povrchní poranění jiných částí hlavy
S009Povrchní poranění hlavy, část NS
S01Otevřená rána hlavy
S010Otevřená rána vlasové části hlavy
S011Otevřená rána očního víčka a periokulární krajiny
S012Otevřená rána nosu
S013Otevřená rána ucha
S014Otevřená rána tváře a temporomandibulární krajiny
S015Otevřená rána rtu a dutiny ústní
S017Mnohočetné otevřené rány hlavy
S018Otevřená rána jiných částí hlavy
S019Otevřená rána hlavy, část NS
S02Zlomenina kostí lebky a obličeje
S020Zlomenina lebeční klenby – fractura calvae
S021Zlomenina lebeční spodiny – fractura baseos cranii
S022Zlomenina nosních kostí
S023Zlomenina – spodiny očnice – fractura baseos orbitae
S024Zlomenina lícní (jařmové) kosti – fractura ossis zygomatici – a horní čelisti – maxillae
S025Zlomenina zubu
S026Zlomenina dolní čelisti – fractura mandibulae
S027Mnohočetné zlomeniny postihující kosti lebky a obličeje
S028Zlomeniny jiných kostí lebky a obličeje
S029Zlomenina kostí lebky nebo obličeje, část NS
S03Vymknutí, podvrtnutí a natažení kloubů a vazů hlavy
S030Vymknutí čelisti
S031Vymknutí chrupavky přepážky nosní
S032Dislokace zubu
S033Vymknutí jiných a neurčených částí hlavy
S034Podvrtnutí a namožení čelisti
S035Podvrtnutí a natažení kloubů a vazů jiných a neurčených částí hlavy
S04Poranění mozkových nervů
S040Poranění nervu a drah zrakového nervu
S041Poranění okohybného nervu
S042Poranění kladkového nervu
S043Poranění trojklaného nervu
S044Poranění odvádějícího nervu
S045Poranění lícního nervu
S046Poranění sluchového nervu
S047Poranění přídatného nervu
S048Poranění jiných mozkových nervů
S049Poranění neurčeného mozkového nervu
S05Poranění oka a očnice
S050Poranění spojivky a abraze rohovky bez zmínky o cizím tělese
S051Kontuze – zhmoždění – očního bulbu a tkání očnice
S052Roztržení a ruptura oka s výhřezem nebo ztrátou nitrooční tkáně
S053Roztržení oka bez výhřezu nebo ztráty nitrooční tkáně
S054Pronikající – penetrující – rána očnice s nebo bez cizího tělesa
S055Pronikající – penetrující – rána očního bulbu s cizím tělesem
S056Pronikající – penetrující – rána očního bulbu bez cizího tělesa
S057Avulze – vytržení – oka
S058Jiná poranění oka a očnice
S059Poranění oka a očnice, část NS
S06Nitrolební poranění
S060Otřes mozku
S061Traumatický edém mozku
S062Difúzní poranění mozku
S063Ložiskové – fokální – poranění mozku
S064Epidurální krvácení
S065Úrazové subdurální krvácení
S066Úrazové subarachnoidální krvácení
S067Nitrolební poranění s prodlouženým bezvědomím
S068Jiná nitrolební poranění
S069Nitrolební poranění, NS
S07Drtivé poranění (rozdrcení) hlavy
S070Drtivé poranění (rozdrcení) obličeje
S071Drtivé poranění (rozdrcení) lebky
S078Drtivé poranění (rozdrcení) jiných částí hlavy
S079Drtivé poranění (rozdrcení) hlavy, část NS
S08Traumatická amputace části hlavy
S080Odtržení vlasové části (skalpování)
S081Traumatická amputace ucha
S088Traumatická amputace jiných částí hlavy
S089Traumatická amputace neurčené části hlavy
S09Jiná a neurčená poranění hlavy
S090Poranění krevních cév hlavy, nezařazené jinde
S091Poranění svalu a šlachy hlavy
S092Traumatická ruptura – protržení – ušního bubínku
S097Mnohočetná poranění hlavy
S098Jiná určená poranění hlavy
S099Neurčené poranění hlavy
S10Povrchní poranění krku
S100Zhmoždění – kontuze – hrdla
S101Jiná a neurčená povrchní poranění hrdla
S107Mnohočetná povrchní poranění krku
S108Povrchní poranění jiných částí krku
S109Povrchní poranění krku, část NS
S11Otevřená rána krku
S110Otevřená rána postihující hrtan a průdušnici
S111Otevřená rána postihující štítnou žlázu
S112Otevřená rána postihující hltan a krční část jícnu
S117Mnohočetné otevřené rány krku
S118Otevřená rána jiných částí krku
S119Otevřená rána krku, část NS
S12Zlomenina krku
S120Zlomenina prvního krčního obratle
S121Zlomenina druhého krčního obratle
S122Zlomenina jiného určeného krčního obratle
S127Mnohočetné zlomeniny krční páteře
S128Zlomenina jiných částí krku
S129Zlomenina krku, část NS
S13Vymknutí, podvrtnutí a natažení kloubů a vazů v úrovni krku
S130Traumatická ruptura krční meziobratlové ploténky
S131Vymknutí krčního obratle
S132Vymknutí jiných neurčených částí krku
S133Mnohočetná vymknutí krku
S134Podvrtnutí a natažení krční páteře
S135Podvrtnutí a natažení štítné krajiny
S136Podvrtnutí a natažení kloubů a vazů jiných a neurčených částí krku
S14Poranění nervů a míchy v úrovni krku
S140Otřes a edém krční míchy
S141Jiná a neurčená poranění krční míchy
S142Poranění nervového kořene krční míchy
S143Poranění – pažní pleteně – brachiálního plexu
S144Poranění periferních nervů krku
S145Poranění krčních sympatických nervů
S146Poranění jiných a neurčených nervů krku
S15Poranění krevních cév v úrovni krku
S150Poranění – krční tepny – arteriae carotis
S151Poranění vertebrální tepny
S152Poranění zevní hrdelní žíly – venae jugularis externae
S153Poranění vnitřní hrdelní žíly – venae jugularis internae
S157Mnohočetné poranění krevních cév v úrovni krku
S158Poranění jiných krevních cév v úrovni krku
S159Poranění neurčených krevních cév v úrovni krku
S16Poranění svalu a šlachy v úrovni krku
S17Drtivé poranění (rozdrcení) krku
S170Drtivé poranění (rozdrcení) hrtanu a průdušnice
S178Drtivé poranění (rozdrcení) jiných částí krku
S179Drtivé poranění (rozdrcení) krku, část NS
S18Traumatická amputace v úrovni krku
S19Jiná a neurčená poranění krku
S197Mnohočetná poranění krku
S198Jiná určená poranění krku
S199Neurčené poranění krku
S20Povrchní poranění hrudníku
S200Zhmoždění – kontuze – prsu
S201Jiná a neurčená povrchní poranění prsu
S202Zhmoždění – kontuze – hrudníku
S203Jiná povrchní poranění přední stěny hrudníku
S204Jiná povrchní poranění zadní stěny hrudníku
S207Mnohočetná povrchní poranění hrudníku
S208Povrchní poranění jiných a neurčených částí hrudníku
S21Otevřená rána hrudníku
S210Otevřená rána prsu
S211Otevřená rána přední stěny hrudníku
S212Otevřená rána zadní stěny hrudníku
S217Mnohočetné otevřené rány hrudní stěny
S218Otevřená rána jiných částí hrudníku
S219Otevřená rána hrudníku, část NS
S22Zlomenina žebra (žeber), hrudní kosti a hrudní páteře
S220Zlomenina hrudního obratle
S221Mnohočetné zlomeniny hrudní páteře
S222Zlomenina – hrudní kosti – sterna
S223Zlomenina žebra – fractura costae
S224Mnohočetné zlomeniny žeber
S225Prolomený hrudník (zlomenina žebra (-er) s paradoxním dýcháním)
S228Zlomenina jiných částí kostí hrudníku
S229Zlomenina kostí hrudníku bez určení části
S23Vymknutí, podvrtnutí a natažení kloubů a vazů hrudníku
S230Traumatická ruptura hrudní meziobratlové ploténky
S231Vymknutí hrudního obratle
S232Vymknutí jiných a neurčených částí hrudníku
S233Podvrtnutí a natažení hrudní páteře
S234Podvrtnutí a natažení žeber a hrudní kosti
S235Podvrtnutí a natažení jiných a neurčených částí hrudníku
S24Poranění nervů a míchy v úrovni hrudníku
S240Otřes a edém hrudní míchy
S241Jiná a neurčená poranění hrudní míchy
S242Poranění nervového kořene hrudní míchy
S243Poranění periferních nervů hrudníku
S244Poranění hrudních sympatických nervů
S245Poranění jiných nervů hrudníku
S246Poranění neurčeného nervu hrudníku
S25Poranění krevních cév hrudníku
S250Poranění hrudní aorty
S251Poranění nejmenované nebo podklíčkové tepny
S252Poranění horní duté žíly – venae cavae superioris
S253Poranění nejmenované nebo podklíčkové žíly
S254Poranění plicních krevních cév
S255Poranění mezižeberních krevních cév
S257Mnohočetné poranění krevních cév hrudníku
S258Poranění jiných krevních cév hrudníku
S259Poranění neurčených krevních cév hrudníku
S26Poranění srdce
S260Poranění srdce s hemoperikardem
S268Jiná poranění srdce
S269Poranění srdce, NS
S27Poranění jiných a neurčených nitrohrudních orgánů
S270Traumatický pneumotorax
S271Traumatický hemotorax
S272Traumatický pneumohemotorax
S273Jiná poranění plic
S274Poranění průdušky
S275Poranění hrudní části průdušnice
S276Poranění pohrudnice
S277Mnohočetná poranění nitrohrudních orgánů
S278Poranění jiných určených nitrohrudních orgánů
S279Poranění neurčeného nitrohrudního orgánu
S28Rozdrcení hrudníku a traumatická amputace části hrudníku
S280Rozdrcený hrudník
S281Traumatická amputace části hrudníku
S29Jiná a neurčená poranění hrudníku
S290Poranění svalu a šlachy v úrovni hrudníku
S297Mnohočetná poranění hrudníku
S298Jiná určená poranění hrudníku
S299Neurčené poranění hrudníku
S30Povrchní poranění břicha, dolní části zad a pánve
S300Zhmoždění – kontuze – dolní části zad a pánve
S301Zhmoždění – kontuze – břišní stěny
S302Zhmoždění – kontuze – zevních pohlavních orgánů
S307Mnohočetná povrchní poranění břicha, dolní části zad a pánve
S308Jiná povrchní poranění břicha, dolní části zad a pánve
S309Povrchní poranění břicha, dolní části zad a pánve, část NS
S31Otevřená rána břicha, dolní části zad a pánve
S310Otevřená rána dolní části zad a pánve
S311Otevřená rána břišní stěny
S312Otevřená rána pyje
S313Otevřená rána šourku a varlat
S314Otevřená rána pochvy a vulvy
S315Otevřená rána jiných a neurčených zevních pohlavních orgánů
S317Mnohočetné otevřené rány břicha, dolní části zad a pánve
S318Otevřená rána jiných a neurčených částí břicha
S32Zlomenina bederní páteře a pánve
S320Zlomenina bederního – lumbálního – obratle
S321Zlomenina kosti křížové – fractura ossis sacri
S322Zlomenina kostrče – fractura coccygis
S323Zlomenina kyčelní – ilické – kosti
S324Zlomenina acetabula
S325Zlomenina kosti stydké
S327Mnohočetné zlomeniny bederní páteře a pánve
S328Zlomenina jiných a neurčených částí bederní páteře a pánve
S33Vymknutí, podvrtnutí a natažení kloubů a vazů bederní páteře a pánve
S330Traumatická ruptura bederní meziobratlové ploténky
S331Vymknutí bederního obratle
S332Vymknutí kloubu sakroiliakálního a sakrokokcygeálního
S333Vymknutí jiných a neurčených částí bederní páteře a pánve
S334Traumatická ruptura spony stydké
S335Podvrtnutí a natažení bederní páteře
S336Podvrtnutí a natažení sakroiliakálního kloubu
S337Podvrtnutí a natažení jiných a neurčených částí bederní páteře a pánve
S34Poranění nervů a míchy v úrovni břicha, dolní části zad a pánve
S340Otřes a edém bederní míchy
S341Jiné poranění bederní míchy
S342Poranění nervového kořene bederní a křížové páteře
S343Poranění caudy equiny
S344Poranění lumbosakrální pleteně
S345Poranění bederních, křížových a pánevních sympatických nervů
S346Poranění periferního(-ch) nervu(-ů) břicha, dolní části zad a pánve
S348Poranění jiných a neurčených nervů v úrovni břicha, dolní části zad a pánve
S35Poranění krevních cév v úrovni břicha, dolní části zad a pánve
S350Poranění břišní aorty
S351Poranění – dolní duté žíly – venae cavae inferioris
S352Poranění břišní nebo mezenterické tepny
S353Poranění vrátnice – venae portae – nebo slezinné žíly
S354Poranění krevních cév ledviny
S355Poranění kyčelních – ilických – krevních cév
S357Mnohočetná poranění krevních cév v úrovni břicha, dolní části zad a pánve
S358Poranění jiných krevních cév v úrovni břicha, dolní části zad a pánve
S359Poranění neurčených krevních cév v úrovni břicha, dolní části zad a pánve
S36Poranění nitrobřišních orgánů
S360Poranění sleziny
S361Poranění jater nebo žlučníku
S362Poranění – slinivky břišní – pankreatu
S363Poranění žaludku
S364Poranění tenkého střeva
S365Poranění tračníku – coloni
S366Poranění konečníku – recti
S367Mnohočetná poranění nitrobřišních orgánů
S368Poranění jiných nitrobřišních orgánů
S369Poranění neurčeného nitrobřišního orgánu
S37Poranění pánevních orgánů
S370Poranění ledviny
S371Poranění močovodu
S372Poranění močového měchýře
S373Poranění močové trubice
S374Poranění vaječníku
S375Poranění vejcovodu
S376Poranění dělohy
S377Mnohočetná poranění pánevních orgánů
S378Poranění jiných pánevních orgánů
S379Poranění neurčeného pánevního orgánu
S38Rozdrcení a traumatická amputace části břicha, dolní části zad a pánve
S380Rozdrcení zevních pohlavních orgánů
S381Rozdrcení jiných a neurčených částí břicha, dolní části zad a pánve
S382Traumatická amputace zevních pohlavních orgánů
S383Traumatická amputace jiných a neurčených částí břicha, dolní části zad a pánve
S39Jiná a neurčená poranění břicha, dolní části zad a pánve
S390Poranění svalu a šlachy břicha, dolní části zad a pánve
S396Poranění orgánu(-ů) nitrobřišního(-ích) s pánevním(-i) orgánem(-y)
S397Jiná mnohočetná poranění břicha, dolní části zad a pánve
S398Jiná určená poranění břicha, dolní části zad a pánve
S399Neurčené poranění břicha, dolní části zad a pánve
S40Povrchní poranění ramene a paže (nadloktí)
S400Zhmoždění – kontuze – ramene a paže (nadloktí)
S407Mnohočetná povrchní poranění ramene a paže (nadloktí)
S408Jiná povrchní poranění ramene a paže (nadloktí)
S409Povrchní poranění ramene a paže (nadloktí), NS
S41Otevřená rána ramene a paže (nadloktí)
S410Otevřená rána ramene
S411Otevřená rána paže (nadloktí)
S417Mnohočetné otevřené rány ramene a paže (nadloktí)
S418Otevřená rána jiných a neurčených částí ramenního pletence
S42Zlomenina ramene a paže (nadloktí)
S420Zlomenina klíční kosti – fractura claviculae
S421Zlomenina lopatky – fractura scapulae
S422Zlomenina horního konce – pažní kosti – humeru
S423Zlomenina diafýzy – pažní kosti – humeru
S424Zlomenina dolního konce – pažní kosti – humeru
S427Mnohočetné zlomeniny klíční kosti, lopatky a pažní kosti
S428Zlomenina jiných částí ramene a paže (nadloktí)
S429Zlomenina ramenního pletence, část neurčena
S43Vymknutí, podvrtnutí a natažení kloubů a vazů ramenního pletence
S430Vymknutí ramenního kloubu
S431Vymknutí akromioklavikulárního kloubu
S432Vymknutí sternoklavikulárního kloubu
S433Vymknutí jiných a neurčených částí pletence ramenního
S434Podvrtnutí a natažení ramenního kloubu
S435Podvrtnutí a natažení akromioklavikulárního kloubu
S436Podvrtnutí a natažení sternoklavikulárního kloubu
S437Podvrtnutí a natažení jiných a neurčených částí pletence ramenního
S44Poranění nervů v úrovni ramene a paže (nadloktí)
S440Poranění loketního – ulnárního – nervu v úrovni paže (nadloktí)
S441Poranění nervi mediani v úrovni paže (nadloktí)
S442Poranění vřetenního – radiálního – nervu v úrovni paže (nadloktí)
S443Poranění ramenního – axilárního – nervu
S444Poranění svalově kožního – muskulokutánního – nervu
S445Poranění kožního cítivého nervu v úrovni ramene a paže (nadloktí)
S447Poranění mnohočetných nervů v úrovni ramene a paže (nadloktí)
S448Poranění jiných nervů v úrovni ramene a paže (nadloktí)
S449Poranění neurčeného nervu v úrovni ramene a paže (nadloktí)
S45Poranění krevních cév v úrovni ramene a paže (nadloktí)
S450Poranění podpažní – axilární – tepny
S451Poranění pažní – brachiální – tepny
S452Poranění podpažní nebo pažní žíly
S453Poranění povrchních žil v úrovni ramene a paže (nadloktí)
S457Mnohočetná poranění krevních cév v úrovni ramene a paže (nadloktí)
S458Poranění jiných krevních cév v úrovní ramene a paže (nadloktí)
S459Poranění neurčených krevních cév v úrovni ramene a paže (nadloktí)
S46Poranění svalu a šlachy v úrovni ramene a paže (nadloktí)
S460Poranění šlachy manžety rotátorů ramene
S461Poranění svalu a šlachy dlouhé hlavy dvouhlavého svalu – bicepsu
S462Poranění svalu a šlachy jiných částí dvouhlavého svalu – bicepsu
S463Poranění svalu a šlachy trojhlavého svalu – tricepsu
S467Poranění mnohočetných svalů a šlach v úrovni ramene a paže (nadloktí)
S468Poranění jiných svalů a šlach v úrovni ramene a paže (nadloktí)
S469Poranění neurčeného svalu a šlachy v úrovni ramene a paže (nadloktí)
S47Drtivé poranění (rozdrcení) ramene a paže (nadloktí)
S48Traumatická amputace ramene a paže (nadloktí)
S480Traumatická amputace v ramenním kloubu
S481Traumatická amputace v úrovni mezi ramenem a loktem
S489Traumatická amputace ramene a paže (nadloktí), úroveň NS
S49Jiná a neurčená poranění ramene a paže (nadloktí)
S497Mnohočetná poranění ramene a paže (nadloktí)
S498Jiná určená poranění ramene a paže (nadloktí)
S499Neurčené poranění ramene a paže (nadloktí)
S50Povrchní poranění lokte a předloktí
S500Zhmoždění – kontuze – lokte
S501Zhmoždění – kontuze -jiných a neurčených částí předloktí
S507Mnohočetná povrchní poranění předloktí
S508Jiná povrchní poranění předloktí
S509Povrchní poranění předloktí, NS
S51Otevřená rána předloktí
S510Otevřená rána lokte
S517Mnohočetné otevřené rány předloktí
S518Otevřená rána jiných částí předloktí
S519Otevřená rána předloktí, část NS
S52Zlomenina lokte a předloktí
S520Zlomenina horního konce – loketní kosti – ulnae
S521Zlomenina horního konce – vřetenní kosti – radii
S522Zlomenina diafýzy kosti loketní – ulnae
S523Zlomenina diafýzy kosti vřetenní – radii
S524Zlomenina diafýz obou kostí loketní i vřetenní
S525Zlomenina dolního konce kosti vřetenní – radii
S526Zlomenina dolního konce obou kostí loketní i vřetenní
S527Mnohočetné zlomeniny předloktí
S528Zlomenina jiných částí předloktí
S529Zlomenina předloktí, část NS
S53Vymknutí, podvrtnutí a natažení kloubů a vazů lokte
S530Vymknutí hlavičky – kosti vřetenní – radia
S531Vymknutí lokte, NS
S532Traumatická ruptura radiálního kolaterálního vazu
S533Traumatická ruptura ulnárního kolaterálního vazu
S534Podvrtnutí a natažení lokte
S54Poranění nervů v úrovni předloktí
S540Poranění loketního – ulnárního – nervu v úrovni předloktí
S541Poranění nervi mediani v úrovni předloktí
S542Poranění vřetenního – radiálního – nervu v úrovni předloktí
S543Poranění kožního cítivého nervu v úrovni předloktí
S547Mnohočetná poranění nervů v úrovni předloktí
S548Poranění jiných nervů v úrovni předloktí
S549Poranění neurčeného nervu v úrovni předloktí
S55Poranění krevních cév v úrovni předloktí
S550Poranění loketní tepny – arteriae ulnaris – v úrovni předloktí
S551Poranění vřetenní tepny – arteriae radialis – v úrovni předloktí
S552Poranění žíly v úrovni předloktí
S557Mnohočetná poranění krevních cév v úrovni předloktí
S558Poranění jiných krevních cév v úrovni předloktí
S559Poranění neurčených krevních cév v úrovni předloktí
S56Poranění svalu a šlachy v úrovni předloktí
S560Poranění svalu a šlachy flexoru palce v úrovni předloktí
S561Poranění svalu(-ů) a šlach(-y) flexoru(-ů) jiného(-ých) prstu(-ů) v úrovni předloktí
S562Poranění svalu a šlachy jiného flexoru v úrovni předloktí
S563Poranění svalů a šlach extenzoru nebo abduktoru palce v úrovni předloktí
S564Poranění svalu(-ů) a šlach(-y) extenzoru(-ů) jiného(-ých) prstu(-ů) v úrovni předloktí
S565Poranění svalu a šlachy jiného extenzoru v úrovni předloktí
S567Mnohočetná poranění svalů a šlach v úrovni předloktí
S568Poranění jiných a neurčených svalů a šlach v úrovni předloktí
S57Drtivé poranění (rozdrcení) předloktí
S570Drtivé poranění (rozdrcení) lokte
S578Drtivé poranění (rozdrcení) jiných částí předloktí
S579Drtivé poranění (rozdrcení) předloktí, část NS
S58Traumatická amputace předloktí
S580Traumatická amputace v úrovni lokte
S581Traumatická amputace v úrovni mezi loktem a zápěstím
S589Traumatická amputace předloktí, úroveň NS
S59Jiná a neurčená poranění předloktí
S597Mnohočetná poranění předloktí
S598Jiná určená poranění předloktí
S599Neurčené poranění předloktí
S60Povrchní poranění zápěstí a ruky
S600Zhmoždění – kontuze – prstu(-ů) ruky bez poškození nehtu
S601Zhmoždění – kontuze – prstu(-ů) ruky s poškozením nehtu
S602Zhmoždění – kontuze – jiných částí zápěstí a ruky
S607Mnohočetná povrchní poranění zápěstí a ruky
S608Jiná povrchní poranění zápěstí a ruky
S609Povrchní poranění zápěstí a ruky, NS
S61Otevřená rána zápěstí a ruky
S610Otevřená rána prstu(-ů) ruky bez poškození nehtu
S611Otevřená rána prstu(-ů) ruky s poškozením nehtu
S617Mnohočetné otevřené rány zápěstí a ruky
S618Otevřená rána jiných částí zápěstí a ruky
S619Otevřená rána zápěstí a ruky, část NS
S62Zlomenina v úrovni zápěstí a ruky
S620Zlomenina kosti člunkové [skafoidní] – fractura ossis navicularis – ruky
S621Zlomenina jiné(-ých) zápěstní(-ch) – karpální(-ch) – kosti(-í)
S622Zlomenina první záprstní – metakarpální – kosti
S623Zlomenina jiné záprstní – metakarpální – kosti
S624Mnohočetné zlomeniny záprstních – metakarpálních – kostí
S625Zlomenina palce (ruky)
S626Zlomenina jiného prstu (ruky)
S627Mnohočetné zlomeniny prstů (ruky)
S628Zlomenina jiných a neurčených částí zápěstí a ruky
S63Vymknutí, podvrtnutí a natažení kloubů a vazů v úrovni zápěstí a ruky
S630Vymknutí zápěstí
S631Vymknutí prstu (ruky)
S632Mnohočetná vymknutí prstů (ruky)
S633Traumatická ruptura vazu zápěstí a karpu
S634Traumat.ruptura vazu prstu ruky a metakarpofalangeál.a interfalangeálního(-ch) kloubu(-ů)
S635Podvrtnutí a natažení zápěstí
S636Podvrtnutí a natažení prstu(-ů) (ruky)
S637Podvrtnutí a natažení jiných a neurčených částí ruky
S64Poranění nervů v úrovni zápěstí a ruky
S640Poranění loketního – ulnárního – nervu v úrovni zápěstí a ruky
S641Poranění nervi mediani v úrovni zápěstí a ruky
S642Poranění vřetenního – radiálního – nervu v úrovni zápěstí a ruky
S643Poranění prstního – digitálního – nervu palce ruky
S644Poranění prstního – digitálního – nervu jiného prstu ruky
S647Poranění mnohočetných nervů v úrovni zápěstí a ruky
S648Poranění jiných nervů v úrovni zápěstí a ruky
S649Poranění neurčeného nervu v úrovni zápěstí a ruky
S65Poranění krevních cév v úrovni zápěstí a ruky
S650Poranění loketní – ulnární – tepny v úrovni zápěstí a ruky
S651Poranění vřetenní – radiální – tepny v úrovni zápěstí a ruky
S652Poranění povrchového dlaňového tepenného oblouku
S653Poranění hlubokého dlaňového tepenného oblouku
S654Poranění krevní(-ch) cév(y) palce ruky
S655Poranění krevní(-ch) cév(-y) jiného prstu ruky
S657Poranění mnohočetných krevních cév v úrovni zápěstí a ruky
S658Poranění jiných krevních cév v úrovni zápěstí a ruky
S659Poranění neurčených krevních cév v úrovni zápěstí a ruky
S66Poranění svalu a šlachy v úrovni zápěstí a ruky
S660Poranění svalu a šlachy dlouhého flexoru palce v úrovni zápěstí a ruky
S661Poranění svalu a šlachy flexoru jiného prstu v úrovni zápěstí a ruky
S662Poranění svalu a šlachy extenzoru palce v úrovni zápěstí a ruky
S663Poranění svalu a šlachy extenzoru jiného prstu v úrovni zápěstí a ruky
S664Poranění vnitřního svalu a šlachy palce v úrovni zápěstí a ruky
S665Poranění vnitřního svalu a šlachy jiného prstu v úrovni zápěstí a ruky
S666Poranění svalů a šlach mnohočetných flexorů v úrovni zápěstí a ruky
S667Poranění svalů a šlach mnohočetných extenzorů v úrovni zápěstí a ruky
S668Poranění jiných svalů a šlach v úrovni zápěstí a ruky
S669Poranění neurčeného svalu a šlachy v úrovni zápěstí a ruky
S67Drtivé poranění (rozdrcení) zápěstí a ruky
S670Drtivé poranění (rozdrcení) palce a jiného(-ých) prstu(-ů) ruky
S678Drtivé poranění (rozdrcení) jiných a neurčených částí zápěstí a ruky
S68Traumatická amputace v úrovni zápěstí a ruky
S680Traumatická amputace palce ruky (úplná) (částečná)
S681Traumatická amputace jiného jednotlivého prstu (úplná) (částečná)
S682Traumatická amputace dvou nebo více samotných prstů ruky (úplná) (částečná)
S683Kombinovaná traumatická amputace (části) prstu(-ů) s jinými částmi zápěstí a ruky
S684Traumatická amputace ruky v úrovni zápěstí
S688Traumatická amputace jiných částí zápěstí a ruky
S689Traumatická amputace zápěstí a ruky, úroveň neurčena
S69Jiná a neurčená poranění zápěstí a ruky
S697Mnohočetná poranění zápěstí a ruky
S698Jiná určená poranění zápěstí a ruky
S699Neurčené poranění zápěstí a ruky
S70Povrchní poranění kyčle a stehna
S700Zhmoždění – kontuze kyčle
S701Zhmoždění stehna
S707Mnohočetná povrchní poranění kyčle a stehna
S708Jiná povrchní poranění kyčle a stehna
S709Povrchní poranění kyčle a stehna, NS
S71Otevřená rána kyčle a stehna
S710Otevřená rána kyčle
S711Otevřená rána stehna
S717Mnohočetné otevřené rány kyčle a stehna
S718Otevřená rána jiných a neurčených částí pánevního pletence
S72Zlomenina kosti stehenní – fractura femoris
S720Zlomenina krčku kosti stehenní – fractura colli femoris
S721Pertrochanterická zlomenina
S722Subtrochanterická zlomenina
S723Zlomenina diafýzy kosti stehenní
S724Zlomenina dolního konce kosti stehenní
S727Mnohočetné zlomeniny kosti stehenní
S728Zlomenina jiných částí kosti stehenní
S729Zlomenina kosti stehenní, část NS
S73Vymknutí, podvrtnutí a natažení kloubu a vazů kyčle
S730Vymknutí kyčle
S731Podvrtnutí a natažení kyčle
S74Poranění nervů v úrovni kyčle a stehna
S740Poranění sedacího – ischiadického – nervu v úrovni kyčle a stehna
S741Poranění stehenního – femorálního – nervu v úrovni kyčle a stehna
S742Poranění kožního cítivého nervu v úrovni kyčle a stehna
S747Poranění mnohočetných nervů v úrovni kyčle a stehna
S748Poranění jiných nervů v úrovni kyčle a stehna
S749Poranění neurčeného nervu v úrovni kyčle a stehna
S75Poranění krevních cév v úrovni kyčle a stehna
S750Poranění stehenní – femorální – tepny
S751Poranění stehenní – femorální – žíly v úrovni kyčle a stehna
S752Poranění velké podkožní žíly v úrovni kyčle a stehna
S757Poranění mnohočetných krevních cév v úrovni kyčle a stehna
S758Poranění jiných krevních cév v úrovni kyčle a stehna
S759Poranění neurčené krevní cévy v úrovni kyčle a stehna
S76Poranění svalu a šlachy v úrovni kyčle a stehna
S760Poranění svalu a šlachy kyčle
S761Poranění svalu a šlachy čtyřhlavého svalu
S762Poranění svalu a šlachy adduktoru stehna
S763Poranění svalu a šlachy zadní svalové skupiny v úrovni stehna
S764Poranění jiných a neurčených svalů a šlach v úrovni stehna
S767Poranění mnohočetných svalů a šlach v úrovni kyčle a stehna
S77Drtivé poranění (rozdrcení) kyčle a stehna
S770Drtivé poranění (rozdrcení) kyčle
S771Drtivé poranění (rozdrcení) stehna
S772Drtivé poranění (rozdrcení) kyčle se stehnem
S78Traumatická amputace kyčle a stehna
S780Traumatická amputace v kyčelním kloubu
S781Traumatická amputace mezi kyčlí a kolenem
S789Traumatická amputace kyčle a stehna, úroveň NS
S79Jiná a neurčená poranění kyčle a stehna
S797Mnohočetná poranění kyčle a stehna
S798Jiná určená poranění kyčle a stehna
S799Neurčené poranění kyčle a stehna
S80Povrchní poranění bérce
S800Zhmoždění – kontuze – kolena
S801Zhmoždění – kontuze – jiných a neurčených částí bérce
S807Mnohočetná povrchní poranění bérce
S808Jiná povrchní poranění bérce
S809Povrchní poranění bérce, NS
S81Otevřená rána bérce
S810Otevřená rána kolena
S817Mnohočetné otevřené rány bérce
S818Otevřená rána jiných částí bérce
S819Otevřená rána bérce, část NS
S82Zlomenina bérce, včetně kotníku
S820Zlomenina čéšky – fractura patellae
S821Zlomenina horní části holenní kosti – tibiae
S822Zlomenina diafýzy holenní kosti
S823Zlomenina dolního konce holenní kosti
S824Zlomenina samotné kosti lýtkové – fractura fibulae
S825Zlomenina vnitřního kotníku – fractura malleoli medialis
S826Zlomenina vnějšího kotníku – fractura malleoli lateralis
S827Mnohočetné zlomeniny bérce
S828Zlomeniny jiných částí bérce
S829Zlomenina bérce, část NS
S83Vymknutí, podvrtnutí a natažení kloubů a vazů kolena
S830Vymknutí čéšky
S831Vymknutí kolena
S832Přetržení (odtržení, natržení) menisku, čerstvé
S833Čerstvé přetržení kloubní chrupavky kolena
S834Podvrtnutí a natažení postihující (fibulární) (tibiální) kolaterální vaz kolena
S835Podvrtnutí a natažení (předního) (zadního) zkříženého vazu kolena
S836Podvrtnutí a natažení jiných a neurčených částí kolena
S837Poranění mnohočetných struktur kolena
S84Poranění nervů v úrovni bérce
S840Poranění nervu holenního – tibiálního – v úrovni bérce
S841Poranění nervu lýtkového – peroneálního – v úrovni bérce
S842Poranění kožního cítivého nervu v úrovni bérce
S847Poranění mnohočetných nervů v úrovni bérce
S848Poranění jiných nervů v úrovni bérce
S849Poranění neurčeného nervu v úrovni bérce
S85Poranění krevních cév v úrovni bérce
S850Poranění tepny podkolenní – popliteální
S851Poranění (přední) (zadní) holenní – tibiální – tepny
S852Poranění tepny lýtkové – peroneální
S853Poranění velké podkožní žíly v úrovni bérce
S854Poranění malé podkožní žíly v úrovni bérce
S855Poranění podkolenní – popliteální – žíly
S857Poranění mnohočetných krevních cév v úrovni bérce
S858Poranění jiných krevních cév v úrovni bérce
S859Poranění neurčené krevní cévy v úrovni bérce
S86Poranění svalu a šlachy v úrovni bérce
S860Poranění Achillovy šlachy
S861Poranění jiných(-ého) svalů(-u) a šlach(-y) zadní svalové skupiny v úrovni bérce
S862Poranění svalů(-u) a šlach(-y) přední svalové skupiny v úrovni bérce
S863Poranění svalů(-u) a šlach(-y) skupiny lýtkových svalů v úrovni bérce
S867Poranění mnohočetných svalů a šlach v úrovni bérce
S868Poranění jiných svalů a šlach v úrovni bérce
S869Poranění neurčeného svalu a šlachy v úrovni bérce
S87Drtivé poranění (rozdrcení) bérce
S870Drtivé poranění (rozdrcení) kolena
S878Drtivé poranění (rozdrcení) jiných a neurčených částí bérce
S88Traumatická amputace bérce
S880Traumatická amputace v úrovni kolena
S881Traumatická amputace mezi kolenem a kotníkem
S889Traumatická amputace bérce, úroveň NS
S89Jiná a neurčená poranění bérce
S897Mnohočetná poranění bérce
S898Jiná určená poranění bérce
S899Neurčená poranění bérce
S90Povrchní poranění kotníku a nohy pod ním
S900Zhmoždění kotníku
S901Zhmoždění prstu(-ů) nohy bez poškození nehtu
S902Zhmoždění prstu(-ů) nohy s poškozením nehtu
S903Zhmoždění jiných a neurčených částí nohy pod kotníkem
S907Mnohočetná povrchní poranění kotníku a nohy pod ním
S908Jiná povrchní poranění kotníku a nohy pod ním
S909Povrchní poranění kotníku a nohy pod ním, NS
S91Otevřená rána kotníku a nohy pod ním
S910Otevřená rána kotníku
S911Otevřená rána prstu(-ů) nohy bez poškození nehtu
S912Otevřená rána prstu(-ů) nohy s poškozením nehtu
S913Otevřená rána jiných části nohy pod kotníkem
S917Mnohočetné otevřené rány kotníku a nohy pod ním
S92Zlomenina – fraktura – nohy pod kotníkem (kromě kotníku)
S920Zlomenina patní kosti – fractura ossis calcanei
S921Zlomenina kosti hlezenní – fractura tali
S922Zlomenina jiných nártních – tarzálních – kostí
S923Zlomenina zanártní – metatarzální – kosti
S924Zlomenina palce nohy
S925Zlomenina jiného prstu nohy
S927Mnohočetné zlomeniny nohy pod kotníkem
S929Zlomenina nohy pod kotníkem, NS
S93Vymknutí, podvrtnutí a natažení kloubů a vazů v úrovni kotníku a nohy pod ním
S930Vymknutí kotníku
S931Vymknutí prstu(-ů) nohy
S932Ruptura vazů v úrovni kotníku a nohy pod ním
S933Vymknutí jiných a neurčených částí nohy pod kotníkem
S934Podvrtnutí a natažení kotníku
S935Podvrtnutí a natažení prstu(-ů) nohy
S936Podvrtnutí a natažení jiných a neurčených částí nohy pod kotníkem
S94Poranění nervů v úrovni kotníku a nohy pod ním
S940Poranění zevního plantárního nervu
S941Poranění vnitřního plantárního nervu
S942Poranění hlubokého lýtkového – peroneálního – nervu v úrovni kotníku a nohy pod ním
S943Poranění kožního cítivého nervu v úrovni kotníku a nohy pod ním
S947Mnohočetná poranění nervů v úrovni kotníku a nohy pod ním
S948Poranění jiných nervů v úrovni kotníku a nohy pod ním
S949Poranění neurčeného nervu v úrovni kotníku a nohy pod ním
S95Poranění krevních cév v úrovni kotníku a nohy pod ním
S950Poranění hřbetní – dorsální – tepny nohy pod kotníkem
S951Poranění chodidlové – plantární – tepny nohy pod kotníkem
S952Poranění hřbetních – dorsálních – žil nohy pod kotníkem
S957Mnohočetná poranění krevních cév v úrovni kotníku a nohy pod ním
S958Poranění jiných krevních cév v úrovni kotníku a nohy pod ním
S959Poranění neurčené krevní cévy v úrovni kotníku a nohy pod ním
S96Poranění svalu a šlachy v úrovni kotníku a nohy pod ním
S960Poranění svalu a šlachy dlouhého flexoru prstu v úrovni kotníku a nohy pod ním
S961Poranění svalu a šlachy dlouhého extenzoru prstu v úrovni kotníku a nohy pod ním
S962Poranění vnitřního svalu a šlachy v úrovni kotníku a nohy pod ním
S967Poranění mnohočetných svalů a šlach v úrovni kotníku a nohy pod ním
S968Poranění jiných svalů a šlach v úrovni kotníku a nohy pod ním
S969Poranění neurčeného svalu a šlachy kotníku a nohy pod ním
S97Drtivé poranění (rozdrcení) kotníku a nohy pod ním
S970Drtivé poranění (rozdrcení) kotníku
S971Drtivé poranění (rozdrcení) prstu(-ů) nohy
S978Drtivé poranění (rozdrcení) jiných částí kotníku a nohy pod ním
S98Traumatická amputace kotníku a nohy pod ním
S980Traumatická amputace nohy v úrovni kotníku
S981Traumatická amputace jednoho prstu nohy
S982Traumatická amputace dvou nebo více prstů nohy
S983Traumatická amputace jiných částí nohy pod kotníkem
S984Traumatická amputace nohy pod kotníkem, úroveň NS
S99Jiná a neurčená poranění kotníku a nohy pod ním
S997Mnohočetná poranění kotníku a nohy pod ním
S998Jiná určená poranění kotníku a nohy pod ním
S999Neurčené poranění kotníku a nohy pod ním
T00Povrchní poranění postihující více částí těla
T000Povrchní poranění postihující hlavu s krkem
T001Povrchní poranění postihující hrudník s břichem, dolní části zad a pánve
T002Povrchní poranění postihující více částí horní(-ch) končetin(-y)
T003Povrchní poranění postihující více částí dolní(-ch) končetin(-y)
T006Povrchní poranění postih.více částí horní(-ch) končetin(-y) s dolní(-mi) končetinou(-ami)
T008Povrchní poranění postihující jinak kombinované části těla
T009Mnohočetná povrchní poranění, NS
T01Otevřené rány postihující více částí těla
T010Otevřené rány postihující hlavu s krkem
T011Otevřené rány postihující hrudník s břichem, dolní části zad a pánve
T012Otevřené rány postihující více částí horní(-ch) končetin(-y)
T013Otevřené rány postihující více částí dolní(-ch) končetin(-y)
T016Otevřené rány postihující více částí horní(-ch) končetin(-y) s dolní(-mi) končetinou(-ami)
T018Otevřené rány postihující jinak kombinované části těla
T019Mnohočetné otevřené rány, NS
T02Zlomeniny postihující více částí těla
T020Zlomeniny postihující hlavu s krkem
T021Zlomeniny postihující hrudník s dolní částí zad a pánve
T022Zlomeniny postihující více částí jedné horní končetiny
T023Zlomeniny postihující více částí jedné dolní končetiny
T024Zlomeniny postihující více částí obou horních končetin
T025Zlomeniny postihující více částí obou dolních končetin
T026Zlomeniny postihující více částí horní(-ch) končetin(-y) s dolní(-mi) končetinou(-ami)
T027Zlomeniny postihující hrudník s dolní částí zad a pánve s končetinou(-ami)
T028Zlomeniny postihující jinak kombinované části těla
T029Mnohočetné zlomeniny, NS
T03Vymknutí, podvrtnutí a natažení postihující více částí těla
T030Vymknutí, podvrtnutí a natažení postihující hlavu s krkem
T031Vymknutí, podvrtnutí a natažení postihující hrudník s dolní částí zad a pánve
T032Vymknutí, podvrtnutí a natažení postihující více částí horní(-ch) končetin(-y)
T033Vymknutí, podvrtnutí a natažení postihující více částí dolní(-ch) končetin(-y)
T034Vymknutí, podvrtn.,natažení postihující více částí hor.končetin(-y) s dol.končetinou(-ami)
T038Vymknutí, podvrtnutí a natažení postihující jinak kombinované části těla
T039Mnohočetná vymknutí, podvrtnutí a natažení, NS
T04Drtivá poranění (rozdrcení) postihující více částí těla
T040Drtivá poranění (rozdrcení) postihující hlavu s krkem
T041Drtivá poranění (rozdrcení) postihující hrudník s břichem, dolní části zad a pánve
T042Drtivá poranění (rozdrcení) postihující více částí horní(-ch) končetin(-y)
T043Drtivá poranění (rozdrcení) postihující více částí dolní(-ch) končetin(-y)
T044Drtivá poranění (rozdrcení) postihující více částí hor.končetin(-y) s dol.končetinou(-ami)
T047Drtivá poranění (rozdrcení) hrudníku s břichem, dolní části zad a pánve s končetinou(-ami)
T048Drtivá poranění (rozdrcení) postihující jinak kombinované části těla
T049Mnohočetná drtivá poranění (rozdrcení), NS
T05Traumatické amputace postihující více částí těla
T050Traumatické amputace obou rukou
T051Traumatické amputace jedné ruky a druhé paže (kterákoliv úroveň, kromě ruky)
T052Traumatické amputace obou paží (kterákoliv úroveň)
T053Traumatické amputace obou nohou pod kotníkem
T054Traum.amputace jedné nohy pod kotníkem a druhé nohy(kterák.úroveň,kromě nohy pod kotníkem)
T055Traumatické amputace obou nohou (kterákoliv úroveň)
T056Traumatické amputace horních a dolních končetin, kterákoliv kombinace (kterákoliv úroveň)
T058Traumatické amputace postihující jinak kombinované části těla
T059Mnohočetné traumatické amputace, NS
T06Jiná poranění postihující více částí těla, nezařaditelná jinam
T060Poranění mozku a mozkových nervů s poraněními nervů a míchy v úrovni krku
T061Poranění nervů a míchy postihující jiné mnohočetné části těla
T062Poranění nervů postihující více částí těla
T063Poranění cév postihující více částí těla
T064Poranění svalů a šlach postihující více částí těla
T065Poranění nitrohrudních orgánů s orgány nitrobřišními a pánevními
T068Jiná určená poranění postihující více částí těla
T07Neurčená mnohočetná poranění
T08Zlomenina páteře, úroveň neurčena
T09Jiná poranění páteře a trupu, úroveň neurčena
T090Povrchní poranění trupu, úroveň neurčena
T091Otevřená rána trupu, úroveň neurčena
T092Vymknutí, podvrtnutí a natažení neurčeného kloubu a vazu trupu
T093Poranění míchy, úroveň neurčena
T094Poranění neurčeného nervu, páteřního nervového kořene a pleteně trupu
T095Poranění neurčeného svalu a šlachy trupu
T096Traumatická amputace trupu, úroveň neurčena
T098Jiná určená poranění trupu, úroveň neurčena
T099Neurčené poranění trupu, úroveň neurčena
T10Zlomenina horní končetiny, úroveň neurčena
T11Jiná poranění horní končetiny, úroveň neurčena
T110Povrchní poranění horní končetiny, úroveň neurčena
T111Otevřená rána horní končetiny, úroveň neurčena
T112Vymknutí, podvrtnutí a natažení neurčeného kloubu a vazu horní končetiny, úroveň neurčena
T113Poranění neurčeného nervu horní končetiny, úroveň neurčena
T114Poranění neurčené cévy horní končetiny, úroveň neurčena
T115Poranění neurčeného svalu a šlachy horní končetiny, úroveň neurčena
T116Traumatická amputace horní končetiny, úroveň neurčena
T118Jiná určená poranění horní končetiny, úroveň neurčena
T119Neurčené poranění horní končetiny, úroveň neurčena
T12Zlomenina dolní končetiny, úroveň neurčena
T13Jiná poranění dolní končetiny, úroveň neurčena
T130Povrchní poranění dolní končetiny, úroveň neurčena
T131Otevřená rána dolní končetiny, úroveň neurčena
T132Vymknutí, podvrtnutí a natažení neurčeného kloubu a vazu dolní končetiny, úroveň neurčena
T133Poranění neurčeného nervu dolní končetiny, úroveň neurčena
T134Poranění neurčené cévy dolní končetiny, úroveň neurčena
T135Poranění neurčeného svalu a šlachy dolní končetiny, úroveň neurčena
T136Traumatická amputace dolní končetiny, úroveň neurčena
T138Jiná určená poranění dolní končetiny, úroveň neurčena
T139Neurčené poranění dolní končetiny, úroveň neurčena
T14Poranění neurčené části těla
T140Povrchní poranění neurčené části těla
T141Otevřená rána neurčené části těla
T142Zlomenina neurčené části těla
T143Vymknutí, podvrtnutí a natažení neurčené části těla
T144Poranění nervu(-ů) neurčené části těla
T145Poranění cév(-y) neurčené části těla
T146Poranění svalů a šlach neurčené části těla
T147Drtivé poranění (rozdrcení) a traumatická amputace neurčené části těla
T148Jiná poranění neurčených částí těla
T149Poranění, NS
T15Cizí těleso v zevním oku
T150Cizí těleso v rohovce
T151Cizí těleso ve spojivkovém vaku
T158Cizí těleso v jiných a více částech zevního oka
T159Cizí těleso v zevním oku, lokalizace NS
T16Cizí těleso v uchu
T17Cizí těleso v dýchacím ústrojí
T170Cizí těleso v nosní dutině
T171Cizí těleso v nozdře (nosní dírce)
T172Cizí těleso v hltanu
T173Cizí těleso v hrtanu
T174Cizí těleso v průdušnici
T175Cizí těleso v průdušce
T178Cizí těleso v jiných a více částech dýchacího ústrojí
T179Cizí těleso v dýchacím ústrojí, lokalizace NS
T18Cizí těleso v trávicím ústrojí
T180Cizí těleso v ústech
T181Cizí těleso v jícnu
T182Cizí těleso v žaludku
T183Cizí těleso v tenkém střevě
T184Cizí těleso v tračníku
T185Cizí těleso v řiti a konečníku
T188Cizí těleso v jiných a více částech trávicího ústrojí
T189Cizí těleso trávicího ústrojí, lokalizace NS
T19Cizí těleso v močovém a pohlavním ústrojí
T190Cizí těleso v močové trubici
T191Cizí těleso v močovém měchýři
T192Cizí těleso ve vulvě a pochvě
T193Cizí těleso v děloze (kterákoliv část)
T198Cizí těleso v jiných a více částech močového a pohlavního ústrojí
T199Cizí těleso v močovém a pohlavním ústrojí, lokalizace NS
T20Popálenina a poleptání hlavy a krku
T200Popálenina neurčeného stupně hlavy a krku
T201Popálenina prvního stupně hlavy a krku
T202Popálenina druhého stupně hlavy a krku
T203Popálenina třetího stupně hlavy a krku
T204Poleptání neurčeného stupně hlavy a krku
T205Poleptání prvního stupně hlavy a krku
T206Poleptání druhého stupně hlavy a krku
T207Poleptání třetího stupně hlavy a krku
T21Popálenina a poleptání trupu
T210Popálenina neurčeného stupně trupu
T211Popálenina prvního stupně trupu
T212Popálenina druhého stupně trupu
T213Popálenina třetího stupně trupu
T214Poleptání neurčeného stupně trupu
T215Poleptání prvního stupně trupu
T216Poleptání druhého stupně trupu
T217Poleptání třetího stupně trupu
T22Popálenina a poleptání ramene a horní končetiny, kromě zápěstí a ruky
T220Popálenina neurčeného stupně ramene a horní končetiny, kromě zápěstí a ruky
T221Popálenina prvního stupně ramene a horní končetiny, kromě zápěstí a ruky
T222Popálenina druhého stupně ramene a horní končetiny, kromě zápěstí a ruky
T223Popálenina třetího stupně ramene a horní končetiny, kromě zápěstí a ruky
T224Poleptání neurčeného stupně ramene a horní končetiny, kromě zápěstí a ruky
T225Poleptání prvního stupně ramene a horní končetiny, kromě zápěstí a ruky
T226Poleptání druhého stupně ramene a horní končetiny, kromě zápěstí a ruky
T227Poleptání třetího stupně ramene a horní končetiny, kromě zápěstí a ruky
T23Popálenina a poleptání zápěstí a ruky
T230Popálenina neurčeného stupně zápěstí a ruky
T231Popálenina prvního stupně zápěstí a ruky
T232Popálenina druhého stupně zápěstí a ruky
T233Popálenina třetího stupně zápěstí a ruky
T234Poleptání neurčeného stupně zápěstí a ruky
T235Poleptání prvního stupně zápěstí a ruky
T236Poleptání druhého stupně zápěstí a ruky
T237Poleptání třetího stupně zápěstí a ruky
T24Popálenina a poleptání kyčelní krajiny a dolní končetiny, krom kotníku a nohy pod ním
T240Popálenina neurčeného stupně kyčelní krajiny a dolní končetiny kotníku a nohy pod ním
T241Popálenina prvního stupně kyčelní krajiny a dolní končetiny, kromě kotníku a nohy pod ním
T242Popálenina druhého stupně kyčelní krajiny a dolní končetiny, kromě kotníku a nohy pod ním
T243Popáleniny třetího stupně kyčelní krajiny a dolní končetiny, kromě kotníku a nohy pod ním
T244Poleptání neurčeného stupně kyčelní krajiny a dolní končetiny,kromě kotníku a nohy pod ním
T245Poleptání prvního stupně kyčelní krajiny a dolní končetiny, kromě kotníku a nohy pod ním
T246Poleptání druhého stupně kyčelní krajiny a dolní končetiny, kromě kotníku a nohy pod ním
T247Poleptání třetího stupně kyčelní krajiny a dolní končetiny, kromě kotníku a nohy pod ním
T25Popálenina a poleptání kotníku a nohy pod ním
T250Popálenina neurčeného stupně kotníku a nohy pod ním
T251Popálenina prvního stupně kotníku a nohy pod ním
T252Popálenina druhého stupně kotníku a nohy pod ním
T253Popálenina třetího stupně kotníku a nohy pod ním
T254Poleptání neurčeného stupně kotníku a nohy pod ním
T255Poleptání prvního stupně kotníku a nohy pod ním
T256Poleptání druhého stupně kotníku a nohy pod ním
T257Poleptání třetího stupně kotníku a nohy pod ním
T26Popálenina a poleptání omezené na oko a oční adnexa
T260Popálenina očního víčka a periokulárního okrsku
T261Popálenina rohovky a spojivkového vaku
T262Popálenina s následnou rupturou a destrukcí očního bulbu
T263Popálenina jiných částí oka a očních adnex
T264Popálenina oka a očních adnex, část NS
T265Poleptání očního víčka a periokulárního okrsku
T266Poleptání rohovky a spojivkového vaku
T267Poleptání s následnou rupturou a destrukcí očního bulbu
T268Poleptání jiných částí oka a očních adnex
T269Poleptání oka a očních adnex, část NS
T27Popálenina a poleptání dýchacího ústrojí
T270Popálenina hrtanu a průdušnice
T271Popálenina postihující hrtan a průdušnici s plícemi
T272Popálenina jiných částí dýchacího ústrojí
T273Popálenina dýchacího ústrojí, část NS
T274Poleptání hrtanu a průdušnice
T275Poleptání postihující hrtan a průdušnici s plícemi
T276Poleptání jiných částí dýchacího ústrojí
T277Poleptání dýchacího ústrojí, část NS
T28Popálenina a poleptání jiných vnitřních orgánů
T280Popálenina úst a hltanu
T281Popálenina jícnu
T282Popálenina jiných částí trávicího ústrojí
T283Popálenina vnitřních močových a pohlavních orgánů
T284Popálenina jiných a neurčených vnitřních orgánů
T285Poleptání úst a hltanu
T286Poleptání jícnu
T287Poleptání jiných částí trávicího ústrojí
T288Poleptání vnitřních močových a pohlavních orgánů
T289Poleptání jiných a neurčených vnitřních orgánů
T29Popáleniny a poleptání více částí těla
T290Popáleniny více částí těla, neurčeného stupně
T291Popáleniny více částí těla, u popálenin neuveden vyšší než první stupeň
T292Popáleniny více částí těla, u popálenin neuveden vyšší než druhý stupeň
T293Popáleniny více částí těla, alespoň u jedné popáleniny uveden třetí stupeň
T294Poleptání více částí těla, neurčeného stupně
T295Poleptání více částí těla, u poleptání neuveden vyšší než první stupeň
T296Poleptání více částí těla, u poleptání neuveden vyšší než druhý stupeň
T297Poleptání více částí těla, alespoň u jednoho poleptání uveden třetí stupeň
T30Popálenina a poleptání, část těla neurčena
T300Popálenina neurčené části těla, neurčeného stupně
T301Popálenina prvního stupně, část těla NS
T302Popálenina druhého stupně, část těla NS
T303Popálenina třetího stupně, část těla NS
T304Poleptání neurčené části těla, neurčeného stupně
T305Poleptání prvního stupně, část těla NS
T306Poleptání druhého stupně, část těla NS
T307Poleptání třetího stupně, část těla NS
T31Popáleniny tříděné podle rozsahu postiženého povrchu těla
T310Popáleniny postihující méně než 10 % povrchu těla
T311Popáleniny postihující 10-19 % povrchu těla
T312Popáleniny postihující 20-29 % povrchu těla
T313Popáleniny postihující 30-39 % povrchu těla
T314Popáleniny postihující 40-49 % povrchu těla
T315Popáleniny postihující 50-59 % povrchu těla
T316Popáleniny postihující 60-69 % povrchu těla
T317Popáleniny postihující 70-79 % povrchu těla
T318Popáleniny postihující 80-89 % povrchu těla
T319Popáleniny postihující 90 % nebo více % povrchu těla
T32Poleptání tříděné podle rozsahu postiženého povrchu těla
T320Poleptání postihující méně než 10 % povrchu těla
T321Poleptání postihující 10-19 % povrchu těla
T322Poleptání postihující 20-29 % povrchu těla
T323Poleptání postihující 30-39 % povrchu těla
T324Poleptání postihující 40-49 % povrchu těla
T325Poleptání postihující 50-59 % povrchu těla
T326Poleptání postihující 60-69 % povrchu těla
T327Poleptání postihující 70-79 % povrchu těla
T328Poleptání postihující 80-89 % povrchu těla
T329Poleptání postihující 90 % nebo více % povrchu těla
T33Povrchní omrzlina
T330Povrchní omrzlina hlavy
T331Povrchní omrzlina krku
T332Povrchní omrzlina hrudníku
T333Povrchní omrzlina břišní stěny, dolní části zad a pánve
T334Povrchní omrzlina paže
T335Povrchní omrzlina zápěstí a ruky
T336Povrchní omrzlina kyčelní krajiny a stehna
T337Povrchní omrzlina kolena a bérce
T338Povrchní omrzlina kotníku a nohy pod ním
T339Povrchní omrzlina jiných a neurčených lokalizací
T34Omrzlina s nekrózou tkáně
T340Omrzlina s nekrózou tkáně hlavy
T341Omrzlina s nekrózou tkáně krku
T342Omrzlina s nekrózou tkáně hrudníku
T343Omrzlina s nekrózou tkáně břišní stěny, dolní části zad a pánve
T344Omrzlina s nekrózou tkáně paže
T345Omrzlina s nekrózou tkáně zápěstí a ruky
T346Omrzlina s nekrózou tkáně kyčelní krajiny a stehna
T347Omrzlina s nekrózou tkáně kolena a bérce
T348Omrzlina s nekrózou tkáně kotníku a nohy pod ním
T349Omrzlina s nekrózou tkáně jiných a neurčených lokalizací
T35Omrzlina postihující více částí těla a neurčená omrzlina
T350Povrchní omrzlina postihující více částí těla
T351Omrzlina s nekrózou tkáně postihující více částí těla
T352Neurčená omrzlina hlavy a krku
T353Neurčená omrzlina hrudníku, břicha, dolní části zad a pánve
T354Neurčená omrzlina horní končetiny
T355Neurčená omrzlina dolní končetiny
T356Neurčená omrzlina postihující více částí těla
T357Neurčená omrzlina neurčené lokalizace
T36Otrava systémovými antibiotiky (působícími na celý organismus)
T360Peniciliny
T361Cefalosporiny a jiná beta-laktamová antibiotika
T362Chloramfenikolová skupina
T363Makrolidová antibiotika
T364Tetracykliny
T365Aminoglykosidy
T366Rifamyciny – Rifampicin a příbuzná antibiotika
T367Antifungální antibiotika používaná systémově
T368Jiná systémová antibiotika
T369Systémové antibiotikum, NS
T37Otrava jinými systémovými protiinfekč.a protiparazit.prostředky(půs.na celý organismus)
T370Sulfonamidy
T371Antimykobakteriální léčiva
T372Antimalarika a léčiva působící na jiná krevní protozoa
T373Jiná antiprotozoární léčiva
T374Antihelmintika
T375Protivirová léčiva
T378Jiné určené systémové protiinfekční a protiparazitární prostředky
T379Systémový protiinfekční a protiparazitární prostředek, NS
T38Otrava hormony a jejich syntetickými náhradami a antagonisty, nezařazenými jinde
T380Glukokortikoidy a syntetické analogy
T381Thyreoidní hormony a náhrady
T382Antithyreoidní léčiva
T383Insulin a perorální (hypoglykemizující) antidiabetická léčiva
T384Orální antikoncepční prostředky
T385Jiné estrogeny a gestageny
T386Antigonadotropiny, antiestrogeny, antiandrogeny, nezařazené jinde
T387Androgeny a anabolika
T388Jiné a neurčené hormony a syntetické náhrady
T389Jiní a neurčení antagonisté hormonů
T39Otrava neopiátovými analgetiky, antipyretiky a antirevmatiky
T390Salicyláty
T391Deriváty 4-aminofenolu
T392Pyrazolonové deriváty
T393Jiná nesteroidní protizánětlivá léčiva [NSAID]
T394Antirevmatika, nezařazená jinde
T398Jiná neopiátová analgetika a antipyretika, nezařazená jinde
T399Neopiátové analgetikum, antipyretikum a antirevmatikum, NS
T40Otrava narkotiky a psychodysleptiky [halucinogeny]
T400Opium
T401Heroin
T402Jiné opioidy
T403Methadon
T404Jiná syntetická narkotika
T405Kokain
T406Jiná a neurčená narkotika
T407Cannabis (deriváty)
T408Lysergid [LSD]
T409Jiná a neurčená psychodysleptika [halucinogeny]
T41Otrava anestetiky a terapeutickými plyny
T410Inhalační anestetika
T411Nitrožilní anestetika
T412Jiná a neurčená celková anestetika
T413Lokální anestetika
T414Anestetikum, NS
T415Terapeutické plyny
T42Otrava antiepileptiky, sedativy-hypnotiky a antiparkinsoniky
T420Hydantoinové deriváty
T421Iminostilbeny
T422Succinimidy a oxazolidindiony
T423Barbituráty
T424Benzodiazepiny
T425Smíšená antiepileptika, nezařazená jinde
T426Jiná antiepileptická a sedativně-hypnotická léčiva
T427Antiepileptická a sedativně-hypnotická léčiva, NS
T428Antiparkinsonická a jiná léčiva centrálně tlumící svalový tonus
T43Otrava psychotropními léčivy, nezařazenými jinde
T430Tricyklická a tetracyklická antidepresiva
T431Antidepresiva inhibitory monoaminooxydázy
T432Jiná a neurčená antidepresiva
T433Fenothiazinová antipsychotika a neuroleptika
T434Butyrofenonová a thioxanthenová neuroleptika
T435Jiná a neurčená antipsychotika a neuroleptika
T436Psychostimulancia s možností zneužívání
T438Jiná psychotropní léčiva, nezařazená jinde
T439Psychotropní léčivo, NS
T44Otrava léčivy působícími primárně na autonomní nervovou soustavu
T440Inhibitory acetylcholinesterázy
T441Jiná parasympatomimetika [cholinergika]
T442Ganglioplegika, nezařazená jinde
T443Jiná parasympatolytika (s anticholinergním a antimuskarinovým účinkem) a spasmolytika, NJ
T444Agonisté převážně alfa-adrenoreceptorů, nezařazení jinde
T445Agonisté převážně beta-adrenoreceptorů, nezařazení jinde
T446Antagonisté alfa-adrenoreceptorů, nezařazení jinde
T447Antagonisté beta-adrenoreceptorů, nezařazení jinde
T448Prostředky účinkující centrálně a blokující adrenergní neuron, nezařazené jinde
T449Jiná a neurčená léčiva působící primárně na autonomní nervovou soustavu
T45Otrava prostředky působícími přímo na celý organismus a prostředky hematologickými, NJ
T450Antialergická a antiemetická léčiva
T451Protinádorová a imunosupressivní léčiva
T452Vitaminy, nezařazené jinde
T453Enzymy, nezařazené jinde
T454Železo a jeho sloučeniny
T455Antikoagulancia
T456Léčiva ovlivňující fibrinolýzu
T457Antagonisté antikoagulancií, vitamin K a jiná koagulancia
T458Jiné prostředky působící přímo na celý organismus a hematologické prostředky
T459Prostředek působící přímo na celý organismus a prostředek hematologický, NS
T46Otrava prostředky působícími primárně na kardiovaskulární soustavu
T460Kardiostimulující glykosidy a léčiva s podobným účinkem
T461Blokátory kalciových kanálů
T462Jiná antiarytmická léčiva, nezařazená jinde
T463Koronární vasodilatancia, nezařazená jinde
T464Inhibitory angiotensin konvertujícího enzymu
T465Jiná antihypertensní léčiva, nezařazená jinde
T466Antihyperlipidemická a antiarteriosklerotická léčiva
T467Periferní vasodilatancia
T468Antivarikózní léčiva, včetně sklerotizujících prostředků
T469Jiné a neurčené prostředky působící primárně na kardiovaskulární soustavu
T47Otrava prostředky působícími primárně na gastrointestinální soustavu
T470Antagonisté H2 receptorů histaminu
T471Jiná antacida a prostředky snižující žaludeční sekreci
T472Stimulační projímadla
T473Solná a osmotická projímadla
T474Jiná projímadla
T475Digestiva
T476Protiprůjmová léčiva
T477Emetika
T478Jiné prostředky působící primárně na gastrointestinální soustavu
T479Prostředek působící primárně na gastrointestinální soustavu,NS
T48Otrava prostředky působícími primárně na hladké a kosterní svalstvo a dýchací soustavu
T480Uterotonika, oxytociny
T481Relaxancia kosterního svalu [prostředky blokující neuromuskulární převod]
T482Jiné a neurčené prostředky působící primárně na svalstvo
T483Antitussika
T484Expektorancia
T485Léčiva proti běžnému nachlazení
T486Antiastmatika, nezařazená jinde
T487Jiné a neurčené prostředky působíci primárně na dýchací soustavu
T49Otrava lokál.prostř.působícími prim.na kůži a sliznici a léčivy oč.,uš.,nos.,krč.a zubními
T490Místní – lokální – protiplísňová, protiinfekční a protizánětlivá léčiva, nezařazená jinde
T491Antipruriginóza
T492Lokální adstringencia a lokální detergencia
T493Emoliencia, demulgencia a ochranné látky
T494Keratolytika, keratoplastika a jiná léčiva a přípravky k léčbě vlasů
T495Oční léčiva a přípravky
T496Ušní, nosní a krční léčiva a přípravky
T497Zubní léčiva, k místní aplikaci
T498Jiné lokální prostředky
T499Lokální prostředek, NS
T50Otrava diuretiky a jinými a neurčenými léky, léčivy, návykovými a biologickými látkami
T500Mineralokortikoidy a jejich antagonisté
T501Diuretika působící v oblasti Henleovy kličky
T502Inhibitory karboanhydrázy, thiazidová a jiná diuretika
T503Prostředky udržující elektrolytovou, kalorickou a vodní rovnováhu
T504Léčiva ovlivňující metabolismus kyseliny močové
T505Léčiva snižující chuť k jídlu
T506Antidota a chelátotvorné prostředky, nezařazené jinde
T507Analeptika a antagonisté morfinu
T508Diagnostické prostředky
T509Jiné a neurčené léky, léčiva, návykové a biologické látky
T51Toxický účinek alkoholu
T510Etanol
T511Metanol
T5122-propanol
T513Přiboudlina
T518Jiné alkoholy
T519Alkohol, NS
T52Toxický účinek organických rozpustidel
T520Ropné produkty
T521Benzen
T522Homology benzenu
T523Glykoly
T524Ketony
T528Jiná organická rozpustidla
T529Organické rozpustidlo, NS
T53Toxický účinek halogenovaných alifatických a aromatických uhlovodíků
T530Tetrachlormetan
T531Chloroform
T532Trichloretylen
T533Tetrachloretylen
T534Dichlormetan
T535Chlorofluorouhlovodíky
T536Jiné halogenované deriváty alifatických uhlovodíků
T537Jiné halogenované deriváty aromatických uhlovodíků
T539Halogenované deriváty alifatických a aromatických uhlovodíků, NS
T54Toxický účinek leptavých (žíravých) látek
T540Fenol a jeho homology
T541Jiné leptavé (žíravé) organické sloučeniny
T542Žíravé (leptavé) kyseliny a látky podobné kyselinám
T543Žíravé (leptavé) alkálie a látky podobné alkaliím
T549Žíravá (leptavá) látka, NS
T55Toxický účinek mýdel a – čisticích prostředků – detergencií
T56Toxický účinek kovů
T560Olovo a jeho sloučeniny
T561Rtuť a její sloučeniny
T562Chrom a jeho sloučeniny
T563Kadmium a jeho sloučeniny
T564Měď a její sloučeniny
T565Zinek a jeho sloučeniny
T566Cín a jeho sloučeniny
T567Beryllium a jeho sloučeniny
T568Jiné kovy
T569Kov, NS
T57Toxické účinky jiných anorganických látek
T570Arsen a jeho sloučeniny
T571Fosfor a jeho sloučeniny
T572Mangan a jeho sloučeniny
T573Kyanovodík
T578Jiné určené anorganické látky
T579Anorganická látka, NS
T58Toxický účinek oxidu uhelnatého
T59Toxický účinek jiných plynů, dýmů a par
T590Oxidy dusíku
T591Oxid siřičitý
T592Formaldehyd
T593Slzotvorný plyn
T594Plynný chlor
T595Plynný fluor a fluorovodík
T596Sirovodík
T597Oxid uhličitý
T598Jiné určené plyny, dýmy a páry
T599Plyny, dýmy a páry, NS
T60Toxický účinek pesticidů
T600Organofosfátové a karbamátové insekticidy
T601Halogenované insekticidy
T602Jiné insekticidy
T603Herbicidy a fungicidy
T604Rodenticidy
T608Jiné pesticidy
T609Pesticid, NS
T61Toxický účinek škodlivých látek požitých v mořské potravě
T610Otrava rybou Ciguatera
T611Otrava rybou Scombroid
T612Otrava jinou rybou nebo měkkýšem (korýšem)
T618Toxický účinek jiné mořské potravy
T619Toxický účinek neurčené mořské potravy
T62Toxický účinek jiných škodlivých látek požitých v potravě
T620Požité houby
T621Požité bobule
T622Jiné požité části rostlin(-y)
T628Jiné určené škodlivé látky požité jako potrava
T629Škodlivá látka požitá jako potrava, NS
T63Toxický účinek styku s jedovatými živočichy
T630Hadí jed
T631Jed jiných plazů
T632Jed škorpiona
T633Jed pavouka
T634Jed jiných členovců
T635Toxický účinek styku s rybou
T636Toxický účinek styku s jinými mořskými živočichy
T638Toxický účinek styku s jinými jedovatými živočichy
T639Toxický účinek styku s neurčeným jedovatým živočichem
T64Toxický účinek aflatoxinu a jiných mykotoxinových kontaminací potravy
T65Toxický účinek jiných a neurčených látek
T650Kyanidy
T651Strychnin a jeho soli
T652Tabák a nikotin
T653Nitroderiváty a aminoderiváty benzenu a jeho homologů
T654Sirouhlík
T655Nitroglycerin a jiné nitrokyseliny a estery
T656Nátěry a barvy, nezařazené jinde
T658Toxický účinek jiných určených látek
T659Toxický účinek neurčené látky
T66Neurčené účinky záření (radiace)
T67Účinky horka a světla
T670Úpal tepelný a sluneční
T671Mdloba – synkopa – z horka
T672Křeče z horka
T673Anhydrotické vyčerpání z horka
T674Vyčerpání z horka způsobené deplecí soli
T675Vyčerpání z horka, NS
T676Přechodná únava z horka
T677Edém z horka
T678Jiné účinky horka a světla
T679Účinek horka a světla, NS
T68Hypotermie
T69Jiné účinky snížené teploty
T690Poškození z dlouhodobého ponoření ruky nebo nohy do tekutiny
T691Oznobeniny
T698Jiné určené účinky snížené teploty
T699Účinek snížené teploty, NS
T70Účinky tlaku vzduchu a vody
T700Ušní barotrauma
T701Barotrauma dutin
T702Jiné a neurčené účinky velké výšky
T703Kesonová nemoc [dekompresní nemoc]
T704Účinky tekutin pod vysokým tlakem
T708Jiné účinky tlaku vzduchu a vody
T709Účinek tlaku vzduchu a vody, NS
T71(Za)dušení
T73Účinky jiné deprivace – újmy
T730Účinky hladu
T731Účinky žízně
T732Vyčerpání způsobené polohou
T733Vyčerpání způsobené nadměrným vynaložením sil
T738Jiné účinky deprivace
T739Účinek deprivace, NS
T74Syndromy týrání
T740Zanedbání nebo opuštění
T741Tělesné týrání
T742Pohlavní zneužívání
T743Psychologické týrání
T748Jiný syndrom týrání
T749Syndrom týrání, NS
T75Účinky jiných vnějších přičin
T750Účinky blesku
T751Tonutí a utonutí
T752Účinky vibrace
T753Nemoc z pohybu
T754Účinky elektrického proudu
T758Jiné určené účinky zevních příčin
T78Nepříznivé účinky, nezařazené jinde
T780Anafylaktický šok způsobený nežádoucí reakcí na potravu
T781Jiné nežádoucí reakce na potravu, nezařazené jinde
T782Anafylaktický šok, NS
T783Angioneurotický edém
T784Alergie, NS
T788Jiné nepříznivé účinky, nezařazené jinde
T789Nepříznivý účinek, NS
T79Některé časné komplikace úrazů, nezařazené jinde
T790Vzduchová embolie (úrazová)
T791Tuková embolie (úrazová)
T792Traumatické sekundární a rekurentní krvácení
T793Poúrazová infekce rány, nezařazená jinde
T794Traumatický šok
T795Traumatická anurie
T796Traumatická ischemie svalu
T797Traumatický podkožní emfyzém
T798Jiné časné komplikace úrazu
T799Neurčené časné komplikace úrazu
T80Komplikace po infúzi, transfúzi a injekci
T800Vzduchová embolie po infúzi, transfúzi a injekci
T801Cévní komplikace po infúzi, transfúzi a injekci
T802Infekce po infúzi, transfúzi a injekci
T803ABO inkompatibilní reakce
T804Rh inkompatibilní reakce
T805Anafylaktický šok způsobený sérem
T806Jiné sérové reakce
T808Jiné komplikace po infúzi, transfúzi a injekci
T809Neurčené komplikace po infúzi, transfúzi a injekci
T81Komplikace výkonů, nezařazené jinde
T810Krvácení a hematom komplikující výkon, jinde nezařazené
T811Šok během nebo následující po výkonu, jinde nezařazený
T812Náhodné bodné nebo tržné poranění při výkonu, jinde nezařazené
T813Roztržení – disrupce – operační rány, jinde nezařazené
T814Infekce po výkonu, jinde nezařazená
T815Cizí těleso náhodně ponechané po výkonu v tělní dutině nebo operační ráně
T816Akutní reakce na cizí látku náhodně ponechanou při výkonu
T817Cévní komplikace po výkonu, jinde nezařazené
T818Jiné komplikace výkonů, jinde nezařazené
T819Neurčená komplikace výkonu
T82Komplikace srdečních a cévních protetických pomůcek, implantátů a štěpů
T820Mechanická komplikace protézy srdeční chlopně
T821Mechanická komplikace srdeční elektronické pomůcky
T822Mechanická komplikace bypassu koronární tepny a transplantátů chlopně
T823Mechanická komplikace jiných cévních štěpů
T824Mechanická komplikace cévního dialyzačního katetru
T825Mechanická komplikace jiných srdečních a cévních pomůcek a implantátů
T826Infekční a zánětlivá reakce způsobená protézou srdeční chlopně
T827Infekční a zánět.reakce způsobená jinými srdečními a cévními pomůckami, implantáty a štěpy
T828Jiné komplikace srdečních a cévních protetických pomůcek, implantátů a štěpů
T829Neurčená komplikace srdeční a cévní protetické pomůcky, implantátu a štěpu
T83Komplikace genitourinárních protetických pomůcek, implantátů a štěpů
T830Mechanická komplikace močového katetru (zavedeného dlouhodobě)
T831Mechanická komplikace jiných močových pomůcek a implantátů
T832Mechanická komplikace transplantátu močového orgánu
T833Mechanická komplikace nitroděložního antikoncepčního prostředku
T834Mechanická komplikace jiných protetických pomůcek, implantátů v pohlavním ústrojí
T835Infekce a zánět.reakce způsobená protetickou pomůckou,implantátem a štěpem v močové soust.
T836Infekce a zánět.reakce způsobená protetickou pomůckou,implantátem a štěpem v pohlav.ústr.
T838Jiné komplikace genitourinárních protetických pomůcek, implantátů a štěpů
T839Neurčená komplikace genitourinární protetické pomůcky, implantátu a štěpu
T84Komplikace vnitřních ortopedických protetických pomůcek,implantátů a štěpů
T840Mechanická komplikace vnitřní kloubní protézy
T841Mechanická komplikace vnitřní fixační pomůcky kostí končetiny
T842Mechanická komplikace vnitřní fixační pomůcky jiných kostí
T843Mechanická komplikace jiných kostních pomůcek, implantátů a štěpů
T844Mechanická komplikace jiných vnitřních ortopedických pomůcek, implantátů a štěpů
T845Infekční a zánětlivá reakce způsobená vnitřní kloubní protézou
T846Infekční a zánětlivá reakce způsobená vnitřní fixační pomůckou [kterékoliv lokalizace]
T847Infekční a zánět.reakce způsobená j.vnitř.ortoped.protetic.pomůckami, implantáty a štěpy
T848Jiné komplikace vnitřních ortopedických protetických pomůcek, implantátů a štěpů
T849Neurčená komplikace vnitřní ortopedické protetické pomůcky, implantátu a štěpu
T85Komplikace jiných vnitřních protetických pomůcek, implantátů a štěpů
T850Mechanická komplikace intrakraniálního komorového (komunikujícího) zkratu (shuntu)
T851Mechanická komplikace implantovaného elektronického stimulátoru nervové soustavy
T852Mechanická komplikace nitrooční čočky
T853Mechanická komplikace jiných očních protetických pomůcek, implantátů a štěpů
T854Mechanická komplikace protézy a implantátu prsu
T855Mechanická komplikace gastrointestinálních protetických pomůcek, implantátů a štěpů
T856Mechanická komplikace jiných určených vnitřních protetických pomůcek, implantátů a štěpů
T857Infekční a zánětlivá reakce způsobená jinými vnitř.protetic.pomůckami, implantáty a štěpy
T858Jiné komplikace vnitřních protetických pomůcek, implantátů a štěpů, nezařazené jinde
T859Neurčená komplikace vnitřní protetické pomůcky, implantátu a štěpu
T86Neúspěch a odmítnutí (rejekce) transplantovaných orgánů a tkání
T860Odmítnutí (rejekce) transplantátu kostní dřeně
T861Neúspěch a odmítnutí (rejekce) transplantátu ledviny
T862Neúspěch a odmítnutí (rejekce) transplantátu srdce
T863Neúspěch a odmítnutí (rejekce) transplantátu srdce a plic
T864Neúspěch a odmítnutí (rejekce) transplantátu jater
T868Neúspěch a odmítnutí (rejekce) jiného transplantovaného orgánu a tkáně
T869Neúspěch a odmítnutí (rejekce) neurčeného transplantovaného orgánu a tkáně
T87Komplikace příznačné pro znovupřipojení a amputaci
T870Komplikace znovupřipojené (části) horní končetiny
T871Komplikace znovupřipojené (části) dolní končetiny
T872Komplikace jiné znovupřipojené části těla
T873Neurom amputačního pahýlu
T874Infekce amputačního pahýlu
T875Nekróza amputačního pahýlu
T876Jiné a neurčené komplikace amputačního pahýlu
T88Jiné komplikace zdravotní péče nezařazené jinde
T880Infekce po imunizaci
T881Jiné komplikace po imunizaci, nezařazené jinde
T882Šok způsobený anestézií
T883Maligní hypertermie způsobená anestézií
T884Neúspěšná nebo obtížná intubace
T885Jiné komplikace anestézie
T886Anafylaktický šok způsobený nepříznivým účinkem správné léčebné látky řádně podané
T887Neurčený nepříznivý účinek léčiva
T888Jiné určené komplikace zdravotní péče nezařazené jinde
T889Komplikace zdravotní péče, NS
T90Následky poranění hlavy
T900Následky povrchního poranění hlavy
T901Následky otevřené rány hlavy
T902Následky zlomeniny kostí lebky a obličeje
T903Následky poranění mozkových nervů
T904Následky poranění oka a očnice
T905Následky nitrolebního poranění
T908Následky jiných určených poranění hlavy
T909Následky neurčeného poranění hlavy
T91Následky poranění krku a trupu
T910Následky povrchního poranění a otevřené rány krku a trupu
T911Následky zlomeniny páteře
T912Následky jiné zlomeniny hrudníku a pánve
T913Následky poranění míchy
T914Následky poranění nitrohrudních orgánů
T915Následky poranění nitrobřišních a pánevních orgánů
T918Následky jiných určených poranění krku a trupu
T919Následky neurčeného poranění krku a trupu
T92Následky poranění horní končetiny
T920Následky otevřené rány horní končetiny
T921Následky zlomeniny paže
T922Následky zlomeniny v úrovni zápěstí a ruky
T923Následky vymknutí, podvrtnutí a natažení horní končetiny
T924Následky poranění nervu horní končetiny
T925Následky poranění svalu a šlachy horní končetiny
T926Následky drtivého poranění (rozdrcení) a traumatické amputace horní končetiny
T928Následky jiných určených poranění horní končetiny
T929Následky neurčeného poranění horní končetiny
T93Následky poranění dolní končetiny
T930Následky otevřené rány dolní končetiny
T931Následky zlomeniny kosti stehenní
T932Následky jiných zlomenin dolní končetiny
T933Následky vymknutí, podvrtnutí a natažení dolní končetiny
T934Následky poranění nervu dolní končetiny
T935Následky poranění svalu a šlachy dolní končetiny
T936Následky drtivého poranění (rozdrcení) a traumatické amputace dolní končetiny
T938Následky jiných určených poranění dolní končetiny
T939Následky neurčeného poranění dolní končetiny
T94Následky poranění postihujících mnohočetné a neurčené části těla
T940Následky poranění postihujících více částí těla
T941Následky poranění neurčených částí těla
T95Následky popálenin, poleptání a omrzlin
T950Následky popáleniny, poleptání a omrzliny hlavy a krku
T951Následky popáleniny, poleptání a omrzliny trupu
T952Následky popáleniny, poleptání a omrzliny horní končetiny
T953Následky popáleniny, poleptání a omrzliny dolní končetiny
T954Následky popáleniny a poleptání zařaditelné(-ho) pouze podle rozsahu postiž.povrchu těla
T958Následky jiné(-ho) určené(-ho) popáleniny, poleptání a omrzliny
T959Následky neurčené(-ho) popáleniny, poleptání a omrzliny
T96Následky otravy léky, léčivy, návykovými a biologickými látkami
T97Následky toxických účinků látek ze zdrojů převážně mimo lékařství
T98Následky jiných a neurčených účinků vnějších příčin
T980Následky účinků cizích těles vniklých přirozeným otvorem těla
T981Následky jiných a neurčených účinků vnějších příčin
T982Následky některých časných komplikací úrazů
T983Následky komplikací zdravotní péče nezařazené jinde
V01Chodec zraněný při srážce s jízdním kolem
V010Neprovozní nehoda (mimosilniční)
V011Provozní nehoda (silniční)
V019Nehoda, neurčeno zda provozní (silniční) či neprovozní (mimosilniční)
V02Chodec zraněný při srážce s dvou nebo tříkolovým motorovým vozidlem
V020Neprovozní nehoda (mimosilniční)
V021Provozní nehoda (silniční)
V029Nehoda,neurčeno zda provozní (silniční) či neprovozní (mimosilniční)
V03Chodec zraněný při srážce s automobilem osobním, dodávkovým nebo lehkým nákladním
V030Neprovozní nehoda (mimosilniční)
V031Provozní nehoda (silniční)
V039Nehoda,neurčeno zda provozní (silniční) či neprovozní (mimosilniční)
V04Chodec zraněný při srážce s těžkým nákladním vozidlem nebo autobusem
V040Neprovozní nehoda (mimosilniční)
V041Provozní nehoda (silniční)
V049Nehoda,neurčeno zda provozní (silniční) či neprovozní (mimosilniční)
V05Chodec zraněný při srážce s železničním vlakem nebo s železničním vozidlem
V050Neprovozní nehoda (mimosilniční)
V051Provozní nehoda (silniční)
V059Nehoda,neurčeno zda provozní (silniční) či neprovozní (mimosilniční)
V06Chodec zraněný při srážce s jiným nemotorovým vozidlem
V060Neprovozní nehoda (mimosilniční)
V061Provozní nehoda (silniční)
V069Nehoda,neurčeno zda provozní (silniční) či neprovozní (mimosilniční)
V09Chodec zraněný při jiných a neurčených dopravních nehodách
V090Chodec zraněný při neprovoz.(mimosilnič.)nehodě zahrnující jiná a neurčená motor.vozidla
V091Chodec zraněný při neurčené neprovozní (mimosilniční) nehodě
V092Chodec zraněný při provozní (silniční) nehodě zahrnující jiná a neurčená motorová vozidla
V093Chodec zraněný při neurčené provozní (silniční) nehodě
V099Chodec zraněný při neurčené dopravní nehodě
V10Cyklista zraněný při srážce s chodcem nebo zvířetem
V100Řidič zraněný při neprovozní (mimosilniční) nehodě
V101Cestující zraněný při neprovozní (mimosilniční) nehodě
V102Neurčený cyklista zraněný při neprovozní (mimosilniční) nehodě
V103Osoba zraněná při nastupování nebo vystupování
V104Řidič zraněný při provozní (silniční) nehodě
V105Cestující zraněný při provozní (silniční) nehodě
V109Neurčený cyklista zraněný při provozní (silniční) nehodě
V11Cyklista zraněný při srážce s jiným jízdním kolem
V110Řidič zraněný při neprovozní (mimosilniční) nehodě
V111Cestující zraněný při neprovozní (mimosilniční) nehodě
V112Neurčený cyklista zraněný při neprovozní (mimosilniční) nehodě
V113Osoba zraněná při nastupování nebo vystupování
V114Řidič zraněný při provozní (silniční) nehodě
V115Cestující zraněný při provozní (silniční) nehodě
V119Neurčený cyklista zraněný při provozní (silniční) nehodě
V12Cyklista zraněný při srážce s dvou nebo tříkolovým motorovým vozidlem
V120Řidič zraněný při neprovozní (mimosilniční) nehodě
V121Cestující zraněný při neprovozní (mimosilniční) nehodě
V122Neurčený cyklista zraněný při neprovozní (mimosilniční) nehodě
V123Osoba zraněná při nastupování nebo vystupování
V124Řidič zraněný při provozní (silniční) nehodě
V125Cestující zraněný při provozní (silniční) nehodě
V129Neurčený cyklista zraněný při provozní (silniční) nehodě
V13Cyklista zraněný při srážce s automobilem osobním, dodávkovým nebo lehkým nákladním
V130Řidič zraněný při neprovozní (mimosilniční) nehodě
V131Cestující zraněný při neprovozní (mimosilniční) nehodě
V132Neurčený cyklista zraněný při neprovozní (mimosilniční) nehodě
V133Osoba zraněná při nastupování nebo vystupování
V134Řidič zraněný při provozní (silniční) nehodě
V135Cestující zraněný při provozní (silniční) nehodě
V139Neurčený cyklista zraněný při provozní (silniční) nehodě
V14Cyklista zraněný při srážce s těžkým nákladním vozidlem nebo autobusem
V140Řidič zraněný při neprovozní (mimosilniční) nehodě
V141Cestující zraněný při neprovozní (mimosilniční) nehodě
V142Neurčený cyklista zraněný při neprovozní (mimosilniční) nehodě
V143Osoba zraněná při nastupování nebo vystupování
V144Řidič zraněný při provozní (silniční) nehodě
V145Cestující zraněný při provozní (silniční) nehodě
V149Neurčený cyklista zraněný při provozní (silniční) nehodě
V15Cyklista zraněný při srážce s železničním vlakem nebo železničním vozidlem
V150Řidič zraněný při neprovozní (mimosilniční) nehodě
V151Cestující zraněný při neprovozní (mimosilniční) nehodě
V152Neurčený cyklista zraněný při neprovozní (mimosilniční) nehodě
V153Osoba zraněná při nastupování nebo vystupování
V154Řidič zraněný při provozní (silniční) nehodě
V155Cestující zraněný při provozní (silniční) nehodě
V159Neurčený cyklista zraněný při provozní (silniční) nehodě
V16Cyklista zraněný při srážce s jiným nemotorovým vozidlem
V160Řidič zraněný při neprovozní (mimosilniční) nehodě
V161Cestující zraněný při neprovozní (mimosilniční) nehodě
V162Neurčený cyklista zraněný při neprovozní (mimosilniční) nehodě
V163Osoba zraněná při nastupování nebo vystupování
V164Řidič zraněný při provozní (silniční) nehodě
V165Cestující zraněný při provozní (silniční) nehodě
V169Neurčený cyklista zraněný při provozní (silniční) nehodě
V17Cyklista zraněný při srážce s pevnou překážkou (s připevněným nebo stojícím předmětem)
V170Řidič zraněný při neprovozní (mimosilniční) nehodě
V171Cestující zraněný při neprovozní (mimosilniční) nehodě
V172Neurčený cyklista zraněný při neprovozní (mimosilniční) nehodě
V173Osoba zraněná při nastupování nebo vystupování
V174Řidič zraněný při provozní (silniční) nehodě
V175Cestující zraněný při provozní (silniční) nehodě
V179Neurčený cyklista zraněný při provozní (silniční) nehodě
V18Cyklista zraněný při dopravní nehodě bez srážky
V180Řidič zraněný při neprovozní (mimosilniční) nehodě
V181Cestující zraněný při neprovozní (mimosilniční) nehodě
V182Neurčený cyklista zraněný při neprovozní (mimosilniční) nehodě
V183Osoba zraněná při nastupování nebo vystupování
V184Řidič zraněný při provozní (silniční) nehodě
V185Cestující zraněný při provozní (silniční) nehodě
V189Neurčený cyklista zraněný při provozní (silniční) nehodě
V19Cyklista zraněný při jiných a neurčených dopravních nehodách
V190Řidič zraněný při srážce s jinými a neurčen.motor.vozidly při neprovoz.(mimosilnič.)nehodě
V191Cestující zraněný při srážce s j.a neurč.motor.vozidly při neprovoz.(mimosilnič.)nehodě
V192Neurč.cyklista zraněný při srážce s j.a neurč.motor.vozidly při neprovoz.(mimosiln.)nehodě
V193Cyklista (kterýkoliv) zraněný při neurčené neprovozní (mimosilniční) nehodě
V194Řidič zraněný při srážce s jinými a neurčenými motor.vozidly při provozní(silniční)nehodě
V195Cestující zraněný při srážce s jin.a neurčenými motor.vozidly při provoz.(silnič.)nehodě
V196Neurčený cyklista zraněný při srážce s j.a neurč.motor.vozidly při provoz.(silnič.)nehodě
V198Cyklista (kterýkoliv) zraněný při jiných určených dopravních nehodách
V199Cyklista (kterýkoliv) zraněný při neurčené provozní (silniční) nehodě
V20Jezdec na motocyklu zraněný při srážce s chodcem nebo zvířetem
V200Řidič zraněný při neprovozní (mimosilniční) nehodě
V201Cestující zraněný při neprovozní (mimosilniční) nehodě
V202Neurčený motocyklista zraněný při neprovozní (mimosilniční) nehodě
V203Osoba zraněná při nastupování nebo vystupování
V204Řidič zraněný při provozní (silniční) nehodě
V205Cestující zraněný při provozní (silniční) nehodě
V209Neurčený motocyklista zraněný při provozní (silniční) nehodě
V21Jezdec na motocyklu zraněný při srážce s jízdním kolem
V210Řidič zraněný při neprovozní (mimosilniční) nehodě
V211Cestující zraněný při neprovozní (mimosilniční) nehodě
V212Neurčený motocyklista zraněný při neprovozní (mimosilniční) nehodě
V213Osoba zraněná při nastupování nebo vystupování
V214Řidič zraněný při provozní (silniční) nehodě
V215Cestující zraněný při provozní (silniční) nehodě
V219Neurčený motocyklista zraněný při provozní (silniční) nehodě
V22Jezdec na motocyklu zraněný při srážce s dvou nebo tříkolovým motorovým vozidlem
V220Řidič zraněný při neprovozní (mimosilniční) nehodě
V221Cestující zraněný při neprovozní (mimosilniční) nehodě
V222Neurčený motocyklista zraněný při neprovozní (mimosilniční) nehodě
V223Osoba zraněná při nastupování nebo vystupování
V224Řidič zraněný při provozní (silniční) nehodě
V225Cestující zraněný při provozní (silniční) nehodě
V229Neurčený motocyklista zraněný při provozní (silniční) nehodě
V23Jezdec na motocyklu zraněný při srážce s automobilem osobním,dodávk.nebo lehkým nákladním
V230Řidič zraněný při neprovozní (mimosilniční) nehodě
V231Cestující zraněný při neprovozní (mimosilniční) nehodě
V232Neurčený motocyklista zraněný při neprovozní (mimosilniční) nehodě
V233Osoba zraněná při nastupování nebo vystupování
V234Řidič zraněný při provozní (silniční) nehodě
V235Cestující zraněný při provozní (silniční) nehodě
V239Neurčený motocyklista zraněný při provozní (silniční) nehodě
V24Jezdec na motocyklu zraněný při srážce s těžkým nákladním vozidlem nebo autobusem
V240Řidič zraněný při neprovozní (mimosilniční) nehodě
V241Cestující zraněný při neprovozní (mimosilniční) nehodě
V242Neurčený motocyklista zraněný při neprovozní (mimosilniční) nehodě
V243Osoba zraněná při nastupování nebo vystupování
V244Řidič zraněný při provozní (silniční) nehodě
V245Cestující zraněný při provozní (silniční) nehodě
V249Neurčený motocyklista zraněný při provozní (silniční) nehodě
V25Jezdec na motocyklu zraněný při srážce s železničním vlakem nebo železničním vozidlem
V250Řidič zraněný při neprovozní (mimosilniční) nehodě
V251Cestující zraněný při neprovozní (mimosilniční) nehodě
V252Neurčený motocyklista zraněný při neprovozní (mimosilniční) nehodě
V253Osoba zraněná při nastupování nebo vystupování
V254Řidič zraněný při provozní (silniční) nehodě
V255Cestující zraněný při provozní (silniční) nehodě
V259Neurčený motocyklista zraněný při provozní (silniční) nehodě
V26Jezdec na motocyklu zraněný při srážce s jiným nemotorovým vozidlem
V260Řidič zraněný při neprovozní (mimosilniční) nehodě
V261Cestující zraněný při neprovozní (mimosilniční) nehodě
V262Neurčený motocyklista zraněný při neprovozní (mimosilniční) nehodě
V263Osoba zraněná při nastupování nebo vystupování
V264Řidič zraněný při provozní (silniční) nehodě
V265Cestující zraněný při provozní (silniční) nehodě
V269Neurčený motocyklista zraněný při provozní (silniční) nehodě
V27Jezdec na motocyklu zraněný při srážce s pevnou překážkou(s připev.nebo stojíc.předmětem)
V270Řidič zraněný při neprovozní (mimosilniční) nehodě
V271Cestující zraněný při neprovozní (mimosilniční) nehodě
V272Neurčený motocyklista zraněný při neprovozní (mimosilniční) nehodě
V273Osoba zraněná při nastupování nebo vystupování
V274Řidič zraněný při provozní (silniční) nehodě
V275Cestující zraněný při provozní (silniční) nehodě
V279Neurčený motocyklista zraněný při provozní (silniční) nehodě
V28Jezdec na motocyklu zraněný při dopravní nehodě bez srážky
V280Řidič zraněný při neprovozní (mimosilniční) nehodě
V281Cestující zraněný při neprovozní (mimosilniční) nehodě
V282Neurčený motocyklista zraněný při neprovozní (mimosilniční) nehodě
V283Osoba zraněná při nastupování nebo vystupování
V284Řidič zraněný při provozní (silniční) nehodě
V285Cestující zraněný při provozní (silniční) nehodě
V289Neurčený motocyklista zraněný při provozní (silniční) nehodě
V29Jezdec na motocyklu zraněný při jiných a neurčených dopravních nehodách
V290Řidič zraněný při srážce s jinými a neurčen.motor.vozidly při neprovoz.(mimosilnič.)nehodě
V291Cestující zraněný při srážce s j.a neurčen.motor.vozidly při neprovoz.(mimosilnič.)nehodě
V292NS motocyklista zraněný při srážce s j.a NS motor.vozidly při neprovoz.(mimosilnič.)nehodě
V293Motocyklista (kterýkoliv) zraněný při neurčené neprovozní (mimosilniční) nehodě
V294Řidič zraněný při srážce s jinými a neurčenými motor.vozidly při provoz.(silnič.)nehodě
V295Cestující zraněný při srážce s jinými a neurčenými motor.vozidly při provoz.(siln.)nehodě
V296NS motocyklista zraněný při srážce s jinými a NS motor.vozidly při provoz.(silnič.)nehodě
V298Motocyklista (kterýkoliv) zraněný při jiných určených dopravních nehodách
V299Motocyklista (kterýkoliv) zraněný při neurčené provozní (silniční) nehodě
V30Člen osádky tříkolového motorového vozidla zraněný při srážce s chodcem nebo zvířetem
V300Řidič zraněný při neprovozní (mimosilniční) nehodě
V301Cestující zraněný při neprovozní (mimosilniční) nehodě
V302Osoba vně vozidla zraněná při neprovozní (mimosilniční) nehodě
V303NS člen osádky tříkolového motorového vozidla zraněný při neprovozní(mimosilniční) nehodě
V304Osoba zraněná při nastupování nebo vystupování
V305Řidič zraněný při provozní (silniční) nehodě
V306Cestující zraněný při provozní (silniční) nehodě
V307Osoba vně vozidla zraněná při provozní (silniční) nehodě
V309Neurčený člen osádky tříkolového motorového vozidla zraněný při provozní (silniční) nehodě
V31Člen osádky tříkolového motorového vozidla zraněný při srážce s jízdním kolem
V310Řidič zraněný při neprovozní (mimosilniční) nehodě
V311Cestující zraněný při neprovozní (mimosilniční) nehodě
V312Osoba vně vozidla zraněná při neprovozní (mimosilniční) nehodě
V313NS člen osádky tříkolového motorového vozidla zraněný při neprovozní(mimosilniční) nehodě
V314Osoba zraněná při nastupování nebo vystupování
V315Řidič zraněný při provozní (silniční) nehodě
V316Cestující zraněný při provozní (silniční) nehodě
V317Osoba vně vozidla zraněná při provozní (silniční) nehodě
V319Neurčený člen osádky tříkolového motorového vozidla zraněný při provozní (silniční) nehodě
V32Člen osádky tříkol.mot.vozidla zraněný při srážce s jiným dvou nebo tříkol.motor.vozidlem
V320Řidič zraněný při neprovozní (mimosilniční) nehodě
V321Cestující zraněný při neprovozní (mimosilniční) nehodě
V322Osoba vně vozidla zraněná při neprovozní (mimosilniční) nehodě
V323NS člen osádky tříkolového motorového vozidla zraněný při neprovozní(mimosilniční) nehodě
V324Osoba zraněná při nastupování nebo vystupování
V325Řidič zraněný při provozní (silniční) nehodě
V326Cestující zraněný při provozní (silniční) nehodě
V327Osoba vně vozidla zraněná při provozní (silniční) nehodě
V329Neurčený člen osádky tříkolového motorového vozidla zraněný při provozní (silniční) nehodě
V33Člen osádky tříkol.motor.vozidla zraněný při srážce s automob.osob., dodávk.nebo leh.nákl.
V330Řidič zraněný při neprovozní (mimosilniční) nehodě
V331Cestující zraněný při neprovozní (mimosilniční) nehodě
V332Osoba vně vozidla zraněná při neprovozní (mimosilniční) nehodě
V333NS člen osádky tříkolového motorového vozidla zraněný při neprovozní(mimosilniční) nehodě
V334Osoba zraněná při nastupování nebo vystupování
V335Řidič zraněný při provozní (silniční) nehodě
V336Cestující zraněný při provozní (silniční) nehodě
V337Osoba vně vozidla zraněná při provozní (silniční) nehodě
V339Neurčený člen osádky tříkolového motorového vozidla zraněný při provozní (silniční) nehodě
V34Člen osádky tříkolového motorového vozidla zraněný při srážce s těž.nákl.voz.n.autobusem
V340Řidič zraněný při neprovozní (mimosilniční) nehodě
V341Cestující zraněný při neprovozní (mimosilniční) nehodě
V342Osoba vně vozidla zraněná při neprovozní (mimosilniční) nehodě
V343NS člen osádky tříkolového motorového vozidla zraněný při neprovozní(mimosilniční )nehodě
V344Osoba zraněná při nastupování nebo vystupování
V345Řidič zraněný při provozní (silniční) nehodě
V346Cestující zraněný při provozní (silniční) nehodě
V347Osoba vně vozidla zraněná při provozní (silniční) nehodě
V349Neurčený člen osádky tříkolového motorového vozidla zraněný při provozní (silniční) nehodě
V35Člen osádky tříkolového motorového vozidla zraněný při srážce s žel.vlakem n.žel.vozidlem
V350Řidič zraněný při neprovozní (mimosilniční) nehodě
V351Cestující zraněný při neprovozní (mimosilniční) nehodě
V352Osoba vně vozidla zraněná při neprovozní (mimosilniční) nehodě
V353NS člen osádky tříkolového motorového vozidla zraněný při neprovozní (mimosilniční) nehodě
V354Osoba zraněná při nastupování nebo vystupování
V355Řidič zraněný při provozní (silniční) nehodě
V356Cestující zraněný při provozní (silniční) nehodě
V357Osoba vně vozidla zraněná při provozní (silniční) nehodě
V359Neurčený člen osádky tříkolového motorového vozidla zraněný při provozní (silniční) nehodě
V36Člen osádky tříkolového motorového vozidla zraněný při srážce s jiným nemotorovým vozidlem
V360Řidič zraněný při neprovozní (mimosilniční) nehodě
V361Cestující zraněný při neprovozní (mimosilniční) nehodě
V362Osoba vně vozidla zraněná při neprovozní (mimosilniční) nehodě
V363NS člen osádky tříkolového motorového vozidla zraněný při neprovozní (mimosilniční) nehodě
V364Osoba zraněná při nastupování nebo vystupování
V365Řidič zraněný při provozní (silniční) nehodě
V366Cestující zraněný při provozní (silniční) nehodě
V367Osoba vně vozidla zraněná při provozní (silniční) nehodě
V369Neurčený člen osádky tříkolového motorového vozidla zraněný při provozní (silniční) nehodě
V37Člen osádky 3kol.motor.vozidla zraněný při srážce s pev.překážkou (s připev.n.stoj.předm.)
V370Řidič zraněný při neprovozní (mimosilniční) nehodě
V371Cestující zraněný při neprovozní (mimosilniční) nehodě
V372Osoba vně vozidla zraněná při neprovozní (mimosilniční) nehodě
V373NS člen osádky tříkolového motorového vozidla zraněný při neprovozní (mimosilniční) nehodě
V374Osoba zraněná při nastupování nebo vystupování
V375Řidič zraněný při provozní (silniční) nehodě
V376Cestující zraněný při provozní (silniční) nehodě
V377Osoba vně vozidla zraněná při provozní (silniční) nehodě
V379Neurčený člen osádky tříkolového motorového vozidla zraněný při provozní (silniční) nehodě
V38Člen osádky tříkolového motorového vozidla zraněný při dopravní nehodě bez srážky
V380Řidič zraněný při neprovozní (mimosilniční) nehodě
V381Cestující zraněný při neprovozní (mimosilniční) nehodě
V382Osoba vně vozidla zraněná při neprovozní (mimosilniční) nehodě
V383NS člen osádky tříkolového motorového vozidla zraněný při neprovozní (mimosilniční) nehodě
V384Osoba zraněná při nastupování nebo vystupování
V385Řidič zraněný při provozní (silniční) nehodě
V386Cestující zraněný při provozní (silniční) nehodě
V387Osoba vně vozidla zraněná při provozní (silniční) nehodě
V389Neurčený člen osádky tříkolového motorového vozidla zraněný při provozní (silniční) nehodě
V39Člen osádky tříkol.motorového vozidla zraněný při jiných a neurčených dopravních nehodách
V390Řidič zraněný při srážce s jinými a NS motor.vozidly při neprovozní (mimosilniční)nehodě
V391Cestující zraněný při srážce s jinými a NS motor.vozidly při neprovoz.(mimosilnič.)nehodě
V392NSčlen osádky zraněný při srážce s jinými a NSmotor.vozidly při neprovoz.(mimosil.)nehodě
V393Člen osádky (kterýkoliv) 3kol.motor.vozidla zraněný při neurčené neprovoz.(mimosil.)nehodě
V394Řidič zraněný při srážce s jinými a neurčenými motor.vozidly při provozní (silnič.)nehodě
V395Cestující zraněný při srážce s jinými a neurčenými motor.vozidly při provoz.(silni.)nehodě
V396NSčlen osádky 3kol.motor.voz.zraň.při srážce s j.a NSmotor.vozidly při prov.(siln.)nehodě
V398Člen osádky (kterýkoliv) 3kol.motor.vozidla zraněný při jiných určených doprav.nehodách
V399Člen osádky (kterýkoliv) 3kol.motor.vozidla zraněný při neurčené provozní (silnič.)nehodě
V40Člen osádky osobního automobilu zraněný při srážce s chodcem nebo zvířetem
V400Řidič zraněný při neprovozní (mimosilniční) nehodě
V401Cestující zraněný při neprovozní (mimosilniční) nehodě
V402Osoba vně vozidla zraněná při neprovozní (mimosilniční) nehodě
V403Neurčený člen osádky osobního automobilu zraněný při neprovozní (mimosilniční) nehodě
V404Osoba zraněná při nastupování nebo vystupování
V405Řidič zraněný při provozní (silniční) nehodě
V406Cestující zraněný při provozní (silniční) nehodě
V407Osoba vně vozidla zraněná při provozní (silniční) nehodě
V409Neurčený člen osádky osobního automobilu zraněný při provozní (silniční) nehodě
V41Člen osádky osobního automobilu zraněný při srážce s jízdním kolem
V410Řidič zraněný při neprovozní (mimosilniční) nehodě
V411Cestující zraněný při neprovozní (mimosilniční) nehodě
V412Osoba vně vozidla zraněná při neprovozní (mimosilniční) nehodě
V413Neurčený člen osádky osobního automobilu zraněný při neprovozní (mimosilniční) nehodě
V414Osoba zraněná při nastupování nebo vystupování
V415Řidič zraněný při provozní (silniční) nehodě
V416Cestující zraněný při provozní (silniční) nehodě
V417Osoba vně vozidla zraněná při provozní (silniční) nehodě
V419Neurčený člen osádky osobního automobilu zraněný při provozní (silniční) nehodě
V42Člen osádky os.automobilu zraněný při srážce s dvou nebo tříkolovým motorovým vozidlem
V420Řidič zraněný při neprovozní (mimosilniční) nehodě
V421Cestující zraněný při neprovozní (mimosilniční) nehodě
V422Osoba vně vozidla zraněná při neprovozní (mimosilniční) nehodě
V423Neurčený člen osádky osobního automobilu zraněný při neprovozní (mimosilniční) nehodě
V424Osoba zraněná při nastupování nebo vystupování
V425Řidič zraněný při provozní (silniční) nehodě
V426Cestující zraněný při provozní (silniční) nehodě
V427Osoba vně vozidla zraněná při provozní (silniční) nehodě
V429Neurčený člen osádky osobního automobilu zraněný při provozní (silniční) nehodě
V43Člen osádky os.automobilu zraněný při srážce s automobilem os.,dodávk.nebo lehkým náklad.
V430Řidič zraněný při neprovozní (mimosilniční) nehodě
V431Cestující zraněný při neprovozní (mimosilniční) nehodě
V432Osoba vně vozidla zraněná při neprovozní (mimosilniční) nehodě
V433Neurčený člen osádky osobního automobilu zraněný při neprovozní (mimosilniční) nehodě
V434Osoba zraněná při nastupování nebo vystupování
V435Řidič zraněný při provozní (silniční) nehodě
V436Cestující zraněný při provozní (silniční) nehodě
V437Osoba vně vozidla zraněná při provozní (silniční) nehodě
V439Neurčený člen osádky osobního automobilu zraněný při provozní (silniční) nehodě
V44Člen osádky osob.automobilu zraněný při srážce s těžkým nákladním vozidlem nebo autobusem
V440Řidič zraněný při neprovozní (mimosilniční) nehodě
V441Cestující zraněný při neprovozní (mimosilniční) nehodě
V442Osoba vně vozidla zraněná při neprovozní (mimosilniční) nehodě
V443Neurčený člen osádky osobního automobilu zraněný při neprovozní (mimosilniční) nehodě
V444Osoba zraněná při nastupování nebo vystupování
V445Řidič zraněný při provozní (silniční) nehodě
V446Cestující zraněný při provozní (silniční) nehodě
V447Osoba vně vozidla zraněná při provozní (silniční) nehodě
V449Neurčený člen osádky osobního automobilu zraněný při provozní (silniční) nehodě
V45Člen osádky osob.automobilu zraněný při srážce s železničním vlakem nebo želez.vozidlem
V450Řidič zraněný při neprovozní (mimosilniční) nehodě
V451Cestující zraněný při neprovozní (mimosilniční) nehodě
V452Osoba vně vozidla zraněná při neprovozní (mimosilniční) nehodě
V453Neurčený člen osádky osobního automobilu zraněný při neprovozní (mimosilniční) nehodě
V454Osoba zraněná při nastupování nebo vystupování
V455Řidič zraněný při provozní (silniční) nehodě
V456Cestující zraněný při provozní (silniční) nehodě
V457Osoba vně vozidla zraněná při provozní (silniční) nehodě
V459Neurčený člen osádky osobního automobilu zraněný při provozní (silniční) nehodě
V46Člen osádky osobního automobilu zraněný při srážce s jiným nemotorovým vozidlem
V460Řidič zraněný při neprovozní (mimosilniční) nehodě
V461Cestující zraněný při neprovozní (mimosilniční) nehodě
V462Osoba vně vozidla zraněná při neprovozní (mimosilniční) nehodě
V463Neurčený člen osádky osobního automobilu zraněný při neprovozní (mimosilniční) nehodě
V464Osoba zraněná při nastupování nebo vystupování
V465Řidič zraněný při provozní (silniční) nehodě
V466Cestující zraněný při provozní (silniční) nehodě
V467Osoba vně vozidla zraněná při provozní (silniční) nehodě
V469Neurčený člen osádky osobního automobilu zraněný při provozní (silniční) nehodě
V47Člen osádky osob.automobilu zraněný při srážce s pevnou překážkou (s připev.n.stoj.předm.)
V470Řidič zraněný při neprovozní (mimosilniční) nehodě
V471Cestující zraněný při neprovozní (mimosilniční) nehodě
V472Osoba vně vozidla zraněná při neprovozní (mimosilniční) nehodě
V473Neurčený člen osádky osobního automobilu zraněný při neprovozní (mimosilniční) nehodě
V474Osoba zraněná při nastupování nebo vystupování
V475Řidič zraněný při provozní (silniční) nehodě
V476Cestující zraněný při provozní (silniční) nehodě
V477Osoba vně vozidla zraněná při provozní (silniční) nehodě
V479Neurčený člen osádky osobního automobilu zraněný při provozní (silniční) nehodě
V48Člen osádky osobního automobilu zraněný při dopravní nehodě bez srážky
V480Řidič zraněný při neprovozní (mimosilniční) nehodě
V481Cestující zraněný při neprovozní (mimosilniční) nehodě
V482Osoba vně vozidla zraněná při neprovozní (mimosilniční) nehodě
V483Neurčený člen osádky osobního automobilu zraněný při neprovozní (mimosilniční) nehodě
V484Osoba zraněná při nastupování nebo vystupování
V485Řidič zraněný při provozní (silniční) nehodě
V486Cestující zraněný při provozní (silniční) nehodě
V487Osoba vně vozidla zraněná při provozní (silniční) nehodě
V489Neurčený člen osádky osobního automobilu zraněný při provozní (silniční) nehodě
V49Člen osádky osobního automobilu zraněný při jiných a neurčených dopravních nehodách
V490Řidič zraněný při srážce s jinými a NS motor.vozidly při neprovozní (mimosilniční)nehodě
V491Cestující zraněný při srážce s jinými a NS mot.vozidly při neprovozní (mimosilnič.)nehodě
V492NS člen osádky osob.autom.zraň.při srážce s j.a NS mot.vozidly při neprov.(mimosil.)nehodě
V493Člen osádky (kterýkoliv)osob.automobilu zraněný při neurčené neprovoz.(mimosilnič.)nehodě
V494Řidič zraněný při srážce s jinými a neurčenými motor.vozidly při provozní(silniční)nehodě
V495Cestující zraněný při srážce s jinými a neurčenými motor.vozidly při provoz.(siln.)nehodě
V496NS člen osádky osob.automob.zraněný při srážce s j.a NS mot.vozidly při prov.(sil.)nehodě
V498Člen osádky(kterýkoliv)osob.automobilu zraněný při jiných určených dopravních nehodách
V499Člen osádky(kterýkoliv)osobního automobilu zraněný při neurčené provozní(silniční)nehodě
V50Člen osádky dodávk.nebo leh.náklad.automobilu zraněný při srážce s chodcem nebo zvířetem
V500Řidič zraněný při neprovozní (mimosilniční) nehodě
V501Cestující zraněný při neprovozní (mimosilniční) nehodě
V502Osoba vně vozidla zraněná při neprovozní (mimosilniční) nehodě
V503NS člen osádky dodávk.či leh.náklad.automobilu zraněný při neprovozní(mimosilniční) nehodě
V504Osoba zraněná při nastupování nebo vystupování
V505Řidič zraněný při provozní (silniční) nehodě
V506Cestující zraněný při provozní (silniční) nehodě
V507Osoba vně vozidla zraněná při provozní (silniční) nehodě
V509NS člen osádky dodávk.či lehkého náklad.automobilu zraněný při provozní(silniční) nehodě
V51Člen osádky dodávk.nebo lehkého nákladního automobilu zraněný při srážce s jízdním kolem
V510Řidič zraněný při neprovozní (mimosilniční) nehodě
V511Cestující zraněný při neprovozní (mimosilniční) nehodě
V512Osoba vně vozidla zraněná při neprovozní (mimosilniční) nehodě
V513NS člen osádky dodávk.či leh.náklad.automobilu zraněný při neprovozní(mimosilniční) nehodě
V514Osoba zraněná při nastupování nebo vystupování
V515Řidič zraněný při provozní (silniční) nehodě
V516Cestující zraněný při provozní (silniční) nehodě
V517Osoba vně vozidla zraněná při provozní (silniční) nehodě
V519NS člen osádky dodávk.či lehkého náklad.automobilu zraněný při provozní(silniční) nehodě
V52Člen osádky dodávk.n.leh.náklad.automobilu zraněný při srážce s 2 nebo 3kol.motor.vozidlem
V520Řidič zraněný při neprovozní (mimosilniční) nehodě
V521Cestující zraněný při neprovozní (mimosilniční) nehodě
V522Osoba vně vozidla zraněná při neprovozní (mimosilniční) nehodě
V523NS člen osádky dodávk.či leh.náklad.automobilu zraněný při neprovozní(mimosilniční) nehodě
V524Osoba zraněná při nastupování nebo vystupování
V525Řidič zraněný při provozní (silniční) nehodě
V526Cestující zraněný při provozní (silniční) nehodě
V527Osoba vně vozidla zraněná při provozní (silniční) nehodě
V529NS člen osádky dodávk.či lehkého náklad.automobilu zraněný při provozní(silniční) nehodě
V53Člen osádky dodáv.či leh.nákl.auta zraň.při srážce s automobilem osob.,dodáv.či leh.nákl.
V530Řidič zraněný při neprovozní (mimosilniční) nehodě
V531Cestující zraněný při neprovozní (mimosilniční) nehodě
V532Osoba vně vozidla zraněná při neprovozní (mimosilniční) nehodě
V533NS člen osádky dodávk.či leh.náklad.automobilu zraněný při neprovozní(mimosilniční) nehodě
V534Osoba zraněná při nastupování nebo vystupování
V535Řidič zraněný při provozní (silniční) nehodě
V536Cestující zraněný při provozní (silniční) nehodě
V537Osoba vně vozidla zraněná při provozní (silniční) nehodě
V539NS člen osádky dodávk.či lehkého náklad.automobilu zraněný při provozní(silniční) nehodě
V54Člen osádky dodáv.či leh.nákl.automob.zraněný při srážce s těž.náklad.vozidlem n.autobusem
V540Řidič zraněný při neprovozní (mimosilniční) nehodě
V541Cestující zraněný při neprovozní (mimosilniční) nehodě
V542Osoba vně vozidla zraněná při neprovozní (mimosilniční) nehodě
V543NS člen osádky dodávk.či leh.náklad.automobilu zraněný při neprovozní(mimosilniční) nehodě
V544Osoba zraněná při nastupování nebo vystupování
V545Řidič zraněný při provozní (silniční) nehodě
V546Cestující zraněný při provozní (silniční) nehodě
V547Osoba vně vozidla zraněná při provozní (silniční) nehodě
V549NS člen osádky dodávk.či lehkého náklad.automobilu zraněný při provozní(silniční) nehodě
V55Člen osádky dodávk.či leh.nákl.auta zraněný při srážce se želez.vlakem nebo želez.vozidlem
V550Řidič zraněný při neprovozní (mimosilniční) nehodě
V551Cestující zraněný při neprovozní (mimosilniční) nehodě
V552Osoba vně vozidla zraněná při neprovozní (mimosilniční) nehodě
V553NS člen osádky dodávk.či leh.náklad.automobilu zraněný při neprovozní(mimosilniční) nehodě
V554Osoba zraněná při nastupování nebo vystupování
V555Řidič zraněný při provozní (silniční) nehodě
V556Cestující zraněný při provozní (silniční) nehodě
V557Osoba vně vozidla zraněná při provozní (silniční) nehodě
V559NS člen osádky dodávk.či lehkého náklad.automobilu zraněný při provozní(silniční) nehodě
V56Člen osádky dodávk.n.leh.náklad.automobilu zraněný při srážce s jiným nemotor.vozidlem
V560Řidič zraněný při neprovozní (mimosilniční) nehodě
V561Cestující zraněný při neprovozní (mimosilniční) nehodě
V562Osoba vně vozidla zraněná při neprovozní (mimosilniční) nehodě
V563NS člen osádky dodávk.či leh.náklad.automobilu zraněný při neprovozní(mimosilniční) nehodě
V564Osoba zraněná při nastupování nebo vystupování
V565Řidič zraněný při provozní (silniční) nehodě
V566Cestující zraněný při provozní (silniční) nehodě
V567Osoba vně vozidla zraněná při provozní (silniční) nehodě
V569NS člen osádky dodávk.či lehkého náklad.automobilu zraněný při provozní(silniční) nehodě
V57Člen osádky dodávk.nebo lehkého náklad.automobilu zraněný při srážce s pevnou překážkou
V570Řidič zraněný při neprovozní (mimosilniční) nehodě
V571Cestující zraněný při neprovozní (mimosilniční) nehodě
V572Osoba vně vozidla zraněná při neprovozní (mimosilniční) nehodě
V573NS člen osádky dodávk.či leh.náklad.automobilu zraněný při neprovozní(mimosilniční) nehodě
V574Osoba zraněná při nastupování nebo vystupování
V575Řidič zraněný při provozní (silniční) nehodě
V576Cestující zraněný při provozní (silniční) nehodě
V577Osoba vně vozidla zraněná při provozní (silniční) nehodě
V579NS člen osádky dodávk.či lehkého náklad.automobilu zraněný při provozní(silniční) nehodě
V58Člen osádky dodávk.nebo lehkého náklad.automobilu zraněný při dopravní nehodě bez srážky
V580Řidič zraněný při neprovozní (mimosilniční) nehodě
V581Cestující zraněný při neprovozní (mimosilniční) nehodě
V582Osoba vně vozidla zraněná při neprovozní (mimosilniční) nehodě
V583NS člen osádky dodávk.či leh.náklad.automobilu zraněný při neprovozní(mimosilniční) nehodě
V584Osoba zraněná při nastupování nebo vystupování
V585Řidič zraněný při provozní (silniční) nehodě
V586Cestující zraněný při provozní (silniční) nehodě
V587Osoba vně vozidla zraněná při provozní (silniční) nehodě
V589NS člen osádky dodávk.či lehkého náklad.automobilu zraněný při provozní(silniční) nehodě
V59Člen osádky dodávk.nebo leh.náklad.automobilu zraněný při jiných a NS dopravních nehodách
V590Řidič zraněný při srážce s jinými a NS motor.vozidly při neprovozní (mimosilniční)nehodě
V591Cestující zraněný při srážce s jinými a NS mot.vozidly při neprovozní (mimosilnič.)nehodě
V592NS člen osádky zraněný při srážce s j. a NS motor.vozidly při neprovoz.(mimosiln.)nehodě
V593Člen osádky (kterýkoliv)dodávk.či leh.nákl.auta zraněný při NS neprovoz.(mimosiln.)nehodě
V594Řidič zraněný při srážce s jinými a NS motorovými vozidly při provozní (silniční)nehodě
V595Cestující zraněný při srážce s jinými a NS motorovými vozidly při provozní (silnič.)nehodě
V596NS člen osádky zraněný při srážce s j. a NS motor.vozidly při provozní (silniční)nehodě
V598Člen osádky(kterýkoliv)dodávk.n.leh.náklad.automobilu zraň.při j.určených doprav.nehodách
V599Člen osádky(kterýkoliv)dodávk.n.leh.náklad.automobilu zraněný při NS provoz.(siln.)nehodě
V60Člen osádky těžkého nákladního vozidla zraněný při srážce s chodcem nebo zvířetem
V600Řidič zraněný při neprovozní (mimosilniční) nehodě
V601Cestující zraněný při neprovozní (mimosilniční) nehodě
V602Osoba vně vozidla zraněná při neprovozní (mimosilniční) nehodě
V603NS člen osádky těžkého náklad.vozidla zraněný při neprovozní(mimosilniční) nehodě
V604Osoba zraněná při nastupování nebo vystupování
V605Řidič zraněný při provozní (silniční) nehodě
V606Cestující zraněný při provozní (silniční) nehodě
V607Osoba vně vozidla zraněná při provozní (silniční) nehodě
V609Neurčený člen osádky těžkého nákladního vozidla zraněný při provozní (silniční) nehodě
V61Člen osádky těžkého nákladního vozidla zraněný při srážce s jízdním kolem
V610Řidič zraněný při neprovozní (mimosilniční) nehodě
V611Cestující zraněný při neprovozní (mimosilniční) nehodě
V612Osoba vně vozidla zraněná při neprovozní (mimosilniční) nehodě
V613NS člen osádky těžkého náklad.vozidla zraněný při neprovozní (mimosilniční) nehodě
V614Osoba zraněná při nastupování nebo vystupování
V615Řidič zraněný při provozní (silniční) nehodě
V616Cestující zraněný při provozní (silniční) nehodě
V617Osoba vně vozidla zraněná při provozní (silniční) nehodě
V619Neurčený člen osádky těžkého nákladního vozidla zraněný při provozní (silniční) nehodě
V62Člen osádky těžkého náklad.vozidla zraněný při srážce s dvou nebo tříkol.motor.vozidlem
V620Řidič zraněný při neprovozní (mimosilniční) nehodě
V621Cestující zraněný při neprovozní (mimosilniční) nehodě
V622Osoba vně vozidla zraněná při neprovozní (mimosilniční) nehodě
V623NS člen osádky těžkého náklad.vozidla zraněný při neprovozní mimosilniční) nehodě
V624Osoba zraněná při nastupování nebo vystupování
V625Řidič zraněný při provozní (silniční) nehodě
V626Cestující zraněný při provozní (silniční) nehodě
V627Osoba vně vozidla zraněná při provozní (silniční) nehodě
V629Neurčený člen osádky těžkého nákladního vozidla zraněný při provozní (silniční) nehodě
V63Člen osádky těž.náklad.vozidla zraněný při srážce s aut.osob.,dodávk.nebo lehkým nákladním
V630Řidič zraněný při neprovozní (mimosilniční) nehodě
V631Cestující zraněný při neprovozní (mimosilniční) nehodě
V632Osoba vně vozidla zraněná při neprovozní (mimosilniční) nehodě
V633NS člen osádky těžkého nákladního vozidla zraněný při neprovozní (mimosilniční) nehodě
V634Osoba zraněná při nastupování nebo vystupování
V635Řidič zraněný při provozní (silniční) nehodě
V636Cestující zraněný při provozní (silniční) nehodě
V637Osoba vně vozidla zraněná při provozní (silniční) nehodě
V639Neurčený člen osádky těžkého nákladního vozidla zraněný při provozní (silniční) nehodě
V64Člen osádky těžkého náklad.vozidla zraněný při srážce s těž.náklad.vozidlem nebo autobusem
V640Řidič zraněný při neprovozní (mimosilniční) nehodě
V641Cestující zraněný při neprovozní (mimosilniční) nehodě
V642Osoba vně vozidla zraněná při neprovozní (mimosilniční) nehodě
V643NS člen osádky těžkého nákladního vozidla zraněný při neprovozní (mimosilniční) nehodě
V644Osoba zraněná při nastupování nebo vystupování
V645Řidič zraněný při provozní (silniční) nehodě
V646Cestující zraněný při provozní (silniční) nehodě
V647Osoba vně vozidla zraněná při provozní (silniční) nehodě
V649Neurčený člen osádky těžkého nákladního vozidla zraněný při provozní (silniční) nehodě
V65Člen osádky těžkého náklad.vozidla zraněný při srážce s želez.vlakem nebo želez.vozidlem
V650Řidič zraněný při neprovozní (mimosilniční) nehodě
V651Cestující zraněný při neprovozní (mimosilniční) nehodě
V652Osoba vně vozidla zraněná při neprovozní (mimosilniční) nehodě
V653NS člen osádky těžkého nákladního vozidla zraněný při neprovozní (mimosilniční) nehodě
V654Osoba zraněná při nastupování nebo vystupování
V655Řidič zraněný při provozní (silniční) nehodě
V656Cestující zraněný při provozní (silniční) nehodě
V657Osoba vně vozidla zraněná při provozní (silniční) nehodě
V659Neurčený člen osádky těžkého nákladního vozidla zraněný při provozní (silniční) nehodě
V66Člen osádky těžkého nákladního vozidla zraněný při srážce s jiným nemotorovým vozidlem
V660Řidič zraněný při neprovozní (mimosilniční) nehodě
V661Cestující zraněný při neprovozní (mimosilniční) nehodě
V662Osoba vně vozidla zraněná při neprovozní (mimosilniční) nehodě
V663NS člen osádky těžkého nákladního vozidla zraněný při neprovozní (mimosilniční) nehodě
V664Osoba zraněná při nastupování nebo vystupování
V665Řidič zraněný při provozní (silniční) nehodě
V666Cestující zraněný při provozní (silniční) nehodě
V667Osoba vně vozidla zraněná při provozní (silniční) nehodě
V669Neurčený člen osádky těžkého nákladního vozidla zraněný při provozní (silniční) nehodě
V67Člen osádky těž.náklad.vozidla zraň.při srážce s pev.překážkou (s připev.n.stoj.předmětem)
V670Řidič zraněný při neprovozní (mimosilniční) nehodě
V671Cestující zraněný při neprovozní (mimosilniční) nehodě
V672Osoba vně vozidla zraněná při neprovozní (mimosilniční) nehodě
V673NS člen osádky těžkého nákladního vozidla zraněný při neprovozní (mimosilniční) nehodě
V674Osoba zraněná při nastupování nebo vystupování
V675Řidič zraněný při provozní (silniční) nehodě
V676Cestující zraněný při provozní (silniční) nehodě
V677Osoba vně vozidla zraněná při provozní (silniční) nehodě
V679Neurčený člen osádky těžkého nákladního vozidla zraněný při provozní (silniční) nehodě
V68Člen osádky těžkého nákladního vozidla zraněný při dopravní nehodě bez srážky
V680Řidič zraněný při neprovozní (mimosilniční) nehodě
V681Cestující zraněný při neprovozní (mimosilniční) nehodě
V682Osoba vně vozidla zraněná při neprovozní (mimosilniční) nehodě
V683NS člen osádky těžkého nákladního vozidla zraněný při neprovozní (mimosilniční) nehodě
V684Osoba zraněná při nastupování nebo vystupování
V685Řidič zraněný při provozní (silniční) nehodě
V686Cestující zraněný při provozní (silniční) nehodě
V687Osoba vně vozidla zraněná při provozní (silniční) nehodě
V689Neurčený člen osádky těžkého nákladního vozidla zraněný při provozní (silniční) nehodě
V69Člen osádky těžkého nákladního vozidla zraněný při jiných a neurčených dopravních nehodách
V690Řidič zraněný při srážce s jinými a NS motor.vozidly při neprovozní (mimosilniční) nehodě
V691Cestující zraněný při srážce s jinými a NS mot.vozidly při neprovozní (mimosilnič.)nehodě
V692NS člen osádky zraněný při srážce s j.a NS mot.vozidly při neprovozní (mimosilnič.)nehodě
V693Člen osádky (kterýkoliv)těžkého náklad.vozidla zraněný při NS neprovoz.(mimosilnič.)nehodě
V694Řidič zraněný při srážce s jinými a NS motorovými vozidly při provozní (silniční) nehodě
V695Cestující zraněný při srážce s jinými a NS motorovými vozidly při provozní(silnič.)nehodě
V696NS člen osádky zraněný při srážce s jinými a NS mot.vozidly při provozní (silniční)nehodě
V698Člen osádky(kterýkoliv)těžkého náklad.vozidla zraněný při j.určených dopravních nehodách
V699Člen osádky(kterýkoliv)těžkého náklad.vozidla zraněný při NS provozní (silniční) nehodě
V70Člen osádky autobusu zraněný při srážce s chodcem nebo zvířetem
V700Řidič zraněný při neprovozní (mimosilniční) nehodě
V701Cestující zraněný při neprovozní (mimosilniční) nehodě
V702Osoba vně vozidla zraněná při neprovozní (mimosilniční) nehodě
V703Neurčený člen osádky autobusu zraněný při neprovozní (mimosilniční) nehodě
V704Osoba zraněná při nastupování nebo vystupování
V705Řidič zraněný při provozní (silniční) nehodě
V706Cestující zraněný při provozní (silniční) nehodě
V707Osoba vně vozidla zraněná při provozní (silniční) nehodě
V709Neurčený člen osádky autobusu zraněný při provozní (silniční) nehodě
V71Člen osádky autobusu zraněný při srážce s jízdním kolem
V710Řidič zraněný při neprovozní (mimosilniční) nehodě
V711Cestující zraněný při neprovozní (mimosilniční) nehodě
V712Osoba vně vozidla zraněná při neprovozní (mimosilniční) nehodě
V713Neurčený člen osádky autobusu zraněný při neprovozní (mimosilniční) nehodě
V714Osoba zraněná při nastupování nebo vystupování
V715Řidič zraněný při provozní (silniční) nehodě
V716Cestující zraněný při provozní (silniční) nehodě
V717Osoba vně vozidla zraněná při provozní (silniční) nehodě
V719Neurčený člen osádky autobusu zraněný při provozní (silniční) nehodě
V72Člen osádky autobusu zraněný při srážce s dvou nebo tříkolovým motorovým vozidlem
V720Řidič zraněný při neprovozní (mimosilniční) nehodě
V721Cestující zraněný při neprovozní (mimosilniční) nehodě
V722Osoba vně vozidla zraněná při neprovozní (mimosilniční) nehodě
V723Neurčený člen osádky autobusu zraněný při neprovozní (mimosilniční) nehodě
V724Osoba zraněná při nastupování nebo vystupování
V725Řidič zraněný při provozní (silniční) nehodě
V726Cestující zraněný při provozní (silniční) nehodě
V727Osoba vně vozidla zraněná při provozní (silniční) nehodě
V729Neurčený člen osádky autobusu zraněný při provozní (silniční) nehodě
V73Člen osádky autobusu zraněný při srážce s automobilem osobním,dodávk.nebo lehkým nákladním
V730Řidič zraněný při neprovozní (mimosilniční) nehodě
V731Cestující zraněný při neprovozní (mimosilniční) nehodě
V732Osoba vně vozidla zraněná při neprovozní (mimosilniční) nehodě
V733Neurčený člen osádky autobusu zraněný při neprovozní (mimosilniční) nehodě
V734Osoba zraněná při nastupování nebo vystupování
V735Řidič zraněný při provozní (silniční) nehodě
V736Cestující zraněný při provozní (silniční) nehodě
V737Osoba vně vozidla zraněná při provozní (silniční) nehodě
V739Neurčený člen osádky autobusu zraněný při provozní (silniční) nehodě
V74Člen osádky autobusu zraněný při srážce s těžkým nákladním vozidlem nebo autobusem
V740Řidič zraněný při neprovozní (mimosilniční) nehodě
V741Cestující zraněný při neprovozní (mimosilniční) nehodě
V742Osoba vně vozidla zraněná při neprovozní (mimosilniční) nehodě
V743Neurčený člen osádky autobusu zraněný při neprovozní (mimosilniční) nehodě
V744Osoba zraněná při nastupování nebo vystupování
V745Řidič zraněný při provozní (silniční) nehodě
V746Cestující zraněný při provozní (silniční) nehodě
V747Osoba vně vozidla zraněná při provozní (silniční) nehodě
V749Neurčený člen osádky autobusu zraněný při provozní (silniční) nehodě
V75Člen osádky autobusu zraněný při srážce s železničním vlakem nebo železničním vozidlem
V750Řidič zraněný při neprovozní (mimosilniční) nehodě
V751Cestující zraněný při neprovozní (mimosilniční) nehodě
V752Osoba vně vozidla zraněná při neprovozní (mimosilniční) nehodě
V753Neurčený člen osádky autobusu zraněný při neprovozní (mimosilniční) nehodě
V754Osoba zraněná při nastupování nebo vystupování
V755Řidič zraněný při provozní (silniční) nehodě
V756Cestující zraněný při provozní (silniční) nehodě
V757Osoba vně vozidla zraněná při provozní (silniční) nehodě
V759Neurčený člen osádky autobusu zraněný při provozní (silniční) nehodě
V76Člen osádky autobusu zraněný při srážce s jiným nemotorovým vozidlem
V760Řidič zraněný při neprovozní (mimosilniční) nehodě
V761Cestující zraněný při neprovozní (mimosilniční) nehodě
V762Osoba vně vozidla zraněná při neprovozní (mimosilniční) nehodě
V763Neurčený člen osádky autobusu zraněný při neprovozní (mimosilniční) nehodě
V764Osoba zraněná při nastupování nebo vystupování
V765Řidič zraněný při provozní (silniční) nehodě
V766Cestující zraněný při provozní (silniční) nehodě
V767Osoba vně vozidla zraněná při provozní (silniční) nehodě
V769Neurčený člen osádky autobusu zraněný při provozní (silniční) nehodě
V77Člen osádky autobusu zraněný při srážce s pev.překážkou(s připev.nebo stojícím předmětem)
V770Řidič zraněný při neprovozní (mimosilniční) nehodě
V771Cestující zraněný při neprovozní (mimosilniční) nehodě
V772Osoba vně vozidla zraněná při neprovozní (mimosilniční) nehodě
V773Neurčený člen osádky autobusu zraněný při neprovozní (mimosilniční) nehodě
V774Osoba zraněná při nastupování nebo vystupování
V775Řidič zraněný při provozní (silniční) nehodě
V776Cestující zraněný při provozní (silniční) nehodě
V777Osoba vně vozidla zraněná při provozní (silniční) nehodě
V779Neurčený člen osádky autobusu zraněný při provozní (silniční) nehodě
V78Člen osádky autobusu zraněný při dopravní nehodě bez srážky
V780Řidič zraněný při neprovozní (mimosilniční) nehodě
V781Cestující zraněný při neprovozní (mimosilniční) nehodě
V782Osoba vně vozidla zraněná při neprovozní (mimosilniční) nehodě
V783Neurčený člen osádky autobusu zraněný při neprovozní (mimosilniční) nehodě
V784Osoba zraněná při nastupování nebo vystupování
V785Řidič zraněný při provozní (silniční) nehodě
V786Cestující zraněný při provozní (silniční) nehodě
V787Osoba vně vozidla zraněná při provozní (silniční) nehodě
V789Neurčený člen osádky autobusu zraněný při provozní (silniční) nehodě
V79Člen osádky autobusu zraněný při jiných a neurčených dopravních nehodách
V790Řidič zraněný při srážce s jinými a NS motor.vozidly při neprovozní (mimosilniční)nehodě
V791Cestující zraněný při srážce s jinými a NS mot.vozidly při neprovozní (mimosilnič.)nehodě
V792NS člen osádky autobusu zraněný při srážce s jinými a NS motor.vozidly při neprovoz.nehodě
V793Člen osádky (kterýkoliv) autobusu zraněný při neurčené neprovozní (mimosilniční) nehodě
V794Řidič zraněný při srážce s jinými a NS motorovými vozidly při provozní (silniční) nehodě
V795Cestující zraněný při srážce s jinými a NS motorovými vozidly při provozní(silniční)nehodě
V796NS člen osádky autobusu zran.při srážce s jinými a NS mot.vozidly při provoz.(siln.)nehodě
V798Člen osádky (kterýkoliv) autobusu zraněný při jiných určených dopravních nehodách
V799Člen osádky (kterýkoliv) autobusu zraněný při neurčené provozní (silniční) nehodě
V80Jezdec na zvířeti nebo člen osádky vozidla taženého zvířetem zraněný při dopravní nehodě
V800Jezdec n.člen osádky zraň.pádem n.shozením se zvíř.n.s voz.taž.zvíř.při nehodě bez srážky
V801Jezdec nebo člen osádky zraněný při srážce s chodcem nebo zvířetem
V802Jezdec nebo člen osádky zraněný při srážce s jízdním kolem
V803Jezdec nebo člen osádky zraněný při srážce s dvou nebo tříkolovým motorovým vozidlem
V804Jezdec n.člen osádky zraněný při srážce s automob.osob.,dodáv.,náklad.leh.,těž.n.autobusem
V805Jezdec nebo člen osádky zraněný při srážce s jiným určeným motorovým vozidlem
V806Jezdec nebo člen osádky zraněný při srážce s železničním vlakem nebo železničním vozidlem
V807Jezdec nebo člen osádky zraněný při srážce s jiným nemotorovým vozidlem
V808Jezdec n.člen osádky zraněný při srážce s pevnou překážkou(s připev.n.stojícím předmětem)
V809Jezdec nebo člen osádky zraněný při jiných a neurčených dopravních nehodách
V81Člen osádky železničního vlaku nebo železničního vozidla zraněný při dopravní nehodě
V810Člen osádky želez.vlaku n.želez.vozidla zraň.při srážce s motor.vozidlem při neprov.nehodě
V811Člen osádky želez.vlaku n.želez.vozidla zraň.při srážce s motor.vozidlem při provoz.nehodě
V812Člen osádky želez.vlaku n.želez.vozidla zraněný při srážce s n.nárazem valících se kmenů
V813Člen osádky želez.vlaku n.želez.vozidla zraněný při srážce s jiným předmětem
V814Osoba zraněná při nastupování do nebo vystupování z železničního vlaku nebo želez.vozidla
V815Člen osádky želez.vlaku nebo želez.vozidla zraněný pádem v želez.vlaku nebo želez.vozidle
V816Člen osádky želez.vlaku nebo želez.vozidla zraněný pádem z želez.vlaku nebo želez.vozidla
V817Člen osádky želez.vlaku nebo želez.vozidla zraněný při vykolejení bez předcházející srážky
V818Člen osádky želez.vlaku nebo želez.vozidla zraněný při jiných určených železnič.nehodách
V819Člen osádky železničního vlaku nebo želez.vozidla zraněný při neurčené železniční nehodě
V82Člen osádky vozu pouliční dráhy zraněný při dopravní nehodě
V820Člen osádky vozu poulič.dráhy zraň.při sráž.s motor.vozidlem při neprovoz.(mimosil.)nehodě
V821Člen osádky vozu poulič.dráhy zraň.při srážce s motor.vozidlem při provoz.(silnič.)nehodě
V822Člen osádky vozu pouliční dráhy zraněný při srážce s nebo nárazem valících se kmenů
V823Člen osádky vozu pouliční dráhy zraněný při srážce s jiným předmětem
V824Osoba zraněná při nastupování do nebo vystupování z vozu pouliční dráhy
V825Člen osádky vozu pouliční dráhy zraněný pádem ve voze pouliční dráhy
V826Člen osádky vozu pouliční dráhy zraněný pádem z vozu pouliční dráhy
V827Člen osádky vozu pouliční dráhy zraněný při vykolejení bez předcházející srážky
V828Člen osádky vozu pouliční dráhy zraněný při jiných určených doprav. (silničních) nehodách
V829Člen osádky vozu pouliční dráhy zraněný při neurčené provozní (silniční) nehodě
V83Člen osádky zvláštního vozidla určeného pro průmyslové prostory zraněný při doprav.nehodě
V830Řidič zvláštního průmyslového vozidla zraněný při provozní (silniční) nehodě
V831Cestující zvláštního průmyslového vozidla zraněný při provozní (silniční) nehodě
V832Osoba vně zvláštního průmyslového vozidla zraněná při provozní (silniční) nehodě
V833NS člen osádky zvláštního průmyslového vozidla zraněný při provozní (silniční) nehodě
V834Osoba zraněná při nastupování do nebo vystupování ze zvláštního průmyslového vozidla
V835Řidič zvláštního průmyslového vozidla zraněný při neprovozní (mimosilniční) nehodě
V836Cestující zvláštního průmyslového vozidla zraněný při neprovozní (mimosilniční) nehodě
V837Osoba vně zvláštního průmyslového vozidla zraněná při neprovozní (mimosilniční) nehodě
V839NS člen osádky zvláštního průmyslového vozidla zraněný při neprovozní (mimosilnič.) nehodě
V84Člen osádky zvlášt.vozidla určeného především pro zemědělství zraněný při dopravní nehodě
V840Řidič zvláštního zemědělského vozidla zraněný při provozní (silniční) nehodě
V841Cestující zvláštního zemědělského vozidla zraněný při provozní (silniční) nehodě
V842Osoba vně zvláštního zemědělského vozidla zraněná při provozní (silniční) nehodě
V843NS člen osádky zvláštního zemědělského vozidla zraněný při provozní (silniční) nehodě
V844Osoba zraněná při nastupování do nebo vystupování ze zvláštního zemědělského vozidla
V845Řidič zvláštního zemědělského vozidla zraněný při neprovozní (mimosilniční) nehodě
V846Cestující zvláštního zemědělského vozidla zraněný při neprovozní (mimosilniční) nehodě
V847Osoba vně zvláštního zemědělského vozidla zraněná při neprovozní (mimosilniční) nehodě
V849NS člen osádky zvláštního zeměděl.vozidla zraněný při neprovozní (mimosilniční) nehodě
V85Člen osádky zvláštního stavebního vozidla zraněný při dopravní nehodě
V850Řidič zvláštního stavebního vozidla zraněný při provozní (silniční) nehodě
V851Cestující zvláštního stavebního vozidla zraněný při provozní (silniční) nehodě
V852Osoba vně zvláštního stavebního vozidla zraněná při provozní (silniční) nehodě
V853Neurčený člen osádky zvláštního stavebního vozidla zraněný při provozní (silniční) nehodě
V854Osoba zraněná při nastupování do nebo vystupování ze zvláštního stavebního vozidla
V855Řidič zvláštního stavebního vozidla zraněný při neprovozní (mimosilniční) nehodě
V856Cestující zvláštního stavebního vozidla zraněný při neprovozní (mimosilniční) nehodě
V857Osoba vně zvláštního stavebního vozidla zraněná při neprovozní (mimosilniční) nehodě
V859NS člen osádky zvláštního stavebního vozidla zraněný při neprovozní (mimosilniční) nehodě
V86Člen osádky terén.či j.motor.voz.urč.hlavně pro mimosiln.provoz, zraněný při doprav.nehodě
V860Řidič zcela terénního n.jiného mimosilnič.motor.vozidla,zraněný při provoz.(silnič.)nehodě
V861Cestující zcela terén.n.jiného mimosilnič.motor.vozidla,zraněný při provoz.(silnič.)nehodě
V862Osoba vně zcela terén.n.jiného mimosilnič.motor.vozidla,zraněná při provoz.(silnič.)nehodě
V863NS člen osádky zcela terén.n.j.mimosilnič.motor.vozidla,zraněný při provoz.(silnič.)nehodě
V864Osoba zraněná při nastupování do n.vystupování ze zcela terén.n.j. mimosilnič.mot.vozidla
V865Řidič zcela terén.n.j.mimosilnič.motor.vozidla,zraněný při neprovozní (mimosilnič.) nehodě
V866Cestující zcela terén.n.j.mimosilnič.motor.vozidla,zraněný při neprovoz.(mimosiln.) nehodě
V867Osoba vně zcela terén.n.j.mimosilnič.motor.vozidla,zraněná při neprovoz.(mimosiln.)nehodě
V869NS člen osádky zcela terénního n.j.mimosilnič.motor.vozidla,zraněný při neprovozní nehodě
V87Provozní (silniční) nehoda určeného typu, ale s neznámým způsobem dopravy oběti
V870Osoba zraněná při (provozní)(silniční) srážce mezi osob.automob.a 2 n.3kol.motor.vozidlem
V871Osoba zraněná při (provoz.,silnič.) srážce mezi j.motor.vozidlem a 2 n.3kol.motor.vozidlem
V872Osoba zraněná při(provozní)(silniční)srážce mezi automobilem osob.a dodáv.n.leh.nákladním
V873Osoba zraněná při (provozní) (silniční) srážce mezi osobním automobilem a autobusem
V874Osoba zraněná při(provozní)(silniční)srážce mezi osob.automobilem a těžkým náklad.vozidlem
V875Osoba zraněná při (provozní) (silniční) srážce mezi těžkým nákladním vozidlem a autobusem
V876Osoba zraň.při(provoz.,silnič.)srážce mezi želez.vlakem n.želez.vozidlem a os.automobilem
V877Osoba zraněná při (provozní) (silniční) srážce mezi jinými určenými motorovými vozidly
V878Osoba zraněná při j.určených(provoz.)(silnič.)dopravních nehodách motor.vozidla,bez srážky
V879Osoba zraň.při j.určených(provoz.)doprav.nehodách nemotor.vozidla (se srážkou)(bez srážky)
V88Neprovozní (mimosilniční) nehoda určeného typu, ale s neznámým způsobem dopravy oběti
V880Osoba zraň.při neprovoz.(mimosilnič.)srážce mezi os.automobilem a 2 n.3kol.motor.vozidlem
V881Osoba zraněná při neprovoz.(mimosil.)srážce mezi j.motor.vozidlem a 2n.3kol.motor.vozidlem
V882Osoba zraněná při neprovoz.(mimosilnič.)srážce mezi automobilem osob.a dodávk.n.leh.nákl.
V883Osoba zraněná při neprovozní (mimosilniční) srážce mezi osobním automobilem a autobusem
V884Osoba zraněná při neprovoz.(mimosilnič.)srážce mezi osob.automobilem a těž.náklad.vozidlem
V885Osoba zraněná při neprovoz.(mimosilnič.)srážce mezi těžkým nákladním vozidlem a autobusem
V886Osoba zraň.při neprovoz.(mimosilnič.)srážce mezi žel.vlakem n.žel.vozidlem a osob.automob.
V887Osoba zraněná při neprovozní (mimosilniční) srážce mezi jinými určenými motorovými vozidly
V888Osoba zraň.při j.určených neprovoz.(mimosil.)doprav.nehodách,bez srážky, týk.se motor.voz.
V889Osoba zraň.při j.určených neprov.(mimosil.)dop.nehodách(se n.bez sráž.), týk.se nemot.voz.
V89Nehoda motorového nebo nemotorového vozidla; typ vozidla neurčen
V890Osoba zraněná při neprovozní (mimosilniční) nehodě neurčeného motorového vozidla
V891Osoba zraněná při neprovozní (mimosilniční) nehodě neurčeného nemotorového vozidla
V892Osoba zraněná při provozní (silniční) nehodě neurčeného motorového vozidla
V893Osoba zraněná při provozní (silniční) nehodě neurčeného nemotorového vozidla
V899Osoba zraněná při nehodě neurčeného vozidla
V90Nehoda plavidla jako příčina (u)tonutí a potopení
V900Obchodní loď
V901Osobní loď
V902Rybářská loď
V903Jiné plavidlo s pohonem
V904Plachetní loď, plachetnice
V905Kanoe nebo kajak
V906Nafukovací člun (bez pohonu)
V907Vodní lyže
V908Jiné plavidlo bez pohonu
V909Neurčené plavidlo
V91Nehoda plavidla jako příčina jiného poranění
V910Obchodní loď
V911Osobní loď
V912Rybářská loď
V913Jiné plavidlo s pohonem
V914Plachetní loď, plachetnice
V915Kanoe nebo kajak
V916Nafukovací člun (bez pohonu)
V917Vodní lyže
V918Jiné plavidlo bez pohonu
V919Neurčené plavidlo
V92(U)tonutí a potopení v souvislosti s vodní dopravou, bez nehody plavidla
V920Obchodní loď
V921Osobní loď
V922Rybářská loď
V923Jiné plavidlo s pohonem
V924Plachetní loď, plachetnice
V925Kanoe nebo kajak
V926Nafukovací člun (bez pohonu)
V927Vodní lyže
V928Jiné plavidlo bez pohonu
V929Neurčené plavidlo
V93Nehoda na palubě plavidla bez nehody plavidla, která není příčinou (u)tonutí a potopení
V930Obchodní loď
V931Osobní loď
V932Rybářská loď
V933Jiné plavidlo s pohonem
V934Plachetní loď, plachetnice
V935Kanoe nebo kajak
V936Nafukovací člun (bez pohonu)
V937Vodní lyže
V938Jiné plavidlo bez pohonu
V939Neurčené plavidlo
V94Jiné a neurčené nehody při vodní dopravě
V940Obchodní loď
V941Osobní loď
V942Rybářská loď
V943Jiné plavidlo s pohonem
V944Plachetní loď, plachetnice
V945Kanoe nebo kajak
V946Nafukovací člun (bez pohonu)
V947Vodní lyže
V948Jiné plavidlo bez pohonu
V949Neurčené plavidlo
V95Nehoda letounu s pohonem jako příčina zranění člena osádky
V950Nehoda helikoptéry (vrtulníku) jako příčina zranění člena osádky
V951Nehoda ultraleh.,mikrolehkého kluzáku n.větroně s pohonem jako příčina zranění čl.osádky
V952Jiná nehoda soukromého letounu s pevnými křídly jako příčina zranění člena osádky
V953Nehoda komerčního letounu s pevnými křídly jako příčina zranění člena osádky
V954Nehoda vesmírné lodi (dopravního prostředku) jako příčina zranění člena osádky
V958Jiné nehody letounu jako příčina zranění člena osádky
V959Neurčená nehoda letounu jako příčina zranění člena osádky
V96Nehoda letounu bez pohonu jako příčina zranění člena osádky
V960Nehoda balonu, jako příčina zranění člena osádky
V961Nehoda závěsného kluzáku jako příčina zranění člena osádky
V962Nehoda kluzáku (bez pohonu) jako příčina zranění člena osádky
V968Jiné nehody letounu bez pohonu jako příčina zranění člena osádky
V969Neurčená nehoda letounu bez pohonu jako příčina zranění člena osádky
V97Jiné určené nehody při dopravě vzduchem
V970Člen osádky letounu zraněný při jiných určených nehodách vzdušné dopravy
V971Osoba zraněná při nastupování do nebo vystupování z letounu
V972Parašutista zraněný při nehodě vzdušné dopravy
V973Osoba na zemi zraněná při nehodě vzdušné dopravy
V978Jiné nehody při dopravě vzduchem, nezařazené jinde
V98Jiné určené dopravní nehody
V99Neurčená dopravní nehoda
W00Pád na rovině na ledu a sněhu
W000Domov
W001Obytná instituce
W002Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
W003Sportovní a atletické prostory
W004Ulice a silnice
W005Prostory obchodu a služeb
W006Protory průmyslové a stavební
W007Zemědělství
W008Jiná určená místa
W009Neurčené místo
W01Pád na rovině následkem uklouznutí, zakopnutí nebo klopýtnutí
W010Domov
W011Obytná instituce
W012Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
W013Sportovní a atletické prostory
W014Ulice a silnice
W015Prostory obchodu a služeb
W016Protory průmyslové a stavební
W017Zemědělství
W018Jiná určená místa
W019Neurčené místo
W02Pád na ledních bruslích, lyžích, kolečkových bruslích nebo skateboardech
W020Domov
W021Obytná instituce
W022Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
W023Sportovní a atletické prostory
W024Ulice a silnice
W025Prostory obchodu a služeb
W026Protory průmyslové a stavební
W027Zemědělství
W028Jiná určená místa
W029Neurčené místo
W03Jiné pády na rovině ze srážky s nebo strčení jinou osobou
W030Domov
W031Obytná instituce
W032Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
W033Sportovní a atletické prostory
W034Ulice a silnice
W035Prostory obchodu a služeb
W036Protory průmyslové a stavební
W037Zemědělství
W038Jiná určená místa
W039Neurčené místo
W04Pád při nesení nebo podpírání jinými osobami
W040Domov
W041Obytná instituce
W042Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
W043Sportovní a atletické prostory
W044Ulice a silnice
W045Prostory obchodu a služeb
W046Protory průmyslové a stavební
W047Zemědělství
W048Jiná určená místa
W049Neurčené místo
W05Pád s invalidního vozíku
W050Domov
W051Obytná instituce
W052Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
W053Sportovní a atletické prostory
W054Ulice a silnice
W055Prostory obchodu a služeb
W056Protory průmyslové a stavební
W057Zemědělství
W058Jiná určená místa
W059Neurčené místo
W06Pád s postele
W060Domov
W061Obytná instituce
W062Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
W063Sportovní a atletické prostory
W064Ulice a silnice
W065Prostory obchodu a služeb
W066Protory průmyslové a stavební
W067Zemědělství
W068Jiná určená místa
W069Neurčené místo
W07Pád se židle
W070Domov
W071Obytná instituce
W072Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
W073Sportovní a atletické prostory
W074Ulice a silnice
W075Prostory obchodu a služeb
W076Protory průmyslové a stavební
W077Zemědělství
W078Jiná určená místa
W079Neurčené místo
W08Pád s (týkající se) jiného nábytku
W080Domov
W081Obytná instituce
W082Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
W083Sportovní a atletické prostory
W084Ulice a silnice
W085Prostory obchodu a služeb
W086Protory průmyslové a stavební
W087Zemědělství
W088Jiná určená místa
W089Neurčené místo
W09Pád s (týkající se) vybavení hřiště
W090Domov
W091Obytná instituce
W092Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
W093Sportovní a atletické prostory
W094Ulice a silnice
W095Prostory obchodu a služeb
W096Protory průmyslové a stavební
W097Zemědělství
W098Jiná určená místa
W099Neurčené místo
W10Pád na schodech a stupních nebo s nich
W100Domov
W101Obytná instituce
W102Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
W103Sportovní a atletické prostory
W104Ulice a silnice
W105Prostory obchodu a služeb
W106Protory průmyslové a stavební
W107Zemědělství
W108Jiná určená místa
W109Neurčené místo
W11Pád na nebo se žebříku
W110Domov
W111Obytná instituce
W112Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
W113Sportovní a atletické prostory
W114Ulice a silnice
W115Prostory obchodu a služeb
W116Protory průmyslové a stavební
W117Zemědělství
W118Jiná určená místa
W119Neurčené místo
W12Pád na nebo s lešení
W120Domov
W121Obytná instituce
W122Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
W123Sportovní a atletické prostory
W124Ulice a silnice
W125Prostory obchodu a služeb
W126Protory průmyslové a stavební
W127Zemědělství
W128Jiná určená místa
W129Neurčené místo
W13Pád s (z) budovy nebo konstrukce nebo propadnutí jimi
W130Domov
W131Obytná instituce
W132Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
W133Sportovní a atletické prostory
W134Ulice a silnice
W135Prostory obchodu a služeb
W136Protory průmyslové a stavební
W137Zemědělství
W138Jiná určená místa
W139Neurčené místo
W14Pád se stromu
W140Domov
W141Obytná instituce
W142Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
W143Sportovní a atletické prostory
W144Ulice a silnice
W145Prostory obchodu a služeb
W146Protory průmyslové a stavební
W147Zemědělství
W148Jiná určená místa
W149Neurčené místo
W15Pád se skály
W150Domov
W151Obytná instituce
W152Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
W153Sportovní a atletické prostory
W154Ulice a silnice
W155Prostory obchodu a služeb
W156Protory průmyslové a stavební
W157Zemědělství
W158Jiná určená místa
W159Neurčené místo
W16Potopení se nebo skok do vody jako příčina jiného poranění, než je (u)tonutí nebo potopení
W160Domov
W161Obytná instituce
W162Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
W163Sportovní a atletické prostory
W164Ulice a silnice
W165Prostory obchodu a služeb
W166Protory průmyslové a stavební
W167Zemědělství
W168Jiná určená místa
W169Neurčené místo
W17Jiný pád z jedné úrovně na druhou
W170Domov
W171Obytná instituce
W172Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
W173Sportovní a atletické prostory
W174Ulice a silnice
W175Prostory obchodu a služeb
W176Protory průmyslové a stavební
W177Zemědělství
W178Jiná určená místa
W179Neurčené místo
W18Jiný pád na rovině
W180Domov
W181Obytná instituce
W182Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
W183Sportovní a atletické prostory
W184Ulice a silnice
W185Prostory obchodu a služeb
W186Protory průmyslové a stavební
W187Zemědělství
W188Jiná určená místa
W189Neurčené místo
W19Neurčený pád
W190Domov
W191Obytná instituce
W192Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
W193Sportovní a atletické prostory
W194Ulice a silnice
W195Prostory obchodu a služeb
W196Protory průmyslové a stavební
W197Zemědělství
W198Jiná určená místa
W199Neurčené místo
W20Udeření hozeným, vrženým nebo padajícím předmětem
W200Domov
W201Obytná instituce
W202Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
W203Sportovní a atletické prostory
W204Ulice a silnice
W205Prostory obchodu a služeb
W206Protory průmyslové a stavební
W207Zemědělství
W208Jiná určená místa
W209Neurčené místo
W21Udeření sportovním nářadím (vybavením) nebo náraz na ně
W210Domov
W211Obytná instituce
W212Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
W213Sportovní a atletické prostory
W214Ulice a silnice
W215Prostory obchodu a služeb
W216Protory průmyslové a stavební
W217Zemědělství
W218Jiná určená místa
W219Neurčené místo
W22Udeření jinými předměty nebo náraz na ně
W220Domov
W221Obytná instituce
W222Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
W223Sportovní a atletické prostory
W224Ulice a silnice
W225Prostory obchodu a služeb
W226Protory průmyslové a stavební
W227Zemědělství
W228Jiná určená místa
W229Neurčené místo
W23Zachycení, rozdrcení, zmáčknutí nebo uskřípnutí do předmětů nebo mezi ně
W230Domov
W231Obytná instituce
W232Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
W233Sportovní a atletické prostory
W234Ulice a silnice
W235Prostory obchodu a služeb
W236Protory průmyslové a stavební
W237Zemědělství
W238Jiná určená místa
W239Neurčené místo
W24Kontakt se zařízeními na zvedání a přenos, nezařazenými jinde
W240Domov
W241Obytná instituce
W242Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
W243Sportovní a atletické prostory
W244Ulice a silnice
W245Prostory obchodu a služeb
W246Protory průmyslové a stavební
W247Zemědělství
W248Jiná určená místa
W249Neurčené místo
W25Kontakt s ostrým sklem
W250Domov
W251Obytná instituce
W252Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
W253Sportovní a atletické prostory
W254Ulice a silnice
W255Prostory obchodu a služeb
W256Protory průmyslové a stavební
W257Zemědělství
W258Jiná určená místa
W259Neurčené místo
W26Kontakt s nožem, mečem nebo dýkou
W260Domov
W261Obytná instituce
W262Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
W263Sportovní a atletické prostory
W264Ulice a silnice
W265Prostory obchodu a služeb
W266Protory průmyslové a stavební
W267Zemědělství
W268Jiná určená místa
W269Neurčené místo
W27Kontakt s ručním nástrojem bez pohonu
W270Domov
W271Obytná instituce
W272Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
W273Sportovní a atletické prostory
W274Ulice a silnice
W275Prostory obchodu a služeb
W276Protory průmyslové a stavební
W277Zemědělství
W278Jiná určená místa
W279Neurčené místo
W28Kontakt se sekačkou trávy s pohonem
W280Domov
W281Obytná instituce
W282Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
W283Sportovní a atletické prostory
W284Ulice a silnice
W285Prostory obchodu a služeb
W286Protory průmyslové a stavební
W287Zemědělství
W288Jiná určená místa
W289Neurčené místo
W29Kontakt s jinými ručními nástroji na pohon a stroji v domácnosti
W290Domov
W291Obytná instituce
W292Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
W293Sportovní a atletické prostory
W294Ulice a silnice
W295Prostory obchodu a služeb
W296Protory průmyslové a stavební
W297Zemědělství
W298Jiná určená místa
W299Neurčené místo
W30Kontakt se zemědělskými stroji
W300Domov
W301Obytná instituce
W302Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
W303Sportovní a atletické prostory
W304Ulice a silnice
W305Prostory obchodu a služeb
W306Protory průmyslové a stavební
W307Zemědělství
W308Jiná určená místa
W309Neurčené místo
W31Kontakt s jiným a neurčeným strojem
W310Domov
W311Obytná instituce
W312Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
W313Sportovní a atletické prostory
W314Ulice a silnice
W315Prostory obchodu a služeb
W316Protory průmyslové a stavební
W317Zemědělství
W318Jiná určená místa
W319Neurčené místo
W32Výstřel z krátké jednoruční střelné zbraně, pistole, revolveru
W320Domov
W321Obytná instituce
W322Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
W323Sportovní a atletické prostory
W324Ulice a silnice
W325Prostory obchodu a služeb
W326Protory průmyslové a stavební
W327Zemědělství
W328Jiná určená místa
W329Neurčené místo
W33Výstřel z pušky, brokovnice a větší ruční střelné zbraně
W330Domov
W331Obytná instituce
W332Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
W333Sportovní a atletické prostory
W334Ulice a silnice
W335Prostory obchodu a služeb
W336Protory průmyslové a stavební
W337Zemědělství
W338Jiná určená místa
W339Neurčené místo
W34Výstřel z jiných a neurčených střelných zbraní
W340Domov
W341Obytná instituce
W342Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
W343Sportovní a atletické prostory
W344Ulice a silnice
W345Prostory obchodu a služeb
W346Protory průmyslové a stavební
W347Zemědělství
W348Jiná určená místa
W349Neurčené místo
W35Výbuch a prasknutí kotle
W350Domov
W351Obytná instituce
W352Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
W353Sportovní a atletické prostory
W354Ulice a silnice
W355Prostory obchodu a služeb
W356Protory průmyslové a stavební
W357Zemědělství
W358Jiná určená místa
W359Neurčené místo
W36Výbuch a prasknutí tlakové nádoby na plyn
W360Domov
W361Obytná instituce
W362Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
W363Sportovní a atletické prostory
W364Ulice a silnice
W365Prostory obchodu a služeb
W366Protory průmyslové a stavební
W367Zemědělství
W368Jiná určená místa
W369Neurčené místo
W37Výbuch a prasknutí stlačené pneumatiky, potrubí nebo hadice
W370Domov
W371Obytná instituce
W372Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
W373Sportovní a atletické prostory
W374Ulice a silnice
W375Prostory obchodu a služeb
W376Protory průmyslové a stavební
W377Zemědělství
W378Jiná určená místa
W379Neurčené místo
W38Výbuch a prasknutí jiných určených tlakových zařízení
W380Domov
W381Obytná instituce
W382Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
W383Sportovní a atletické prostory
W384Ulice a silnice
W385Prostory obchodu a služeb
W386Protory průmyslové a stavební
W387Zemědělství
W388Jiná určená místa
W389Neurčené místo
W39Výstřel ohňostroje
W390Domov
W391Obytná instituce
W392Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
W393Sportovní a atletické prostory
W394Ulice a silnice
W395Prostory obchodu a služeb
W396Protory průmyslové a stavební
W397Zemědělství
W398Jiná určená místa
W399Neurčené místo
W40Výbuch jiných látek
W400Domov
W401Obytná instituce
W402Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
W403Sportovní a atletické prostory
W404Ulice a silnice
W405Prostory obchodu a služeb
W406Protory průmyslové a stavební
W407Zemědělství
W408Jiná určená místa
W409Neurčené místo
W41Vystavení proudu pod vysokým tlakem
W410Domov
W411Obytná instituce
W412Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
W413Sportovní a atletické prostory
W414Ulice a silnice
W415Prostory obchodu a služeb
W416Protory průmyslové a stavební
W417Zemědělství
W418Jiná určená místa
W419Neurčené místo
W42Vystavení hluku
W420Domov
W421Obytná instituce
W422Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
W423Sportovní a atletické prostory
W424Ulice a silnice
W425Prostory obchodu a služeb
W426Protory průmyslové a stavební
W427Zemědělství
W428Jiná určená místa
W429Neurčené místo
W43Vystavení vibracím
W430Domov
W431Obytná instituce
W432Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
W433Sportovní a atletické prostory
W434Ulice a silnice
W435Prostory obchodu a služeb
W436Protory průmyslové a stavební
W437Zemědělství
W438Jiná určená místa
W439Neurčené místo
W44Cizí těleso vniklé do oka nebo okem nebo přirozeným otvorem
W440Domov
W441Obytná instituce
W442Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
W443Sportovní a atletické prostory
W444Ulice a silnice
W445Prostory obchodu a služeb
W446Protory průmyslové a stavební
W447Zemědělství
W448Jiná určená místa
W449Neurčené místo
W45Cizí těleso nebo předmět proniklý kůží
W450Domov
W451Obytná instituce
W452Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
W453Sportovní a atletické prostory
W454Ulice a silnice
W455Prostory obchodu a služeb
W456Protory průmyslové a stavební
W457Zemědělství
W458Jiná určená místa
W459Neurčené místo
W49Vystavení jiným a neurčeným neživotným mechanickým silám
W490Domov
W491Obytná instituce
W492Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
W493Sportovní a atletické prostory
W494Ulice a silnice
W495Prostory obchodu a služeb
W496Protory průmyslové a stavební
W497Zemědělství
W498Jiná určená místa
W499Neurčené místo
W50Zasažení, úder, kopnutí, zkroucení, kousnutí nebo poškrábání jinou osobou
W500Domov
W501Obytná instituce
W502Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
W503Sportovní a atletické prostory
W504Ulice a silnice
W505Prostory obchodu a služeb
W506Protory průmyslové a stavební
W507Zemědělství
W508Jiná určená místa
W509Neurčené místo
W51Uhození se o jinou osobu nebo náraz do jiné osoby
W510Domov
W511Obytná instituce
W512Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
W513Sportovní a atletické prostory
W514Ulice a silnice
W515Prostory obchodu a služeb
W516Protory průmyslové a stavební
W517Zemědělství
W518Jiná určená místa
W519Neurčené místo
W52Rozdrcení, umačkání nebo ušlapání davem při lidské panice
W520Domov
W521Obytná instituce
W522Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
W523Sportovní a atletické prostory
W524Ulice a silnice
W525Prostory obchodu a služeb
W526Protory průmyslové a stavební
W527Zemědělství
W528Jiná určená místa
W529Neurčené místo
W53Kousnutí krysou
W530Domov
W531Obytná instituce
W532Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
W533Sportovní a atletické prostory
W534Ulice a silnice
W535Prostory obchodu a služeb
W536Protory průmyslové a stavební
W537Zemědělství
W538Jiná určená místa
W539Neurčené místo
W54Kousnutí nebo úder psem
W540Domov
W541Obytná instituce
W542Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
W543Sportovní a atletické prostory
W544Ulice a silnice
W545Prostory obchodu a služeb
W546Protory průmyslové a stavební
W547Zemědělství
W548Jiná určená místa
W549Neurčené místo
W55Kousnutí nebo úder jinými savci
W550Domov
W551Obytná instituce
W552Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
W553Sportovní a atletické prostory
W554Ulice a silnice
W555Prostory obchodu a služeb
W556Protory průmyslové a stavební
W557Zemědělství
W558Jiná určená místa
W559Neurčené místo
W56Kontakt s mořským živočichem
W560Domov
W561Obytná instituce
W562Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
W563Sportovní a atletické prostory
W564Ulice a silnice
W565Prostory obchodu a služeb
W566Protory průmyslové a stavební
W567Zemědělství
W568Jiná určená místa
W569Neurčené místo
W57Kousnutí nebo štípnutí (bodnutí) nejedovatým hmyzem a jinými nejedovatými členovci
W570Domov
W571Obytná instituce
W572Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
W573Sportovní a atletické prostory
W574Ulice a silnice
W575Prostory obchodu a služeb
W576Protory průmyslové a stavební
W577Zemědělství
W578Jiná určená místa
W579Neurčené místo
W58Kousnutí a úder krokodýlem nebo aligátorem
W580Domov
W581Obytná instituce
W582Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
W583Sportovní a atletické prostory
W584Ulice a silnice
W585Prostory obchodu a služeb
W586Protory průmyslové a stavební
W587Zemědělství
W588Jiná určená místa
W589Neurčené místo
W59Kousnutí nebo rozdrcení jinými plazy
W590Domov
W591Obytná instituce
W592Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
W593Sportovní a atletické prostory
W594Ulice a silnice
W595Prostory obchodu a služeb
W596Protory průmyslové a stavební
W597Zemědělství
W598Jiná určená místa
W599Neurčené místo
W60Kontakt s rostlinnými trny a ostny a ostrými listy
W600Domov
W601Obytná instituce
W602Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
W603Sportovní a atletické prostory
W604Ulice a silnice
W605Prostory obchodu a služeb
W606Protory průmyslové a stavební
W607Zemědělství
W608Jiná určená místa
W609Neurčené místo
W64Vystavení jiným a neurčeným životným mechanickým silám
W640Domov
W641Obytná instituce
W642Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
W643Sportovní a atletické prostory
W644Ulice a silnice
W645Prostory obchodu a služeb
W646Protory průmyslové a stavební
W647Zemědělství
W648Jiná určená místa
W649Neurčené místo
W65(U)tonutí a potopení při pobytu ve vaně
W650Domov
W651Obytná instituce
W652Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
W653Sportovní a atletické prostory
W654Ulice a silnice
W655Prostory obchodu a služeb
W656Protory průmyslové a stavební
W657Zemědělství
W658Jiná určená místa
W659Neurčené místo
W66(U)tonutí a potopení po pádu do vany
W660Domov
W661Obytná instituce
W662Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
W663Sportovní a atletické prostory
W664Ulice a silnice
W665Prostory obchodu a služeb
W666Protory průmyslové a stavební
W667Zemědělství
W668Jiná určená místa
W669Neurčené místo
W67(U)tonutí a potopení při pobytu v bazénu
W670Domov
W671Obytná instituce
W672Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
W673Sportovní a atletické prostory
W674Ulice a silnice
W675Prostory obchodu a služeb
W676Protory průmyslové a stavební
W677Zemědělství
W678Jiná určená místa
W679Neurčené místo
W68(U)tonutí a potopení po pádu do bazénu
W680Domov
W681Obytná instituce
W682Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
W683Sportovní a atletické prostory
W684Ulice a silnice
W685Prostory obchodu a služeb
W686Protory průmyslové a stavební
W687Zemědělství
W688Jiná určená místa
W689Neurčené místo
W69(U)tonutí a potopení při pobytu v přírodní vodě
W690Domov
W691Obytná instituce
W692Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
W693Sportovní a atletické prostory
W694Ulice a silnice
W695Prostory obchodu a služeb
W696Protory průmyslové a stavební
W697Zemědělství
W698Jiná určená místa
W699Neurčené místo
W70(U)tonutí a potopení po pádu do přírodní vody
W700Domov
W701Obytná instituce
W702Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
W703Sportovní a atletické prostory
W704Ulice a silnice
W705Prostory obchodu a služeb
W706Protory průmyslové a stavební
W707Zemědělství
W708Jiná určená místa
W709Neurčené místo
W73Jiné určené (u)tonutí a potopení
W730Domov
W731Obytná instituce
W732Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
W733Sportovní a atletické prostory
W734Ulice a silnice
W735Prostory obchodu a služeb
W736Protory průmyslové a stavební
W737Zemědělství
W738Jiná určená místa
W739Neurčené místo
W74Neurčené (u)tonutí a potopení
W740Domov
W741Obytná instituce
W742Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
W743Sportovní a atletické prostory
W744Ulice a silnice
W745Prostory obchodu a služeb
W746Protory průmyslové a stavební
W747Zemědělství
W748Jiná určená místa
W749Neurčené místo
W75Náhodné (za)dušení a (u)škrcení v posteli
W750Domov
W751Obytná instituce
W752Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
W753Sportovní a atletické prostory
W754Ulice a silnice
W755Prostory obchodu a služeb
W756Protory průmyslové a stavební
W757Zemědělství
W758Jiná určená místa
W759Neurčené místo
W76Jiné náhodné oběšení a (u)škrcení
W760Domov
W761Obytná instituce
W762Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
W763Sportovní a atletické prostory
W764Ulice a silnice
W765Prostory obchodu a služeb
W766Protory průmyslové a stavební
W767Zemědělství
W768Jiná určená místa
W769Neurčené místo
W77Ohrožení dýchání způsobené zavalením (zasypáním) padající zeminou a jinými hmotami
W770Domov
W771Obytná instituce
W772Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
W773Sportovní a atletické prostory
W774Ulice a silnice
W775Prostory obchodu a služeb
W776Protory průmyslové a stavební
W777Zemědělství
W778Jiná určená místa
W779Neurčené místo
W78Vdechnutí žaludečního obsahu
W780Domov
W781Obytná instituce
W782Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
W783Sportovní a atletické prostory
W784Ulice a silnice
W785Prostory obchodu a služeb
W786Protory průmyslové a stavební
W787Zemědělství
W788Jiná určená místa
W789Neurčené místo
W79Vdechnutí nebo polknutí potravy jako příčina ucpání dýchacích cest
W790Domov
W791Obytná instituce
W792Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
W793Sportovní a atletické prostory
W794Ulice a silnice
W795Prostory obchodu a služeb
W796Protory průmyslové a stavební
W797Zemědělství
W798Jiná určená místa
W799Neurčené místo
W80Vdechnutí nebo polknutí jiných předmětů jako příčina ucpání dýchacích cest
W800Domov
W801Obytná instituce
W802Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
W803Sportovní a atletické prostory
W804Ulice a silnice
W805Prostory obchodu a služeb
W806Protory průmyslové a stavební
W807Zemědělství
W808Jiná určená místa
W809Neurčené místo
W81Uzavření nebo zachycení v prostředí s nízkým obsahem kyslíku
W810Domov
W811Obytná instituce
W812Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
W813Sportovní a atletické prostory
W814Ulice a silnice
W815Prostory obchodu a služeb
W816Protory průmyslové a stavební
W817Zemědělství
W818Jiná určená místa
W819Neurčené místo
W83Jiná určená ohrožení dýchání
W830Domov
W831Obytná instituce
W832Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
W833Sportovní a atletické prostory
W834Ulice a silnice
W835Prostory obchodu a služeb
W836Protory průmyslové a stavební
W837Zemědělství
W838Jiná určená místa
W839Neurčené místo
W84Neurčené ohrožení dýchání
W840Domov
W841Obytná instituce
W842Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
W843Sportovní a atletické prostory
W844Ulice a silnice
W845Prostory obchodu a služeb
W846Protory průmyslové a stavební
W847Zemědělství
W848Jiná určená místa
W849Neurčené místo
W85Dotyk elektrického vedení
W850Domov
W851Obytná instituce
W852Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
W853Sportovní a atletické prostory
W854Ulice a silnice
W855Prostory obchodu a služeb
W856Protory průmyslové a stavební
W857Zemědělství
W858Jiná určená místa
W859Neurčené místo
W86Vystavení jinému určenému elektrickému proudu
W860Domov
W861Obytná instituce
W862Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
W863Sportovní a atletické prostory
W864Ulice a silnice
W865Prostory obchodu a služeb
W866Protory průmyslové a stavební
W867Zemědělství
W868Jiná určená místa
W869Neurčené místo
W87Vystavení neurčenému elektrickému proudu
W870Domov
W871Obytná instituce
W872Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
W873Sportovní a atletické prostory
W874Ulice a silnice
W875Prostory obchodu a služeb
W876Protory průmyslové a stavební
W877Zemědělství
W878Jiná určená místa
W879Neurčené místo
W88Vystavení ionizujícímu záření
W880Domov
W881Obytná instituce
W882Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
W883Sportovní a atletické prostory
W884Ulice a silnice
W885Prostory obchodu a služeb
W886Protory průmyslové a stavební
W887Zemědělství
W888Jiná určená místa
W889Neurčené místo
W89Vystavení uměle vytvořenému viditelnému a ultrafialovému světlu
W890Domov
W891Obytná instituce
W892Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
W893Sportovní a atletické prostory
W894Ulice a silnice
W895Prostory obchodu a služeb
W896Protory průmyslové a stavební
W897Zemědělství
W898Jiná určená místa
W899Neurčené místo
W90Vystavení jinému neionizujícímu záření
W900Domov
W901Obytná instituce
W902Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
W903Sportovní a atletické prostory
W904Ulice a silnice
W905Prostory obchodu a služeb
W906Protory průmyslové a stavební
W907Zemědělství
W908Jiná určená místa
W909Neurčené místo
W91Vystavení neurčenému typu záření
W910Domov
W911Obytná instituce
W912Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
W913Sportovní a atletické prostory
W914Ulice a silnice
W915Prostory obchodu a služeb
W916Protory průmyslové a stavební
W917Zemědělství
W918Jiná určená místa
W919Neurčené místo
W92Vystavení nadměrnému horku uměle vytvořenému
W920Domov
W921Obytná instituce
W922Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
W923Sportovní a atletické prostory
W924Ulice a silnice
W925Prostory obchodu a služeb
W926Protory průmyslové a stavební
W927Zemědělství
W928Jiná určená místa
W929Neurčené místo
W93Vystavení nadměrnému chladu uměle vytvořenému
W930Domov
W931Obytná instituce
W932Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
W933Sportovní a atletické prostory
W934Ulice a silnice
W935Prostory obchodu a služeb
W936Protory průmyslové a stavební
W937Zemědělství
W938Jiná určená místa
W939Neurčené místo
W94Vystavení vysokému a nízkému tlaku vzduchu a jeho změnám
W940Domov
W941Obytná instituce
W942Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
W943Sportovní a atletické prostory
W944Ulice a silnice
W945Prostory obchodu a služeb
W946Protory průmyslové a stavební
W947Zemědělství
W948Jiná určená místa
W949Neurčené místo
W99Vystavení jiným a neurčeným faktorům okolního prostředí vytvořeným uměle
W990Domov
W991Obytná instituce
W992Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
W993Sportovní a atletické prostory
W994Ulice a silnice
W995Prostory obchodu a služeb
W996Protory průmyslové a stavební
W997Zemědělství
W998Jiná určená místa
W999Neurčené místo
X00Vystavení nekontrolovanému ohni (požáru) v budově nebo konstrukci
X000Domov
X001Obytná instituce
X002Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
X003Sportovní a atletické prostory
X004Ulice a silnice
X005Prostory obchodu a služeb
X006Protory průmyslové a stavební
X007Zemědělství
X008Jiná určená místa
X009Neurčené místo
X01Vystavení nekontrolovanému ohni (požáru) mimo budovy a konstrukce
X010Domov
X011Obytná instituce
X012Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
X013Sportovní a atletické prostory
X014Ulice a silnice
X015Prostory obchodu a služeb
X016Protory průmyslové a stavební
X017Zemědělství
X018Jiná určená místa
X019Neurčené místo
X02Vystavení kontrolovanému ohni v budovách a konstrukcích
X020Domov
X021Obytná instituce
X022Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
X023Sportovní a atletické prostory
X024Ulice a silnice
X025Prostory obchodu a služeb
X026Protory průmyslové a stavební
X027Zemědělství
X028Jiná určená místa
X029Neurčené místo
X03Vystavení kontrolovanému ohni mimo budovy a konstrukce
X030Domov
X031Obytná instituce
X032Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
X033Sportovní a atletické prostory
X034Ulice a silnice
X035Prostory obchodu a služeb
X036Protory průmyslové a stavební
X037Zemědělství
X038Jiná určená místa
X039Neurčené místo
X04Vystavení vznícení vysoce hořlavých hmot
X040Domov
X041Obytná instituce
X042Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
X043Sportovní a atletické prostory
X044Ulice a silnice
X045Prostory obchodu a služeb
X046Protory průmyslové a stavební
X047Zemědělství
X048Jiná určená místa
X049Neurčené místo
X05Vystavení vznícení nebo tavení nočního prádla
X050Domov
X051Obytná instituce
X052Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
X053Sportovní a atletické prostory
X054Ulice a silnice
X055Prostory obchodu a služeb
X056Protory průmyslové a stavební
X057Zemědělství
X058Jiná určená místa
X059Neurčené místo
X06Vystavení vznícení nebo tavení jiného šatstva a oděvů
X060Domov
X061Obytná instituce
X062Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
X063Sportovní a atletické prostory
X064Ulice a silnice
X065Prostory obchodu a služeb
X066Protory průmyslové a stavební
X067Zemědělství
X068Jiná určená místa
X069Neurčené místo
X08Vystavení jinému určenému kouři, dýmu, ohni a plamenům
X080Domov
X081Obytná instituce
X082Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
X083Sportovní a atletické prostory
X084Ulice a silnice
X085Prostory obchodu a služeb
X086Protory průmyslové a stavební
X087Zemědělství
X088Jiná určená místa
X089Neurčené místo
X09Vystavení neurčenému kouři, dýmu, ohni a plamenům
X090Domov
X091Obytná instituce
X092Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
X093Sportovní a atletické prostory
X094Ulice a silnice
X095Prostory obchodu a služeb
X096Protory průmyslové a stavební
X097Zemědělství
X098Jiná určená místa
X099Neurčené místo
X10Kontakt s horkými nápoji, potravou, tukem a oleji na vaření
X100Domov
X101Obytná instituce
X102Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
X103Sportovní a atletické prostory
X104Ulice a silnice
X105Prostory obchodu a služeb
X106Protory průmyslové a stavební
X107Zemědělství
X108Jiná určená místa
X109Neurčené místo
X11Kontakt s horkou vodou z vodovodu
X110Domov
X111Obytná instituce
X112Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
X113Sportovní a atletické prostory
X114Ulice a silnice
X115Prostory obchodu a služeb
X116Protory průmyslové a stavební
X117Zemědělství
X118Jiná určená místa
X119Neurčené místo
X12Kontakt s jinými horkými tekutinami
X120Domov
X121Obytná instituce
X122Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
X123Sportovní a atletické prostory
X124Ulice a silnice
X125Prostory obchodu a služeb
X126Protory průmyslové a stavební
X127Zemědělství
X128Jiná určená místa
X129Neurčené místo
X13Kontakt s vodní párou a jinými horkými výpary
X130Domov
X131Obytná instituce
X132Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
X133Sportovní a atletické prostory
X134Ulice a silnice
X135Prostory obchodu a služeb
X136Protory průmyslové a stavební
X137Zemědělství
X138Jiná určená místa
X139Neurčené místo
X14Kontakt s horkým vzduchem a plyny
X140Domov
X141Obytná instituce
X142Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
X143Sportovní a atletické prostory
X144Ulice a silnice
X145Prostory obchodu a služeb
X146Protory průmyslové a stavební
X147Zemědělství
X148Jiná určená místa
X149Neurčené místo
X15Kontakt s horkými zařízeními v domácnosti
X150Domov
X151Obytná instituce
X152Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
X153Sportovní a atletické prostory
X154Ulice a silnice
X155Prostory obchodu a služeb
X156Protory průmyslové a stavební
X157Zemědělství
X158Jiná určená místa
X159Neurčené místo
X16Kontakt s horkými topnými zařízeními, radiátory a rourami
X160Domov
X161Obytná instituce
X162Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
X163Sportovní a atletické prostory
X164Ulice a silnice
X165Prostory obchodu a služeb
X166Protory průmyslové a stavební
X167Zemědělství
X168Jiná určená místa
X169Neurčené místo
X17Kontakt s horkými stroji, přístroji a nástroji
X170Domov
X171Obytná instituce
X172Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
X173Sportovní a atletické prostory
X174Ulice a silnice
X175Prostory obchodu a služeb
X176Protory průmyslové a stavební
X177Zemědělství
X178Jiná určená místa
X179Neurčené místo
X18Kontakt s jinými horkými kovy
X180Domov
X181Obytná instituce
X182Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
X183Sportovní a atletické prostory
X184Ulice a silnice
X185Prostory obchodu a služeb
X186Protory průmyslové a stavební
X187Zemědělství
X188Jiná určená místa
X189Neurčené místo
X19Kontakt s jiným a neurčeným horkem a horkými látkami
X190Domov
X191Obytná instituce
X192Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
X193Sportovní a atletické prostory
X194Ulice a silnice
X195Prostory obchodu a služeb
X196Protory průmyslové a stavební
X197Zemědělství
X198Jiná určená místa
X199Neurčené místo
X20Kontakt s jedovatými hady a ještěrkami
X200Domov
X201Obytná instituce
X202Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
X203Sportovní a atletické prostory
X204Ulice a silnice
X205Prostory obchodu a služeb
X206Protory průmyslové a stavební
X207Zemědělství
X208Jiná určená místa
X209Neurčené místo
X21Kontakt s jedovatými pavouky
X210Domov
X211Obytná instituce
X212Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
X213Sportovní a atletické prostory
X214Ulice a silnice
X215Prostory obchodu a služeb
X216Protory průmyslové a stavební
X217Zemědělství
X218Jiná určená místa
X219Neurčené místo
X22Kontakt se štíry (škorpiony)
X220Domov
X221Obytná instituce
X222Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
X223Sportovní a atletické prostory
X224Ulice a silnice
X225Prostory obchodu a služeb
X226Protory průmyslové a stavební
X227Zemědělství
X228Jiná určená místa
X229Neurčené místo
X23Kontakt se sršni, vosami a včelami
X230Domov
X231Obytná instituce
X232Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
X233Sportovní a atletické prostory
X234Ulice a silnice
X235Prostory obchodu a služeb
X236Protory průmyslové a stavební
X237Zemědělství
X238Jiná určená místa
X239Neurčené místo
X24Kontakt se stonožkami a jedovatými (tropickými) stonožkami
X240Domov
X241Obytná instituce
X242Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
X243Sportovní a atletické prostory
X244Ulice a silnice
X245Prostory obchodu a služeb
X246Protory průmyslové a stavební
X247Zemědělství
X248Jiná určená místa
X249Neurčené místo
X25Kontakt s jinými určenými jedovatými členovci
X250Domov
X251Obytná instituce
X252Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
X253Sportovní a atletické prostory
X254Ulice a silnice
X255Prostory obchodu a služeb
X256Protory průmyslové a stavební
X257Zemědělství
X258Jiná určená místa
X259Neurčené místo
X26Kontakt s jedovatým mořským živočichem a rostlinou
X260Domov
X261Obytná instituce
X262Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
X263Sportovní a atletické prostory
X264Ulice a silnice
X265Prostory obchodu a služeb
X266Protory průmyslové a stavební
X267Zemědělství
X268Jiná určená místa
X269Neurčené místo
X27Kontakt s jinými určenými jedovatými živočichy
X270Domov
X271Obytná instituce
X272Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
X273Sportovní a atletické prostory
X274Ulice a silnice
X275Prostory obchodu a služeb
X276Protory průmyslové a stavební
X277Zemědělství
X278Jiná určená místa
X279Neurčené místo
X28Kontakt s jinými určenými jedovatými rostlinami
X280Domov
X281Obytná instituce
X282Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
X283Sportovní a atletické prostory
X284Ulice a silnice
X285Prostory obchodu a služeb
X286Protory průmyslové a stavební
X287Zemědělství
X288Jiná určená místa
X289Neurčené místo
X29Kontakt s neurčeným jedovatým živočichem nebo rostlinou
X290Domov
X291Obytná instituce
X292Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
X293Sportovní a atletické prostory
X294Ulice a silnice
X295Prostory obchodu a služeb
X296Protory průmyslové a stavební
X297Zemědělství
X298Jiná určená místa
X299Neurčené místo
X30Vystavení nadměrnému přírodnímu horku
X300Domov
X301Obytná instituce
X302Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
X303Sportovní a atletické prostory
X304Ulice a silnice
X305Prostory obchodu a služeb
X306Protory průmyslové a stavební
X307Zemědělství
X308Jiná určená místa
X309Neurčené místo
X31Vystavení nadměrnému přírodnímu chladu
X310Domov
X311Obytná instituce
X312Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
X313Sportovní a atletické prostory
X314Ulice a silnice
X315Prostory obchodu a služeb
X316Protory průmyslové a stavební
X317Zemědělství
X318Jiná určená místa
X319Neurčené místo
X32Vystavení slunečnímu záření
X320Domov
X321Obytná instituce
X322Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
X323Sportovní a atletické prostory
X324Ulice a silnice
X325Prostory obchodu a služeb
X326Protory průmyslové a stavební
X327Zemědělství
X328Jiná určená místa
X329Neurčené místo
X33Oběť blesku
X330Domov
X331Obytná instituce
X332Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
X333Sportovní a atletické prostory
X334Ulice a silnice
X335Prostory obchodu a služeb
X336Protory průmyslové a stavební
X337Zemědělství
X338Jiná určená místa
X339Neurčené místo
X34Oběť zemětřesení
X340Domov
X341Obytná instituce
X342Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
X343Sportovní a atletické prostory
X344Ulice a silnice
X345Prostory obchodu a služeb
X346Protory průmyslové a stavební
X347Zemědělství
X348Jiná určená místa
X349Neurčené místo
X35Oběť výbuchu sopky
X350Domov
X351Obytná instituce
X352Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
X353Sportovní a atletické prostory
X354Ulice a silnice
X355Prostory obchodu a služeb
X356Protory průmyslové a stavební
X357Zemědělství
X358Jiná určená místa
X359Neurčené místo
X36Oběť laviny, sesuvu půdy a jiných zemských pohybů
X360Domov
X361Obytná instituce
X362Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
X363Sportovní a atletické prostory
X364Ulice a silnice
X365Prostory obchodu a služeb
X366Protory průmyslové a stavební
X367Zemědělství
X368Jiná určená místa
X369Neurčené místo
X37Oběť přírodní katastrofické bouře
X370Domov
X371Obytná instituce
X372Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
X373Sportovní a atletické prostory
X374Ulice a silnice
X375Prostory obchodu a služeb
X376Protory průmyslové a stavební
X377Zemědělství
X378Jiná určená místa
X379Neurčené místo
X38Oběť povodně (záplavy)
X380Domov
X381Obytná instituce
X382Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
X383Sportovní a atletické prostory
X384Ulice a silnice
X385Prostory obchodu a služeb
X386Protory průmyslové a stavební
X387Zemědělství
X388Jiná určená místa
X389Neurčené místo
X39Vystavení jiným a neurčeným přírodním silám
X390Domov
X391Obytná instituce
X392Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
X393Sportovní a atletické prostory
X394Ulice a silnice
X395Prostory obchodu a služeb
X396Protory průmyslové a stavební
X397Zemědělství
X398Jiná určená místa
X399Neurčené místo
X40Náhodná otrava neopiátovými analgetiky, antipyretiky a antirevmatiky a expozice jej.působ.
X400Domov
X401Obytná instituce
X402Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
X403Sportovní a atletické prostory
X404Ulice a silnice
X405Prostory obchodu a služeb
X406Protory průmyslové a stavební
X407Zemědělství
X408Jiná určená místa
X409Neurčené místo
X41Náhod.otrava antiepileptiky,sedat.-hypnotiky,antiparkinsoniky,psychotrop.léky a expoz.,NJ
X410Domov
X411Obytná instituce
X412Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
X413Sportovní a atletické prostory
X414Ulice a silnice
X415Prostory obchodu a služeb
X416Protory průmyslové a stavební
X417Zemědělství
X418Jiná určená místa
X419Neurčené místo
X42Náhodná otrava narkotiky a psychodysleptiky [halucinogeny] a expozice jejich působení, NJ
X420Domov
X421Obytná instituce
X422Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
X423Sportovní a atletické prostory
X424Ulice a silnice
X425Prostory obchodu a služeb
X426Protory průmyslové a stavební
X427Zemědělství
X428Jiná určená místa
X429Neurčené místo
X43Náhodná otrava j.léčivy působícími na autonomní nerv.soustavu a expozice jejich působení
X430Domov
X431Obytná instituce
X432Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
X433Sportovní a atletické prostory
X434Ulice a silnice
X435Prostory obchodu a služeb
X436Protory průmyslové a stavební
X437Zemědělství
X438Jiná určená místa
X439Neurčené místo
X44Náhodná otrava jinými a NS léky,léčivy,návyk.a biolog.látkami a expozice jejich působení
X440Domov
X441Obytná instituce
X442Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
X443Sportovní a atletické prostory
X444Ulice a silnice
X445Prostory obchodu a služeb
X446Protory průmyslové a stavební
X447Zemědělství
X448Jiná určená místa
X449Neurčené místo
X45Náhodná otrava alkoholem a expozice jeho působení
X450Domov
X451Obytná instituce
X452Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
X453Sportovní a atletické prostory
X454Ulice a silnice
X455Prostory obchodu a služeb
X456Protory průmyslové a stavební
X457Zemědělství
X458Jiná určená místa
X459Neurčené místo
X46Náhod.otrava organ.rozpustidly a halogenovan.uhlovodíky a jejich parami a expoz.jej.působ.
X460Domov
X461Obytná instituce
X462Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
X463Sportovní a atletické prostory
X464Ulice a silnice
X465Prostory obchodu a služeb
X466Protory průmyslové a stavební
X467Zemědělství
X468Jiná určená místa
X469Neurčené místo
X47Náhodná otrava jinými plyny a parami a expozice jejich působení
X470Domov
X471Obytná instituce
X472Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
X473Sportovní a atletické prostory
X474Ulice a silnice
X475Prostory obchodu a služeb
X476Protory průmyslové a stavební
X477Zemědělství
X478Jiná určená místa
X479Neurčené místo
X48Náhodná otrava pesticidy a expozice jejich působení
X480Domov
X481Obytná instituce
X482Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
X483Sportovní a atletické prostory
X484Ulice a silnice
X485Prostory obchodu a služeb
X486Protory průmyslové a stavební
X487Zemědělství
X488Jiná určená místa
X489Neurčené místo
X49Náhodná otrava jinými a NS chemikáliemi a škodlivými látkami a expozice jejich působení
X490Domov
X491Obytná instituce
X492Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
X493Sportovní a atletické prostory
X494Ulice a silnice
X495Prostory obchodu a služeb
X496Protory průmyslové a stavební
X497Zemědělství
X498Jiná určená místa
X499Neurčené místo
X50Přetížení a namáhavé nebo opakované pohyby
X500Domov
X501Obytná instituce
X502Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
X503Sportovní a atletické prostory
X504Ulice a silnice
X505Prostory obchodu a služeb
X506Protory průmyslové a stavební
X507Zemědělství
X508Jiná určená místa
X509Neurčené místo
X51Cestování a pohyb
X510Domov
X511Obytná instituce
X512Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
X513Sportovní a atletické prostory
X514Ulice a silnice
X515Prostory obchodu a služeb
X516Protory průmyslové a stavební
X517Zemědělství
X518Jiná určená místa
X519Neurčené místo
X52Prodloužený pobyt v beztížném prostředí
X520Domov
X521Obytná instituce
X522Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
X523Sportovní a atletické prostory
X524Ulice a silnice
X525Prostory obchodu a služeb
X526Protory průmyslové a stavební
X527Zemědělství
X528Jiná určená místa
X529Neurčené místo
X53Nedostatek potravy
X530Domov
X531Obytná instituce
X532Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
X533Sportovní a atletické prostory
X534Ulice a silnice
X535Prostory obchodu a služeb
X536Protory průmyslové a stavební
X537Zemědělství
X538Jiná určená místa
X539Neurčené místo
X54Nedostatek vody
X540Domov
X541Obytná instituce
X542Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
X543Sportovní a atletické prostory
X544Ulice a silnice
X545Prostory obchodu a služeb
X546Protory průmyslové a stavební
X547Zemědělství
X548Jiná určená místa
X549Neurčené místo
X57Neurčené strádání
X570Domov
X571Obytná instituce
X572Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
X573Sportovní a atletické prostory
X574Ulice a silnice
X575Prostory obchodu a služeb
X576Protory průmyslové a stavební
X577Zemědělství
X578Jiná určená místa
X579Neurčené místo
X58Vystavení jiným určeným faktorům
X580Domov
X581Obytná instituce
X582Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
X583Sportovní a atletické prostory
X584Ulice a silnice
X585Prostory obchodu a služeb
X586Protory průmyslové a stavební
X587Zemědělství
X588Jiná určená místa
X589Neurčené místo
X59Vystavení neurčeným faktorům
X590Domov
X591Obytná instituce
X592Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
X593Sportovní a atletické prostory
X594Ulice a silnice
X595Prostory obchodu a služeb
X596Protory průmyslové a stavební
X597Zemědělství
X598Jiná určená místa
X599Neurčené místo
X60Úmyslné sebeotrávení neopiát.analgetiky,antipyretiky a antirevmatiky a expozice jej.působ.
X600Domov
X601Obytná instituce
X602Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
X603Sportovní a atletické prostory
X604Ulice a silnice
X605Prostory obchodu a služeb
X606Protory průmyslové a stavební
X607Zemědělství
X608Jiná určená místa
X609Neurčené místo
X61Úmysl.sebeotrávení antiepilept.,sedat.-hypnot.,anti-parkinson.,psychotrop.léky a expoz.,NJ
X610Domov
X611Obytná instituce
X612Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
X613Sportovní a atletické prostory
X614Ulice a silnice
X615Prostory obchodu a služeb
X616Protory průmyslové a stavební
X617Zemědělství
X618Jiná určená místa
X619Neurčené místo
X62Úmysl.sebeotrávení narkotiky a psychodysleptiky[halucinogeny]a expozice jejich působení,NJ
X620Domov
X621Obytná instituce
X622Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
X623Sportovní a atletické prostory
X624Ulice a silnice
X625Prostory obchodu a služeb
X626Protory průmyslové a stavební
X627Zemědělství
X628Jiná určená místa
X629Neurčené místo
X63Úmysl.sebeotrávení jinými léčivy působícími na autonom.nerv.soust.a expozice jejich působ.
X630Domov
X631Obytná instituce
X632Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
X633Sportovní a atletické prostory
X634Ulice a silnice
X635Prostory obchodu a služeb
X636Protory průmyslové a stavební
X637Zemědělství
X638Jiná určená místa
X639Neurčené místo
X64Úmysl.sebeotrávení j.a NS léky,léčivy,návyk.a biolog.látkami a expozice jejich působení
X640Domov
X641Obytná instituce
X642Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
X643Sportovní a atletické prostory
X644Ulice a silnice
X645Prostory obchodu a služeb
X646Protory průmyslové a stavební
X647Zemědělství
X648Jiná určená místa
X649Neurčené místo
X65Úmyslné sebeotrávení alkoholem a expozice jeho působení
X650Domov
X651Obytná instituce
X652Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
X653Sportovní a atletické prostory
X654Ulice a silnice
X655Prostory obchodu a služeb
X656Protory průmyslové a stavební
X657Zemědělství
X658Jiná určená místa
X659Neurčené místo
X66Úmysl.sebeotrávení organ.rozpustidly a halogenovan.uhlovodíky a jej.parami a exp.jej.půs.
X660Domov
X661Obytná instituce
X662Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
X663Sportovní a atletické prostory
X664Ulice a silnice
X665Prostory obchodu a služeb
X666Protory průmyslové a stavební
X667Zemědělství
X668Jiná určená místa
X669Neurčené místo
X67Úmyslné sebeotrávení jinými plyny a parami a expozice jejich působení
X670Domov
X671Obytná instituce
X672Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
X673Sportovní a atletické prostory
X674Ulice a silnice
X675Prostory obchodu a služeb
X676Protory průmyslové a stavební
X677Zemědělství
X678Jiná určená místa
X679Neurčené místo
X68Úmyslné sebeotrávení pesticidy a expozice jejich působení
X680Domov
X681Obytná instituce
X682Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
X683Sportovní a atletické prostory
X684Ulice a silnice
X685Prostory obchodu a služeb
X686Protory průmyslové a stavební
X687Zemědělství
X688Jiná určená místa
X689Neurčené místo
X69Úmysl.sebeotrávení j. a NS chemikáliemi a škodlivými látkami a expozice jejich působení
X690Domov
X691Obytná instituce
X692Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
X693Sportovní a atletické prostory
X694Ulice a silnice
X695Prostory obchodu a služeb
X696Protory průmyslové a stavební
X697Zemědělství
X698Jiná určená místa
X699Neurčené místo
X70Úmyslné sebepoškození oběšením, (u)škrcením a (za)dušením
X700Domov
X701Obytná instituce
X702Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
X703Sportovní a atletické prostory
X704Ulice a silnice
X705Prostory obchodu a služeb
X706Protory průmyslové a stavební
X707Zemědělství
X708Jiná určená místa
X709Neurčené místo
X71Úmyslné sebepoškození (u)topením a potopením
X710Domov
X711Obytná instituce
X712Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
X713Sportovní a atletické prostory
X714Ulice a silnice
X715Prostory obchodu a služeb
X716Protory průmyslové a stavební
X717Zemědělství
X718Jiná určená místa
X719Neurčené místo
X72Úmyslné sebepoškození výstřelem z pistole, revolveru
X720Domov
X721Obytná instituce
X722Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
X723Sportovní a atletické prostory
X724Ulice a silnice
X725Prostory obchodu a služeb
X726Protory průmyslové a stavební
X727Zemědělství
X728Jiná určená místa
X729Neurčené místo
X73Úmyslné sebepoškození výstřelem z pušky, brokovnice a větší ruční střelné zbraně
X730Domov
X731Obytná instituce
X732Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
X733Sportovní a atletické prostory
X734Ulice a silnice
X735Prostory obchodu a služeb
X736Protory průmyslové a stavební
X737Zemědělství
X738Jiná určená místa
X739Neurčené místo
X74Úmyslné sebepoškození výstřelem z jiné a neurčené střelné zbraně
X740Domov
X741Obytná instituce
X742Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
X743Sportovní a atletické prostory
X744Ulice a silnice
X745Prostory obchodu a služeb
X746Protory průmyslové a stavební
X747Zemědělství
X748Jiná určená místa
X749Neurčené místo
X75Úmyslné sebepoškození výbušnou látkou
X750Domov
X751Obytná instituce
X752Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
X753Sportovní a atletické prostory
X754Ulice a silnice
X755Prostory obchodu a služeb
X756Protory průmyslové a stavební
X757Zemědělství
X758Jiná určená místa
X759Neurčené místo
X76Úmyslné sebepoškození kouřem, dýmem a ohněm
X760Domov
X761Obytná instituce
X762Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
X763Sportovní a atletické prostory
X764Ulice a silnice
X765Prostory obchodu a služeb
X766Protory průmyslové a stavební
X767Zemědělství
X768Jiná určená místa
X769Neurčené místo
X77Úmyslné sebepoškození vodní parou, horkými výpary a horkými předměty
X770Domov
X771Obytná instituce
X772Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
X773Sportovní a atletické prostory
X774Ulice a silnice
X775Prostory obchodu a služeb
X776Protory průmyslové a stavební
X777Zemědělství
X778Jiná určená místa
X779Neurčené místo
X78Úmyslné sebepoškození ostrým předmětem
X780Domov
X781Obytná instituce
X782Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
X783Sportovní a atletické prostory
X784Ulice a silnice
X785Prostory obchodu a služeb
X786Protory průmyslové a stavební
X787Zemědělství
X788Jiná určená místa
X789Neurčené místo
X79Úmyslné sebepoškození tupým předmětem
X790Domov
X791Obytná instituce
X792Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
X793Sportovní a atletické prostory
X794Ulice a silnice
X795Prostory obchodu a služeb
X796Protory průmyslové a stavební
X797Zemědělství
X798Jiná určená místa
X799Neurčené místo
X80Úmyslné sebepoškození skokem s výše
X800Domov
X801Obytná instituce
X802Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
X803Sportovní a atletické prostory
X804Ulice a silnice
X805Prostory obchodu a služeb
X806Protory průmyslové a stavební
X807Zemědělství
X808Jiná určená místa
X809Neurčené místo
X81Úmyslné sebepoškození skokem nebo lehnutím si před pohybující se předmět
X810Domov
X811Obytná instituce
X812Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
X813Sportovní a atletické prostory
X814Ulice a silnice
X815Prostory obchodu a služeb
X816Protory průmyslové a stavební
X817Zemědělství
X818Jiná určená místa
X819Neurčené místo
X82Úmyslné sebepoškození havárií motorového vozidla
X820Domov
X821Obytná instituce
X822Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
X823Sportovní a atletické prostory
X824Ulice a silnice
X825Prostory obchodu a služeb
X826Protory průmyslové a stavební
X827Zemědělství
X828Jiná určená místa
X829Neurčené místo
X83Úmyslné sebepoškození jinými určenými prostředky
X830Domov
X831Obytná instituce
X832Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
X833Sportovní a atletické prostory
X834Ulice a silnice
X835Prostory obchodu a služeb
X836Protory průmyslové a stavební
X837Zemědělství
X838Jiná určená místa
X839Neurčené místo
X84Úmyslné sebepoškození neurčenými prostředky
X840Domov
X841Obytná instituce
X842Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
X843Sportovní a atletické prostory
X844Ulice a silnice
X845Prostory obchodu a služeb
X846Protory průmyslové a stavební
X847Zemědělství
X848Jiná určená místa
X849Neurčené místo
X85Napadení léky, léčivy, návykovými a biologickými látkami
X850Domov
X851Obytná instituce
X852Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
X853Sportovní a atletické prostory
X854Ulice a silnice
X855Prostory obchodu a služeb
X856Protory průmyslové a stavební
X857Zemědělství
X858Jiná určená místa
X859Neurčené místo
X86Napadení žíravou látkou
X860Domov
X861Obytná instituce
X862Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
X863Sportovní a atletické prostory
X864Ulice a silnice
X865Prostory obchodu a služeb
X866Protory průmyslové a stavební
X867Zemědělství
X868Jiná určená místa
X869Neurčené místo
X87Napadení pesticidy
X870Domov
X871Obytná instituce
X872Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
X873Sportovní a atletické prostory
X874Ulice a silnice
X875Prostory obchodu a služeb
X876Protory průmyslové a stavební
X877Zemědělství
X878Jiná určená místa
X879Neurčené místo
X88Napadení plyny a parami
X880Domov
X881Obytná instituce
X882Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
X883Sportovní a atletické prostory
X884Ulice a silnice
X885Prostory obchodu a služeb
X886Protory průmyslové a stavební
X887Zemědělství
X888Jiná určená místa
X889Neurčené místo
X89Napadení jinými určenými chemikáliemi a škodlivými látkami
X890Domov
X891Obytná instituce
X892Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
X893Sportovní a atletické prostory
X894Ulice a silnice
X895Prostory obchodu a služeb
X896Protory průmyslové a stavební
X897Zemědělství
X898Jiná určená místa
X899Neurčené místo
X90Napadení neurčenou chemickou nebo škodlivou látkou
X900Domov
X901Obytná instituce
X902Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
X903Sportovní a atletické prostory
X904Ulice a silnice
X905Prostory obchodu a služeb
X906Protory průmyslové a stavební
X907Zemědělství
X908Jiná určená místa
X909Neurčené místo
X91Napadení oběšením, (u)škrcením a (za)dušením
X910Domov
X911Obytná instituce
X912Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
X913Sportovní a atletické prostory
X914Ulice a silnice
X915Prostory obchodu a služeb
X916Protory průmyslové a stavební
X917Zemědělství
X918Jiná určená místa
X919Neurčené místo
X92Napadení (u)topením a potopením
X920Domov
X921Obytná instituce
X922Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
X923Sportovní a atletické prostory
X924Ulice a silnice
X925Prostory obchodu a služeb
X926Protory průmyslové a stavební
X927Zemědělství
X928Jiná určená místa
X929Neurčené místo
X93Napadení výstřelem z pistole, revolveru
X930Domov
X931Obytná instituce
X932Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
X933Sportovní a atletické prostory
X934Ulice a silnice
X935Prostory obchodu a služeb
X936Protory průmyslové a stavební
X937Zemědělství
X938Jiná určená místa
X939Neurčené místo
X94Napadení výstřelem z pušky, brokovnice a větší ruční střelné zbraně
X940Domov
X941Obytná instituce
X942Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
X943Sportovní a atletické prostory
X944Ulice a silnice
X945Prostory obchodu a služeb
X946Protory průmyslové a stavební
X947Zemědělství
X948Jiná určená místa
X949Neurčené místo
X95Napadení výstřelem z jiné a neurčené střelné zbraně
X950Domov
X951Obytná instituce
X952Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
X953Sportovní a atletické prostory
X954Ulice a silnice
X955Prostory obchodu a služeb
X956Protory průmyslové a stavební
X957Zemědělství
X958Jiná určená místa
X959Neurčené místo
X96Napadení výbušnou látkou
X960Domov
X961Obytná instituce
X962Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
X963Sportovní a atletické prostory
X964Ulice a silnice
X965Prostory obchodu a služeb
X966Protory průmyslové a stavební
X967Zemědělství
X968Jiná určená místa
X969Neurčené místo
X97Napadení kouřem, dýmem a ohněm
X970Domov
X971Obytná instituce
X972Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
X973Sportovní a atletické prostory
X974Ulice a silnice
X975Prostory obchodu a služeb
X976Protory průmyslové a stavební
X977Zemědělství
X978Jiná určená místa
X979Neurčené místo
X98Napadení vodní parou, horkými výpary a horkými předměty
X980Domov
X981Obytná instituce
X982Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
X983Sportovní a atletické prostory
X984Ulice a silnice
X985Prostory obchodu a služeb
X986Protory průmyslové a stavební
X987Zemědělství
X988Jiná určená místa
X989Neurčené místo
X99Napadení ostrým předmětem
X990Domov
X991Obytná instituce
X992Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
X993Sportovní a atletické prostory
X994Ulice a silnice
X995Prostory obchodu a služeb
X996Protory průmyslové a stavební
X997Zemědělství
X998Jiná určená místa
X999Neurčené místo
Y00Napadení tupým předmětem
Y000Domov
Y001Obytná instituce
Y002Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
Y003Sportovní a atletické prostory
Y004Ulice a silnice
Y005Prostory obchodu a služeb
Y006Protory průmyslové a stavební
Y007Zemědělství
Y008Jiná určená místa
Y009Neurčené místo
Y01Napadení shozením s výše
Y010Domov
Y011Obytná instituce
Y012Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
Y013Sportovní a atletické prostory
Y014Ulice a silnice
Y015Prostory obchodu a služeb
Y016Protory průmyslové a stavební
Y017Zemědělství
Y018Jiná určená místa
Y019Neurčené místo
Y02Napadení strčením nebo umístěním oběti před pohybující se předmět
Y020Domov
Y021Obytná instituce
Y022Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
Y023Sportovní a atletické prostory
Y024Ulice a silnice
Y025Prostory obchodu a služeb
Y026Protory průmyslové a stavební
Y027Zemědělství
Y028Jiná určená místa
Y029Neurčené místo
Y03Napadení zasažením motorovým vozidlem
Y030Domov
Y031Obytná instituce
Y032Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
Y033Sportovní a atletické prostory
Y034Ulice a silnice
Y035Prostory obchodu a služeb
Y036Protory průmyslové a stavební
Y037Zemědělství
Y038Jiná určená místa
Y039Neurčené místo
Y04Napadení tělesnou silou
Y040Domov
Y041Obytná instituce
Y042Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
Y043Sportovní a atletické prostory
Y044Ulice a silnice
Y045Prostory obchodu a služeb
Y046Protory průmyslové a stavební
Y047Zemědělství
Y048Jiná určená místa
Y049Neurčené místo
Y05Sexuální napadení s použitím tělesné síly
Y050Domov
Y051Obytná instituce
Y052Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
Y053Sportovní a atletické prostory
Y054Ulice a silnice
Y055Prostory obchodu a služeb
Y056Protory průmyslové a stavební
Y057Zemědělství
Y058Jiná určená místa
Y059Neurčené místo
Y06Zanedbání a opuštění
Y060Manželem nebo partnerem
Y061Rodičem
Y062Známým nebo přítelem
Y068Jinými určenými osobami
Y069Neurčenou osobou
Y07Jiné syndromy špatného zacházení
Y070Manželem nebo partnerem
Y071Rodičem
Y072Známým nebo přítelem
Y073Úřední osobou
Y078Jinými určenými osobami
Y079Neurčenou osobou
Y08Napadení jinými určenými způsoby
Y080Domov
Y081Obytná instituce
Y082Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
Y083Sportovní a atletické prostory
Y084Ulice a silnice
Y085Prostory obchodu a služeb
Y086Protory průmyslové a stavební
Y087Zemědělství
Y088Jiná určená místa
Y089Neurčené místo
Y09Napadení neurčenými způsoby
Y090Domov
Y091Obytná instituce
Y092Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
Y093Sportovní a atletické prostory
Y094Ulice a silnice
Y095Prostory obchodu a služeb
Y096Protory průmyslové a stavební
Y097Zemědělství
Y098Jiná určená místa
Y099Neurčené místo
Y10Otrava neopiát.analgetiky,antipyretiky a antirevmatiky a expozice jejich půs.,nezj.úmyslu
Y100Domov
Y101Obytná instituce
Y102Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
Y103Sportovní a atletické prostory
Y104Ulice a silnice
Y105Prostory obchodu a služeb
Y106Protory průmyslové a stavební
Y107Zemědělství
Y108Jiná určená místa
Y109Neurčené místo
Y11Otrava antiepilept.,sedat.-hypnot.,antiparkinson.a psychotrop.léky a expoz.,NJ,nezj.úmyslu
Y110Domov
Y111Obytná instituce
Y112Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
Y113Sportovní a atletické prostory
Y114Ulice a silnice
Y115Prostory obchodu a služeb
Y116Protory průmyslové a stavební
Y117Zemědělství
Y118Jiná určená místa
Y119Neurčené místo
Y12Otrava narkotiky a psychodysleptiky [halucinogeny] a expoz.jejich působení,NJ,nezj.úmyslu
Y120Domov
Y121Obytná instituce
Y122Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
Y123Sportovní a atletické prostory
Y124Ulice a silnice
Y125Prostory obchodu a služeb
Y126Protory průmyslové a stavební
Y127Zemědělství
Y128Jiná určená místa
Y129Neurčené místo
Y13Otrava j.léčivy působícími na autonom.nervovou soust. a expozice jejich působ.,nezj.úmyslu
Y130Domov
Y131Obytná instituce
Y132Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
Y133Sportovní a atletické prostory
Y134Ulice a silnice
Y135Prostory obchodu a služeb
Y136Protory průmyslové a stavební
Y137Zemědělství
Y138Jiná určená místa
Y139Neurčené místo
Y14Otrava j.a NS léky,léčivy,návykovými a biolog.látkami a expozice jejich působ.,nezj.úmyslu
Y140Domov
Y141Obytná instituce
Y142Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
Y143Sportovní a atletické prostory
Y144Ulice a silnice
Y145Prostory obchodu a služeb
Y146Protory průmyslové a stavební
Y147Zemědělství
Y148Jiná určená místa
Y149Neurčené místo
Y15Otrava alkoholem a expozice jeho působení, nezjištěného úmyslu
Y150Domov
Y151Obytná instituce
Y152Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
Y153Sportovní a atletické prostory
Y154Ulice a silnice
Y155Prostory obchodu a služeb
Y156Protory průmyslové a stavební
Y157Zemědělství
Y158Jiná určená místa
Y159Neurčené místo
Y16Otrava organ.rozpust.a halogenovan.uhlovodíky a jej.parami a expoz.jej.působ.,nezj.úmyslu
Y160Domov
Y161Obytná instituce
Y162Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
Y163Sportovní a atletické prostory
Y164Ulice a silnice
Y165Prostory obchodu a služeb
Y166Protory průmyslové a stavební
Y167Zemědělství
Y168Jiná určená místa
Y169Neurčené místo
Y17Otrava jinými plyny a parami a expozice jejich působení, nezjištěného úmyslu
Y170Domov
Y171Obytná instituce
Y172Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
Y173Sportovní a atletické prostory
Y174Ulice a silnice
Y175Prostory obchodu a služeb
Y176Protory průmyslové a stavební
Y177Zemědělství
Y178Jiná určená místa
Y179Neurčené místo
Y18Otrava pesticidy a expozice jejich působení, nezjištěného úmyslu
Y180Domov
Y181Obytná instituce
Y182Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
Y183Sportovní a atletické prostory
Y184Ulice a silnice
Y185Prostory obchodu a služeb
Y186Protory průmyslové a stavební
Y187Zemědělství
Y188Jiná určená místa
Y189Neurčené místo
Y19Otrava jinými a NS chemikáliemi a škodliv.látkami a expozice jejich působení,nezj.úmyslu
Y190Domov
Y191Obytná instituce
Y192Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
Y193Sportovní a atletické prostory
Y194Ulice a silnice
Y195Prostory obchodu a služeb
Y196Protory průmyslové a stavební
Y197Zemědělství
Y198Jiná určená místa
Y199Neurčené místo
Y20Oběšení, (u)škrcení a (za)dušení, nezjištěného úmyslu
Y200Domov
Y201Obytná instituce
Y202Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
Y203Sportovní a atletické prostory
Y204Ulice a silnice
Y205Prostory obchodu a služeb
Y206Protory průmyslové a stavební
Y207Zemědělství
Y208Jiná určená místa
Y209Neurčené místo
Y21(U)topení a potopení, nezjištěného úmyslu
Y210Domov
Y211Obytná instituce
Y212Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
Y213Sportovní a atletické prostory
Y214Ulice a silnice
Y215Prostory obchodu a služeb
Y216Protory průmyslové a stavební
Y217Zemědělství
Y218Jiná určená místa
Y219Neurčené místo
Y22Výstřel z pistole, revolveru, nezjištěného úmyslu
Y220Domov
Y221Obytná instituce
Y222Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
Y223Sportovní a atletické prostory
Y224Ulice a silnice
Y225Prostory obchodu a služeb
Y226Protory průmyslové a stavební
Y227Zemědělství
Y228Jiná určená místa
Y229Neurčené místo
Y23Výstřel z pušky, brokovnice a větší ruční střelné zbraně, nezjištěného úmyslu
Y230Domov
Y231Obytná instituce
Y232Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
Y233Sportovní a atletické prostory
Y234Ulice a silnice
Y235Prostory obchodu a služeb
Y236Protory průmyslové a stavební
Y237Zemědělství
Y238Jiná určená místa
Y239Neurčené místo
Y24Výstřel z jiné a neurčené střelné zbraně, nezjištěného úmyslu
Y240Domov
Y241Obytná instituce
Y242Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
Y243Sportovní a atletické prostory
Y244Ulice a silnice
Y245Prostory obchodu a služeb
Y246Protory průmyslové a stavební
Y247Zemědělství
Y248Jiná určená místa
Y249Neurčené místo
Y25Kontakt s výbušnou látkou, nezjištěného úmyslu
Y250Domov
Y251Obytná instituce
Y252Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
Y253Sportovní a atletické prostory
Y254Ulice a silnice
Y255Prostory obchodu a služeb
Y256Protory průmyslové a stavební
Y257Zemědělství
Y258Jiná určená místa
Y259Neurčené místo
Y26Vystavení kouři, dýmu a ohni, nezjištěného úmyslu
Y260Domov
Y261Obytná instituce
Y262Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
Y263Sportovní a atletické prostory
Y264Ulice a silnice
Y265Prostory obchodu a služeb
Y266Protory průmyslové a stavební
Y267Zemědělství
Y268Jiná určená místa
Y269Neurčené místo
Y27Kontakt s vodní párou, horkými výpary a horkými předměty, nezjištěného úmyslu
Y270Domov
Y271Obytná instituce
Y272Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
Y273Sportovní a atletické prostory
Y274Ulice a silnice
Y275Prostory obchodu a služeb
Y276Protory průmyslové a stavební
Y277Zemědělství
Y278Jiná určená místa
Y279Neurčené místo
Y28Kontakt s ostrým předmětem, nezjištěného úmyslu
Y280Domov
Y281Obytná instituce
Y282Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
Y283Sportovní a atletické prostory
Y284Ulice a silnice
Y285Prostory obchodu a služeb
Y286Protory průmyslové a stavební
Y287Zemědělství
Y288Jiná určená místa
Y289Neurčené místo
Y29Kontakt s tupým předmětem, nezjištěného úmyslu
Y290Domov
Y291Obytná instituce
Y292Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
Y293Sportovní a atletické prostory
Y294Ulice a silnice
Y295Prostory obchodu a služeb
Y296Protory průmyslové a stavební
Y297Zemědělství
Y298Jiná určená místa
Y299Neurčené místo
Y30Pád, skok nebo strčení s výšky, nezjištěného úmyslu
Y300Domov
Y301Obytná instituce
Y302Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
Y303Sportovní a atletické prostory
Y304Ulice a silnice
Y305Prostory obchodu a služeb
Y306Protory průmyslové a stavební
Y307Zemědělství
Y308Jiná určená místa
Y309Neurčené místo
Y31Pád, položení nebo vběhnutí před nebo do pohybující(ho) se předmět(u), nezjištěného úmyslu
Y310Domov
Y311Obytná instituce
Y312Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
Y313Sportovní a atletické prostory
Y314Ulice a silnice
Y315Prostory obchodu a služeb
Y316Protory průmyslové a stavební
Y317Zemědělství
Y318Jiná určená místa
Y319Neurčené místo
Y32Nehoda motorového vozidla, nezjištěného úmyslu
Y320Domov
Y321Obytná instituce
Y322Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
Y323Sportovní a atletické prostory
Y324Ulice a silnice
Y325Prostory obchodu a služeb
Y326Protory průmyslové a stavební
Y327Zemědělství
Y328Jiná určená místa
Y329Neurčené místo
Y33Jiné určené případy (události), nezjištěného úmyslu
Y330Domov
Y331Obytná instituce
Y332Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
Y333Sportovní a atletické prostory
Y334Ulice a silnice
Y335Prostory obchodu a služeb
Y336Protory průmyslové a stavební
Y337Zemědělství
Y338Jiná určená místa
Y339Neurčené místo
Y34Neurčený případ (událost), nezjištěného úmyslu
Y340Domov
Y341Obytná instituce
Y342Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
Y343Sportovní a atletické prostory
Y344Ulice a silnice
Y345Prostory obchodu a služeb
Y346Protory průmyslové a stavební
Y347Zemědělství
Y348Jiná určená místa
Y349Neurčené místo
Y35Zákonný zákrok
Y350Zákonný zákrok výstřelem ze střelné zbraně
Y351Zákonný zákrok výbušninou
Y352Zákonný zákrok plynem
Y353Zákonný zákrok tupými předměty
Y354Zákonný zákrok ostrými předměty
Y355Zákonná poprava
Y356Zákonný zákrok jinými určenými způsoby
Y357Zákonný zákrok, neurčenými způsoby
Y36Válečné operace
Y360Válečné operace výbuchem námořních zbraní
Y361Válečné operace zničením letounu
Y362Válečné operace jinými výbuchy a střepinami
Y363Válečné operace ohněm, velkými požáry a horkými látkami
Y364Válečné operace výstřelem ze střelné zbraně a jinými formami vedení konvenční války
Y365Válečné operace nukleárními zbraněmi
Y366Válečné operace biologickými zbraněmi
Y367Válečné operace chemickými zbraněmi a jinými formami nekonvenčního vedení války
Y368Válečné operace, které se staly až po zastavení nepřátelství
Y369Válečné operace, NS
Y40Systémová antibiotika
Y400Peniciliny
Y401Cefalosporiny a jiná beta-laktamová antibiotika
Y402Chloramfenikolová skupina
Y403Makrolidová antibiotika
Y404Tetracykliny
Y405Aminoglykosidy
Y406Rifamyciny – Rifampicin a příbuzná antibiotika
Y407Antifungální antibiotika, používaná systémově
Y408Jiná systémová antibiotika
Y409Systémové antibiotikum, NS
Y41Jiné systémové protiinfekční a protiparazitární prostředky
Y410Sulfonamidy
Y411Antimykobakteriální léčiva
Y412Antimalarika a léčiva působící na jiná krevní protozoa
Y413Jiná protozoární léčiva
Y414Antihelmintika
Y415Protivirová léčiva
Y418Jiné určené systémové protiinfekční a protiparazitární prostředky
Y419Systémový protiinfekční a protiparazitární prostředek, NS
Y42Hormony a jejich syntetické náhrady a antagonisté, nezařazené(-í) jinde
Y420Glukokortikoidy a syntetické analogy
Y421Thyreoidní hormony a náhrady
Y422Antithyreoidní léčiva
Y423Insulin a perorální (hypoglykemizující) antidiabetická léčiva
Y424Orální antikoncepční prostředky
Y425Jiné estrogeny a gestageny
Y426Antigonadotropiny, antiestrogeny, antiandrogeny, nezařazené jinde
Y427Androgeny a anabolika
Y428Jiné a neurčené hormony a syntetické náhrady
Y429Jiní a neurčení antagonisté hormonů
Y43Prostředky působící přímo na celý organismus
Y430Antialergická a antiemetická léčiva
Y431Protinádorové antimetabolity
Y432Protinádorové přírodní produkty
Y433Jiná protinádorová léčiva
Y434Imunosupresivní prostředky
Y435Acidifikující a alkalizující prostředky
Y436Enzymy, nezařazené jinde
Y438Jiné prostředky působící přímo na celý organismus, nezařazené jinde
Y439Prostředek působící přímo na celý organismus, NS
Y44Prostředky působící primárně na krevní složky
Y440Preparáty železa a jiné přípravky proti hypochromní anémii
Y441Vitamin B12, kyselina listová a jiné přípravky proti megaloblastické anémii
Y442Antikoagulancia
Y443Antagonisté antikoagulancií, vitamin K a jiná koagulancia
Y444Antitrombotická léčiva [inhibitory agregace destiček]
Y445Trombolytická léčiva
Y446Přirozená krev a krevní produkty
Y447Náhražky plasmy
Y449Jiné a neurčené prostředky působící na krevní složky
Y45Analgetika, antipyretika a protizánětlivá léčiva
Y450Opioidy a příbuzná analgetika
Y451Salicyláty
Y452Deriváty kyseliny propionové
Y453Jiná nesteroidní protizánětlivá léčiva [NSAID]
Y454Antirevmatika
Y455Deriváty 4-aminofenolu
Y458Jiná analgetika, antipyretika a protizánětlivá léčiva
Y459Analgetikum, antipyretikum a protizánětlivé léčivo, NS
Y46Antiepileptika a antiparkinsonická léčiva
Y460Sukcinimidy
Y461Oxazolidindiony
Y462Hydantoinové deriváty
Y463Deoxybarbituráty
Y464Iminostilbeny
Y465Valproová kyselina
Y466Jiná a neurčená antiepileptika
Y467Antiparkinsonika
Y468Spasmolytika
Y47Sedativa, hypnotika a antianxiózní léčiva
Y470Barbituráty, nezařazené jinde
Y471Benzodiazepiny
Y472Chloralové deriváty
Y473Paraldehyd
Y474Sloučeniny bromu
Y475Smíšená sedativa a hypnotika, nezařazená jinde
Y478Jiná sedativa, hypnotika a antianxiózní léčiva
Y479Sedativa, hypnotika a antianxiózní léčiva, NS
Y48Anestetika a terapeutické plyny
Y480Inhalační anestetika
Y481Parenterální anestetika
Y482Jiná a neurčená celková anestetika
Y483Lokální anestetika
Y484Anestetikum, NS
Y485Terapeutické plyny
Y49Psychotropní léčiva, nezařazená jinde
Y490Tricyklická a tetracyklická antidepresiva
Y491Antidepresiva inhibitory – monoamino-oxydázy
Y492Jiná a neurčená antidepresiva
Y493Fenothiazinová antipsychotika a neuroleptika
Y494Butyrofenonová a thioxanthenová neuroleptika
Y495Jiná antipsychotika a neuroleptika
Y496Psychodysleptika [halucinogeny]
Y497Psychostimulancia s možností zneužívání
Y498Jiné psychotropní prostředky, nezařazené jinde
Y499Psychotropní léčivo, NS
Y50Stimulancia centrální nervové soustavy, nezařazená jinde
Y500Analeptika
Y501Antagonisté morfinu
Y502Metylxantiny, nezařazené jinde
Y508Jiná stimulancia centrální nervové soustavy
Y509Stimulans centrální nervové soustavy, NS
Y51Léčiva působící primárně na autonomní nervovou soustavu
Y510Inhibitory acetylcholinesterázy
Y511Jiná parasympatomimetika [cholinergika]
Y512Ganglioplegika nezařazená jinde
Y513Jiná parasympatolytika(s anticholinergním a antimuskarinovým účinkem) a spasmolytika, NJ
Y514Agonisté převážně alfa-adrenoreceptorů, nezařazení jinde
Y515Agonisté převážně beta-adrenoreceptorů, nezařazení jinde
Y516Antagonisté alfa-adrenoreceptorů, nezařazení jinde
Y517Antagonisté beta-adrenoreceptorů, nezařazení jinde
Y518Prostředky účinkující centrálně a blokující adrenergní neuron,nezařazené jinde
Y519Jiná a neurčená léčiva působící primárně na autonomní nervovou soustavu
Y52Prostředky působící primárně na kardiovaskulární soustavu
Y520Kardiostimulující glykosidy a léčiva s podobným účinkem
Y521Blokátory kalciových kanálů
Y522Jiná antiarytmická léčiva, nezařazená jinde
Y523Koronární vasodilatancia, nezařazená jinde
Y524Inhibitory angiotensin konvertujícího enzymu
Y525Jiná antihypertensní léčiva, nezařazená jinde
Y526Antihyperlipidemická a antisklerotická léčiva
Y527Periferní vasodilatancia
Y528Antivarikózní léčiva, včetně sklerotizujících prostředků
Y529Jiné a neurčené prostředky působící primárně na kardiovaskulární soustavu
Y53Prostředky působící primárně na gastrointestinální soustavu
Y530Antagonisté H2 receptorů histaminu
Y531Jiná antacida a léčiva snižující žaludeční sekreci
Y532Stimulační projímadla
Y533Solná a osmotická projímadla
Y534Jiná projímadla
Y535Digestiva
Y536Protiprůjmová léčiva
Y537Emetika
Y538Jiné prostředky působící primárně na gastrointestinální soustavu
Y539Prostředek působící primárně na gastrointestinální soustavu,NS
Y54Prostředky působící primárně na vodní rovnováhu,přeměnu minerálů a metabolismus kys.močové
Y540Mineralokortikoidy
Y541Antagonisté mineralokortikoidů [antagonisté aldosteronu]
Y542Inhibitory karboanhydrázy
Y543Thiazidová diuretika
Y544Diuretika působící v oblasti Henleovy kličky
Y545Jiná diuretika
Y546Prostředky udržující elektrolytovou, kalorickou a vodní rovnováhu
Y547Prostředky ovlivňující metabolismus vápníku
Y548Prostředky ovlivňující metabolismus kyseliny močové
Y549Minerální soli, nezařazené jinde
Y55Prostředky působící primárně na hladké a kosterní svalstvo a dýchací soustavu
Y550Uterotonika, oxytociny
Y551Relaxancia kosterních svalů [prostředky blokující neuromuskulární převod]
Y552Jiné a neurčené prostředky působící primárně na svalstvo
Y553Antitussika
Y554Expectorancia
Y555Léčiva proti běžnému nachlazení
Y556Antiastmatika, nezařazená jinde
Y557Jiné a neurčené prostředky působící primárně
Y56Lokál.prostředky působící primárně na kůži a sliznici a léčiva oční,ušní,nosní,krč.a zubní
Y560Lokální antifungální, protiinfekční a protizánětlivá léčiva, nezařazená jinde
Y561Antipruriginóza
Y562Lokální adstringencia a lokální detergencia
Y563Emoliencia, demulgencia a ochranné látky
Y564Keratolytika, keratoplastika a jiná léčiva a přípravky k léčbě vlasů
Y565Oční léčiva a přípravky
Y566Ušní, nosní a krční léčiva a přípravky
Y567Zubní léčiva, k místní aplikaci
Y568Jiné lokální prostředky
Y569Lokální prostředek, NS
Y57Jiné a neurčené léky, léčiva a návykové látky
Y570Prostředky snižující chuť k jídlu [anorektika]
Y571Lipotropní léčiva
Y572Antidota a chelátotvorné prostředky, nezařazené jinde
Y573Prostředky odpuzující od požití alkoholu
Y574Farmaceutická excipiencia
Y575Kontrastní látky pro rtg
Y576Jiné diagnostické prostředky
Y577Vitaminy, nezařazené jinde
Y578Jiné léky, léčiva a návykové látky
Y579Lék, léčivo nebo návyková látka, NS
Y58Očkovací látky proti bakteriím
Y580Očkovací látka BCG
Y581Očkovací látka proti tyfu a paratyfu
Y582Očkovací látka proti choleře
Y583Očkovací látka proti moru
Y584Očkovací látka proti tetanu
Y585Očkovací látka proti záškrtu
Y586Očkovací látka proti dávivému kašli včetně kombinací s pertusní složkou
Y588Smíšené očkovací látky proti bakteriím mimo kombinací s pertusní složkou
Y589Jiné a neurčené očkovací látky proti bakteriím
Y59Jiné a neurčené očkovací a biologické látky
Y590Očkovací látky proti virovým nemocem
Y591Očkovací látky proti rickettsiózám
Y592Očkovací látky proti protozoárním nemocem
Y593Imunoglobulin
Y598Jiné určené očkovací a biologické látky
Y599Očkovací nebo biologická látka, NS
Y60Neúmyslné říznutí, píchnutí, perforace nebo krvácení při zdravotní péči
Y600Při operaci
Y601Při infúzi nebo transfúzi
Y602Při ledvinné dialýze nebo jiné perfúzi
Y603Při injekci nebo imunizaci
Y604Při endoskopickém vyšetření
Y605Při srdeční katetrizaci
Y606Při aspiraci, punkci a jiné katetrizaci
Y607Při podávání klysmatu
Y608Při jiné zdravotní péči
Y609Při neurčené zdravotní péči
Y61Cizí těleso náhodně ponechané v těle při zdravotní péči
Y610Při operaci
Y611Při infúzi nebo transfúzi
Y612Při ledvinné dialýze nebo jiné perfúzi
Y613Při injekci nebo imunizaci
Y614Při endoskopickém vyšetření
Y615Při srdeční katetrizaci
Y616Při aspiraci, punkci a jiné katetrizaci
Y617Při vynětí katetru nebo tamponu (sušení)
Y618Při jiné zdravotní péči
Y619Při neurčené zdravotní péči
Y62Selhání sterilizačních opatření při zdravotní péči
Y620Při operaci
Y621Při infúzi nebo transfúzi
Y622Při ledvinné dialýze nebo jiné perfúzi
Y623Při injekci nebo imunizaci
Y624Při endoskopickém vyšetření
Y625Při srdeční katetrizaci
Y626Při aspiraci, punkci a jiné katetrizaci
Y628Při jiné zdravotní péči
Y629Při neurčené zdravotní péči
Y63Chyba v dávkování při zdravotní péči
Y630Nadměrné množství krve nebo jiné tekutiny podané při transfúzi nebo infúzi
Y631Nesprávné rozředění tekutiny použité při infúzi
Y632Předávkování dávky(-ek) záření při terapii
Y633Vystavení pacienta záření z nedbalosti při zdravotní péči
Y634Chyba v dávkování při terapii elektrošokem nebo insulínovým šokem
Y635Nepřiměřená teplota při místní aplikaci a obkladu (zábalu)
Y636Nepodání potřebného léčiva nebo biologické látky
Y638Chyba v dávkování při jiné zdravotní péči
Y639Chyba v dávkování při neurčené zdravotní péči
Y64Kontaminované léčebné a biologické látky
Y640Kontaminovaná léčebná nebo biologická látka, transfundovaná nebo infundovaná
Y641Kontaminovaná léčebná nebo biologická látka, injikovaná nebo užitá pro imunizaci
Y648Kontaminovaná léčebná nebo biologická látka podaná jinými způsoby
Y649Kontaminovaná léčebná nebo biologická látka podaná neurčenými způsoby
Y65Jiné nehody při zdravotní péči
Y650Nevhodná krev použitá při transfúzi
Y651Nesprávný roztok použitý při infúzi
Y652Selhání sutury nebo ligatury při operaci
Y653Špatné umístění endotracheální trubice při anestetickém výkonu
Y654Neúspěch při zavádění nebo odstraňování jiné trubice nebo nástroje
Y655Provedení nepatřičné operace
Y658Jiné určené nehody při zdravotní péči
Y66Neposkytnutí lékařské péče (operační a léčebné)
Y69Neurčená nehoda při zdravotní péči
Y70Nežádoucí příhody související s anesteziologickými přístroji (pomůckami)
Y700Diagnostické a monitorovací přístroje (pomůcky)
Y701Léčebné (nechirurgické) a rehabilitační přístroje (pomůcky)
Y702Protetické a jiné implantáty, materiály a přídatné pomůcky
Y703Chirurgické nástroje, materiály a přístroje (pomůcky včetně stehů)
Y708Rozličné přístroje (pomůcky), nezařazené jinde
Y71Nežádoucí příhody související s kardiovaskulárními přístroji (pomůckami)
Y710Diagnostické a monitorovací přístroje (pomůcky)
Y711Léčebné (nechirurgické) a rehabilitační přístroje (pomůcky)
Y712Protetické a jiné implantáty, materiály a přídatné pomůcky
Y713Chirurgické nástroje, materiály a přístroje (pomůcky) (včetně stehů)
Y718Rozličné přístroje (pomůcky), nezařazené jinde
Y72Nežádoucí příhody související s ušními, nosními, krčními přístroji (pomůckami)
Y720Diagnostické a monitorovací přístroje (pomůcky)
Y721Léčebné (nechirurgické) a rehabilitační přístroje (pomůcky)
Y722Protetické a jiné implantáty, materiály a přídatné pomůcky
Y723Chirurgické nástroje, materiály a přístroje (pomůcky) (včetně stehů)
Y728Rozličné přístroje (pomůcky), nezařazené jinde
Y73Nežádoucí příhody související s gastroenterologickými a urologickými přístroji (pomůckami)
Y730Diagnostické a monitorovací přístroje (pomůcky)
Y731Léčebné (nechirurgické) a rehabilitační přístroje (pomůcky)
Y732Protetické a jiné implantáty, materiály a přídatné pomůcky
Y733Chirurgické nástroje, materiály a přístroje (pomůcky) (včetně stehů)
Y738Rozličné přístroje (pomůcky), nezařazené jinde
Y74Nežád. příhody související s přístroji (pomůckami) pro celkové nemocniční a osobní použití
Y740Diagnostické a monitorovací přístroje (pomůcky)
Y741Léčebné (nechirurgické) a rehabilitační přístroje (pomůcky)
Y742Protetické a jiné implantáty, materiály a přídatné pomůcky
Y743Chirurgické nástroje, materiály a přístroje (pomůcky) (včetně stehů)
Y748Rozličné přístroje (pomůcky), nezařazené jinde
Y75Nežádoucí příhody související s neurologickými přístroji (pomůckami)
Y750Diagnostické a monitorovací přístroje (pomůcky)
Y751Léčebné (nechirurgické) a rehabilitační přístroje (pomůcky)
Y752Protetické a jiné implantáty, materiály a přídatné pomůcky
Y753Chirurgické nástroje, materiály a přístroje (pomůcky) (včetně stehů)
Y758Rozličné přístroje (pomůcky), nezařazené jinde
Y76Nežádoucí příhody související s porodnickými a gynekologickýmipřístroji (pomůckami)
Y760Diagnostické a monitorovací přístroje (pomůcky)
Y761Léčebné (nechirurgické) a rehabilitační přístroje (pomůcky)
Y762Protetické a jiné implantáty, materiály a přídatné pomůcky
Y763Chirurgické nástroje, materiály a přístroje (pomůcky) (včetně stehů)
Y768Rozličné přístroje (pomůcky), nezařazené jinde
Y77Nežádoucí příhody související s očními přístroji (pomůckami)
Y770Diagnostické a monitorovací přístroje (pomůcky)
Y771Léčebné (nechirurgické) a rehabilitační přístroje (pomůcky)
Y772Protetické a jiné implantáty, materiály a přídatné pomůcky
Y773Chirurgické nástroje, materiály a přístroje (pomůcky) (včetně stehů)
Y778Rozličné přístroje (pomůcky), nezařazené jinde
Y78Nežádoucí příhody související s radiologickými přístrojí (pomůckami)
Y780Diagnostické a monitorovací přístroje (pomůcky)
Y781Léčebné (nechirurgické) a rehabilitační přístroje (pomůcky)
Y782Protetické a jiné implantáty, materiály a přídatné pomůcky
Y783Chirurgické nástroje, materiály a přístroje (pomůcky) (včetně stehů)
Y788Rozličné přístroje (pomůcky), nezařazené jinde
Y79Nežádoucí příhody související s ortopedickými přístroji (pomůckami)
Y790Diagnostické a monitorovací přístroje (pomůcky)
Y791Léčebné (nechirurgické) a rehabilitační přístroje (pomůcky)
Y792Protetické a jiné implantáty, materiály a přídatné pomůcky
Y793Chirurgické nástroje, materiály a přístroje (pomůcky) (včetně stehů)
Y798Rozličné přístroje (pomůcky), nezařazené jinde
Y80Nežádoucí příhody související s přístroji (pomůckami) fyzikální medicíny
Y800Diagnostické a monitorovací přístroje (pomůcky)
Y801Léčebné (nechirurgické) a rehabilitační přístroje (pomůcky)
Y802Protetické a jiné implantáty, materiály a přídatné pomůcky
Y803Chirurgické nástroje, materiály a přístroje (pomůcky) (včetně stehů)
Y808Rozličné přístroje (pomůcky), nezařazené jinde
Y81Nežádoucí příhody související s přístroji (pomůckami) obecné a plastické chirurgie
Y810Diagnostické a monitorovací přístroje (pomůcky)
Y811Léčebné (nechirurgické) a rehabilitační přístroje (pomůcky)
Y812Protetické a jiné implantáty, materiály a přídatné pomůcky
Y813Chirurgické nástroje, materiály a přístroje (pomůcky) (včetně stehů)
Y818Rozličné přístroje (pomůcky), nezařazené jinde
Y82Nežádoucí příhody související s jinými a neurčenými lékařskými přístroji (pomůckami)
Y820Diagnostické a monitorovací přístroje (pomůcky)
Y821Léčebné (nechirurgické) a rehabilitační přístroje (pomůcky)
Y822Protetické a jiné implantáty, materiály a přídatné pomůcky
Y823Chirurgické nástroje, materiály a přístroje (pomůcky) (včetně stehů)
Y828Rozličné přístroje (pomůcky), nezařazené jinde
Y83Operace a j.oper.výkony jako příč.abn.reakce n.pozděj.kompl.,bez zmín.o nehodě při výkonu
Y830Operace s transplantací celého orgánu
Y831Operace s implantací umělé vnitřní pomůcky
Y832Operace s anastomózou, bypassem nebo štěpem
Y833Operace s vytvořením vnějšího ústí
Y834Jiná rekonstrukční operace
Y835Amputace končetin(-y)
Y836Odnětí jiného orgánu (částečné) (úplné)
Y838Jiné operační výkony
Y839Operační výkon, NS
Y84J.vyš.a léč.výkony jako příčina abn.reakce pac.n.pozděj.kompl.,b.zmín.o nehodě při výkonu
Y840Srdeční katetrizace
Y841Ledvinná dialýza
Y842Radiologický výkon a radioterapie
Y843Terapie šokem
Y844Aspirace tekutiny
Y845Zavedení žaludeční nebo dvanáctníkové sondy
Y846Katetrizace močového ústrojí
Y847Odběr vzorku krve
Y848Jiné vyšetřovací a léčebné výkony
Y849Vyšetřovací a léčebný výkon, NS
Y85Následky dopravních nehod
Y850Následky nehody motorového vozidla
Y859Následky jiných a neurčených dopravních nehod
Y86Následky jiných nehod
Y87Následky úmyslného sebepoškození, napadení (útoku) a případů (událostí) nezj.úmyslu
Y870Následky úmyslného sebepoškození
Y871Následky napadení (útoku)
Y872Následky případů (událostí) nezjištěného úmyslu
Y88Následky při zdravotní péči jako vnější příčině
Y880Následky nežádoucích účinků způsob.léky,léčivy,návyk.a biolog.látkami při léčeb.použití
Y881Následky nehod u pacientů při zdravotní péči
Y882Následky nepříznivých příhod souvis.s diagnost.či léčeb.použitím lékař.přístrojů(pomůcek)
Y883Násl.oper.,vyš. a léč.výk.jako příč.abn.reakce pac.,pozd.kompl.,b.zmín.o nehodě při výkonu
Y89Následky jiných vnějších příčin
Y890Následky zákonného zákroku
Y891Následky válečných operací
Y899Následky neurčené vnější příčiny
Y90Průkaz ovlivnění alkoholem podle obsahu alkoholu v krvi
Y900Hladina alkoholu v krvi menší než 20 mg/100 ml
Y901Hladina alkoholu v krvi 20-39 mg/100 ml
Y902Hladina alkoholu v krvi 40-59 mg/100 ml
Y903Hladina alkoholu v krvi 60-79 mg/100 ml
Y904Hladina alkoholu v krvi 80-99 mg/100 ml
Y905Hladina alkoholu v krvi 100-119 mg/100 ml
Y906Hladina alkoholu v krvi 120-199 mg/100 ml
Y907Hladina alkoholu v krvi 200-239 mg/100 ml
Y908Hladina alkoholu v krvi 240 mg/100 ml nebo více
Y909Přítomnost alkoholu v krvi, hladina neurčena
Y91Průkaz ovlivnění alkoholem podle stupně intoxikace
Y910Lehká alkoholová intoxikace
Y911Střední alkoholová intoxikace
Y912Těžká alkoholová intoxikace
Y913Velmi těžká alkoholová intoxikace
Y919Ovlivnění alkoholem, NS
Y95Nemocniční (nozokomiální) stav
Y96Stav související se zaměstnáním
Y97Stav související se znečištěným okolním prostředím
Y98Stav související se životním stylem
Z00Celková prohlídka a vyšetření osob bez obtíží nebo uvedené diagnózy
Z000Celkové lékařské vyšetření (prohlídka)
Z001Rutinní zdravotní prohlídka dítěte
Z002Prohlídka pro období rychlého vzrůstu v dětství
Z003Prohlídka pro stav vývoje mladistvého
Z004Celkové psychiatrické vyšetření, nezařazené jinde
Z005Vyšetření potenciálního dárce orgánů a tkáně
Z006Vyšetření pro normální porovnání a kontrolu v klinickém výzkumném programu
Z008Jiná celková vyšetření (prohlídky)
Z01Jiné speciální prohlídky a vyšetření osob bez obtíží nebo uvedené diagnózy
Z010Vyšetření očí a zraku
Z011Vyšetření uší a sluchu
Z012Zubní vyšetření
Z013Vyšetření krevního tlaku
Z014Gynekologické vyšetření (všeobecné) (rutinní)
Z015Diagnostické testy kožní a sensibilizace
Z016Radiologické vyšetření, nezařazené jinde
Z017Laboratorní vyšetření
Z018Jiná určená speciální vyšetření
Z019Speciální vyšetření, NS
Z02Vyšetření a návštěva pro administrativní účely
Z020Vyšetření pro přijetí do vzdělávací instituce
Z021Vyšetření před přijetím do zaměstnání
Z022Vyšetření pro přijetí do ústavu
Z023Vyšetření pro odvodní řízení do ozbrojených sil
Z024Vyšetření pro řidičské oprávnění
Z025Vyšetření k účasti ve sportu
Z026Vyšetření pro pojišťovací účely
Z027Vydání lékařského potvrzení
Z028Jiná vyšetření pro administrativní účely
Z029Vyšetření pro administrativní účely, NS
Z03Lékařské pozorování a hodnocení pro podezření na nemoci a patologické stavy
Z030Pozorování pro podezření na tuberkulózu
Z031Pozorování pro podezření na zhoubný novotvar
Z032Pozorování pro podezření na poruchy duševní a poruchy chování
Z033Pozorování a podezření na poruchu nervové soustavy
Z034Pozorování pro podezření na infarkt myokardu
Z035Pozorování pro podezření na jiné kardiovaskulární nemoci
Z036Pozorování pro podezření na toxický účinek požité látky
Z038Pozorování pro podezření na jiné nemoci a patologické stavy
Z039Pozorování pro podezření na nemoc nebo patologický stav, NS
Z04Vyšetření a pozorování z jiných důvodů
Z040Krevní test na alkohol a návykové látky
Z041Vyšetření a pozorování po dopravní nehodě
Z042Vyšetření a pozorování po pracovním úrazu
Z043Vyšetření a pozorování po jiném úrazu
Z044Vyšetření a pozorování po údajném znásilnění nebo pohlavním zneužití
Z045Vyšetření a pozorování po jiném způsobeném poranění
Z046Celkové psychiatrické vyšetření, úředně vyžádané
Z048Vyšetření a pozorování z jiných určených důvodů
Z049Vyšetření a pozorování z neurčeného důvodu
Z08Následné vyšetření po léčbě zhoubného novotvaru
Z080Následné vyšetření po operačním výkonu pro zhoubný novotvar
Z081Následné vyšetření po radioterapii pro zhoubný novotvar
Z082Následné vyšetření po chemoterapii pro zhoubný novotvar
Z087Následné vyšetření po kombinované léčbě pro zhoubný novotvar
Z088Následné vyšetření po jiné léčbě pro zhoubný novotvar
Z089Následné vyšetření po neurčené léčbě pro zhoubný novotvar
Z09Následné vyšetření po léčbě pro stavy jiné než zhoubné novotvary
Z090Následné vyšetření po operačním výkonu pro jiné stavy
Z091Následné vyšetření po radioterapii pro jiné stavy
Z092Následné vyšetření po chemoterapii pro jiné stavy
Z093Následné vyšetření po psychoterapii
Z094Následné vyšetření po léčbě zlomeniny
Z097Následné vyšetření po kombinované léčbě pro jiné stavy
Z098Následné vyšetření po jiné léčbě pro jiné stavy
Z099Následné vyšetření po neurčené léčbě pro jiné stavy
Z10Rutinní celková zdravotní prohlídka stanovené skupiny obyvatelstva
Z100Zdravotní prohlídka zaměstnanců
Z101Rutinní celková zdravotní prohlídka obyvatel (chovanců) ústavů
Z102Rutinní celková zdravotní prohlídka příslušníků ozbrojených sil
Z103Rutinní celková zdravotní prohlídka sportovních týmů
Z108Rutinní celková zdravotní prohlídka jiné stanovené skupiny obyvatelstva
Z11Screeningové vyšetření specializované na infekční a parazitární nemoci
Z110Screeningové vyšetření specializované na střevní infekční nemoci
Z111Screeningové vyšetření specializované na tuberkulózu dýchacího ústrojí
Z112Screeningové vyšetření specializované na jiné bakteriální nemoci
Z113Screeningové vyšetření specializované na infekce s převážně sexuálním způsobem přenosu
Z114Screeningové vyšetření specializované na virus lidské imunodeficience [HIV]
Z115Screeningové vyšetření specializované na jiné virové nemoci
Z116Screeningové vyšetření specializované na jiné protozoární nemoci a helmintózy
Z118Screeningové vyšetření specializované na jiné infekční a parazitární nemoci
Z119Screeningové vyšetření specializované na infekční a parazitární nemoci, NS
Z12Screeningové vyšetření specializované na novotvary
Z120Screeningové vyšetření specializované na novotvar žaludku
Z121Screeningové vyšetření specializované na novotvar střev
Z122Screeningové vyšetření specializované na novotvar dýchacích orgánů
Z123Screeningové vyšetření specializované na novotvar prsu
Z124Screeningové vyšetření specializované na novotvar cervixu (čípku, hrdla) děložního
Z125Screeningové vyšetření specializované na novotvar prostaty
Z126Screeningové vyšetření specializované na novotvar močového měchýře
Z128Screeningové vyšetření specializované na novotvary jiných lokalizací
Z129Screeningové vyšetření specializované na novotvar, NS
Z13Screeningové vyšetření specializované na jiné nemoci a poruchy
Z130Screening.vyš.specializ.na nemoci krve a krvetvor.org. a někt.poruchy postih.mech.imunity
Z131Screeningové vyšetření specializované na diabetes mellitus
Z132Screeningové vyšetření specializované na poruchy výživy
Z133Screeningové vyšetření specializované na duševní poruchy a poruchy chování
Z134Screeningové vyšetření specializované na některé vývojové poruchy v dětství
Z135Screeningové vyšetření specializované na oční a ušní poruchy
Z136Screeningové vyšetření specializované na kardiovaskulární onemocnění
Z137Screening.vyšetření specializované na vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality
Z138Screeningové vyšetření specializované na jiné určené nemoci a poruchy
Z139Specializované screeningové vyšetření, NS
Z20Kontakt s přenosnými nemocemi a expozice
Z200Kontakt se střevními infekčními nemocemi a expozice
Z201Kontakt s tuberkulózou a expozice
Z202Kontakt s infekcemi s převážně sexuálním způsobem přenosu a expozice
Z203Kontakt se vzteklinou a expozice
Z204Kontakt se zarděnkami a expozice
Z205Kontakt s virovou hepatitidou a expozice
Z206Kontakt s virem lidské imunodeficience [HIV] a expozice
Z207Kontakt se zavšivením, akariázou a jinými napadeními a expozice
Z208Kontakt s jinými přenosnými nemocemi a expozice
Z209Kontakt s neurčenou přenosnou nemocí a expozice
Z21Asymptomatický stav infekce virem lidské imunodeficience [HIV]
Z22Přenašeč (nosič) infekční nemoci
Z220Přenašeč (nosič) tyfu
Z221Přenašeč (nosič) jiných infekčních střevních nemocí
Z222Přenašeč (nosič) záškrtu
Z223Přenašeč (nosič) jiných určených bakteriálních nemocí
Z224Přenašeč (nosič) infekcí s převážně sexuálním způsobem přenosu
Z225Přenašeč (nosič) virové hepatitidy
Z226Přenašeč (nosič) infekce lidským T-lymfotropním virem typu 1 [HTLV-1]
Z228Přenašeč (nosič) jiných infekčních nemocí
Z229Přenašeč (nosič) infekční nemoci, NS
Z23Potřeba imunizace proti jednotlivým bakteriálním nemocem
Z230Potřeba imunizace proti samotné choleře
Z231Potřeba imunizace proti samotnému tyfu – paratyfu [TAB]
Z232Potřeba imunizace proti tuberkulóze [BCG]
Z233Potřeba imunizace proti moru
Z234Potřeba imunizace proti tularémii
Z235Potřeba imunizace proti samotnému tetanu
Z236Potřeba imunizace proti samotnému záškrtu
Z237Potřeba imunizace proti samotnému dávivému kašli
Z238Potřeba imunizace proti jiným jednotlivým bakteriálním nemocem
Z24Potřeba imunizace proti některým jednotlivým virovým nemocem
Z240Potřeba imunizace proti – poliomyelitidě – akutní dětské obrně
Z241Potřeba imunizace proti virovému zánětu mozku přenášenému členovci
Z242Potřeba imunizace proti vzteklině
Z243Potřeba imunizace proti žluté zimnici
Z244Potřeba imunizace proti samotným spalničkám
Z245Potřeba imunizace proti samotným zarděnkám
Z246Potřeba imunizace proti virové hepatitidě
Z25Potřeba imunizace proti jiným jednotlivým virovým nemocem
Z250Potřeba imunizace proti samotným příušnicím
Z251Potřeba imunizace proti samotné chřipce
Z258Potřeba imunizace proti jiným určeným jednotlivým virovým nemocem
Z26Potřeba imunizace proti jiným jednotlivým infekčním nemocem
Z260Potřeba imunizace proti leishmaniáze
Z268Potřeba imunizace proti jiným určeným jednotlivým infekčním nemocem
Z269Potřeba imunizace proti neurčené infekční nemoci
Z27Potřeba imunizace proti kombinacím infekčních nemocí
Z270Potřeba imunizace proti choleře s tyfem a paratyfem [cholera + TAB]
Z271Potřeba imunizace proti záškrtu – tetanu – dávivému kašli, v kombinaci [DTP]
Z272Potřeba imunizace proti záškrtu – tetanu – dávivému kašli s tyfem – paratyfem [DTP + TAB]
Z273Potřeba imunizace proti záškrtu – tetanu – dávivému kašli s poliomyelitidou [DTP + polio]
Z274Potřeba imunizace proti spalničkám – příušnicím – zarděnkám [MMR]
Z278Potřeba imunizace proti jiným kombinacím infekčních nemocí
Z279Potřeba imunizace proti neurčeným kombinacím infekčních nemocí
Z28Imunizace neprovedená
Z280Imunizace neprovedená pro kontraindikaci
Z281Imunizace neprovedená pro rozhodnutí pacienta z důvodů víry nebo skupinového nátlaku
Z282Imunizace neprovedená pro rozhodnutí pacienta z jiných a neurčených důvodů
Z288Imunizace neprovedená pro jiné důvody
Z289Imunizace neprovedená pro neurčený důvod
Z29Potřeba jiných profylaktických opatření
Z290Izolace
Z291Profylaktická imunoterapie
Z292Jiná profylaktická chemoterapie
Z298Jiná určená profylaktická opatření
Z299Profylaktické opatření, NS
Z30Řízení antikoncepce
Z300Všeobecná poradní činnost o antikoncepci
Z301Zavedení (nitroděložního) antikoncepčního prostředku
Z302Sterilizace
Z303Vyvolání menstruace
Z304Dohled nad lékovou antikoncepcí
Z305Dohled nad (nitroděložním) antikoncepčním prostředkem
Z308Jiné řízení antikoncepce
Z309Řízení antikoncepce, NS
Z31Řízení plodnosti
Z310Plastika vejcovodu nebo chámovodu po předchozí sterilizaci
Z311Umělé oplodnění
Z312Oplodnění in vitro
Z313Jiné nápomocné oplodňovací metody
Z314Vyšetřování a testování plodnosti
Z315Genetická porada
Z316Obecná porada a rada o plodnosti
Z318Jiné řízení plodnosti
Z319Řízení plodnosti, NS
Z32Vyšetření a test na těhotenství
Z320Těhotenství, dosud nepotvrzené
Z321Těhotenství potvrzené
Z33Náhodný stav těhotenství
Z34Dohled nad normálním těhotenstvím
Z340Dohled nad normálním prvním těhotenstvím
Z348Dohled nad jiným normálním těhotenstvím
Z349Dohled nad normálním těhotenstvím, NS
Z35Dohled nad vysoce rizikovým (ohroženým) těhotenstvím
Z350Dohled nad těhotenstvím s anamnézou neplodnosti
Z351Dohled nad těhotenstvím s anamnézou abortivního výsledku
Z352Dohled nad těhotenstvím s jinou nepříznivou reprodukční porodnickou anamnézou
Z353Dohled nad těhotenstvím s anamnézou nedostatečné antenatální péče
Z354Dohled nad těhotenstvím ženy, která mnohokrát rodila
Z355Dohled nad starší prvorodičkou
Z356Dohled nad velmi mladou prvorodičkou
Z357Dohled nad vysoce rizikovým těhotenstvím vzhledem k sociálním problémům
Z358Dohled nad jinými vysoce rizikovými těhotenstvími
Z359Dohled nad vysoce rizikovým (ohroženým) těhotenstvím, NS
Z36Předporodní screening
Z360Předporodní screening chromosomálních anomálií
Z361Předporodní screening zvýšené hladiny alfaproteinu
Z362Jiný předporodní screening založený na amniocentéze
Z363Předporodní screening vad (malformací) používající ultrazvukové a jiné fyzikální metody
Z364Předporod.screening opožděného růstu plodu používající ultrazvukové a j.fyzikální metody
Z365Předporodní screening izoimunizace
Z368Jiný předporodní screening
Z369Předporodní screening, NS
Z37Výsledek porodu
Z370Jediné dítě, živě narozené
Z371Jediné dítě, mrtvě narozené
Z372Dvojčata, obě živě narozená
Z373Dvojčata, jedno živě narozené a jedno mrtvě narozené
Z374Dvojčata, obě mrtvě narozená
Z375Jiný mnohočetný porod, všechny (děti) živě narozené
Z376Jiný mnohočetný porod, některé (děti) živě narozené
Z377Jiný mnohočetný porod, všechny (děti) mrtvě narozené
Z379Výsledek porodu, NS
Z38Živě narozené děti podle místa narození
Z380Jediné dítě, narozené v nemocnici
Z381Jediné dítě, narozené mimo nemocnici
Z382Jediné dítě, s neurčeným místem narození
Z383Dvojče, narozené v nemocnici
Z384Dvojče, narozené mimo nemocnici
Z385Dvojče, s neurčeným místem narození
Z386Dítě z jiného mnohočetného těhotenství, narozené v nemocnici
Z387Dítě z jiného mnohočetného těhotenství, narozené mimo nemocnici
Z388Dítě z jiného mnohočetného těhotenství, s neurčeným místem narození
Z39Péče a vyšetření po porodu
Z390Péče a vyšetření bezprostředně po porodu
Z391Péče a vyšetření kojící matky
Z392Rutinní sledování po porodu
Z40Profylaktický operační výkon
Z400Profylaktický operační výkon pro rizikové faktory spojené se zhoubnými novotvary
Z408Jiný profylaktický operační výkon
Z409Profylaktický operační výkon, NS
Z41Výkony za jiným účelem než je odstraňování poruch zdravotního stavu
Z410Transplantace vlasů
Z411Jiné plastické operační výkony pro nepřijatelný kosmetický vzhled
Z412Rutinní a rituální obřízka
Z413Propíchnutí uší
Z418Jiné výkony za jiným účelem než je odstraňování poruch zdravotního stavu
Z419Výkon za jiným účelem než je odstraňování poruch zdravotního stavu, NS
Z42Následná péče týkající se plastické chirurgie
Z420Následná péče zahrnující plastické operační výkony hlavy a krku
Z421Následná péče zahrnující plastické operační výkony prsu
Z422Následná péče zahrnující plastické operační výkony jiných částí trupu
Z423Následná péče zahrnující plastické operační výkony horní končetiny
Z424Následná péče zahrnující plastické operační výkony dolní končetiny
Z428Následná péče zahrnující plastické operační výkony jiných částí těla
Z429Následná péče zahrnující plastický operační výkon, NS
Z43Ošetřování umělých vyústění
Z430Ošetření tracheostomie
Z431Ošetření gastrostomie
Z432Ošetření ileostomie
Z433Ošetření kolostomie
Z434Ošetření jiných umělých vyústění trávicího traktu
Z435Ošetření cystostomie
Z436Ošetření jiných umělých vyústění močového traktu
Z437Ošetření uměle vytvořené pochvy
Z438Ošetření jiných umělých vyústění
Z439Ošetření neurčeného umělého vyústění
Z44Zkouška a přizpůsobení zevní protetické pomůcky
Z440Zkouška a přizpůsobení umělé (protézy) paže (úplné) (částečné)
Z441Zkouška a přizpůsobení umělé (protézy) nohy (úplné) (částečné)
Z442Zkouška a přizpůsobení umělého oka (protézy)
Z443Zkouška a přizpůsobení zevní prsní protézy
Z448Zkouška a přizpůsobení jiných zevních protetických pomůcek
Z449Zkouška a přizpůsobení neurčené zevní protetické pomůcky
Z45Přizpůsobení a seřízení implantované pomůcky
Z450Přizpůsobení a seřízení kardiostimulátoru
Z451Přizpůsobení a seřízení infúzního čerpadla
Z452Přizpůsobení a seřízení cévní přístupové pomůcky
Z453Přizpůsobení a seřízení implantované sluchové pomůcky
Z458Přizpůsobení a seřízení jiných implantovaných pomůcek
Z459Přizpůsobení a seřízení neurčené implantované pomůcky
Z46Zkouška a přizpůsobení jiných pomůcek
Z460Zkouška a přizpůsobení brýlí a kontaktních čoček
Z461Zkouška a přizpůsobení sluchové pomůcky
Z462Zkouška a přizpůsobení jiných pomůcek týkajících se nervové soustavy a smyslů
Z463Zkouška a přizpůsobení zubní protetické pomůcky
Z464Zkouška a přizpůsobení ortodontické pomůcky
Z465Zkouška a přizpůsobení ileostomických pomůcek
Z466Zkouška a přizpůsobení urologické pomůcky
Z467Zkouška a přizpůsobení ortopedické pomůcky
Z468Zkouška a přizpůsobení jiných určených pomůcek
Z469Zkouška a přizpůsobení neurčené pomůcky
Z47Jiná ortopedická následná péče
Z470Následná péče zahrnující vynětí kostních dlah nebo jiných vnitřních fixačních pomůcek
Z478Jiná určená ortopedická následná péče
Z479Ortopedická následná péče, NS
Z48Jiná chirurgická následná péče
Z480Péče o chirurgické obvazy a sutury
Z488Jiná určená chirurgická následná péče
Z489Chirurgická následná péče, NS
Z49Péče týkající se dialýzy
Z490Přípravná péče pro dialýzu
Z491Extrakorporální dialýza
Z492Jiná dialýza
Z50Péče s použitím rehabilitačních výkonů
Z500Srdeční rehabilitace
Z501Jiná fyzikální léčba
Z502Rehabilitace při alkoholismu
Z503Rehabilitace při drogové závislosti
Z504Psychoterapie, nezařazená jinde
Z505Léčba řeči
Z506Ortoptické cvičení
Z507Léčba prací a rehabilitace týkající se povolání, nezařazené jinde
Z508Péče s použitím jiných rehabilitačních výkonů
Z509Péče s použitím rehabilitačních výkonů, NS
Z51Jiná lékařská péče
Z510Radioterapeutická série
Z511Chemoterapeutický cyklus pro novotvar
Z512Jiná chemoterapie
Z513Transfúze krve bez uvedení diagnózy
Z514Přípravná péče pro následující léčbu, nezařazená jinde
Z515Péče paliativní (zmírňující)
Z516Snížení citlivosti na alergeny – desenzibilizace
Z518Jiná určená lékařská péče
Z519Lékařská péče, NS
Z52Dárci orgánů a tkání
Z520Dárce krve
Z521Dárce kůže
Z522Dárce kosti
Z523Dárce kostní dřeně
Z524Dárce ledviny
Z525Dárce rohovky
Z528Dárce jiných orgánů a tkání
Z529Dárce neurčeného orgánu nebo tkáně
Z53Osoby,kt.se setkaly se zdrav.službami za účelem urč.výkonů(procedur), kt.nebyly provedeny
Z530Výkon neproveden pro kontraindikaci
Z531Výkon neproveden pro rozhodnutí pacienta z důvodů víry nebo skupinového nátlaku
Z532Výkon neproveden pro rozhodnutí pacienta z jiných a neurčených důvodů
Z538Výkon neproveden pro jiné důvody
Z539Výkon neproveden, důvod neurčen
Z54Rekonvalescence
Z540Rekonvalescence po operačním výkonu
Z541Rekonvalescence po radioterapii
Z542Rekonvalescence po chemoterapii
Z543Rekonvalescence po psychoterapii
Z544Rekonvalescence po léčbě zlomeniny
Z547Rekonvalescence po kombinované léčbě
Z548Rekonvalescence po jiné léčbě
Z549Rekonvalescence po neurčené léčbě
Z55Problémy spojené se vzděláním a gramotností
Z550Negramotnost a gramotnost nízké úrovně
Z551Nepřístupné a nedosažitelné školní vzdělání
Z552Neúspěšné zkoušky
Z553Snížený školní prospěch
Z554Špatné školské (vzdělávací) přízpůsobení a neshoda s učiteli a spolužáky
Z558Jiné problémy spojené se vzděláním a gramotností
Z559Problémy spojené se vzděláním a gramotností, NS
Z56Problémy spojené se zaměstnáním a nezaměstnaností
Z560Nezaměstnanost, NS
Z561Změna zaměstnání (výdělečné práce)
Z562Hrozba ztráty zaměstnání (výdělečné práce)
Z563Stresový pracovní řád
Z564Neshoda s nadřízeným a spolupracovníky
Z565Nevhodná práce
Z566Jiné fyzické a duševní napětí ve spojení s prací
Z567Jiné a neurčené problémy spojené se zaměstnáním (výdělečnou prací)
Z57Vystavení – expozice – rizikovým faktorům v zaměstnání
Z570Pracovní vystavení hluku
Z571Pracovní vystavení záření (radiaci)
Z572Pracovní vystavení prachu
Z573Pracovní vystavení jiným vzdušným kontaminacím
Z574Pracovní vystavení toxickým prostředkům v zemědělství
Z575Pracovní vystavení toxickým prostředkům v jiných průmyslech
Z576Pracovní vystavení extrémním teplotám
Z577Pracovní vystavení vibracím
Z578Pracovní vystavení jiným rizikovým faktorům
Z579Pracovní vystavení neurčeným rizikovým faktorům
Z58Problémy spojené s přírodním prostředím
Z580Vystavení hluku
Z581Vystavení znečištěnému ovzduší
Z582Vystavení znečištěné vodě
Z583Vystavení znečištěné půdě
Z584Vystavení záření (radiaci)
Z585Vystavení jinému znečištění
Z586Nedostatečné zásobování pitnou vodou
Z588Jiné problémy spojené s přírodním prostředím
Z589Problémy spojené s přírodním prostředím, NS
Z59Problémy spojené s bydlením a ekonomickými okolnostmi
Z590Bezdomovství
Z591Nedostatečné bydlení
Z592Neshoda se sousedy, nájemníky, domácími
Z593Problémy spojené se životem v ústavu
Z594Nedostatek přiměřené potravy
Z595Extrémní chudoba
Z596Nízký příjem
Z597Nedostatečné sociální pojištění a účinná podpora
Z598Jiné problémy spojené s bydlením a ekonomickými okolnostmi
Z599Problém spojený s bydlením a ekonomickými okolnostmi, NS
Z60Problémy spojené se společenským (sociálním) prostředím
Z600Problémy přizpůsobení změnám životního cyklu
Z601Atypická rodičovská situace
Z602Osamělé žití
Z603Obtížné převzetí jiné kultury
Z604Společenské vyloučení a zavržení
Z605Terč vnímané nepříznivé diskriminace a perzekuce
Z608Jiné problémy spojené se společenským prostředím
Z609Problémy spojené se společenským prostředím, NS
Z61Problémy spojené s negativními životními událostmi v dětství
Z610Ztráta láskyplného vztahu v dětství
Z611Odstranění z domova v dětství
Z612Změněné modely rodinných vztahů v dětství
Z613Události vedoucí ke ztrátě sebeúcty v dětství
Z614Problémy spojené s údajným sexuál.zneužíváním dítěte osobou uvnitř primár.podpůrné skupiny
Z615Problémy spojené s údajným sexuál.zneužíváním dítěte osobou mimo primár.podpůrnou skupinu
Z616Problémy spojené s údajným tělesným týráním dítěte
Z617Osobní děsivá zkušenost v dětství
Z618Jiné negativní životní události v dětství
Z619Negativní životní událost, NS
Z62Jiné problémy spojené s výchovou
Z620Nedostatečný rodičovský dohled a kontrola
Z621Nadměrná rodičovská ochrana
Z622Institucionální (ústavní) výchova
Z623Nepřátelství k dítěti, dítě – obětní beránek
Z624Emocionální (citové) zanedbání dítěte
Z625Jiné problémy spojené se zanedbáním ve výchově
Z626Nepřiměřený tlak rodičů a jiné abnormální způsoby výchovy
Z628Jiné určené problémy spojené s výchovou
Z629Problémy spojené s výchovou, NS
Z63Jiné problémy spojené s primární podpůrnou skupinou, včetně rodinných okolností
Z630Problémy ve vztahu k manželovi(-ce) nebo partnerovi(-ce)
Z631Problémy ve vztahu k rodičům a tchánovi a tchyni
Z632Nepřiměřená rodinná podpora
Z633Chybění člena rodiny
Z634Zmizení nebo smrt člena rodiny
Z635Rozpad rodiny odloučením nebo rozvodem
Z636Závislý příbuzný, který potřebuje domácí péči
Z637Jiné stresující životní události působící na rodinu a domácnost
Z638Jiné určené problémy spojené s primární podpůrnou skupinou
Z639Problémy spojené s primární podpůrnou skupinou, NS
Z64Problémy spojené s některými psychosociálními okolnostmi
Z640Problémy spojené s nechtěným těhotenstvím
Z641Problémy spojené s multiparitou
Z642Vyhledávání a přijímání fyzik.,výž.a chem.zásahů,o nichž je známo, že jsou nebezp.a škodl.
Z643Vyhledávání a přijímání výchov.a psycholog.zásahů,o nichž je známo,že jsou nebezp.a škodl.
Z644Neshoda s poradci
Z65Problémy spojené s jinými psychosociálními okolnostmi
Z650Rozsudek v civilních a trestních řízeních bez uvěznění
Z651Uvěznění a jiné zadržení
Z652Problémy spojené s propuštěním z vězení
Z653Problémy spojené s jinými zákonnými okolnostmi
Z654Oběť zločinu a terorismu
Z655Vystavení pohromě, válce a jiným nepřátelstvím
Z658Jiné určené problémy spojené s psychosociálními okolnostmi
Z659Problém spojený s neurčenými psychosociálními okolnostmi
Z70Porada spojená se sexuálním postojem, chováním a orientací
Z700Porada spojená se sexuálním postojem
Z701Porada spojená se sexuálním chováním a orientací pacienta
Z702Porada spojená se sexuálním chováním a orientací třetí osoby
Z703Porada spojená se smíšenými starostmi ohledně sexuálního postoje, chování a orientace
Z708Jiné sexuální porady
Z709Sexuální porada, NS
Z71Osoby,které se setkaly se zdravot.službami pro jinou poradu nebo lékař.radu,nikde NJ
Z710Osoba radící se v zájmu jiné osoby
Z711Osoba s obavami z potíží, u které však nebyla stanovena žádná diagnóza
Z712Osoba radící se ohledně vysvětlení nálezů z vyšetření
Z713Dietní rady a dohled
Z714Porada a dohled u abusu alkoholu
Z715Porada a dohled u abusu návykových látek
Z716Porada při abusu tabáku
Z717Porada týkající se viru lidské imunodeficience [HIV]
Z718Jiná určená porada
Z719Porada, NS
Z72Problémy spojené se životním stylem
Z720Používání tabáku
Z721Požívání alkoholu
Z722Používání návykových látek
Z723Nedostatek tělesného cvičení (námahy)
Z724Nevhodná dieta a stravovací zvyky
Z725Vysoce rizikové sexuální chování
Z726Hazardní hráčství a sázení
Z728Jiné problémy spojené se životním stylem
Z729Problémy spojené se životním stylem, NS
Z73Problémy spojené s obtížemi při vedení života
Z730Vyhasnutí (vyhoření)
Z731Zdůraznění rysů osobnosti
Z732Nedostatek zotavení a volného času
Z733Stres, nezařazený jinde
Z734Nepřiměřené společenské obratnosti, nezařazené jinde
Z735Konflikt společenské role, nezařazený jinde
Z736Omezení činnosti způsobené neschopností
Z738Jiné problémy spojené s obtížemi při vedení života
Z739Problém spojený s neurčenou obtížností při vedení života, NS
Z74Problémy spojené se závislostí na pečovateli
Z740Snížená pohyblivost
Z741Potřeba pomoci při osobní péči
Z742Potřeba pomoci doma a žádný jiný člen domácnosti není schopen poskytnout péči
Z743Potřeba trvalého dozoru
Z748Jiné problémy spojené se závislostí na pečovateli
Z749Problém spojený se závislostí na pečovateli, NS
Z75Problémy spojené se zdravotnickými zařízeními a jinou zdravotnickou péčí
Z750Lékařské služby, které nelze poskytnout doma
Z751Osoba, čekající na přijetí do vhodného zařízení jinde
Z752Jiná čekací doba na vyšetření a léčbu
Z753Nevyužitelnost a nedosažitelnost zdravotnického zařízení
Z754Nevyužitelnost a nedosažitelnos