Číselník diagnóz MKN10N90

Číselník diagnóz MKN10N90 (NZIS)

Mezinárodní klasifikace nemocí 10.vydání

 Kód Název
A00 Cholera
A000 Cholera, původce: Vibrio cholerae 01, biotyp cholerae
A001 Cholera, původce: Vibrio cholerae 01, biotyp eltor
A009 Cholera, NS
A01 Břišní tyfus a paratyfus
A010 Břišní tyfus – typhus abdominalis
A011 Paratyfus A
A012 Paratyfus B
A013 Paratyfus C
A014 Paratyfus, NS – infekce způsobené Salmonellou paratyphi NS
A02 Jiné infekce způsobené salmonelami
A020 Salmonellosis – salmonelová enteritida
A021 Salmonelová septikémie
A022 Lokalizované infekce salmonelami
A028 Jiné určené infekce salmonelami
A029 Infekce salmonelami, NS
A03 Shigellosis
A030 Shigellosis, původce: Shigella dysenteriae
A031 Shigellosis, původce: Shigella flexneri
A032 Shigellosis, původce: Shigella boydii
A033 Shigellosis, původce: Shigella sonnei
A038 Shigellosis jiná
A039 Shigellosis, NS
A04 Jiné bakteriální střevní infekce
A040 Enteropatogenní infekce, původce: Escherichia coli
A041 Enterotoxikogenní infekce, původce: Escherichia coli
A042 Enteroinvazivní infekce, původce: Escherichia coli
A043 Enterohemoragické infekce, původce: Escherichia coli
A044 Jiné střevní infekce, původce: Escherchia coli
A045 Enteritis, původce: Campylobacter
A046 Enteritis, původce: Yersinia enterocolitica
A047 Enterokolitis, původce: Clostridium difficile
A048 Jiná určená bakteriální střevní infekce
A049 Bakteriální střevní infekce, NS
A05 Jiné bakteriální otravy (intoxikace), přenesené potravinami
A050 Stafylokoková intoxikace přenesená potravinami
A051 Botulismus
A052 Intoxikace přenesená potravinami, původce: Clostridium perfingens [Clostridium welchii]
A053 Intoxikace přenesená potravinami, původce: Vibrio paraheamolyticus
A054 Intoxikace přenesená potravinami, původce: Bacillus cereus
A058 Jiné specifikované bakteriální intoxikace přenesené potravinami
A059 Bakteriální intoxikace přenesená potravinami, NS
A06 Amoebiasis – amébóza
A060 Akutní amébová dysenterie – úplavice
A061 Chronická střevní amébóza
A062 Amébová nedysenterická kolitida
A063 Amoebom (střevní)
A064 Amébový jaterní absces
A065 Amébový plicní absces (J99.8*)
A066 Amébový mozkový absces (G07*)
A067 Kožní amébóza
A068 Amébová infekce jiných lokalizací
A069 Amébóza, NS
A07 Jiné protozoární střevní nemoci
A070 Balantidióza
A071 Giardiósa (lamblióza)
A072 Kryptosporidióza
A073 Izosporóza
A078 Jiné určené protozoární střevní nemoci
A079 Protozoární střevní nemoci, NS
A08 Virové a jiné specifikované střevní infekce
A080 Rotavirová enteritida
A081 Akutní gastroenteropatie, původce: agens Norwalk
A082 Adenovirová enteritida
A083 Jiná virová enteritida
A084 Virové střevní infekce, NS
A085 Jiné určené střevní infekce
A09 Průjem-diarrhoea a gastroenteritida předpokládaného infekčního původu
A15 Tuberkulóza dýchacího ústrojí bakteriologicky a histologicky ověřená
A150 Tuberkulóza plic, ověřená ze sputa mikroskopicky s nebo bez kultivace
A151 Tuberkulóza plic, ověřená pouze kultivací
A152 Tuberkulóza plic, ověřená histologicky
A153 Tuberkulóza plic, ověřená NS způsoby
A154 Tuberkulóza nitrohrudních mízních uzlin, bakteriologicky a histologicky ověřená
A155 Tuberkulóza hrtanu, průdušnice a bronchu, bakteriologicky a histologicky ověřená
A156 Tuberkulózní zánět pohrudnice, bakteriologicky a histologicky ověřený
A157 Primární tuberkulóza dýchacího ústrojí bakteriologicky a histologicky ověřená
A158 Jiná tuberkulóza dýchacího ústrojí, bakteriologicky a histologicky ověřená
A159 Tuberkulóza dýchacího ústrojí NS, bakteriologicky a histologicky ověřená
A16 Tuberkulóza dýchacího ústrojí, bakteriologicky a histologicky neověřená
A160 Tuberkulóza plic, bakteriologicky a histologicky negativní
A161 Tuberkulóza plic, bakteriologické a histologické vyšetření nebylo prováděno
A162 Tuberkulóza plic, bez uvedení bakteriologického nebo histologického ověření
A163 Tuberkulóza nitrohrudních mízních uzlin,bez uvedení bakteriol.nebo histol.ověření
A164 Tuberkulóza hrtanu,průdušnice a bronchu,bez uvedení bakteriol.nebo histol.ověření
A165 Tuberkulózní zánět pohrudnice, bez uvedení bakteriologického nebo histologického ověření
A167 Primární tuberkulóza dýchacího ústrojí bez uvedení bakteriol.nebo histol.ověření
A168 Jiná tuberkulóza dýchacího ústrojí,bez uvedení bakteriol.nebo histol.ověření
A169 Tuberkulóza dýchacího ústrojí NS,bez uvedení bakteriol.nebo histol.ověření
A17 Tuberkulóza nervové soustavy
A170 Tuberkulózní meningitida – meningitis tuberculosa (G01*)
A171 Meningeální tuberkulom (G07*)
A178 Jiná tuberkulóza nervové soustavy
A179 Tuberkulóza nervové soustavy, NS (G99.8*)
A18 Tuberkulóza jiných orgánů
A180 Tuberkulóza kostí a kloubů
A181 Tuberkulóza močové a pohlavní soustavy
A182 Tuberkulózní periferní lymfadenopatie
A183 Tuberkulóza střev, pobřišnice a mezenterických uzlin
A184 Tuberkulóza kůže a podkožního vaziva
A185 Tuberkulóza oka
A186 Tuberkulóza ucha
A187 Tuberkulóza nadledvin (E35.1*)
A188 Tuberkulóza jiných určených orgánů
A19 Miliární tuberkulóza
A190 Akutní miliární tuberkulóza jediného určeného místa
A191 Akutní miliární tuberkulóza více lokalizací
A192 Akutní miliární tuberkulóza, NS
A198 Jiná miliární tuberkulóza
A199 Miliární tuberkulóza, NS
A20 Mor-pestis
A200 Bubonický – dýmějový mor
A201 Celulokutanní mor
A202 Plicní mor
A203 Morová meningitida
A207 Septikémický mor
A208 Jiné formy moru
A209 Mor, NS
A21 Tularémie
A210 Ulceroglandulární tularémie
A211 Okuloglandulární tularémie
A212 Plicní tularémie
A213 Gastrointestinální tularémie
A217 Generalizovaná tularémie
A218 Jiné formy tularémie
A219 Tularémie, NS
A22 Anthrax – uhlák – sněť slezinná
A220 Kožní antrax
A221 Plicní antrax
A222 Gastrointestinální antrax
A227 Antraxová septikémie
A228 Jiné formy antraxu
A229 Anthrax, NS
A23 Brucellosis – vlnivá horečka
A230 Brucelóza, původce: Brucella melitensis
A231 Brucelóza, původce: Brucella abortus
A232 Brucelóza, původce: Brucella suis
A233 Brucelóza, původce: Brucella canis
A238 Jiná brucelóza
A239 Brucellosis, NS
A24 Malleus – vozhřivka a pseudomalleus – melioidosis
A240 Malleus – vozhřivka
A241 Akutní prudká melioidóza
A242 Subakutní nebo chronická melioidóza
A243 Jiná melioidóza
A244 Melioidosis, NS
A25 Horečka z krysího kousnutí
A250 Spirillosis
A251 Streptobacillosis
A259 Horečka z krysího kousnutí, NS
A26 Erysipeloid
A260 Kožní erysipeloid
A267 Erysipelothrixová septikémie
A268 Ostatní formy erysipeloidu
A269 Erysipeloid, NS
A27 Leptospiróza
A270 Leptospirosis icterohaemorrhagica
A278 Ostatní formy leptospirózy
A279 Leptospiróza, NS
A28 Ostatní zoonotické bakteriální nemoci nezařaditelné jinam
A280 Pasteurellosis
A281 Nemoc kočičího škrábnutí
A282 Extraintestinální yersinióza
A288 Jiné určené zoonotické bakteriální nemoci nezařaditelné jinam
A289 Zoonotická bakteriální nemoc, NS
A30 Lepra – malomocenství [Hansenova nemoc]
A300 Lepra indeterminovaná
A301 Lepra tuberkuloidní
A302 Lepra hraniční tuberkuloidní
A303 Lepra hraniční
A304 Lepra hraniční lepromatózní
A305 Lepra lepromatózní
A308 Jiné formy lepry
A309 Lepra, NS
A31 Nemoci způsobené jinými mykobakteriemi
A310 Plicní mykobakteriální infekce
A311 Kožní mykobakteriální infekce
A318 Jiné mykobakteriální infekce
A319 Mykobakteriální infekce, NS
A32 Listerióza – listeriosis
A320 Listerióza kožní
A321 Listeriová meningitida a meningoencefalitida
A327 Listeriová septikémie
A328 Jiné formy listeriózy
A329 Listerióza, NS
A33 Tetanus novorozenců
A34 Tetanus porodnický
A35 Tetanus jiný
A36 Záškrt – diphtheria
A360 Záškrt hltanu
A361 Nosohltanový záškrt
A362 Hrtanový záškrt
A363 Kožní záškrt
A368 Jiný záškrt
A369 Záškrt, NS
A37 Dávivý kašel – pertussis
A370 Dávivý kašel, původce: Bordetella pertussis
A371 Dávivý kašel, původce: Bordetella parapertussis
A378 Dávivý kašel, původce: jiný určený druh Bordetelly
A379 Dávivý kašel, NS
A38 Spála – scarlatina
A39 Meningokokové infekce
A390 Meningokoková meningitida – meningitis meningococcica (G01*)
A391 Waterhauseův-Friderichsenův syndrom (E35.1*)
A392 Akutní meningokokcémie
A393 Chronická meningokokcémie
A394 Meningokokcémie, NS
A395 Meningokoková onemocnění srdce
A398 Jiné meningokokové infekce
A399 Meningokoková infekce, NS
A40 Streptokoková septikémie
A400 Septikémie, způsobená Streptokoky skupiny A
A401 Septikémie, způsobená Streptokoky, skupiny B
A402 Septikémie způsobená Streptokoky, skupiny D
A403 Septikémie, původce: Streptococcus pneumoniae
A408 Jiná streptokoková septikémie
A409 Streptokoková septikémie, NS
A41 Jiná septikémie
A410 Septikémie, původce: Staphylococcus aureus
A411 Septikémie, způsobená jinými určenými stafylokoky
A412 Septikémie, způsobená neurčeným stafylokokem
A413 Septikémie, původce: Haemophilus influenzae
A414 Septikémie, způsobená anaeroby
A415 Septikémie způsobená jinými gramnegativními organismy
A418 Jiné určené septikémie
A419 Septikémie, NS
A42 Aktinomykóza – actinomycosis
A420 Plicní aktinomykóza
A421 Břišní aktinomykóza
A422 Cervikofaciální aktinomykóza
A427 Aktinomykotická septikémie
A428 Jiné formy aktinomykózy
A429 Aktinomykóza, NS
A43 Nocardiosis
A430 Plicní nokardióza
A431 Kožní nokardióza
A438 Jiné formy nocardiózy
A439 Nokardióza, NS
A44 Bartonellosis
A440 Bartonelóza systémová
A441 Bartonelóza kožní a mukokutánní
A448 Jiné formy bartonelózy
A449 Bartonelóza, NS
A46 Růže – erysipelas
A48 Jiné bakteriální nemoci jinde nezařazené
A480 Plynatá sněť (gangrena emphysematosa)
A481 Legionářská nemoc
A482 Nepneumonická legionářská nemoc [pontiacká horečka ]
A483 Syndrom toxického šoku
A484 Brazilská purpurová horečka
A488 Jiné určené bakteriální nemoci
A49 Bakteriální infekce neurčené lokalizace
A490 Stafylokoková infekce, NS
A491 Streptokoková infekce, NS
A492 Infekce, původce: Haemophilus influenzae, NS
A493 Mykoplasmová infekce, NS
A498 Jiné bakteriální infekce neurčené lokalizace
A499 Bakteriální infekce, NS
A50 Vrozená syfilis – příjice – lues
A500 Časná vrozená syfilis, s příznaky
A501 Časná vrozená syfilis, latentní
A502 Časná vrozená syfilis, NS
A503 Pozdní vrozená syfilitická okulopatie
A504 Pozdní vrozená neurosyfilis [juvenilní neurosyfilis]
A505 Jiná pozdní vrozená syfilis, s příznaky
A506 Pozdní vrozená syfilis, latentní
A507 Pozdní vrozená syfilis, NS
A509 Vrozená syfilis, NS
A51 Časná syfilis
A510 Primární genitální syfilis
A511 Primární řitní syfilis
A512 Primární syfilis, jiných lokalizací
A513 Sekundární syfilis kůže a sliznic
A514 Jiná sekundární syfilis
A515 Časná syfilis, latentní
A519 Časná syfilis, NS
A52 Pozdní syfilis
A520 Kardiovaskulární syfilis
A521 Neurosyfilis s příznaky
A522 Asymptomatická neurosyfilis
A523 Neurosyfilis, NS
A527 Jiná pozdní syfilis, s příznaky
A528 Pozdní syfilis, latentní
A529 Pozdní syfilis, NS
A53 Jiná a neurčená syfilis
A530 Latentní syfilis neurčená jako časná nebo pozdní
A539 Syfilis, NS
A54 Gonokoková infekce
A540 Gonokoková infekce dol.pohlav.a moč.ústrojí bez abscesu periuretrálních a přídatných žláz
A541 Gonokoková infekce dol.pohlav.a moč.ústrojí s abscesem periuretrálních a přídatných žláz
A542 Gonokoková pelviperitonitida a jiné gonokokové infekce pohlavního a močového ústrojí
A543 Gonokoková infekce oka
A544 Gonokoková infekce svalové a kosterní soustavy
A545 Gonokoková faryngitida
A546 Gonokoková infekce řiti a rekta
A548 Jiné gonokokové infekce
A549 Gonokoková infekce, NS
A55 Lymphogranuloma venereum (chlamydiový)
A56 Jiná sexuálně přenášená chlamydiová onemocnění
A560 Chlamydiová infekce dolního pohlavního a močového ústrojí
A561 Chlamydiová infekce pelviperitonea a jiných pohlavních a močových orgánů
A562 Chlamydiová infekce pohlavního a močového ústrojí, NS
A563 Chlamydiová infekce řiti a konečníku
A564 Chlamydiová infekce hltanu
A568 Sexuálně přenesená chlamydiová infekce jiných lokalizací
A57 Chancroid – ulcus molle – měkký vřed
A58 Granuloma inguinale
A59 Trichomoniáza
A590 Trichomoniáza urogenitální
A598 Trichomoniáza jiných lokalizací
A599 Trichomoniáza, NS
A60 Anogenitální infekce, původce: Herpes simplex
A600 Infekce močového a pohlavního ústrojí, původce: Herpes simplex
A601 Infekce perianální kůže a konečníku, původce: Herpes simplex
A609 Anogenitální herpetická infekce, NS
A63 Jiné nemoci přenášené převážně sexuálně, nezařazené jinde
A630 Anogenitální (venerické) bradavice
A638 Jiné určené nemoci přenášené převážně sexuálně
A64 Neurčené nemoci přenášené sexuálně
A65 Nevenerická syfilis
A66 Tropické treponémové nepohlavně šířené infekce – frambezie (Treponema pertenue)
A660 Počáteční frambéziové poškození
A661 Mnohočetná frambéziová papilomata
A662 Jiná čerstvá frambéziová poškození kůže
A663 Frambéziová hyperkeratóza
A664 Frambéziová gumata a vředy
A665 Gangóza
A666 Frambéziová poškození kostí a kloubů
A667 Jiné projevy frambézie
A668 Latentní frambézie
A669 Frambézie, NS
A67 Pinta [carate]
A670 Primární poškození při pintě
A671 Přechodná poškození při pintě
A672 Pozdní poškození při pintě
A673 Smíšená poškození při pintě
A679 Pinta, NS
A68 Návratná horečka – typhus recurrens
A680 Návratná horečka, přenášená vešmi
A681 Návratná horečka, přenášená klíšťaty
A689 Návratná horečka, NS
A69 Jiné spirochétové infekce
A690 Nekrotizující ulcerativní stomatitida
A691 Jiné Vincentovy infekce
A692 Lymeská nemoc
A698 Jiné určené spirochétové infekce
A699 Spirochétové infekce, NS
A70 Infekce původce: Chlamydia psittaci
A71 Trachom
A710 Počáteční stadium trachomu
A711 Aktivní stadium trachomu
A719 Trachom, NS
A74 Jiné nemoci způsobené chlamydiemi
A740 Chlamydiová konjunktivitida (H13.1*)
A748 Jiná chlamydiová onemocnění
A749 Chlamydiová infekce, NS
A75 Skvrnivka
A750 Epidemická skvrnivka přenášená vešmi, původce: Rickettsia prowazekii
A751 Recidiva skvrnivky (Brillova – Zinsserova nemoc)
A752 Skvrnivka, původce: Rickettsia typhi
A753 Skvrnivka, původce: Rickettsia tsutsugamushi
A759 Skvrnivka, NS
A77 Purpurové (skvrnité) horečky (rickettsiózy, přenášené klíšťaty)
A770 Purpurová horečka, původce: Rickettsia rickettsii
A771 Purpurová horečka, původce: Rickettsia conorii
A772 Purpurová horečka, původce: Rickettsia siberica
A773 Purpurová horečka, původce: Rickettsia australis
A778 Jiná purpurová horečka
A779 Purpurová horečka, NS
A78 Horečka Q
A79 Jiné rickettsiózy
A790 Volyňská (zákopová) horečka
A791 Rickettsiální neštovice, původce: Rickettsia akari
A798 Jiné určené rickettsiózy
A799 Rickettsióza, NS
A80 Akutní poliomyelitida – akutní dětská obrna
A800 Akutní paralytická poliomyelitida, spojená s vakcinací (s očkovací látkou)
A801 Akutní paralytická poliomyelitida, divoký virus importovaný
A802 Akutní paralytická poliomyelitida, divoký virus tuzemský
A803 Akutní paralytická poliomyelitida, jiná a NS
A804 Akutní neparalytická poliomyelitida
A809 Akutní poliomyelitida, NS
A81 Pomalé virové infekce centrální nervové soustavy
A810 Creutzfeldtova-Jacobova nemoc
A811 Subakutní sklerotizující panencefalitida
A812 Progresivní multifokální leukoencefalopatie
A818 Jiné pomalé virové infekce centrální nervové soustavy
A819 Pomalé virové infekce CNS, NS
A82 Vzteklina – rabies
A820 Vzteklina – lesní
A821 Vzteklina – městská
A829 Vzteklina, NS
A83 Virová encefalitida přenášená komáry
A830 Japonská encefalitida
A831 Západní koňská encefalitida
A832 Východní koňská encefalitida
A833 St. Louiská encefalitida
A834 Australská encefalitida
A835 Kalifornská encefalitida
A836 Rocio virová nemoc
A838 Jiná virová encefalitida přenášená komáry
A839 Virová encefalitida přenášená komáry, NS
A84 Virová encefalitida přenášená klíšťaty
A840 Encefalitis dálného východu přenášená klíšťaty [Ruská jarně-letní encefalitida]
A841 Středoevropská encefalitida přenášená klíšťaty
A848 Jiná virová encefalitida přenášená klíšťaty
A849 Virová encefalitida přenášená klíšťaty, NS
A85 Jiná virová encefalitida jinde nezařazená
A850 Enterovirová encefalitida (G05.1*)
A851 Adenovirová encefalitida (G05.1*)
A852 Virová encefalitida přenášená členovci, NS
A858 Jiná určená virová encefalitida
A86 Neurčená virová encefalitida
A87 Virová meningitida
A870 Enterovirová meningitida (G02.0*)
A871 Adenovirová meningitida (G02.0*)
A872 Lymfocytární choriomeningitida
A878 Jiné virové meningitidy
A879 Virová meningitida, NS
A88 Jiné virové infekce centrální nervové soustavy, jinde nezařazené
A880 Enterovirová exantémová horečka [Bostonská vyrážka]
A881 Epidemické vertigo
A888 Jiné určené virové infekce centrální nervové soustavy
A89 Neurčená virová infekce centrální nervové soustavy
A90 Dengue [klasická dengue]
A91 Hemoragická horečka dengue
A92 Jiná virová horečka přenášená komáry
A920 Virová nemoc Chikungunya
A921 Horečka o’nyong-nyong
A922 Venezuelská koňská horečka
A923 Západonilská horečka [West Nile]
A924 Horečka Rift Valley
A928 Jiná určená virová horečka přenášená komáry
A929 Virová horečka přenášená komáry, NS
A93 Jiné virové horečky přenášené členovci jinde nezařazené
A930 Virová nemoc Oropouche
A931 Horečka (přenášená písečnými mouchami) [Sandfly fever]
A932 Colorádská klíšťová horečka
A938 Jiná určená virová horečka přenášená členovci
A94 Neurčená virová horečka přenášená členovci
A95 Žlutá zimnice
A950 Lesní žlutá zimnice
A951 Městská žlutá zimnice
A959 Žlutá zimnice, NS
A96 Arenavirová hemoragická horečka
A960 Hemoragická horečka Junin
A961 Hemoragická horečka Machupo
A962 Horečka Lassa
A968 Jiná arenavirová hemoragická horečka
A969 Arenavirová hemoragická horečka, NS
A98 Jiná virová hemoragická horečka jinde nezařazená
A980 Krymská a Konžská hemoragická horečka
A981 Omská hemoragická horečka
A982 Kyasanurská pralesní nemoc
A983 Marburgská nemoc
A984 Horečka ebola
A985 Hemoragická horečka s renálním syndromem
A988 Jiná určená virová hemoragická horečka
A99 Neurčená virová hemoragická horečka
B00 Infekce virem Herpes simplex
B000 Herpetický ekzém – eczema herpeticum
B001 Vesikulární dermatitida, původce: Herpes simplex
B002 Herpetická gingivostomatitida a faryngotonsilitida, původce: Herpes simplex
B003 Herpetická meningitida (G02.0*), původce: Herpes simplex
B004 Herpetická encefalitida (G05.1*), původce: Herpes simplex
B005 Herpetická oční onemocnění, původce: Herpes simplex
B007 Diseminované herpetické onemocnění, původce: Herpes simplex
B008 Jiné formy herpetické infekce, původce: Herpes simplex
B009 Herpetická infekce, NS
B01 Varicella – plané neštovice
B010 Varicelová meningitida (G02.0*)
B011 Varicelová encefalitida (G05.1*)
B012 Varicelová pneumonie (J17.1*)
B018 Varicella s jinými komplikacemi
B019 Varicella bez komplikace
B02 Herpes zoster – pásový opar
B020 Herpeszosterová encefalitida (G05.1*)
B021 Herpeszosterová meningitida (G02.0*)
B022 Herpes zoster s jinými komplikacemi nervové soustavy
B023 Herpeszosterové oční onemocnění
B027 Generalizovaný (diseminovaný) herpes zoster
B028 Herpes zoster s jinými komplikacemi
B029 Herpes zoster bez komplikace
B03 Variola – pravé neštovice [černé neštovice]
B04 Opičí neštovice
B05 Spalničky – morbilli
B050 Spalničky komplikované encefalitidou (G05.1*)
B051 Spalničky komplikované meningitidou (G02.0*)
B052 Spalničky komplikované pneumonií (J17.1*)
B053 Spalničky komplikované zánětem středního ucha (H67.1*)
B054 Spalničky se střevními komplikacemi
B058 Spalničky s jinými komplikacemi
B059 Spalničky bez komplikací
B06 Zarděnky – rubeola
B060 Zarděnky s neurologickými komplikacemi
B068 Zarděnky s jinými komplikacemi
B069 Zarděnky bez komplikací
B07 Virové bradavice
B08 Jiné virové infekce charakterizované postižením kůže a sliznic jinde nezařazené
B080 Jiné infekce orthopoxviry
B081 Molluscum contagiosum
B082 Exanthema subitum [šestá nemoc]
B083 Erythema infectiosum [pátá nemoc]
B084 Enterovirová vesikulární stomatitida s exantemem
B085 Enterovirová vesikulární faryngitida
B088 Jiné určené infekce charakterizované kožními a slizničními lézemi
B09 Neurčené virové infekce charakterizované postižením kůže a sliznic
B15 Akutní hepatitida A
B150 Hepatitis A s hepatálním komatem
B159 Hepatitis A bez hepatálního komatu
B16 Akutní hepatitida B
B160 Akutní hepatitida B s Delta agens (koinfekce) a hepatálním komatem
B161 Akutní hepatitida B s Delta agens (koinfekce) bez hepatálního komatu
B162 Akutní hepatitida B bez Delta agens s hepatálním komatem
B169 Akutní hepatitida B bez Delta agens a bez hepatálního komatu
B17 Jiná akutní virová hepatitida
B170 Akutní Delta-(super) infekce nosiče hepatitis B
B171 Akutní hepatitida C
B172 Akutní hepatitida E
B178 Jiná určená akutní virová hepatitida
B18 Chronická virová hepatitida
B180 Chronická virová hepatitida B s Delta agens
B181 Chronická virová hepatitida B bez Delta agens
B182 Chronická virová hepatitida C
B188 Jiná chronická virová hepatitida
B189 Chronická virová hepatitida, NS
B19 Neurčená virová hepatitida
B190 Neurčená virová hepatitida s komatem
B199 Neurčená virová hepatitida bez komatu
B20 Onemocnění virem lidské imunodeficience [HIV] projevující se infekčními a parazit.nemocemi
B200 Onemocnění HIV projevující se mykobakteriálními infekcemi
B201 Onemocnění HIV s projevy jiných bakteriálních infekcí
B202 Onemocnění HIV s projevy cytomegalovirové nemoci
B203 Onemocnění HIV s projevy jiných virových infekcí
B204 Onemocnění HIV s projevy kandidózy
B205 Onemocnění HIV s projevy jiných mykóz
B206 Onemocnění HIV s pneumonií způsobenou Pneumocystis carinii
B207 Onemocnění HIV s mnohočetnými infekcemi
B208 Onemocnění HIV s jinými určenými infekčními a parazitárními onemocněními
B209 Onemocnění HIV s projevy neurčené infekční nebo parazitární nemoci
B21 Onemocnění virem lidské imunodeficience [HIV] projevující se zhoubnými novotvary
B210 Onemocnění HIV s projevy Kaposiho sarkomu
B211 Onemocnění HIV s projevy Burkittova lymfomu
B212 Onemocnění HIV s projevy jiných typů ne-Hodgkinova lymfomu
B213 Onemocnění HIV s projevy jiných zhoubných novotvarů lymfatické,krvetvorné a příbuzné tkáně
B217 Onemocnění HIV s projevy mnohočetných zhoubných novotvarů
B218 Onemocnění HIV s projevy jiných zhoubných novotvarů
B219 Onemocnění HIV s projevy neurčených zhoubných novotvarů
B22 Onemocnění virem lidské imunodeficience [HIV] projevující se jinými určenými nemocemi
B220 Onemocnění HIV projevující se encefalopatií
B221 Onemocnění HIV s projevy lymfoidní intersticiální pneumonie
B222 Onemocnění HIV projevující se syndromem chátrání (wasting syndrome)
B227 Onemocnění HIV projevující se mnohočetnými onemocněními zařazenými jinde
B23 Onemocnění virem lidské imunodeficience [HIV] projevující se jinými stavy
B230 Syndrom akutní infekce HIV
B231 Onemocnění HIV s (přetrvávající) generalizovanou lymfadenopatií
B232 Onemocnění HIV s hematologickými a imunologickými abnormalitami nezařazenými jinde
B238 Onemocnění HIV s jinými určenými stavy
B24 Neurčené onemocnění virem lidské imunodeficience [HIV]
B25 Cytomegalovirová nemoc
B250 Cytomegalovirová pneumonie (J17.1*)
B251 Cytomegalovirová hepatitida (K77.0*)
B252 Cytomegalovirová pankreatitida (K87.1*)
B258 Jiná cytomegalovirová nemoc
B259 Cytomegalovirová nemoc, NS
B26 Epidemický zánět příušnic – parotitis epidemica
B260 Orchitis parotitica (N51.1*)
B261 Meningitis parotitica (G02.0*)
B262 Encephalitis parotitica (G05.1*)
B263 Pancreatitis parotitica (K87.1*)
B268 Parotitis epidemica s jinými komplikacemi
B269 Parotitis epidemica bez komplikací
B27 Infekční mononukleóza
B270 Mononukleóza způsobená herpetickým gamma virem
B271 Mononukleóza cytomegalovirová
B278 Jiná infekční mononukleóza
B279 Infekční mononukleóza, NS
B30 Virová konjunktivitida
B300 Keratokonjunktivitida způsobená adenovirem (H19.2*)
B301 Konjunktivitis způsobená adenovirem (H13.1*)
B302 Virová faryngokonjunktivitida
B303 Akutní epidemická (enterovirová) hemoragická konjunktivitida (H13.1*)
B308 Jiný virový zánět oční spojivky (H13.1*)
B309 Virový zánět oční spojivky, NS
B33 Jiné virové nemoci nezařazené jinde
B330 Epidemická myalgie
B331 Nemoc Ross River
B332 Virová karditida
B333 Retrovirová infekce nezařazená jinde
B338 Jiné určené virové nemoci
B34 Virové nemoci neurčené lokalizace
B340 Adenovirová infekce, NS
B341 Enterovirová infekce, NS
B342 Coronavirová infekce, NS
B343 Parvovirová infekce, NS
B344 Papovavirová infekce, NS
B348 Jiná virová infekce neurčené lokalizace
B349 Virová infekce, NS
B35 Dermatofytóza
B350 Tinea vousu a hlavy
B351 Tinea nehtů
B352 Tinea ruky
B353 Tinea nohy
B354 Tinea trupu
B355 Tinea imbricata
B356 Tinea bérce
B358 Jiné dermatofytózy
B359 Dermatofytóza, NS
B36 Jiné povrchové mykózy
B360 Pityriasis versicolor
B361 Tinea nigra
B362 Bílá piedra
B363 Černá piedra
B368 Jiné určené povrchové mykózy
B369 Povrchová mykóza, NS
B37 Kandidóza – candidiasis
B370 Kandidová stomatitida
B371 Plicní kandidóza
B372 Kandidóza kůže a nehtů
B373 Kandidóza vulvy a pochvy (N77.1*)
B374 Kandidóza jiných močových a pohlavních lokalizací
B375 Kandidová meningitida (G02.1*)
B376 Kandidová endokarditida (I39.8*)
B377 Kandidová septikémie
B378 Kandidóza jiných lokalizací
B379 Kandidóza, NS
B38 Kokcidioidomykóza – coccidioidomycosis
B380 Akutní plicní kokcidioidomykóza
B381 Chronická plicní kokcidioidomykóza
B382 Plicní kokcidioidomykóza, NS
B383 Kožní kokcidioidomykóza
B384 Kokcidioidomykotická meningitida (G02.1*)
B387 Diseminovaná kokcidioidomykóza
B388 Kokcidioidomykóza jiných lokalizací
B389 Kokcidioidomykóza, NS
B39 Histoplazmóza – histoplasmosis
B390 Akutní plicní histoplazmóza, původce: Histoplasma capsulatum
B391 Chronická plicní histoplazmóza, původce: Histoplasma capsulatum
B392 Plicní histoplazmóza, původce: Histoplasma capsulatum, NS
B393 Diseminovaná histoplazmóza, původce: Histoplasma capsulatum
B394 Histoplazmóza, původce: Histoplasma capsulatum, NS
B395 Histoplazmóza, původce: Histoplasma duboisii
B399 Histoplazmóza, NS
B40 Blastomykóza – blastomycosis
B400 Akutní plicní blastomykóza
B401 Chronická plicní blastomykóza
B402 Plicní blastomykóza, NS
B403 Kožní blastomykóza
B407 Diseminovaná blastomykóza
B408 Blastomykóza jiných forem
B409 Blastomykóza, NS
B41 Parakokcidioidomykóza – paracoccidioidomycosis
B410 Plicní parakokcidioidomykóza
B417 Diseminovaná parakokcidioidomykóza
B418 Parakokcidioidomykóza jiných forem
B419 Parakokcidioidomykóza, NS
B42 Sporotrichóza – sporotrichosis
B420 Plicní sporotrichóza (J99.8*)
B421 Lymfokutánní sporotrichóza
B427 Diseminovaná sporotrichóza
B428 Sporotrichóza jiných forem
B429 Sporotrichóza, NS
B43 Chromomykóza – chromomycosis a feomykotický absces
B430 Kožní chromomykóza
B431 Feomykotický absces mozku
B432 Podkožní feomykotický absces a cysta
B438 Chromomykóza jiných forem
B439 Chromomykóza, NS
B44 Aspergilóza – aspergillosis
B440 Invazivní plicní aspergilóza
B441 Jiná plicní aspergilóza
B442 Tonzilární aspergilóza
B447 Diseminovaná aspergilóza
B448 Aspergilóza jiných forem
B449 Aspergilóza, NS
B45 Kryptokokóza – cryptococcosis
B450 Plicní kryptokokóza
B451 Mozková kryptokokóza
B452 Kožní kryptokokóza
B453 Kostní kryptokokóza
B457 Diseminovaná kryptokokóza
B458 Kryptokokóza jiných forem
B459 Kryptokokóza, NS
B46 Zygomykóza – zygomycosis
B460 Plicní mukormykóza
B461 Rinocerebrální mukormykóza
B462 Gastrointestinální mukormykóza
B463 Kožní mukormykóza
B464 Diseminovaná mukormykóza
B465 Mukormykóza, NS
B468 Jiná zygomykóza
B469 Zygomykóza, NS
B47 Mycetom
B470 Eumycetom
B471 Aktinomycetom
B479 Mycetom, NS
B48 Jiné mykózy nezařazené jinde
B480 Lobomycosis
B481 Rinosporidiósis
B482 Allescheriasis
B483 Geotrichosis
B484 Penicillosis
B487 Oportunní mykózy
B488 Jiné určené mykózy
B49 Neurčená mykóza
B50 Malárie, původce: Plasmodium falciparum
B500 Malárie s mozkovými komplikacemi, původce: Plasmodium falciparum
B508 Jiná těžká nebo komplikovaná malárie, původce: Plasmodium falciparum
B509 Malárie, původce: Plasmodium falciparum, NS
B51 Malárie, původce: Plasmodium vivax
B510 Malárie s rupturou sleziny, původce: Plasmodium vivax
B518 Malárie s jinými komplikacemi, původce: Plasmodium vivax
B519 Malárie bez komplikací, původce: Plasmodium vivax
B52 Malárie, původce: Plasmodium malariae
B520 Malárie s nefropatií, původce: Plasmodium malariae
B528 Malárie s jinými komplikacemi, původce: Plasmodium malariae
B529 Malárie bez komplikací, původce: Plasmodium malariae
B53 Jiná parazitologicky ověřená malárie
B530 Malárie, původce: Plasmodium ovale
B531 Malárie způsobená opičími plasmodii
B538 Jiná parazitologicky ověřená malárie, jinde nezařazená
B54 Malárie nespecifikovaná
B55 Leishmanióza – leishmaniasis
B550 Viscerální leishmanióza
B551 Kožní leishmanióza
B552 Slizničně kožní leishmanióza
B559 Leishmanióza, NS
B56 Africká trypanosomóza – trypanosomiasis
B560 Gambijská trypanosomóza
B561 Rhodesijská trypanosomóza
B569 Africká trypanosomóza, NS
B57 Chagasova nemoc
B570 Akutní Chagasova nemoc s postižením srdce (I41.2*, I98.1*)
B571 Akutní Chagasova nemoc bez postižení srdce
B572 Chagasova nemoc (chronická) s postižením srdce (I41.2*, I98.1*)
B573 Chagasova nemoc (chronická) s postižením trávicí soustavy
B574 Chagasova nemoc (chronická) s postižením nervové soustavy
B575 Chagasova nemoc (chronická) s postižením jiných orgánů
B58 Toxoplazmóza – toxoplasmosis
B580 Toxoplazmové postižení očí
B581 Toxoplazmová hepatitida (K77.0*)
B582 Toxoplazmová meningoencefalitida (G05.2*)
B583 Plicní toxoplazmóza (J17.3*)
B588 Toxoplazmóza s postižením jiných orgánů
B589 Toxoplazmóza, NS
B59 Pneumocystóza – pneumocystosis
B60 Jiné protozoární nemoci jinde nezařazené
B600 Babesióza
B601 Akantamoebóza
B602 Naeglerióza
B608 Jiné určené protozoární nemoci
B64 Neurčené protozoární nemoci
B65 Schistosomóza – schistosomiasis [bilharzióza – bilharziasis]
B650 Schistosomóza, původce: Schistosoma haematobium [močová]
B651 Schistosomóza, původce: Schistosoma mansoni [střevní]
B652 Schistosomóza, původce: Schistosoma japonicum
B653 Cerkariová dermatitida
B658 Jiné schistosomózy
B659 Schistosomóza, NS
B66 Jiné infekce trematody
B660 Opistorchiasis
B661 Clonorchiasis
B662 Dicrocoeliasis
B663 Fascioliasis
B664 Paragonimiasis
B665 Fasciolopsiasis
B668 Jiné určené infekce trematody
B669 Infekce trematody, NS
B67 Echinokokóza
B670 Infekce jater, původce: Echinococcus granulosus
B671 Infekce plic, původce: Echinococcus granulosus
B672 Infekce kosti, původce: Echinococcus granulosus
B673 Infekce jiných a mnohočetných lokalizací, původce: Echinococcus granulosus
B674 Infekce, původce: Echinococcus granulosus, NS
B675 Infekce jater, původce: Echinococcus multilocularis
B676 Infekce jiných a mnohočetných lokalizací, původce: Echinococcus multilocularis
B677 Infekce, původce: Echinococcus multilocularis, NS
B678 Echinokokóza jater, NS
B679 Echinokokóza jiná a NS
B68 Tenióza – taeniasis – napadení tasemnicí
B680 Tenióza, původce: Taenia solium
B681 Tenióza, původce: Taenia saginata
B689 Tenióza, NS
B69 Cysticercosis
B690 Cysticercosis centrální nervové soustavy
B691 Cysticercosis oka
B698 Cysticercosis jiných lokalizací
B699 Cysticercosis, NS
B70 Diphyllobothriasis a sparganosis
B700 Diphyllobothriasis
B701 Sparganosis
B71 Jiné infekce cestody
B710 Hymenolepiasis
B711 Dipylidiasis
B718 Jiné určené infekce cestody
B719 Infekce cestody NS
B72 Drakunkulóza – dracunculiasis
B73 Onchocerkóza – onchocerciasis
B74 Filarióza – filariasis
B740 Filarióza, původce: Wuchereria bancrofti
B741 Filarióza, původce: Brugia malayi
B742 Filarióza, původce: Brugia timori
B743 Loiasis (Loaóza) vlasovec oční
B744 Mansonelliasis
B748 Jiná filarióza
B749 Filarióza, NS
B75 Trichinóza – trichinellosis
B76 Onemocnění měchožilem – nematodóza
B760 Ankylostomóza
B761 Nekatorióza – nekatoromóza
B768 Jiné nematodózy (onemocnění měchovci)
B769 Onemocnění měchovci, NS
B77 Askarióza – ascariasis
B770 Ascarióza se střevními komplikacemi
B778 Ascarióza s jinými komplikacemi
B779 Ascarióza, NS
B78 Strongyloidiasis
B780 Strongyloidóza střevní, původce: háďátko střevní
B781 Strongyloidóza kožní
B787 Strongyloidóza diseminovaná
B789 Strongyloidóza, NS
B79 Trichuriasis
B80 Enterobiasis – oxyuriasis
B81 Jiná střevní helmintóza jinde nezařazená
B810 Anisakiasis
B811 Střevní capillarióza
B812 Trichostrongyliasis
B813 Střevní angiostrongylióza
B814 Smíšené střevní helmintózy
B818 Jiná určená střevní helmintóza
B82 Neurčený střevní parazitismus
B820 Střevní helmintóza, NS
B829 Střevní parazitismus, NS
B83 Jiné helmintózy
B830 Útrobní larva migrans
B831 Gnathostomiasis
B832 Angiostrongyliasis, původce: Parastrongylus cantonensis
B833 Syngamosis
B834 Vnitřní hirudinióza
B838 Jiná určená helmintóza
B839 Helmintóza, NS
B85 Zavšivení – pediculosis – a phthiriasis
B850 Pediculosis – zavšivení, původce: Pediculus humanus capitis (veš hlavová, vlasová, dětská)
B851 Pediculosis – zavšivení, původce: Pediculus humanus corporis (veš šatní)
B852 Pediculosis – zavšivení, NS
B853 Phthiriasis – napadení vší muňkou
B854 Zavšivení smíšené – vší i muňkou
B86 Scabies – svrab
B87 Myiasis – myióza
B870 Kožní myióza
B871 Raná myióza
B872 Oční myióza
B873 Nosohltanová myióza
B874 Ušní myióza
B878 Myióza jiných lokalizací
B879 Myióza, NS
B88 Jiná napadení (parazity)
B880 Jiná akarióza (napadení roztoči)
B881 Tungiasis [napadení písečnou blechou]
B882 Jiná napadení členovci
B883 Zevní hirudinióza
B888 Jiná určená napadení
B889 Napadení, NS
B89 Neurčená parazitární onemocnění
B90 Následky tuberkulózy
B900 Následky tuberkulózy centrální nervové soustavy
B901 Následky tuberkulózy močového a pohlavního ústrojí
B902 Následky tuberkulózy kostí a kloubů
B908 Následky tuberkulózy jiných orgánů
B909 Následky tuberkulózy dýchací soustavy a neurčené tuberkulózy
B91 Následky poliomyelitídy
B92 Následky lepry
B94 Následky jiných a neurčených infekčních a parazitárních nemocí
B940 Následky trachomu
B941 Následky virové encefalitídy
B942 Následky virové hepatitídy
B948 Následky jiných určených infekčních a parazitárních nemocí
B949 Následky neurčených infekčních nebo parazitárních nemocí
B95 Streptococcus a staphylococcus, jako příčina nemoci zařazené do jiných kapitol
B950 Streptococcus, skupiny A, jako příčina nemoci zařazené do jiných kapitol
B951 Streptococcus, skupiny B, jako příčina nemoci zařazené do jiných kapitol
B952 Streptococcus, skupiny D, jako příčina nemoci zařazené do jiných kapitol
B953 Streptococcus pneumoniae, jako příčina nemoci zařazené do jiných kapitol
B954 Jiný streptococcus, jako příčina nemoci zařazené do jiných kapitol
B955 Streptococcus, neurčený jako příčina nemoci zařazené do jiných kapitol
B956 Staphylococcus aureus, jako příčina nemoci zařazené do jiných kapitol
B957 Koaguláza – negativní staphylococcus, jako příčina nemoci zařazené do jiných kapitol
B958 Staphylococcus, neurčený jako příčina nemoci zařazené do jiných kapitol
B96 Jiná bakteriální agens, jako příčina nemoci zařazené do jiných kapitol
B960 Mycoplasma pneumoniae [M. pneumoniae], jako příčina nemoci zařazené do jiných kapitol
B961 Klebsiella pneumoniae [K. pneumoniae], jako příčina nemoci zařazené do jiných kapitol
B962 Escherichia coli [E.coli], jako příčina nemoci zařazené do jiných kapitol
B963 Haemophilus influenzae [H. influenzae], jako příčina nemoci zařazené do jiných kapitol
B964 Proteus (mirabilis) (morganii), jako příčina nemoci zařazené do jiných kapitol
B965 Pseudomonas (aeruginosa)(mallei)(pseudomallei),jako příčina nemoci zařazené do jin.kapitol
B966 Bacillus fragilis [B. fragilis], jako příčina nemoci zařazené do jiných kapitol
B967 Clostridium perfringens [C. perfringens], jako příčina nemoci zařazené do jiných kapitol
B968 Jiná bakteriální agens, jako příčina nemoci zařazené do jiných kapitol
B97 Virová agens, jako příčina nemoci zařazené do jiných kapitol
B970 Adenovirus, jako příčina nemoci zařazené do jiných kapitol
B971 Enterovirus, jako příčina nemoci zařazené do jiných kapitol
B972 Coronavirus, jako příčina nemoci zařazené do jiných kapitol
B973 Retrovirus, jako příčina nemoci zařazené do jiných kapitol
B974 Syncytiální respirační virus, jako příčina nemoci zařazené do jiných kapitol
B975 Reovirus, jako příčina nemoci zařazené do jiných kapitol
B976 Parvovirus, jako příčina nemoci zařazené do jiných kapitol
B977 Papillomavirus, jako příčina nemoci zařazené do jiných kapitol
B978 Jiná virová agens, jako příčina nemoci zařazené do jiných kapitol
B99 Jiné a neurčené infekční nemoci
C00 Zhoubný novotvar rtu
C000 ZN- horní ret, zevní
C001 ZN- dolní ret, zevní
C002 ZN- ret zevní, NS
C003 ZN- horní ret, vnitřní strana
C004 ZN- dolní ret, vnitřní strana
C005 ZN- ret neurčen, vnitřní strana
C006 ZN- komisura rtů
C008 ZN- léze přesahující ret
C009 ZN- ret,NS
C01 Zhoubný novotvar kořene jazyka
C02 Zhoubný novotvar jiných a neurčených částí jazyka
C020 ZN- hřbetní strana jazyka
C021 ZN- hrana jazyka
C022 ZN- spodní strana jazyka
C023 ZN- přední dvě třetiny jazyka, část NS
C024 ZN- jazyková mandle
C028 ZN- léze přesahující jazyk
C029 ZN- jazyk, NS
C03 Zhoubný novotvar dásně – gingivy
C030 ZN- horní dáseň
C031 ZN- dolní dáseň
C039 ZN- dáseň, NS
C04 Zhoubný novotvar ústní spodiny
C040 ZN- přední část spodiny ústní
C041 ZN- postranní část spodiny ústní
C048 ZN- léze přesahující spodinu ústní
C049 ZN- spodina ústní, NS
C05 Zhoubný novotvar patra
C050 ZN- tvrdé patro
C051 ZN- měkké patro
C052 ZN- čípek-uvula
C058 ZN- léze přesahující patro
C059 ZN- patro, NS
C06 Zhoubný novotvar jiných a neurčených částí úst
C060 ZN- sliznice tváře
C061 ZN- ústní předsíň – vestibulum oris
C062 ZN- retromolární oblast
C068 ZN- léze přesahující jiné a neurčené části úst
C069 ZN- ústa, NS
C07 Zhoubný novotvar příušní (parotické) žlázy
C08 Zhoubný novotvar jiných a neurčených slinných žláz
C080 ZN- podčelistní žláza – glandula submandibularis, submaxillaris
C081 ZN- podjazyková žláza – glandula sublingualis
C088 ZN- léze přesahující velké slinné žlázy
C089 ZN- velká slinná žláza NS
C09 Zhoubný novotvar mandle – tonzily
C090 ZN- fossa tonsillaris
C091 ZN- tonzilární oblouky (přední) (zadní)
C098 ZN- léze přesahující mandli
C099 ZN- mandle – tonsilla, NS
C10 Zhoubný novotvar ústní části hltanu – orofaryngu
C100 ZN- vallecula
C101 ZN- přední strana příklopky hrtanové – epiglotidy
C102 ZN- boční stěna orofaryngu
C103 ZN- zadní stěna orofaryngu
C104 ZN- branchiální rozštěp
C108 ZN- léze přesahující orofarynx
C109 ZN- orofarynx, NS
C11 Zhoubný novotvar nosohltanu – nazofaryngu
C110 ZN- horní stěna – strop nosohltanu
C111 ZN- zadní stěna nosohltanu
C112 ZN- boční stěna nosohltanu
C113 ZN- přední stěna nosohltanu
C118 ZN- léze přesahující nosohltan
C119 ZN- nosohltan – nasopharynx, NS
C12 Zhoubný novotvar pyriformního sinu
C13 Zhoubný novotvar hypofaryngu
C130 ZN- postkrikoidní krajina – regio postcricoidea
C131 ZN- aryepiglotická řasa, hypofaryngeální strana
C132 ZN- zadní stěna hypofaryngu
C138 ZN- léze přesahující hypofarynx
C139 ZN- hypofarynx, NS
C14 Zhoubný novotvar jiných a nepřesně určených lokalizací rtu, ústní dutiny a hltanu
C140 ZN- hltan – pharynx NS
C141 ZN- laryngofarynx
C142 ZN- Waldeyerův kruh
C148 ZN- léze přesahující ret, ústní dutinu a hltan
C15 Zhoubný novotvar jícnu
C150 ZN- krční část jícnu
C151 ZN- hrudní část jícnu
C152 ZN- břišní část jícnu
C153 ZN- horní třetina jícnu
C154 ZN- střední třetina jícnu
C155 ZN- dolní třetina jícnu
C158 ZN- léze přesahující jícen
C159 ZN- jícen – oesophagus, NS
C16 Zhoubný novotvar žaludku
C160 ZN- kardie
C161 ZN- fundus ventriculi – klenba žaludku
C162 ZN- corpus ventriculi – tělo žaludku
C163 ZN- antrum pyloricum
C164 ZN- pylorus – vrátník
C165 ZN- malá kurvatura žaludku – curvatura ventriculi minor -, NS
C166 ZN- velká kurvatura žaludku – curvatura ventriculi maior -, NS
C168 ZN- léze přesahující žaludek
C169 ZN- žaludek – ventriculus, NS
C17 Zhoubný novotvar tenkého střeva
C170 ZN- duodenum – dvanáctník
C171 ZN- jejunum
C172 ZN- ileum
C173 ZN- Meckelův divertikl – diverticulum Meckeli
C178 ZN- léze přesahující tenké střevo
C179 ZN- tenké střevo, NS
C18 Zhoubný novotvar tlustého střeva
C180 ZN- slepé střevo – caecum
C181 ZN- červovitý přívěsek – appendix
C182 ZN- vzestupný tračník – colon ascendens
C183 ZN- jaterní ohbí – flexura hepatica
C184 ZN- příčný tračník – colon transversum
C185 ZN- slezinné ohbí – flexura lienalis
C186 ZN- sestupný tračník – colon descendens
C187 ZN- esovitý tračník – colon sigmoideum
C188 ZN- léze přesahující tlusté střevo
C189 ZN- tlusté střevo, NS
C19 Zhoubný novotvar rektosigmoideálního spojení
C20 Zhoubný novotvar konečníku – recta
C21 Zhoubný novotvar řiti a řitního kanálu
C210 ZN- řiť – anus, NS
C211 ZN- řitní kanál
C212 ZN- kloakogenní zóna
C218 ZN- léze přesahující rektum, řiť a řitní kanál
C22 Zhoubný novotvar jater a intrahepatálních žlučových cest
C220 Karcinom jaterních buněk
C221 Karcinom intrahepatální žlučové cesty
C222 Hepatoblastom
C223 Angiosarkom jater
C224 Jiné sarkomy jater
C227 Jiné určené karcinomy jater
C229 ZN- játra, NS
C23 Zhoubný novotvar žlučníku
C24 Zhoubný novotvar jiných a neurčených částí žlučových cest
C240 ZN- extrahepatální žlučové cesty
C241 ZN- Vaterova ampula
C248 ZN- léze přesahující žlučové cesty
C249 ZN- žlučové cesty, NS
C25 Zhoubný novotvar slinivky břišní
C250 ZN- hlava slinivky břišní – caput pancreatis
C251 ZN- tělo slinivky břišní – corpus pancreatis
C252 ZN- ocas slinivky břišní – cauda pancreatis
C253 ZN- vývod slinivky břišní – ductus pancreatis
C254 ZN- endokrinní část slinivky břišní
C257 ZN- jiné části pankreatu
C258 ZN- léze přesahující slinivku břišní
C259 ZN- slinivka břišní – pancreas, NS
C26 Zhoubný novotvar jiných a nepřesně určených trávicích orgánů
C260 ZN- střeva, část NS
C261 ZN- slezina
C268 ZN- léze přesahující trávicí soustavu
C269 ZN- nepřesně určené lokalizace v trávicím ústrojí
C30 Zhoubný novotvar nosní dutiny a středního ucha
C300 ZN- nosní dutina
C301 ZN- střední ucho
C31 Zhoubný novotvar vedlejších dutin
C310 ZN- čelistní dutina – sinus maxillaris
C311 ZN- čichová dutina – sinus ethmoidalis
C312 ZN- čelní dutina – sinus frontalis
C313 ZN- klínová dutina – sinus sphenoidalis
C318 ZN- léze přesahující vedlejší dutiny nosní
C319 ZN- vedlejší dutina, NS
C32 Zhoubný novotvar hrtanu
C320 ZN- glottis
C321 ZN- supraglottis
C322 ZN- subglottis
C323 ZN- hrtanová chrupavka
C328 ZN- léze přesahující hrtan
C329 ZN- hrtan – larynx, NS
C33 Zhoubný novotvar průdušnice – trachey
C34 Zhoubný novotvar průdušky – bronchu a plíce
C340 ZN- hlavní bronchus
C341 ZN- horní lalok, bronchus nebo plíce
C342 ZN- střední lalok, bronchus nebo plíce
C343 ZN- dolní lalok, bronchus nebo plíce
C348 ZN- léze přesahující průdušku nebo plíci
C349 ZN- průduška a plíce, NS
C37 Zhoubný novotvar brzlíku – thymu
C38 Zhoubný novotvar srdce, mezihrudí – mediastina a pohrudnice – pleury
C380 ZN- srdce
C381 ZN- přední mediastinum
C382 ZN- zadní mediastinum
C383 ZN- mediastinum, část NS
C384 ZN- pleura – pohrudnice
C388 ZN- léze přesahující srdce, mediastinum a pleuru
C39 ZN jiných a nepřesně určených lokalizací v dých.soustavě a nitrohrud.orgánech
C390 ZN- horní dýchací cesty, část NS
C398 ZN- léze přesahující dýchací ústrojí a nitrohrudní orgány
C399 ZN- nepřesně určené lokalizace v dýchacím ústrojí
C40 Zhoubný novotvar kosti a kloubní chrupavky končetin
C400 ZN- lopatka a dlouhé kosti horní končetiny
C401 ZN- krátké kosti horní končetiny
C402 ZN- dlouhé kosti dolní končetiny
C403 ZN- krátké kosti dolní končetiny
C408 ZN- léze přesahující kost a kloubní chrupavku končetin
C409 ZN- kost a kloubní chrupavka končetiny, NS
C41 Zhoubný novotvar kosti a kloubní chrupavky jiných a neurčených lokalizací
C410 ZN- kosti lebky a obličeje
C411 ZN- dolní čelist – mandibula
C412 ZN- páteř
C413 ZN- žebra, hrudní kost – sternum a klíční kost – clavicula
C414 ZN- kosti pánevní, křížová kost a kostrč
C418 ZN- léze přesahující kost a kloubní chrupavku
C419 ZN- kost a kloubní chrupavka, NS
C43 Zhoubný melanom kůže
C430 Zhoubný melanom rtu
C431 Zhoubný melanom očního víčka včetně koutku
C432 Zhoubný melanom ucha a zevního zvukovodu
C433 Zhoubný melanom jiných a neurčených částí obličeje
C434 Zhoubný melanom vlasové části hlavy a krku
C435 Zhoubný melanom trupu
C436 Zhoubný melanom horní končetiny včetně ramene
C437 Zhoubný melanom dolní končetiny včetně kyčle
C438 Zhoubný melanom přesahující kůži
C439 Zhoubný melanom kůže, NS
C44 Jiný zhoubný novotvar kůže
C440 Jiný ZN- kůže rtu
C441 Jiný ZN- kůže očního víčka včetně koutku
C442 Jiný ZN- kůže ucha a zevního zvukovodu
C443 Jiný ZN- kůže jiných a neurčených částí obličeje
C444 Jiný ZN- kůže vlasové části hlavy a krku
C445 Jiný ZN- kůže trupu
C446 Jiný ZN- kůže horní končetiny, včetně ramene
C447 Jiný ZN- kůže dolní končetiny, včetně kyčle
C448 Jiný ZN- léze přesahující kůži
C449 Zhoubný novotvar kůže, NS
C45 Mezoteliom – mesothelioma
C450 Mezoteliom pohrudnice – pleury
C451 Mezoteliom pobřišnice – peritonea
C452 Mezoteliom osrdečníku – perikardu
C457 Mezoteliom jiných lokalizací
C459 Mezoteliom, NS
C46 Kaposiho sarkom
C460 Kaposiho sarkom kůže
C461 Kaposiho sarkom měkké tkáně
C462 Kaposiho sarkom patra
C463 Kaposiho sarkom mízních uzlin
C467 Kaposiho sarkom jiných lokalizací
C468 Kaposiho sarkom mnohočetných orgánů
C469 Kaposiho sarkom, NS
C47 Zhoubný novotvar periferních nervů a autonomní nervové soustavy
C470 ZN- periferní nervy hlavy, obličeje a krku
C471 ZN- periferní nervy horní končetiny včetně ramene
C472 ZN- periferní nervy dolní končetiny včetně boku
C473 ZN- periferní nervy hrudníku
C474 ZN- periferní nervy břicha
C475 ZN- periferní nervy pánve
C476 ZN- periferní nervy trupu, NS
C478 ZN- léze přesahující periferní nervy a autonomní nervovou soustavu
C479 ZN- periferní nervy a autonomní nervová soustava, NS
C48 Zhoubný novotvar retroperitonea a peritonea
C480 ZN- retroperitoneum
C481 ZN- určené části peritonea
C482 ZN- pobřišnice – peritoneum, NS
C488 ZN- léze přesahující měkké tkáně retroperitonea a peritonea
C49 Zhoubný novotvar jiné pojivové a měkké tkáně
C490 ZN- pojivová a měkká tkáň hlavy, obličeje a krku
C491 ZN- pojivová a měkká tkáň horní končetiny včetně ramene
C492 ZN- pojivová a měkká tkáň dolní končetiny včetně boku
C493 ZN- pojivová a měkká tkáň hrudníku
C494 ZN- pojivová a měkká tkáň břicha
C495 ZN- pojivová a měkká tkáň pánve
C496 ZN- pojivová a měkká tkáň trupu, NS
C498 ZN- léze přesahující pojivovou a měkkou tkáň
C499 ZN- pojivová a měkká tkáň, NS
C50 Zhoubný novotvar prsu
C500 ZN- bradavka – mamilla a dvorec – areola
C501 ZN- střední část prsu
C502 ZN- horní vnitřní kvadrant prsu
C503 ZN- dolní vnitřní kvadrant prsu
C504 ZN- horní zevní kvadrant prsu
C505 ZN- dolní zevní kvadrant prsu
C506 ZN- axilární část prsu
C508 ZN- léze přesahující prs
C509 ZN- prs, NS
C51 Zhoubný novotvar vulvy
C510 ZN- velký stydký pysk – labium maius
C511 ZN- malý stydký pysk – labium minus
C512 ZN- clitoris
C518 ZN- léze přesahující vulvu
C519 ZN- vulva, NS
C52 Zhoubný novotvar pochvy – vaginy
C53 Zhoubný novotvar hrdla děložního – cervicis uteri
C530 ZN- endocervix
C531 ZN- exocervix
C538 ZN- léze přesahující hrdlo děložní
C539 ZN- hrdlo děložní – cervix uteri, NS
C54 Zhoubný novotvar těla děložního
C540 ZN- isthmus uteri
C541 ZN- endometrium – sliznice
C542 ZN- myometrium – svalovina
C543 ZN- fundus uteri
C548 ZN- léze přesahující tělo děložní
C549 ZN- tělo děložní – corpus uteri, NS
C55 Zhoubný novotvar dělohy, část NS
C56 Zhoubný novotvar vaječníku
C57 Zhoubný novotvar jiných a neurčených ženských pohlavních orgánů
C570 ZN- vejcovod – tuba Fallopii
C571 ZN- široký vaz
C572 ZN- oblý vaz
C573 ZN -parametrium
C574 ZN- děložní adnexa, NS
C577 ZN- jiné určené části ženských pohlavních orgánů
C578 ZN- léze přesahující ženské pohlavní orgány
C579 ZN- ženské pohlavní orgány, NS
C58 Zhoubný novotvar placenty
C60 Zhoubný novotvar pyje
C600 ZN- předkožka – praeputium
C601 ZN- žalud – glans penis
C602 ZN- tělo pyje – corpus penis
C608 ZN- léze přesahující pyj
C609 ZN- pyj – penis, NS
C61 Zhoubný novotvar předstojné žlázy – prostaty
C62 Zhoubný novotvar varlete
C620 ZN- nesestouplé varle
C621 ZN- sestouplé varle
C629 ZN- varle – testis, NS
C63 Zhoubný novotvar jiných a neurčených mužských pohlavních orgánů
C630 ZN- nadvarle – epididymis
C631 ZN- semenný provazec – funiculus spermaticus
C632 ZN- šourek – scrotum
C637 ZN- jiné určené mužské pohlavní orgány
C638 ZN- léze přesahující mužské pohlavní orgány
C639 ZN- mužské pohlavní orgány, NS
C64 Zhoubný novotvar ledviny mimo pánvičku
C65 Zhoubný novotvar ledvinné pánvičky
C66 Zhoubný novotvar močovodu – ureteru
C67 Zhoubný novotvar močového měchýře – vesicae urinariae
C670 ZN- trigonum močového měchýře
C671 ZN-klenba močového měchýře
C672 ZN- boční stěna močového měchýře
C673 ZN- přední stěna močového měchýře
C674 ZN- zadní stěna močového měchýře
C675 ZN- hrdlo močového měchýře
C676 ZN- ústí močovodu
C677 ZN- urachus
C678 ZN- léze přesahující močový měchýř
C679 ZN- měchýř močový, NS
C68 Zhoubný novotvar jiných a neurčených močových orgánů
C680 ZN- močová trubice – urethra
C681 ZN- parauretrální žláza
C688 ZN- léze přesahující močové orgány
C689 ZN- močový orgán, NS
C69 Zhoubný novotvar oka a očních adnex
C690 ZN- spojivka – conjunctiva
C691 ZN- rohovka – cornea
C692 ZN -sítnice – retina
C693 ZN- cévnatka – chorioidea
C694 ZN- řasnaté těleso – corpus ciliare
C695 ZN- slzná žláza a slzovod – glandula lacrimalis et ductus lacrimalis
C696 ZN- očnice – orbita
C698 ZN- léze přesahující oko a oční adnexa
C699 ZN- oko, NS
C70 Zhoubný novotvar mozkomíšních plen
C700 ZN- mozkové pleny – meninges cerebri
C701 ZN- míšní pleny – meninges spinales
C709 ZN- pleny – meninges, NS
C71 Zhoubný novotvar mozku
C710 ZN- mozek – cerebrum – mimo laloky a komory
C711 ZN- čelní lalok – lobus frontalis
C712 ZN- spánkový lalok – lobus temporalis
C713 ZN- temenní lalok – lobus parietalis
C714 ZN- týlní lalok – lobus occipitalis
C715 ZN- mozková komora mimo čtvrtou komoru (C71.7)
C716 ZN- mozeček – cerebellum
C717 ZN- mozkový kmen – truncus cerebri
C718 ZN- léze přesahující mozek
C719 ZN- mozek, NS
C72 Zhoubný novotvar míchy, mozkových nervů a jiných částí centrální nervové soustavy
C720 ZN- mícha – medulla spinalis
C721 ZN- cauda equina
C722 ZN- čichový nerv – nervus olfactorius
C723 ZN- zrakový nerv – nervus opticus
C724 ZN- sluchový nerv – nervus acusticus
C725 ZN- jiné a neurčené mozkové nervy
C728 ZN- léze přesahující mozek a jiné části centrální nervové soustavy
C729 ZN- centrální nervová soustava, NS
C73 Zhoubný novotvar štítné žlázy
C74 Zhoubný novotvar nadledviny
C740 ZN- kůra – cortex – nadledviny
C741 ZN- dřeň – medulla – nadledviny
C749 ZN- nadledvina – glandula (suprarenalis) adrenalis, NS
C75 Zhoubný novotvar jiných žláz s vnitřní sekrecí a příbuzných struktur
C750 ZN- příštítná žláza – glandula parathyreoidea
C751 ZN- hypofýza – glandula pituitaria
C752 ZN- ductus craniopharyngealis
C753 ZN- epifýza – šišinka – glandula pinealis
C754 ZN- karotické tělísko – glomus caroticum
C755 ZN- aortické tělísko a jiná paraganglia
C758 ZN- postižení více žláz s vnitřní sekrecí, NS
C759 ZN- žláza s vnitřní sekrecí, NS
C76 Zhoubný novotvar jiných a nepřesně určených lokalizací
C760 ZN- hlava, obličej a krk
C761 ZN- hrudník
C762 ZN- břicho
C763 ZN- pánev
C764 ZN- horní končetina
C765 ZN- dolní končetina
C767 ZN- jiné nepřesně určené lokalizace
C768 ZN- léze přesahující jiné a nepřesně určené lokalizace
C77 Sekundární a neurčený zhoubný novotvar mízních uzlin
C770 Sekundární a neurčený ZN- mízní uzliny hlavy, obličeje a krku
C771 Sekundární a neurčený ZN- nitrohrudní – intrathorakální – mízní uzliny
C772 Sekundární a neurčený ZN- nitrobřišní – intraabdominální – mízní uzliny
C773 Sekundární a neurčený ZN- mízní uzliny podpažní – axilární – a horní končetiny
C774 Sekundární a neurčený ZN- mízní uzliny tříselné – inguinální – a dolní končetiny
C775 Sekundární a neurčený ZN- nitropánevní – intrapelvické – mízní uzliny
C778 Sekundární a neurčený ZN- mízní uzliny mnohočetných oblastí
C779 Sekundární a neurčený ZN- mízní uzliny, NS
C78 Sekundární zhoubný novotvar dýchací a trávicí soustavy
C780 Sekundární zhoubný novotvar plic
C781 Sekundární zhoubný novotvar mezihrudí – mediastina
C782 Sekundární zhoubný novotvar pohrudnice – pleury
C783 Sekundární zhoubný novotvar jiných a neurčených dýchacích orgánů
C784 Sekundární zhoubný novotvar tenkého střeva
C785 Sekundární zhoubný novotvar tlustého střeva a konečníku
C786 Sekundární zhoubný novotvar retroperitonea a peritonea – pobřišnice
C787 Sekundární zhoubný novotvar jater
C788 Sekundární zhoubný novotvar jiných a neurčených trávicích orgánů
C79 Sekundární zhoubný novotvar jiných lokalizací
C790 Sekundární zhoubný novotvar ledviny a ledvinné pánvičky
C791 Sekundární zhoubný novotvar močového měchýře a jiných neurčených močových orgánů
C792 Sekundární zhoubný novotvar kůže
C793 Sekundární zhoubný novotvar mozku a mozkových plen
C794 Sekundární zhoubný novotvar jiných a neurčených částí nervové soustavy
C795 Sekundární zhoubný novotvar kosti a kostní dřeně
C796 Sekundární zhoubný novotvar vaječníku
C797 Sekundární zhoubný novotvar nadledviny
C798 Sekundární zhoubný novotvar jiných určených lokalizací
C80 Zhoubný novotvar bez určení lokalizace
C81 Hodgkinova nemoc
C810 Lymfocytární převaha – predominance
C811 Nodulární skleróza
C812 Smíšená celularita
C813 Lymfocytární deplece
C817 Jiná Hodgkinova nemoc
C819 Hodgkinova nemoc, NS
C82 Ne-Hodgkinův folikulární (nodulární) lymfom
C820 Folikulární, malé rozštěpené buňky
C821 Folikulární, smíšené malé rozštěpené a velké buňky
C822 Folikulární, velké buňky
C827 Jiné typy ne-Hodgkinova folikulárního lymfomu
C829 Ne-Hodgkinův folikulární lymfom, NS
C83 Ne-Hodgkinův (difúzní) lymfom
C830 (Difúzní), malé buňky
C831 (Difúzní), malé buňky s rozštěpeným jádrem
C832 (Difúzní), smíšené malé a velké buňky
C833 (Difúzní), velké (histiocytické) buňky
C834 (Difúzní), imunoblastický
C835 (Difúzní), lymfoblastický
C836 (Difúzní), nediferencovaný
C837 Nádor Burkittův
C838 Jiné typy ne-Hodgkinova difúzního lymfomu
C839 Ne-Hodgkinův difúzní lymfom, NS
C84 Periferní a kožní T-buněčné lymfomy
C840 Mycosis fungoides
C841 Sézaryho syndrom
C842 T-zonální lymfom
C843 Lymfoepiteloidní lymfom
C844 T-buněčný lymfom, periferní
C845 Jiné a neurčené T-buněčné lymfomy
C85 Ne-Hodgkinův lymfom, jiných a neurčených typů
C850 Lymfosarkom
C851 B-buněčný lymfom, NS
C857 Jiné určené typy ne-Hodgkinova lymfomu
C859 Ne-Hodgkinův lymfom, typ NS
C88 Zhoubné imunoproliferativní nemoci
C880 Waldenströmova makroglobulinémie
C881 Onemocnění těžkého řetězce alfa
C882 Onemocnění těžkého řetězce gama
C883 Imunoproliferativní nemoc tenkého střeva
C887 Jiná zhoubná imunoproliferativní nemoc
C889 Zhoubná imunoproliferativní nemoc, NS
C90 Mnohočetný myelom a plasmocytární novotvary
C900 Mnohočetný myelom
C901 Plasmocelulární leukémie
C902 Plasmocytom, extramedulární
C91 Lymfoidní leukémie
C910 Akutní lymfoblastická leukémie
C911 Chronická lymfocytární leukémie
C912 Subakutní lymfocytární leukémie
C913 Prolymfocytární leukémie
C914 Leukémie z vlasatých buněk – hairy-cell leukémia
C915 Leukémie z dospělých T-buněk
C917 Jiná lymfoidní leukémie
C919 Lymfoidní leukémie, NS
C92 Myeloidní leukémie
C920 Akutní myeloidní leukémie
C921 Chronická myeloidní leukémie
C922 Subakutní myeloidní leukémie
C923 Myeloidní sarkom
C924 Akutní promyelocytární leukémie
C925 Akutní myelomonocytární leukémie
C927 Jiná myeloidní leukémie
C929 Myeloidní leukémie, NS
C93 Monocytární leukémie
C930 Akutní monocytární leukémie
C931 Chronická monocytární leukémie
C932 Subakutní monocytární leukémie
C937 Jiná monocytární leukémie
C939 Monocytární leukémie, NS
C94 Jiné leukémie určených buněčných typů
C940 Akutní erytrémie a erytroleukémie
C941 Chronická erytrémie
C942 Akutní megakaryoblastická leukémie
C943 Mastocelulární (mastocytární) leukémie
C944 Akutní panmyelóza
C945 Akutní myelofibróza
C947 Jiná určená leukémie
C95 Leukémie neurčeného buněčného typu
C950 Akutní leukémie neurčeného buněčného typu
C951 Chronická leukémie neurčeného buněčného typu
C952 Subakutní leukémie neurčeného buněčného typu
C957 Jiná leukémie neurčeného buněčného typu
C959 Leukémie, NS
C96 Jiné zhoubné novotvary mízní, krvetvorné a příbuzné tkáně
C960 Nemoc Letterer-Siweho
C961 Zhoubná histiocytóza
C962 Zhoubný mastocelulární novotvar
C963 Pravý histiocytární lymfom
C967 Jiné určené zhoubné novotvary mízní,krvetvorné a příbuzné tkáně
C969 Zhoubný novotvar mízní, krvetvorné a příbuzné tkáně, NS
C97 Zhoubné novotvary mnohočetných samostatných (primárních) lokalizací
D00 Carcinoma in situ dutiny ústní, jícnu a žaludku
D000 Carcinoma in situ- ret, dutina ústní a hltan
D001 Carcinoma in situ- jícen
D002 Carcinoma in situ- žaludek
D01 Carcinoma in situ jiných a neurčených trávicích orgánů
D010 Carcinoma in situ- tlusté střevo
D011 Carcinoma in situ- rektosigmoideální spojení
D012 Carcinoma in situ- konečník
D013 Carcinoma in situ- řiť a řitní kanál
D014 Carcinoma in situ- jiné a neurčené části střeva
D015 Carcinoma in situ- játra, žlučník a žlučové cesty
D017 Carcinoma in situ- jiné určené trávicí orgány
D019 Carcinoma in situ- trávicí orgány, NS
D02 Carcinoma in situ středního ucha a dýchací soustavy
D020 Carcinoma in situ- hrtan
D021 Carcinoma in situ- průdušnice
D022 Carcinoma in situ- průduška a plíce
D023 Carcinoma in situ- jiné části dýchacího systému
D024 Carcinoma in situ- dýchací soustava, NS
D03 Melanoma in situ
D030 Melanoma in situ rtu
D031 Melanoma in situ očního víčka, včetně koutku
D032 Melanoma in situ ucha a zevního zvukovodu
D033 Melanoma in situ jiných a neurčených částí obličeje
D034 Melanoma in situ vlasové části hlavy a krku
D035 Melanoma in situ trupu
D036 Melanoma in situ horní končetiny, včetně ramene
D037 Melanoma in situ dolní končetiny, včetně boku
D038 Melanoma in situ jiných lokalizací
D039 Melanoma in situ, NS
D04 Carcinoma in situ kůže
D040 Carcinoma in situ- kůže rtu
D041 Carcinoma in situ- kůže očního víčka, včetně koutku
D042 Carcinoma in situ- kůže ucha a zevního zvukovodu
D043 Carcinoma in situ- kůže jiných a neurčených částí obličeje
D044 Carcinoma in situ- kůže vlasové části hlavy a krku
D045 Carcinoma in situ- kůže trupu
D046 Carcinoma in situ- kůže horní končetiny, včetně ramene
D047 Carcinoma in situ- kůže dolní končetiny, včetně boku
D048 Carcinoma in situ- kůže jiných lokalizací
D049 Carcinoma in situ- kůže, NS
D05 Carcinoma in situ prsu
D050 Lobulární carcinoma in situ
D051 Intraduktální carcinoma in situ
D057 Jiné carcinoma in situ prsu
D059 Carcinoma in situ prsu, NS
D06 Carcinoma in situ – hrdla děložního – cervicis uteri
D060 Carcinoma in situ- endocervix
D061 Carcinoma in situ- exocervix
D067 Carcinoma in situ- jiné části hrdla děložního
D069 Carcinoma in situ- hrdlo děložní – cervix uteri, NS
D07 Carcinoma in situ jiných a neurčených pohlavních orgánů
D070 Carcinoma in situ- endometrium
D071 Carcinoma in situ- vulva
D072 Carcinoma in situ- pochva
D073 Carcinoma in situ- jiné a neurčené ženské pohlavní orgány
D074 Carcinoma in situ- penis
D075 Carcinoma in situ- prostata
D076 Carcinoma in situ- jiné a neurčené mužské pohlavní orgány
D09 Carcinoma in situ jiných a neurčených lokalizací
D090 Carcinoma in situ- močový měchýř
D091 Carcinoma in situ- jiné a NS močové orgány
D092 Carcinoma in situ- oko
D093 Carcinoma in situ- štítná žláza a jiné žlázy s vnitřní sekrecí
D097 Carcinoma in situ jiných určených lokalizací
D099 Carcinoma in situ, NS
D10 Nezhoubný novotvar úst a hltanu
D100 Nezhoubný novotvar- ret
D101 Nezhoubný novotvar- jazyk
D102 Nezhoubný novotvar- ústní spodina
D103 Nezhoubný novotvar- jiné a neurčené části úst
D104 Nezhoubný novotvar- mandle
D105 Nezhoubný novotvar- jiné části orofaryngu
D106 Nezhoubný novotvar- nosohltan – nasopharynx
D107 Nezhoubný novotvar- hypofarynx
D109 Nezhoubný novotvar- hltan, NS
D11 Nezhoubný novotvar velké slinné žlázy
D110 Nezhoubný novotvar- žláza příušní – glandula parotis
D117 Nezhoubný novotvar- jiné velké slinné žlázy
D119 Nezhoubný novotvar- velká slinná žláza, NS
D12 Nezhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku, řitního kanálu a řiti
D120 Nezhoubný novotvar- caecum
D121 Nezhoubný novotvar- červovitý přívěsek – appendix
D122 Nezhoubný novotvar- vzestupný tračník – colon ascendens
D123 Nezhoubný novotvar- příčný tračník – colon transversum
D124 Nezhoubný novotvar- sestupný tračník – colon descendens
D125 Nezhoubný novotvar- esovitý tračník – colon sigmoideum
D126 Nezhoubný novotvar- tračník – colon, NS
D127 Nezhoubný novotvar- rektosigmoidální spojení
D128 Nezhoubný novotvar- rectum – konečník
D129 Nezhoubný novotvar- řitní kanál a řiť
D13 Nezhoubný novotvar jiných a nepřesně určených částí trávicí soustavy
D130 Nezhoubný novotvar- jícen
D131 Nezhoubný novotvar- žaludek
D132 Nezhoubný novotvar- dvanáctník
D133 Nezhoubný novotvar- jiné a neurčené části tenkého střeva
D134 Nezhoubný novotvar- játra
D135 Nezhoubný novotvar- extrahepatální žlučové cesty
D136 Nezhoubný novotvar- slinivka břišní
D137 Nezhoubný novotvar- endokrinní část slinivky břišní
D139 Nezhoubný novotvar- nepřesně definované místo v trávicí soustavě
D14 Nezhoubný novotvar středního ucha a dýchací soustavy
D140 Nezhoubný novotvar- střední ucho, nosní dutina a vedlejší dutiny nosní
D141 Nezhoubný novotvar- hrtan
D142 Nezhoubný novotvar- průdušnice
D143 Nezhoubný novotvar- průduška a plíce
D144 Nezhoubný novotvar- dýchací soustava, NS
D15 Nezhoubný novotvar jiných neurčených nitrohrudních orgánů
D150 Nezhoubný novotvar- brzlík
D151 Nezhoubný novotvar- srdce
D152 Nezhoubný novotvar- mediastinum
D157 Nezhoubný novotvar- jiné určené nitrohrudní orgány
D159 Nezhoubný novotvar- nitrohrudní orgán, NS
D16 Nezhoubný novotvar kosti a kloubní chrupavky
D160 Nezhoubný novotvar- lopatka a dlouhé kosti horní končetiny
D161 Nezhoubný novotvar- krátké kosti horní končetiny
D162 Nezhoubný novotvar- dlouhé kosti dolní končetiny
D163 Nezhoubný novotvar- krátké kosti dolní končetiny
D164 Nezhoubný novotvar- kosti lebky a obličeje
D165 Nezhoubný novotvar- kost dolní čelisti
D166 Nezhoubný novotvar- páteř
D167 Nezhoubný novotvar- žebra, hrudní a klíční kost
D168 Nezhoubný novotvar- kosti pánevní, křížová kost a kostrč
D169 Nezhoubný novotvar- kost a kloubní chrupavka, NS
D17 Nezhoubný lipomatózní novotvar
D170 Nezhoubný lipomatózní novotvar kůže a podkožní tkáně hlavy, obličeje a krku
D171 Nezhoubný lipomatózní novotvar kůže a podkožní tkáně trupu
D172 Nezhoubný lipomatózní novotvar kůže a podkožní tkáně končetin
D173 Nezhoubný lipomatózní novotvar kůže a podkožní tkáně jiných a neurčených lokalizací
D174 Nezhoubný lipomatózní novotvar nitrohrudních orgánů
D175 Nezhoubný lipomatózní novotvar nitrobřišních orgánů
D176 Nezhoubný lipomatózní novotvar provazce semenného
D177 Nezhoubný lipomatózní novotvar jiných lokalizací
D179 Nezhoubný lipomatózní novotvar neurčené lokalizace
D18 Hemangiom a lymfangiom kterékoliv lokalizace
D180 Hemangiom kterékoliv lokalizace
D181 Lymfangiom kterékoliv lokalizace
D19 Nezhoubné novotvary mezoteliální tkáně
D190 Nezhoubný novotvar- mezoteliální tkáň pleury
D191 Nezhoubný novotvar- mezoteliální tkáň peritonea
D197 Nezhoubný novotvar- mezoteliální tkáň jiné lokalizace
D199 Nezhoubný novotvar- mezoteliální tkáň NS
D20 Nezhoubné nádory měkké tkáně retroperitonea a peritonea
D200 Nezhoubný nádor- retroperitoneum
D201 Nezhoubný nádor- peritoneum
D21 Jiné nezhoubné nádory pojivové a jiných měkkých tkání
D210 Jiný nezhoubný nádor- pojivová a jiná měkká tkáň hlavy, obličeje a krku
D211 Jiný nezhoubný nádor- pojivová a jiná měkká tkáň horní končetiny včetně ramene
D212 Jiný nezhoubný nádor- pojivová a jiná měkká tkáň dolní končetiny včetně kyčle
D213 Jiný nezhoubný nádor- pojivová a jiná měkká tkáň hrudníku
D214 Jiný nezhoubný nádor- pojivová a jiná měkká tkáň břicha
D215 Jiný nezhoubný nádor- pojivová a jiná měkká tkáň pánve
D216 Jiný nezhoubný nádor- pojivová a jiná měkká tkáň trupu NS
D219 Jiný nezhoubný nádor- pojivová a jiná měkká tkáň NS
D22 Melanocytové névy
D220 Melanocytový névus rtu
D221 Melanocytový névus očního víčka včetně koutku
D222 Melanocytový névus ucha a zevního zvukovodu
D223 Melanocytový névus jiné a neurčené části obličeje
D224 Melanocytový névus vlasové části hlavy a krku
D225 Melanocytový névus trupu
D226 Melanocytové névy horní končetiny včetně ramene
D227 Melanocytové névy dolní končetiny včetně kyčle
D229 Melanocytové névy NS
D23 Jiné nezhoubné novotvary kůže
D230 Jiný nezhoubný novotvar- kůže rtu
D231 Jiný nezhoubný novotvar- kůže očního víčka, včetně koutku
D232 Jiný nezhoubný novotvar- kůže ucha a zevního zvukovodu
D233 Jiný nezhoubný novotvar- kůže jiných a neurčených částí obličeje
D234 Jiný nezhoubný novotvar- kůže vlasové části hlavy a krku
D235 Jiný nezhoubný novotvar- kůže trupu
D236 Jiný nezhoubný novotvar- kůže horní končetiny, včetně ramene
D237 Jiný nezhoubný novotvar- kůže dolní končetiny, včetně boku
D239 Jiný nezhoubný novotvar- kůže, NS
D24 Nezhoubné novotvary prsu
D25 Leiomyom dělohy
D250 Submukózní leiomyom dělohy
D251 Intramurální leiomyom dělohy
D252 Subserózní leiomyom dělohy
D259 Leiomyom dělohy, NS
D26 Jiné nezhoubné novotvary dělohy
D260 Jiný nezhoubný novotvar- hrdlo děložní – cervix uteri
D261 Jiný nezhoubný novotvar- tělo děložní – corpus uteri
D267 Jiný nezhoubný novotvar- jiná část dělohy
D269 Jiný nezhoubný novotvar- děloha, NS
D27 Nezhoubný novotvar vaječníku
D28 Nezhoubný novotvar jiných a neurčených ženských pohlavních orgánů
D280 Nezhoubný novotvar- vulva
D281 Nezhoubný novotvar- pochva – vagina
D282 Nezhoubný novotvar- vejcovod a vazy děložní
D287 Nezhoubný novotvar- jiné určené ženské pohlavní orgány
D289 Nezhoubný novotvar- ženské pohlavní orgány, NS
D29 Nezhoubné novotvary mužských pohlavních orgánů
D290 Nezhoubný novotvar- pyj – penis
D291 Nezhoubný novotvar- předstojná žláza – prostata
D292 Nezhoubný novotvar- varle – testis
D293 Nezhoubný novotvar- nadvarle – epididymis
D294 Nezhoubný novotvar- šourek – scrotum
D297 Nezhoubný novotvar- jiné části mužských pohlavních orgánů
D299 Nezhoubný novotvar- mužský pohlavní orgán, NS
D30 Nezhoubný novotvar močových orgánů
D300 Nezhoubný novotvar- ledvina
D301 Nezhoubný novotvar- ledvinná pánvička – pelvis renalis
D302 Nezhoubný novotvar- močovod – ureter
D303 Nezhoubný novotvar- močový měchýř – vesica urinaria
D304 Nezhoubný novotvar- močová trubice – urethra
D307 Nezhoubný novotvar- jiné močové orgány
D309 Nezhoubný novotvar- močový orgán, NS
D31 Nezhoubný novotvar oka a očních adnex
D310 Nezhoubný novotvar- spojivka – conjunctiva
D311 Nezhoubný novotvar- rohovka – cornea
D312 Nezhoubný novotvar- sítnice- retina
D313 Nezhoubný novotvar- cévnatka – chorioidea
D314 Nezhoubný novotvar- řasnaté těleso – corpus ciliare
D315 Nezhoubný novotvar- slzná žláza a slzovod
D316 Nezhoubný novotvar- očnice – orbita, NS
D319 Nezhoubný novotvar- oko, NS
D32 Nezhoubný novotvar mozkomíšních plen
D320 Nezhoubný novotvar- mozkové pleny – meninges cerebri
D321 Nezhoubný novotvar- míšní pleny – meninges spinales
D329 Nezhoubný novotvar- meningy, NS
D33 Nezhoubný novotvar mozku a jiných částí centrální nervové soustavy
D330 Nezhoubný novotvar- mozek supratentoriální
D331 Nezhoubný novotvar- mozek infratentoriální
D332 Nezhoubný novotvar- mozek, NS
D333 Nezhoubný novotvar- mozkové nervy
D334 Nezhoubný novotvar- mícha
D337 Nezhoubný novotvar- jiné určené části centrální nervové soustavy
D339 Nezhoubný novotvar- centrální nervová soustava, NS
D34 Nezhoubný novotvar štítné žlázy
D35 Nezhoubný novotvar jiných a neurčených žláz s vnitřní sekrecí
D350 Nezhoubný novotvar- nadledvina – glandula suprarenalis (adrenalis)
D351 Nezhoubný novotvar- příštítná žláza – glandula parathyreoidea
D352 Nezhoubný novotvar- hypofýza – glandula pituitaria
D353 Nezhoubný novotvar- ductus craniopharyngealis
D354 Nezhoubný novotvar- epifýza – glandula pinealis
D355 Nezhoubný novotvar- karotické tělísko – glomus caroticum
D356 Nezhoubný novotvar- aortické tělísko a jiná paraganglia
D357 Nezhoubný novotvar- jiné určené žlázy s vnitřní sekrecí
D358 Nezhoubný novotvar- postižení více žláz s vnitřní sekrecí
D359 Nezhoubný novotvar- žláza s vnitřní sekrecí, NS
D36 Nezhoubný novotvar jiných a neurčených lokalizací
D360 Nezhoubný novotvar- mízní uzliny
D361 Nezhoubný novotvar- periferní nervy a autonomní nervová soustava
D367 Nezhoubný novotvar- jiné určené lokalizace
D369 Nezhoubný novotvar neurčené lokalizace
D37 Novotvar nejistého nebo neznámého chování dutiny ústní a trávicích orgánů
D370 Novotvar nejistého nebo neznámého chování- ret, dutina ústní a hltan
D371 Novotvar nejistého nebo neznámého chování- žaludek
D372 Novotvar nejistého nebo neznámého chování- tenké střevo
D373 Novotvar nejistého nebo neznámého chování- červovitý přívěsek
D374 Novotvar nejistého nebo neznámého chování- tlusté střevo
D375 Novotvar nejistého nebo neznámého chování- konečník
D376 Novotvar nejistého nebo neznámého chování- játra, žlučník a žlučovody
D377 Novotvar nejistého nebo neznámého chování- jiné trávicí orgány
D379 Novotvar nejistého nebo neznámého chování- trávicí orgán, NS
D38 Novotvary nejistého nebo neznámého chování stř.ucha a dýchacích a nitrohrudních orgánů
D380 Novotvar nejistého nebo neznámého chování- hrtan
D381 Novotvar nejistého nebo neznámého chování- průdušnice, průduška a plíce
D382 Novotvar nejistého nebo neznámého chování- pohrudnice – pleura
D383 Novotvar nejistého nebo neznámého chování- mezihrudí – mediastinum
D384 Novotvar nejistého nebo neznámého chování- brzlík – thymus
D385 Novotvar nejistého nebo neznámého chování- jiné respirační orgány
D386 Novotvar nejistého nebo neznámého chování- dýchací orgán, NS
D39 Novotvary nejistého nebo neznámého chování ženských pohlavních orgánů
D390 Novotvar nejistého nebo neznámého chování- děloha
D391 Novotvar nejistého nebo neznámého chování- vaječník
D392 Novotvar nejistého nebo neznámého chování- placenta
D397 Novotvar nejistého nebo neznámého chování- jiné ženské pohlavní orgány
D399 Novotvar nejistého nebo neznámého chování- ženský pohlavní orgán, NS
D40 Novotvar nejistého nebo neznámého chování mužských pohlavních orgánů
D400 Novotvar nejistého nebo neznámého chování- předstojná žláza – prostata
D401 Novotvar nejistého nebo neznámého chování- varle – testis
D407 Novotvar nejistého nebo neznámého chování- jiné mužské pohlavní orgány
D409 Novotvar nejistého nebo neznámého chování- mužský pohlavní orgán, NS
D41 Novotvar nejistého nebo neznámého chování močových orgánů
D410 Novotvar nejistého nebo neznámého chování- ledvina
D411 Novotvar nejistého nebo neznámého chování- ledvinná pánvička – pelvis renalis
D412 Novotvar nejistého nebo neznámého chování- močovod – ureter
D413 Novotvar nejistého nebo neznámého chování- močová trubice – urethra
D414 Novotvar nejistého nebo neznámého chování- močový měchýř – vesica urinaria
D417 Novotvar nejistého nebo neznámého chování- jiné močové orgány
D419 Novotvar nejistého nebo neznámého chování- močový orgán, NS
D42 Novotvar nejistého nebo neznámého chování mozkomíšních plen
D420 Novotvar nejistého nebo neznámého chování- mozkové pleny – meninges cerebri
D421 Novotvar nejistého nebo neznámého chování- míšní pleny – meninges spinales
D429 Novotvar nejistého nebo neznámého chování- mozkomíšní pleny – meninges, NS
D43 Novotvar nejistého nebo neznámého chování mozku a centrální nervové soustavy
D430 Novotvar nejistého nebo neznámého chování- mozek supratentoriální
D431 Novotvar nejistého nebo neznámého chování- mozek infratentoriální
D432 Novotvar nejistého nebo neznámého chování- mozek NS
D433 Novotvar nejistého nebo neznámého chování- mozkové nervy
D434 Novotvar nejistého nebo neznámého chování- mícha
D437 Novotvar nejistého nebo neznámého chování- jiné určené části centrální nervové soustavy
D439 Novotvar nejistého nebo neznámého chování- centrální nervová soustava, NS
D44 Novotvary nejistého nebo neznámého chování žláz s vnitřní sekrecí
D440 Novotvar nejistého nebo neznámého chování- štítná žláza – glandula thyroidea
D441 Novotvar nejistého nebo neznámého chování- nadledvina – glandula suprarenalis (adrenalis)
D442 Novotvar nejistého nebo neznámého chování- příštítná žláza – glandula parathyroidea
D443 Novotvar nejistého nebo neznámého chování- hypofýza – glandula pituitaria
D444 Novotvar nejistého nebo neznámého chování- ductus craniopharyngealis
D445 Novotvar nejistého nebo neznámého chování- epifýza – glandula pinealis
D446 Novotvar nejistého nebo neznámého chování- karotické tělísko – glomus caroticum
D447 Novotvar nejistého nebo neznámého chování- aortické tělísko a jiná paraganglia
D448 Novotvar nejistého nebo neznámého chování- postižení více žláz s vnitřní sekrecí
D449 Novotvar nejistého nebo neznámého chování- žláza s vnitřní sekrecí, NS
D45 Polycythaemia vera
D46 Myelodysplastické syndromy
D460 Refraktorní anémie bez sideroblastů
D461 Refraktorní anémie se sideroblasty
D462 Refraktorní anémie s přebytkem blastů
D463 Refraktorní anémie s přebytkem blastů s transformacemi
D464 Refraktorní anémie, NS
D467 Jiné myelodysplastické syndromy
D469 Myelodysplastický syndrom, NS
D47 Jiné novotvary nejistého nebo neznámého chování mízní, krvetvorné a příbuzné tkáně
D470 Novotvary nejistého a neznámého chování z histiocytů a kmenových buněk
D471 Chronická myeloproliferativní nemoc
D472 Monoklonální gamapatie
D473 Esenciální (hemoragická) trombocytémie
D477 Jiné specifik.nádory nejistého nebo neznámého chování, mízní, hematopoet.a příbuz.tkáně
D479 Nádory nejistého nebo neznámého chování mízní, hematopoetické a příbuzné tkáně NS
D48 Novotvary nejistého nebo neznámého chování jiných a neurčených lokalizací
D480 Novotvar nejistého nebo neznámého chování- kost a kloubní chrupavka
D481 Novotvar nejistého nebo neznámého chování- pojivová a jiná měkká tkáň
D482 Novotvar nejistého nebo neznámého chování- periferní nervy a autonomní nervová soustava
D483 Novotvar nejistého nebo neznámého chování- retroperitoneum
D484 Novotvar nejistého nebo neznámého chování- peritoneum
D485 Novotvar nejistého nebo neznámého chování- kůže
D486 Novotvar nejistého nebo neznámého chování- prs
D487 Novotvar nejistého nebo neznámého chování- jiné určené lokalizace
D489 Nádory nejistého nebo neznámého chování NS
D50 Anémie z nedostatku železa
D500 Sekundární (chronická) a po ztrátě krevní z nedostatku železa
D501 Sideropenická dysfagie
D508 Jiné anémie z nedostatku železa
D509 Anémie z nedostatku železa, NS
D51 Anémie z nedostatku vitaminu B12
D510 Anémie z nedostatku vitaminu B12 způsobená nedostatkem vnitřního faktoru
D511 Anémie z nedostatku vitaminu B12 způsobená selektivní malabsorbcí vitam.B12 s proteinurií
D512 Nedostatek transcobalaminu II.
D513 Jiná nutriční anémie z nedostatku vitaminu B12
D518 Jiné anémie z nedostatku vitaminu B12
D519 Anémie z nedostatku vitaminu B12, NS
D52 Anémie z nedostatku kyseliny listové
D520 Nutriční anémie z nedostatku kyseliny listové
D521 Anémie z nedostatku kyseliny listové, vyvolaná léky
D528 Jiné anémie z nedostatku kyseliny listové
D529 Anémie z nedostatku kyseliny listové, NS
D53 Jiné nutriční anémie
D530 Anémie z nedostatku proteinů
D531 Jiné megaloblastické anémie nezařaditelné jinam
D532 Anémie z nedostatku vitamínu C
D538 Jiné určené nutriční anémie
D539 Nutriční anémie NS
D55 Anémie způsobená poruchami enzymů
D550 Anémie způsobená nedostatkem glukoso-6-fosfátdehydrogenázy [G-6-PD]
D551 Anémie způsobená jinými poruchami metabolismu glutathionu
D552 Anémie způsobená poruchami glykolytických enzymů
D553 Anémie způsobená poruchami metabolismu nukleotidů
D558 Jiné anémie způsobené poruchami enzymů
D559 Anémie způsobená poruchou enzymu, NS
D56 Thalasémie
D560 Alfa thalasémie
D561 Beta thalasémie
D562 Delta – beta thalasémie
D563 Thalasémický typ
D564 Dědičná persistence fetálního hemoglobinu [HPFH]
D568 Jiné thalasémie
D569 Thalasémie, NS
D57 Srpkovité poruchy
D570 Srpkovitá anémie s krizí
D571 Srpkovitá anémie bez krize
D572 Zdvojené heterozygotní poruchy srpkovatění
D573 Další typy srpkovité anémie
D578 Jiné srpkovité poruchy
D58 Jiné dědičné hemolytické anémie
D580 Dědičná sférocytóza
D581 Dědičná eliptocytóza
D582 Jiné hemoglobinopatie
D588 Jiné určené dědičné hemolytické anémie
D589 Dědičná hemolytická anémie, NS
D59 Získané hemolytické anémie
D590 Autoimunní hemolytická anémie vyvolaná léky
D591 Jiné autoimunní hemolytické anémie
D592 Neautoimunní hemolytická anémie vyvolaná léky
D593 Hemolyticko-uremický syndrom
D594 Jiné neautoimunní hemolytické anémie
D595 Paroxysmální noční hemoglobinurie [Marchiafava-Micheli]
D596 Hemoglobinurie způsobená hemolýzou z jiných vnějších příčin
D598 Jiné získané hemolytické anémie
D599 Získaná hemolytická anémie, NS
D60 Získaná čistá aplasie červených krvinek [erytroblastopenie]
D600 Chronická získaná čistá aplasie červených krvinek
D601 Přechodná získaná čistá aplasie červených krvinek
D608 Jiná získaná čistá aplasie červených krvinek
D609 Získaná čistá aplasie červených krvinek, NS
D61 Jiné aplastické anémie
D610 Konstituční aplastická anémie
D611 Aplastická anémie vyvolaná léky
D612 Aplastická anémie způsobená jinými zevními příčinami
D613 Idiopatická aplastická anémie
D618 Jiné určené aplastické anémie
D619 Aplastická anémie, NS
D62 Akutní posthemorragická anémie
D63 Anémie při chronických nemocech zařazených jinde
D630 Anémie při onemocněních novotvary (C00-D48+)
D638 Anémie při jiných chronických nemocech zařazených jinde
D64 Jiné anémie
D640 Dědičná sideroblastická anémie
D641 Sekundární sideroblastická anémie způsobená nemocí
D642 Sekundární sideroblastická anémie způsobená léky a jedy
D643 Jiné sideroblastické anémie
D644 Vrozená dyserytropoetická anémie
D648 Jiné určené anémie
D649 Anémie, NS
D65 Diseminovaná intravaskulární koagulace [Defibrinační syndrom]
D66 Dědičný nedostatek faktoru VIII
D67 Dědičný nedostatek faktoru IX
D68 Jiné vady koagulace
D680 Von Willebrandova nemoc
D681 Dědičný nedostatek faktoru XI
D682 Dědičný nedostatek jiných koagulačních faktorů
D683 Krvácivé stavy způsobené cirkulujícími antikoagulancii
D684 Získaný nedostatek koagulačních faktorů
D688 Jiné určené vady koagulace
D689 Vada koagulace, NS
D69 Purpura a jiné krvácivé stavy
D690 Alergická purpura
D691 Kvalitativní poruchy trombocytů
D692 Jiné netrombocytopenické purpury
D693 Idiopatická trombocytopenická purpura
D694 Jiná primární trombocytopenie
D695 Sekundární trombocytopenie
D696 Trombocytopenie, NS
D698 Jiné určené krvácivé stavy
D699 Krvácivý stav, NS
D70 Agranulocytóza
D71 Funkční poruchy polymorfonukleárních neutrofilů (granulocytů)
D72 Jiné poruchy bílých krvinek
D720 Genetické anomalie leukocytů
D721 Eozinofilie
D728 Jiné určené poruchy bílých krvinek
D729 Porucha bílých krvinek, NS
D73 Nemoci sleziny
D730 Hyposplenismus
D731 Hypersplenismus
D732 Chronická kongestivní splenomegalie
D733 Absces sleziny
D734 Cysta sleziny
D735 Infarkt sleziny
D738 Jiné nemoci sleziny
D739 Nemoc sleziny, NS
D74 Methemoglobinémie
D740 Vrozená methemoglobinémie
D748 Jiné methemoglobinémie
D749 Methemoglobinémie, NS
D75 Jiné nemoci krve a krvetvorných orgánů
D750 Rodinná erytrocytóza
D751 Sekundární polycytémie
D752 Esenciální trombocytóza
D758 Jiné určené nemoci krve a krvetvorných orgánů
D759 Nemoc krve a krvetvorných orgánů, NS
D76 Některé nemoci postihující lymforetikulární tkáň a retikulohistiocytární systém
D760 Histiocytóza z Langerhansových buněk nezařaditelná jinam
D761 Hemofagocytární lymfohistiocytóza
D762 Hemofagocytární syndrom, spojený s infekcí
D763 Jiné histiocytární syndromy
D77 Jiné poruchy krve a krvetvorných orgánů u nemocí zařazených jinde
D80 Imunodeficience s převahou poruch protilátek
D800 Dědičná hypogamaglobulinémie
D801 Hypogamaglobulinémie rodinně se nevyskytující
D802 Selektivní defekt imunoglobulinu A [IgA]
D803 Selektivní defekt podtříd imunoglobulinu G [IgG]
D804 Selektivní defekt imunoglobulinu M [IgM]
D805 Imunodeficience se zvýšením imunoglobulinu M [IgM]
D806 Imunodeficience s téměř normálními imunoglobuliny nebo hyperimunoglobulinémií
D807 Přechodná hypogamaglobulinémie v dětství
D808 Jiné imunodeficience s převahou poruch protilátek
D809 Imunodeficience s převahou poruch protilátek, NS
D81 Kombinované poruchy imunity
D810 Těžké kombinované imunodeficience [SCID] s retikulární dysgenezí
D811 Těžké kombinované imunodeficience [SCID] s nízkými počty T a B buněk
D812 Těžké kombinované imunodeficience [SCID] s nízkým nebo normálním počtem B buněk
D813 Nedostatek adenosindeaminázy [ADA]
D814 Nezelofův syndrom
D815 Nedostatek purinnukleosid. fosforylázy (PNP)
D816 Defekt exprese hlavního histokompatibilního komplexu (MHC) I. třídy
D817 Defekt exprese hlavního histokompatibilního komplexu (MHC) II. třídy
D818 Jiné kombinované poruchy imunity
D819 Kombinovaná porucha imunity, NS
D82 Imunodeficience spojené s jinými velkými poruchami
D820 Syndrom Wiskottův – Aldrichův
D821 Di Georgeův syndrom
D822 Imunodeficience s dysproporčním trpaslictvím
D823 Imunodeficience provázející dědičnou chybnou odpověď na virus Epstein-Barr [EBV]
D824 Syndrom hyperimunoglobulinémie E [IgE]
D828 Jiné imunodeficience spojené s velkými poruchami nezařaditelné jinam
D829 Imunodeficience spojená s velkými poruchami, NS
D83 Běžná variabilní imunodeficience (CVID)
D830 Běžná variabilní imunodeficience s převahou abnormalit v počtu a funkci B buněk
D831 Běžná variabilní imunodeficience s převahou imunoregulačních poruch T buněk
D832 Běžná variabilní imunodeficience s autoprotilátkami proti B nebo T buňkám
D838 Jiné běžné variabilní imunodeficience
D839 Běžná variabilní imunodeficience, NS
D84 Jiné poruchy imunity
D840 Defekt leukocytárního funkčního antigenu 1 [LFA-1]
D841 Defekt v systému komplementu
D848 Jiné specifikovatelné imunodeficience
D849 Imunodeficience, NS
D86 Sarkoidóza – sarcoidosis
D860 Sarkoidóza plic
D861 Sarkoidóza mízních uzlin
D862 Sarkoidóza plic se sarkoidózou mízních uzlin
D863 Sarkoidóza kůže
D868 Sarkoidóza jiných a kombinovaných lokalizací
D869 Sarkoidóza, NS
D89 Jiné poruchy imunitního mechanismu jinde nezařazené
D890 Polyklonální hypergamaglobulinémie
D891 Kryoglobulinémie
D892 Hypergamaglobulinémie, NS
D898 Jiné poruchy mechanismů imunity nezařaditelné jinam
D899 Porucha týkající se mechanismů imunity, NS
E00 Vrozený syndrom z jodové karence
E000 Vrozený syndrom z jodové karence, neurologický typ
E001 Vrozený syndrom z jodové karence, myxedémový typ
E002 Vrozený syndrom z jodové karence, smíšený typ
E009 Vrozený syndrom z jodové karence, NS
E01 Poruchy štítné žlázy a příbuzné stavy spojené s jodovou karencí
E010 Difúzní (endemická) struma z jodové karence
E011 Mnohauzlová (endemická) struma z jodové karence
E012 Struma (endemická) z jodové karence, NS
E018 Jiné poruchy štítné žlázy a příbuzné stavy spojené s jodovou karencí
E02 Subklinická hypotyreóza z jodové karence
E03 Jiná hypotyreóza
E030 Vrozená hypotyreóza s difúzní strumou
E031 Vrozená hypotyreóza bez strumy
E032 Hypotyreóza způsobená léky a jinými zevními látkami
E033 Poinfekční hypotyreóza
E034 Získaná atrofie štítné žlázy
E035 Myxedémové koma
E038 Jiná určená hypotyreóza
E039 Hypotyreóza, NS
E04 Jiná netoxická struma
E040 Difúzní netoxická struma
E041 Struma netoxická jednouzlová
E042 Struma netoxická mnohauzlová
E048 Jiná určená netoxická struma
E049 Netoxická struma, NS
E05 Tyreotoxikóza (Hypertyreóza)
E050 Tyreotoxikóza s difúzní strumou
E051 Tyreotoxikóza s toxickým tyreoidálním uzlíkem
E052 Tyreotoxikóza s toxickou mnohauzlovou strumou
E053 Tyreotoxikóza z ektopické tyreoidní tkáně
E054 Tyreotoxikóza uměle vyvolaná
E055 Tyreoidní krize nebo bouře
E058 Jiná tyreotoxikóza se strumou nebo bez ní
E059 Tyreotoxikóza NS
E06 Thyreoiditis – zánět štítné žlázy
E060 Akutní thyreoiditis
E061 Subakutní thyreoiditis
E062 Chronická thyreoiditis s přechodnou tyreotoxikózou
E063 Autoimunní thyreoiditis
E064 Thyreoiditis způsobená léky
E065 Jiná chronická thyreoditis
E069 Thyreoiditis, NS
E07 Jiné poruchy štítné žlázy
E070 Hypersekrece kalcitoninu
E071 Dyshormogenetická struma
E078 Jiné určené poruchy štítné žlázy
E079 Poruchy štítné žlázy, NS
E10 Diabetes mellitus závislý na insulinu
E100 S komatem
E101 S ketoacidózou
E102 S ledvinovými komplikacemi
E103 S očními komplikacemi
E104 S neurologickými komplikacemi
E105 S periferními oběhovými komplikacemi
E106 S jinými určenými komplikacemi
E107 S mnohočetnými komplikacemi
E108 S neurčenými komplikacemi
E109 Bez komplikací
E11 Diabetes mellitus nezávislý na insulinu
E110 S komatem
E111 S ketoacidózou
E112 S ledvinovými komplikacemi
E113 S očními komplikacemi
E114 S neurologickými komplikacemi
E115 S periferními oběhovými komplikacemi
E116 S jinými určenými komplikacemi
E117 S mnohočetnými komplikacemi
E118 S neurčenými komplikacemi
E119 Bez komplikací
E12 Diabetes mellitus spojený s podvýživou
E120 S komatem
E121 S ketoacidózou
E122 S ledvinovými komplikacemi
E123 S očními komplikacemi
E124 S neurologickými komplikacemi
E125 S periferními oběhovými komplikacemi
E126 S jinými určenými komplikacemi
E127 S mnohočetnými komplikacemi
E128 S neurčenými komplikacemi
E129 Bez komplikací
E13 Jiný určený diabetes mellitus
E130 S komatem
E131 S ketoacidózou
E132 S ledvinovými komplikacemi
E133 S očními komplikacemi
E134 S neurologickými komplikacemi
E135 S periferními oběhovými komplikacemi
E136 S jinými určenými komplikacemi
E137 S mnohočetnými komplikacemi
E138 S neurčenými komplikacemi
E139 Bez komplikací
E14 Neurčený diabetes mellitus
E140 S komatem
E141 S ketoacidózou
E142 S ledvinovými komplikacemi
E143 S očními komplikacemi
E144 S neurologickými komplikacemi
E145 S periferními oběhovými komplikacemi
E146 S jinými určenými komplikacemi
E147 S mnohočetnými komplikacemi
E148 S neurčenými komplikacemi
E149 Bez komplikací
E15 Nediabetické hypoglykemické koma
E16 Jiné poruchy vnitřní sekrece slinivky břišní
E160 Hypoglykémie bez komatu, způsobená léky
E161 Jiná hypoglykémie
E162 Hypoglykémie, NS
E163 Zvýšená sekrece glukagonu
E168 Jiné určené poruchy vnitřní sekrece slinivky břišní
E169 Poruchy vnitřní sekrece slinivky břišní NS
E20 Hypoparatyreóza
E200 Idiopatická hypoparatyreóza
E201 Pseudohypoparatyreóza
E208 Jiná hypoparatyreóza
E209 Hypoparatyreóza, NS
E21 Hyperparatyreóza a jiné nemoci příštítných tělísek – paratyreoidey
E210 Primární hyperparatyreóza
E211 Sekundární hyperparatyreóza nezařaditelná jinam
E212 Jiná hyperparatyreóza
E213 Hyperparatyreóza, NS
E214 Jiné určené poruchy příštítné žlázy (příštítných tělísek)
E215 Porucha příštítných tělísek – paratyreoidey, NS
E22 Hyperfunkce hypofýzy – glandulae pituitariae – podvěsku mozkového
E220 Akromegalie a pituitární gigantismus
E221 Hyperprolaktinémie
E222 Syndrom nepřiměřené sekrece antidiuretického hormonu
E228 Jiná hyperfunkce hypofýzy
E229 Hyperfunkce hypofýzy, NS
E23 Hypofunkce a jiné poruchy hypofýzy
E230 Hypopituitarismus
E231 Hypopituitarismus vyvolaný léky
E232 Diabetes insipidus
E233 Hypothalamická dysfunkce nezařaditelná jinam
E236 Jiné poruchy podvěsku mozkového
E237 Poruchy podvěsku mozkového NS
E24 Cushingův syndrom
E240 Cushingův syndrom závislý na hypofýze
E241 Nelsonův syndrom
E242 Cushingův syndrom způsobený léčivy
E243 Ektopický syndrom ACTH
E244 Pseudo-Cushingův syndrom navozený alkoholem
E248 Jiný Cushingův syndrom
E249 Cushingův syndrom NS
E25 Adrenogenitální poruchy
E250 Vrozené adrenogenitální poruchy spojené s nedostatkem enzymů
E258 Jiné adrenogenitální poruchy
E259 Adrenogenitální porucha, NS
E26 Hyperaldosteronismus
E260 Primární hyperaldosteronismus
E261 Sekundární hyperaldosteronismus
E268 Jiný hyperaldosteronismus
E269 Hyperaldosteronismus, NS
E27 Jiné poruchy nadledviny – glandulae suprarenalis
E270 Jiná zvýšená aktivita kůry nadledvin
E271 Primární insuficience kůry nadledvin
E272 Addisonská krize
E273 Insuficience kůry nadledvin způsobená léčivy
E274 Jiná a neurčená adrenokortikální insuficience
E275 Hyperfunkce dřeně nadledvin
E278 Jiné určené poruchy nadledviny
E279 Porucha nadledviny, NS
E28 Ovariální dysfunkce – poruchy činnosti vaječníků
E280 Přebytek estrogenu
E281 Jiná ovariální hyperfunkce
E282 Syndrom polycystických vaječníků
E283 Primární selhání vaječníků
E288 Jiná ovariální dysfunkce
E289 Ovariální dysfunkce, NS
E29 Testikulární dysfunkce – poruchy činnosti varlat
E290 Testikulární hyperfunkce
E291 Testikulární hypofunkce
E298 Jiná testikulární dysfunkce
E299 Testikulární dysfunkce, NS
E30 Poruchy puberty – pohlavního dospívání – nezařaditelné jinam
E300 Opožděná puberta
E301 Předčasná puberta
E308 Jiné poruchy puberty
E309 Poruchy puberty, NS
E31 Polyglandulární dysfunkce
E310 Autoimunní polyglandulární selhání
E311 Polyglandulární hyperfunkce
E318 Jiná polyglandulární dysfunkce
E319 Polyglandulární dysfunkce, NS
E32 Nemoci thymu – brzlíku
E320 Přetrvávající hyperplazie thymu – hyperplasia thymi persistens
E321 Absces thymu
E328 Jiné nemoci thymu
E329 Nemoc thymu, NS
E34 Jiné endokrinní poruchy
E340 Karcinoidní syndrom
E341 Jiná hypersekrece střevních hormonů
E342 Ektopická sekrece hormonů, nezařaditelná jinam
E343 Trpaslictví nezařaditelné jinam
E344 Konstitucionální vysoká postava
E345 Syndrom resistence na androgeny
E348 Jiné určené endokrinní poruchy
E349 Endokrinní porucha, NS
E35 Poruchy žláz s vnitřní sekrecí při nemocech zařazených jinde
E350 Poruchy štítné žlázy při nemocech zařazených jinde
E351 Poruchy nadledvin při nemocech zařazených jinde
E358 Poruchy jiných žláz s vnitřní sekrecí při nemocech zařazených jinde
E40 Kvashiorkor
E41 Nutriční marasmus
E42 Marasmický kvashiorkor
E43 Nespecifikovaná těžká protein-energetická podvýživa
E44 Protein – energetická podvýživa středního a lehkého stupně
E440 Mírná (střední) protein – energetická podvýživa
E441 Lehká protein – energetická podvýživa
E45 Opožděný vývoj následující po protein-energetické podvýživě
E46 Neurčená podvýživa
E50 Karence vitaminu A
E500 Karence vitaminu A s xerózou spojivky
E501 Karence vitaminu A s Bitotovou skvrnou a xerózou spojivky
E502 Karence vitaminu A s xerózou rohovky
E503 Karence vitaminu A s ulcerací rohovky a xerózou
E504 Karence vitaminu A s keratomalacií
E505 Karence vitaminu A se šeroslepostí
E506 Karence vitaminu A s xeroftalmickými jizvami rohovky
E507 Jiné oční projevy karence vitaminu A
E508 Jiné projevy karence vitaminu A
E509 Karence vitaminu A, NS
E51 Karence thiaminu
E511 Beri – beri
E512 Wernickeova encefalopatie
E518 Jiné projevy karence thiaminu
E519 Karence thiaminu, NS
E52 Karence niacinu (pellagra)
E53 Karence jiných vitaminů skupiny B
E530 Karence riboflavinu
E531 Karence pyridoxinu
E538 Karence jiných určených vitaminů skupiny B
E539 Karence B vitaminu, NS
E54 Karence kyseliny askorbové
E55 Karence vitaminu D
E550 Křivice, aktivní
E559 Karence vitaminu D, NS
E56 Jiná karence vitaminů
E560 Karence vitaminu E
E561 Karence vitaminu K
E568 Karence jiných vitaminů
E569 Karence vitaminu, NS
E58 Nutriční karence kalcia
E59 Nutriční karence selénu
E60 Nutriční karence zinku
E61 Karence jiných prvků potravy
E610 Karence mědi
E611 Karence železa
E612 Karence magnezia
E613 Karence manganu
E614 Karence chromu
E615 Karence molybdenu
E616 Karence vanadu
E617 Karence více prvků potravy
E618 Karence jiných určených prvků potravy
E619 Karence prvků potravy, NS
E63 Jiné nutriční karence
E630 Karence esenciálních mastných kyselin [EFA]
E631 Nerovnováha složek přijímané potravy
E638 Jiné určené nutriční karence
E639 Nutriční karence, NS
E64 Následky podvýživy a jiných nutričních karencí
E640 Následky protein-energetické podvýživy
E641 Následky karence vitaminu A
E642 Následky karence vitaminu C
E643 Následky křivice
E648 Následky jiných nutričních karencí
E649 Následky neurčené nutriční karence
E65 Lokalizovaná adipozita
E66 Obezita – otylost
E660 Obezita způsobená nadměrným příjmem kalorií
E661 Obezita způsobená léky
E662 Extrémní obezita s alveolární hypoventilací
E668 Jiná obezita
E669 Obezita, NS
E67 Jiné hyperalimentace
E670 Hypervitaminóza A
E671 Hyperkarotenémie
E672 Syndrom přebytku vitaminu B6
E673 Hypervitaminóza D
E678 Jiná určená hyperalimentace
E68 Následky hyperalimentace
E70 Poruchy metabolismu aromatických aminokyselin
E700 Klasická fenylketonurie
E701 Jiné hyperfenylalaninémie
E702 Poruchy metabolismu tyrosinu
E703 Albinismus
E708 Jiné poruchy metabolismu aromatických aminokyselin
E709 Poruchy metabolismu aromatických aminokyselin, NS
E71 Poruchy metabolismu aminokyselin s rozvětveným řetězcem a metabolismu mastných kyselin
E710 Nemoc javorového sirupu (Leucinóza)
E711 Jiné poruchy metabolismu aminokyselin s rozvětveným řetězcem
E712 Porucha metabolismu aminokyselin s rozvětveným řetězcem, NS
E713 Poruchy metabolismu mastných kyselin
E72 Jiné poruchy metabolismu aminokyselin
E720 Poruchy transportu aminokyselin
E721 Poruchy metabolismu aminokyselin nesoucích síru
E722 Poruchy metabolismu cyklu močoviny
E723 Poruchy metabolismu lysinu a hydroxylysinu
E724 Poruchy metabolismu ornithinu
E725 Poruchy metabolismu glycinu
E728 Jiné určené poruchy metabolismu aminokyselin
E729 Poruchy metabolismu aminokyselin, NS
E73 Laktózová intolerance
E730 Vrozený nedostatek laktázy
E731 Sekundární nedostatek laktázy
E738 Jiná laktózová intolerance
E739 Laktózová intolerance, NS
E74 Jiné poruchy metabolismu uhlovodanů
E740 Porucha ukládání glykogenu
E741 Poruchy metabolismu fruktózy
E742 Poruchy metabolismu galaktózy
E743 Jiné poruchy střevní absorbce uhlohydrátů
E744 Poruchy metabolismu pyrohroznanů a glukoneogenezy
E748 Jiné určené poruchy metabolismu uhlovodanů
E749 Poruchy metabolismu uhlovodanů, NS
E75 Poruchy metabolismu sfingolipidů a jiné poruchy ukládání lipidů
E750 Gangliosidóza GM2
E751 Jiná gangliosidóza
E752 Jiná sfingolipidóza
E753 Sfingolipidóza, NS
E754 Neuronální ceroidní lipofuscinóza (NCL)
E755 Jiné poruchy ukládání lipidů
E756 Porucha ukládání lipidů, NS
E76 Poruchy metabolismu glykosaminoglykanu
E760 Mukopolysacharidóza, typu I
E761 Mukopolysacharidóza, typ II
E762 Jiné mukopolysacharidózy
E763 Mukopolysacharidóza NS
E768 Jiné poruchy metabolismu glykosaminoglykanu
E769 Porucha metabolismu glykosaminoglykanu, NS
E77 Poruchy metabolismu glykoproteinů
E770 Poruchy v potranslační modifikaci lysozomálních enzymů
E771 Vady v odbourávání glykoproteinů
E778 Jiné poruchy metabolismu glykoproteinů
E779 Poruchy metabolismu glykoproteinů, NS
E78 Poruchy metabolismu lipoproteinů a jiné lipidémie
E780 Čistá hypercholesterolémie
E781 Čistá hyperglyceridémie
E782 Smíšená hyperlipidémie
E783 Hyperchylomikronémie
E784 Jiná hyperlipidémie
E785 Hyperlipidémie, NS
E786 Nedostatek lipoproteinu
E788 Jiné poruchy metabolismu lipoproteinů
E789 Porucha metabolismu lipoproteinů, NS
E79 Poruchy metabolismu purinu a pyrimidinu
E790 Hyperurikémie bez známek zánětlivé artritidy a tofů
E791 Leschův-Nyhanův syndrom
E798 Jiné poruchy metabolismu purinu a pyrimidinu
E799 Porucha metabolismu purinu a pyrimidinu, NS
E80 Poruchy metabolismu porfyrinu a bilirubinu
E800 Dědičná erytropoetická porfyrie
E801 Porfyria cutanea tarda
E802 Jiná porfyrie
E803 Vady katalázy a peroxydázy
E804 Gilbertův syndrom
E805 Griglerův-Najjarův syndrom
E806 Jiné poruchy metabolismu bilirubinu
E807 Poruchy metabolismu bilirubinu, NS
E83 Poruchy metabolismu minerálů
E830 Poruchy metabolismu mědi
E831 Poruchy metabolismu železa
E832 Poruchy metabolismu zinku
E833 Poruchy metabolismu fosforu
E834 Poruchy metabolismu magnezia
E835 Poruchy metabolismu kalcia
E838 Jiné poruchy metabolismu minerálů
E839 Poruchy metabolismu minerálů, NS
E84 Cystická fibróza
E840 Cystická fibróza s plicními projevy
E841 Cystická fibróza se střevními projevy
E848 Cystická fibróza s jinými projevy
E849 Cystická fibróza, NS
E85 Amyloidóza
E850 Rodinně – dědičná amyloidóza bez neuropatie
E851 Rodinně – dědičná neuropatická amyloidóza
E852 Rodinně – dědičná amyloidóza, NS
E853 Sekundární systémová amyloidóza
E854 Orgánově ohraničená amyloidóza
E858 Jiná určená amyloidóza
E859 Amyloidóza, NS
E86 Snížení objemu plazmy nebo extracelulární tekutiny
E87 Jiné poruchy tekutin, elektrolytů a acidobasické rovnováhy
E870 Hyperosmolalita a hypernatrémie
E871 Hypoosmolalita a hyponatrémie
E872 Acidóza
E873 Alkalóza
E874 Smíšená porucha acidobasické rovnováhy
E875 Hyperkalémie
E876 Hypokalémie
E877 Přetížení tekutinami
E878 Jiné poruchy rovnováhy elektrolytů a tekutin, nezařazené jinde
E88 Jiné poruchy metabolismu
E880 Poruchy metabolismu plasma – proteinů nezařazené jinde
E881 Lipodystrofie, nezařazená jinde
E882 Lipomatosa, nezařazená jinde
E888 Jiné určené poruchy metabolismu
E889 Poruchy metabolismu, NS
E89 Metabolické a endokrinní poruchy po operačních a jiných zákrocích nezařaditelné jinam
E890 Hypotyreóza po operačních a jiných zákrocích
E891 Hypoinsulinémie po operačních a jiných zákrocích
E892 Hypoparatyreóza po operačních a jiných zákrocích
E893 Hypopituitarismus po operačních a jiných zákrocích
E894 Ovariální selhání po operačních a jiných zákrocích
E895 Testikulární hypofunkce po operačních a jiných zákrocích
E896 Hypofunkce kůry (dřeně) nadledvin po operačním nebo jiném zákroku
E898 Jiné endokrinní a metabolické poruchy po operačních a jiných zákrocích
E899 Metabolická a endokrinní porucha po operačním nebo jiném zákroku, NS
E90 Poruchy výživy a přeměny látek při nemocech zařazených jinde
F00 Demence u Alzheimerovy nemoci (G30.-+)
F000 Demence u Alzheimerovy nemoci s časným začátkem (G30.0+)
F001 Demence u Alzheimerovy nemoci s pozdním začátkem (G30.1+)
F002 Demence u Alzheimerovy nemoci, atypického nebo smíšeného typu (G30.8+)
F009 Demence u Alzheimerovy nemoci, NS (G30.9+)
F01 Vaskulární demence
F010 Vaskulární demence s akutním začátkem
F011 Multiinfarktová demence
F012 Subkortikální vaskulární demence
F013 Smíšená kortikální a subkortikální vaskulární demence
F018 Jiné vaskulární demence
F019 Vaskulární demence, NS
F02 Demence u jiných nemocí zařazených jinde
F020 Demence u Pickovy choroby (G31.0+)
F021 Demence u Creutzfeldt-Jakobovy nemoci (A81.0+)
F022 Demence u Huntingtonovy nemoci (G10+)
F023 Demence u Parkinsonovy nemoci (G20+)
F024 Demence u onemocnění virem lidské imunodeficience [HIV] (B22.0+)
F028 Demence u jiných určených nemocí, zařazených jinde
F03 Neurčená demence
F04 Organický amnestický syndrom,který nebyl vyvolán alkoholem nebo jinými psychoaktiv.látkami
F05 Delirium, které není vyvolané alkoholem nebo jinými psychoaktivními látkami
F050 Delirium, které nenasedá na demenci, takto popsané
F051 Delirium, nasedající na demenci
F058 Jiné delirium
F059 Delirium, NS
F06 Jiné duševní poruchy, způsobené poškozením mozku, jeho dysfunkcí a somatickou nemocí
F060 Organická halucinóza
F061 Organická katatonní porucha
F062 Organická porucha s bludy (podobná schizofrenii)
F063 Organické poruchy nálady (afektivní)
F064 Organická úzkostná porucha
F065 Organická dissociativní porucha
F066 Organická emoční labilita (astenie)
F067 Lehká porucha poznávání
F068 Jiné určené duševní poruchy způsobené poškozením a dysfunkcí mozku a somatickou nemocí
F069 Neurčená duševní porucha, způsobená poškozením a dysfunkcí mozku a somatickou nemocí
F07 Poruchy osobnosti a chování způsobené onemocněním, poškozením a dysfunkcí mozku
F070 Organická porucha osobnosti
F071 Postencefalitický syndrom
F072 Postkomoční syndrom
F078 Jiné organické poruchy osobnosti a chování způs.onemocněním, poškozením a dysfunkcí mozku
F079 Organic.poruchy osobnosti a chování nespecifikované způs.onemoc., poškoz.a dysfunkcí mozku
F09 Neurčená organická nebo symptomatická duševní porucha
F10 Poruchy duševní a poruchy chování způsobené uživáním alkoholu
F100 Akutní intoxikace
F101 Škodlivé použití
F102 Syndrom závislosti
F103 Odvykací stav
F104 Odvykací stav s deliriem
F105 Psychotická porucha
F106 Amnestický syndrom
F107 Psychotická porucha reziduální a s pozdním nástupem
F108 Jiné duševní poruchy a poruchy chování
F109 Neurčené duševní poruchy a poruchy chování
F11 Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním opioidů
F110 Akutní intoxikace
F111 Škodlivé použití
F112 Syndrom závislosti
F113 Odvykací stav
F114 Odvykací stav s deliriem
F115 Psychotická porucha
F116 Amnestický syndrom
F117 Psychotická porucha reziduální a s pozdním nástupem
F118 Jiné duševní poruchy a poruchy chování
F119 Neurčené duševní poruchy a poruchy chování
F12 Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním kanabinoidů
F120 Akutní intoxikace
F121 Škodlivé použití
F122 Syndrom závislosti
F123 Odvykací stav
F124 Odvykací stav s deliriem
F125 Psychotická porucha
F126 Amnestický syndrom
F127 Psychotická porucha reziduální a s pozdním nástupem
F128 Jiné duševní poruchy a poruchy chování
F129 Neurčené duševní poruchy a poruchy chování
F13 Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním sedativ nebo hypnotik
F130 Akutní intoxikace
F131 Škodlivé použití
F132 Syndrom závislosti
F133 Odvykací stav
F134 Odvykací stav s deliriem
F135 Psychotická porucha
F136 Amnestický syndrom
F137 Psychotická porucha reziduální a s pozdním nástupem
F138 Jiné duševní poruchy a poruchy chování
F139 Neurčené duševní poruchy a poruchy chování
F14 Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním kokainu
F140 Akutní intoxikace
F141 Škodlivé použití
F142 Syndrom závislosti
F143 Odvykací stav
F144 Odvykací stav s deliriem
F145 Psychotická porucha
F146 Amnestický syndrom
F147 Psychotická porucha reziduální a s pozdním nástupem
F148 Jiné duševní poruchy a poruchy chování
F149 Neurčené duševní poruchy a poruchy chování
F15 Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním jiných stimulancií, včetně kofeinu
F150 Akutní intoxikace
F151 Škodlivé použití
F152 Syndrom závislosti
F153 Odvykací stav
F154 Odvykací stav s deliriem
F155 Psychotická porucha
F156 Amnestický syndrom
F157 Psychotická porucha reziduální a s pozdním nástupem
F158 Jiné duševní poruchy a poruchy chování
F159 Neurčené duševní poruchy a poruchy chování
F16 Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním halucinogenů
F160 Akutní intoxikace
F161 Škodlivé použití
F162 Syndrom závislosti
F163 Odvykací stav
F164 Odvykací stav s deliriem
F165 Psychotická porucha
F166 Amnestický syndrom
F167 Psychotická porucha reziduální a s pozdním nástupem
F168 Jiné duševní poruchy a poruchy chování
F169 Neurčené duševní poruchy a poruchy chování
F17 Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním tabáku
F170 Akutní intoxikace
F171 Škodlivé použití
F172 Syndrom závislosti
F173 Odvykací stav
F174 Odvykací stav s deliriem
F175 Psychotická porucha
F176 Amnestický syndrom
F177 Psychotická porucha reziduální a s pozdním nástupem
F178 Jiné duševní poruchy a poruchy chování
F179 Neurčené duševní poruchy a poruchy chování
F18 Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním prchavých rozpustidel
F180 Akutní intoxikace
F181 Škodlivé použití
F182 Syndrom závislosti
F183 Odvykací stav
F184 Odvykací stav s deliriem
F185 Psychotická porucha
F186 Amnestický syndrom
F187 Psychotická porucha reziduální a s pozdním nástupem
F188 Jiné duševní poruchy a poruchy chování
F189 Neurčené duševní poruchy a poruchy chování
F19 Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním více drog a j.psychoaktivních látek
F190 Akutní intoxikace
F191 Škodlivé použití
F192 Syndrom závislosti
F193 Odvykací stav
F194 Odvykací stav s deliriem
F195 Psychotická porucha
F196 Amnestický syndrom
F197 Psychotická porucha reziduální a s pozdním nástupem
F198 Jiné duševní poruchy a poruchy chování
F199 Neurčené duševní poruchy a poruchy chování
F20 Schizofrenie
F200 Paranoidní schizofrenie
F201 Hebefrenní schizofrenie
F202 Katatonní schizofrenie
F203 Nediferencovaná schizofrenie
F204 Postschizofrenní deprese
F205 Reziduální schizofrenie
F206 Schizofrenia simplex
F208 Jiná schizofrenie
F209 Schizofrenie, NS
F21 Schizotypální porucha
F22 Poruchy s trvalými bludy
F220 Porucha s bludy
F228 Ostatní poruchy s přetrvávajícími bludy
F229 Persistující porucha s bludy, NS
F23 Akutní a přechodné psychotické poruchy
F230 Akutní polymorfní psychotická porucha bez schizofrenních symptomů
F231 Akutní polymorfní psychotická porucha se symptomy schizofrenie
F232 Akutní psychotická porucha podobná schizofrenii
F233 Jiné akutní psychotické poruchy převážně s bludy
F238 Jiné akutní a přechodné psychotické poruchy
F239 Akutní a přechodné nespecifikované psychotické poruchy
F24 Indukovaná porucha s bludy
F25 Schizoafektivní poruchy
F250 Schizoafektivní porucha, manický typ
F251 Schizoafektivní porucha, depresivní typ
F252 Schizoafektivní porucha, smíšený typ
F258 Jiné schizoafektivní poruchy
F259 Schizoafektivní porucha, nespecifikovaná
F28 Jiné neorganické psychotické poruchy
F29 Neurčené neorganické psychózy
F30 Manická fáze
F300 Hypomanie
F301 Manie bez psychotických symptomů
F302 Manie s psychotickými symptomy
F308 Jiné manické fáze
F309 Manická fáze, NS
F31 Bipolární afektivní porucha
F310 Bipolární afektivní porucha, současná fáze je hypomanická
F311 Bipolární afektivní porucha, současná fáze manická bez psychotických symptomů
F312 Bipolární afektivní porucha, současná fáze manická s psychotickými symptomy
F313 Bipolární afektivní porucha, současná fáze lehká nebo střední deprese
F314 Bipolární afektivní porucha, současná fáze těžké deprese bez psychotických symptomů
F315 Bipolární afektivní porucha, současná fáze těžká deprese s psychotickými symptomy
F316 Bipolární afektivní porucha, současná fáze smíšená
F317 Bipolární afektivní porucha, v současné době v remisi
F318 Jiné bipolární afektivní poruchy
F319 Bipolární afektivní porucha, NS
F32 Depresivní fáze
F320 Lehká depresivní fáze
F321 Středně těžká depresivní fáze
F322 Těžká depresivní fáze bez psychotických příznaků
F323 Těžká depresivní fáze s psychotickými příznaky
F328 Jiné depresivní fáze
F329 Depresivní fáze, NS
F33 Periodická depresivní porucha
F330 Periodická depresivní porucha, současná fáze je lehká
F331 Periodická depresivní porucha, současná fáze je středně těžká
F332 Periodická depresivní porucha, současná fáze je těžká, ale bez psychotických symptomů
F333 Periodická depresivní porucha, současná fáze je těžká s psychotickými příznaky
F334 Periodická depresivní porucha, v současné době v remisi
F338 Jiné periodické depresivní poruchy
F339 Periodická depresivní porucha, NS
F34 Perzistentní afektivní poruchy (poruchy nálady)
F340 Cyklothymie
F341 Dysthymie
F348 Jiné perzistentní afektivní poruchy (poruchy nálady)
F349 Perzistentní afektivní porucha (porucha nálady), NS
F38 Jiné afektivní poruchy (poruchy nálady)
F380 Jiné jednotlivé afektivní poruchy (poruchy nálady)
F381 Jiné periodické afektivní poruchy (poruchy nálady)
F388 Jiné určené afektivní poruchy (poruchy nálady)
F39 Neurčená afektivní porucha (porucha nálady)
F40 Fobické úzkostné poruchy
F400 Agorafobie
F401 Sociální fobie
F402 Specifické (izolované) fobie
F408 Jiné anxiosně fobické poruchy
F409 Anxiosně fobická porucha, NS
F41 Jiné anxiosní poruchy
F410 Panická porucha (epizodická záchvatovitá úzkost)
F411 Generalizovaná úzkostná porucha
F412 Smíšená úzkostná a depresivní porucha
F413 Jiné smíšené úzkostné poruchy
F418 Jiné určené úzkostné poruchy
F419 Úzkostná porucha, NS
F42 Obsedantně-nutkavá porucha
F420 Převážně vtíravé myšlenky nebo ruminace
F421 Převážně nutkavé činy (nutkavé rituály)
F422 Smíšené nutkavé myšlenky a činy
F428 Jiné obsedantně-nutkavé poruchy
F429 Obsedantně-nutkavá porucha, NS
F43 Reakce na těžký stres a poruchy přizpůsobení
F430 Akutní stresová reakce
F431 Posttraumatická stresová porucha
F432 Poruchy přizpůsobení
F438 Jiné reakce na těžký stres
F439 Reakce na těžký stres, NS
F44 Dissociativní (konverzní) poruchy
F440 Dissociativní amnesie
F441 Dissociativní fuga (útěk)
F442 Dissociativní stupor
F443 Trans a posedlost
F444 Dissociativní motorické poruchy
F445 Dissociativní záchvaty
F446 Dissociativní anestesie a ztráta citlivosti
F447 Smíšené dissociativní (konverzní) poruchy
F448 Jiné dissociativní (konverzní) poruchy
F449 Dissociativní (konverzní) porucha, NS
F45 Somatoformní poruchy
F450 Somatizační porucha
F451 Nediferencovaná somatoformní porucha
F452 Hypochondrická porucha
F453 Somatoformní vegetativní dysfunkce
F454 Perzistující somatoformní bolestivá porucha
F458 Jiné somatoformní poruchy
F459 Somatoformní porucha, NS
F48 Jiné neurotické poruchy
F480 Neurastenie
F481 Depersonalizace a derealizace
F488 Jiné určené neurotické poruchy
F489 Neurotická porucha, NS
F50 Poruchy přijímání jídla
F500 Mentální anorexie
F501 Atypická mentální anorexie
F502 Mentální bulimie
F503 Atypická mentální bulimie
F504 Přejídání spojené s psychologickými poruchami
F505 Zvracení spojené s jinými psychologickými poruchami
F508 Jiné poruchy přijímání jídla
F509 Porucha přijímání jídla, NS
F51 Neorganické poruchy spánku
F510 Neorganická nespavost
F511 Neorganická hypersomnie
F512 Neorganická porucha cyklu bdění a spánku
F513 Náměsíčnictví [somnambulismus]
F514 Spánkové děsy [noční děsy – pavor nocturnus]
F515 Noční můry
F518 Jiné neorganické poruchy spánku
F519 Neorganická porucha spánku, NS
F52 Sexuální poruchy, které nejsou způsobeny organickou poruchou nebo nemocí
F520 Nedostatek nebo ztráta sexuální žádostivosti
F521 Odpor k sexualitě a nedostatek požitku ze sexuality
F522 Selhání genitální odpovědi
F523 Poruchy orgasmu
F524 Předčasná ejakulace
F525 Neorganický vaginismus
F526 Neorganická dyspareunie
F527 Nadměrné sexuální nutkání
F528 Jiné sexuální poruchy, které nejsou způsobeny organickou poruchou nebo nemocí
F529 Neurčená sexuální porucha, která není způsobena organickou poruchou nebo nemocí
F53 Duševní poruchy a poruchy chování související se šestinedělím,nezařazené jinde
F530 Lehké duševní poruchy a poruchy chování v souvislosti s puerperiem, nezažazené jinde
F531 Těžké poruchy duševní a poruchy chování v souvislosti s puerperiem, nezařazené jinde
F538 Jiné duševní poruchy a poruchy chování v souvislosti s puerperiem, nezařazené jinde
F539 Puerperální duševní poruchy, NS
F54 Psychologické a behaviorální faktory, spojené s chorobami nebo poruchami, zařazenými jinde
F55 Abusus – zneužívání – látek nezpůsobujících závislost
F59 Neurčené poruchy chování v souvislosti s fyziologickými poruchami a somatickými faktory
F60 Specifické poruchy osobnosti
F600 Paranoidní porucha osobnosti
F601 Schizoidní porucha osobnosti
F602 Dissociální porucha osobnosti
F603 Emočně nestabilní porucha osobnosti
F604 Histrionská porucha osobnosti
F605 Anankastická porucha osobnosti
F606 Anxiosní (vyhýbavá) osobnost
F607 Závislá porucha osobnosti
F608 Jiné specifické poruchy osobnosti
F609 Porucha osobnosti, NS
F61 Smíšené a jiné poruchy osobnosti
F62 Přetrvávající změny osobnosti, které nelze přisoudit poškození nebo nemoci mozku
F620 Přetrvávající změny osobnosti po katastrofické zkušenosti
F621 Přetrvávající změna osobnosti po psychiatrickém onemocnění
F628 Jiné přetrvávající změny osobnosti
F629 Přetrvávající změna osobnosti, NS
F63 Nutkavé a impulzivní poruchy
F630 Patologické hráčství
F631 Patologické zakládání požárů (pyromanie)
F632 Patologické kradení (kleptomanie)
F633 Trichotillomanie
F638 Jiné nutkavé a impulzivní poruchy
F639 Nutkavá a impulzivní porucha, NS
F64 Poruchy pohlavní identity
F640 Transsexualismus
F641 Transvestitismus dvojí role
F642 Porucha pohlavní identity v dětství
F648 Jiné poruchy pohlavní identity
F649 Poruchy pohlavní identity, NS
F65 Poruchy sexuální preference
F650 Fetišismus
F651 Fetišistický transvestitismus
F652 Exhibicionismus
F653 Voyerismus
F654 Pedofilie
F655 Sadomasochismus
F656 Mnohočetné poruchy sexuální preference
F658 Jiné poruchy sexuální preference
F659 Porucha sexuální preference, NS
F66 Poruchy psychické a chování související se sexuálním vývojem a orientací
F660 Porucha sexuálního vyzrávání
F661 Egodystonická sexuální orientace
F662 Porucha sexuálních vztahů
F668 Jiné poruchy psychosexuálního vývoje
F669 Porucha psychosexuálního vývoje, NS
F68 Jiné poruchy osobnosti a chování u dospělých
F680 Zpracování somatických symptomů psychologickými vlivy
F681 Záměr.produkce nebo předstírání symptomů nebo neschopností somat.nebo psychic.(paděl.por.)
F688 Jiné určené poruchy osobnosti a chování u dospělých
F69 Neurčená porucha osobnosti a chování u dospělých
F70 Lehká mentální retardace
F700 žádná nebo minimální porucha chování
F701 významná porucha chování, vyžadující pozornost anebo léčbu
F708 jiné poruchy chování
F709 bez zmínky o poruchách chování
F71 Střední mentální retardace
F710 žádná nebo minimální porucha chování
F711 významná porucha chování, vyžadující pozornost anebo léčbu
F718 jiné poruchy chování
F719 bez zmínky o poruchách chování
F72 Těžká mentální retardace
F720 žádná nebo minimální porucha chování
F721 významná porucha chování, vyžadující pozornost anebo léčbu
F728 jiné poruchy chování
F729 bez zmínky o poruchách chování
F73 Hluboká mentální retardace
F730 žádná nebo minimální porucha chování
F731 významná porucha chování, vyžadující pozornost anebo léčbu
F738 jiné poruchy chování
F739 bez zmínky o poruchách chování
F78 Jiná mentální retardace
F780 žádná nebo minimální porucha chování
F781 významná porucha chování, vyžadující pozornost anebo léčbu
F788 jiné poruchy chování
F789 bez zmínky o poruchách chování
F79 Neurčená mentální retardace
F790 žádná nebo minimální porucha chování
F791 významná porucha chování, vyžadující pozornost anebo léčbu
F798 jiné poruchy chování
F799 bez zmínky o poruchách chování
F80 Specifické vývojové poruchy řeči a jazyka
F800 Specifická porucha artikulace řeči
F801 Expresivní porucha řeči
F802 Receptivní porucha řeči
F803 Získaná afazie s epilepsií (Landau-Kleffner)
F808 Jiné vývojové poruchy řeči nebo jazyka
F809 Vývojová porucha řeči nebo jazyka, NS
F81 Specifické vývojové poruchy školních dovedností
F810 Specifická porucha čtení
F811 Specifická porucha psaní a výslovnosti
F812 Specifická porucha počítání
F813 Smíšená porucha školních dovedností
F818 Jiná vývojová porucha školních dovedností
F819 Vývojová porucha školních dovedností, NS
F82 Specifická vývojová porucha motorických funkcí
F83 Smíšené specifické vývojové poruchy
F84 Pervazivní vývojové poruchy
F840 Dětský autismus
F841 Atypický autismus
F842 Rettův syndrom
F843 Jiná dětská desintegrační porucha
F844 Hyperaktivní porucha sdružená s mentální retardací a stereotypními pohyby
F845 Aspergerův syndrom
F848 Jiné pervazivní vývojové poruchy
F849 Pervazivní vývojová porucha, NS
F88 Jiné poruchy psychického vývoje
F89 Neurčená porucha psychického vývoje
F90 Hyperkinetické poruchy
F900 Porucha aktivity a pozornosti
F901 Hyperkinetická porucha chování
F908 Jiné hyperkinetické poruchy
F909 Hyperkinetická porucha, NS
F91 Poruchy chování
F910 Porucha chování vázaná na vztahy k rodině
F911 Nesocializovaná porucha chování
F912 Socializovaná porucha chování
F913 Opoziční vzdorovité chování
F918 Jiné poruchy chování
F919 Porucha chování, NS
F92 Smíšené poruchy chování a emocí
F920 Depresivní porucha chování
F928 Jiné smíšené poruchy chování a emocí
F929 Smíšená porucha chování a emocí, NS
F93 Emoční poruchy se začátkem specifickým pro dětství
F930 Separační úzkostná porucha v dětství
F931 Fobická anxiosní porucha v dětství
F932 Sociální anxiosní porucha v dětství
F933 Porucha sourozenecké rivality
F938 Jiné dětské emoční poruchy
F939 Dětská emoční porucha, NS
F94 Poruchy sociálních funkcí se začátkem v dětství a dospívání
F940 Elektivní mutismus
F941 Reaktivní porucha příchylnosti dětí
F942 Porucha desinhibovaných vztahů u dětí
F948 Jiné dětské poruchy sociálních funkcí
F949 Porucha dětských sociálních funkcí, NS
F95 Tiky
F950 Přechodná tiková porucha
F951 Chronické motorické nebo vokální tiky
F952 Kombinovaná tiková porucha vokální a mnohočetná motorická (de la Tourette)
F958 Jiné druhy tiků
F959 Tiková porucha, NS
F98 Jiné poruchy chování a emocí se začátkem obvykle v dětství a dospívání
F980 Neorganická enuréza
F981 Neorganická enkopréza
F982 Poruchy jedení v kojeneckém a dětském věku
F983 Pika kojenců a dětí
F984 Stereotypní pohybové poruchy
F985 Koktavost (zadrhávání v řeči)
F986 Brebtavost
F988 J.urč.poruchy chování a emocí,se začátkem vyskyt.se obvykle v dětství a v dospívání
F989 Neurč.poruchy chování a emocí, se začátkem vyskyt.se obvykle v dětství a v dospívání
F99 Duševní porucha, jinak neurčená
G00 Bakteriální zánět mozk.a míšních plen -bakteriální meningitida- nezařaditelný(-á) jinam
G000 Hemofilová meningitida
G001 Pneumokoková meningitida
G002 Streptokoková meningitida
G003 Stafylokoková meningitida
G008 Jiná bakteriální meningitida
G009 Bakteriální meningitida, NS
G01 Meningitis při bakteriálních nemocech zařazených jinde
G02 Meningitis při jiných infekčních a parazitárních nemocech zařazených jinde
G020 Meningitis při virových nemocech zařazených jinde
G021 Meningitis při mykózách zařazených jinde
G028 Meningitis při jiných přesně určených infekčních a parazitárních nemocech zařazených jinde
G03 Meningitis způsobená jinými a neurčenými příčinami
G030 Nepyogenní meningitida
G031 Chronická meningitida
G032 Benigní návratná meningitida [Mollaretova]
G038 Meningitis způsobená jinými přesně určenými příčinami
G039 Meningitis, NS
G04 Zánět mozku, míchy a mozku i míchy – encefalitis, myelitis a encefalomyelitis
G040 Akutní diseminovaná encefalitida
G041 Tropická spastická paraplegie
G042 Bakteriální meningoencefalitida a meningomyelitida nezařazené jinde
G048 Jiné encefalitidy, myelitidy a encefalomyelitidy
G049 Encefalitis, myelitis a encefalomyelitis, NS
G05 Encefalitis,myelitis a encefalomyelitis při nemocech zařazených jinde
G050 Encefalitis, myelitis a encefalomyelitis při bakteriálních nemocech zařazených jinde
G051 Encefalitis, myelitis a encefalomyelitis při virových nemocech zařazených jinde
G052 Encefalitis,myelitis a encefalomyelitis při jiných infekčních a parazitárních nemocech ZJ
G058 Encefalitis, myelitis a encefalomyelitis při jiných nemocech zařazených jinde
G06 Nitrolební a nitropáteřní hlíza a granulom – intrakraniál.a intraspinál.absces a granulom
G060 Intrakraniální absces a granulom
G061 Intraspinální absces a granulom
G062 Extradurální a subdurální absces, NS
G07 Nitroleb.a nitropáteř.hlíza a granulom-intrakran.a intraspin.absces a granulom při nem.ZJ
G08 Flebitis a tromboflebitis intrakraniální a intraspinální
G09 Následky zánětlivých nemocí centrální nervové soustavy
G10 Huntingtonova nemoc
G11 Dědičná ataxie
G110 Vrozená neprogresivní ataxie
G111 Cerebelární – mozečková – ataxie s časným začátkem
G112 Cerebelární – mozečková – ataxie s pozdním začátkem
G113 Cerebelární ataxie s vadnou reparací DNA
G114 Dědičná spastická paraplegie
G118 Jiné dědičné ataxie
G119 Dědičná ataxie, NS
G12 Míšní svalová atrofie a příbuzné syndromy
G120 Infantilní spinální svalová atrofie, I. typ [Werdingova – Hoffmanova]
G121 Jiná zděděná spinální svalová atrofie
G122 Nemoci motorického neuronu
G128 Jiné míšní svalové atrofie a příbuzné syndromy
G129 Míšní svalová atrofie, NS
G13 Systémové atrofie primárně postihující CNS při nemocech ZJ
G130 Paraneoplastická neuromyopatie a neuropatie
G131 Jiná systémová atrofie primárně postihující CNS u neoplastických onemocnění
G132 Systémová atrofie primárně postihující CNS u myxedému (E00.1+,E03.-+)
G138 Systémová atrofie primárně postihující CNS při jiných nemocech zařazených jinde
G20 Parkinsonova nemoc
G21 Sekundární parkinsonismus
G210 Zhoubný neuroleptický syndrom
G211 Jiný sekundární parkinsonismus způsobený léčivy
G212 Sekundární parkinsonismus způsobený jinými zevními činiteli
G213 Parkinsonismus postencefalitický
G218 Jiný sekundární parkinsonismus
G219 Sekundární parkinsonismus, NS
G22 Parkinsonismus při nemocech zařazených jinde
G23 Jiné degenerativní nemoci bazálních ganglií
G230 Nemoc Hallervordenova – Spatzova
G231 Progresivní supranukleární oftalmoplegie [Steele – Richardson – Olszewski]
G232 Striátonigrální degenerace
G238 Jiné určené degenerativní nemoci bazálních ganglií
G239 Degenerativní nemoc bazálních ganglií, NS
G24 Dystonie
G240 Dystonie způsobená léčivy
G241 Idiopatická rodinná dystonie
G242 Idiopatická nerodinná dystonie
G243 Spastická tortikolis
G244 Idiopatická orofaciální dystonie
G245 Blefarospasmus
G248 Jiná dystonie
G249 Dystonie, NS
G25 Jiné extrapyramidové a pohybové poruchy
G250 Esenciální třes
G251 Třes vyvolaný léčivy
G252 Jiné určené formy třesu
G253 Myoklonus
G254 Chorea způsobená léčivy
G255 Jiná chorea
G256 Tiky způsobené léčivy nebo jiné na organickém podkladě
G258 Jiné určené extrapyramidové a pohybové poruchy
G259 Extrapyramidové a pohybové poruchy, NS
G26 Extrapyramidové a pohybové poruchy při nemocech zařazených jinde
G30 Alzheimerova nemoc
G300 Alzheimerova nemoc s časným začátkem
G301 Alzheimerova nemoc s pozdním začátkem
G308 Jiná Alzheimerova nemoc
G309 Alzheimerova nemoc, NS
G31 Jiné degenerativní nemoci nervové soustavy, nezařazené jinde
G310 Ohraničená mozková atrofie
G311 Stařecká degenerace mozku, nezařazená jinde
G312 Degenerace nervové soustavy způsobená alkoholem
G318 Jiné určené degenerativní nemoci nervové soustavy
G319 Degenerativní onemocnění nervové soustavy, NS
G32 Jiné degenerativní poruchy nervové soustavy při nemocech zařazených jinde
G320 Subakutní kombinovaná degenerace míchy u nemocí zařazených jinde
G328 Jiné určené degenerativní poruchy nervové soustavy při nemocech zařazených jinde
G35 Roztroušená skleróza – sclerosis multiplex
G36 Jiná akutní roztroušená demyelinizace
G360 Neuromyelitis optica [Devicova]
G361 Akutní a subakutní hemoragická leukoencefalitida [Hurstova]
G368 Jiná určená akutní roztroušená demyelinizace
G369 Akutní roztroušená demyelinizace, NS
G37 Jiné demyelinizující nemoci centrální nervové soustavy
G370 Difúzní skleróza
G371 Centrální demyelinizace corpus callosum
G372 Myelinolýza mozkového mostu
G373 Akutní transversální myelitis při demyelinizující nemoci centrální nervové soustavy
G374 Subakutní nekrotizující myelitis
G375 Koncentrická skleróza [Balóova]
G378 Jiné určené demyelinizující nemoci centrální nervové soustavy
G379 Demyelinizující onemocnění centrální nervové soustavy, NS
G40 Epilepsie – padoucnice
G400 Idiopat.epilepsie a epilept.sy(fok.,parciál.)příbuz.lokalizace se záchvaty lokaliz.začátku
G401 Symptomatic.epilepsie a epilept.sy.(fok.,parciál.)příb.lokalizace s jednotl.parciál.záchv.
G402 Symptomatic.epilepsie a epilept.sy.(fok.,parciál.)příb.lokalizace s kompl.parciál.záchv.
G403 Generalizovaná idiopatická epilepsie a epileptické syndromy
G404 Jiná generalizovaná epilepsie a epileptické syndromy
G405 Zvláštní epileptické syndromy
G406 Záchvaty grand mal (s nebo bez petit mal), NS
G407 Petit mal bez záchvatů grand mal, NS
G408 Jiná epilepsie
G409 Epilepsie, NS
G41 Status epilepticus
G410 Grand mal-status epilepticus
G411 Petit mal status epilepticus [Status epilepticus prim.generaliz.záchvatů typu absencí]
G412 Status epilepticus typu parciálních záchvatů s komplexní symptomatologií
G418 Jiný status epilepticus
G419 Status epilepticus, NS
G43 Migréna
G430 Migréna bez aury [běžná migréna]
G431 Migréna s aurou [klasická migréna]
G432 Status migrenosus
G433 Komplikovaná migréna
G438 Jiná migréna
G439 Migréna, NS
G44 Jiné syndromy bolesti hlavy
G440 Syndrom nakupených bolestí hlavy
G441 Cévní bolest hlavy, nezařazená jinde
G442 Tenzní typ bolesti hlavy
G443 Chronická poúrazová bolest hlavy
G444 Bolest hlavy vyvolaná léčivy, nezařazená jinde
G448 Jiné určené syndromy bolesti hlavy
G45 Přechodné mozkové ischemické záchvaty a příbuzné syndromy
G450 Syndrom vertebro-bazilární arterie
G451 Syndrom arterie karotické (hemisferický)
G452 Syndromy přívodných mozkových tepen mnohočetné a oboustranné
G453 Prchavá slepota
G454 Přechodná celková ztráta paměti
G458 Jiné přechodné mozkové ischemické záchvaty a příbuzné syndromy
G459 Přechodný mozkový ischemický záchvat, NS
G46 Cévní syndromy mozku při cerebrovaskulárních nemocech (I60 -I67+)
G460 Syndrom střední tepny mozkové (art.cerebralis med.) (I66.0+)
G461 Syndrom přední tepny mozkové (art.cerebralis ant.) (I66.1+)
G462 Syndrom zadní tepny mozkové (art.cerebralis post.) (I66.2+)
G463 Syndrom cévního postižení mozkového kmene (I60 -I67+)
G464 Syndrom cévního postižení mozečku (I60 -I67+)
G465 Čistý motorický lakunární syndrom (I60 – I67+)
G466 Čistý sensorický lakunární syndrom (I60 – I67+)
G467 Jiné lakunární syndromy (I60 – I67+)
G468 Jiné cévní syndromy mozku při cerebrovaskulárních nemocech (I60 – I67+)
G47 Poruchy spánku
G470 Poruchy usínání a trvání spánku [insomnie]
G471 Poruchy nadměrné spavosti [hypersomnie]
G472 Poruchy spánkového cyklu
G473 Zástava dýchání ve spánku (apnoe)
G474 Narkolepsie a katalepsie
G478 Jiné poruchy spánku
G479 Porucha spánku, NS
G50 Poruchy trojklanného nervu – nervi trigemini
G500 Neuralgie trojklanného nervu
G501 Atypická bolest obličeje
G508 Jiné poruchy trojklanného nervu
G509 Porucha trojklanného nervu, NS
G51 Poruchy lícního nervu – nervi facialis
G510 Bellova obrna
G511 Ganglionitis geniculata
G512 Melkerssonův syndrom
G513 Klonický hemifaciální spasmus
G514 Lícní myokymie
G518 Jiné poruchy lícního nervu
G519 Porucha lícního nervu, NS
G52 Poruchy jiných mozkových nervů
G520 Poruchy čichového nervu – nervi olfactorii
G521 Poruchy jazykohltanového nervu – nervi glosopharyngei
G522 Poruchy bloudivého nervu – nervi vagi
G523 Poruchy podjazykového nervu – nervi hypoglossi
G527 Mnohočetné poruchy mozkových nervů
G528 Poruchy jiných přesně určených mozkových nervů
G529 Porucha mozkového nervu, NS
G53 Nemoci mozkových nervů při nemocech zařazených jinde
G530 Neuralgie po herpes zoster (B02.2+)
G531 Mnohočetné obrny mozk.nervů při infekčních a parazitárních nemocech ZJ(A00 – B99+)
G532 Mnohočetné obrny mozkových nervů při sarkoidóze zařazené jinde (D86.8+)
G533 Mnohočetné obrny mozkových nervů při novotvarech (C00 – D48+)
G538 Jiné nemoci mozkových nervů při jiných nemocech zařazených jinde
G54 Nemoci nervových kořenů a pletení
G540 Poruchy pažní pleteně – brachiálního plexu
G541 Poruchy bederní a křížové pleteně – lumbosakrálního plexu
G542 Poruchy krčních kořenů nezařazené jinde
G543 Poruchy hrudních kořenů, nezařazené jinde
G544 Poruchy bederních a sakrálních kořenů, nezařazené jinde
G545 Neuralgická amyotrofie
G546 Fantomový končetinový bolestivý syndrom
G547 Fantomový končetinový syndrom bez bolestí
G548 Jiné poruchy nervových kořenů a pletení
G549 Porucha nervových kořenů a pletení, NS
G55 Komprese nervových kořenů a pletení při nemocech zařazených jinde
G550 Komprese nervových kořenů a pletení při novotvarech (C00 – D48+)
G551 Komprese nervových kořenů a pletení při poruchách meziobratlových plotének (M50 – M51+)
G552 Komprese nervových kořenů a pletení při spondylóze (M47.-+)
G553 Komprese nerv.kořenů a pletení při jiných dorzopatiích(M45 – M46+,M48.-+,M53 – M54+)
G558 Komprese nervových kořenů a pletení při jiných nemocech zařazených jinde
G56 Mononeuropatie horní končetiny
G560 Syndrom karpálního tunelu
G561 Jiná poškození nervu medianu – nervi mediani
G562 Poškození loketního nervu – nervi ulnaris
G563 Poškození vřetenního nervu – nervi radialis
G564 Kausalgie
G568 Jiné mononeuropatie horní končetiny
G569 Mononeuropatie horní končetiny, NS
G57 Mononeuropatie dolní končetiny
G570 Poškození sedacího nervu – nervi ischiadici
G571 Meralgie parestetická
G572 Poškození stehenního nervu – nervi femoralis
G573 Poškození postranního podkolenního nervu – nervi poplitei lateralis
G574 Poškození středního podkolenního nervu – nervi poplitei medialis
G575 Syndrom tarzálního tunelu
G576 Poškození chodidlového nervu – nervi plantaris
G578 Jiné mononeuropatie dolní končetiny
G579 Mononeuropatie dolní končetiny, NS
G58 Jiné mononeuropatie
G580 Neuropatie mezižeberní – interkostální
G587 Mononeuritis multiplex
G588 Jiné přesně určené mononeuropatie
G589 Mononeuropatie, NS
G59 Mononeuropatie při nemocech zařazených jinde
G590 Diabetická mononeuropatie (E10 -E14+ s charakteristikou .4 na čtvrtém místě)
G598 Jiné mononeuropatie při nemocech zařazených jinde
G60 Dědičná a idiopatická neuropatie
G600 Dědičná motorická a senzorická neuropatie
G601 Refsumova nemoc
G602 Neuropatie ve spojení s hereditázní ataxií
G603 Idiopatická progresivní neuropatie
G608 Jiné dědičné a idiopatické neuropatie
G609 Dědičná a idopatická neuropatie, NS
G61 Zánětlivá polyneuropatie
G610 Guillainův – Barréův syndrom
G611 Sérová neuropatie
G618 Jiné zánětlivé polyneuropatie
G619 Zánětlivá polyneuropatie, NS
G62 Jiné polyneuropatie
G620 Polyneuropatie způsobená léčivy
G621 Alkoholická polyneuropatie
G622 Polyneuropatie způsobená jinými toxickými látkami
G628 Jiné určené polyneuropatie
G629 Polyneuropatie, NS
G63 Polyneuropatie při nemocech zařazených jinde
G630 Polyneuropatie při infekčních a parazitárních nemocech zařazených jinde
G631 Polyneuropatie při novotvarech (C00 – D48+)
G632 Diabet.polyneuropatie (E10 – E14+ se spol.charakteristikou .4 na čtvrtém místě)
G633 Polyneuropatie při j.nem.endokrinních a přeměny látek(E00-E07+,E15-E16+,E20-E34+,E70-E89+)
G634 Polyneuropatie při nutričních karencích (E40 – E64+)
G635 Polyneuropatie při systémových poruchách pojivové tkáně (M30 – M35+)
G636 Polyneuropatie při jiných svalově – kosterních poruchách (M00 – M25+,M40 -M96+)
G638 Polyneuropatie při jiných nemocech zařazených jinde
G64 Jiné nemoci periferní nervové soustavy
G70 Myasthenia gravis a jiné myoneurální poruchy
G700 Myasthenia gravis
G701 Toxické myoneurální poruchy
G702 Vrozená nebo vývojová myasténie
G708 Jiné určené myoneurální poruchy
G709 Myoneurální porucha, NS
G71 Primární poruchy svalů
G710 Svalová dystrofie
G711 Myotonické poruchy
G712 Vrozené myopatie
G713 Myopatie mitochondriální nezařazená jinde
G718 Jiné primární poruchy svalů
G719 Primární porucha svalu, NS
G72 Jiné myopatie
G720 Myopatie způsobená léčivy
G721 Alkoholická myopatie
G722 Myopatie způsobená jinou toxickou látkou
G723 Periodické ochrnutí
G724 Zánětlivá myopatie nezařaditelná jinam
G728 Jiné určené myopatie
G729 Myopatie, NS
G73 Poruchy myoneurálního spojení a svalů při nemocech zařazených jinde
G730 Myastenické syndromy při endokrinních nemocech
G731 Eatonův – Lambertův syndrom (C80+)
G732 Jiné myastenické syndromy při novotvarech (C00 – D48+)
G733 Myastenické syndromy při jiných nemocech zařazených jinde
G734 Myopatie při infekčních a parazitárních nemocech zařazených jinde
G735 Myopatie při endokrinních nemocech
G736 Myopatie při poruchách přeměny látek
G737 Myopatie při jiných nemocech zařazených jinde
G80 Dětská mozková obrna
G800 Spastická mozková obrna
G801 Spastická diplegie
G802 Dětská hemiplegie
G803 Dyskinetická mozková obrna
G804 Ataktická mozková obrna
G808 Jiná dětská mozková obrna
G809 Dětská mozková obrna, NS
G81 Hemiplegie
G810 Chabá hemiplegie
G811 Spastická hemiplegie
G819 Hemiplegie, NS
G82 Paraplegie a tetraplegie
G820 Chabá paraplegie
G821 Spastická paraplegie
G822 Paraplegie, NS
G823 Chabá tetraplegie
G824 Spastická tetraplegie
G825 Tetraplegie, NS
G83 Jiné paralytické syndromy
G830 Diplegie horních končetin
G831 Monoplegie dolní končetiny
G832 Monoplegie horní končetiny
G833 Monoplegie, NS
G834 Syndrom kaudy equiny
G838 Jiné určené paralytické syndromy
G839 Paralytický syndrom, NS
G90 Poruchy autonomní nervové soustavy
G900 Idiopatická periferní autonomní neuropatie
G901 Rodinná dysautonomie [Rileyův-Dayův syndrom]
G902 Hornerův syndrom
G903 Multisystémová degenerace
G908 Jiné poruchy autonomní nervové soustavy
G909 Porucha autonomní nervové soustavy, NS
G91 Hydrocefalus
G910 Komunikující hydrocefalus
G911 Obstrukční hydrocefalus
G912 Hydrocefalus s normálním tlakem
G913 Poúrazový hydrocefalus, NS
G918 Jiný hydrocefalus
G919 Hydrocefalus, NS
G92 Toxická encefalopatie
G93 Jiné poruchy mozku
G930 Mozkové cysty
G931 Anoxické poškození mozku nezařaditelné jinam
G932 Nezhoubná nitrolební hypertenze
G933 Povirový syndrom únavy
G934 Encefalopatie, NS
G935 Komprese – stlačení – mozku
G936 Edém mozku
G937 Reyeův syndrom
G938 Jiné určené poruchy mozku
G939 Porucha mozku, NS
G94 Jiné poruchy mozku při nemocech zařazených jinde
G940 Hydrocefalus při infekčních a parazitárních nemocech zařazených jinde (A00 – B99+)
G941 Hydrocefalus při novotvarech (C00 – D48+)
G942 Hydrocefalus při jiných nemocech zařazených jinde
G948 Jiné určené poruchy mozku při nemocech zařazených jinde
G95 Jiné nemoci míchy
G950 Syringomyelie a syringobulbie
G951 Cévní myelopatie
G952 Komprese míchy, NS
G958 Jiné určené nemoci míchy
G959 Nemoci míchy, NS
G96 Jiné poruchy centrální nervové soustavy
G960 Prosakování cerebrospinálního moku
G961 Nemoci mozkových a míšních plen nezařazené jinam
G968 Jiné přesně určené poruchy centrální nervové soustavy
G969 Porucha centrální nervové soustavy, NS
G97 Poruchy po výkonech na nervové soustavě nezařazené jinam
G970 Prosakování cerebrospinálního moku po punkci
G971 Jiná reakce po punkci spinální nebo lumbální
G972 Nitrolební hypotenze po ventrikulárním zkratu
G978 Jiné poruchy nervové soustavy po výkonech
G979 Poruchy nervové soustavy po výkonech, NS
G98 Jiné poruchy nervové soustavy nezařazené jinam
G99 Jiné poruchy nervové soustavy při nemocech zařazených jinde
G990 Autonomní neuropatie při nemocech endokrinních a výměny látek
G991 Jiné poruchy autonomní nervové soustavy při jiných nemocech zařazených jinde
G992 Myelopatie při nemocech zařazených jinde
G998 Jiné určené poruchy nervové soustavy při nemocech zařazených jinde
H00 Hordeolum – ječné zrno a chalazion
H000 Hordeolum a jiný hluboký zánět očního víčka
H001 Chalazion
H01 Jiné záněty očního víčka
H010 Blefaritis
H011 Neinfekční dermatózy očního víčka
H018 Jiné určené záněty očního víčka
H019 Zánět očního víčka, NS
H02 Jiné nemoci očního víčka
H020 Entropium a trichiáza očního víčka
H021 Ektropium očního víčka
H022 Lagoftalmus
H023 Blefarochalaza
H024 Ptóza očního víčka
H025 Jiná onemocnění postihující funkci očního víčka
H026 Xantelazma očního víčka
H027 Jiná degenerativní onemocnění očního víčka a periokulární krajiny
H028 Jiné určené nemoci očního víčka
H029 Nemoci očního víčka, NS
H03 Nemoci očního víčka při nemocech zařazených jinde
H030 Parazitární postižení očního víčka při nemocech zařazemých jinde
H031 Postižení očního víčka při jiných infekčních nemocech zařazených jinde
H038 Postižení očního víčka při jiných nemocech zařazených jinde
H04 Nemoci slzného ústrojí
H040 Dakryoadenitis
H041 Jiné onemocnění slzné žlázy
H042 Epifora
H043 Akutní a neurčený zánět slzných cest
H044 Chronický zánět slzných cest
H045 Stenóza a insuficience slzných cest
H046 Jiné změny v slzných cestách
H048 Jiné nemoci slzného ústrojí
H049 Nemoci slzného ústrojí, NS
H05 Onemocnění očnice
H050 Akutní zánět očnice
H051 Chronická zánětlivá onemocnění očnice
H052 Exoftalmické stavy
H053 Deformace očnice
H054 Enoftalmus
H055 Staré cizí těleso po perforujícím poranění očnice
H058 Jiná onemocnění očnice
H059 Onemocnění očnice, NS
H06 Onemocnění slzného ústrojí a očnice při nemocech zařazených jinde
H060 Onemocnění slzného ústrojí při nemocech zařazených jinde
H061 Parazitární postižení očnice při nemocech zařazených jinde
H062 Exoftalmus při dysfunkci štítné žlázy (E05.-+)
H063 Jiná onemocnění orbity při nemocech zařazených jinde
H10 Zánět oční spojivky – conjunctivitis
H100 Mukopurulentní konjunktivitis
H101 Akutní konjunktivitis atopická
H102 Jiná akutní konjunktivitis
H103 Akutní konjunktivitis, NS
H104 Chronická konjunktivitis
H105 Blefarokonjunktivitis
H108 Jiná konjunktivitis
H109 Konjunktivitis, NS
H11 Jiná onemocnění spojivky
H110 Pterygium
H111 Degenerace a depozita spojivky
H112 Jizvy spojivky
H113 Krvácení do spojivky
H114 Jiná cévní onemocnění a cysty spojivky
H118 Jiná určená onemocnění spojivky
H119 Onemocnění spojivky, NS
H13 Onemocnění spojivky při nemocech zařazených jinde
H130 Infekce spojivky filariemi (B74.-+)
H131 Konjunktivitis při infekčních a parazitárních nemocech zařazených jinde
H132 Konjunktivitis při jiných nemocech zařazených jinde
H133 Oční pemfigoid (L12.-+)
H138 Jiné nemoci spojivky při nemocech zařazených jinde
H15 Nemoci skléry – bělimy
H150 Skleritis
H151 Episkleritis
H158 Jiná onemocnění skléry
H159 Nemoci skléry, NS
H16 Zánět rohovky – keratitis
H160 Vřed rohovky – ulcus corneae
H161 Jiný povrchový zánět rohovky bez zánětu spojivky
H162 Zánět rohovky a spojivky – keratokonjunktivitis
H163 Keratitis intersticiální a hluboká
H164 Neovaskularizace rohovky
H168 Jiná keratitis
H169 Keratitis, NS
H17 Rohovkové jizvy a zákaly
H170 Adherující leukom
H171 Jiný centrální rohovkový zákal
H178 Jiné rohovkové jizvy a zákaly
H179 Rohovková jizva a zákal, NS
H18 Jiné nemoci rohovky
H180 Rohovková pigmentace a depozita
H181 Bulózní keratopatie
H182 Jiný edém rohovky
H183 Změny v rohovkových vrstvách
H184 Degenerace rohovky
H185 Dědičné dystrofie rohovky
H186 Keratokonus
H187 Jiné deformace rohovky
H188 Jiná určená onemocnění rohovky
H189 Nemoc rohovky, NS
H19 Nemoci skléry a rohovky při nemocech zařazených jinde
H190 Skleritis a episkleritis při nemocech zařazených jinde
H191 Keratitis a keratokonjunktivitis při herpes simplex
H192 Keratitis a keratokonjunktivitis při jiných infekčních a parazitárních nemocech
H193 Keratitis a keratokonjunktivitis při jiných nemocech zařazených jinde
H198 Jiné nemoci skléry a rohovky při nemocech zařazených jinde
H20 Zánět duhovky a řasnatého tělesa – iridocyklitis
H200 Akutní a subakutní iridocyklitis
H201 Chronická iridocyklitis
H202 Fakolytická iridocyklitis
H208 Jiná iridocyklitis
H209 Iridocyklitis, NS
H21 Jiné nemoci duhovky a řasnatého tělesa
H210 Hyphaema
H211 Jiné cévní nemoci duhovky a řasnatého tělesa
H212 Degenerace duhovky a řasnatého tělesa
H213 Cysta duhovky, řasnatého tělesa a přední komory
H214 Pupilární – zornicové – membrány
H215 Srůsty a trhliny duhovky a řasnatého tělesa
H218 Jiné určené nemoci duhovky a řasnatého tělesa
H219 Nemoci duhovky a řasnatého tělesa, NS
H22 Nemoci duhovky a řasnatého tělesa při nemocech zařazených jinde
H220 Iridocyklitis při infekčních a parazitárních nemocech zařazených jinde
H221 Iridocyklitis při jiných nemocech zařazených jinde
H228 Jiné nemoci duhovky a řasnatého tělesa při nemocech zařazených jinde
H25 Senilní katarakta – stařecký zákal oční čočky
H250 Senilní počínající katarakta
H251 Senilní katarakta nukleární
H252 Senilní přezrálá katarakta
H258 Jiná senilní katarakta
H259 Senilní katarakta, NS
H26 Jiná katarakta
H260 Infantilní, juvenilní a presenilní katarakta
H261 Traumatická katarakta
H262 Komplikovaná katarakta
H263 Katarakta způsobená léčivy
H264 Následná katarakta
H268 Jiná určená katarakta
H269 Katarakta, NS
H27 Jiná onemocnění čočky
H270 Afakie
H271 Dislokace čočky
H278 Jiná určená onemocnění čočky
H279 Onemocnění čočky, NS
H28 Katarakta a jiná onemocnění čočky při nemocech zařazených jinde
H280 Diabetická katarakta (E10-E14+ se společnou charakteristikou .3 na čtvrtém místě)
H281 Katarakta při jiných poruchách přeměny látek,výživy a endokrinnních nemocech,ZJ
H282 Katarakta při jiných nemocech zařazených jinde
H288 Jiná onemocnění čočky při nemocech zařazených jinde
H30 Záněty cévnatky a sítnice
H300 Ložiskový chorioretinální zánět
H301 Roztroušený chorioretinální zánět
H302 Cyclitis posterior
H308 Jiné chorioretinální záněty
H309 Chorioretinální zánět, NS
H31 Jiná onemocnění cévnatky
H310 Chorioretinální jizvy
H311 Degenerace cévnatky
H312 Dědičná dystrofie cévnatky
H313 Krvácení a ruptura cévnatky
H314 Odchlípení cévnatky
H318 Jiná určená onemocnění cévnatky
H319 Onemocnění cévnatky, NS
H32 Chorioretinální onemocnění při nemocech zařazených jinde
H320 Chorioretinální záněty při infekčních a parazitárních nemocech zařazených jinde
H328 Jiná chorioretinální onemocnění při nemocech zařazených jinde
H33 Odchlípení a trhliny sítnice
H330 Odchlípení sítnice s trhlinou
H331 Rozštěp a cysty sítnice
H332 Serózní odchlípení sítnice
H333 Trhliny sítnice bez odchlípení
H334 Trakční odchlípení sítnice
H335 Jiné odchlípení sítnice
H34 Sítnicové cévní uzávěry – okluze
H340 Přechodný uzávěr sítnicové tepny
H341 Centrální uzávěr sítnicové tepny
H342 Jiné uzávěry sítnicové tepny
H348 Jiné sítnicové cévní uzávěry
H349 Sítnicový cévní uzávěr, NS
H35 Jiná onemocnění sítnice
H350 Retinopatie očního pozadí a sítnicové cévní změny
H351 Retinopatie nedonošených
H352 Jiná proliferativní retinopatie
H353 Degenerace makuly a zadního pólu
H354 Periferní degenerace sítnice
H355 Dědičná dystrofie sítnice
H356 Krvácení retinální
H357 Oddělení sítnicových vrstev
H358 Jiná určená onemocnění sítnice
H359 Onemocnění sítnice, NS
H36 Onemocnění sítnice při nemocech zařazených jinde
H360 Diabetická retinopatie (E10-E14+ se společnou charakteristikou .3 na čtvrtém místě
H368 Jiné postižení sítnice při nemocech zařazených jinde
H40 Glaukom
H400 Glaukom suspektní
H401 Primární glaukom otevřeného úhlu
H402 Primární glaukom uzavřeného úhlu
H403 Sekundární glaukom po úrazech oka
H404 Sekundární glaukom po zánětu oka
H405 Sekundární glaukom po jiném očním onemocnění
H406 Sekundární glaukom po léčivech
H408 Jiný glaukom
H409 Glaukom, NS
H42 Glaukom při nemocech zařazených jinde
H420 Glaukom při nemocech endokrinních, poruchách výživy a přeměny látek zařazených jinde
H428 Glaukom při jiných nemocech zařazených jinde
H43 Nemoci sklivce
H430 Výhřez sklivce
H431 Krvácení do sklivce
H432 Krystalické uloženiny ve sklivci
H433 Jiné zákaly sklivce
H438 Jiné nemoci sklivce
H439 Nemoc sklivce, NS
H44 Nemoci očního bulbu
H440 Hnisavá endoftalmitis – endophthalmitis purulenta
H441 Jiná endoftalmitis
H442 Degenerativní myopie
H443 Jiné degenerativní poruchy očního bulbu
H444 Hypotonie oka
H445 Degenerativní stavy očního bulbu
H446 Staré nitrooční cizí těleso, magnetické
H447 Staré nitrooční cizí těleso, nemagnetické
H448 Jiné nemoci bulbu očního
H449 Nemoc bulbu očního, NS
H45 Nemoci sklivce a bulbu očního při nemocech zařazených jinde
H450 Krvácení do sklivce při nemocech zařazených jinde
H451 Endoftalmitis při nemocech zařazených jinde
H458 Jiná onemocnění sklivce a bulbu očního při nemocech zařazených jinde
H46 Zánět zrakového nervu – neuritis nervi optici
H47 Jiná onemocnění zrakového nervu [2.] a zrakových drah
H470 Onemocnění zrakového nervu nezařaditelná jinam
H471 Edém papily, NS
H472 Atrofie zrakového nervu
H473 Jiná onemocnění terče zrakového nervu
H474 Onemocnění optického chiasmatu
H475 Onemocnění jiných zrakových drah
H476 Onemocnění kortexu zrakové dráhy
H477 Onemocnění zrakových drah, NS
H48 Nemoci zrakového nervu [2.] a zrakových drah při nemocech zařazených jinde
H480 Atrofie zrakového nervu při nemocech zařazených jinde
H481 Retrobulbární neuritis při nemocech zařazených jinde
H488 Jiné nemoci zrakového nervu a zrakových drah při nemocech zařazených jinde
H49 Paralytický strabismus
H490 Obrna třetího (3.) mozkového nervu – nervi oculomotorii
H491 Obrna čtvrtého (4.) mozkového nervu – nervi trochlearis
H492 Obrna šestého (6.) mozkového nervu – nervi abducentis
H493 Úplná (zevní) oftalmoplegie
H494 Progresivní zevní oftalmoplegie
H498 Jiný paralytický strabismus
H499 Paralytický strabismus, NS
H50 Jiný strabismus
H500 Konvergentní konkomitantní strabismus
H501 Divergentní konkomitantní strabismus
H502 Vertikální strabismus
H503 Intermitentní heterotropie
H504 Jiná a neurčená heterotropie
H505 Heteroforie
H506 Mechanický strabismus
H508 Jiný určený strabismus
H509 Strabismus, NS
H51 Jiné poruchy binokulárního pohybu
H510 Obrna konjugovaného pohledu
H511 Konvergence nedostatečná a nadměrná
H512 Internukleární oftalmoplegie
H518 Jiné určené poruchy binokulárního pohybu
H519 Porucha binokulárního pohybu, NS
H52 Poruchy refrakce a akomodace
H520 Hypermetropie – dalekozrakost
H521 Myopie – krátkozrakost
H522 Astigmatismus
H523 Anisometropie a aniseikonie
H524 Presbyopie
H525 Poruchy akomodace
H526 Jiné poruchy refrakce
H527 Porucha refrakce, NS
H53 Poruchy vidění
H530 Amblyopie z anopsie
H531 Subjektivní poruchy vidění
H532 Diplopie
H533 Jiné poruchy binokulárního vidění
H534 Poruchy zorného pole
H535 Nedostatečné barevné vidění
H536 Noční slepota
H538 Jiné poruchy vidění
H539 Porucha vidění, NS
H54 Slepota a slabozrakost
H540 Slepota obou očí
H541 Slepota jednoho oka a slabozrakost druhého oka
H542 Slabozrakost obou očí
H543 Nekvalifikovaná ztráta zraku obou očí
H544 Slepota jednoho oka
H545 Slabozrakost jednoho oka
H546 Nekvalifikovaná ztráta zraku jednoho oka
H547 Neurčená ztráta zraku
H55 Nystagmus a jiné nepravidelné pohyby oka
H57 Jiné nemoci oka a očních adnex
H570 Funkční vady zornice
H571 Oční bolest
H578 Jiné určené nemoci oka a očních adnex
H579 Nemoci oka a očních adnex, NS
H58 Jiné nemoci oka a očních adnex při nemocech zařazených jinde
H580 Funkční vady zornice při nemocech zařazených jinde
H581 Poruchy zraku při nemocech zařazených jinde
H588 Jiné určené nemoci oka a očních adnex při nemocech zařazených jinde
H59 Poruchy oka a očních adnex po výkonech nezařazené jinde
H590 Syndrom sklivce následující po operaci katarakty
H598 Jiné poruchy očí a očních adnex po výkonech
H599 Poruchy oka a očních adnex po výkonu, NS
H60 Zánět zevního ucha – otitis externa
H600 Absces zevního ucha
H601 Cellulitis zevního ucha
H602 Maligní otitis externa
H603 Jiná infekční otitis externa
H604 Cholesteatom zevního ucha
H605 Akutní neinfekční otitis externa
H608 Jiná otitis externa
H609 Otitis externa, NS
H61 Jiné nemoci zevního ucha
H610 Perichondritis zevního ucha
H611 Neinfekční poruchy boltce
H612 Ztvrdlé cerumen
H613 Získané zúžení zevního zvukovodu
H618 Jiné určené nemoci zevního ucha
H619 Nemoc zevního ucha, NS
H62 Onemocnění zevního ucha při nemocech zařazených jinde
H620 Otitis externa při bakteriálních nemocech zařazených jinde
H621 Otitis externa při virových nemocech zařazených jinde
H622 Otitis externa při mykózách zařazených jinde
H623 Otitis externa při jiných infekčních a parazitárních nemocech zařazených jinde
H624 Otitis externa při jiných nemocech zařazených jinde
H628 Jiné onemocnění zevního ucha při nemocech zařazených jinde
H65 Nehnisavý zánět středního ucha – otitis media nonsuppurativa
H650 Akutní serózní zánět středního ucha
H651 Jiný akutní nehnisavý zánět středního ucha
H652 Chronický serózní zánět středního ucha
H653 Chronický hlenovitý zánět středního ucha
H654 Jiný chronický nehnisavý zánět středního ucha
H659 Nehnisavý zánět středního ucha, NS
H66 Hnisavý a neurčený zánět středního ucha – otitis media supprativa et otitis media NS
H660 Akutní hnisavý zánět středního ucha
H661 Chronický hnisavý tubotympanický zánět středního ucha
H662 Chronický hnisavý atikoantrální zánět středního ucha
H663 Jiný chronický hnisavý zánět středního ucha
H664 Hnisavý zánět středního ucha, NS
H669 Zánět středního ucha, NS
H67 Zánět středního ucha – otitis media – při nemocech zařazených jinde
H670 Zánět středního ucha při bakteriálních nemocech zařazených jinde
H671 Zánět středního ucha při virových nemocech zařazených jinde
H678 Zánět středního ucha při jiných nemocech zařazených jinde
H68 Zánět a obstrukce Eustachovy trubice
H680 Zánět Eustachovy trubice
H681 Obstrukce Eustachovy trubice
H69 Jiná onemocnění Eustachovy trubice
H690 Zející Eustachova trubice – tuba patens
H698 Jiná určená onemocnění Eustachovy trubice
H699 Onemocnění Eustachovy trubice, NS
H70 Zánět bradavkového výběžku – mastoiditis – a příbuzná onemocnění
H700 Akutní mastoiditis
H701 Chronická mastoiditis
H702 Zánět skalní kosti – petrositis
H708 Jiné mastoiditidy a příbuzné stavy
H709 Mastoiditis, NS
H71 Cholesteatom středního ucha
H72 Perforace – bubínku – membranae tympani
H720 Centrální perforace bubínku
H721 Atická perforace bubínku
H722 Jiné okrajové perforace bubínku
H728 Jiné perforace bubínku
H729 Perforace bubínku, NS
H73 Jiné nemoci – bubínku – membranae tympani
H730 Akutní zánět bubínku – myringitis acuta
H731 Chronický zánět bubínku – myringitis chronica
H738 Jiné určené nemoci bubínku
H739 Nemoci bubínku, NS
H74 Jiná onemocnění středního ucha a bradavkového výběžku
H740 Tympanoskleróza
H741 Adhezivní proces středního ucha
H742 Rozpojení řetězu kůstek a dislokace ušních kůstek
H743 Jiné získané abnormality ušních kůstek
H744 Polyp středního ucha
H748 Jiná určená onemocnění středního ucha a bradavkového výběžku
H749 Onemocnění středního ucha a bradavkového výběžku, NS
H75 Jiná onemocnění středního ucha a bradavkového výběžku při nemocech zařazených jinde
H750 Zánět bradavkového výběžku -mastoiditis- při infekčních a parazitárních nemocech ZJ
H758 Jiná určená onemocnění středního ucha a bradavkového výběžku při nemocech zařazených jinde
H80 Otoskleróza
H800 Otoskleróza postihující oválné okénko, neobliterující
H801 Otoskleróza postihující oválné okénko, obliterující
H802 Kochleární otoskleróza
H808 Jiná otoskleróza
H809 Otoskleróza, NS
H81 Poruchy vestibulární funkce
H810 MéniÓrova nemoc
H811 Benigní paroxysmální závrať – vertigo
H812 Vestibulární neuronitis
H813 Jiná periferní závrať – vertigo
H814 Závrať – vertigo – centrálního původu
H818 Jiné poruchy vestibulární funkce
H819 Porucha vestibulární funkce, NS
H82 Vertiginózní syndromy při nemocech zařazených jinde
H83 Jiné nemoci vnitřního ucha
H830 Zánět labyrintu – labyrintitis
H831 Píštěl labyrintu
H832 Porucha funkce labyrintu
H833 Účinky hluku na vnitřní ucho
H838 Jiné určené nemoci vnitřního ucha
H839 Nemoc vnitřního ucha, NS
H90 Převodní a percepční [sensorineurální] nedoslýchavost, ztráta sluchu
H900 Převodní nedoslýchavost, ztráta sluchu, oboustranná
H901 Převodní nedoslýchavost, ztráta sluchu, jednostranná s neporušeným sluchem na druhé straně
H902 Převodní nedoslýchavost, ztráta sluchu, NS
H903 Percepční [sensorineurální] nedoslýchavost, ztráta sluchu oboustranná
H904 Percepční[sensorineurál.]nedoslýchavost,ztráta sluchu jednostr.s nepor.sluchem na dr.str.
H905 Percepční [sensorineurální] nedoslýchavost, ztráta sluchu, NS
H906 Smíšená převodní a percepční [sensorineurální] nedoslýchavost,ztráta sluchu, oboustranná
H907 Smíš.převod.a sensorineurál.nedoslýchavost,ztr.sluchu,jednostr.s nepor.sluchem na dr.str.
H908 Smíšená převodní a percepční [sensorineurální] nedoslýchavost,ztráta sluchu, NS
H91 Jiná nedoslýchavost, ztráta sluchu
H910 Ototoxická nedoslýchavost, ztráta sluchu
H911 Presbyakuze – stařecká nedoslýchavost
H912 Náhlá idiopatická nedoslýchavost, ztráta sluchu
H913 Hluchoněmost nezařazená jinde
H918 Jiná určená nedoslýchavost, ztráta sluchu
H919 Nedoslýchavost, ztráta sluchu, NS
H92 Otalgie a výtok z ucha
H920 Bolest v uchu – otalgia
H921 Výtok z ucha – otorrhoea
H922 Krvácení z ucha – otorrhagia
H93 Jiná onemocnění ucha nezařaditelná jinam
H930 Degenerativní a cévní onemocnění ucha
H931 Ušní šelesty – tinnitus
H932 Jiné abnormální sluchové vjemy
H933 Onemocnění sluchového nervu
H938 Jiná určená onemocnění ucha
H939 Onemocnění ucha, NS
H94 Jiná onemocnění ucha při nemocech zařazených jinde
H940 Zánět sluchového nervu – neuritis acustica – při infekčních a parazitárních nemocech
H948 Jiná určená onemocnění ucha při nemocech zařazených jinde
H95 Onemocnění ucha a bradavkového výběžku po výkonech (zákrocích) nezařazených jinde
H950 Recidiva cholesteatomu v dutině po mastoidektomii
H951 Jiná onemocnění po mastoidektomii
H958 Jiná onemocnění ucha a bradavkového výběžku po výkonech (zákrocích)
H959 Onemocnění ucha a bradavkového výběžku po výkonu (zákroku), NS
I00 Revmatická horečka bez postižení srdce
I01 Revmatická horečka s postižením srdce
I010 Akutní revmatický zánět osrdečníku – perikarditis
I011 Akutní revmatický zánět srdeční nitroblány – endokarditis
I012 Akutní revmatický – zánět srdečního svalu – myokarditis
I018 Jiná akutní revmatická choroba srdeční
I019 Akutní revmatická choroba srdeční, NS
I02 Revmatická chorea
I020 Revmatická chorea s postižením srdce
I029 Revmatická chorea bez postižení srdce
I05 Revmatická vada mitrální chlopně
I050 Mitrální stenóza
I051 Revmatická mitrální insuficience
I052 Mitrální stenóza s insuficiencí
I058 Jiné nemoci mitrální chlopně
I059 Nemoc mitrální chlopně, NS
I06 Revmatická vada aortální chlopně
I060 Revmatická aortální stenóza
I061 Revmatická aortální insuficience
I062 Revmatická aortální stenóza s insuficiencí
I068 Jiné revmatické nemoci aortální chlopně
I069 Revmatická nemoc aortální chlopně, NS
I07 Revmatické nemoci – trojcípé chlopně – valvulae tricuspidalis
I070 Stenóza trikuspidální (chlopně)
I071 Insuficience trikuspidální (chlopně)
I072 Stenóza s insuficiencí trikuspidální (chlopně)
I078 Jiné nemoci trojcípé chlopně
I079 Nemoc trojcípé chlopně, NS
I08 Mnohočetná onemocnění chlopní
I080 Postižení obou chlopní dvojcípé a aortální
I081 Postižení obou chlopní dvojcípé a trojcípé
I082 Postižení obou chlopní aortální a trojcípé
I083 Kombinovaná postižení chlopní dvojcípé, aortální a trojcípé
I088 Jiná mnohočetná onemocnění chlopní
I089 Mnohočetné onemocnění chlopní, NS
I09 Jiné revmatické nemoci srdce
I090 Revmatický – zánět srdečního svalu – myokarditis
I091 Revmatické nemoci – nitroblány srdeční – endokardu,
I092 Chronický revmatický – zánět osrdečníku – perikarditis
I098 Jiné určené revmatické nemoci srdce
I099 Revmatická onemocnění srdce, NS
I10 Esenciální (primární) hypertenze
I11 Postižení srdce při hypertenzi
I110 Hypertenzní nemoc srdce s (městnavým) srdečním selháním
I119 Hypertenzní nemoc srdce bez (městnavého) srdečního selhání
I12 Postižení ledvin při hypertenzi
I120 Hypertenzní nemoc ledvin s renálním selháním
I129 Hypertenzní nemoc ledvin bez renálního selhání
I13 Hypertenzní nemoc srdce a ledvin
I130 Hypertenzní nemoc srdce a ledvin s (městnavým) selháním srdce
I131 Hypertenzní nemoc srdce a ledvin se selháním ledvin
I132 Hypertenzní nemoc srdce a ledvin s (městnavým) srdečním selháním i selháním ledvin
I139 Hypertenzní nemoc srdce a ledvin, NS
I15 Sekundární hypertenze
I150 Renovaskulární hypertenze
I151 Sekundární hypertenze při jiných onemocněních ledvin
I152 Sekundární hypertenze při endokrinních poruchách
I158 Jiná sekundární hypertenze
I159 Sekundární hypertenze, NS
I20 Angina pectoris
I200 Nestabilní angina (pectoris)
I201 Angina pectoris s prokázaným spasmem
I208 Jiné formy anginy pectoris
I209 Angina pectoris, NS
I21 Akutní infarkt myokardu
I210 Akutní transmurální infarkt myokardu přední stěny
I211 Akutní transmurální infarkt myokardu spodní (dolní) stěny
I212 Akutní transmurální infarkt myokardu jiných lokalizací
I213 Akutní transmurální infarkt myokardu neurčené lokalizace
I214 Akutní subendokardiální infarkt myokardu
I219 Akutní infarkt myokardu, NS
I22 Pokračující infarkt myokardu
I220 Pokračující infarkt myokardu přední stěny
I221 Pokračující infarkt myokardu dolní (spodní) stěny
I228 Pokračující infarkt myokardu jiných lokalizací
I229 Pokračující infarkt myokardu neurčené lokalizace
I23 Některé komplikace následující akutní infarkt myokardu
I230 Hemoperikard jako běžná komplikace následující akutní infarkt myokardu
I231 Defekt předsíňového septa jako běžná komplikace následující akutní infarkt myokardu
I232 Defekt komorového septa jako běžná komplikace následující akutní infarkt myokardu
I233 Ruptura srdeční stěny jako běžná komplikace následující akutní infarkt myokardu
I234 Ruptura chordae tendineae jako běžná komplikace následující akutní infarkt myokardu
I235 Ruptura papilárního svalu jako běžná komplikace následující akutní infarkt myokardu
I236 Trombóza předsíně, aurikuly a komory jako běžné komplikace následující ak.infarkt myokardu
I238 Jiné běžné komplikace následující akutní infarkt myokardu
I24 Jiné akutní ischemické nemoci srdeční
I240 Koronární trombóza nekončící infarktem myokardu
I241 Dresslerův syndrom
I248 Jiné formy akutní ischemické nemoci (choroby) srdeční
I249 Akutní ischemická nemoc (choroba) srdeční, NS
I25 Chronická ischemická nemoc (choroba) srdeční
I250 Aterosklerotická kardiovaskulární nemoc, takto určená
I251 Aterosklerotická nemoc (choroba) srdeční
I252 Starý infarkt myokardu
I253 Aneurysma srdce
I254 Aneurysma koronární tepny
I255 Ischemická kardiomyopatie
I256 Němá ischemie myokardu
I258 Jiné formy chronické ischemické nemoci (choroby) srdeční
I259 Chronická ischemická nemoc (choroba) srdeční, NS
I26 Plicní embolie
I260 Plicní embolie s akutním cor pulmonale
I269 Plicní embolie bez akutního cor pulmonale
I27 Jiné kardiopulmonální nemoci
I270 Primární plicní hypertenze
I271 Onemocnění srdce vyvolané kyfoskoliózou
I278 Jiné určené kardiopulmonální nemoci
I279 Kardiopulmonální nemoc, NS
I28 Jiné nemoci plicních cév
I280 Arteriovenózní píštěl plicních cév
I281 Aneurysma plicní tepny
I288 Jiné určené nemoci plicních cév
I289 Nemoc plicních cév, NS
I30 Akutní zánět osrdečníku – pericarditis acuta
I300 Akutní nespecifická idiopatická perikarditida
I301 Infekční perikarditis
I308 Jiné formy akutní perikarditidy
I309 Akutní perikarditis, NS
I31 Jiné nemoci – osrdečníku – perikardu
I310 Chronická adhezivní perikarditis
I311 Chronická konstriktivní perikarditida
I312 Hemoperikard, nezařazený jinde
I313 Perikardiální výpotek (nezánětlivý)
I318 Jiné určené nemoci perikardu
I319 Nemoc perikardu, NS
I32 Zánět osrdečníku – perikarditis – při nemocech zařazených jinde
I320 Perikarditis při bakteriálních nemocech zařazených jinde
I321 Perikarditis při jiných infekčních a parazitárních nemocech zařazených jinde
I328 Perikarditis při jiných nemocech zařazených jinde
I33 Akutní a subakutní – zánět srdeční nitroblány – endokarditis
I330 Akutní a subakutní infekční endokarditis
I339 Akutní endokarditis, NS
I34 Nerevmatická onemocnění – dvojcípé chlopně – valvulae mitralis
I340 Insuficience mitrální (chlopně)
I341 Prolaps mitrální (chlopně)
I342 Nerevmatická stenóza mitrální (chlopně)
I348 Jiné nerevmatické nemoci mitrální chlopně
I349 Nerevmatická onemocnění mitrální chlopně, NS
I35 Nerevmatická onemocnění aortální chlopně
I350 Stenóza aortální (chlopně)
I351 Insuficience aortální (chlopně)
I352 Stenóza aortální (chlopně) s insuficiencí
I358 Jiná onemocnění aortální chlopně
I359 Onemocnění aortální chlopně, NS
I36 Nerevmatická onemocnění – trojcípé chlopně – valvulae tricuspidalis
I360 Nerevmatická stenóza trikuspidální (chlopně)
I361 Nerevmatická insuficience trikuspidální (chlopně)
I362 Nerevmatická stenóza trikuspidální (chlopně) s insuficiencí
I368 Jiná nerevmatická onemocnění trojcípé chlopně
I369 Nerevmatická onemocnění trojcípé chlopně, NS
I37 Onemocnění pulmonální chlopně
I370 Stenóza pulmonální chlopně
I371 Insuficience pulmonální chlopně
I372 Stenóza pulmonální chlopně s insuficiencí
I378 Jiná onemocnění pulmonální chlopně
I379 Onemocnění pulmonální chlopně, NS
I38 Endokarditis neurčené chlopně
I39 Zánět srdeční nitroblány – endokarditis – a onemocnění srdečních chlopní při nemocech ZJ
I390 Nemoci dvojcípé chlopně při nemocech zařazených jinde
I391 Onemocnění aortální chlopně při nemocech zařazených jinde
I392 Onemocnění trojcípé chlopně při nemocech zařazených jinde
I393 Onemocnění pulmonální chlopně při nemocech zařazených jinde
I394 Mnohočetná onemocnění chlopní při nemocech zařazených jinde
I398 Endokarditis neurčené chlopně při nemocech zařazených jinde
I40 Akutní zánět srdečního svalu – myocarditis acuta
I400 Infekční myokarditis
I401 Izolovaná myokarditis
I408 Jiná akutní myokarditis
I409 Akutní myokarditis, NS
I41 Zánět srdečního svalu – myokarditis – při nemocech zařazených jinde
I410 Myokarditis při bakteriálních nemocech zařazených jinde
I411 Myokarditis při virových nemocech zařazených jinde
I412 Myokarditis při jiných infekčních a parazitárních nemocech zařazených jinde
I418 Myokarditis při jiných nemocech zařazených jinde
I42 Kardiomyopatie
I420 Dilatovaná kardiomyopatie
I421 Obstruktivní hypertrofická kardiomyopatie
I422 Jiná hypertrofická kardiomyopatie
I423 Endomyokardiální (eosinofilická) nemoc
I424 Endokardiální fibroelastóza
I425 Jiná restriktivní kardiomyopatie
I426 Alkoholická kardiomyopatie
I427 Kardiomyopatie způsobená léčivy a jinými zevními činiteli
I428 Jiné kardiomyopatie
I429 Kardiomyopatie, NS
I43 Kardiomyopatie při nemocech zařazených jinde
I430 Kardiomyopatie při infekčních a parazitárních nemocech
I431 Kardiomyopatie při nemocech přeměny látek
I432 Kardiomyopatie při nemocech výživy
I438 Kardiomyopatie při jiných nemocech zařazených jinde
I44 Blokáda atrioventrikulární a levého raménka
I440 Atrioventrikulární blokáda, prvého stupně
I441 Atrioventrikulární blokáda, druhého stupně
I442 Úplná atrioventrikulární blokáda
I443 Jiná a neurčená atrioventrikulární blokáda
I444 Blokáda předního svazku levého (raménka)
I445 Blokáda zadního svazku levého (raménka)
I446 Jiná neurčená fascikulární blokáda levého (raménka)
I447 Blokáda levého raménka, NS
I45 Jiné poruchy vedení srdečních vzruchů
I450 Blokáda pravého raménka
I451 Jiná a neurčená blokáda pravého raménka
I452 Bifascikulární blokáda
I453 Trifascikulární blokáda
I454 Neurčená intraventrikulární blokáda
I455 Jiná určená srdeční blokáda
I456 Preexcitační syndrom
I458 Jiné určené poruchy vedení
I459 Porucha vedení, NS
I46 Srdeční zástava
I460 Srdeční zástava s úspěšnou resuscitací
I461 Náhlá srdeční smrt
I469 Srdeční zástava, NS
I47 Paroxysmální tachykardie
I470 Návratná – reciproční komorová arytmie
I471 Supraventrikulární tachykardie
I472 Komorová tachykardie
I479 Paroxysmální tachykardie, NS
I48 Fibrilace a flutter síní
I49 Jiné srdeční arytmie
I490 Komorové kmitání (flutter) a míhání (fibrilace)
I491 Předčasná depolarizace síní
I492 Předčasná junkční depolarizace
I493 Předčasná depolarizace komor
I494 Jiná a neurčená předčasná depolarizace
I495 Syndrom poškození funkce sinusového uzlu
I498 Jiné určené srdeční arytmie
I499 Srdeční arytmie, NS
I50 Selhání srdce
I500 Městnavé selhání srdce
I501 Selhání levé komory
I509 Selhání srdce, NS
I51 Komplikace a nepřesně určené a popsané nemoci srdce
I510 Získaný defekt srdečního septa – přepážky
I511 Ruptura chordae tendineae, nezařazená jinde
I512 Ruptura papilárního svalu, nezařazená jinde
I513 Intrakardiální trombóza, nezařazená jinde
I514 Myokarditis, NS
I515 Myokardiální degenerace
I516 Kardiovaskulární nemoc, NS
I517 Kardiomegalie
I518 Jiné nepřesně určené nemoci srdce
I519 Nemoc srdce, NS
I52 Jiná onemocnění srdce při nemocech zařazených jinde
I520 Jiná onemocnění srdce při bakteriálních nemocech, zařazených jinde
I521 Jiná onemocnění srdce při jiných infekčních a parazitárních nemocech, zařazených jinde
I528 Jiná onemocnění srdce při jiných nemocech zařazených jinde
I60 Subarachnoidální krvácení
I600 Subarachnoidální krvácení z karotického sinu a bifurkace
I601 Subarachnoidální krvácení ze střední mozkové tepny
I602 Subarachnoidální krvácení z přední spojovací tepny
I603 Subarachnoidální krvácení ze zadní spojovací tepny
I604 Subarachnoidální krvácení z bazilární tepny
I605 Subarachnoidální krvácení z vertebrální tepny
I606 Subarachnoidální krvácení z jiných nitrolebních tepen
I607 Subarachnoidální krvácení z nitrolební tepny, NS
I608 Jiné subarachnoidální krvácení
I609 Subarachnoidální krvácení, NS
I61 Intracerebrální krvácení
I610 Intracerebrální krvácení do hemisféry, podkorové
I611 Intracerebrální krvácení do hemisféry, korové
I612 Intracerebrální krvácení do hemisféry, NS
I613 Intracerebrální krvácení do mozkového kmene
I614 Intracerebrální krvácení do mozečku
I615 Intracerebrální krvácení do mozkových komor
I616 Intracerebrální krvácení mnohočetně lokalizované
I618 Jiné intracerebrální krvácení
I619 Intracerebrální krvácení, NS
I62 Jiné neúrazové intrakraniální krvácení
I620 Subdurální krvácení (akutní) (neúrazové)
I621 Neúrazové extradurální krvácení
I629 Intrakraniální krvácení (neúrazové), NS
I63 Mozkový infarkt
I630 Mozkový infarkt způsobený trombózou přívodných mozkových tepen
I631 Mozkový infarkt způsobený embolií přívodných mozkových tepen
I632 Mozkový infarkt způsobený neurčenou okluzí nebo stenózou přívodných mozkových tepen
I633 Mozkový infarkt způsobený trombózou mozkových tepen
I634 Mozkový infarkt způsobený embolií mozkových tepen
I635 Mozkový infarkt způsobený neurčenou okluzí nebo stenózou mozkových tepen
I636 Mozkový infarkt způsobený mozkovou žilní trombózou, nehnisavou
I638 Jiný mozkový infarkt
I639 Mozkový infarkt, NS
I64 Cévní příhoda mozková (mrtvice) neurčená jako krvácení nebo infarkt
I65 Uzávěr (okluze) a zúžení (stenóza) přívodných mozkových tepen nekončící mozkovým infarktem
I650 Okluze a stenóza tepny vertebrální
I651 Okluze a stenóza tepny bazilární
I652 Okluze a stenóza krkavice (karotidy)
I653 Mnohočetná a oboustranná okluze a stenóza přívodných mozkových tepen
I658 Okluze a stenóza jiné přívodné mozkové tepny
I659 Okluze a stenóza neurčené přívodné mozkové tepny
I66 Uzávěr (okluze) a zúžení (stenóza) mozkových tepen
I660 Okluze a stenóza střední mozkové tepny
I661 Okluze a stenóza přední mozkové tepny
I662 Okluze a stenóza zadní mozkové tepny
I663 Okluze a stenóza mozečkových tepen
I664 Mnohočetná nebo oboustranná okluze a stenóza mozkových tepen
I668 Okluze a stenóza jiné mozkové tepny
I669 Okluze a stenóza neurčené mozkové tepny
I67 Jiná cévní onemocnění mozku
I670 Natržení (disekce) mozkových tepen, bez roztržení
I671 Mozkové – aneurysma – výduť, bez roztržení
I672 Mozková ateroskleróza
I673 Progresivní cévní leukoencefalopatie
I674 Hypertenzní encefalopatie
I675 Nemoc moyamoya
I676 Nehnisavá trombóza nitrolebního žilního systému
I677 Mozková arteritis, nezařazená jinde
I678 Jiná určená cévní onemocnění mozku
I679 Cévní onemocnění mozku, NS
I68 Cévní onemocnění mozku při nemocech zařazených jinde
I680 Mozková amyloidní angiopatie (E85.- +)
I681 Mozková arteritis při infekčních a parazitárních nemocech
I682 Mozková arteritis při jiných nemocech zařazených jinde
I688 Jiná cévní onemocnění mozku při nemocech zařazených jinde
I69 Následky cévních nemocí mozku
I690 Následky subarachnoidálního krvácení
I691 Následky nitromozkového krvácení
I692 Následky jiného neúrazového nitrolebního krvácení
I693 Následky mozkového infarktu
I694 Následky cévní příhody mozkové (mrtvice) neurčené jako krvácení nebo infarkt
I698 Následky jiných a neurčených cévních nemocí mozku
I70 Ateroskleróza
I700 Ateroskleróza aorty
I701 Ateroskleróza ledvinné – renální – tepny
I702 Ateroskleróza končetinových tepen
I708 Ateroskleróza jiných tepen
I709 Generalizovaná a neurčená ateroskleróza
I71 Výduť aorty – aneurysma aortae – a disekce
I710 Natržení (disekce) aorty [kterákoliv část]
I711 Aneurysma hrudní aorty , roztržené
I712 Aneurysma hrudní aorty, bez zmínky o ruptuře
I713 Aneurysma břišní aorty, roztržené
I714 Aneurysma břišní aorty, bez zmínky o ruptuře
I715 Aneurysma thorakoabdominální aorty, roztržené
I716 Aneurysma thorakoabdominální aorty, bez zmínky o ruptuře
I718 Aneurysma aorty neurčené lokalizace, roztržené
I719 Aneurysma aorty neurčené lokalizace, bez zmínky o ruptuře
I72 Jiné – výdutě – aneurysmata
I720 Aneurysma krční tepny (karotidy)
I721 Aneurysma tepny horní končetiny
I722 Aneurysma ledvinné – renální – tepny
I723 Aneurysma pánevní tepny
I724 Aneurysma tepny dolní končetiny
I728 Aneurysma jiných určených tepen
I729 Aneurysma neurčené lokalizace
I73 Jiné nemoci periferních cév
I730 Raynaudův syndrom
I731 Trombangiitis obliterans [Buergerova]
I738 Jiné určené nemoci periferních cév
I739 Nemoc periferních cév, NS
I74 Tepenný vmetek – arteriální embolie – a trombóza
I740 Embolie a trombóza břišní aorty
I741 Embolie a trombóza jiných a neurčených částí aorty
I742 Embolie a trombóza tepen horních končetin
I743 Embolie a trombóza tepen dolních končetin
I744 Embolie a trombóza tepen končetin, NS
I745 Embolie a trombóza pánevní tepny
I748 Embolie a trombóza jiných tepen
I749 Embolie a trombóza neurčené tepny
I77 Jiná onemocnění tepen a tepének
I770 Arteriovenózní píštěl, získaná
I771 Zúžení – striktura – tepny
I772 Roztržení – ruptura – tepny
I773 Tepenná fibromuskulární dysplazie
I774 Syndrom komprese tepny břišní
I775 Nekróza tepny
I776 Arteritis, NS
I778 Jiná určená onemocnění tepen a tepének
I779 Onemocnění tepen a tepének, NS
I78 Nemoci vlásečnic
I780 Dědičná hemoragická teleangiektazie
I781 Névus, nenádorový
I788 Jiné nemoci vlásečnic
I789 Nemoc vlásečnic, NS
I79 Onemocnění tepen, tepének a vlásečnic při nemocech zařazených jinde
I790 Aneurysma aorty při nemocech zařazených jinde
I791 Aortitis při nemocech zařazených jinde
I792 Periferní angiopatie při nemocech zařazených jinde
I798 Jiná onemocnění tepen, tepének a vlásečnic při nemocech zařazených jinde
I80 Zánět žil – flebitis a tromboflebitis
I800 Flebitis a tromboflebitis povrchových cév dolních končetin
I801 Flebitis a tromboflebitis femorální žíly
I802 Flebitis a tromboflebitis jiných hlubokých cév
I803 Flebitis a tromboflebitis dolních končetin, NS
I808 Flebitis a tromboflebitis jiných lokalizací
I809 Flebitis a tromboflebitis neurčené lokalizace
I81 Trombosis venae portae – trombóza vrátnice
I82 Jiná žilní embolie a trombóza dolních končetin
I820 Buddův – Chiariho syndrom
I821 Thrombophlebitis migrans
I822 Embolie a trombóza duté žíly – venae cavae
I823 Embolie a trombóza renální – ledvinné – žíly
I828 Embolie a trombóza jiných určených žil
I829 Embolie a trombóza neurčené žíly
I83 Žilní městky – varices – dolních končetin
I830 Žilní městky dolních končetin se vředem
I831 Žilní městky dolních končetin se zánětem
I832 Žilní městky dolních končetin se vředem i zánětem
I839 Žilní městky dolních končetin bez vředu nebo zánětu
I84 Hemoroidy
I840 Vnitřní trombotizované hemoroidy
I841 Vnitřní hemoroidy s jinými komplikacemi
I842 Vnitřní hemoroidy bez komplikací
I843 Zevní (vnější) hemoroidy trombotizované
I844 Zevní (vnější) hemoroidy s jinými komplikacemi
I845 Zevní (vnější) hemoroidy bez komplikací
I846 Reziduální hemoroidální kožní protuberance
I847 Neurčené trombotizované hemoroidy
I848 Neurčené hemoroidy s jinými komplikacemi
I849 Neurčené hemoroidy bez komplikací
I85 Městky jícnu – esofageální varixy
I850 Varixy jícnu s krvácením
I859 Varixy jícnu bez krvácení
I86 Žilní městky jiných lokalizací
I860 Podjazykové varixy
I861 Varixy šourku
I862 Pánevní varixy
I863 Varixy vulvy
I864 Žaludeční varixy
I868 Žilní městky jiných určených lokalizací
I87 Jiná onemocnění žil
I870 Postflebitický syndrom
I871 Komprese – stlačení – žíly
I872 Venózní insuficience (chronická) (periferní)
I878 Jiná určená onemocnění žil
I879 Onemocnění žíly, NS
I88 Nespecifická lymfadenitis
I880 Nespecifická mezenterická lymfadenitis
I881 Chronická lymfadenitis, mimo mezenterickou
I888 Jiná nespecifická lymfadenitis
I889 Nespecifická lymfadenitis, NS
I89 Jiná neinfekční onemocnění mízních cév a mízních uzlin
I890 Lymfedém, nezařazený jinde
I891 Lymfangitis – zánět mízních cév
I898 Jiná určená neinfekční onemocnění mízních cév a mízních uzlin
I899 Neinfekční onemocnění mízních cév a mízních uzlin, NS
I95 Hypotenze
I950 Idiopatická hypotenze
I951 Ortostatická hypotenze
I952 Hypotenze způsobená léčivy
I958 Jiná hypotenze
I959 Hypotenze, NS
I97 Onemocnění oběhové soustavy po výkonech nezařazené jinde
I970 Postkardiotomický syndrom
I971 Jiné funkční poruchy následující po operaci srdce
I972 Lymfedémový syndrom po mastektomii
I978 Jiné poruchy oběhové soustavy po výkonech nezařazené jinde
I979 Poruchy oběhové soustavy po výkonech, NS
I98 Jiná onemocnění oběhové soustavy při nemocech zařazených jinde
I980 Kardiovaskulární syfilis
I981 Kardiovaskulární onemocnění při jiných infekčních a parazitárních nemocech ZJ
I982 Jícnové varixy při nemocech zařazených jinde
I988 Jiná určená onemocnění oběhové soustavy při nemocech zařazených jinde
I99 Jiná a neurčená onemocnění oběhové soustavy
J00 Akutní zánět nosohltanu – nasopharyngitis acuta
J01 Akutní zánět vedlejších nosních dutin – sinusitis acuta
J010 Akutní zánět čelistní dutiny
J011 Akutní zánět čelní dutiny
J012 Akutní zánět čichové dutiny
J013 Akutní zánět klínové dutiny
J014 Akutní pansinusitida
J018 Jiný akutní zánět vedlejších nosních dutin
J019 Akutní zánět vedlejších nosních dutin, NS
J02 Akutní zánět hltanu – faryngitis acuta
J020 Streptokokový zánět hltanu
J028 Akutní zánět hltanu způsobený jinými určenými organismy
J029 Akutní zánět hltanu, NS
J03 Akutní zánět mandlí – tonsillitis acuta
J030 Streptokoková tonsillitida
J038 Akutní tonsilitida způsobená jinými určenými organismy
J039 Akutní tonsilitida, NS
J04 Akutní zánět hrtanu a průdušnice – laryngitis et tracheitis acuta
J040 Akutní zánět hrtanu
J041 Akutní zánět průdušnice
J042 Akutní zánět hrtanu i průdušnice
J05 Akutní obstruktivní zánět hrtanu (krup) a epiglotis
J050 Akutní obstruktivní zánět hrtanu (krup)
J051 Akutní epiglotitida
J06 Akutní infekce horních dýchacích cest na více místech a neurčených lokalizací
J060 Akutní zánět hltanu i hrtanu – laryngopharyngitis acuta
J068 Jiné akutní infekce horních dýchacích cest na více místech
J069 Akutní infekce horních dýchacích cest, NS
J10 Chřipka způsobená identifikovaným chřipkovým virem
J100 Chřipka se zánětem plic, chřipkový virus identifikován
J101 Chřipka s jinými projevy na dýchacím ústrojí, chřipkový virus neidentifikován
J108 Chřipka s jinými projevy, chřipkový virus identifikován
J11 Chřipka, virus neidentifikován
J110 Chřipka se zánětem plic, virus neidentifikován
J111 Chřipka s jinými projevy na dýchacím ústrojí, virus neidentifikován
J118 Chřipka s jinými projevy, virus neidentifikován
J12 Virový zánět plic – pneumonie -, nezařazený (-á) jinde
J120 Adenovirová pneumonie
J121 Pneumonie způsobená syncyciálním respiračním virem
J122 Pneumonie způsobená virem parainfluenzy
J128 Jiná virová pneumonie
J129 Virová pneumonie, NS
J13 Zánět plic, původce: Streptococcus pneumoniae
J14 Zánět plic, původce: Haemophilus influenzae
J15 Bakteriální zánět plic, nezařazený jinde
J150 Pneumonie způsobená Klebsiellou pneumoniae
J151 Pneumonie způsobená Pseudomonádami
J152 Pneumonie způsobená Stafylokokem
J153 Pneumonie způsobená Streptokokem, skupiny B
J154 Pneumonie způsobená jinými streptokoky
J155 Pneumonie způsobená Escherichia coli
J156 Pneumonie způsobená jinou aerobní gramnegativní bakterií
J157 Pneumonie způsobená Mycoplasma pneumoniae
J158 Jiný bakteriální zánět plic
J159 Bakteriální zánět plic, NS
J16 Zánět plic způsobený jinými infekčními organismy, nezařazený jinde
J160 Chlamydiová pneumonie
J168 Pneumonie způsobená jiným infekčním organismem
J17 Zánět plic – pneumonie – při nemocech zařazených jinde
J170 Pneumonie při bakteriálních nemocech zařazených jinde
J171 Pneumonie při virových nemocech zařazených jinde
J172 Pneumonie při mykózách zařazených jinde
J173 Pneumonie při parasitárních nemocech zařazených jinde
J178 Pneumonie při jiných nemocech zařazených jinde
J18 Pneumonie, původce NS
J180 Bronchopneumonie, NS
J181 Laloková pneumonie, NS
J182 Hypostatická pneumonie, NS
J188 Jiná pneumonie, původce NS
J189 Pneumonie, NS
J20 Akutní zánět průdušek – bronchitis acuta
J200 Akutní bronchitida, původce: Mycoplasma pneumoniae
J201 Akutní bronchitida, původce: Haemophilus influenzae
J202 Akutní bronchitida způsobená streptokokem
J203 Akutní bronchitida způsobená virem coxsackie
J204 Akutní bronchitida způsobená virem parainfluenzy
J205 Akutní bronchitida způsobená respiračním syncyciálním virem
J206 Akutní bronchitida způsobená rhinovirem
J207 Akutní bronchitida způsobená echovirem
J208 Akutní bronchitida způsobená jiným určeným organismem
J209 Akutní bronchitida, NS
J21 Akutní zánět průdušinek – bronchiolitis acuta
J210 Akutní bronchiolitida způsobená respiračním syncyciálním virem
J218 Akutní bronchiolitida způsobená jiným určeným organismem
J219 Akutní bronchiolitida, NS
J22 Neurčené akutní infekce dolní části dýchacího ústrojí
J30 Vasomotorická a alergická – rýma – rhinitis
J300 Vasomotorická rýma
J301 Alergická rýma způsobená pylem
J302 Jiná sezónní alergická rýma
J303 Jiná alergická rýma
J304 Alergická rýma, NS
J31 Chronická rýma, chronický zánět nosohltanu a hltanu
J310 Chronická rýma – rhinitis chronica
J311 Chronický zánět nosohltanu – nasopharyngitis chronica
J312 Chronický zánět hltanu – pharyngitis chronica
J32 Chronický zánět vedlejších nosních dutin – sinusitis chronica
J320 Chronický zánět čelistní (maxilární) dutiny
J321 Chronický zánět čelní (frontální) dutiny
J322 Chronický zánět čichové (etmoidální) dutiny
J323 Chronický zánět klínové (sfenoidální) dutiny
J324 Pansinusitida (chronická)
J328 Jiný chronický zánět vedlejších nosních dutin
J329 Chronický zánět vedlejších nosních dutin, NS
J33 Nosní polypy
J330 Polyp nosní dutiny
J331 Polypoidní degenerace vedlejší nosní dutiny
J338 Jiný polyp vedlejší nosní dutiny
J339 Nosní polyp, NS
J34 Jiné nemoci nosu a vedlejších nosních dutin
J340 Absces, furunkl a karbunkl nosu
J341 Cysta nebo mukokela vedlejší nosní dutiny
J342 Vybočení nosní přepážky
J343 Hypertrofie nosních skořep
J348 Jiné určené nemoci nosu a vedlejších nosních dutin
J35 Chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně
J350 Chronický zánět mandlí – tonsillitis chronica
J351 Hypertrofie mandlí
J352 Hypertrofie adenoidní tkáně
J353 Hypertrofie mandlí s hypertrofií adenoidní tkáně
J358 Jiné chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně
J359 Chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně, NS
J36 Peritonzilární hlíza – abscessus peritonsillaris
J37 Chronický zánět hrtanu a hrtanu i průdušnice
J370 Chronická laryngitida – laryngitis chronica
J371 Chronická laryngotracheitida – laryngotracheitis chronica
J38 Nemoci hlasivek a hrtanu, nezařazené jinde
J380 Obrna hlasivek a hrtanu
J381 Polyp hlasivky a hrtanu
J382 Uzly hlasivek
J383 Jiné nemoci hlasivek
J384 Edém hrtanu
J385 Laryngeální spasmus
J386 Zúžení – stenóza – hrtanu
J387 Jiné nemoci hrtanu
J39 Jiné nemoci horních dýchacích cest
J390 Retrofaryngeální a parafaryngeální absces
J391 Jiný absces hltanu
J392 Jiné nemoci hltanu
J393 Hypersensitivní reakce horních dýchacích cest, neurčené lokalizace
J398 Jiné určené nemoci horních dýchacích cest
J399 Nemoc horních dýchacích cest, NS
J40 Zánět průdušek – bronchitis – neurčený jako akutní nebo chronický
J41 Prostá a mukopurulentní chronická bronchitida
J410 Prostá chronická bronchitida
J411 Mukopurulentní chronická bronchitida
J418 Smíšená prostá a mukopurulentní chronická bronchitida
J42 Neurčená chronická bronchitida
J43 Rozedma plic – emphysema pulmonum
J430 Macleodův syndrom
J431 Panlobulární emfyzém
J432 Centrilobulární emfyzém
J438 Jiný emfyzém
J439 Emfyzém, NS
J44 Jiná chronická obstruktivní plicní nemoc
J440 Chronická obstruktivní plicní nemoc s akutní infekcí dolní části dýchacího ústrojí
J441 Chronická obstruktivní plicní nemoc s akutní exacerbací, NS
J448 Jiná určená chronická obstruktivní plicní nemoc
J449 Chronická obstruktivní plicní nemoc, NS
J45 Astma
J450 Astma převážně alergické
J451 Nealergické astma
J458 Smíšené astma
J459 Astma, NS
J46 Astmatický stav – status asthmaticus
J47 Bronchiektazie – rozšíření průdušek
J60 Pneumokonióza uhlokopů
J61 Pneumokonióza způsobená azbestem a jinými minerálními vlákny
J62 Pneumokonióza způsobená prachem obsahujícím křemík
J620 Pneumokonióza způsobená prachem mastku (talku)
J628 Pneumokonióza způsobená jiným prachem obsahujícím křemík
J63 Pneumokonióza způsobená jinými anorganickými prachy
J630 Aluminóza (plic)
J631 Bauxitová fibróza (plic)
J632 Berylióza
J633 Grafitová fibróza (plic)
J634 Sideróza
J635 Stanóza
J638 Pneumokonióza způsobená jinými určenými anorganickými prachy
J64 Neurčená pneumokonióza
J65 Pneumokonióza spojená s tuberkulózou
J66 Onemocnění dýchacích cest způsobené určenými organickými prachy
J660 Bysinóza
J661 Onemocnění zpracovatelů lnu
J662 Kanabinóza
J668 Onemocnění dýchacích cest způsobené jinými určenými organickými prachy
J67 Hypersensitivní pneumonitis způsobená organickými prachy
J670 Farmářské plíce
J671 Bagasóza
J672 Plíce chovatelů ptáků
J673 Suberóza
J674 Sladovnické plíce
J675 Plíce pracovníků s houbami
J676 Plíce loupačů javorové kůry
J677 Plíce pracovníků úpraven vzduchu, zvlhčovacích (klimatizačních) zařízení
J678 Hypersensitivní pneumonitis způsobená jinými organickými prachy
J679 Hypersensitivní pneumonitis způsobená neurčeným organickým prachem
J68 Stavy dýchací soustavy způsobené inhalací chemikálií, plynů, dýmů a par
J680 Bronchitis a pneumonitis způsobená chemikáliemi, plyny, dýmy a parami
J681 Akutní edém plic způsobený chemikáliemi, plyny, dýmy a parami
J682 Zánět horních cest dýchacích způsobený chemikáliemi, plyny, dýmy a parami, NJ
J683 Jiné akutní a subakutní stavy dýchací soustavy způsobené chemikáliemi, plyny,dýmy a parami
J684 Chronické stavy dýchací soustavy způsobené chemikáliemi, plyny, dýmy a parami
J688 Jiné stavy dýchací soustavy způsobené chemikáliemi, plyny, dýmy a parami
J689 Neurčené stavy dýchací soustavy způsobené chemikáliemi, plyny, dýmy a parami
J69 Pneumonie způsobená pevnými a tekutými látkami
J690 Pneumonie způsobená potravou a zvratky
J691 Pneumonie způsobená oleji a esencemi
J698 Pneumonie způsobená jinými pevnými a tekutými látkami
J70 Stavy dýchací soustavy způsobené jinými zevními činiteli
J700 Akutní plicní projevy způsobené zářením
J701 Chronické a jiné plicní projevy způsobené zářením
J702 Akutní plicní intersticiální onemocnění způsobená léčivy
J703 Chronická plicní intersticiální onemocnění způsobená léčivy
J704 Plicní intersticiální onemocnění způsobené léčivy, NS
J708 Stavy dýchací soustavy způsobené jinými určenými zevními činiteli
J709 Stavy dýchací soustavy způsobené neurčeným zevním činitelem
J80 Syndrom respirační tísně dospělých
J81 Plicní edém
J82 Plicní eozinofilie, nezařazená jinde
J84 Jiné intersticiální plicní nemoci
J840 Alveolární a parietoalveolární stavy
J841 Jiné intersticiální plicní nemoci s fibrózou
J848 Jiné určené intersticiální plicní nemoci
J849 Intersticiální plicní nemoc, NS
J85 Absces plic a mediastina
J850 Gangréna a nekróza plic
J851 Absces plic s pneumonií
J852 Absces plic bez pneumonie
J853 Absces – mezihrudí – mediastina
J86 Pyothorax
J860 Pyothorax s píštělí
J869 Pyothorax bez píštěle
J90 Pohrudniční výpotek, nezařazený jinde
J91 Pohrudniční výpotek při stavech zařazených jinde
J92 Pohrudniční povlaky (pláty)
J920 Pohrudniční povlak (plát) s obsahem azbestu
J929 Pohrudniční povlak (plát) bez azbestu
J93 Pneumothorax
J930 Spontánní tenzní pneumothorax
J931 Jiný spontánní pneumothorax
J938 Jiný pneumothorax
J939 Pneumothorax, NS
J94 Jiné pohrudniční stavy
J940 Chylózní výpotek
J941 Fibrothorax
J942 Hemothorax
J948 Jiné určené pohrudniční stavy
J949 Pohrudniční stav, NS
J95 Poruchy dýchací soustavy po výkonech, nezařazené jinde
J950 Špatná funkce tracheostomie
J951 Akutní plicní nedostatečnost po hrudní operaci
J952 Akutní plicní nedostatečnost po mimohrudní operaci
J953 Chronická plicní nedostatečnost po operaci
J954 Mendelsonův syndrom
J955 Subglotická stenóza po výkonu
J958 Jiné poruchy dýchací soustavy po výkonech
J959 Porucha dýchací soustavy po výkonu, NS
J96 Respirační selhání, nezařazené jinde
J960 Akutní respirační selhání
J961 Chronické respirační selhání
J969 Respirační selhání, NS
J98 Jiné poruchy dýchací soustavy
J980 Nemoci bronchu, nezařazené jinde
J981 Plicní kolaps
J982 Intersticiální emfyzém
J983 Kompenzační emfyzém
J984 Jiná onemocnění plic
J985 Nemoci mediastina, nezařazené jinde
J986 Onemocnění bránice – diafragmy
J988 Jiná určená onemocnění dýchací soustavy
J989 Onemocnění dýchací soustavy, NS
J99 Onemocnění dýchací soustavy při nemocech zařazených jinde
J990 Revmatické onemocnění plic (M05.1+)
J991 Onemocnění dýchací soustavy při jiných difúzních onemocněních pojivové tkáně ZJ
J998 Onemocnění dýchací soustavy při jiných nemocech zařazených jinde
K00 Poruchy vývoje a erupce zubů
K000 Anodoncie
K001 Přespočetné zuby
K002 Abnormality velikosti a tvaru zubů
K003 Skvrnité zuby
K004 Poruchy tvorby zubů
K005 Dědičné poruchy ve struktuře zubů nezařazené jinde
K006 Poruchy erupce zubů
K007 Syndrom prořezávání zubů
K008 Jiné poruchy vývoje zubů
K009 Poruchy vývoje zubů, NS
K01 Zaklíněné a zadržené zuby
K010 Zaklíněné zuby
K011 Zadržené – retinované – zuby
K02 Zubní kaz – caries dentis
K020 Kaz omezený na zubní sklovinu
K021 Kaz zuboviny – dentinu
K022 Kaz zubního cementu
K023 Zastavený zubní kaz
K024 Odontoklazie
K028 Jiné zubní kazy
K029 Zubní kaz, NS
K03 Jiné nemoci tvrdých zubních tkání
K030 Nadměrné ožvýkání – attritio excessiva – zubů
K031 Abraze zubů
K032 Eroze zubů
K033 Patologická resorpce zubů
K034 Hypercementóza
K035 Ankylóza zubů
K036 Depozita [povlaky] na zubech
K037 Barevné změny tvrdých zubních tkání po prořezání
K038 Jiné určené nemoci tvrdých zubních tkání
K039 Nemoci tvrdých zubních tkání, NS
K04 Nemoci zubní dřeně a periapikálních tkání
K040 Pulpitis – zánět zubní dřeně
K041 Nekróza zubní dřeně
K042 Degenerace zubní dřeně
K043 Abnormální tvorba tvrdé tkáně v zubní dřeni
K044 Akutní apikální periodontitis dřeňového původu
K045 Chronická apikální periodontitis
K046 Periapikální absces s dutinou
K047 Periapikální absces bez dutiny
K048 Kořenová cysta – cystis radicularis
K049 Jiné a NS nemoci zubní dřeně a periapikálních tkání
K05 Zánět dásně – gingivitis – a periodontální nemoci
K050 Akutní zánět dásně – gingivitis acuta
K051 Chronický zánět dásně – gingivitis chronica
K052 Akutní periodontitis
K053 Chronická periodontitis
K054 Periodontóza
K055 Jiné periodontální nemoci
K056 Periodontální nemoc, NS
K06 Jiná onemocnění dásně a bezzubého alveolárního hřebene
K060 Ústup dásně – recese gingivy
K061 Zbytnění dásně
K062 Poškození dásně a bezzubého alveolárního hřebene spojené s úrazem
K068 Jiná určená onemocnění dásně a bezzubého alveolárního hřebene
K069 Onemocnění dásně a bezzubého alveolárního hřebene, NS
K07 Dentofaciální anomalie, včetně vad skusu
K070 Větší anomalie rozměrů čelistí
K071 Anomalie polohy čelistí vůči lebeční spodině
K072 Anomalie vzájemné polohy zubních oblouků
K073 Anomalie polohy zubů
K074 Vadný skus – malokluze, NS
K075 Funkční dentofaciální abnormality
K076 Onemocnění temporomandibulárního kloubu
K078 Jiné dentofaciální anomalie
K079 Dentofaciální anomalie, NS
K08 Jiná onemocnění zubů a podpůrných tkání
K080 Exfoliace zubů způsobená celkovými příčinami
K081 Ztráta zubů způsobená úrazem, extrakcí nebo místními periodontálními nemocemi
K082 Atrofie bezzubého alveolárního hřebene
K083 Zadržený zubní kořen
K088 Jiná určená onemocnění zubů a podpůrných tkání
K089 Onemocnění zubů a podpůrných tkání, NS
K09 Cysty krajiny ústní nezařazené jinde
K090 Vývojové odontogenní cysty
K091 Vývojové (neodontogenní) cysty krajiny ústní
K092 Jiné cysty čelistí
K098 Jiné určené cysty krajiny ústní
K099 Cysta krajiny ústní, NS
K10 Jiné nemoci čelistí
K100 Vývojové poruchy čelistí
K101 Centrální granulom z obrovských buněk
K102 Zánětlivá onemocnění čelistí
K103 Alveolitis čelistí
K108 Jiné určené nemoci čelistí
K109 Nemoc čelistí, NS
K11 Nemoci slinných žláz
K110 Atrofie slinné žlázy
K111 Hypertrofie slinné žlázy
K112 Sialoadenitis – zánět slinné žlázy
K113 Absces slinné žlázy
K114 Píštěl slinné žlázy
K115 Sialolithiasis
K116 Mukokela slinné žlázy
K117 Poruchy sekrece slin
K118 Jiné nemoci slinných žláz
K119 Nemoc slinné žlázy, NS
K12 Stomatitis – zánět ústní sliznice – a příbuzná onemocnění
K120 Recidivující afty
K121 Jiné formy stomatitidy
K122 Celulitis a absces úst
K13 Jiné nemoci rtů a sliznice ústní
K130 Nemoci rtů
K131 Kousání tváří a rtů
K132 Leukoplakie a jiné poruchy ústního epitelu, včetně jazyka
K133 Vlasatá leukoplakie
K134 Granulom a jemu podobná poškození sliznice ústní
K135 Ústní podslizniční fibróza
K136 Hyperplazie ústní sliznice z dráždění
K137 Jiná a neurčená poškození ústní sliznice
K14 Nemoci jazyka
K140 Glossitis – zánět jazyka
K141 Mapovitý jazyk
K142 Glossitis rhombica mediana
K143 Hypertrofie jazykových papil
K144 Atrofie jazykových papil
K145 Lingua plicata
K146 Glossodynie
K148 Jiné nemoci jazyka
K149 Nemoc jazyka, NS
K20 Zánět jícnu – oesophagitis
K21 Gastroezofageální refluxní onemocnění
K210 Gastroezofageální refluxní onemocnění s ezofagitidou
K219 Gastroezofageální refluxní onemocnění bez ezofagitidy
K22 Jiné nemoci jícnu
K220 Achalazie kardie
K221 Vřed jícnu
K222 Neprůchodnost – obstrukce – jícnu
K223 Perforace jícnu
K224 Dyskineze jícnu
K225 Divertikl jícnu, získaný
K226 Gastroezofageální laceračně hemoragický syndrom
K228 Jiné určené nemoci jícnu
K229 Nemoc jícnu, NS
K23 Onemocnění jícnu při nemocech zařazených jinde
K230 Tuberkulózní ezofagitida (A18.8+)
K231 Megaoesophagus při Chagasově nemoci (B57.3+)
K238 Onemocnění jícnu při jiných nemocech zařazených jinde
K25 Žaludeční vřed – ulcus ventriculi
K250 Akutní s krvácením
K251 Akutní s perforací
K252 Akutní s krvácením i s perforací
K253 Akutní bez krvácení nebo perforace
K254 Chronický nebo neurčený s krvácením
K255 Chronický nebo neurčený s perforací
K256 Chronický nebo neurčený s krvácením i s perforací
K257 Chronický bez krvácení nebo perforace
K259 Neurčený jako akutní nebo chronický bez krvácení nebo perforace
K26 Dvanáctníkový vřed – ulcus duodení
K260 Akutní s krvácením
K261 Akutní s perforací
K262 Akutní s krvácením i s perforací
K263 Akutní bez krvácení nebo perforace
K264 Chronický nebo neurčený s krvácením
K265 Chronický nebo neurčený s perforací
K266 Chronický nebo neurčený s krvácením i s perforací
K267 Chronický bez krvácení nebo perforace
K269 Neurčený jako akutní nebo chronický bez krvácení nebo perforace
K27 Peptický vřed neurčené lokalizace
K270 Akutní s krvácením
K271 Akutní s perforací
K272 Akutní s krvácením i s perforací
K273 Akutní bez krvácení nebo perforace
K274 Chronický nebo neurčený s krvácením
K275 Chronický nebo neurčený s perforací
K276 Chronický nebo neurčený s krvácením i s perforací
K277 Chronický bez krvácení nebo perforace
K279 Neurčený jako akutní nebo chronický bez krvácení nebo perforace
K28 Gastrojejunální vřed
K280 Akutní s krvácením
K281 Akutní s perforací
K282 Akutní s krvácením i s perforací
K283 Akutní bez krvácení nebo perforace
K284 Chronický nebo neurčený s krvácením
K285 Chronický nebo neurčený s perforací
K286 Chronický nebo neurčený s krvácením i s perforací
K287 Chronický bez krvácení nebo perforace
K289 Neurčený jako akutní nebo chronický bez krvácení nebo perforace
K29 Zánět žaludku a dvanáctníku – gastritis et duodenitis
K290 Akutní hemorragická gastritida
K291 Jiná akutní gastritida
K292 Alkoholická gastritida
K293 Chronická superficiální gastritida
K294 Chronická atrofická gastritida
K295 Chronická gastritida, NS
K296 Jiná gastritida
K297 Gastritida, NS
K298 Zánět dvanáctníku – duodenitida
K299 Gastroduodenitida, NS
K30 Dyspepsie
K31 Jiné nemoci žaludku a dvanáctníku
K310 Akutní dilatace (rozšíření) žaludku
K311 Hypertrofická stenóza pyloru dospělých
K312 Sutkovitá striktura a stenóza žaludku
K313 Pylorospasmus nezařazený jinde
K314 Divertikl žaludku
K315 Neprůchodnost dvanáctníku
K316 Píštěl žaludku a dvanáctníku
K318 Jiné určené nemoci žaludku a dvanáctníku
K319 Nemoc žaludku a dvanáctníku, NS
K35 Akutní apendicitida – akutní zánět červovitého přívěsku
K350 Akutní apendicitida s generalizovaným zánětem pobřišnice – generalizovanou peritonitidou
K351 Akutní apendicitida s abscesem pobřišnice
K359 Akutní apendicitida, NS
K36 Jiná apendicitida
K37 Neurčená apendicitida
K38 Jiné nemoci apendixu
K380 Hyperplazie apendixu
K381 Apendikulární konkrementy
K382 Divertikl apendixu
K383 Píštěl apendixu
K388 Jiné určené nemoci apendixu
K389 Nemoc apendixu, NS
K40 Tříselná kýla – hernia inguinalis
K400 Oboustranná tříselná kýla s neprůchodností bez gangrény
K401 Oboustranná tříselná kýla s gangrénou
K402 Oboustranná tříselná kýla bez neprůchodnosti nebo gangrény
K403 Jednostranná nebo neurčená tříselná kýla s neprůchodností bez gangrény
K404 Jednostranná nebo neurčená tříselná kýla s gangrénou
K409 Jednostranná nebo neurčená tříselná kýla bez neprůchodnosti nebo gangrény
K41 Stehenní kýla – hernia femoralis
K410 Oboustranná stehenní kýla s neprůchodností bez gangrény
K411 Oboustranná stehenní kýla s gangrénou
K412 Oboustranná stehenní kýla bez neprůchodnosti nebo gangrény
K413 Jednostranná nebo neurčená stehenní kýla s neprůchodností bez gangrény
K414 Jednostranná nebo neurčená stehenní kýla s gangrénou
K419 Jednostranná nebo neurčená stehenní kýla bez neprůchodnosti nebo gangrény
K42 Pupeční kýla – hernia umbilicalis
K420 Pupeční kýla s neprůchodností bez gangrény
K421 Pupeční kýla s gangrénou
K429 Pupeční kýla bez neprůchodnosti nebo gangrény
K43 Břišní kýla – hernia ventralis
K430 Břišní kýla s neprůchodností bez gangrény
K431 Břišní kýla s gangrénou
K439 Břišní kýla bez neprůchodnosti nebo gangrény
K44 Brániční kýla – hernia diaphragmatica
K440 Brániční kýla s neprůchodností bez gangrény
K441 Brániční kýla s gangrénou
K449 Brániční kýla bez neprůchodnosti nebo gangrény
K45 Jiné břišní kýly
K450 Jiná určená břišní kýla s neprůchodností bez gangrény
K451 Jiná určená břišní kýla s gangrénou
K458 Jiná určená břišní kýla bez neprůchodnosti nebo gangrény
K46 Neurčená břišní kýla
K460 Neurčená břišní kýla s neprůchodností bez gangrény
K461 Neurčená břišní kýla s gangrénou
K469 Neurčená břišní kýla bez neprůchodnosti nebo gangrény
K50 Crohnova nemoc [regionální enteritida]
K500 Crohnova nemoc tenkého střeva
K501 Crohnova nemoc tlustého střeva
K508 Jiná Crohnova nemoc
K509 Crohnova nemoc, NS
K51 Colitis ulcerosa – vředový zánět tračníku – idiopatická proktokolitida
K510 Ulcerózní (chronická) kolitida
K511 Ulcerózní (chronická) ileokolitida
K512 Ulcerózní (chronická) proktitida
K513 Ulcerózní (chronická) rektosigmoiditida
K514 Pseudopolypóza tračníku
K515 Mukózní proktokolitida
K518 Jiná ulcerózní kolitida
K519 Ulcerózní kolitida, NS
K52 Jiná neinfekční gastroenteritida a kolitida
K520 Gastroenteritida a kolitida způsobená zářením
K521 Toxická gastroenteritida a kolitida
K522 Alergická a dietetická gastroenteritida a kolitida
K528 Jiná určená neinfekční gastroenteritida a kolitida
K529 Neinfekční gastroenteritida a kolitida, NS
K55 Vaskulární onemocnění střeva
K550 Akutní vaskulární onemocnění střeva
K551 Chronická vaskulární onemocnění střeva
K552 Angiodysplazie tračníku
K558 Jiná vaskulární onemocnění střeva
K559 Vaskulární onemocnění střeva, NS
K56 Paralytický ileus a střevní neprůchodnost bez kýly
K560 Paralytický ileus
K561 Intususcepce
K562 Volvulus
K563 Ileus způsobený žlučovým kamenem
K564 Jiné ucpání střeva
K565 Střevní adheze (pruhy) s neprůchodností
K566 Jiná a neurčená střevní neprůchodnost
K567 Ileus, NS
K57 Divertikulární nemoc střeva
K570 Divertikulární nemoc tenkého střeva s perforací a abscesem
K571 Divertikulární nemoc tenkého střeva bez perforace nebo abscesu
K572 Divertikulární nemoc tlustého střeva s perforací a abscesem
K573 Divertikulární nemoc tlustého střeva bez perforace
K574 Divertikulární nemoc tenkého i tlustého střeva s perforací a abscesem
K575 Divertikulární nemoc tenkého i tlustého střeva bez perforace nebo abscesu
K578 Divertikulární nemoc neurčené části střeva s perforací a abscesem
K579 Divertikulární nemoc neurčené části střeva bez perforace nebo abscesu
K58 Syndrom dráždivého střeva
K580 Syndrom dráždivého střeva s průjmem
K589 Syndrom dráždivého střeva bez průjmu
K59 Jiné funkční střevní poruchy
K590 Zácpa
K591 Funkční průjem
K592 Neurogenní střevo, nezařazené jinde
K593 Megakolon, nezařazené jinde
K594 Řitní spasmus
K598 Jiné určené funkční poruchy střev
K599 Funkční střevní poruchy, NS
K60 Trhlina a píštěl řitní a konečníkové krajiny
K600 Akutní řitní trhlina
K601 Chronická řitní trhlina
K602 Řitní trhlina, NS
K603 Řitní píštěl
K604 Konečníková píštěl
K605 Anorektální píštěl
K61 Absces řitní a konečníkové krajiny
K610 Absces řiti
K611 Absces konečníku
K612 Anorektální absces
K613 Ischiorektální absces
K614 Intrasfinkterický absces
K62 Jiné nemoci řiti a konečníku
K620 Polyp řiti
K621 Polyp konečníku
K622 Anální – prolaps – výhřez
K623 Výhřez konečníku – prolapsus recti
K624 Stenóza řiti a konečníku
K625 Krvácení z řiti a konečníku
K626 Vřed řiti a konečníku
K627 Radiační proktitida
K628 Jiné určené nemoci řiti a konečníku
K629 Nemoc řiti a konečníku, NS
K63 Jiné nemoci střev
K630 Absces střeva
K631 Perforace střeva (neúrazová)
K632 Píštěl střeva
K633 Vřed střeva
K634 Enteroptóza
K638 Jiné určené nemoci střeva
K639 Nemoc střeva, NS
K65 Zánět pobřišnice – peritonitida
K650 Akutní peritonitida
K658 Jiná peritonitida
K659 Peritonitida, NS
K66 Jiná onemocnění pobřišnice
K660 Srůsty pobřišnice – peritoneální adhese
K661 Hemoperitoneum
K668 Jiná určená onemocnění pobřišnice
K669 Onemocnění pobřišnice, NS
K67 Onemocnění pobřišnice při infekčních nemocech zařazených jinde
K670 Chlamydiová peritonitida (A74.8+)
K671 Gonokoková peritonitida (A54.8+)
K672 Syfilitická peritonitida (A52.7+)
K673 Tuberkulózní peritonitida (A18.3+)
K678 Jiná onemocnění pobřišnice při infekčních nemocech zařazených jinde
K70 Alkoholické onemocnění jater
K700 Alkoholické ztučnění jater
K701 Alkoholický zánět jater – hepatitida
K702 Alkoholická fibróza a skleróza jater
K703 Alkoholická cirhóza jater
K704 Alkoholické jaterní selhání
K709 Alkoholické onemocnění jater, NS
K71 Toxická nemoc jater
K710 Toxická nemoc jater s cholestázou
K711 Toxická nemoc jater s nekrózou jater
K712 Toxická nemoc jater s akutní hepatitidou
K713 Toxická nemoc jater s chronickou persistující hepatitidou
K714 Toxická nemoc jater s chronickou lobulární hepatitidou
K715 Toxická nemoc jater s chronickou aktivní hepatitidou
K716 Toxická nemoc jater s hepatitidou, nezařazená jinde
K717 Toxická nemoc jater s fibrózou a cirhózou jater
K718 Toxická nemoc jater s jinými onemocněními jater
K719 Toxická nemoc jater, NS
K72 Selhání jater nezařazené jinde
K720 Akutní nebo subakutní selhání jater
K721 Chronické selhání jater
K729 Selhání jater, NS
K73 Chronický zánět jater – hepatitis chronica,
K730 Chronická persistující hepatitis, nezařazená jinde
K731 Chronická lobulární hepatitis, nezařazená jinde
K732 Chronická aktivní hepatitis, nezařazená jinde
K738 Jiná chronická hepatitis, nezařazená jinde
K739 Chronická hepatitis, NS
K74 Fibróza a cirhóza jater
K740 Jaterní fibróza
K741 Jaterní skleróza
K742 Jaterní fibróza s jaterní sklerózou
K743 Primární biliární cirhóza
K744 Sekundární biliární cirhóza
K745 Biliární cirhóza, NS
K746 Jiná a neurčená cirhóza jater
K75 Jiné zánětlivé nemoci jater
K750 Absces jater
K751 Flebitida – vrátnice – venae portae
K752 Nespecifická reaktivní hepatitida
K753 Granulomatózní hepatitida, nezařazená jinde
K758 Jiné určené zánětlivé nemoci jater
K759 Zánětlivá nemoc jater, NS
K76 Jiné nemoci jater
K760 Ztučnění (steatóza) jater, nezařazené jinde
K761 Chronické pasivní – městnání v játrech
K762 Centrální hemoragická nekróza jater
K763 Infarkt jater
K764 Pelióza jater
K765 Venookluzivní onemocnění jater
K766 Portální hypertenze
K767 Hepatorenální syndrom
K768 Jiné určené nemoci jater
K769 Nemoc jater, NS
K77 Onemocnění jater při nemocech zařazených jinde
K770 Onemocnění jater při infekčních a parazitárních nemocech
K778 Onemocnění jater při jiných nemocech zařazených jinde
K80 Žlučové kameny – cholelithiasis
K800 Kámen žlučníku s akutním zánětem žlučníku- cholecystitidou
K801 Kámen žlučníku s jinou cholecystitidou
K802 Kámen žlučníku bez cholecystitidy
K803 Kámen žlučových cest s cholangitidou
K804 Kámen žlučových cest s cholecystitidou
K805 Kámen žlučových cest bez cholangitidy nebo cholecystitidy
K808 Jiná cholelitiáza
K81 Zánět žlučníku – cholecystitida
K810 Akutní cholecystitis
K811 Chronická cholecystitis
K818 Jiná cholecystitis
K819 Cholecystitis, NS
K82 Jiné nemoci žlučníku
K820 Neprůchodnost žlučníku
K821 Hydrops žlučníku
K822 Perforace žlučníku
K823 Píštěl žlučníku
K824 Cholesterolóza žlučníku
K828 Jiné určené nemoci žlučníku
K829 Nemoc žlučníku, NS
K83 Jiné nemoci žlučových cest (žlučového stromu)
K830 Zánět žlučových cest – cholangitis
K831 Neprůchodnost žlučovodu
K832 Perforace žlučovodu
K833 Píštěl žlučovodu
K834 Spasmus Oddiho svěrače
K835 Žlučová cysta
K838 Jiné určené nemoci žlučového stromu
K839 Nemoc žlučového stromu, NS
K85 Akutní zánět slinivky břišní – pancreatitis acuta
K86 Jiné nemoci slinivky břišní
K860 Alkoholická chronická pankreatitida
K861 Jiná chronická pankreatitida
K862 Cysta slinivky břišní
K863 Pseudocysta slinivky břišní
K868 Jiné určené nemoci slinivky břišní
K869 Nemoc slinivky břišní, NS
K87 Onemocnění žlučníku, žlučových cest a slinivky břišní při nemocech zařazených jinde
K870 Onemocnění žlučníku a žlučových cest při nemocech zařazených jinde
K871 Onemocnění slinivky břišní při nemocech zařazených jinde
K90 Střevní malabsorpce
K900 Céliakie
K901 Tropická sprue
K902 Syndrom slepé kličky, nezařazený jinde
K903 Pankreatická steatorea
K904 Malabsorpce způsobená intolerancí, nezařazená jinde
K908 Jiná střevní malabsorpce
K909 Střevní malabsorpce, NS
K91 Stavy po operacích na trávicím ústrojí, nezařazené jinde
K910 Zvracení po operacích žaludku a střev
K911 Syndromy po operacích žaludku
K912 Pooperační malabsorpce, nezařazená jinde
K913 Pooperační neprůchodnost střev
K914 Špatná funkce kolostomie a enterostomie
K915 Postcholecystektomický syndrom
K918 Jiné pooperační poruchy trávicího ústrojí, nezařazené jinde
K919 Pooperační porucha trávicího ústrojí, NS
K92 Jiné nemoci trávicí soustavy
K920 Hematemeza
K921 Meléna
K922 Krvácení ze žaludku a střev, NS
K928 Jiné určené nemoci trávicí soustavy
K929 Nemoci trávicí soustavy, NS
K93 Onemocnění jiných orgánů trávicího ústrojí při nemocech zařazených jinde
K930 Tuberkulózní onemocnění střev, peritonea a mezenterických uzlin (A18.3+)
K931 Megakolon při Chagasově nemoci (B57.3+)
K938 Onemocnění jiných specifikovaných orgánů trávicího ústrojí při nemocech zařazených jinde
L00 Puchýřnatý syndrom stafylokokového původu
L01 Impetigo
L010 Impetigo [kterékoliv lokalizace] [kterýmkoliv organismem]
L011 Impetiginizace jiných dermatóz
L02 Kožní absces, furunkl a karbunkl
L020 Kožní absces, furunkl a karbunkl obličeje
L021 Kožní absces, furunkl a karbunkl krku
L022 Kožní absces, furunkl a karbunkl trupu
L023 Kožní absces, furunkl a karbunkl hýždě
L024 Kožní absces, furunkl a karbunkl končetiny
L028 Kožní absces, furunkl a karbunkl jiných lokalizací
L029 Kožní absces, furunkl a karbunkl, NS
L03 Flegmóna – cellulitis
L030 Flegmóna – cellulitis – prstů ruky a nohy
L031 Flegmóna – cellulitis – jiných částí končetin
L032 Flegmóna – cellulitis obličeje
L033 Flegmóna – cellulitis trupu
L038 Flegmóna – cellulitis jiných lokalizací
L039 Flegmóna – cellulitis, NS
L04 Akutní zánět mízních uzlin – lymphadenitis acuta
L040 Akutní lymfadenitis obličeje, hlavy a krku
L041 Akutní lymfadenitis trupu
L042 Akutní lymfadenitis horní končetiny
L043 Akutní lymfadenitis dolní končetiny
L048 Akutní lymfadenitis jiných lokalizací
L049 Akutní lymfadenitis, NS
L05 Pilonidální cysta
L050 Pilonidální cysta s abscesem
L059 Pilonidální cysta bez abscesu
L08 Jiné místní infekce kůže a podkožního vaziva
L080 Pyoderma
L081 Erythrasma
L088 Jiné určené místní infekce kůže a podkožního vaziva
L089 Místní infekce kůže a podkožního vaziva, NS
L10 Pemfigus – pemphigus
L100 Pemphigus vulgaris
L101 Pemphigus vegetans
L102 Pemphigus foliaceus
L103 Brazilský pemfigus [Fogo selvagem]
L104 Pemphigus erythematosus
L105 Pemfigus způsobený léčivy
L108 Jiný pemfigus
L109 Pemfigus, NS
L11 Jiná akantolytická onemocnění
L110 Získaná keratosis follicularis
L111 Přechodná akantolytická dermatóza [Groverova]
L118 Jiná určená akantolytická onemocnění
L119 Akantolytické onemocnění, NS
L12 Pemfigoid – pemphigoid
L120 Bulózní pemfigoid
L121 Jizevnatý pemfigoid
L122 Chronické puchýřnaté onemocnění v dětství
L123 Získaná epidermolysis bullosa
L128 Jiný pemfigoid
L129 Pemfigoid, NS
L13 Jiná puchýřnatá – bulózní – onemocnění
L130 Dermatitis herpetiformis
L131 Dermatitis pustulosa subcornealis
L138 Jiná určená bulózní onemocnění
L139 Bulózní onemocnění, NS
L14 Puchýřnatá – bulózní – onemocnění při nemocech zařazených jinde
L20 Atopická dermatitida
L200 Besnierovo prurigo
L208 Jiná atopická dermatitida
L209 Atopická dermatitida, NS
L21 Seboroická dermatitida
L210 Seborea – seborrhoea – hlavy
L211 Seboroická dětská dermatitida
L218 Jiná seboroická dermatitida
L219 Seboroická dermatitida, NS
L22 Plenková [slintáková] dermatitida
L23 Alergická kontaktní dermatitida
L230 Alergická kontaktní dermatitida způsobená kovy
L231 Alergická kontaktní dermatitida způsobená adhesivy
L232 Alergická kontaktní dermatitida způsobená kosmetickými přípravky
L233 Alergická kontaktní dermatitida způsobená léčivy ve styku s kůží
L234 Alergická kontaktní dermatitida způsobená barvivy
L235 Alergická kontaktní dermatitida způsobená jinými chemickými produkty
L236 Alergická kontaktní dermatitida způsobená potravinou ve styku s kůží
L237 Alergická kontaktní dermatitida způsobená rostlinami mimo potraviny
L238 Alergická kontaktní dermatitida způsobená jinými činiteli
L239 Alergická kontaktní dermatitida, neurčené příčiny
L24 Kontaktní dermatitida z podráždění
L240 Kontaktní dermatitida z podráždění způsobená čistícími, pracími prostředky (saponáty)
L241 Kontaktní dermatitida z podráždění způsobená oleji a tuky
L242 Kontaktní dermatitida z podráždění způsobená rozpouštědly
L243 Kontaktní dermatitis z podráždění způsobená kosmetickými přípravky
L244 Kontaktní dermatitis z podráždění způsobená léčivy ve styku s kůží
L245 Kontaktní dermatitida z podráždění způsobená jinými chemickými produkty
L246 Kontaktní dermatitida z podráždění způsobená potravinou ve styku s kůží
L247 Kontaktní dermatitis z podráždění způsobená rostlinami, mimo potraviny
L248 Kontaktní dermatitida z podráždění způsobená jinými činiteli
L249 Kontaktní dermatitis z podráždění, neurčené příčiny
L25 Neurčená kontaktní dermatitida
L250 Neurčená kontaktní dermatitida způsobená kosmetickými přípravky
L251 Neurčená kontaktní dermatitida způsobená léčivy ve styku s kůží
L252 Neurčená kontaktní dermatitida způsobená barvivy
L253 Neurčená kontaktní dermatitida způsobená jinými chemickými produkty
L254 Neurčená kontaktní dermatitida způsobená potravinou ve styku s kůží
L255 Neurčená kontaktní dermatitida způsobená rostlinami, mimo potravu
L258 Neurčená kontaktní dermatitida způsobená jinými činiteli
L259 Neurčená kontaktní dermatitida, neurčené příčiny
L26 Exfoliativní dermatitida
L27 Dermatitida způsobená látkami přijatými vnitřně
L270 Generalizovaná kožní erupce způsobená drogami a léky
L271 Lokalizovaná kožní erupce způsobená drogami a léky
L272 Dermatitida způsobená požitou potravou
L278 Dermatitida způsobená jinými látkami přijatými vnitřně
L279 Dermatitida způsobená neurčenou látkou přijatou vnitřně
L28 Lichen simplex chronicus a prurigo
L280 Lichen simplex chronicus
L281 Prurigo nodularis
L282 Jiné prurigo
L29 Pruritus – svědění
L290 Svědění řiti – pruritus ani
L291 Svědění šourku – pruritus scroti
L292 Svědění vulvy – pruritus vulvae
L293 Anogenitální pruritus, NS
L298 Jiný pruritus
L299 Pruritus, NS
L30 Jiná dermatitida
L300 Dermatitida numulární – penízková
L301 Dyshidrosis [pompholyx]
L302 Kožní autosenzibilizace
L303 Infekční dermatitida
L304 Erythema intertrigo – opruzení s erytémem
L305 Pityriasis alba
L308 Jiná určená dermatitida
L309 Dermatitida, NS
L40 Psoriáza – lupénka
L400 Psoriasis vulgaris – běžná lupénka
L401 Psoriáza generalizovaná pustulární
L402 Acrodermatitis continua
L403 Pustulosis palmaris et plantaris
L404 Psoriasis guttata
L405 Psoriáza artropatická (M07.0-M07.3*, M09.0*)
L408 Jiná psoriáza
L409 Psoriáza, NS
L41 Parapsoriáza
L410 Pityriasis lichenoides et varioliformis acuta
L411 Pityriasis lichenoides chronica
L412 Lymfomatoidní papulóza
L413 Parapsoriáza malých plátů
L414 Parapsoriáza velkých plátů
L415 Parapsoriáza retiformní
L418 Jiná parapsoriáza
L419 Parapsoriáza, NS
L42 Pityriasis rosea
L43 Lichen planus
L430 Hypertrofický lichen planus
L431 Bulózní lichen planus
L432 Lichenoidní reakce na léčiva
L433 Subakutní (aktivní) lichen planus
L438 Jiný lichen planus
L439 Lichen planus, NS
L44 Jiné papuloskvamózní nemoci
L440 Pityriasis rubra pilaris
L441 Lichen nitidus
L442 Lichen striatus
L443 Lichen ruber moniliformis
L444 Dětská papulární akrodermatitis [Giannotiova-Grostiova]
L448 Jiná určená papuloskvamózní onemocnění
L449 Papuloskvamózní onemocnění, NS
L45 Papuloskvamózní onemocnění při nemocech zařazených jinde
L50 Kopřivka – urticaria
L500 Alergická kopřivka
L501 Idiopatická kopřivka
L502 Kopřivka vyvolaná chladem nebo horkem
L503 Dermatografická kopřivka
L504 Vibrační kopřivka
L505 Cholinergická kopřivka
L506 Kontaktní kopřivka
L508 Jiná kopřivka
L509 Kopřivka, NS
L51 Erythema multiforme
L510 Nebulózní erythema multiforme
L511 Bulózní erythema multiforme
L512 Toxická epidermální nekrolýza [Lyellova]
L518 Jiný multiformní erytém
L519 Erythema multiforme, NS
L52 Erythema nodosum
L53 Jiné erytémové stavy
L530 Toxický erytém
L531 Erythema annulare centrifugum
L532 Erythema marginatum
L533 Jiný chronický obrazcový erytém
L538 Jiné určené erytémové stavy
L539 Erytémový stav, NS
L54 Erytém při nemocech zařazených jinde
L540 Erythema marginatum při akutní revmatické horečce (I00+)
L548 Erytém při jiných nemocech zařazených jinde
L55 Spálení sluncem
L550 Spálení sluncem prvního stupně
L551 Spálení sluncem druhého stupně
L552 Spálení sluncem třetího stupně
L558 Jiné spálení sluncem
L559 Spálení sluncem, NS
L56 Jiné akutní kožní změny způsobené ultrafialovým zářením
L560 Léková fototoxická reakce
L561 Léková fotoalergická reakce
L562 Fotokontaktní dermatitis [přívěsková-berloque-dermatitis]
L563 Sluneční – solární – kopřivka
L564 Světelné polymorfní erupce
L568 Jiné akutní kožní změny způsobené ultrafialovým zářením
L569 Akutní kožní změny způsobené ultrafialovým zářením, NS
L57 Kožní změny způsobené chronickou expozicí na neionizující záření
L570 Keratóza ze záření
L571 Retikuloid ze záření
L572 Cutis rhomboidalis nuchae
L573 Poikiloderma Civatte
L574 Ochablá stařecká kůže
L575 Granulom ze záření
L578 Jiné kožní změny způsobené chronickou expozicí na neionizující záření
L579 Kožní změny způsobené chronickou expozicí na neionizující záření, NS
L58 Radiodermatitis
L580 Akutní radiodermatitis
L581 Chronická radiodermatitis
L589 Radiodermatitis, NS
L59 Jiná onemocnění kůže a podkožního vaziva v souvislosti
L590 Erythem z ohně [dermatitis z ohně]
L598 Jiná určená onemocnění kůže a podkožního vaziva v souvislosti se zářením
L599 Onemocnění kůže a podkožního vaziva v souvislosti se zářením, NS
L60 Onemocnění nehtů
L600 Zarůstající nehet
L601 Onycholysis
L602 Onychogryposis
L603 Dystrofie nehtu
L604 Beauovy linie
L605 Syndrom žlutých nehtů
L608 Jiná onemocnění nehtů
L609 Onemocnění nehtu, NS
L62 Onemocnění nehtů při nemocech zařazených jinde
L620 Pachydermoperiostotické paličkovité nehty (M89.4+)
L628 Onemocnění nehtů při jiných nemocech zařazených jinde
L63 Alopecie – plešatost – ložisková – alopecia areata
L630 Alopecia totalis (hlavy)
L631 Alopecia universalis
L632 Ophiasis – ofiáza
L638 Jiná ložisková alopecie
L639 Ložisková alopecie, NS
L64 Androgenní alopecie
L640 Androgenní alopecie způsobená léčivy
L648 Jiná androgenní alopecie
L649 Androgenní alopecie, NS
L65 Jiná nejizevnatá ztráta vlasů
L650 Telogenní effluvium
L651 Anagenní effluvium
L652 Alopecia mucinosa
L658 Jiná nejizevnatá ztráta vlasů
L659 Nejizevnatá ztráta vlasů, NS
L66 Jizevnatá ztráta vlasů – jizevnatá alopecie
L660 Pseudopelade
L661 Lichen planopilaris
L662 Folliculitis decalvans
L663 Perifolliculitis capitis abscedens
L664 Folliculitis ulerythematosa reticulata
L668 Jiná jizevnatá alopecie
L669 Jizevnatá alopecie, NS
L67 Abnormality barvy a střední části vlasů
L670 Trichorrhexis nodosa
L671 Změny v barvě vlasů
L678 Jiné abnormality barvy a střední části vlasů
L679 Abnormalita barvy a střední části vlasů, NS
L68 Hypertrichóza
L680 Hirsutismus – nadměrné ochlupení
L681 Získaná lanuginózní hypertrichóza
L682 Lokalizovaná hypertrichóza
L683 Polytrichie
L688 Jiná hypertrichóza
L689 Hypertrichóza, NS
L70 Acne – trudovina
L700 Acne vulgaris
L701 Acne conglobata
L702 Acne varioliformis
L703 Acne tropica
L704 Dětská akne
L705 Acné excoriée
L708 Jiná akne
L709 Akne, NS
L71 Rosacea
L710 Periorální dermatitis
L711 Rhinophyma
L718 Jiná rosacea
L719 Rosacea, NS
L72 Folikulární cysty kůže a podkožní tkáně
L720 Epidermální cysta
L721 Tricholemální cysta
L722 Steatocystoma multiplex
L728 Jiné folikulární cysty kůže a podkožní tkáně
L729 Folikulární cysta kůže a podkožní tkáně, NS
L73 Jiná folikulární onemocnění
L730 Akne keloidní
L731 Pseudofolliculitis barbae
L732 Hidradenitis suppurativa
L738 Jiná určená folikulární onemocnění
L739 Folikulární onemocnění, NS
L74 Onemocnění ekkrinních potních žláz
L740 Miliaria rubra
L741 Miliaria crystallina
L742 Miliaria profunda
L743 Miliaria, NS
L744 Anhidrosis
L748 Jiná onemocnění ekkrinních potních žláz
L749 Onemocnění ekkrinních potních žláz, NS
L75 Onemocnění apokrinních potních žláz
L750 Bromhidrosis
L751 Chromhidrosis
L752 Apokrinní miliaria
L758 Jiná onemocnění apokrinních potních žláz
L759 Onemocnění apokrinních potních žláz, NS
L80 Vitiligo
L81 Jiné poruchy pigmentace
L810 Pozánětlivá hyperpigmentace
L811 Chloasma
L812 Pihy
L813 Skvrny bílé kávy
L814 Jiné melaninové hyperpigmentace
L815 Leukoderma nezařazená jinde
L816 Jiné poruchy snížení tvorby melaninu
L817 Pigmentovaná purpurická dermatóza
L818 Jiné určené poruchy pigmentace
L819 Porucha pigmentace, NS
L82 Seboroická keratóza
L83 Acanthosis nigricans
L84 „Kuří oka“ a mozoly
L85 Jiné ztluštění epidermis
L850 Získaná ichtyóza
L851 Získaná keratóza [keratoderma] dlaní rukou a chodidel nohou
L852 Skvrnitá keratóza – keratosis punctata – (dlaní rukou a chodidel nohou)
L853 Xeróza kůže
L858 Jiné určené ztluštění epidermis
L859 Ztluštění epidermis, NS
L86 Keratodermie při nemocech zařazených jinde
L87 Transepidermální poruchy odlučování
L870 Keratóza folikulární a parafolikulární pronikající do cutis [Kyrleova]
L871 Reakční perforující kolagenóza
L872 Elastosis perforans serpiginosa
L878 Jiné transepidermální poruchy odlučování
L879 Transepidermální poruchy odlučování, NS
L88 Pyoderma gangrenosum
L89 Dekubitální vřed
L90 Atrofická onemocnění kůže
L900 Lichen sclerosus et atrophicus
L901 Anetodermie Schweningerova-Buzziova
L902 Anetodermie Jadassohnova-Pellizzariova
L903 Atrofodermie Pasiniova a Pieriniova
L904 Acrodermatitis chronica atrophicans
L905 Jizevnaté stavy a fibróza kůže
L906 Striae atrophicae – pajizévky
L908 Jiná atrofická onemocnění kůže
L909 Atrofické onemocnění kůže, NS
L91 Hypertrofická onemocnění kůže
L910 Keloidní jizva
L918 Jiná hypertrofická onemocnění kůže
L919 Hypertrofické onemocnění kůže, NS
L92 Granulomatózní onemocnění kůže a podkožního vaziva
L920 Granuloma annulare
L921 Necrobiosis lipoidica nezařazená jinde
L922 Eosinofilní granulom kůže obličeje
L923 Granulom kůže a podkožní tkáně způsobený cizím tělesem
L928 Jiná granulomatózní onemocnění kůže a podkožního vaziva
L929 Granulomatózní onemocnění kůže a podkožního vaziva, NS
L93 Lupus erythematosus
L930 Diskoidní lupus erythematosus
L931 Subakutní kožní lupus erythematosus
L932 Jiný místní lupus erythematosus
L94 Jiná lokalizovaná onemocnění pojivové tkáně
L940 Lokalizovaná sklerodermie [morphea]
L941 Lineární sklerodermie
L942 Kalcinóza kůže
L943 Sklerodaktylie
L944 Gottronovy papuly
L945 Poikiloderma vasculare atrophicans
L946 Ainhum
L948 Jiná určená lokalizovaná onemocnění pojivové tkáně
L949 Lokalizované onemocnění pojivové tkáně, NS
L95 Vaskulitis omezená na kůži, nezařazená jinde
L950 Lividní vaskulitida
L951 Erythema elevatum diutinum
L958 Jiná vaskulitida omezená na kůži
L959 Vaskulitida omezená na kůži, NS
L97 Vřed dolní končetiny, nezařazený jinde
L98 Jiné nemoci kůže a podkožního vaziva nezařazené jinde
L980 Pyogenní granulom
L981 Umělá dermatitida
L982 Febrilní neutrofilní dermatóza (Sweetova)
L983 Eosinofilní cellulitida (Wellsova)
L984 Chronický vřed kůže nezařazený jinde
L985 Mucinóza kůže
L986 Jiná infiltrativní onemocnění kůže
L988 Jiná určená onemocnění kůže a podkožního vaziva
L989 Onemocnění kůže a podkožního vaziva, NS
L99 Jiná onemocnění kůže a podkožního vaziva při nemocech zařazených jinde
L990 Amyloidóza kůže (E85.-+)
L998 Jiná určená onemocnění kůže a podkožního vaziva při nemocech zařazených jinde
M00 Hnisavý zánět kloubu – pyogenní artritida
M000 Stafylokoková artritida a polyartritida
M001 Pneumokoková artritida a polyartritida
M002 Jiná streptokoková artritida a polyartritida
M008 Artritis a polyartritis způsobená jinými určenými bakteriálními agens
M009 Pyogenní artritida, NS
M01 Přímé infekce kloubů při infekčních a parazitárních nemocech zařazených jinde
M010 Meningokoková artritida (A39.8+)
M011 Tuberkulózní artritida (A18.0+)
M012 Artritis při Lymeské nemoci (A69.2+)
M013 Artritis při jiných bakteriálních nemocech zařazených jinde
M014 Zarděnková artritida (B06.8+)
M015 Artritis při jiných virových nemocech zařazených jinde
M016 Artritis při mykózách (B35-B49+)
M018 Artritis při jiných infekčních a parazitárních nemocech zařazených jinde
M02 Reakční artropatie
M020 Atropatie následující střevní bypass
M021 Postdysenterická artropatie
M022 Poimunizační artropatie
M023 Reiterova nemoc
M028 Jiná reakční artropatie
M029 Reakční artropatie, NS
M03 Postinfekční a reakční artropatie při nemocech zařazených jinde
M030 Postmeningokoková artritida (A39.8+)
M031 Postinfekční artropatie při syfilis
M032 Jiné postinfekční artropatie při nemocech zařazených jinde
M036 Reakční artropatie při jiných nemocech zařazených jinde
M05 Seropozitivní revmatická artritida
M050 Feltyho syndrom
M051 Revmatická plicní nemoc (J99.0*)
M052 Revmatická vaskulitida
M053 Revmatická artritida s postižením jiných orgánů a soustav
M058 Jiná seropozitivní revmatická artritida
M059 Seropozitivní revmatická artritida, NS
M06 Jiná revmatická artritida
M060 Seronegativní revmatická artritida
M061 Stillova nemoc začínající v dospělosti
M062 Revmatická bursitida
M063 Revmatické uzlíky
M064 Zánětlivá polyartropatie
M068 Jiná určená revmatická artritida
M069 Revmatická artritida, NS
M07 Psoriatické a enteropatické artropatie
M070 Distální interfalangeální psoriatická artropatie (L40.5+)
M071 Arthritis znetvořující – mutilans (L40.5+)
M072 Psoriatická spondylitida (L40.5+)
M073 Jiné psoriatické artropatie (L40.5+)
M074 Artropatie při Crohnově nemoci [regionální enteritidě] (K50.-+)
M075 Artropatie při ulcerózní kolitidě (K51.-+)
M076 Jiné enteropatické artropatie
M08 Juvenilní artritida
M080 Juvenilní revmatická artritida
M081 Juvenilní ankylozující spondylitida
M082 Juvenilní artritida se systémovým začátkem [Still]
M083 Juvenilní polyartritida (seronegativní)
M084 Pauciartikulární juvenilní artritida
M088 Jiná juvenilní artritida
M089 Juvenilní artritida, NS
M09 Juvenilní artritida při nemocech zařazených jinde
M090 Juvenilní artritida při psoriáze (L40.5+)
M091 Juvenilní artritida při Crohnově nemoci [regionální enteritidě] (K50.-+)
M092 Juvenilní artritida při ulcerózní kolitidě (K51.-+)
M098 Juvenilní artritida při jiných nemocech zařazených jinde
M10 Dna
M100 Idiopatická dna
M101 Dna působená olovem
M102 Dna způsobená léčivy
M103 Dna způsobená poškozením ledvinných funkcí
M104 Jiná sekundární dna
M109 Dna, NS
M11 Jiné krystalové artropatie
M110 Nemoc ukládání hydroxyapatitu
M111 Rodinná chondrokalcinóza
M112 Jiná chondrokalcinóza
M118 Jiné určené krystalové artropatie
M119 Krystalová artropatie, NS
M12 Jiné určené artropatie
M120 Chronická postrevmatická artropatie [Jaccoudova]
M121 Kaschinova-Beckova nemoc
M122 Villonodulární synovitida (pigmentovaná)
M123 Návratný – palindromický revmatismus
M124 Občasná – intermitentní – hydrarthróza
M125 Úrazová artropatie
M128 Jiné určené artropatie nezařazené jinde
M13 Jiná artritida
M130 Polyartritis, NS
M131 Monoartritis nezařazená jinde
M138 Jiná určená artritida
M139 Artritis, NS
M14 Artropatie při jiných nemocech zařazených jinde
M140 Dnová artropatie způsobená vadami enzymů a jinými dědičnými poruchami
M141 Krystalová artropatie při jiných onemocněních přeměny látek zařazených jinde
M142 Diabetická artropatie (E10-E14+ se společnou charakteristikou .6 na čtvrtém místě)
M143 Lipoidní dermatoartritida (E78.8+)
M144 Artropatie při amyloidóze (E85.-+)
M145 Artropatie při jiných nemocech endokrinních, výživy a přeměny látek
M146 Neuropatická artropatie
M148 Artropatie při jiných určených nemocech zařazených jinde
M15 Polyartróza
M150 Primární generalizovaná (osteo)artróza
M151 Heberdenovy uzly (s artropatií)
M152 Bouchardovy uzly (s artropatií)
M153 Sekundární mnohočetná artróza
M154 Erozivní (osteo)artróza
M158 Jiná polyartróza
M159 Polyartróza, NS
M16 Artróza kyčelního kloubu – coxarthrosis
M160 Primární koxartróza, oboustranná
M161 Jiná primární koxartróza
M162 Koxartróza jako výsledek dysplazie, oboustranná
M163 Jiná dysplastická koxartróza
M164 Poúrazová koxartróza, oboustranná
M165 Jiná poúrazová koxartróza
M166 Jiná sekundární koxartróza, oboustranná
M167 Jiná sekundární koxartróza
M169 Koxartróza, NS
M17 Artróza kolenního kloubu – gonarthrosis
M170 Primární gonartróza, oboustranná
M171 Jiná primární gonartróza
M172 Poúrazová gonartróza, oboustranná
M173 Jiná poúrazová gonartróza
M174 Sekundární gonartróza, oboustranná
M175 Jiná sekundární gonartróza
M179 Gonartróza, NS
M18 Artróza prvního karpometakarpálního kloubu
M180 Primární artróza prvního karpometakarpálního kloubu, oboustranná
M181 Jiná primární artróza prvního karpometakarpálního kloubu
M182 Poúrazová artróza prvního karpometakarpálního kloubu, oboustranná
M183 Jiná poúrazová artróza prvního karpometakarpálního kloubu
M184 Jiná sekundární artróza prvního karpometakarpálního kloubu, oboustranná
M185 Jiná sekundární artróza prvního karpometakarpálního kloubu
M189 Artróza prvního karpometakarpálního kloubu, NS
M19 Jiná artróza
M190 Primární artróza jiných kloubů
M191 Poúrazová artróza jiných kloubů
M192 Sekundární artróza jiných kloubů
M198 Jiná určená artróza
M199 Artróza, NS
M20 Získané deformity prstů rukou a nohou
M200 Deformita prstu(-ů) ruky(-ou)
M201 Hallux valgus – vbočený palec nohy – (získaný)
M202 Hallux rigidus – ztuhlý palec nohy
M203 Jiné deformity palce nohy (získané)
M204 Jiný kladívkový prst(-y) nohy (získaný)
M205 Jiné deformity prstu(-ů) nohy (získané)
M206 Získaná deformita prstu(-ů) nohy, NS
M21 Jiné získané deformity končetin
M210 Valgózní deformita, nezařazená jinde
M211 Varozní deformita, nezařazená jinde
M212 Flekční deformity
M213 Pokles zápěstí nebo nohy (získaný)
M214 Plochá noha [pes planus] (získaná)
M215 Získaná drápovitá, kyjovitá ruka, drápovitá a kososvislá noha (pes equinovarus)
M216 Jiné získané deformity kotníku a nohy pod ním
M217 Nestejná délka končetiny (získaná)
M218 Jiné určené získané deformity končetin
M219 Získaná deformita končetiny, NS
M22 Onemocnění čéšky – pately
M220 Recidivující dislokace čéšky
M221 Recidivující subluxace čéšky
M222 Patelofemorální poruchy
M223 Jiné poruchy čéšky
M224 Chondromalacie čéšky
M228 Jiná onemocnění čéšky
M229 Onemocnění čéšky, NS
M23 Vnitřní poruchy kolenního kloubu
M230 Cystický meniskus
M231 (Vrozený) diskoidní meniskus
M232 Porucha menisku způsobená starým odtržením nebo poraněním
M233 Jiné poruchy menisku
M234 Volné těleso v koleně
M235 Chronická nestabilita kolena
M236 Jiné spontánní roztržení vazu(-ů) kolena
M238 Jiné vnitřní poruchy kolenního kloubu
M239 Vnitřní poruchy kolenního kloubu, NS
M24 Jiné určené poruchy kloubu
M240 Volné těleso v kloubu
M241 Jiná onemocnění chrupavky kloubní
M242 Poruchy vazů
M243 Patologická dislokace a subluxace kloubu, nezařazená jinde
M244 Opakovaná dislokace a subluxace
M245 Kontraktura kloubu
M246 Ankylóza kloubu
M247 Protruze jamky kloubní
M248 Jiné určené poruchy kloubu, nezařazené jinde
M249 Porucha kloubu, NS
M25 Jiné poruchy kloubů, nezařazené jinde
M250 Hemartros
M251 Píštěl kloubu
M252 Volný kloub
M253 Jiná nestabilita kloubu
M254 Výpotek v kloubu
M255 Bolest v kloubu
M256 Ztuhlost kloubu, nezařazená jinde
M257 Osteofyty
M258 Jiné určené poruchy kloubu
M259 Porucha kloubu, NS
M30 Polyarteritis nodosa a příbuzné stavy
M300 Polyarteritis nodosa
M301 Polyarteritis s postižením plic [Churgova-Straussova]
M302 Juvenilní polyarteritida
M303 Mukokutánní syndrom mízních uzlin [Kawasakiův]
M308 Jiné stavy příbuzné polyarteritis nodosa
M31 Jiné nekrotizující vaskulopatie
M310 Hypersensitivní angiitida
M311 Trombotická mikroangiopatie
M312 Letální granulom střední čáry
M313 Wegenerova granulomatóza
M314 Syndrom aortálního oblouku [Takayasův]
M315 Gigantocelulární arteritida s revmatickou polymyalgií
M316 Jiná gigantocelulární arteritida
M318 Jiné určené nekrotizující vaskulopatie
M319 Nekrotizující vaskulopatie, NS
M32 Systémový lupus erytematosus
M320 Systémový lupus erytematosus způsobený léčivy
M321 Systémový lupus erytematosus s postižením orgánů a systémů
M328 Jiné formy systémového lupus erytematosus
M329 Systémový lupus erytematosus, NS
M33 Dermatopolymyositis
M330 Juvenilní dermatomyositida
M331 Jiná dermatomyositida
M332 Polymyositis
M339 Dermatopolymyositis, NS
M34 Systémová skleróza
M340 Progresivní systémová skleróza
M341 CR(E)ST syndrom
M342 Systémová skleróza způsobená léčivy a chemikáliemi
M348 Jiné formy systémové sklerózy
M349 Systémová skleróza, NS
M35 Jiné systémové postižení pojivové tkáně
M350 [Sjögrenův] „suchý“ syndrom
M351 Jiné přesahující syndromy
M352 Behcetova nemoc
M353 Revmatická polymyalgie
M354 Difúzní (eosinofilní) fasciitida
M355 Multifokální fibroskleróza
M356 Recidivující panikulitida [Weberova-Christianova]
M357 Syndrom hypermobility
M358 Jiné specifické systémové postižení pojivové tkáně
M359 Systémová postižení pojivové tkáně, NS
M36 Systémová onemocnění pojivové tkáně při nemocech zařazených jinde
M360 Dermato(poly)myositis při novotvarech zařazených jinde (C00-D48+)
M361 Artropatie při novotvarech zařazených jinde (C00-D48+)
M362 Artropatie hemofilická (D66-D68+)
M363 Artropatie při jiných krevních onemocněních zařazených jinde (D50-D76+)
M364 Artropatie při hypersensitivních reakcích zařazených jinde
M368 Systémové postižení pojivové tkáně při jiných nemocech zařazených jinde
M40 Kyfóza a lordóza
M400 Posturální – postojová – kyfóza
M401 Jiná sekundární kyfóza
M402 Jiná a neurčená kyfóza
M403 Syndrom plochých zad
M404 Jiná lordóza
M405 Lordóza, NS
M41 Skolióza
M410 Dětská idiopatická skolióza
M411 Juvenilní idiopatická skolióza
M412 Jiná idiopatická skolióza
M413 Thorakogenní skolióza
M414 Nervově svalová skolióza
M415 Jiná druhotná skolióza
M418 Jiné formy skoliózy
M419 Skolióza, NS
M42 Osteochondróza páteře
M420 Juvenilní osteochondróza páteře
M421 Osteochondróza páteře dospělých
M429 Osteochondróza páteře, NS
M43 Jiné deformující dorzopatie
M430 Spondylolýza
M431 Spondylolistéza
M432 Jiná fúze páteře
M433 Recidivující atlantoaxiální subluxace s myelopatií
M434 Jiná recidivující atlantoaxiální subluxace
M435 Jiná recidivující subluxace obratle
M436 Tortikolis
M438 Jiné určené deformující dorzopatie
M439 Deformující dorzopatie, NS
M45 Ankylozující spondylitida
M46 Jiné zánětlivé spondylopatie
M460 Spinální entézopatie
M461 Zánět kosti křížové a kyčelní – sacroilitis – nezařazený jinde
M462 Osteomyelitis obratle
M463 Infekce meziobratlové ploténky (hnisavá)
M464 Discitis – zánět meziobratlové ploténky, NS
M465 Jiné infekční spondylopatie
M468 Jiné určené zánětlivé spondylopatie
M469 Zánětlivá spondylopatie, NS
M47 Spondylóza
M470 Syndrom komprese přední spinální a vertebrální arterie (G99.2*)
M471 Jiná spondylóza s myelopatií
M472 Jiná spondylóza s radikulopatií
M478 Jiná spondylóza
M479 Spondylóza, NS
M48 Jiné spondylopatie
M480 Zúžení páteře
M481 Ankylozující hyperostóza [Forestierova]
M482 Kissingova páteř
M483 Úrazová spondylopatie
M484 Zlomenina obratle z únavy
M485 Zhroucení obratle, nezařazené jinde
M488 Jiné určené spondylopatie
M489 Spondylopatie, NS
M49 Spondylopatie při nemocech zařazených jinde
M490 Tuberkulóza páteře (A18.0+)
M491 Brucellózní spondylitida (A23.-+)
M492 Spondylitis způsobená enterobakteriemi (A01-A04+)
M493 Spondylopatie při jiných infekčních a parazitárních nemocech zařazených jinde
M494 Neuropatická spondylopatie
M495 Zhroucení obratle při nemocech zařazených jinde
M498 Spondylopatie při jiných nemocech zařazených jinde
M50 Onemocnění krčních meziobratlových plotének
M500 Onemocnění krční meziobratlové ploténky s myelopatií (G99.2*)
M501 Onemocnění krční meziobratlové ploténky s radikulopatií
M502 Jiný výhřez (posun) krční meziobratlové ploténky
M503 Jiná degenerace krční meziobratlové ploténky
M508 Jiná onemocnění krční meziobratlové ploténky
M509 Onemocnění krční meziobratlové ploténky, NS
M51 Onemocnění jiných meziobratlových plotének
M510 Onemocnění lumbálních a jiných meziobratlových plotének s myelopatií (G99.2*)
M511 Onemocnění lumbálních a jiných meziobratlových plotének s radikulopatií
M512 Jiný určený výhřez (posun) meziobratlové ploténky
M513 Jiná určená degenerace meziobratlové ploténky
M514 Schmorlovy uzly
M518 Jiná určená onemocnění meziobratlových plotének
M519 Onemocnění meziobratlové ploténky, NS
M53 Jiné dorzopatie, nezařazené jinde
M530 Cervikokraniální syndrom
M531 Cervikobrachiální syndrom
M532 Instability páteře
M533 Sakrokokcygeální onemocnění nezařazená jinde
M538 Jiné určené dorzopatie
M539 Dorzopatie, NS
M54 Dorzalgie
M540 Panikulitis postihující krajiny krku a zad
M541 Radikulopatie
M542 Cervikalgie
M543 Ischias
M544 Lumbago s ischiasem
M545 Bolesti dolní části zad
M546 Bolest v hrudní páteři
M548 Jiná dorzalgie
M549 Dorzalgie, NS
M60 Myositis – zánět svalu
M600 Infekční myositida
M601 Intersticiální myositis
M602 Granulom z cizího tělesa měkké tkáně, nezařazený jinde
M608 Jiná myositida
M609 Myositis, NS
M61 Kalcifikace a osifikace svalu
M610 Myositis ossificans traumatica
M611 Myositis ossificans progressiva
M612 Paralytická kalcifikace a osifikace svalu
M613 Kalcifikace a osifikace svalů spojená s popáleninami
M614 Jiná kalcifikace svalu
M615 Jiná osifikace svalu
M619 Kalcifikace a osifikace svalu, NS
M62 Jiná onemocnění svalu
M620 Rozštěp svalu
M621 Jiná ruptura (roztržení) svalu (neúrazové)
M622 Ischemický infarkt svalu
M623 Syndrom nehybnosti (paraplegický)
M624 Kontraktura svalu
M625 Ochablost a atrofie svalu, nezařazená jinde
M626 Svalová křeč
M628 Jiná určená onemocnění svalu
M629 Onemocnění svalu, NS
M63 Onemocnění svalů při nemocech zařazených jinde
M630 Myositis při bakteriálních nemocech zařazených jinde
M631 Myositis při protozoárních a parazitárních infekcích zařazených jinde
M632 Myositis při jiných infekčních nemocech zařazených jinde
M633 Myositis při sarkoidóze (D86.8+)
M638 Jiná onemocnění svalů při nemocech zařazených jinde
M65 Zánět synoviální blány a šlachové pochvy – synovitis et tendosynovitis
M650 Absces šlachové pochvy
M651 Jiná infekční (tendo)synovitis
M652 Kalcifikující zánět šlachy – tendinitis
M653 Skákavý prst (trigger finger)
M654 Tendosynovitis v oblasti bodcovitého výběžku kosti vřetenní [de Quervainova]
M658 Jiná synovitis a tendosynovitis
M659 Synovitis a tendosynovitis, NS
M66 Samovolné roztržení – ruptura – synoviální blány a šlachy
M660 Ruptura popliteální cysty
M661 Ruptura synoviální blány
M662 Samovolná ruptura šlach extenzorů
M663 Samovolná ruptura šlach flexorů
M664 Samovolná ruptura jiných šlach
M665 Samovolná ruptura neurčené šlachy
M67 Jiná onemocnění synoviální blány a šlachy
M670 Zkrácení Achillovy šlachy (získané)
M671 Jiná kontraktura šlachy (pochvy šlachové)
M672 Hypertrofie synoviální blány, nezařazená jinde
M673 Přechodná synovitida
M674 Ganglion
M678 Jiná určená onemocnění synoviální blány a šlachy
M679 Onemocnění synoviální blány a šlachy, NS
M68 Onemocnění synoviální blány a šlachy při nemocech zařazených jinde
M680 Synovitis a tendosynovitis při bakteriálních nemocech zařazených jinde
M688 Jiná onemocnění synoviální blány a šlachy při nemocech zařazených jinde
M70 Onemocnění měkké tkáně spojené s funkcí, namožením a zatížením
M700 Chronická krepitující synovitis ruky a zápěstí
M701 Bursitis ruky
M702 Bursitis olekranu
M703 Jiná bursitida lokte
M704 Prepatelární bursitida
M705 Jiná bursitida kolena
M706 Trochanterická bursitida
M707 Jiná bursitida kyčle
M708 Jiná onemocnění měkké tkáně spojená s funkcí, namožením a zatížením
M709 Neurčené onemocnění měkké tkáně spojené s funkcí, namožením a zatížením
M71 Jiné bursopatie
M710 Absces burzy
M711 Jiná infekční bursitida
M712 Synoviální cysta popliteálního prostoru [Bakerova]
M713 Jiná cysta burzy
M714 Vápenaté uloženiny – kalciová deposita – v burze
M715 Jiná bursitis nezařazená jinde
M718 Jiné určené bursopatie
M719 Bursopatie, NS
M72 Fibroblastická onemocnění
M720 Fibromatóza palmární fascie (Dupuytrenova)
M721 Polštářkové klouby
M722 Fibromatóza plantární fascie
M723 Fasciitis nodularis
M724 Fibromatóza pseudosarkomatózní
M725 Fasciitis nezařazená jinde
M728 Jiná fibroblastická onemocnění
M729 Fibroblastické onemocnění, NS
M73 Onemocnění měkké tkáně při nemocech zařazených jinde
M730 Gonokoková bursitida (A54.4+)
M731 Syfilitická bursitida (A52.7+)
M738 Jiná onemocnění měkké tkáně při jiných nemocech zařazených jinde
M75 Poškození ramene
M750 Adhesivní capsulitis – zánět pouzdra – ramenního kloubu
M751 Syndrom manžety rotátoru
M752 Tendinitis bicipitalis
M753 Kalcifikující tendinitida ramene
M754 Syndrom naraženého ramene
M755 Bursitis ramene
M758 Jiná poškození ramene
M759 Poškození ramene, NS
M76 Entézopatie dolní končetiny, mimo nohu (pod kotníkem)
M760 Tendinitis glutealis
M761 Tendinitis psoatica
M762 Ostruha hřebene kosti kyčelní
M763 Syndrom iliotibiálního pruhu
M764 Tibiální kolaterální bursitida [Pellegriniova-Stiedaova]
M765 Tendinitis patellaris
M766 Tendinitis Achillovy šlachy
M767 Tendinitis peronealis
M768 Jiné entézopatie dolní končetiny, mimo nohu (pod kotníkem)
M769 Entézopatie dolní končetiny, NS
M77 Jiné entézopatie
M770 Epikondylitis medialis
M771 Epikondylitis lateralis
M772 Periartritis zápěstí
M773 Ostruha patní kosti
M774 Metatarsalgie
M775 Jiné entézopatie nohy
M778 Jiné entézopatie nezařazené jinde
M779 Entézopatie, NS
M79 Jiná onemocnění měkké tkáně, nezařazené jinde
M790 Revmatismus, NS
M791 Myalgie
M792 Neuralgie a neuritis, NS
M793 Paniculitis, NS
M794 Hypertrofie (infrapatelárního) tukového polštáře
M795 Reziduální cizí těleso v měkké tkáni
M796 Bolest v končetině
M798 Jiná určená onemocnění měkké tkáně
M799 Onemocnění měkké tkáně, NS
M80 Osteoporóza s patologickou – frakturou – zlomeninou
M800 Postmenopauzální osteoporóza s patologickou frakturou
M801 Postovarektomická osteoporóza s patologickou frakturou
M802 Osteoporóza z nečinnosti s patologickou frakturou
M803 Pooperační malabsorbční osteoporóza s patologickou frakturou
M804 Osteoporóza způsobená léčivy s patologickou frakturou
M805 Idiopatická osteoporóza s patologickou frakturou
M808 Jiná osteoporóza s patologickou frakturou
M809 Neurčená osteoporóza s patologickou frakturou
M81 Osteoporóza bez patologické fraktury
M810 Postmenopauzální osteoporóza
M811 Postovarektomická osteoporóza
M812 Osteoporóza z nečinnosti
M813 Pooperační malabsorbční osteoporóza
M814 Osteoporóza způsobená léčivy
M815 Idiopatická osteoporóza
M816 Lokalizovaná osteoporóza [Lequesneova]
M818 Jiná osteoporóza
M819 Osteoporóza, NS
M82 Osteoporóza při nemocech zařazených jinde
M820 Osteoporóza při mnohočetné myelomatóze (C90.0+)
M821 Osteoporóza při endokrinních poruchách (E00-E34+)
M828 Osteoporóza při jiných nemocech zařazených jinde
M83 Osteomalacie dospělých
M830 Osteomalacie v šestinedělí
M831 Stařecká osteomalacie
M832 Osteomalacie dospělých způsobená malabsorbcí
M833 Osteomalacie dospělých způsobená podvýživou
M834 Hliníková kostní nemoc
M835 Jiná osteomalacie u dospělých způsobená léčivy
M838 Jiná osteomalacie dospělých
M839 Osteomalacie dospělých, NS
M84 Poruchy – kontinuity – soudržnosti kosti
M840 Špatné spojení (kostí) po fraktuře
M841 Nespojení (kostí) po fraktuře [pseudoarthrosis – pakloub]
M842 Prodloužené spojování (kostí) po fraktuře
M843 Fraktura z námahy, nezařazená jinde
M844 Patologická fraktura, nezařazená jinde
M848 Jiné poruchy kontinuity kosti
M849 Poruchy kontinuity kosti, NS
M85 Jiné poruchy hustoty a struktury kosti
M850 Fibrózní dysplazie (jedné kosti)
M851 Kostní fluoróza
M852 Hyperostóza lebky
M853 Osteitis condensans
M854 Solitární kostní cysta
M855 Aneurysmatická kostní cysta
M856 Jiná cysta kosti
M858 Jiné určené poruchy hustoty a struktury kosti
M859 Porucha hustoty a struktury kosti, NS
M86 Osteomyelitis – zánět kostní dřeně
M860 Akutní hematogenní osteomyelitida
M861 Jiná akutní osteomyelitida
M862 Subakutní osteomyelitida
M863 Chronická multifokální osteomyelitida
M864 Chronická osteomyelitida s odtokovou píštělí
M865 Jiná chronická hematogenní osteomyelitida
M866 Jiná chronická osteomyelitida
M868 Jiná osteomyelitida
M869 Osteomyelitis, NS
M87 Osteonekróza
M870 Idiopatická aseptická nekróza kosti
M871 Osteonekróza způsobená léčivy
M872 Osteonekróza způsobená předcházejícím úrazem
M873 Jiná sekundární osteonekróza
M878 Jiná osteonekróza
M879 Osteonekróza, NS
M88 Pagetova nemoc kosti [osteitis deformans]
M880 Pagetova nemoc lebky
M888 Pagetova nemoc jiných kostí
M889 Pagetova nemoc kosti, NS
M89 Jiná onemocnění kosti
M890 Algoneurodystrofie
M891 Uzávěr epifýzy [zadržení epifyzeálního růstu]
M892 Jiné nemoci vývoje a růstu kostí
M893 Hypertrofie kosti
M894 Jiná hypertrofická osteoartropatie
M895 Osteolýza
M896 Osteopatie po poliomyelitidě
M898 Jiná určená onemocnění kosti
M899 Onemocnění kosti, NS
M90 Osteopatie při nemocech zařazených jinde
M900 Tuberkulóza kosti (A18.0+)
M901 Periostitis při jiných infekčních nemocech zařazených jinde
M902 Osteopatie při jiných infekčních nemocech zařazených jinde
M903 Osteonekróza při kesonové nemoci (T70.3+)
M904 Osteonekróza způsobená hemoglobinopatií (D50-D64+)
M905 Osteonekróza při jiných nemocech zařazených jinde
M906 Osteitis deformans při novotvaru (C00-D48+)
M907 Fraktura kosti při novotvaru (C00-D48+)
M908 Osteopatie při jiných nemocech zařazených jinde
M91 Juvenilní osteochondróza kyčle a pánve
M910 Juvenilní osteochondróza pánve
M911 Juvenilní osteochondróza hlavice kosti stehenní [Leggova-Calvéova-Perthesova]
M912 Coxa plana
M913 Pseudokoxalgie
M918 Jiná juvenilní osteochondróza kyčle a pánve
M919 Juvenilní osteochondróza kyčle a pánve, NS
M92 Jiná juvenilní osteochondróza
M920 Juvenilní osteochondróza – humeru – pažní kosti
M921 Juvenilní osteochondróza kosti vřetenní – radia a kosti loketní – ulny
M922 Juvenilní osteochondróza ruky
M923 Jiná juvenilní osteochondróza horní končetiny
M924 Juvenilní osteochondróza čéšky
M925 Juvenilní osteochondróza – kosti holenní – tibie a kosti lýtkové – fibuly
M926 Juvenilní osteochondróza tarzu
M927 Juvenilní osteochondróza metatarzálních kostí
M928 Jiná určená osteochondróza
M929 Juvenilní osteochondróza, NS
M93 Jiné osteochondropatie
M930 Skluz horní epifýzy stehenní kosti (neúrazový)
M931 Kienböckova nemoc dospělých
M932 Osteochondritis dissecans
M938 Jiné určené osteochondropatie
M939 Osteochondropatie, NS
M94 Jiná onemocnění chrupavky
M940 Syndrom chondrokostálního spojení [Tietzeův]
M941 Recidivující polychondritida
M942 Chondromalacie
M943 Chondrolýza
M948 Jiná určená onemocnění chrupavky
M949 Onemocnění chrupavky, NS
M95 Jiné získané deformity svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně
M950 Získaná deformita nosu
M951 Květákovité ucho
M952 Jiná získaná deformita hlavy
M953 Získaná deformita krku
M954 Získaná deformita hrudníku a žebra
M955 Získaná deformita pánve
M958 Jiné určené získané deformity svalové a kosterní soustavy
M959 Získaná deformita svalové a kosterní soustavy, NS
M96 Onemocnění svalové a kosterní soustavy po výkonech, nezařazená jinde
M960 Pseudoartróza po spojení nebo artrodéze
M961 Postlaminektomický syndrom, nezařazený jinde
M962 Poradiační kyfóza
M963 Kyfóza po laminektomii
M964 Pooperační lordóza
M965 Poradiační skolióza
M966 Fraktura kosti následující po vložení ortoped.implantátu,kloub.protézy nebo kost.destičky
M968 Jiná onemocnění svalové a kosterní soustavy po výkonech
M969 Onemocnění svalové a kosterní soustavy po výkonu, NS
M99 Biomechanická poškození, nezařazená jinde
M990 Segmentální nebo somatická dysfunkce
M991 Subluxační komplex (vertebrální)
M992 Subluxační stenóza nervového průchodu
M993 Kostní stenóza nervového průchodu
M994 Stenóza nervového průchodu pojivovou tkání
M995 Stenóza nervového průchodu meziobratlovou ploténkou
M996 Stenóza intervertebrálních otvorů kostní a subluxační
M997 Stenóza intervertebrálních otvorů pojivovou tkání a meziobratlovou ploténkou
M998 Jiná biomechanická poškození
M999 Biomechanické poškození, NS
N00 Akutní nefritický syndrom
N000 Menší glomerulární abnormalita
N001 Ložiskové a segmentální glomerulární léze
N002 Difúzní membranózní glomerulonefritida
N003 Difúzní mesangiální proliferativní glomerulonefritida
N004 Difúzní endokapilární proliferativní glomerulonefritida
N005 Difúzní mesangiokapilární glomerulonefritida
N006 Nemoc hustého sedimentu
N007 Difúzní vzrůstající glomerulonefritida
N008 Jiné
N009 NS
N01 Rychle postupující nefritický syndrom
N010 Menší glomerulární abnormalita
N011 Ložiskové a segmentální glomerulární léze
N012 Difúzní membranózní glomerulonefritida
N013 Difúzní mesangiální proliferativní glomerulonefritida
N014 Difúzní endokapilární proliferativní glomerulonefritida
N015 Difúzní mesangiokapilární glomerulonefritida
N016 Nemoc hustého sedimentu
N017 Difúzní vzrůstající glomerulonefritida
N018 Jiné
N019 NS
N02 Recidivující a přetrvávající hematurie
N020 Menší glomerulární abnormalita
N021 Ložiskové a segmentální glomerulární léze
N022 Difúzní membranózní glomerulonefritida
N023 Difúzní mesangiální proliferativní glomerulonefritida
N024 Difúzní endokapilární proliferativní glomerulonefritida
N025 Difúzní mesangiokapilární glomerulonefritida
N026 Nemoc hustého sedimentu
N027 Difúzní vzrůstající glomerulonefritida
N028 Jiné
N029 NS
N03 Chronický nefritický syndrom
N030 Menší glomerulární abnormalita
N031 Ložiskové a segmentální glomerulární léze
N032 Difúzní membranózní glomerulonefritida
N033 Difúzní mesangiální proliferativní glomerulonefritida
N034 Difúzní endokapilární proliferativní glomerulonefritida
N035 Difúzní mesangiokapilární glomerulonefritida
N036 Nemoc hustého sedimentu
N037 Difúzní vzrůstající glomerulonefritida
N038 Jiné
N039 NS
N04 Nefrotický syndrom
N040 Menší glomerulární abnormalita
N041 Ložiskové a segmentální glomerulární léze
N042 Difúzní membranózní glomerulonefritida
N043 Difúzní mesangiální proliferativní glomerulonefritida
N044 Difúzní endokapilární proliferativní glomerulonefritida
N045 Difúzní mesangiokapilární glomerulonefritida
N046 Nemoc hustého sedimentu
N047 Difúzní vzrůstající glomerulonefritida
N048 Jiné
N049 NS
N05 Neurčený nefritický syndrom
N050 Menší glomerulární abnormalita
N051 Ložiskové a segmentální glomerulární léze
N052 Difúzní membranózní glomerulonefritida
N053 Difúzní mesangiální proliferativní glomerulonefritida
N054 Difúzní endokapilární proliferativní glomerulonefritida
N055 Difúzní mesangiokapilární glomerulonefritida
N056 Nemoc hustého sedimentu
N057 Difúzní vzrůstající glomerulonefritida
N058 Jiné
N059 NS
N06 Izolovaná proteinurie s určeným morfologickým postižením
N060 Menší glomerulární abnormalita
N061 Ložiskové a segmentální glomerulární léze
N062 Difúzní membranózní glomerulonefritida
N063 Difúzní mesangiální proliferativní glomerulonefritida
N064 Difúzní endokapilární proliferativní glomerulonefritida
N065 Difúzní mesangiokapilární glomerulonefritida
N066 Nemoc hustého sedimentu
N067 Difúzní vzrůstající glomerulonefritida
N068 Jiné
N069 NS
N07 Dědičná nefropatie nezařazená jinde
N070 Menší glomerulární abnormalita
N071 Ložiskové a segmentální glomerulární léze
N072 Difúzní membranózní glomerulonefritida
N073 Difúzní mesangiální proliferativní glomerulonefritida
N074 Difúzní endokapilární proliferativní glomerulonefritida
N075 Difúzní mesangiokapilární glomerulonefritida
N076 Nemoc hustého sedimentu
N077 Difúzní vzrůstající glomerulonefritida
N078 Jiné
N079 NS
N08 Glomerulární poruchy při nemocech zařazených jinde
N080 Glomerulární poruchy při infekčních a parazitárních nemocech zařazených jinde
N081 Glomerulární poruchy při novotvarech
N082 Glomerulární poruchy při krev.onemocněních a poruchách postihujících mechanismus imunity
N083 Glomerulár.poruchy při diab.mellitus(E10-E14+ se společ.charakteristikou .2 na čtvr.místě)
N084 Glomerulární poruchy při jiných nemocech endokrinních, výživy a přeměny látek
N085 Glomerulární poruchy při systémových onemocněních pojivové tkáně
N088 Glomerulární poruchy při jiných nemocech zařazených jinde
N10 Akutní tubulo-intersticiální nefritida
N11 Chronická tubulo-intersticiální nefritida
N110 Neobstrukční chronická pyelonefritida spojená s refluxem
N111 Chronická obstruktivní pyelonefritida
N118 Jiná chronická tubulo-intersticiální nefritida
N119 Chronická tubulo-intersticiální nefritida, NS
N12 Tubulo-intersticiální nefritida, neurčená jako akutní nebo chronická
N13 Obstruktivní a refluxní uropatie
N130 Hydronefróza s obstrukcí pelviureterického spojení
N131 Hydronefróza se strikturou ureteru, nezařazená jinde
N132 Hydronefróza s obstrukcí kamenem v ledvině a močovodu
N133 Jiná a neurčená hydronefróza
N134 Hydroureter
N135 Klička a striktura ureteru bez hydronefrózy
N136 Pyonefróza
N137 Uropatie spojená s vesikouretrálním refluxem
N138 Jiná obstruktivní a refluxní uropatie
N139 Obstruktivní a refluxní uropatie, NS
N14 Tubulo-intersticiální a tubulární onemocnění způsobené léčivy a těžkými kovy
N140 Nefropatie po analgézii
N141 Nefropatie způsobená jinými léky, léčivy, návykovými a biologickými látkami
N142 Nefropatie způsobená neurčeným lékem, léčivem, návykovou nebo biologickou látkou
N143 Nefropatie způsobená těžkými kovy
N144 Toxická nefropatie, nezařazená jinde
N15 Jiná tubulo-intersticiální onemocnění ledvin
N150 Balkánská nefropatie
N151 Ledvinný a perinefrický absces
N158 Jiná určená tubulo-intersticiální onemocnění ledvin
N159 Tubulo-intersticiální onemocnění ledvin, NS
N16 Tubulo-intersticiální poruchy ledvin při nemocech zařazených jinde
N160 Tubulo-intersticiální poruchy ledvin při infekčních a parazitárních nemocech ZJ
N161 Tubulo-intersticiální poruchy ledvin při novotvarech
N162 Tubulo-intersticiální poruchy ledvin při krev.onemocněních a poruchách postih.mech.imunity
N163 Tubulo-intersticiální poruchy ledvin při poruchách přeměny látek
N164 Tubulo-intersticiální poruchy ledvin při systémových onemocněních pojivové tkáně
N165 Tubulo-intersticiální poruchy ledvin při rejekci transplantátu (T86.-+)
N168 Tubulo-intersticiální poruchy ledvin při jiných nemocech zařazených jinde
N17 Akutní selhání ledvin
N170 Akutní selhání ledvin s tubulární nekrózou
N171 Akutní selhání ledvin s akutní kortikální nekrózou
N172 Akutní selhání ledvin s medulární nekrózou
N178 Jiné akutní selhání ledvin
N179 Akutní selhání ledvin, NS
N18 Chronické selhání ledvin
N180 Konečné stadium ledvinného onemocnění
N188 Jiné chronické selhání ledvin
N189 Chronické selhání ledvin, NS
N19 Neurčené selhání ledvin
N20 Kámen ledviny a močovodu
N200 Kámen ledviny
N201 Kámen močovodu
N202 Kámen ledviny s kamenem močovodu
N209 Močový kámen, NS
N21 Kámen v dolním močovém traktu
N210 Kámen v močovém měchýři
N211 Kámen v močové trubici
N218 Jiný kámen v dolním močovém traktu
N219 Kámen v dolním močovém traktu, NS
N22 Kámen močového ústrojí při nemocech zařazených jinde
N220 Močový kámen při schistosomóze [bilharzióze] (B65.-+)
N228 Kámen močového traktu při jiných nemocech zařazených jinde
N23 Neurčená ledvinná kolika
N25 Poruchy vyplývající z porušené funkce renálních tubulů
N250 Renální osteodystrofie
N251 Nefrogenní diabetes insipidus
N258 Jiné poruchy z porušené funkce renálních tubulů
N259 Poruchy z porušené funkce renálních tubulů, NS
N26 Neurčená svraštělá ledvina
N27 Malá ledvina z neznámé příčiny
N270 Malá ledvina, jednostranná
N271 Malá ledvina, oboustranná
N279 Malá ledvina, NS
N28 Jiné poruchy ledviny a ureteru, nezařazené jinde
N280 Ischémie a infarkt ledviny
N281 Získaná cysta ledviny
N288 Jiná určená onemocnění ledviny a močovodu
N289 Onemocnění ledviny a močovodu, NS
N29 Jiné poruchy ledviny a močovodu při nemocech zařazených jinde
N290 Pozdní syfilis ledvin (A52.7+)
N291 Jiné poruchy ledviny a močovodu při infekčních a parazitárních nemocech zařazených jinde
N298 Jiné poruchy ledviny a močovodu při jiných nemocech zařazených jinde
N30 Zánět močového měchýře – cystitis
N300 Akutní cystitida
N301 Intersticiální cystitida (chronická)
N302 Jiná chronická cystitida
N303 Trigonitida
N304 Postiradiační cystitida
N308 Jiná cystitida
N309 Cystitida, NS
N31 Nervově svalová dysfunkce močového měchýře neuvedená jinde
N310 Dráždivý neuropatický měchýř, nezařazený jinde
N311 Reflexní neuropatický měchýř, nezařazený jinde
N312 Ochablý neuropatický měchýř, nezařazený jinde
N318 Jiná nervově svalová dysfunkce močového měchýře
N319 Nervově svalová dysfunkce močového měchýře, NS
N32 Jiné poruchy močového měchýře
N320 Obstrukce hrdla močového měchýře
N321 Píštěl mezi močovým měchýřem a střevem
N322 Píštěl močového měchýře, nezařazená jinde
N323 Divertikl močového měchýře
N324 Ruptura močového měchýře, neúrazová
N328 Jiná určená onemocnění močového měchýře
N329 Onemocnění močového měchýře, NS
N33 Poruchy močového měchýře při nemocech zařazených jinde
N330 Tuberkulózní cystitida (A18.1+)
N338 Poruchy močového měchýře při jiných nemocech zařazených jinde
N34 Zánět močové trubice – urethritida a uretrální syndrom
N340 Absces uretry
N341 Nespecifická uretritida
N342 Jiná uretritida
N343 Uretrální syndrom, NS
N35 Zúžení močové trubice – strictura urethrae
N350 Poúrazová striktura uretry
N351 Poinfekční striktura uretry, nezařazená jinde
N358 Jiná striktura uretry
N359 Striktura uretry NS
N36 Jiná onemocnění močové trubice
N360 Píštěl močové trubice
N361 Divertikl močové trubice
N362 Karunkula močové trubice
N363 Výhřez sliznice močové trubice
N368 Jiná určená onemocnění močové trubice
N369 Onemocnění močové trubice, NS
N37 Onemocnění močové trubice při nemocech zařazených jinde
N370 Uretritis při nemocech zařazených jinde
N378 Jiná onemocnění močové trubice při nemocech zařazených jinde
N39 Jiná onemocnění močové soustavy
N390 Infekce močového ústrojí neurčené lokalizace
N391 Přetrvávající proteinurie, NS
N392 Ortostatická proteinurie, NS
N393 Stresová inkontinence
N394 Jiná určená inkontinence moči
N398 Jiné určené poruchy močové soustavy
N399 Poruchy močové soustavy NS
N40 Zbytnění prostaty – hyperplasia prostatae
N41 Zánětlivé nemoci prostaty
N410 Akutní prostatitida – akutní zánět prostaty
N411 Chronická prostatitida
N412 Absces prostaty
N413 Prostatocystitida
N418 Jiné zánětlivé nemoci prostaty
N419 Zánětlivé nemoci prostaty, NS
N42 Jiná onemocnění prostaty
N420 Kámen prostaty
N421 Překrvení nebo krvácení prostaty
N422 Atrofie prostaty
N428 Jiná určená onemocnění prostaty
N429 Onemocnění prostaty, NS
N43 Hydrokéla a spermatokéla
N430 Opouzdřená hydrokéla
N431 Infikovaná hydrokéla
N432 Jiná hydrokéla
N433 Hydrokéla, NS
N434 Spermatokéla
N44 Torze varlete
N45 Zánět varlete – orchitis – a nadvarlete – epididymitis
N450 Orchitida, epididymitida a epididymoorchitida s abscesem
N459 Orchitida, epididymitida a epididymoorchitida bez abscesu
N46 Mužská neplodnost
N47 Hypertrofie předkožky, fimóza a parafimóza
N48 Jiné poruchy pyje
N480 Leukoplakie pyje
N481 Balanoposthitis
N482 Jiná zánětlivá onemocnění pyje
N483 Priapismus
N484 Impotence organického původu
N485 Vřed pyje
N486 Balanitis xerotica obliterans
N488 Jiná určená onemocnění pyje
N489 Porucha pyje, NS
N49 Zánětlivá onemocnění mužských pohlavních orgánů, nezařazená jinde
N490 Zánětlivá onemocnění semenných váčků
N491 Zánětlivá onemocnění semenného provazce, tunicae vaginalis a chámovodu
N492 Zánětlivá onemocnění šourku
N498 Zánětlivá onemocnění jiných určených mužských pohlavních orgánů
N499 Zánětlivá onemocnění neurčeného mužského pohlavního orgánu
N50 Jiné poruchy mužských pohlavních orgánů
N500 Atrofie varlete
N501 Cévní poruchy mužských pohlavních orgánů
N508 Jiné určené poruchy mužských pohlavních orgánů
N509 Onemocnění mužských pohlavních orgánů, NS
N51 Onemocnění mužských pohlavních orgánů při nemocech zařazených jinde
N510 Onemocnění prostaty při nemocech zařazených jinde
N511 Onemocnění varlete a nadvarlete při nemocech zařazených jinde
N512 Balanitida při nemocech zařazených jinde
N518 Jiná onemocnění mužských pohlavních orgánů při nemocech zařazených jinde
N60 Nezhoubná dysplazie prsu
N600 Solitární cysta prsu
N601 Difúzní cystická mastopatie
N602 Fibroadenóza prsu
N603 Fibroskleróza prsu
N604 Rozšíření mléčného vývodu
N608 Jiná benigní dysplazie prsu
N609 Benigní dysplazie prsu, NS
N61 Zánětlivá onemocnění prsu
N62 Hypertrofie prsu
N63 Neurčitá bulka v prsu
N64 Jiná onemocnění prsu
N640 Trhlina nebo píštěl bradavky
N641 Tuková nekróza prsu
N642 Atrofie prsu
N643 Galaktorea nesdružená s porodem
N644 Mastodynie
N645 Jiné příznaky a symptomy v prsu
N648 Jiná určená onemocnění prsu
N649 Onemocnění prsu, NS
N70 Zánět vejcovodů a vaječníků – salpingitis a oophoritis
N700 Akutní zánět vejcovodu a vaječníku
N701 Chronický zánět vejcovodu a vaječníku
N709 Zánět vejcovodu a vaječníku NS
N71 Zánětlivé nemoci dělohy, mimo cervix
N710 Akutní zánětlivá nemoc dělohy
N711 Chronická zánětlivá nemoc dělohy
N719 Zánětlivá nemoc dělohy, NS
N72 Zánětlivé nemoci hrdla děložního
N73 Jiné zánětlivé nemoci ženských pánevních orgánů
N730 Akutní parametritida – zánět pánevního vaziva
N731 Chronická parametritida – zánět pánevního vaziva
N732 Neurčená parametritida – zánět pánevního vaziva
N733 Akutní pánevní peritonitida u žen
N734 Chronická pánevní peritonitida u žen
N735 Pánevní peritonitida u žen, NS
N736 Pánevní peritoneální srůsty u žen
N738 Jiné určené pánevní zánětlivé nemoci u žen
N739 Pánevní zánětlivé nemoci u žen, NS
N74 Zánětlivá onemocnění ženských pánevních orgánů při nemocech zařazených jinde
N740 Tuberkulózní infekce děložního hrdla (A18.1+)
N741 Tuberkulózní zánětlivé onemocnění ženských pánevních orgánů (A18.1+)
N742 Syfilitické zánětlivé onemocnění ženských pánevních orgánů (A51.4+,A52.7+)
N743 Gonokokové zánětlivé onemocnění ženských pánevních orgánů (A54.2+)
N744 Chlamydiové zánětlivé onemocnění ženských pánevních orgánů (A56.1+)
N748 Zánětlivé onemocnění ženských pánevních orgánů při jiných nemocech zařazených jinde
N75 Nemoci Bartholiniho žlázy
N750 Cysta Bartholiniho žlázy
N751 Absces Bartholiniho žlázy
N758 Jiné nemoci Bartholiniho žlázy
N759 Nemoc Bartholiniho žlázy, NS
N76 Jiné záněty pochvy a vulvy
N760 Akutní zánět pochvy – vaginitis acuta (colpitis)
N761 Subakutní a chronická vaginitida
N762 Akutní vulvitida
N763 Subakutní a chronická vulvitida
N764 Absces vulvy
N765 Vřed – ulcerace – pochvy
N766 Vřed – ulcerace – vulvy
N768 Jiné určené záněty pochvy a vulvy
N77 Ulcerace a záněty pochvy a vulvy při nemocech zařazených jinde
N770 Ulcerace vulvy při infekčních a parazitárních nemocech zařazených jinde
N771 Vaginitida,vulvitida a vulvovaginitida při infekčních a parazitárních nemocech ZJ
N778 Ulcerace a záněty pochvy a vulvy při jiných nemocech zařazených jinde
N80 Endometrióza
N800 Endometrióza dělohy
N801 Endometrióza vaječníku
N802 Endometrióza vejcovodu
N803 Endometrióza pánevní pobřišnice
N804 Endometrióza rektovaginální přepážky a pochvy
N805 Endometrióza střeva
N806 Endometrióza v jizvě kůže
N808 Jiná endometrióza
N809 Endometrióza, NS
N81 Výhřez – prolaps – ženských pohlavních orgánů
N810 Ženská uretrokéla
N811 Cystokéla
N812 Neúplný výhřez dělohy a pochvy
N813 Úplný výhřez dělohy a pochvy
N814 Výhřez dělohy a pochvy NS
N815 Poševní enterokéla
N816 Rektokéla
N818 Jiný výhřez ženských pohlavních orgánů
N819 Výhřez ženských pohlavních orgánů, NS
N82 Píštěle postihující ženské pohlavní ústrojí
N820 Píštěl vesikovaginální
N821 Jiné píštěle mezi močovým a pohlavním ústrojím u ženy
N822 Píštěl z pochvy do tenkého střeva
N823 Píštěl z pochvy do tlustého střeva
N824 Jiné píštěle mezi střevním traktem a ženskými pohlavními orgány
N825 Píštěle mezi ženským pohlavním ústrojím a kůží
N828 Jiné píštěle ženského pohlavního ústrojí
N829 Píštěle ženského pohlavního ústrojí, NS
N83 Nezánětlivá onemocnění vaječníku, vejcovodu a širokého vazu
N830 Follikulární cysta vaječníku
N831 Cysta žlutého tělíska
N832 Jiné a neurčené cysty vaječníku
N833 Získaná atrofie vaječníku a vejcovodu
N834 Výhřez a kýla vaječníku a vejcovodu
N835 Torze vaječníku, stopky vaječníku a vejcovodu
N836 Hematosalpinx
N837 Hematom širokého vazu
N838 Jiná nezánětlivá onemocnění vaječníku, vejcovodu a širokého vazu
N839 Nezánětlivé onemocnění vaječníku, vejcovodu a širokého vazu, NS
N84 Polyp ženského pohlavního ústrojí
N840 Polyp těla děložního
N841 Polyp hrdla děložního
N842 Polyp pochvy
N843 Polyp vulvy
N848 Polyp jiných částí ženského pohlavního ústrojí
N849 Polyp ženského pohlavního ústrojí, NS
N85 Jiné nezánětlivé poruchy dělohy s výjimkou cervixu
N850 Dysfunkční hyperplastické endometrium
N851 Adenomatózní hyperplazie endometria
N852 Hypertrofie dělohy
N853 Subinvoluce dělohy
N854 Odchylná poloha dělohy
N855 Inverze dělohy
N856 Nitroděložní srůsty
N857 Hematometra
N858 Jiná určená nezánětlivá onemocnění dělohy
N859 Nezánětlivá onemocnění dělohy, NS
N86 Eroze a ektropium cervixu dělohy a ectopia cervicis uteri
N87 Dysplazie cervixu dělohy
N870 Mírná cervikální dysplazie
N871 Střední cervikální dysplazie
N872 Těžká cervikální dysplazie nezařazená jinde
N879 Dysplazie cervixu dělohy, NS
N88 Jiná nezánětlivá onemocnění cervixu dělohy
N880 Leukoplakie cervixu dělohy
N881 Stará lacerace cervixu dělohy
N882 Striktura nebo stenóza cervixu dělohy
N883 Inkompetence hrdla děložního
N884 Hypertrofické prodloužení cervixu dělohy
N888 Jiná určená nezánětlivá onemocnění cervixu dělohy
N889 Nezánětlivé onemocnění cervixu dělohy, NS
N89 Jiná nezánětlivá onemocnění pochvy
N890 Mírná vaginální dysplazie
N891 Střední vaginální dysplazie
N892 Těžká vaginální dysplazie, nezařazená jinde
N893 Dysplázie pochvy, NS
N894 Leukoplakie pochvy
N895 Striktura a atrezie pochvy
N896 Těsný hymenální prstenec
N897 Hematokolpos
N898 Jiná určená nezánětlivá onemocnění pochvy
N899 Nezánětlivé onemocnění pochvy, NS
N90 Jiná nezánětlivá onemocnění vulvy a hráze – perinea
N900 Mírná vulvární dysplazie
N901 Střední vulvární dysplazie nezařazená jinde
N902 Těžká vulvární dysplazie
N903 Dysplazie vulvy, NS
N904 Leukoplakie vulvy
N905 Atrofie vulvy
N906 Hypertrofie vulvy
N907 Vulvární cysta
N908 Jiná určená nezánětlivá onemocnění vulvy a hráze
N909 Nezánětlivé onemocnění vulvy a hráze, NS
N91 Chybějící, slabá a málo častá menstruace
N910 Primární amenorea
N911 Sekundární amenorea
N912 Amenorea, NS
N913 Primární oligomenorea
N914 Sekundární oligomenorea
N915 Oligomenorea, NS
N92 Nadměrná, častá a nepravidelná menstruace
N920 Nadměrná a častá menstruace s pravidelným cyklem
N921 Nadměrná a častá menstruace s nepravidelným cyklem
N922 Nadměrná menstruace v pubertě
N923 Ovulační krvácení
N924 Nadměrné krvácení v období před menopausou
N925 Jiná určená nepravidelná menstruace
N926 Nepravidelná menstruace, NS
N93 Jiné abnormální děložní a poševní krvácení
N930 Kontaktní krvácení, postkoitální krvácení
N938 Jiné určené abnormální děložní a poševní krvácení
N939 Abnormální děložní a vaginální krvácení, NS
N94 Bolest a jiné stavy sdružené s ženskými pohlavními orgány s menstruačním cyklem
N940 Ovulační bolesti
N941 Dyspareunie
N942 Vaginismus
N943 Syndrom premenstruální tenze
N944 Primární dysmenorrhoea
N945 Sekundární dysmenorrhoea
N946 Dysmenorrhoea, NS
N948 Jiné určené stavy sdružené s ženskými pohlavními orgány a menstruačním cyklem
N949 Neurčené stavy sdružené s ženskými pohlavními orgány a menstruačním cyklem
N95 Menopauzální a jiné perimenopauzální poruchy
N950 Postmenopauzální krvácení
N951 Menopauzální a klimakterické stavy u žen
N952 Postmenopauzální atrofická vaginitida
N953 Stavy spojené s arteficiální menopauzou
N958 Jiné určené menopauzální a perimenopauzální poruchy
N959 Menopauzální a perimenopauzální porucha, NS
N96 Habituální potrácení
N97 Ženská neplodnost
N970 Ženská neplodnost spojená s anovulací
N971 Ženská neplodnost tubárního původu
N972 Ženská neplodnost děložního původu
N973 Ženská neplodnost cervikálního původu
N974 Ženská neplodnost spojená s mužskými faktory
N978 Ženská neplodnost jiného původu
N979 Ženská neplodnost, NS
N98 Komplikace spojené s umělým oplodněním
N980 Infekce spojená s umělým oplodněním
N981 Hyperstimulace vaječníků
N982 Komplikace pokusného zavedení oplodněného vajíčka po oplodnějí in vitro
N983 Komplikace pokusného zavedení embrya při přenosu embrya
N988 Jiné komplikace spojené s umělým oplodněním
N989 Komplikace spojená s umělým oplodněním, NS
N99 Onemocnění močové a pohlavní soustavy po výkonech, nezařazené jinde
N990 Selhání ledvin po výkonu
N991 Striktura uretry po výkonu
N992 Pooperační srůsty pochvy
N993 Výhřez vaginální stěny po hysterektomii
N994 Srůsty pánevní pobřišnice po výkonu
N995 Špatná funkce zevního ústí močového ústrojí
N998 Jiná onemocnění močové a pohlavní soustavy po výkonech
N999 Onemocnění močové a pohlavní soustavy po výkonech, NS
O00 Mimoděložní těhotenství
O000 Břišní těhotenství – graviditas abdominalis
O001 Tubární těhotenství
O002 Ovariální těhotenství
O008 Jiné mimoděložní těhotenství
O009 Mimoděložní těhotenství, NS
O01 Mola hydatidosa – zásněť hroznová
O010 Klasická mola hydatidosa
O011 Neúplná nebo částečná mola hydatidosa
O019 Mola hydatidosa, NS
O02 Jiné anomálie plodového vejce
O020 Zaniklé vejce a nehydatidózní mola
O021 Zamlklý (nevypuzený) potrat
O028 Jiné určené anomálie plodového vejce
O029 Jiné amomálie plodového vejce, NS
O03 Samovolný potrat – abortus spontaneus
O030 Neúplný potrat, komplikovaný zánětem rodidel a pánevní pobřišnice
O031 Neúplný potrat komplikovaný prodlouženým nebo nadměrným krvácením
O032 Neúplný potrat komplikovaný embolizací
O033 Neúplný potrat s jinými nebo neurčenými komplikacemi
O034 Neúplný potrat bez komplikací
O035 Úplný nebo neurčený potrat, komplikovaný infekcí pohlavní soustavy a pánve
O036 Úplný nebo neurčený potrat, komplikovaný prodlouženým nebo nadměrným krvácením
O037 Úplný nebo neurčený potrat, komplikovaný embolizací
O038 Úplný nebo neurčený potrat s jinými a neurčenými komplikacemi
O039 Úplný nebo neurčený potrat bez komplikací
O04 Lékařský potrat
O040 Neúplný potrat, komplikovaný zánětem rodidel a pánevní pobřišnice
O041 Neúplný potrat, komplikovaný prodlouženým nebo nadměrným krvácením
O042 Neúplný potrat, komplikovaný embolizací
O043 Neúplný potrat s jinými nebo neurčenými komplikacemi
O044 Neúplný potrat bez komplikací
O045 Úplný nebo neurčený potrat, komplikovaný infekcí pohlavní soustavy a pánve
O046 Úplný nebo neurčený potrat, komplikovaný prodlouženým nebo nadměrným krvácením
O047 Úplný nebo neurčený potrat, komplikovaný embolizací
O048 Úplný nebo neurčený potrat, s jinými nebo neurčenými komplikacemi
O049 Úplný nebo neurčený potrat bez komplikací
O05 Jiný potrat
O050 Neúplný potrat, komplikovaný zánětem rodidel a pánevní pobřišnice
O051 Neúplný potrat, komplikovaný prodlouženým nebo nadměrným krvácením
O052 Neúplný potrat, komplikovaný embolizací
O053 Neúplný potrat s jinými nebo neurčenými komplikacemi
O054 Neúplný potrat bez komplikací
O055 Úplný nebo neurčený potrat, komplikovaný infekcí pohlavní soustavy a pánve
O056 Úplný nebo neurčený potrat, komplikovaný prodlouženým nebo nadměrným krvácením
O057 Úplný nebo neurčený potrat, komplikovaný embolizací
O058 Úplný nebo neurčený potrat, s jinými nebo neurčenými komplikacemi
O059 Úplný nebo neurčený potrat bez komplikací
O06 Potrat NS
O060 Neúplný potrat, komplikovaný zánětem rodidel a pánevní pobřišnice
O061 Neúplný potrat, komplikovaný prodlouženým nebo nadměrným krvácením
O062 Neúplný potrat, komplikovaný embolizací
O063 Neúplný potrat s jinými nebo neurčenými komplikacemi
O064 Neúplný potrat bez komplikací
O065 Úplný nebo neurčený potrat, komplikovaný infekcí pohlavní soustavy a pánve
O066 Úplný nebo neurčený potrat, komplikovaný prodlouženým nebo nadměrným krvácením
O067 Úplný nebo neurčený potrat, komplikovaný embolizací
O068 Úplný nebo neurčený potrat, s jinými nebo neurčenými komplikacemi
O069 Úplný nebo neurčený potrat bez komplikací
O07 Nezdařený pokus o potrat
O070 Nezdařený lékařský potrat, komplikovaný infekcí pohlavního ústrojí a pánve
O071 Nezdařený lékařský potrat, komplikovaný prodlouženým nebo nadměrným krvácením
O072 Nezdařený lékařský potrat, komplikovaný embolizací
O073 Nezdařený lékařský potrat s jinými a NS komplikacemi
O074 Nezdařený lékařský potrat bez komplikací
O075 Jiný a NS nezdařený pokus o potrat, komplikovaný infekcí pohlavního ústrojí a pánve
O076 Jiný a NS nezdařený pokus o potrat, komplikovaný prodlouženým nebo nadměrným krvácením
O077 Jiný a NS nezdařený pokus o potrat, komplikovaný embolií
O078 Jiný a NS nezdařený pokus o potrat s jinými a NS komplikacemi
O079 Jiný a neurčený nezdařený pokus o potrat bez komplikací
O08 Komplikace po potratu, mimoděložním těhotenství a mola hydatidosa
O080 Infekce pohlavního ústrojí a pánve po potratu, mimoděložním těhotenství a mola hydatidosa
O081 Prodloužené a nadměrné krvácení po potratu, mimoděložním těhotenství a mola hydatidosa
O082 Embolie po potratu, mimoděložním těhotenství a mola hydatidosa
O083 Šok po potratu, mimoděložním těhotenství a mola hydatidosa
O084 Selhání ledvin po potratu, mimoděložním těhotenství a mola hydatidosa
O085 Poruchy výměny látek po potratu, mimoděložním těhotenství a mola hydatidosa
O086 Poškození pánevních orgánů a tkání po potratu, mimoděložním těhotenství a mola hydatidosa
O087 Jiné žilní komplikace po potratu, mimoděložním těhotenství a mola hydatidosa
O088 Jiné komplikace po potratu, mimoděložním těhotenství a mola hydatidosa
O089 Komplikace po potratu, mimoděložním těhotenství a mola hydatidosa, NS
O10 Dříve existující hypertenze komplikující těhotenství, porod a šestinedělí
O100 Dříve existující esenciální hypertenze komplikující těhotenství, porod a šestinedělí
O101 Dříve existující hypertenze s postiž.srdce komplikující těhotenství,porod a šestinedělí
O102 Dříve existující hypertenze s postiž.ledvin komplikující těhotenství, porod a šestinedělí
O103 Dříve existující hypertenze s postiž.srdce a ledvin kompl.těhotenství, porod a šestinedělí
O104 Dříve existující sekundární hypertenze komplikující těhotenství, porod a šestinedělí
O109 Dříve existující hypertenze komplikující těhotenství, porod a šestinedělí, NS
O11 Dříve existující hypertenzní poruchy s nadstavbovou proteinurií
O12 Gestační [vyvolaný těhotenstvím] edém a proteinurie bez hypertenze
O120 Gestační edém
O121 Gestační proteinurie
O122 Gestační edém s proteinurií
O13 Gestační [vyvolaná těhotenstvím] hypertenze bez významné proteinurie
O14 Gestační [vyvolaná těhotenstvím] hypertenze s významnou proteinurií
O140 Střední preeklampsie
O141 Těžká preeklampsie
O149 Preeklampsie, NS
O15 Eklampsie
O150 Eklampsie v těhotenství
O151 Eklampsie při porodu
O152 Eklampsie v šestinedělí
O159 Eklampsie neurčená do časového období
O16 Neurčená hypertenze v těhotenství
O20 Krvácení v časném těhotenství
O200 Hrozící potrat
O208 Jiné krvácení v časném těhotenství
O209 Krvácení v časném těhotenství, NS
O21 Nadměrné zvracení v těhotenství – hyperemesis gravidarum
O210 Mírná hyperemesis gravidarum
O211 Hyperemesis gravidarum s poruchou metabolismu
O212 Pozdní zvracení v těhotenství
O218 Jiné zvracení komplikující těhotenství
O219 Zvracení v těhotenství, NS
O22 Žilní komplikace v těhotenství
O220 Varikosní žíly na dolních končetinách v těhotenství
O221 Varixy v oblasti genitálu v těhotenství
O222 Podkožní tromboflebitis dolních končetin v těhotenství
O223 Hluboká flebotrombóza v těhotenství
O224 Hemoroidy v těhotenství
O225 Mozková venózní trombóza v těhotenství
O228 Jiné žilní komplikace v těhotenství
O229 Žilní komplikace v těhotenství, NS
O23 Infekce močové a pohlavní soustavy v těhotenství
O230 Infekce ledvin (pánvičky ledvinné) v těhotenství
O231 Infekce močového měchýře v těhotenství
O232 Infekce močové trubice v těhotenství
O233 Infekce jiných částí močové soustavy v těhotenství
O234 Neurčené infekce močové soustavy v těhotenství
O235 Infekce pohlavní soustavy v těhotenství
O239 Jiné a NS infekce močové a pohlavní soustavy v těhotenství
O24 Diabetes mellitus v těhotenství
O240 Dříve existující diabetes mellitus, závislý na podávání insulinu
O241 Dříve existující diabetes mellitus, nezávislý na podávání insulinu
O242 Dříve existující malnutricí vyvolaný diabetes mellitus
O243 Dříve existující diabetes mellitus, NS
O244 Diabetes mellitus vzniklý v těhotenství
O249 Diabetes mellitus v těhotenství, NS
O25 Malnutrice v těhotenství
O26 Péče o matku pro jiné stavy s převážným vlivem na těhotenství
O260 Nadměrná váha získaná v těhotenství
O261 Nízká váha získaná v těhotenství
O262 Péče v těhotenství pro habituální potrácení
O263 Zadržená nitroděložní antikoncepční pomůcka v těhotenství
O264 Herpes gestationis
O265 Hypotenzní syndrom matky
O266 Poruchy jater v těhotenství, při porodu a v šestinedělí
O267 Subluxace symfýzy v těhotenství, při porodu a v šestinedělí
O268 Jiné určené stavy spojené s těhotenstvím
O269 Stavy spojené s těhotenstvím NS
O28 Abnormální nálezy při prenatálním screeningu u matky
O280 Abnormální hematologický nález při prenatálním screeningu u matky
O281 Abnormální biochemický nález při prenatálním screeningu u matky
O282 Abnormální cytologický nález při prenatálním screeningu u matky
O283 Abnormální ultrazvukový nález při prenatálním screeningu u matky
O284 Abnormální radiologický nález při prenatálním screeningu u matky
O285 Abnormální chromosomální a genetický nález při prenatálním screeningu u matky
O288 Jiné abnormální nálezy při prenatálním screeningu u matky
O289 Abnormální nález při prenatálním screeningu u matky, NS
O29 Komplikace anestézie v průběhu těhotenství
O290 Plicní komplikace anestézie v průběhu těhotenství
O291 Srdeční komplikace anestézie v průběhu těhotenství
O292 Komplikace centrální nervové soustavy způsobené anestézií v průběhu těhotenství
O293 Toxická reakce na lokální anestézii v průběhu těhotenství
O294 Bolest hlavy vyvolaná spinální nebo epidurální anestézií v průběhu těhotenství
O295 Jiné komplikace spinální nebo epidurální anestézie v průběhu těhotenství
O296 Selhání nebo obtíže intubace v průběhu těhotenství
O298 Jiné komplikace anestézie v průběhu těhotenství
O299 Komplikace anestézie v průběhu těhotenství, NS
O30 Mnohočetné těhotenství
O300 Těhotenství dvojčetné
O301 Těhotenství trojčetné
O302 Těhotenství čtyřčetné
O308 Jiné mnohočetné těhotenství
O309 Mnohočetné těhotenství, NS
O31 Komplikace mnohočetného těhotenství
O310 Fetus papyraceus
O311 Přetrvávající těhotenství po potratu jednoho nebo více plodů
O312 Přetrvávající těhotenství po nitroděložním odumření jednoho nebo více plodů
O318 Jiné komplikace mnohočetného těhotenství
O32 Péče o matku pro zjištěnou nebo suspektní rizikovou či patologickou polohu plodu
O320 Péče o matku pro nestálou polohu plodu
O321 Péče o matku pro polohu plodu koncem pánevním
O322 Péče o matku pro příčnou a šikmou polohu plodu
O323 Péče o matku pro polohu plodu předhlavím, čelní nebo obličejovou
O324 Péče o matku pro vysoký přímý stav v termínu
O325 Péče o matku při vícečet.těhotenství s nepříz.nebo patolog.polohou jednoho nebo více plodů
O326 Péče o matku po úpravě polohy
O328 Péče o matku pro jinou rizikovou či patologickou polohu plodu
O329 Péče o matku pro rizikovou či patologickou polohu plodu NS
O33 Péče o matku pro známý nebo suspektní nepoměr mezi plodem a pánví
O330 Péče o matku pro nepoměr způsobený deformací pánevních kostí matky
O331 Péče o matku pro nepoměr způsobený všeobecně stejnoměrně zúženou pánví
O332 Péče o matku pro nepoměr způsobený zúžením roviny pánevního vchodu
O333 Péče o matku pro nepoměr způsobený zúžením roviny pánevního východu
O334 Péče o matku pro nepoměr mezi plodem a pánví sdruženého původu mezi matkou a plodem
O335 Péče o matku pro nepoměr způsobený velkým plodem
O336 Péče o matku pro nepoměr způsobený hydrocefalickým plodem
O337 Péče o matku pro nepoměr způsobený jinými deformitami, malformacemi plodu
O338 Péče o matku pro nepoměr mezi plodem a pánví jiného původu
O339 Péče o matku pro nepoměr mezi plodem a pánví NS
O34 Péče o matku pro (známou nebo suspektní) abnormalitu mateřských pánevních orgánů
O340 Péče o matku pro vrozené vady dělohy
O341 Péče o matku pro nádor těla děložního
O342 Péče o matku pro jizvu dělohy po předcházející operaci
O343 Péče o matku pro inkompetenci hrdla děložního
O344 Péče o matku pro jiné abnormality hrdla děložního
O345 Péče o matku pro jiné abnormality těhotné dělohy
O346 Péče o matku pro abnormality pochvy
O347 Péče o matku pro abnormality vulvy a hráze
O348 Péče o matku při jiných abnormalitách pánevních orgánů
O349 Péče o matku pro abnormality pánevních orgánů, NS
O35 Péče o matku pro (známé či suspektní) abnormality a poškození plodu
O350 Péče o matku pro (podezření) z malformace centrální nervové soustavy plodu
O351 Péče o matku pro (podezření) chromosomální aberace plodu
O352 Péče o matku pro (podezření) vrozené nemoci plodu
O353 Péče o matku pro (podezření) poškození plodu virovou nemocí matky
O354 Péče o matku pro (podezření) z poškození plodu alkoholem
O355 Péče o matku pro (podezření) poškození plodu drogami (léčivy)
O356 Péče o matku pro (podezření) poškození plodu (radiačním) zářením
O357 Péče o matku pro (podezření) poškození plodu jinými lékařskými výkony
O358 Péče o matku pro jiné (suspektní) abnormality a poškození plodu
O359 Péče o matku pro (suspektní) abnormalitu a poškození plodu, NS
O36 Péče o matku pro jiné známé nebo suspektní nemoci a stavy plodu
O360 Péče o matku pro izoimunizaci Rh
O361 Péče o matku pro jinou izoimunizaci
O362 Péče o matku pro hydrops plodu
O363 Péče o matku pro známky hypoxie plodu
O364 Péče o matku pro intrauterinní smrt (plodu)
O365 Péče o matku pro nízkou hmotnost plodu
O366 Péče o matku pro nadměrnou hmotnost plodu
O367 Péče o matku pro živý plod při abdominálním těhotenství
O368 Péče o matku pro jiné určené nemoci a stavy plodu
O369 Péče o matku pro nemoc a stav plodu, NS
O40 Polyhydramnion
O41 Jiné poruchy plodové vody a plodových obalů (blan)
O410 Oligohydramnion
O411 Infekce plodového vaku nebo plodových blan
O418 Jiné určené poruchy plodové vody a plodových obalů
O419 Poruchy plodové vody a plodových obalů, NS
O42 Předčasné porušení plodových blan
O420 Předčasné porušení plodových blan se začátkem porodu do 24 hodin
O421 Předčasné porušení plodových blan se začátkem porodu po 24 hodinách
O422 Předčasné porušení plodových blan, porod oddálený terapií
O429 Předčasné porušení plodových blan, NS
O43 Placentární poruchy
O430 Syndromy placentární transfúze
O431 Malformace placenty
O438 Jiné placentární poruchy
O439 Placentární porucha NS
O44 Vcestné lůžko – placenta praevia
O440 Placenta praevia bez krvácení
O441 Placenta praevia s krvácením
O45 Předčasné odlučování placenty [abruptio placentae praecox]
O450 Předčasné odloučení placenty s defektem srážlivosti
O458 Jiné předčasné odloučení lůžka
O459 Předčasné odloučení lůžka, NS
O46 Předporodní krvácení jinde neuvedené
O460 Předporodní krvácení s poruchou srážlivosti
O468 Jiné předporodní krvácení
O469 Předporodní krvácení, NS
O47 Falešná porodní činnost (partus spurius), dolores praesagientes
O470 Falešná porodní činnost před 37 dokončenými týdny těhotenství
O471 Falešná porodní činnost při nebo po 37 dokončenými týdny těhotenství
O479 Falešná porodní činnost, NS
O48 Prodloužené těhotenství
O60 Předčasný porod
O61 Selhání indukce porodu
O610 Selhání běžné indukce porodu
O611 Selhání vyvolání porodu instrumentálně
O618 Jiné selhání indukce porodu
O619 Selhání indukce porodu, NS
O62 Poruchy porodních sil
O620 Primárně slabá děložní činnost
O621 Sekundárně slabá děložní činnost
O622 Jiná ochablost dělohy
O623 Překotný porod
O624 Hypertonické, nekoordinované a prodloužené děložní kontrakce
O628 Jiné poruchy porodních sil
O629 Porucha funkce porodních sil, NS
O63 Prodloužený porod
O630 Prodloužená první doba porodní
O631 Prodloužená druhá doba porodní
O632 Prodloužený porod druhého dvojčete, trojčete, atd.
O639 Prodloužený porod, NS
O64 Poruchy mechanismu porodu způsobené nesprávnou polohou a naléháním plodu
O640 Porucha mechanismu porodu způsobená neúplnou rotací hlavičky plodu
O641 Porucha mechanismu porodu způsobená polohou koncem pánevním
O642 Porucha mechanismu porodu způsobená polohou obličejovou
O643 Porucha mechanismu porodu způsobená čelní polohou
O644 Porucha mechanismu porodu způsobená naléháním ramínka
O645 Porucha mechanismu porodu způsobená kombinací poruch polohy plodu
O648 Porucha mechanismu porodu způsobená jinou nesprávnou polohou a naléháním
O649 Porucha mechanismu porodu způsobená nesprávnou polohou a naléháním, NS
O65 Poruchy mechanismu porodu způsobené nepravidelností pánve matky
O650 Porucha mechanismu porodu způsobená deformovanou pánví
O651 Porucha mechanismu porodu způsobená všeobecně zúženou pánví
O652 Porucha mechanismu porodu způsobená zúžením pánevního vchodu
O653 Porucha mechanismu porodu způsobená zúžením pánev.východu a kontrakcí střed.č.pánev.dutiny
O654 Porucha mechanismu porodu způsobená nepoměrem mezi plodem a pánví, NS
O655 Porucha mechanismu porodu způsobená abnormalitou mateřských pánevních orgánů
O658 Porucha mechanismu porodu způsobená jinými pánevními abnormalitami mateřské pánve
O659 Porucha mechanismu porodu způsobená abnormalitou mateřské pánve, NS
O66 Jiné poruchy mechanismu porodu
O660 Porucha mechanismu porodu způsobená zadržením raménka dystokií
O661 Porucha mechanismu porodu způsobená zaklesnutými dvojčaty
O662 Porucha mechanismu porodu způsobená neobyčejně velkým plodem
O663 Porucha mechanismu porodu způsobená jinými abnormalitami plodu
O664 Nezdařený pokus o porod, NS
O665 Neúspěšné použití kleští nebo vakuumextraktoru NS
O668 Jiná určená porodní porucha
O669 Porodní porucha NS
O67 Porod komplikovaný porodním krvácením nezařazeným jinde
O670 Krvácení při porodu s poruchou srážlivosti
O678 Jiné určené krvácení při porodu
O679 Krvácení při porodu NS
O68 Porod komplikovaný tísní plodu
O680 Porod komplikovaný nenormální srdeční frekvencí plodu (poslechem ozev)
O681 Porod komplikovaný mekoniem v plodové vodě
O682 Porod komplikovaný nenormální srdeční frekvencí plodu s mekoniem v plodové vodě
O683 Porod komplikovaný biochemickým důkazem tísně plodu
O688 Porod komplikovaný jinými důkazy tísně plodu
O689 Porod komplikovaný tísní plodu NS
O69 Porod komplikovaný poruchami pupečníku
O690 Porod komplikovaný naléháním a výhřezem pupečníku
O691 Porod komplikovaný pupečníkem kolem krku s kompresí
O692 Porod komplikovaný zauzlením pupečníku
O693 Porod komplikovaný krátkým pupečníkem
O694 Porod komplikovaný vasa praevia
O695 Porod komplikovaný cévní poruchou pupečníku
O698 Porod komplikovaný jinými poruchami pupečníku
O699 Porod komplikovaný poruchou pupečníku, NS
O70 Trhlina hráze (perinea) při porodu
O700 Trhlina hráze prvního stupně při porodu
O701 Trhlina hráze druhého stupně při porodu
O702 Nekomplikovaná trhlina hráze třetího stupně při porodu
O703 Komplikovaná trhlina hráze třetího stupně při porodu
O709 Trhlina hráze při porodu NS
O71 Jiné porodní poranění
O710 Ruptura dělohy před začátkem porodu
O711 Ruptura dělohy při porodu
O712 Poporodní inverze dělohy
O713 Porodní lacerace hrdla
O714 Porodní samostatná vysoká trhlina pochvy
O715 Jiné porodní poranění pánevních orgánů
O716 Porodní poškození pánevních kloubů a vazů
O717 Porodní hematom pánve
O718 Jiné určené porodní poranění
O719 Porodní poranění, NS
O72 Poporodní krvácení
O720 Krvácení ve třetí době
O721 Jiné krvácení bezprostředně po porodu
O722 Opožděné a sekundární poporodní krvácení
O723 Poporodní vady koagulace
O73 Zadržené lůžko nebo blány plodové bez krvácení
O730 Zadržené lůžko bez krvácení
O731 Zadržené části lůžka nebo plodových blan bez krvácení
O74 Komplikace anestézie při porodu
O740 Aspirační pneumonie způsobená anestézií při porodu
O741 Jiné plicní komplikace způsobené anestézií při porodu
O742 Srdeční komplikace způsobené anestézií při porodu
O743 Komplikace centrální nervové soustavy způsobené anestézií při porodu
O744 Alergická reakce na místní anestetika při porodu
O745 Spinální a epidurální anestézie vyvolávající bolest hlavy při porodu
O746 Jiné komplikace spinální a epidurální anestezie při porodu
O747 Nezdařená nebo obtížná intubace při porodu
O748 Jiné komplikace anestézie při porodu
O749 Komplikace anestézie při porodu, NS
O75 Jiné komplikace porodu nezařazené jinde
O750 Tíseň matky při porodu
O751 Šok při nebo po porodu
O752 Horečka při porodu nezařazená jinde
O753 Jiná infekce při porodu
O754 Jiné komplikace porodnických operací a výkonů
O755 Prodloužený porod po arteficiálním protržení plodových blan
O756 Prodloužený porod po spontánním nebo neurčeném protržení plodových blan
O757 Vaginální porod následující po dřívějším císařském řezu
O758 Jiné určené komplikace při porodu
O759 Komplikace porodu NS
O80 Spontánní porod jediného dítěte
O800 Spontánní porod záhlavím
O801 Spontánní porod koncem pánevním
O808 Jiný spontánní porod jediného dítěte
O809 Spontánní porod jediného dítěte, NS
O81 Porod jediného plodu kleštěmi nebo vakuumextrakcí
O810 Porod kleštěmi východovými
O811 Porod středními kleštěmi
O812 Porod středními kleštemi s rotací
O813 Jiný a NS porod kleštěmi
O814 Porod vakuumextrakcí
O815 Porod kombinací kleští a vakuumextrakce
O82 Porod jediného plodu císařským řezem
O820 Plánovaný císařský řez
O821 Neodkladný (krizový) císařský řez
O822 Porod císařským řezem s hysterektomií
O828 Jiný porod jediného plodu císařským řezem
O829 Porod císařským řezem, NS
O83 Jiný operativní porod jediného plodu
O830 Úplná nebo partiální extrakce konce pánevního
O831 Jiný operativní porod konce pánevního
O832 Jiný operat.porod jako obrat zev.hmaty na hlavič.nebo vnitř.hmaty na konec pán.s extrakcí
O833 Porod živého plodu při abdominálním těhotenství
O834 Zmenšovací operace k usnadnění porodu
O838 Jiný určený operativní porod jediného plodu
O839 Operativní porod jediného plodu, NS
O84 Porod při vícečetném těhotenství
O840 Spontánní porod všech plodů při vícečetném těhotenství
O841 Porod všech plodů kleštěmi nebo vakuumextrakcí při vícečetném těhotenství
O842 Porod všech plodů císařským řezem při vícečetném těhotenství
O848 Jiný porod plodů, kombinací metod při vícečetném těhotenství
O849 Porod při vícečetném těhotenství, NS
O85 Puerperální sepse
O86 Jiné puerperální infekce
O860 Infekce porodnické operační rány
O861 Jiné infekce genitálního traktu po porodu
O862 Infekce močového ústrojí po porodu
O863 Jiné infekce močového a pohlavního ústrojí po porodu
O864 Horečnatý stav neznámého původu po porodu
O868 Jiné určené puerperální infekce
O87 Žilní komplikace v šestinedělí
O870 Povrchová tromboflebitida v šestinedělí
O871 Hluboká flebotrombóza v šestinedělí
O872 Hemoroidy v šestinedělí
O873 Mozková žilní trombóza v šestinedělí
O878 Jiné žilní komplikace v šestinedělí
O879 Žilní komplikace v šestinedělí, NS
O88 Embolie v gestaci
O880 Vzduchová embolie v gestaci
O881 Embolie plodovou vodou v gestaci
O882 Tromboembolie v gestaci
O883 Embolie hnisavá a septická v gestaci
O888 Jiná embolie v gestaci
O89 Komplikace anestézie v šestinedělí
O890 Plicní komplikace anestézie v šestinedělí
O891 Srdeční komplikace anestézie v šestinedělí
O892 Komplikace centrální nervové soustavy způsobené anestézií v šestinedělí
O893 Toxické reakce na místní anestetika v šestinedělí
O894 Spinální a epidurální anestézie v šestinedělí vyvolávající bolesti hlavy
O895 Jiné komplikace spinální a epidurální anestezie v šestinedělí
O896 Neúspěšná nebo obtížná intubace v šestinedělí
O898 Jiné komplikace anestézie v šestinedělí
O899 Komplikace anestézie v šestinedělí, NS
O90 Komplikace šestinedělí nezařazené jinde
O900 Dehiscence nebo rozpad rány po císařském řezu
O901 Dehiscence nebo rozpad porodnické rány perinea
O902 Hematom porodnické rány
O903 Kardiomyopatie v šestinedělí
O904 Poporodní akutní selhání ledvin
O905 Thyreoiditis po porodu
O908 Jiné komplikace šestinedělí, nezařazené jinde
O909 Komplikace šestinedělí, NS
O91 Onemocnění prsu spojené s porodem
O910 Infekce bradavky spojené s porodem
O911 Absces prsu spojený s porodem
O912 Nepurulentní mastitida – nehnisavý zánět prsu spojený s porodem
O92 Jiná onemocnění prsu a poruchy laktace spojené s porodem
O920 Retrakce bradavky spojená s porodem
O921 Prasklina bradavky spojená s porodem
O922 Jiné a NS poruchy prsu spojené s porodem
O923 Agalakcie
O924 Hypogalakcie
O925 Potlačená laktace
O926 Galaktorea
O927 Jiné a NS poruchy laktace
O95 Smrt (matky) z neznámé porodnické příčiny
O96 Smrt(mat.)z kterék.porod.příčiny,kt.nastala více než 42 dnů,ale méně než jeden rok po por.
O97 Smrt (matky) z následků přímých porodnických příčin
O98 Infekční a parazitární nemoci matky ZJ,ale komplikující těhotenství,porod a šestinedělí
O980 Tuberkulóza komplikující těhotenství, porod a šestinedělí
O981 Syfilis komplikující těhotenství, porod a šestinedělí
O982 Gonorrhoea komplikující těhotenství, porod a šestinedělí
O983 Jiné infekce s převážně sex.způsobem přenosu komplikující těhotenství porod a šestinedělí
O984 Virová hepatitis komplikující těhotenství, porod a šestinedělí
O985 Jiná virová onemocnění komplikující těhotenství, porod a šestinedělí
O986 Protozoární nemoci komplikující těhotenství, porod a šestinedělí
O988 Jiné infekční a parazitární nemoci matky komplikující těhotenství, porod a šestinedělí
O989 Neurčená infekční nebo parazitár.nemoc matky komplikující těhotenství, porod a šestinedělí
O99 Jiné nemoci matky zařaditelné jinam ale komplikující těhotenství, porod a šestinedělí
O990 Anémie komplikující těhotenství, porod a šestinedělí
O991 J.nem.krve a krvetv.org.a někt.poruchy postih.imunit.mechan.komplik.těhot.,porod a šestin.
O992 Endokrinní a metabolické nemoci komplikující těhotenství, porod a šestinedělí
O993 Duševní poruchy a nemoci nervové soustavy komplikující těhotenství, porod a šestinedělí
O994 Nemoci oběhové soustavy komplikující těhotenství, porod a šestinedělí
O995 Nemoci dýchací soustavy komplikující těhotenství, porod a šestinedělí
O996 Nemoci trávicí soustavy komplikující těhotenství, porod a šestinedělí
O997 Nemoci kůže a podkožního vaziva komplikující těhotenství, porod a šestinedělí
O998 Jiné určené nemoci a stavy komplikující těhotenství, porod a šestinedělí
P00 Postižení plodu a novorozence onemoc.matky,které nemusí souviset s nynějším těhotenstvím
P000 Postižení plodu a novorozence hypertenzním onemocněním matky
P001 Postižení plodu a novorozence nemocemi ledvin a močového ústrojí matky
P002 Postižení plodu a novorozence infekčními a parazitárními nemocemi matky
P003 Postižení plodu a novorozence jinými oběhovými a respiračními nemocemi matky
P004 Postižení plodu a novorozence poruchami výživy matky
P005 Postižení plodu a novorozence poraněním matky
P006 Postižení plodu a novorozence chirurgickým výkonem u matky
P007 Postižení plodu a novorozence jinými lékařskými výkony u matky nezařazenými jinde
P008 Postižení plodu a novorozence jinými nemocemi matky
P009 Postižení plodu a novorozence při neurčeném onemocnění matky
P01 Postižení plodu a novorozence mateřskými komplikacemi těhotenství
P010 Postižení plodu a novorozence inkompetencí hrdla děložního
P011 Postižení plodu a novorozence předčasným protržením blan
P012 Postižení plodu a novorozence při oligohydramniu
P013 Postižení plodu a novorozence při polyhydramniu
P014 Postižení plodu a novorozence mimoděložním těhotenstvím
P015 Postižení plodu a novorozence související s mnohočetným těhotenstvím
P016 Postižení plodu a novorozence úmrtím matky
P017 Postižení plodu a novorozence nepravidelnou polohou před začátkem porodu
P018 Postižení plodu a novorozence jinými mateřskými komplikacemi těhotenství
P019 Postižení plodu a novorozence mateřskými komplikacemi těhotenství, NS
P02 Postižení plodu a novorozence komplikacemi lůžka, pupečníku a blan
P020 Postižení plodu a novorozence při placenta praevia
P021 Postižení plodu a novorozence při jiných formách odloučení lůžka a krvácení
P022 Postižení plodu a novorozence j.a neurčenými morfolog.a funkčními abnormalitami lůžka
P023 Postižení plodu a novorozence při syndromu placentární transfúze
P024 Postižení plodu a novorozence při výhřezu pupečníku
P025 Postižení plodu a novorozence jinou kompresí pupečníku
P026 Postižení plodu a novorozence jinými a neurčenými stavy pupečníku
P027 Postižení plodu a novorozence při chorioamnionitidě
P028 Postižení plodu a novorozence jinými abnormalitami blan
P029 Postižení plodu a novorozence abnormalitami blan, NS
P03 Postižení plodu a novorozence jinými komplikacemi porodní činnosti a porodu
P030 Postižení plodu a novorozence porodem koncem pánevním a extrakcí
P031 Postiž.plodu a novoroz.j.nepravidel.polohou,naléháním a nepoměrem během porod.čin.a porodu
P032 Postižení plodu a novorozence při porodu kleštěmi
P033 Postižení plodu a novorozence při porodu vakuumextraktorem [nebo v podtlaku]
P034 Postižení plodu a novorozence při porodu císařským řezem
P035 Postižení plodu a novorozence při překotném porodu
P036 Postižení plodu a novorozence nenormálními děložními kontrakcemi
P038 Postižení plodu a novorozence jinými určenými komplikacemi porodní činnosti a porodu
P039 Postižní plodu a novorozence komplikacemi porodní činnosti a porodu, NS
P04 Postižení plodu a novorozence škodl.vlivy přenesenými placentární cestou nebo mateř.mlékem
P040 Postižení plodu a novorozence při anestézii a analgézii matky v těhotenství, při porodu
P041 Postižení plodu a novorozence jiným léčením matky
P042 Postižení plodu a novorozence užíváním tabáku matkou
P043 Postižení plodu a novorozence užíváním alkoholu matkou
P044 Postižení plodu a novorozence při toxikománii matky
P045 Postižení plodu a novorozence chemickými látkami požitými matkou
P046 Postižení plodu a novorozence při vystavení matky chemickým látkám vnějšího prostředí
P048 Postižení plodu a novorozence jinými škodlivými mateřskými vlivy
P049 Postižení plodu a novorozence škodlivými mateřskými vlivy, NS
P05 Pomalý růst a podvýživa plodu
P050 Lehký plod vzhledem k délce těhotenství
P051 Malý plod vzhledem k délce těhotenství
P052 Podvýživa plodu, nepatřící do kategorií small for dates a light for dates
P059 Pomalý růst plodu, NS
P07 Poruchy v souvislosti se zkráceným trváním těhotenství a nízkou porodní hmotností,NJ
P070 Velmi nízká porodní hmotnost
P071 Jiná nízká porodní hmotnost
P072 Krajní nezralost (immaturita)
P073 Jiné předčasně narozené děti
P08 Poruchy související s prodlouženým těhotenstvím a velkou porodní hmotností
P080 Hypertrofický novorozenec
P081 Jiné děti těžké vzhledem k délce těhotenství
P082 Dítě přenášené ne příliš těžké vzhledem k délce těhotenství
P10 Nitrolební poranění a krvácení způsobené za porodu
P100 Subdurální krvácení způsobené poraněním za porodu
P101 Mozkové krvácení způsobené poraněním za porodu
P102 Nitrokomorové krvácení způsobené poraněním za porodu
P103 Subarachnoidální krvácení způsobené poraněním za porodu
P104 Ruptura tentoria způsobená poraněním za porodu
P108 Jiná nitrolební poranění a krvácení způsobená za porodu
P109 Neurčené nitrolební poranění (lacerace) a krvácení způsobené za porodu
P11 Jiná poranění centrální nervové soustavy za porodu
P110 Edém mozku způsobený poraněním za porodu
P111 Jiné určené poškození mozku způsobené poraněním za porodu
P112 Nespecifikované poškození mozku, způsobené poraněním za porodu
P113 Poranění lícního nervu za porodu
P114 Poranění jiných mozkových nervů za porodu
P115 Poranění páteře a míchy za porodu
P119 Poranění centrální nervové soustavy za porodu, NS
P12 Poranění vlasové části hlavy za porodu
P120 Kefalhematom způsobený poraněním za porodu
P121 Porodní nádor způsobený za porodu (caput succedaneum)
P122 Subaponeurotické krvácení způsobené poraněním za porodu
P123 Podlitina vlasové části hlavy způsobená poraněním za porodu
P124 Poranění vlasové části hlavy novorozence způsobené monitorováním za porodu
P128 Jiné poranění vlasové části hlavy za porodu
P129 Poranění vlasové části hlavy za porodu, NS
P13 Poranění kostry za porodu
P130 Zlomenina lebky způsobená poraněním za porodu
P131 Jiná poranění lebky za porodu
P132 Poranění stehenní kosti za porodu
P133 Poranění jiných dlouhých kostí za porodu
P134 Zlomenina klíční kosti způsobená poraněním za porodu
P138 Poranění jiných částí kostry za porodu
P139 Poranění kostry za porodu, NS
P14 Poranění periferní nervové soustavy za porodu
P140 Obrna pažní pleteně „Erbův typ“ způsobená poraněním za porodu
P141 Obrna pažní pleteně „Klumpkeové typ“ způsobená poraněním
P142 Obrna bráničního nervu způsobená poraněním za porodu
P143 Jiná poranění pažní pleteně za porodu
P148 Poranění jiných částí periferní nervové soustavy za porodu
P149 Poranění periferní nervové soustavy za porodu, NS
P15 Jiné poranění za porodu
P150 Poranění jater za porodu
P151 Poranění sleziny za porodu
P152 Poranění m. sternokleidomastoideus způsobené poraněním za porodu
P153 Poranění oka za porodu
P154 Poranění obličeje způsobené za porodu
P155 Poranění zevních pohlavních orgánů za porodu
P156 Podkožní tuková nekróza způsobená poraněním za porodu
P158 Jiná určená poranění za porodu
P159 Poranění za porodu, NS
P20 Nitroděložní hypoxie
P200 Nitroděložní hypoxie zjištěná před počátkem porodní činnosti
P201 Nitroděložní hypoxie zjištěná v průběhu porodní činnosti a porodu
P209 Nitroděložní hypoxie, NS
P21 Porodní asfyxie
P210 Těžká porodní asfyxie
P211 Mírná nebo střední porodní asfyxie
P219 Porodní asfyxie, NS
P22 Respirační tíseň novorozence
P220 Syndrom dechové tísně novorozence (respiratory distress syndrome)
P221 Přechodná tachypnoe novorozence
P228 Jiná dechová tíseň novorozence
P229 Dechová tíseň novorozence, NS
P23 Vrozený zánět plic
P230 Vrozená pneumonie způsobená viry
P231 Vrozená pneumonie způsobená Chlamydiemi
P232 Vrozená pneumonie způsobená stafylokoky
P233 Vrozená pneumonie způsobená streptokoky skupiny B
P234 Vrozená pneumonie, původce: Escherichia coli
P235 Vrozená pneumonie, původce: Pseudomonas
P236 Vrozená pneumonie způsobená jinými bakteriálními agens
P238 Vrozená pneumonie způsobená jinými organismy
P239 Vrozená pneumonie, NS
P24 Novorozenecké aspirační syndromy
P240 Novorozenecká aspirace smolky
P241 Novorozenecká aspirace plodové vody a hlenu
P242 Novorozenecká aspirace krve
P243 Novorozenecká aspirace mléka a regurgitované potravy
P248 Jiné novorozenecké aspirační syndromy
P249 Novorozenecký aspirační syndrom, NS
P25 Intersticiální emfyzém a příbuzné stavy vzniklé v perinatálním období
P250 Intersticiální emfyzém vzniklý v perinatálním období
P251 Pneumotorax vzniklý v perinatálním období
P252 Pneumomediastinum vzniklé v perinatálním období
P253 Pneumoperikard vzniklý v perinatálním období
P258 Jiné stavy příbuzné intersticiálnímu emfyzému vzniklé v perinatálním období
P26 Plicní krvácení vzniklé v perinatálním období
P260 Tracheobronchiální krvácení vzniklé v perinatálním období
P261 Masívní plicní krvácení vzniklé v perinatálním období
P268 Jiné plicní krvácení vzniklé v perinatálním období
P269 Neurčené plicní krvácení vzniklé v perinatálním období
P27 Chronické respirační nemoci vzniklé v perinatálním období
P270 Wilsonův-Mikityho syndrom
P271 Bronchopulmonální dysplazie vzniklá v perinatálním období
P278 Jiné chronické respirační nemoci vzniklé v perinatálním období
P279 Neurčené chronické respirační nemoci vzniklé v perinatálním období
P28 Jiné poruchy respirace vzniklé v perinatálním období
P280 Primární atelektáza u novorozence
P281 Jiná a neurčená atelektáza u novorozence
P282 Cyanotické záchvaty u novorozence
P283 Primární spánková apnoe novorozence
P284 Jiná apnoe novorozence
P285 Respirační selhání novorozence
P288 Jiné určené respirační stavy u novorozence
P289 Poruchy respirace u novorozence, NS
P29 Kardiovaskulární poruchy vzniklé v perinatálním období
P290 Novorozenecké srdeční selhání
P291 Novorozenecká srdeční dysrytmie
P292 Novorozenecká hypertenze
P293 Persistence fetální cirkulace, PFC syndrom
P294 Přechodná ischemie myokardu novorozence
P298 Jiné kardiovaskulární poruchy vzniklé v perinatálním období
P299 Kardiovaskulární porucha vzniklá v perinatálním období, NS
P35 Vrozené virové nemoci
P350 Syndrom vrozených zarděnek
P351 Vrozená cytomegalovirová infekce
P352 Vrozená infekce virem Herpes simplex
P353 Vrozená virová hepatitis
P358 Jiné vrozené virové nemoci
P359 Vrozená virová nemoc, NS
P36 Bakteriální sepse novorozence
P360 Sepse novorozence způsobená streptokoky skupiny B
P361 Sepse novorozence způsobená jinými a neurčenými streptokoky
P362 Sepse novorozence způsobená Staphylococcus aureus
P363 Sepse novorozence způsobená jinými a neurčenými stafylokoky
P364 Sepse novorozence způsobená Escherichia coli
P365 Sepse novorozence způsobená anaereoby
P368 Jiná bakteriální sepse novorozence
P369 Bakteriální sepse novorozence, NS
P37 Jiné vrozené infekční a parazitární nemoci
P370 Vrozená tuberkulóza
P371 Vrozená toxoplasmóza
P372 Vrozená (disseminovaná) listerióza
P373 Vrozená malaria falciparum
P374 Jiná vrozená malarie
P375 Novorozenecká kandidóza
P378 Jiné určené vrozené infekční a parazitární nemoci
P379 Vrozená infekční nebo parazitární nemoc, NS
P38 Zánět pupečníku – omphalitis – s mírným krvácením nebo bez něho
P39 Jiné infekce specifické pro perinatální období
P390 Novorozenecká infekční mastitida
P391 Novorozenecká konjunktivitida a dakryocystitida
P392 Intraamniotická infekce plodu nezařazená jinde
P393 Novorozenecká infekce močového systému
P394 Novorozenecká infekce kůže
P398 Jiné určené infekce specifické pro perinatální období
P399 Infekce specifická pro perinatální období, NS
P50 Fetální ztráta krve
P500 Fetální ztráta krve z vcestných cév
P501 Fetální ztráta krve z roztrženého pupečníku
P502 Fetální ztráta krve z placenty
P503 Ztráta krve fetofetální transfuzí
P504 Ztráta krve fetomaternální transfuzí
P505 Fetální ztráta krve z přerušeného pupečníku druhého dvojčete
P508 Jiná fetální ztráta krve
P509 Fetální ztráta krve, NS
P51 Krvácení z pupečníku novorozence
P510 Masivní krvácení z pupečníku novorozence
P518 Jiná krvácení z pupečníku novorozence
P519 Krvácení z pupečníku novorozence, NS
P52 Nitrolební neúrazové krvácení plodu a novorozence
P520 Nitrokomorové (neúrazové) krvácení prvního stupně u plodu a novorozence
P521 Nitrokomorové (neúrazové) krvácení druhého stupně u plodu a novorozence
P522 Nitrokomorové (neúrazové) krvácení třetího stupně u plodu a novorozence
P523 Neurčené nitrokomorové (neúrazové) krvácení u plodu a novorozence
P524 Nitromozkové (neúrazové) krvácení u plodu a novorozence
P525 Subarachnoidní (neúrazové) krvácení u plodu a novorozence
P526 Krvácení u plodu a novorozence (neúrazové) do mozečku a zadní jámy lební
P528 Jiná nitrolební (neúrazová) krvácení u plodu a novorozence
P529 Nitrolební (neúrazové) krvácení u plodu a novorozence, NS
P53 Hemoragická nemoc u plodu a novorozence
P54 Jiná krvácení u novorozence
P540 Novorozenecká hematemeza
P541 Novorozenecká meléna
P542 Novorozenecké krvácení z konečníku (konečníkové)
P543 Jiné novorozenecké gastrointestinální krvácení
P544 Novorozenecké krvácení do nadledvin
P545 Novorozenecké kožní krvácení
P546 Novorozenecké poševní krvácení
P548 Jiná určená krvácení u novorozence
P549 Krvácení u novorozence, NS
P55 Hemolytická nemoc plodu a novorozence
P550 Rh izoimunizace plodu a novorozence
P551 ABO izoimunizace plodu a novorozence
P558 Jiné hemolytické nemoci plodu a novorozence
P559 Hemolytická nemoc plodu a novorozence, NS
P56 Hydrops plodu způsobený hemolytickou nemocí
P560 Hydrops plodu způsobený izoimunizací
P569 Hydrops plodu způsobený jinou a neurčenou hemolytickou nemocí
P57 Jádrový ikterus
P570 Jádrový ikterus způsobený izoimunizací
P578 Jiný určený jádrový ikterus
P579 Jádrový ikterus, NS
P58 Novorozenecká žloutenka způsobená jinou nadměrnou hemolýzou
P580 Novorozenecká žloutenka způsobená podlitinami
P581 Novorozenecká žloutenka způsobená krvácením
P582 Novorozenecká žloutenka způsobená infekcí
P583 Novorozenecká žloutenka způsobená polycytémií
P584 Novoroz.žloutenka způsobená léčivy a toxiny přenesenými z matky nebo podanými novorozenci
P585 Novorozenecká žloutenka způsobená spolykanou mateřskou krví
P588 Novorozenecká žloutenka způsobená jinou určenou nadměrnou hemolýzou
P589 Novorozenecká žloutenka způsobená nadměrnou hemolýzou, NS
P59 Novorozenecká žloutenka z jiných a neurčených příčin
P590 Novorozenecká žloutenka sdružená s předčasným porodem
P591 Syndrom zahuštěné žluči
P592 Novorozenecká žloutenka z jiného nebo neurčeného hepatocelulárního poškození
P593 Novorozenecká žloutenka z inhibitorů v mateřském mléce
P598 Novorozenecká žloutenka z jiných určených příčin
P599 Novorozenecká žloutenka, NS
P60 Disseminovaná intravaskulární koagulace u plodu nebo novorozence (DIC)
P61 Jiné perinatální hematologické poruchy
P610 Přechodná trombocytopénie u novorozence
P611 Polycythaemia neonatorum
P612 Anémie z nezralosti
P613 Vrozená anémie z fetální ztráty krve
P614 Jiné vrozené anémie, nezařazené jinde
P615 Přechodná novorozenecká neutropénie
P616 Jiné přechodné poruchy koagulace u novorozence
P618 Jiné určené perinatální hematologické poruchy
P619 Perinatální hematologické poruchy, NS
P70 Přechodné poruchy metabolismu uhlovodanů specifické pro plod a novorozence
P700 Syndrom dítěte matky s těhotenskou cukrovkou
P701 Syndrom dítěte diabetické matky
P702 Novorozenecký diabetes mellitus
P703 Iatrogenní novorozenecká hypoglykémie
P704 Jiná novorozenecká hypoglykémie
P708 Jiné přechodné poruchy metabolismu uhlovodanů plodu a novorozence
P709 Přechodná porucha metabolismu uhlovodanů plodu a novorozence, NS
P71 Přechodné novorozenecké poruchy metabolismu vápníku a hořčíku
P710 Hypokalcémie z kravského mléka u novorozence
P711 Jiná novorozenecká hypokalcémie
P712 Novorozenecká hypomagnezémie
P713 Novorozenecká tetanie bez nedostatku vápníku nebo hořčíku
P714 Přechodná novorozenecká hypoparatyreóza
P718 Jiné přechodné novorozenecké poruchy metabolismu vápníku a hořčíku
P719 Přechodná novorozenecká porucha metabolismu vápníku, hořčíku, NS
P72 Jiné přechodné novorozenecké endokrinní poruchy
P720 Novorozenecká struma, nezařazená jinde
P721 Přechodná hypertyreóza novorozence
P722 Jiné přechodné neonatální poruchy tyreoidální funkce, nezařazené jinde
P728 Jiné určené přechodné novorozenecké endokrinní poruchy
P729 Přechodná novorozenecká endokrinní porucha, NS
P74 Jiné přechodné novorozenecké poruchy elektrolytů a metabolismu
P740 Pozdní metabolická acidóza u novorozence
P741 Dehydratace u novorozence
P742 Poruchy rovnováhy sodíku u novorozence
P743 Poruchy rovnováhy draslíku u novorozence
P744 Jiné přechodné poruchy elektrolytů u novorozence
P745 Přechodná tyrozinémie u novorozence
P748 Jiné přechodné metabolické poruchy u novorozence
P749 Přechodná metabolická porucha u novorozence, NS
P75 Mekoniový ileus (E84.1+)
P76 Jiná střevní neprůchodnost u novorozence
P760 Syndrom mekoniové zátky
P761 Přechodný ileus u novorozence
P762 Střevní neprůchodnost způsobená zhuštěným mlékem
P768 Jiná určená střevní neprůchodnost u novorozence
P769 Střevní neprůchodnost u novorozence, NS
P77 Nekrotizující enterokolitis u plodu a novorozence
P78 Jiná perinatální onemocnění trávicí soustavy
P780 Perinatální perforace střeva
P781 Jiná novorozenecká peritonitida
P782 Novorozenecká hematemeza a meléna způsobená spolykáním mateřské krve
P783 Neinfekční novorozenecký průjem
P788 Jiná určená perinatální onemocnění trávicí soustavy
P789 Perinatální onemocnění trávicí soustavy, NS
P80 Hypotermie novorozence
P800 Syndrom podchlazení novorozence
P808 Jiná hypotermie novorozence
P809 Hypotermie novorozence, NS
P81 Jiné poruchy regulace teploty novorozence
P810 Hypertermie z prostředí u novorozence
P818 Jiné určené poruchy regulace teploty novorozence
P819 Poruchy regulace teploty novorozence, NS
P83 Jiné poruchy kožního krytu (vč. podkoží a amnia)
P830 Sclerema neonatorum
P831 Novorozenecký toxický erytém
P832 Hydrops plodu nezpůsobený hemolytickou nemocí
P833 Jiný a neurčený edém specifický pro plod a novorozence
P834 Hormonální reakce prsních žláz novorozence
P835 Vrozená hydrokéla
P836 Pupeční polyp novorozence
P838 Jiné poruchy kožního krytu a podkoží specifické pro plod a novorozence
P839 Jiné poruchy kožního krytu a podkoží specifické pro plod a novorozence, NS
P90 Křeče u novorozence
P91 Jiné poruchy stavu mozku novorozence
P910 Novorozenecká mozková ischemie
P911 Získané periventrikulární cysty u novorozence
P912 Novorozenecká mozková leukomalacie
P913 Novorozenecká mozková dráždivost
P914 Novorozenecký mozkový útlum
P915 Novorozenecké koma
P918 Jiné určené poruchy stavu mozku novorozence
P919 Porucha stavu mozku novorozence, NS
P92 Problémy s krmením ze strany novorozence
P920 Zvracení u novorozence
P921 Regurgitace a ruminace u novorozence
P922 Pomalý příjem potravy u novorozence
P923 Nedostatečný příjem potravy u novorozence
P924 Přejídání u novorozence
P925 Obtíže novorozence při krmení (kojení) z prsu
P928 Jiné problémy s krmením u novorozence
P929 Problém s krmením u novorozence, NS
P93 Reakce a intoxikace způsobené léčivy podanými plodu a novorozenci
P94 Poruchy svalového tonu novorozence
P940 Přechodná myastenia gravis novorozence
P941 Svalová hypertonie
P942 Svalová hypotonie
P948 Jiné poruchy svalového tonu novorozence
P949 Poruchy svalového tonu novorozence, NS
P95 Smrt plodu z neurčené příčiny
P96 Jiné stavy vzniklé v perinatálním období
P960 Vrozené selhání ledvin
P961 Novorozenecké abstinenční syndromy u toxikománie matky
P962 Abstinenční syndrom při terapeutickém podávání léčiv novorozenci
P963 Široké lební švy u novorozence
P964 Ukončení těhotenství (plod a novorozenec)
P965 Komplikace nitroděložních výkonů, nezařazené jinde
P968 Jiné určené stavy vzniklé v perinatálním období
P969 Stavy vzniklé v perinatálním období, NS
Q00 Anencephalie a podobné vrozené vady
Q000 Anencefalie
Q001 Kraniorachischisis
Q002 Iniencefalie
Q01 Encephalocele
Q010 Encephalocele frontální
Q011 Encephalocele nasofrontální
Q012 Encephalocele okcipitální
Q018 Encephalocele jiných určených lokalizací
Q019 Encephalocele, NS
Q02 Microcephalia
Q03 Vrozený hydrocefalus
Q030 Malformace Sylviova mokovodu
Q031 Atrézie otvoru Magendieova a Luschkeova
Q038 Jiný vrozený hydrocefalus
Q039 Vrozený hydrocefalus, NS
Q04 Jiné vrozené vady mozku
Q040 Vrozené vady corpus callosum
Q041 Arhinencephalia
Q042 Holoprosencephalia
Q043 Jiné redukční deformity mozku
Q044 Dysplazie septi optici
Q045 Megalencephalia
Q046 Vrozené mozkové cysty
Q048 Jiné určené vrozené vady mozku
Q049 Vrozené vady mozku, NS
Q05 Spina bifida – rozštěp páteře
Q050 Spina bifida krční s hydrocefalem
Q051 Spina bifida hrudní s hydrocefalem
Q052 Spina bifida lumbální s hydrocefalem
Q053 Spina bifida křížová s hydrocefalem
Q054 Spina bifida NS s hydrocefalem
Q055 Spina bifida krční bez hydrocefalu
Q056 Spina bifida hrudní bez hydrocefalu
Q057 Spina bifida lumbální bez hydrocefalu
Q058 Spina bifida křížová bez hydrocefalu
Q059 Spina bifida, NS
Q06 Jiné vrozené vady míchy
Q060 Amyelie
Q061 Hypoplazie a dysplazie míchy
Q062 Diastematomyelie
Q063 Jiné vrozené vady postihující cauda equina
Q064 Hydromyelie
Q068 Jiné určené vrozené vady míchy
Q069 Vrozené vady míchy, NS
Q07 Jiné vrozené vady nervové soustavy
Q070 Arnoldův-Chiariho syndrom
Q078 Jiné určené vrozené vady nervové soustavy
Q079 Vrozené vady nervové soustavy, NS
Q10 Vrozené vady očních víček, slzného ústrojí a očnice
Q100 Vrozená ptóza
Q101 Vrozené ektropium
Q102 Vrozené entropium
Q103 Jiné vrozené vady očního víčka
Q104 Chybění nebo agenese slzného ústrojí
Q105 Vrozená stenóza a striktura slzovodu
Q106 Jiné vrozené vady slzného ústrojí
Q107 Vrozené vady očnice
Q11 Anoftalmus, mikroftalmus a makroftalmus
Q110 Cystický bulbus oční
Q111 Jiný anoftalmus
Q112 Microphthalmus
Q113 Macrophthalmus
Q12 Vrozené vady čočky
Q120 Vrozený zákal
Q121 Vrozené přemístění čočky
Q122 Coloboma čočky
Q123 Vrozená afakie
Q124 Sférofakie
Q128 Jiné vrozené vady čočky
Q129 Vrozené vady čočky, NS
Q13 Vrozené vady předního segmentu oka
Q130 Coloboma duhovky
Q131 Chybění duhovky
Q132 Jiné vrozené vady duhovky
Q133 Vrozený zákal rohovky
Q134 Jiné vrozené vady rohovky
Q135 Modrá skléra
Q138 Jiné vrozené vady předního segmentu oka
Q139 Vrozené vady předního segmentu oka, NS
Q14 Vrozené vady zadního segmentu oka
Q140 Vrozené vady sklivce
Q141 Vrozené vady sítnice
Q142 Vrozená vada disku nervi optici
Q143 Vrozené vady cévnatky
Q148 Jiné vrozené vady zadního segmentu oka
Q149 Vrozená vada zadního segmentu oka, NS
Q15 Jiné vrozené vady oka
Q150 Vrozený glaukom
Q158 Jiné určené vrozené vady oka
Q159 Vrozené vady oka, NS
Q16 Vrozené vady ucha působící poruchu sluchu
Q160 Vrozené chybění (ušního) boltce
Q161 Vrozené chybění – atrézie – a zúžení (zevního) zvukovodu
Q162 Chybění Eustachovy trubice
Q163 Vrozené vady ušních kůstek
Q164 Jiné vrozené vady středního ucha
Q165 Vrozená vada vnitřního ucha
Q169 Vrozené vady ucha působící poruchu sluchu, NS
Q17 Jiné vrozené vady ucha
Q170 Nadpočetný boltec
Q171 Macrotia
Q172 Microtia
Q173 Jiné znetvořené ucho
Q174 Vadně umístěné ucho
Q175 Vyčnívající ucho
Q178 Jiné určené vrozené vady ucha
Q179 Vrozená malformace ucha, NS
Q18 Jiné vrozené vady obličeje a krku
Q180 Sinus, píštěl a cysta branchiální štěrbiny
Q181 Preaurikulární sinus a cysta
Q182 Jiné branchiální rozštěpové vady
Q183 Kožní řasy šíje
Q184 Macrostomia
Q185 Microstomia
Q186 Macrocheilia
Q187 Microcheilia
Q188 Jiné určené vrozené vady obličeje a krku
Q189 Vrozené vady obličeje a krku NS
Q20 Vrozené vady srdečních komor a spojení
Q200 Společný arteriální truncus
Q201 Dvojvýtoková pravá komora
Q202 Dvojvýtoková levá komora
Q203 Ventrikuloarteriální diskordance
Q204 Dvojvtoková komora
Q205 Atrioventrikulární diskordance
Q206 Izomerismus srdečních oušek
Q208 Jiné vrozené vady srdečních komor a spojení
Q209 Vrozené vady srdečních komor a spojení, NS
Q21 Vrozené vady srdeční přepážky
Q210 Defekt komorového septa
Q211 Defekt síňového septa
Q212 Defekt atrioventrikulárního septa
Q213 Fallotova tetralogie
Q214 Defekt aortopulmonálního septa
Q218 Jiné vrozené vady srdeční přepážky
Q219 Vrozená vada srdeční přepážky, NS
Q22 Vrozené vady pulmonální a trojcípé chlopně
Q220 Atrézie pulmonální chlopně
Q221 Vrozená stenóza pulmonální chlopně
Q222 Vrozená insuficience pulmonální chlopně
Q223 Jiné vrozené vady pulmonální chlopně
Q224 Vrozená trikuspidální stenóza
Q225 Ebsteinova anomalie (trikuspidální chlopně)
Q226 Syndrom hypoplastického pravého srdce
Q228 Jiné vrozené vady trikuspidální chlopně
Q229 Vrozená vada trikuspidální chlopně, NS
Q23 Vrozené vady aortální a mitrální chlopně
Q230 Vrozená stenóza aortální chlopně
Q231 Vrozená insuficience aortální chlopně
Q232 Vrozená mitrální stenóza
Q233 Vrozená mitrální insuficience
Q234 Syndrom hypoplastického levého srdce
Q238 Jiné vrozené vady aortální a mitrální chlopně
Q239 Vrozená vada aortální a mitrální chlopně, NS
Q24 Jiné vrozené vady srdce
Q240 Dextrokardie
Q241 Levokardie
Q242 Cor triatriatum
Q243 Pulmonální stenóza infundibulární
Q244 Vrozená subaortální stenóza
Q245 Malformace koronárních cév
Q246 Vrozená blokáda převodu vzruchů
Q248 Jiné určené vrozené vady srdce
Q249 Vrozená vada srdce, NS
Q25 Vrozené vady velkých arterií
Q250 Otevřený ductus arteriosus (Botalli)
Q251 Koarktace aorty
Q252 Atrézie aorty
Q253 Stenóza aorty
Q254 Jiné vrozené vady aorty
Q255 Atrézie pulmonální arterie
Q256 Stenóza pulmonální arterie
Q257 Jiné vrozené vady plicnice
Q258 Jiné vrozené vady velkých arterií
Q259 Vrozená vada velkých arterií, NS
Q26 Vrozené vady velkých žil
Q260 Vrozená stenóza duté žíly
Q261 Persistující levostranná horní dutá žíla
Q262 Totálně anomální napojení plicních žil
Q263 Částečně anomální napojení plicních žil
Q264 Anomální napojení plicních žil, NS
Q265 Anomální napojení portálních žil
Q266 Píštěl mezi portální žilou a hepatickou arterií
Q268 Jiné vrozené vady velkých žil
Q269 Vrozená vada velké žíly, NS
Q27 Jiné vrozené vady periferní cévní soustavy
Q270 Vrozené chybění a hypoplazie pupeční arterie
Q271 Vrozená stenóza renální arterie
Q272 Jiné vrozené vady renální arterie
Q273 Arteriovenózní vady periferních cév
Q274 Vrozená flebektázie
Q278 Jiné určené vrozené vady periferní cévní soustavy
Q279 Vrozená vada periferní cévní soustavy, NS
Q28 Jiné vrozené vady oběhové soustavy
Q280 Arteriovenózní malformace přívodných cév mozku
Q281 Jiné malformace přívodných cév mozku
Q282 Arteriovenózní malformace mozkových cév
Q283 Jiné malformace mozkových cév
Q288 Jiné určené vrozené vady oběhové soustavy
Q289 Vrozená vada oběhové soustavy, NS
Q30 Vrozené vady nosu
Q300 Atrézie choan
Q301 Agenese a nevyvinutí nosu
Q302 Zářez, štěrbina a rozštěp nosu
Q303 Vrozená proděravěná nosní přepážka
Q308 Jiné vrozené vady nosu
Q309 Vrozená vada nosu, NS
Q31 Vrozené vady hrtanu
Q310 Diafragma hrtanu
Q311 Vrozená subglotická stenóza
Q312 Hypoplazie hrtanu
Q313 Laryngokela
Q314 Vrozený hrtanový stridor
Q318 Jiné vrozené vady hrtanu
Q319 Vrozená vada hrtanu, NS
Q32 Vrozené vady průdušnice a průdušky
Q320 Vrozená tracheomalacie
Q321 Jiné vrozené vady průdušnice
Q322 Vrozená bronchomalacie
Q323 Vrozené zúžení bronchu
Q324 Jiné vrozené vady bronchu
Q33 Vrozené vady plic
Q330 Vrozená cystická plíce
Q331 Přídatný lalok plic
Q332 Sekvestrace plic
Q333 Nevyvinutí plic
Q334 Vrozené bronchiektazie
Q335 Ektopická tkáň v plicích
Q336 Hypoplazie a dysplazie plic
Q338 Jiné vrozené vady plic
Q339 Vrozená vada plic, NS
Q34 Jiné vrozené vady dýchací soustavy
Q340 Vada pohrudnice
Q341 Vrozená cysta – mezihrudí – mediastina
Q348 Jiné určené vrozené vady dýchací soustavy
Q349 Vrozená vada dýchací soustavy, NS
Q35 Rozštěp patra
Q350 Oboustranný rozštěp tvrdého patra
Q351 Jednostranný rozštěp tvrdého patra
Q352 Oboustranný rozštěp měkkého patra
Q353 Jednostranný rozštěp měkkého patra
Q354 Rozštěp tvrdého patra s rozštěpem měkkého patra, oboustranný
Q355 Rozštěp tvrdého patra s rozštěpem měkkého patra, jednostranný
Q356 Střední rozštěp patra
Q357 Rozštěp čípku
Q358 Oboustranný rozštěp patra, NS
Q359 Jednostranný rozštěp patra, NS
Q36 Rozštěp rtu
Q360 Oboustranný rozštěp rtu
Q361 Střední rozštěp rtu
Q369 Jednostranný rozštěp rtu
Q37 Rozštěp patra s rozštěpem rtu
Q370 Oboustranný rozštěp tvrdého patra s rozštěpem rtu
Q371 Jednostranný rozštěp tvrdého patra s rozštěpem rtu
Q372 Oboustranný rozštěp měkkého patra s rozštěpem rtu
Q373 Jednostranný rozštěp měkkého patra s rozštěpem rtu
Q374 Oboustranný rozštěp tvrdého a měkkého patra s rozštěpem rtu
Q375 Jednostranný rozštěp tvrdého a měkkého patra s rozštěpem rtu
Q378 Neurčený oboustranný rozštěp patra s rozštěpem rtu
Q379 Neurčený jednostranný rozštěp patra s rozštěpem rtu
Q38 Jiné vrozené vady jazyka, úst a hltanu
Q380 Vrozené malformace rtů, nezařazené jinde
Q381 Ankyloglossie
Q382 Makroglossie
Q383 Jiné vrozené vady jazyka
Q384 Vrozené malformace slinných žláz a vývodů
Q385 Vrozené vady patra, nezařazené jinde
Q386 Jiné vrozené malformace úst
Q387 Hltanová výchlipka
Q388 Jiné vrozené vady hltanu
Q39 Vrozené vady jícnu
Q390 Atrézie jícnu bez píštěle
Q391 Atrézie jícnu s tracheo-oesofagickou píštělí
Q392 Vrozená tracheo-oesofagická píštěl bez atrézie
Q393 Vrozená stenóza a striktura jícnu
Q394 Diafragma jícnu
Q395 Vrozená dilatace jícnu
Q396 Divertikl jícnu
Q398 Jiné vrozené vady jícnu
Q399 Vrozená vada jícnu, NS
Q40 Jiné vrozené vady horní části trávicí soustavy
Q400 Vrozená hypertrofická stenóza pyloru
Q401 Vrozená hiátová kýla
Q402 Jiné určené vrozené vady žaludku
Q403 Vrozená vada žaludku, NS
Q408 Jiné určené vrozené vady horní části trávicí soustavy
Q409 Vrozená vada horní části trávicí soustavy, NS
Q41 Vrozené chybění, atrézie a stenóza tenkého střeva
Q410 Vrozené chybění, atrézie a stenóza dvanáctníku
Q411 Vrozené chybění, atrézie a stenóza jejuna
Q412 Vrozené chybění, atrézie a stenóza ilea
Q418 Vrozené chybění, atrézie a stenóza jiných určených částí tenkého střeva
Q419 Vrozené chybění, atrézie a stenóza tenkého střeva bez určení části
Q42 Vrozené chybění, atrézie a stenóza tlustého střeva
Q420 Vrozené chybění, atrézie a stenóza konečníku s píštělí
Q421 Vrozené chybění, atrézie a stenóza konečníku bez píštěle
Q422 Vrozené chybění, atrézie a stenóza řiti s píštělí
Q423 Vrozené chybění, atrézie a stenóza řiti bez píštěle
Q428 Vrozené chybění, atrézie a stenóza jiných částí tlustého střeva
Q429 Vrozené chybění, atrézie a stenóza tlustého střeva bez určení části
Q43 Jiné vrozené vady střeva
Q430 Meckelův divertikl
Q431 Hirschsprungova nemoc
Q432 Jiné vrozené funkční poruchy tlustého střeva
Q433 Vrozené vady fixace střev
Q434 Zdvojení střeva
Q435 Ektopická řiť
Q436 Vrozená píštěl konečníku a řiti
Q437 Přetrvávající kloaka
Q438 Jiné určené vrozené vady střev
Q439 Vrozená vada střeva, NS
Q44 Vrozené vady žlučníku, žlučovodů a jater
Q440 Ageneze, aplazie a hypoplazie žlučníku
Q441 Jiné vrozené vady žlučníku
Q442 Atrézie žlučových cest
Q443 Vrozená stenóza a striktura žlučových cest
Q444 Cysta choledochu
Q445 Jiné vrozené vady žlučových cest
Q446 Cystická nemoc jater
Q447 Jiné vrozené vady jater
Q45 Jiné vrozené vady trávicí soustavy
Q450 Ageneze, aplazie a hypoplazie slinivky břišní – pankreatu
Q451 Prstencový pankreas
Q452 Vrozená cysta slinivky břišní
Q453 Jiné vrozené vady slinivky břišní a pankreatického vývodu
Q458 Jiné určené vrozené vady trávicí soustavy
Q459 Vrozená vada trávicí soustavy, NS
Q50 Vrozené vady vaječníků, vejcovodů a širokých vazů
Q500 Vrozené chybění vaječníku
Q501 Vývojová cysta vaječníku
Q502 Vrozená torze vaječníku
Q503 Jiné vrozené vady vaječníku
Q504 Embryonální cysta vejcovodu
Q505 Embryonální cysta širokého vazu
Q506 Jiné vrozené vady vejcovodu a širokého vazu
Q51 Vrozené vady dělohy a děložního hrdla
Q510 Ageneze a aplazie dělohy
Q511 Zdvojení dělohy se zdvojením cervixu a pochvy
Q512 Jiné zdvojení dělohy
Q513 Uterus bicornis
Q514 Uterus unicornis
Q515 Ageneze a aplazie hrdla děložního
Q516 Embryonální cysta hrdla děložního
Q517 Vrozené píštěle mezi dělohou a trávicími a močovými orgány
Q518 Jiné vrozené vady dělohy a hrdla děložního
Q519 Vrozená vada dělohy a hrdla děložního, NS
Q52 Jiné vrozené vady ženských pohlavních orgánů
Q520 Vrozené chybění pochvy
Q521 Zdvojení pochvy
Q522 Vrozená rektovaginální píštěl
Q523 Neperforovaný hymen
Q524 Jiné vrozené vady pochvy
Q525 Spojení pysků
Q526 Vrozené vady klitorisu
Q527 Jiné vrozené vady vulvy
Q528 Jiné určené vrozené vady ženských pohlavních orgánů
Q529 Vrozená vada ženských pohlavních orgánů, NS
Q53 Nesestouplé varle
Q530 Ektopické varle
Q531 Jednostranně nesestouplé varle
Q532 Oboustranně nesestouplé varle
Q539 Nesestouplé varle, NS
Q54 Hypospadie
Q540 Hypospadie balanická
Q541 Hypospadie penilní
Q542 Hypospadie penoskrotální
Q543 Hypospadie perineální
Q544 Vrozená chordea
Q548 Jiné hypospadie
Q549 Hypospadie, NS
Q55 Jiné vrozené vady mužských pohlavních orgánů
Q550 Chybění nebo aplazie varlete
Q551 Hypoplazie varlete a skrota
Q552 Jiné vrozené vady varlete a skrota
Q553 Atrézie chámovodu
Q554 Jiné vrozené vady chámovodu, nadvarlete, semenných váčků a prostaty
Q555 Vrozené chybění a aplazie pyje
Q556 Jiné vrozené vady pyje
Q558 Jiné určené vrozené vady mužských pohlavních orgánů
Q559 Vrozená vada mužských pohlavních orgánů, NS
Q56 Neurčité pohlaví a pseudohermafroditismus
Q560 Hermafroditismus, nezařazený jinde
Q561 Mužský pseudohermafroditismus, nezařazený jinde
Q562 Ženský pseudohermafroditismus, nezařazený jinde
Q563 Pseudohermafroditismus, NS
Q564 Neurčité pohlaví, NS
Q60 Renální ageneze a hypoplazie
Q600 Jednostranná ageneze ledviny
Q601 Oboustranná ageneze ledvin
Q602 Ageneze ledviny, NS
Q603 Jednostranná hypoplazie ledviny
Q604 Oboustranná hypoplazie ledvin
Q605 Hypoplazie ledviny, NS
Q606 Potterův syndrom
Q61 Cystická nemoc ledvin
Q610 Jediná vrozená cysta ledviny
Q611 Polycystická ledvina, infantilního typu
Q612 Polycystická ledvina, typu dospělých
Q613 Polycystická ledvina, NS
Q614 Dysplazie ledviny
Q615 Cystická dřeň ledviny
Q618 Jiné cystické nemoci ledvin
Q619 Cystická nemoc ledvin, NS
Q62 Vrozené obstrukční defekty ledvinové pánvičky a vrozené vady močovodu
Q620 Vrozená hydronefróza
Q621 Atrézie a stenóza močovodu
Q622 Vrozený megaloureter
Q623 Jiné obstrukční defekty ledvinové pánvičky a močovodu
Q624 Ageneze močovodu
Q625 Zdvojení močovodu
Q626 Špatné umístění močovodu
Q627 Vrozený vesiko-uretero-renální reflux
Q628 Jiné vrozené vady močovodu
Q63 Jiné vrozené vady ledvin
Q630 Přídatná ledvina
Q631 Laločnatá, spojená a podkovovitá ledvina
Q632 Ektopická ledvina
Q633 Hyperplastická a obrovská ledvina
Q638 Jiné určené vrozené vady ledvin
Q639 Vrozená vada ledvin, NS
Q64 Jiné vrozené vady močové soustavy
Q640 Epispadie
Q641 Extrofie močového měchýře
Q642 Vrozená zadní uretrální chlopeň
Q643 Jiná atrézie a stenóza močové trubice a hrdla močového měchýře
Q644 Vady urachu
Q645 Vrozené chybění močového měchýře a močové trubice
Q646 Vrozený divertikl močového měchýře
Q647 Jiné vrozené vady močového měchýře a močové trubice
Q648 Jiné určené vrozené vady močové soustavy
Q649 Vrozená vada močové soustavy, NS
Q65 Vrozené deformity kyčle
Q650 Vrozené jednostranné vykloubení kyčle
Q651 Vrozené oboustranné vykloubení kyčle
Q652 Vrozené vykloubení kyčle, NS
Q653 Vrozená jednostranná subluxace kyčle
Q654 Vrozená oboustranná subluxace kyčle
Q655 Vrozená subluxace kyčle, NS
Q656 Nestabilní kyčel
Q658 Jiné vrozené deformity kyčle
Q659 Vrozená deformita kyčle, NS
Q66 Vrozené deformity nohou
Q660 Pes equinovarus
Q661 Pes calcaneovarus
Q662 Metatarsus varus
Q663 Jiné vrozené varózní deformity nohy
Q664 Pes calcaneovalgus
Q665 Vrozená plochá noha
Q666 Jiné vrozené valgózní deformity nohy
Q667 Abnormálně vyklenutá noha – pes cavus
Q668 Jiné vrozené deformity nohou
Q669 Vrozená deformita nohy, NS
Q67 Vrozené svalově-kosterní deformity hlavy, obličeje, páteře a hrudníku
Q670 Asymetrie obličeje
Q671 Stlačený obličej
Q672 Dolichocefalie
Q673 Plagiocefalie
Q674 Jiné vrozené deformity lebky, obličeje a čelisti
Q675 Vrozené deformity páteře
Q676 Vpadlý hrudník – pectus excavatum
Q677 Pectus carinatum
Q678 Jiné vrozené deformity hrudníku
Q68 Jiné vrozené svalově-kosterní deformity
Q680 Vrozené vady musculi sternocleidomastoidei
Q681 Vrozené deformity ruky
Q682 Vrozená deformita kolena
Q683 Vrozené zkřivení stehenní kosti
Q684 Vrozené zkřivení kostí holenní a lýtkové
Q685 Vrozené zkřivení dlouhých kostí nohy, NS
Q688 Jiné určené vrozené svalově-kosterní deformity
Q69 Polydaktylie
Q690 Nadpočetný(-é) prst(-y) ruky(-ou)
Q691 Nadpočetný(-é) palec(-ce) ruky(-ou)
Q692 Nadpočetný(-é) prst(-y) nohy(-ou)
Q699 Polydaktylie, NS
Q70 Syndaktylie
Q700 Sloučené prsty ruky
Q701 Blanitě spojené prsty ruky
Q702 Sloučené prsty nohy
Q703 Blanitě spojené prsty nohy
Q704 Polysyndaktylie
Q709 Syndaktylie, NS
Q71 Redukční defekty horní končetiny
Q710 Vrozené úplné chybění horní(-ch) končetin(-y)
Q711 Vrozené chybění nadloktí a předloktí s přítomností ruky
Q712 Vrozené chybění obou předloktí a ruky
Q713 Vrozené chybění ruky a prstu(ů)
Q714 Podélný redukční defekt kosti vřetenní
Q715 Podélný redukční defekt kosti loketní
Q716 Klepetovitá ruka
Q718 Jiné redukční defekty horní(-ch) končetin(-y)
Q719 Redukční defekt horní končetiny, NS
Q72 Redukční defekty dolní končetiny
Q720 Vrozené úplné chybění dolní(-ch) končetin(-y)
Q721 Vrozené chybění stehna a holeně s přítomností nohy
Q722 Vrozené chybění obou holení a nohou
Q723 Vrozené chybění nohy a prstu(-ů) nohy
Q724 Podélný redukční defekt stehenní kosti
Q725 Podélný redukční defekt holenní kosti
Q726 Podélný redukční defekt lýtkové kosti
Q727 Rozštěpená noha
Q728 Jiné redukční defekty dolní(-ch) končetin(-y)
Q729 Redukční defekt dolní končetiny, NS
Q73 Redukční defekty neurčené končetiny
Q730 Vrozené chybění neurčené(-ých) končetin(-y)
Q731 Phocomelia neurčené(-ých) končetin(-y)
Q738 Jiné redukční defekty neurčené(-ých) končetin(-y)
Q74 Jiné vrozené vady končetin(-y)
Q740 Jiné vrozené vady horní(-ch) končetin(-y), včetně pletence ramenního
Q741 Vrozené vady kolena
Q742 Jiné vrozené vady dolní(-ch) končetin(-y), včetně pánevního pletence
Q743 Arthrogryposis multiplex congenita
Q748 Jiné určené vrozené vady končetin(-y)
Q749 Neurčená vrozená vada končetin(-y)
Q75 Jiné vrozené vady kostí lebky a obličeje
Q750 Craniosynostosis
Q751 Kraniofaciální dysostóza
Q752 Hypertelorismus
Q753 Makrocefalie
Q754 Mandibulofaciální dysostóza
Q755 Okulomandibulární dysostóza
Q758 Jiné určené vrozené malformace kostí lebky a obličeje
Q759 Vrozená malformace kostí lebky a obličeje, NS
Q76 Vrozené vady páteře a kostěného hrudníku
Q760 Spina bifida occulta
Q761 Klippelův-Feilův syndrom
Q762 Vrozená spondylolistéza
Q763 Vrozená skolióza způsobená vrozenou vadou kostí
Q764 Jiné vrozené vady páteře bez spojení se skoliózou
Q765 Krční žebro
Q766 Jiné vrozené malformace žeber
Q767 Vrozená malformace hrudní kosti
Q768 Jiné vrozené vady kostěného hrudníku
Q769 Vrozená vada kostěného hrudníku, NS
Q77 Osteochondrodysplazie s poruchou růstu dlouhých kostí a páteře
Q770 Achondrogenesis
Q771 Zhoubné trpaslictví
Q772 Syndrom krátkého žebra
Q773 Chondrodysplasia punctata
Q774 Achondroplazie
Q775 Diastrofická dysplazie
Q776 Chondroektodermová dysplazie
Q777 Spondyloepifýzová dysplazie
Q778 Jiná osteochondrodysplazie s poruchou růstu dlouhých kostí a páteře
Q779 Osteochondrodysplazie s poruchou růstu dlouhých kostí a páteře, NS
Q78 Jiné osteochondrodysplazie
Q780 Osteogenesis imperfekta
Q781 Polyostotická fibrózní dysplazie
Q782 Osteopetrosis
Q783 Progresivní diafýzová dysplazie
Q784 Enchondromatóza
Q785 Metafýzová dysplazie
Q786 Mnohočetné vrozené exostózy
Q788 Jiné určené osteochondrodysplazie
Q789 Osteochondrodysplazie, NS
Q79 Vrozené vady svalové a kosterní soustavy, nezařazené jinde
Q790 Vrozená brániční kýla
Q791 Jiné vrozené vady bránice
Q792 Exomphalus
Q793 Gastroschisis
Q794 Syndrom zmenšeného břicha
Q795 Jiné vrozené vady břišní stěny
Q796 Ehlersův-Danlosův syndrom
Q798 Jiné vrozené vady svalové a kosterní soustavy
Q799 Vrozené vady svalové a kosterní soustavy, NS
Q80 Vrozená ichtyóza
Q800 Obecná ichtyóza
Q801 Ichtyóza vázaná na X chromozom
Q802 Lamelární ichtyóza
Q803 Vrozená erytroderma bulózně ichtyoziformní
Q804 Plod harlekýn
Q808 Jiná vrozená ichtyóza
Q809 Vrozená ichtyóza, NS
Q81 Epidermolysis bullosa
Q810 Prostá bulózní epidermolýza
Q811 Letální epidermolysis bullosa
Q812 Epidermolysis bullosa dystrophica
Q818 Jiná epidermolysis bullosa
Q819 Epidermolysis bullosa, NS
Q82 Jiné vrozené vady kůže
Q820 Dědičný lymfedém
Q821 Xeroderma pigmentosum
Q822 Mastocytóza
Q823 Incontinentia pigmenti
Q824 Ektodermová dysplazie (anhydrotická)
Q825 Vrozený nenádorový névus
Q828 Jiné určené vrozené vady kůže
Q829 Vrozená vada kůže, NS
Q83 Vrozené vady prsu
Q830 Vrozené chybění prsu s chyběním bradavky
Q831 Přídatný prs
Q832 Chybění bradavky
Q833 Přídatná bradavka
Q838 Jiné vrozené vady prsu
Q839 Vrozená vada prsu, NS
Q84 Jiné vrozené vady kožního krytu
Q840 Vrozená alopecie
Q841 Vrozené morfologické poruchy vlasů, nezařazené jinde
Q842 Jiné vrozené vady vlasů
Q843 Anonychie
Q844 Vrozená leukonychie
Q845 Zvětšené a hypertrofické nehty
Q846 Jiné vrozené vady nehtů
Q848 Jiné určené vrozené vady kožního krytu
Q849 Vrozené vady kožního krytu, NS
Q85 Fakomatózy, nezařazené jinde
Q850 Neurofibromatóza (nezhoubná)
Q851 Tuberózní skleróza
Q858 Jiné fakomatózy, nezařazené jinde
Q859 Fakomatóza, NS
Q86 Vrozené malformační syndromy způsobené známými zevními příčinami, nezařazené jinde
Q860 Alkoholový syndrom plodu (dysmorfní)
Q861 Hydantoinátový syndrom plodu
Q862 Vady tvaru způsobené Warfarinem
Q868 Jiné vrozené malformační syndromy způsobené známými
Q87 Jiné určené vrozené malformační syndromy postihující více systémů
Q870 Vrozené malformační syndromy postihující převážně vzhled obličeje
Q871 Vrozené malformační syndromy spojené převážně s malým vzrůstem
Q872 Vrozené malformační syndromy postihující převážně končetiny
Q873 Vrozené malformační syndromy s časným nadměrným vzrůstem
Q874 Marfanův syndrom
Q875 Jiné vrozené malformační syndromy s jinými změnami kostry
Q878 Jiné určené vrozené malformační syndromy, nezařazené jinde
Q89 Jiné vrozené vady, nezařazené jinde
Q890 Vrozené vady sleziny
Q891 Vrozené vady nadledviny
Q892 Vrozené vady jiných žláz s vnitřní sekrecí
Q893 Situs inversus – obrácená poloha (útrob)
Q894 Spojená (srostlá) dvojčata
Q897 Mnohočetné vrozené vady, nezařazené jinde
Q898 Jiné určené vrozené vady
Q899 Vrozená vada, NS
Q90 Downův syndrom
Q900 Trisomie 21, meiotická nondisjunkce
Q901 Trisomie 21, mozaika (mitotická nondisjunkce)
Q902 Trisomie 21, translokace
Q909 Downův syndrom, NS
Q91 Syndromy Edwardsův a Patauův
Q910 Trisomie 18, meiotická nondisjunkce
Q911 Trisomie 18, mozaika (mitotická nondisjunkce)
Q912 Trisomie 18, translokace
Q913 Edwardsův syndrom, NS
Q914 Trisomie 13, meiotická nondisjunkce
Q915 Trisomie 13, mozaika (mitotická nondisjunkce)
Q916 Trisomie 13, translokace
Q917 Patauův syndrom, NS
Q92 Jiné trisomie a částečné trisomie autosomů, nezařazené jinde
Q920 Úplná chromosomální trisomie, meiotická nondisjunkce
Q921 Úplná chromosomální trisomie, mozaika (mitotická nondisjunkce)
Q922 Větší částečná trisomie
Q923 Menší částečná trisomie
Q924 Duplikace patrná pouze v prometafázi
Q925 Duplikace s jinou komplexní přestavbou
Q926 Nadpočetné zvláštní (marker) chromosomy
Q927 Triploidie a polyploidie
Q928 Jiná určená trisomie a částečná trisomie autosomů
Q929 Trisomie a částečná trisomie autosomů, NS
Q93 Monosomie a delece autosomů, nezařazená jinde
Q930 Úplná autosomální monosomie, meiotická nondisjunkce
Q931 Úplná autosomální monosomie, mozaika (mitotická nondisjunkce)
Q932 Chromozom změněný v prstencový nebo dicentrický
Q933 Delece krátkého raménka chromosomu 4
Q934 Delece krátkého raménka chromosomu 5
Q935 Jiná delece části chromosomu
Q936 Delece patrná pouze v prometafázi
Q937 Delece s jinými komplexními přestavbami
Q938 Jiné delece autosomů
Q939 Delece autosomů, NS
Q95 Balancované přestavby a strukturální zvláštnosti (markery), nezařazené jinde
Q950 Balancované translokace a inserce u jedince bez klinických projevů
Q951 Inverze chromosomů u jedince bez klinických projevů
Q952 Balancované přestavby autosomů u jedince s klinickými projevy
Q953 Balancované přestavby pohlavních chromosomů a autosomů s klinickými projevy
Q954 Jedinci se zvláštním (marker) heterochromatinem
Q955 Jedinci s fragilními místy na autosomech
Q958 Jiné balancované přestavby a strukturní zvláštnosti (markery)
Q959 Balancované přestavby a strukturní zvláštnosti (markery), NS
Q96 Turnerův syndrom
Q960 Karyotyp 45,X
Q961 Karyotyp 46,X iso (Xq)
Q962 Karyotyp 46,X s abnormálním pohlavním chromosomem, vyjma iso (Xq)
Q963 Mozaika, 45,X/46,XX nebo XY
Q964 Mozaika, 45,X/jiná buněčná linie s abnormálním pohlavním chromosomem
Q968 Jiné varianty Turnerova syndromu
Q969 Turnerův syndrom, NS
Q97 Jiné abnormality pohlavních chromosomů, ženský fenotyp, nezařazené jinde
Q970 Karyotyp 47,XXX
Q971 Žena s více než třemi X chromosomy
Q972 Mozaika, linie s rozdílným počtem X chromosomů
Q973 Žena s karyotypem 46,XY
Q978 Jiné určené abnormality pohlavních chromosomů, ženský fenotyp
Q979 Abnormalita pohlavních chromosomů, ženský fenotyp, NS
Q98 Jiné abnormality pohlavních chromosomů, mužský fenotyp, nezařazené jinde
Q980 Klinefelterův syndrom, karyotyp 47,XXY
Q981 Klinefelterův syndrom, muž s více než dvěma X chromosomy
Q982 Klinefelterův syndrom, muž s karyotypem 46,XX
Q983 Jiný muž s karyotypem 46,XX
Q984 Klinefelterův syndrom, NS
Q985 Karyotyp 47,XYY
Q986 Muž se strukturní odchylkou pohlavních chromosomů
Q987 Muž s mozaikou pohlavních chromosomů
Q988 Jiné určené abnormality pohlavních chromosomů, mužský fenotyp
Q989 Abnormalita pohlavních chromosomů, mužský fenotyp, NS
Q99 Jiné abnormality chromosomů, nezařazené jinde
Q990 Mozaika 46,XX/46,XY
Q991 Pravý hermafrodit 46,XX
Q992 Fragilní X chromosom
Q998 Jiné určené abnormality chromosomů
Q999 Abnormalita chromosomů, NS
R00 Abnormality srdeční činnosti (tepu)
R000 Tachykardie, NS
R001 Bradykardie, NS
R002 Palpitace
R008 Jiné a neurčené abnormality srdeční činnosti
R01 Srdeční šelesty a jiné srdeční zvuky
R010 Benigní a nevinné srdeční šelesty
R011 Srdeční šelest, NS
R012 Jiné srdeční zvuky
R02 Gangréna nezařazená jinde
R03 Zjištění abnormálního krevního tlaku bez diagnózy
R030 Zjištění zvýšeného krevního tlaku bez diagnózy hypertenze
R031 Zjištění nespecifického nízkého krevního tlaku
R04 Krvácení z dýchacích cest
R040 Krvácení z nosu – epistaxis
R041 Krvácení z hrdla
R042 Hemoptýza
R048 Krvácení z jiných lokalizací dýchacích cest
R049 Krvácení z dýchacích cest, NS
R05 Kašel
R06 Nepravidelnosti dýchání
R060 Dušnost – dyspnoe
R061 Stridor
R062 Sípání
R063 Periodické dýchání
R064 Hyperventilace
R065 Dýchání ústy
R066 Škytání
R067 Kýchání
R068 Jiné a neurčené nepravidelnosti dýchání
R07 Bolest v hrdle a na hrudi
R070 Bolest v hrdle
R071 Bolest na hrudi při dýchání
R072 Prekordiální bolest
R073 Jiná bolest hrudi
R074 Bolest hrudi, NS
R09 Jiné příznaky a znaky týkající se oběhové a dýchací soustavy
R090 Asfyxie
R091 Zánět pohrudnice – pleuritis
R092 Zástava dechu
R093 Abnormální sputum
R098 Jiné určené příznaky a znaky týkající se oběhové a dýchací soustavy
R10 Břišní a pánevní bolest
R100 Akutní břicho
R101 Bolest umístěná do horní části břicha
R102 Pánevní a perineální bolest
R103 Bolest umístěná do jiných míst dolní části břicha
R104 Jiná a neurčená břišní bolest
R11 Nausea a zvracení
R12 Pálení žáhy
R13 Dysfagie
R14 Flatulence a příbuzné stavy
R15 Inkontinence stolice
R16 Hepatomegalie a splenomegalie, nezařazená jinde
R160 Hepatomegalie – zvětšení jater, nezařazené jinde
R161 Splenomegalie – zvětšení sleziny, nezařazené jinde
R162 Hepatomegalie se splenomegalií, nezařazená jinde
R17 Neurčená žloutenka
R18 Ascites
R19 Jiné příznaky a znaky týkající se trávicí soustavy a břicha
R190 Zduření, útvar a bulka nitrobřišní a pánevní
R191 Abnormální střevní zvuky
R192 Viditelná peristaltika
R193 Ztuhlost – rigidita – břicha
R194 Změny vlastností střev
R195 Jiné nepravidelnosti stolice
R196 Zápach z úst
R198 Jiné určené příznaky a znaky týkající se trávicí soustavy a břicha
R20 Poruchy kožního čití
R200 Anestézie kůže
R201 Hypestézie kůže
R202 Parestézie kůže
R203 Hyperestézie
R208 Jiné a neurčené poruchy kožního čití
R21 Vyrážka a jiné nespecifické kožní erupce
R22 Lokalizované zduření, útvar nebo bulka kůže a podkožního vaziva
R220 Lokalizované zduření, útvar a bulka, hlavy
R221 Lokalizované zduření, útvar a bulka, krku
R222 Lokalizované zduření, útvar a bulka, trupu
R223 Lokalizované zduření, útvar a bulka, horní končetiny
R224 Lokalizované zduření, útvar a bulka, dolní končetiny
R227 Lokalizované zduření, útvar a bulka, mnohočetných lokalizací
R229 Lokalizované zduření, útvar a bulka, NS
R23 Jiné kožní změny
R230 Cyanóza
R231 Bledost – pallor
R232 Zrudnutí
R233 Samovolné ekchymózy
R234 Změny kožní struktury
R238 Jiné a neurčené kožní změny
R25 Abnormální bezděčné pohyby
R250 Abnormální pohyby hlavy
R251 Třes – tremor – , NS
R252 Křeče a spasmy
R253 Fascikulace – záškuby svalových snopečků
R258 Jiné a neurčené abnormální bezděčné pohyby
R26 Poruchy chůze a pohyblivosti
R260 Ataktická chůze
R261 Paralytická chůze
R262 Obtížná chůze, nezařazená jinde
R268 Jiné a neurčené abnormality chůze a pohyblivosti
R27 Jiný nedostatek koordinace
R270 Ataxie, NS
R278 Jiný a neurčený nedostatek koordinace
R29 Jiné příznaky a znaky týkající se nervové a svalové a kosterní soustavy
R290 Tetanie
R291 Meningismus
R292 Abnormální reflexy
R293 Abnormální postoj (držení těla)
R294 Lupavý kyčel
R298 Jiné a neurčené příznaky a znaky týkající se nervové a svalové a kosterní soustavy
R30 Bolest spojená s močením
R300 Dysurie
R301 Tenesmus vesicalis
R309 Bolestivé močení, NS
R31 Neurčená hematurie
R32 Neurčená inkontinence moči
R33 Retence – zadržení moči
R34 Anurie a oligurie
R35 Polyurie
R36 Výtok z močové trubice
R39 Jiné příznaky a znaky týkající se močové soustavy
R390 Extravazace moči
R391 Jiné potíže s močením
R392 Extrarenální urémie
R398 Jiné a neurčené příznaky a znaky týkající se močové soustavy
R40 Spavost – somnolence, ztrnulost – stupor a bezvědomí – koma
R400 Spavost – somnolence
R401 Ztrnulost – stupor
R402 Bezvědomí – coma, NS
R41 Jiné příznaky a znaky týkající se funkcí vnímání a vědomí
R410 Desorientace, NS
R411 Anterográdní amnézie
R412 Retrográdní amnézie
R413 Jiná amnézie
R418 Jiné a neurčené příznaky a znaky týkající se funkcí vnímání a vědomí
R42 Závrať – vertigo
R43 Poruchy čichu a chuti
R430 Anosmie
R431 Parosmie
R432 Parageusie
R438 Jiné a neurčené poruchy čichu a chuti
R44 Jiné příznaky a znaky týkající se celkového čití a vnímání
R440 Sluchové halucinace
R441 Zrakové halucinace
R442 Jiné halucinace
R443 Halucinace, NS
R448 Jiné a neurčené příznaky a znaky týkající se celkového čití a vnímání
R45 Příznaky a znaky týkající se emočního stavu
R450 Nervozita
R451 Neklid a nepokoj
R452 Pocit neštěstí
R453 Sklíčenost a apatie
R454 Popudlivost, vznětlivost a hněv
R455 Nepřátelství
R456 Fyzické násilí
R457 Stav emočního šoku a stresu, NS
R458 Jiné příznaky a znaky týkající se emočního stavu
R46 Příznaky a znaky týkající se vzezření a chování
R460 Velmi nízká úroveň osobní hygieny
R461 Bizarní osobní vzhled
R462 Podivné a nevysvětlitelné chování
R463 Přehnané, přepjaté chování
R464 Zpomalenost a chabé reagování
R465 Podezíravost a význačná vyhýbavost
R466 Nepřiměřená starostlivost a předsudky se stresovými následky
R467 Mnohomluvnost a nepodstatné podrobnosti, ztěžující kontakt
R468 Jiné příznaky a znaky týkající se vzezření a chování
R47 Poruchy řeči nezařazené jinde
R470 Dysfázie a afázie
R471 Anartrie a dysartrie
R478 Jiné a neurčené poruchy řeči
R48 Dyslexie a jiné znakové poruchy nezařazené jinde
R480 Dyslexie a alexie
R481 Agnosie
R482 Apraxie
R488 Jiné a neurčené znakové poruchy
R49 Poruchy hlasu
R490 Dysfonie
R491 Afonie
R492 Hypernasalita a hyponasalita
R498 Jiné a neurčené poruchy hlasu
R50 Horečka neznámého původu
R500 Horečka s třesavkou
R501 Trvalá horečka
R509 Horečka, NS
R51 Bolest hlavy, NS
R52 Bolest nezařazená jinde
R520 Akutní bolest
R521 Chronická neztišitelná bolest
R522 Jiná chronická bolest
R529 Bolest, NS
R53 Nevolnost a únava
R54 Stáří – senilita
R55 Mdloba – synkopa a kolaps – zhroucení
R56 Křeče, nezařazené jinde
R560 Febrilní křeče
R568 Jiné a neurčené křeče
R57 Šok, nezařazený jinde
R570 Kardiogenní šok
R571 Hypovolemický šok
R578 Jiný šok
R579 Šok NS
R58 Krvácení, nezařazené jinde
R59 Zvětšené mízní uzliny
R590 Lokalizované zvětšení mízních uzlin
R591 Celkové zvětšení mízních uzlin
R599 Zvětšené mízní uzliny, NS
R60 Edém – otok, nezařazený jinde
R600 Lokalizovaný edém
R601 Celkový edém
R609 Edém, NS
R61 Nadměrné pocení – hyperhidróza
R610 Lokalizovaná hyperhidróza
R611 Celková hyperhidróza
R619 Hyperhidróza, NS
R62 Nedostatek předpokládaného normálního fyziologického vývoje
R620 Zpožděné dosažení předpokládaného fyziologického vývojového stadia
R628 Jiný nedostatek předpokládaného normálního fyziologického vývoje
R629 Nedostatek předpokládaného normálního fyziologického vývoje, NS
R63 Příznaky a znaky týkající se potravy a příjmu tekutin
R630 Anorexie – nechutenství
R631 Polydipsie
R632 Polyfagie
R633 Potíže a špatně vedené krmení
R634 Abnormální ztráta hmotnosti
R635 Dosažení abnormální hmotnosti
R638 Jiné příznaky a znaky týkající se potravy a příjmu tekutin
R64 Kachexie
R68 Jiné celkové příznaky a znaky
R680 Hypotermie, bez vazby na nízkou okolní teplotu
R681 Nespecifické příznaky vlastní pro období dětství
R682 Suchost úst, NS
R683 Paličkovité prsty
R688 Jiné určené celkové příznaky a znaky
R69 Neznámé a neurčené příčiny nemocnosti
R70 Zvýšená rychlost sedimentace červených krvinek a abnormality viskozity plazmy
R700 Zvýšená rychlost sedimentace červených krvinek
R701 Abnormální vazkost plazmy
R71 Abnormality červených krvinek
R72 Abnormality bílých krvinek, nezařazené jinde
R73 Zvýšená hladina krevní glukózy
R730 Abnormální test glukosové tolerance
R739 Hyperglykémie, NS
R74 Abnormální hladiny enzymů v séru
R740 Zvýšení hladin transaminázy nebo dehydrogenázy kyseliny mléčné [LDH]
R748 Abnormální hladiny jiných sérových enzymů
R749 Abnormální hladina neurčeného sérového enzymu, NS
R75 Laboratorní průkaz viru lidské imunodeficience [HIV]
R76 Jiné abnormální imunologické nálezy v séru
R760 Zvýšený titr protilátek
R761 Abnormální reakce na tuberkulinový test
R762 Falešně pozitivní serologický test na syfilis
R768 Jiné určené abnormální imunologické nálezy v séru
R769 Abnormální imunologické nálezy v séru, NS
R77 Jiné abnormality plazmatických bílkovin
R770 Abnormalita albuminu
R771 Abnormalita globulinu
R772 Abnormalita alfafetoproteinu
R778 Jiné určené abnormality plazmatických bílkovin
R779 Abnormalita plazmatické bílkoviny, NS
R78 Nálezy léčiv (drog) a jiných látek normálně v krvi nepřítomných
R780 Nález alkoholu v krvi
R781 Nález opiátových drog v krvi
R782 Nález kokainu v krvi
R783 Nález halucinogenů v krvi
R784 Nález jiných drog s možným návykem v krvi
R785 Nález psychotroponích látek v krvi
R786 Nález steroidních činitelů v krvi
R787 Nález abnormální hladiny těžkých kovů v krvi
R788 Nález jiných určených látek normálně v krvi nepřítomných
R789 Nález neurčené látky normálně v krvi nepřítomné
R79 Jiné abnormální nálezy chemismu krve
R790 Abnormální hladina krevních minerálů
R798 Jiné určené abnormální nálezy chemismu krve
R799 Abnormální nález chemismu krve, NS
R80 Izolovaná proteinurie
R81 Glykosurie
R82 Jiné abnormální nálezy v moči
R820 Chylurie
R821 Myoglobinurie
R822 Biliurie
R823 Hemoglobinurie
R824 Acetonurie
R825 Zvýšení hladiny léků, léčiv, návykových a biologických látek v moči
R826 Abnormální hladiny látek, původem především neléčivých, v moči
R827 Abnormální nálezy při mikrobiologickém vyšetření moči
R828 Abnormální nálezy při cytologickém a histologickém vyšetření moči
R829 Jiné a neurčené abnormální nálezy v moči
R83 Abnormální nálezy v mozkomíšním moku
R830 Abnormální hladina enzymů
R831 Abnormální hladina hormonů
R832 Abnormální hladina jiných drog, léků a biologických látek
R833 Abnormální hladina látek převážně z nelékařských zdrojů
R834 Abnormální imunologické nálezy
R835 Abnormální mikrobiologické nálezy
R836 Abnormální cytologické nálezy
R837 Abnormální histologické nálezy
R838 Jiné abnormální nálezy
R839 Neurčený abnormální nález
R84 Abnormální nálezy ve vzorcích z dýchacích orgánů a hrudníku
R840 Abnormální hladina enzymů
R841 Abnormální hladina hormonů
R842 Abnormální hladina jiných drog, léků a biologických látek
R843 Abnormální hladina látek převážně z nelékařských zdrojů
R844 Abnormální imunologické nálezy
R845 Abnormální mikrobiologické nálezy
R846 Abnormální cytologické nálezy
R847 Abnormální histologické nálezy
R848 Jiné abnormální nálezy
R849 Neurčený abnormální nález
R85 Abnormální nálezy ve vzorcích trávicích orgánů a dutiny břišní
R850 Abnormální hladina enzymů
R851 Abnormální hladina hormonů
R852 Abnormální hladina jiných drog, léků a biologických látek
R853 Abnormální hladina látek převážně z nelékařských zdrojů
R854 Abnormální imunologické nálezy
R855 Abnormální mikrobiologické nálezy
R856 Abnormální cytologické nálezy
R857 Abnormální histologické nálezy
R858 Jiné abnormální nálezy
R859 Neurčený abnormální nález
R86 Abnormální nálezy ve vzorcích z mužských pohlavních orgánů
R860 Abnormální hladina enzymů
R861 Abnormální hladina hormonů
R862 Abnormální hladina jiných drog, léků a biologických látek
R863 Abnormální hladina látek převážně z nelékařských zdrojů
R864 Abnormální imunologické nálezy
R865 Abnormální mikrobiologické nálezy
R866 Abnormální cytologické nálezy
R867 Abnormální histologické nálezy
R868 Jiné abnormální nálezy
R869 Neurčený abnormální nález
R87 Abnormální nálezy ve vzorcích z ženských pohlavních orgánů
R870 Abnormální hladina enzymů
R871 Abnormální hladina hormonů
R872 Abnormální hladina jiných drog, léků a biologických látek
R873 Abnormální hladina látek převážně z nelékařských zdrojů
R874 Abnormální imunologické nálezy
R875 Abnormální mikrobiologické nálezy
R876 Abnormální cytologické nálezy
R877 Abnormální histologické nálezy
R878 Jiné abnormální nálezy
R879 Neurčený abnormální nález
R89 Abnormální nálezy ve vzorcích z jiných orgánů, soustav a tkání
R890 Abnormální hladina enzymů
R891 Abnormální hladina hormonů
R892 Abnormální hladina jiných drog, léků a biologických látek
R893 Abnormální hladina látek převážně z nelékařských zdrojů
R894 Abnormální imunologické nálezy
R895 Abnormální mikrobiologické nálezy
R896 Abnormální cytologické nálezy
R897 Abnormální histologické nálezy
R898 Jiné abnormální nálezy
R899 Neurčený abnormální nález
R90 Abnormální nálezy při diagnostickém zobrazení centrální nervové soustavy
R900 Léze naplňující nitrolební prostor
R908 Jiné abnormální nálezy při diagnostickém zobrazení centrální nervové soustavy
R91 Abnormální nálezy při diagnostickém zobrazení plic
R92 Abnormální nálezy při diagnostickém zobrazení prsu
R93 Abnormální nálezy při diagnostickém zobrazení jiných tělních struktur
R930 Abnormální nálezy při diagnostickém zobrazení lebky a hlavy, nezařazené jinde
R931 Abnormální nálezy při diagnostickém zobrazení srdce a koronárního oběhu
R932 Abnormální nálezy při diagnostickém zobrazení jater a žlučových cest
R933 Abnormální nálezy při diagnostickém zobrazení jiných částí trávicí soustavy
R934 Abnormální nálezy při diagnostickém zobrazení močových orgánů
R935 Abnormální nálezy při diagnostickém zobrazení jiných břišních krajin včetně retroperitonea
R936 Abnormální nálezy při diagnostickém zobrazení končetin
R937 Abnormální nálezy při diagnostickém zobrazení jiných částí svalové a kosterní soustavy
R938 Abnormální nálezy při diagnostickém zobrazení jiných určených tělních struktur
R94 Abnormální výsledky funkčního vyšetření
R940 Abnormální výsledky funkčních vyšetření centrální nervové soustavy
R941 Abnormální výsledky funkčních vyšetření periferní nervové soustavy a smyslů
R942 Abnormální výsledky funkčních vyšetření plic
R943 Abnormální výsledky kardiovaskulárních funkčních vyšetření
R944 Abnormální výsledky funkčních vyšetření ledvin
R945 Abnormální výsledky funkčního vyšetření jater
R946 Abnormální výsledky funkčního vyšetření štítné žlázy
R947 Abnormální výsledky jiných endokrinních funkčních vyšetření
R948 Abnormální výsledky funkčních vyšetření jiných orgánů a soustav
R95 Syndrom náhlé smrti dítěte (kojence)
R96 Jiná náhlá smrt z neznámé příčiny
R960 Okamžitá smrt
R961 Smrt, která nastala dříve než 24 hodin od začátku příznaků, jinak nevysvětlená
R98 Smrt bez svědků
R99 Jiné nepřesně určené a neurčené příčiny smrti
S00 Povrchní poranění hlavy
S000 Povrchní poranění vlasové části hlavy
S001 Zhmoždění – kontuze – očního víčka a periokulární krajiny
S002 Jiná povrchní poranění očního víčka a periokulární krajiny
S003 Povrchní poranění nosu
S004 Povrchní poranění ucha
S005 Povrchní poranění rtu a dutiny ústní
S007 Mnohočetná povrchní poranění hlavy
S008 Povrchní poranění jiných částí hlavy
S009 Povrchní poranění hlavy, část NS
S01 Otevřená rána hlavy
S010 Otevřená rána vlasové části hlavy
S011 Otevřená rána očního víčka a periokulární krajiny
S012 Otevřená rána nosu
S013 Otevřená rána ucha
S014 Otevřená rána tváře a temporomandibulární krajiny
S015 Otevřená rána rtu a dutiny ústní
S017 Mnohočetné otevřené rány hlavy
S018 Otevřená rána jiných částí hlavy
S019 Otevřená rána hlavy, část NS
S02 Zlomenina kostí lebky a obličeje
S020 Zlomenina lebeční klenby – fractura calvae
S021 Zlomenina lebeční spodiny – fractura baseos cranii
S022 Zlomenina nosních kostí
S023 Zlomenina – spodiny očnice – fractura baseos orbitae
S024 Zlomenina lícní (jařmové) kosti – fractura ossis zygomatici – a horní čelisti – maxillae
S025 Zlomenina zubu
S026 Zlomenina dolní čelisti – fractura mandibulae
S027 Mnohočetné zlomeniny postihující kosti lebky a obličeje
S028 Zlomeniny jiných kostí lebky a obličeje
S029 Zlomenina kostí lebky nebo obličeje, část NS
S03 Vymknutí, podvrtnutí a natažení kloubů a vazů hlavy
S030 Vymknutí čelisti
S031 Vymknutí chrupavky přepážky nosní
S032 Dislokace zubu
S033 Vymknutí jiných a neurčených částí hlavy
S034 Podvrtnutí a namožení čelisti
S035 Podvrtnutí a natažení kloubů a vazů jiných a neurčených částí hlavy
S04 Poranění mozkových nervů
S040 Poranění nervu a drah zrakového nervu
S041 Poranění okohybného nervu
S042 Poranění kladkového nervu
S043 Poranění trojklaného nervu
S044 Poranění odvádějícího nervu
S045 Poranění lícního nervu
S046 Poranění sluchového nervu
S047 Poranění přídatného nervu
S048 Poranění jiných mozkových nervů
S049 Poranění neurčeného mozkového nervu
S05 Poranění oka a očnice
S050 Poranění spojivky a abraze rohovky bez zmínky o cizím tělese
S051 Kontuze – zhmoždění – očního bulbu a tkání očnice
S052 Roztržení a ruptura oka s výhřezem nebo ztrátou nitrooční tkáně
S053 Roztržení oka bez výhřezu nebo ztráty nitrooční tkáně
S054 Pronikající – penetrující – rána očnice s nebo bez cizího tělesa
S055 Pronikající – penetrující – rána očního bulbu s cizím tělesem
S056 Pronikající – penetrující – rána očního bulbu bez cizího tělesa
S057 Avulze – vytržení – oka
S058 Jiná poranění oka a očnice
S059 Poranění oka a očnice, část NS
S06 Nitrolební poranění
S060 Otřes mozku
S061 Traumatický edém mozku
S062 Difúzní poranění mozku
S063 Ložiskové – fokální – poranění mozku
S064 Epidurální krvácení
S065 Úrazové subdurální krvácení
S066 Úrazové subarachnoidální krvácení
S067 Nitrolební poranění s prodlouženým bezvědomím
S068 Jiná nitrolební poranění
S069 Nitrolební poranění, NS
S07 Drtivé poranění (rozdrcení) hlavy
S070 Drtivé poranění (rozdrcení) obličeje
S071 Drtivé poranění (rozdrcení) lebky
S078 Drtivé poranění (rozdrcení) jiných částí hlavy
S079 Drtivé poranění (rozdrcení) hlavy, část NS
S08 Traumatická amputace části hlavy
S080 Odtržení vlasové části (skalpování)
S081 Traumatická amputace ucha
S088 Traumatická amputace jiných částí hlavy
S089 Traumatická amputace neurčené části hlavy
S09 Jiná a neurčená poranění hlavy
S090 Poranění krevních cév hlavy, nezařazené jinde
S091 Poranění svalu a šlachy hlavy
S092 Traumatická ruptura – protržení – ušního bubínku
S097 Mnohočetná poranění hlavy
S098 Jiná určená poranění hlavy
S099 Neurčené poranění hlavy
S10 Povrchní poranění krku
S100 Zhmoždění – kontuze – hrdla
S101 Jiná a neurčená povrchní poranění hrdla
S107 Mnohočetná povrchní poranění krku
S108 Povrchní poranění jiných částí krku
S109 Povrchní poranění krku, část NS
S11 Otevřená rána krku
S110 Otevřená rána postihující hrtan a průdušnici
S111 Otevřená rána postihující štítnou žlázu
S112 Otevřená rána postihující hltan a krční část jícnu
S117 Mnohočetné otevřené rány krku
S118 Otevřená rána jiných částí krku
S119 Otevřená rána krku, část NS
S12 Zlomenina krku
S120 Zlomenina prvního krčního obratle
S121 Zlomenina druhého krčního obratle
S122 Zlomenina jiného určeného krčního obratle
S127 Mnohočetné zlomeniny krční páteře
S128 Zlomenina jiných částí krku
S129 Zlomenina krku, část NS
S13 Vymknutí, podvrtnutí a natažení kloubů a vazů v úrovni krku
S130 Traumatická ruptura krční meziobratlové ploténky
S131 Vymknutí krčního obratle
S132 Vymknutí jiných neurčených částí krku
S133 Mnohočetná vymknutí krku
S134 Podvrtnutí a natažení krční páteře
S135 Podvrtnutí a natažení štítné krajiny
S136 Podvrtnutí a natažení kloubů a vazů jiných a neurčených částí krku
S14 Poranění nervů a míchy v úrovni krku
S140 Otřes a edém krční míchy
S141 Jiná a neurčená poranění krční míchy
S142 Poranění nervového kořene krční míchy
S143 Poranění – pažní pleteně – brachiálního plexu
S144 Poranění periferních nervů krku
S145 Poranění krčních sympatických nervů
S146 Poranění jiných a neurčených nervů krku
S15 Poranění krevních cév v úrovni krku
S150 Poranění – krční tepny – arteriae carotis
S151 Poranění vertebrální tepny
S152 Poranění zevní hrdelní žíly – venae jugularis externae
S153 Poranění vnitřní hrdelní žíly – venae jugularis internae
S157 Mnohočetné poranění krevních cév v úrovni krku
S158 Poranění jiných krevních cév v úrovni krku
S159 Poranění neurčených krevních cév v úrovni krku
S16 Poranění svalu a šlachy v úrovni krku
S17 Drtivé poranění (rozdrcení) krku
S170 Drtivé poranění (rozdrcení) hrtanu a průdušnice
S178 Drtivé poranění (rozdrcení) jiných částí krku
S179 Drtivé poranění (rozdrcení) krku, část NS
S18 Traumatická amputace v úrovni krku
S19 Jiná a neurčená poranění krku
S197 Mnohočetná poranění krku
S198 Jiná určená poranění krku
S199 Neurčené poranění krku
S20 Povrchní poranění hrudníku
S200 Zhmoždění – kontuze – prsu
S201 Jiná a neurčená povrchní poranění prsu
S202 Zhmoždění – kontuze – hrudníku
S203 Jiná povrchní poranění přední stěny hrudníku
S204 Jiná povrchní poranění zadní stěny hrudníku
S207 Mnohočetná povrchní poranění hrudníku
S208 Povrchní poranění jiných a neurčených částí hrudníku
S21 Otevřená rána hrudníku
S210 Otevřená rána prsu
S211 Otevřená rána přední stěny hrudníku
S212 Otevřená rána zadní stěny hrudníku
S217 Mnohočetné otevřené rány hrudní stěny
S218 Otevřená rána jiných částí hrudníku
S219 Otevřená rána hrudníku, část NS
S22 Zlomenina žebra (žeber), hrudní kosti a hrudní páteře
S220 Zlomenina hrudního obratle
S221 Mnohočetné zlomeniny hrudní páteře
S222 Zlomenina – hrudní kosti – sterna
S223 Zlomenina žebra – fractura costae
S224 Mnohočetné zlomeniny žeber
S225 Prolomený hrudník (zlomenina žebra (-er) s paradoxním dýcháním)
S228 Zlomenina jiných částí kostí hrudníku
S229 Zlomenina kostí hrudníku bez určení části
S23 Vymknutí, podvrtnutí a natažení kloubů a vazů hrudníku
S230 Traumatická ruptura hrudní meziobratlové ploténky
S231 Vymknutí hrudního obratle
S232 Vymknutí jiných a neurčených částí hrudníku
S233 Podvrtnutí a natažení hrudní páteře
S234 Podvrtnutí a natažení žeber a hrudní kosti
S235 Podvrtnutí a natažení jiných a neurčených částí hrudníku
S24 Poranění nervů a míchy v úrovni hrudníku
S240 Otřes a edém hrudní míchy
S241 Jiná a neurčená poranění hrudní míchy
S242 Poranění nervového kořene hrudní míchy
S243 Poranění periferních nervů hrudníku
S244 Poranění hrudních sympatických nervů
S245 Poranění jiných nervů hrudníku
S246 Poranění neurčeného nervu hrudníku
S25 Poranění krevních cév hrudníku
S250 Poranění hrudní aorty
S251 Poranění nejmenované nebo podklíčkové tepny
S252 Poranění horní duté žíly – venae cavae superioris
S253 Poranění nejmenované nebo podklíčkové žíly
S254 Poranění plicních krevních cév
S255 Poranění mezižeberních krevních cév
S257 Mnohočetné poranění krevních cév hrudníku
S258 Poranění jiných krevních cév hrudníku
S259 Poranění neurčených krevních cév hrudníku
S26 Poranění srdce
S260 Poranění srdce s hemoperikardem
S268 Jiná poranění srdce
S269 Poranění srdce, NS
S27 Poranění jiných a neurčených nitrohrudních orgánů
S270 Traumatický pneumotorax
S271 Traumatický hemotorax
S272 Traumatický pneumohemotorax
S273 Jiná poranění plic
S274 Poranění průdušky
S275 Poranění hrudní části průdušnice
S276 Poranění pohrudnice
S277 Mnohočetná poranění nitrohrudních orgánů
S278 Poranění jiných určených nitrohrudních orgánů
S279 Poranění neurčeného nitrohrudního orgánu
S28 Rozdrcení hrudníku a traumatická amputace části hrudníku
S280 Rozdrcený hrudník
S281 Traumatická amputace části hrudníku
S29 Jiná a neurčená poranění hrudníku
S290 Poranění svalu a šlachy v úrovni hrudníku
S297 Mnohočetná poranění hrudníku
S298 Jiná určená poranění hrudníku
S299 Neurčené poranění hrudníku
S30 Povrchní poranění břicha, dolní části zad a pánve
S300 Zhmoždění – kontuze – dolní části zad a pánve
S301 Zhmoždění – kontuze – břišní stěny
S302 Zhmoždění – kontuze – zevních pohlavních orgánů
S307 Mnohočetná povrchní poranění břicha, dolní části zad a pánve
S308 Jiná povrchní poranění břicha, dolní části zad a pánve
S309 Povrchní poranění břicha, dolní části zad a pánve, část NS
S31 Otevřená rána břicha, dolní části zad a pánve
S310 Otevřená rána dolní části zad a pánve
S311 Otevřená rána břišní stěny
S312 Otevřená rána pyje
S313 Otevřená rána šourku a varlat
S314 Otevřená rána pochvy a vulvy
S315 Otevřená rána jiných a neurčených zevních pohlavních orgánů
S317 Mnohočetné otevřené rány břicha, dolní části zad a pánve
S318 Otevřená rána jiných a neurčených částí břicha
S32 Zlomenina bederní páteře a pánve
S320 Zlomenina bederního – lumbálního – obratle
S321 Zlomenina kosti křížové – fractura ossis sacri
S322 Zlomenina kostrče – fractura coccygis
S323 Zlomenina kyčelní – ilické – kosti
S324 Zlomenina acetabula
S325 Zlomenina kosti stydké
S327 Mnohočetné zlomeniny bederní páteře a pánve
S328 Zlomenina jiných a neurčených částí bederní páteře a pánve
S33 Vymknutí, podvrtnutí a natažení kloubů a vazů bederní páteře a pánve
S330 Traumatická ruptura bederní meziobratlové ploténky
S331 Vymknutí bederního obratle
S332 Vymknutí kloubu sakroiliakálního a sakrokokcygeálního
S333 Vymknutí jiných a neurčených částí bederní páteře a pánve
S334 Traumatická ruptura spony stydké
S335 Podvrtnutí a natažení bederní páteře
S336 Podvrtnutí a natažení sakroiliakálního kloubu
S337 Podvrtnutí a natažení jiných a neurčených částí bederní páteře a pánve
S34 Poranění nervů a míchy v úrovni břicha, dolní části zad a pánve
S340 Otřes a edém bederní míchy
S341 Jiné poranění bederní míchy
S342 Poranění nervového kořene bederní a křížové páteře
S343 Poranění caudy equiny
S344 Poranění lumbosakrální pleteně
S345 Poranění bederních, křížových a pánevních sympatických nervů
S346 Poranění periferního(-ch) nervu(-ů) břicha, dolní části zad a pánve
S348 Poranění jiných a neurčených nervů v úrovni břicha, dolní části zad a pánve
S35 Poranění krevních cév v úrovni břicha, dolní části zad a pánve
S350 Poranění břišní aorty
S351 Poranění – dolní duté žíly – venae cavae inferioris
S352 Poranění břišní nebo mezenterické tepny
S353 Poranění vrátnice – venae portae – nebo slezinné žíly
S354 Poranění krevních cév ledviny
S355 Poranění kyčelních – ilických – krevních cév
S357 Mnohočetná poranění krevních cév v úrovni břicha, dolní části zad a pánve
S358 Poranění jiných krevních cév v úrovni břicha, dolní části zad a pánve
S359 Poranění neurčených krevních cév v úrovni břicha, dolní části zad a pánve
S36 Poranění nitrobřišních orgánů
S360 Poranění sleziny
S361 Poranění jater nebo žlučníku
S362 Poranění – slinivky břišní – pankreatu
S363 Poranění žaludku
S364 Poranění tenkého střeva
S365 Poranění tračníku – coloni
S366 Poranění konečníku – recti
S367 Mnohočetná poranění nitrobřišních orgánů
S368 Poranění jiných nitrobřišních orgánů
S369 Poranění neurčeného nitrobřišního orgánu
S37 Poranění pánevních orgánů
S370 Poranění ledviny
S371 Poranění močovodu
S372 Poranění močového měchýře
S373 Poranění močové trubice
S374 Poranění vaječníku
S375 Poranění vejcovodu
S376 Poranění dělohy
S377 Mnohočetná poranění pánevních orgánů
S378 Poranění jiných pánevních orgánů
S379 Poranění neurčeného pánevního orgánu
S38 Rozdrcení a traumatická amputace části břicha, dolní části zad a pánve
S380 Rozdrcení zevních pohlavních orgánů
S381 Rozdrcení jiných a neurčených částí břicha, dolní části zad a pánve
S382 Traumatická amputace zevních pohlavních orgánů
S383 Traumatická amputace jiných a neurčených částí břicha, dolní části zad a pánve
S39 Jiná a neurčená poranění břicha, dolní části zad a pánve
S390 Poranění svalu a šlachy břicha, dolní části zad a pánve
S396 Poranění orgánu(-ů) nitrobřišního(-ích) s pánevním(-i) orgánem(-y)
S397 Jiná mnohočetná poranění břicha, dolní části zad a pánve
S398 Jiná určená poranění břicha, dolní části zad a pánve
S399 Neurčené poranění břicha, dolní části zad a pánve
S40 Povrchní poranění ramene a paže (nadloktí)
S400 Zhmoždění – kontuze – ramene a paže (nadloktí)
S407 Mnohočetná povrchní poranění ramene a paže (nadloktí)
S408 Jiná povrchní poranění ramene a paže (nadloktí)
S409 Povrchní poranění ramene a paže (nadloktí), NS
S41 Otevřená rána ramene a paže (nadloktí)
S410 Otevřená rána ramene
S411 Otevřená rána paže (nadloktí)
S417 Mnohočetné otevřené rány ramene a paže (nadloktí)
S418 Otevřená rána jiných a neurčených částí ramenního pletence
S42 Zlomenina ramene a paže (nadloktí)
S420 Zlomenina klíční kosti – fractura claviculae
S421 Zlomenina lopatky – fractura scapulae
S422 Zlomenina horního konce – pažní kosti – humeru
S423 Zlomenina diafýzy – pažní kosti – humeru
S424 Zlomenina dolního konce – pažní kosti – humeru
S427 Mnohočetné zlomeniny klíční kosti, lopatky a pažní kosti
S428 Zlomenina jiných částí ramene a paže (nadloktí)
S429 Zlomenina ramenního pletence, část neurčena
S43 Vymknutí, podvrtnutí a natažení kloubů a vazů ramenního pletence
S430 Vymknutí ramenního kloubu
S431 Vymknutí akromioklavikulárního kloubu
S432 Vymknutí sternoklavikulárního kloubu
S433 Vymknutí jiných a neurčených částí pletence ramenního
S434 Podvrtnutí a natažení ramenního kloubu
S435 Podvrtnutí a natažení akromioklavikulárního kloubu
S436 Podvrtnutí a natažení sternoklavikulárního kloubu
S437 Podvrtnutí a natažení jiných a neurčených částí pletence ramenního
S44 Poranění nervů v úrovni ramene a paže (nadloktí)
S440 Poranění loketního – ulnárního – nervu v úrovni paže (nadloktí)
S441 Poranění nervi mediani v úrovni paže (nadloktí)
S442 Poranění vřetenního – radiálního – nervu v úrovni paže (nadloktí)
S443 Poranění ramenního – axilárního – nervu
S444 Poranění svalově kožního – muskulokutánního – nervu
S445 Poranění kožního cítivého nervu v úrovni ramene a paže (nadloktí)
S447 Poranění mnohočetných nervů v úrovni ramene a paže (nadloktí)
S448 Poranění jiných nervů v úrovni ramene a paže (nadloktí)
S449 Poranění neurčeného nervu v úrovni ramene a paže (nadloktí)
S45 Poranění krevních cév v úrovni ramene a paže (nadloktí)
S450 Poranění podpažní – axilární – tepny
S451 Poranění pažní – brachiální – tepny
S452 Poranění podpažní nebo pažní žíly
S453 Poranění povrchních žil v úrovni ramene a paže (nadloktí)
S457 Mnohočetná poranění krevních cév v úrovni ramene a paže (nadloktí)
S458 Poranění jiných krevních cév v úrovní ramene a paže (nadloktí)
S459 Poranění neurčených krevních cév v úrovni ramene a paže (nadloktí)
S46 Poranění svalu a šlachy v úrovni ramene a paže (nadloktí)
S460 Poranění šlachy manžety rotátorů ramene
S461 Poranění svalu a šlachy dlouhé hlavy dvouhlavého svalu – bicepsu
S462 Poranění svalu a šlachy jiných částí dvouhlavého svalu – bicepsu
S463 Poranění svalu a šlachy trojhlavého svalu – tricepsu
S467 Poranění mnohočetných svalů a šlach v úrovni ramene a paže (nadloktí)
S468 Poranění jiných svalů a šlach v úrovni ramene a paže (nadloktí)
S469 Poranění neurčeného svalu a šlachy v úrovni ramene a paže (nadloktí)
S47 Drtivé poranění (rozdrcení) ramene a paže (nadloktí)
S48 Traumatická amputace ramene a paže (nadloktí)
S480 Traumatická amputace v ramenním kloubu
S481 Traumatická amputace v úrovni mezi ramenem a loktem
S489 Traumatická amputace ramene a paže (nadloktí), úroveň NS
S49 Jiná a neurčená poranění ramene a paže (nadloktí)
S497 Mnohočetná poranění ramene a paže (nadloktí)
S498 Jiná určená poranění ramene a paže (nadloktí)
S499 Neurčené poranění ramene a paže (nadloktí)
S50 Povrchní poranění lokte a předloktí
S500 Zhmoždění – kontuze – lokte
S501 Zhmoždění – kontuze -jiných a neurčených částí předloktí
S507 Mnohočetná povrchní poranění předloktí
S508 Jiná povrchní poranění předloktí
S509 Povrchní poranění předloktí, NS
S51 Otevřená rána předloktí
S510 Otevřená rána lokte
S517 Mnohočetné otevřené rány předloktí
S518 Otevřená rána jiných částí předloktí
S519 Otevřená rána předloktí, část NS
S52 Zlomenina lokte a předloktí
S520 Zlomenina horního konce – loketní kosti – ulnae
S521 Zlomenina horního konce – vřetenní kosti – radii
S522 Zlomenina diafýzy kosti loketní – ulnae
S523 Zlomenina diafýzy kosti vřetenní – radii
S524 Zlomenina diafýz obou kostí loketní i vřetenní
S525 Zlomenina dolního konce kosti vřetenní – radii
S526 Zlomenina dolního konce obou kostí loketní i vřetenní
S527 Mnohočetné zlomeniny předloktí
S528 Zlomenina jiných částí předloktí
S529 Zlomenina předloktí, část NS
S53 Vymknutí, podvrtnutí a natažení kloubů a vazů lokte
S530 Vymknutí hlavičky – kosti vřetenní – radia
S531 Vymknutí lokte, NS
S532 Traumatická ruptura radiálního kolaterálního vazu
S533 Traumatická ruptura ulnárního kolaterálního vazu
S534 Podvrtnutí a natažení lokte
S54 Poranění nervů v úrovni předloktí
S540 Poranění loketního – ulnárního – nervu v úrovni předloktí
S541 Poranění nervi mediani v úrovni předloktí
S542 Poranění vřetenního – radiálního – nervu v úrovni předloktí
S543 Poranění kožního cítivého nervu v úrovni předloktí
S547 Mnohočetná poranění nervů v úrovni předloktí
S548 Poranění jiných nervů v úrovni předloktí
S549 Poranění neurčeného nervu v úrovni předloktí
S55 Poranění krevních cév v úrovni předloktí
S550 Poranění loketní tepny – arteriae ulnaris – v úrovni předloktí
S551 Poranění vřetenní tepny – arteriae radialis – v úrovni předloktí
S552 Poranění žíly v úrovni předloktí
S557 Mnohočetná poranění krevních cév v úrovni předloktí
S558 Poranění jiných krevních cév v úrovni předloktí
S559 Poranění neurčených krevních cév v úrovni předloktí
S56 Poranění svalu a šlachy v úrovni předloktí
S560 Poranění svalu a šlachy flexoru palce v úrovni předloktí
S561 Poranění svalu(-ů) a šlach(-y) flexoru(-ů) jiného(-ých) prstu(-ů) v úrovni předloktí
S562 Poranění svalu a šlachy jiného flexoru v úrovni předloktí
S563 Poranění svalů a šlach extenzoru nebo abduktoru palce v úrovni předloktí
S564 Poranění svalu(-ů) a šlach(-y) extenzoru(-ů) jiného(-ých) prstu(-ů) v úrovni předloktí
S565 Poranění svalu a šlachy jiného extenzoru v úrovni předloktí
S567 Mnohočetná poranění svalů a šlach v úrovni předloktí
S568 Poranění jiných a neurčených svalů a šlach v úrovni předloktí
S57 Drtivé poranění (rozdrcení) předloktí
S570 Drtivé poranění (rozdrcení) lokte
S578 Drtivé poranění (rozdrcení) jiných částí předloktí
S579 Drtivé poranění (rozdrcení) předloktí, část NS
S58 Traumatická amputace předloktí
S580 Traumatická amputace v úrovni lokte
S581 Traumatická amputace v úrovni mezi loktem a zápěstím
S589 Traumatická amputace předloktí, úroveň NS
S59 Jiná a neurčená poranění předloktí
S597 Mnohočetná poranění předloktí
S598 Jiná určená poranění předloktí
S599 Neurčené poranění předloktí
S60 Povrchní poranění zápěstí a ruky
S600 Zhmoždění – kontuze – prstu(-ů) ruky bez poškození nehtu
S601 Zhmoždění – kontuze – prstu(-ů) ruky s poškozením nehtu
S602 Zhmoždění – kontuze – jiných částí zápěstí a ruky
S607 Mnohočetná povrchní poranění zápěstí a ruky
S608 Jiná povrchní poranění zápěstí a ruky
S609 Povrchní poranění zápěstí a ruky, NS
S61 Otevřená rána zápěstí a ruky
S610 Otevřená rána prstu(-ů) ruky bez poškození nehtu
S611 Otevřená rána prstu(-ů) ruky s poškozením nehtu
S617 Mnohočetné otevřené rány zápěstí a ruky
S618 Otevřená rána jiných částí zápěstí a ruky
S619 Otevřená rána zápěstí a ruky, část NS
S62 Zlomenina v úrovni zápěstí a ruky
S620 Zlomenina kosti člunkové [skafoidní] – fractura ossis navicularis – ruky
S621 Zlomenina jiné(-ých) zápěstní(-ch) – karpální(-ch) – kosti(-í)
S622 Zlomenina první záprstní – metakarpální – kosti
S623 Zlomenina jiné záprstní – metakarpální – kosti
S624 Mnohočetné zlomeniny záprstních – metakarpálních – kostí
S625 Zlomenina palce (ruky)
S626 Zlomenina jiného prstu (ruky)
S627 Mnohočetné zlomeniny prstů (ruky)
S628 Zlomenina jiných a neurčených částí zápěstí a ruky
S63 Vymknutí, podvrtnutí a natažení kloubů a vazů v úrovni zápěstí a ruky
S630 Vymknutí zápěstí
S631 Vymknutí prstu (ruky)
S632 Mnohočetná vymknutí prstů (ruky)
S633 Traumatická ruptura vazu zápěstí a karpu
S634 Traumat.ruptura vazu prstu ruky a metakarpofalangeál.a interfalangeálního(-ch) kloubu(-ů)
S635 Podvrtnutí a natažení zápěstí
S636 Podvrtnutí a natažení prstu(-ů) (ruky)
S637 Podvrtnutí a natažení jiných a neurčených částí ruky
S64 Poranění nervů v úrovni zápěstí a ruky
S640 Poranění loketního – ulnárního – nervu v úrovni zápěstí a ruky
S641 Poranění nervi mediani v úrovni zápěstí a ruky
S642 Poranění vřetenního – radiálního – nervu v úrovni zápěstí a ruky
S643 Poranění prstního – digitálního – nervu palce ruky
S644 Poranění prstního – digitálního – nervu jiného prstu ruky
S647 Poranění mnohočetných nervů v úrovni zápěstí a ruky
S648 Poranění jiných nervů v úrovni zápěstí a ruky
S649 Poranění neurčeného nervu v úrovni zápěstí a ruky
S65 Poranění krevních cév v úrovni zápěstí a ruky
S650 Poranění loketní – ulnární – tepny v úrovni zápěstí a ruky
S651 Poranění vřetenní – radiální – tepny v úrovni zápěstí a ruky
S652 Poranění povrchového dlaňového tepenného oblouku
S653 Poranění hlubokého dlaňového tepenného oblouku
S654 Poranění krevní(-ch) cév(y) palce ruky
S655 Poranění krevní(-ch) cév(-y) jiného prstu ruky
S657 Poranění mnohočetných krevních cév v úrovni zápěstí a ruky
S658 Poranění jiných krevních cév v úrovni zápěstí a ruky
S659 Poranění neurčených krevních cév v úrovni zápěstí a ruky
S66 Poranění svalu a šlachy v úrovni zápěstí a ruky
S660 Poranění svalu a šlachy dlouhého flexoru palce v úrovni zápěstí a ruky
S661 Poranění svalu a šlachy flexoru jiného prstu v úrovni zápěstí a ruky
S662 Poranění svalu a šlachy extenzoru palce v úrovni zápěstí a ruky
S663 Poranění svalu a šlachy extenzoru jiného prstu v úrovni zápěstí a ruky
S664 Poranění vnitřního svalu a šlachy palce v úrovni zápěstí a ruky
S665 Poranění vnitřního svalu a šlachy jiného prstu v úrovni zápěstí a ruky
S666 Poranění svalů a šlach mnohočetných flexorů v úrovni zápěstí a ruky
S667 Poranění svalů a šlach mnohočetných extenzorů v úrovni zápěstí a ruky
S668 Poranění jiných svalů a šlach v úrovni zápěstí a ruky
S669 Poranění neurčeného svalu a šlachy v úrovni zápěstí a ruky
S67 Drtivé poranění (rozdrcení) zápěstí a ruky
S670 Drtivé poranění (rozdrcení) palce a jiného(-ých) prstu(-ů) ruky
S678 Drtivé poranění (rozdrcení) jiných a neurčených částí zápěstí a ruky
S68 Traumatická amputace v úrovni zápěstí a ruky
S680 Traumatická amputace palce ruky (úplná) (částečná)
S681 Traumatická amputace jiného jednotlivého prstu (úplná) (částečná)
S682 Traumatická amputace dvou nebo více samotných prstů ruky (úplná) (částečná)
S683 Kombinovaná traumatická amputace (části) prstu(-ů) s jinými částmi zápěstí a ruky
S684 Traumatická amputace ruky v úrovni zápěstí
S688 Traumatická amputace jiných částí zápěstí a ruky
S689 Traumatická amputace zápěstí a ruky, úroveň neurčena
S69 Jiná a neurčená poranění zápěstí a ruky
S697 Mnohočetná poranění zápěstí a ruky
S698 Jiná určená poranění zápěstí a ruky
S699 Neurčené poranění zápěstí a ruky
S70 Povrchní poranění kyčle a stehna
S700 Zhmoždění – kontuze kyčle
S701 Zhmoždění stehna
S707 Mnohočetná povrchní poranění kyčle a stehna
S708 Jiná povrchní poranění kyčle a stehna
S709 Povrchní poranění kyčle a stehna, NS
S71 Otevřená rána kyčle a stehna
S710 Otevřená rána kyčle
S711 Otevřená rána stehna
S717 Mnohočetné otevřené rány kyčle a stehna
S718 Otevřená rána jiných a neurčených částí pánevního pletence
S72 Zlomenina kosti stehenní – fractura femoris
S720 Zlomenina krčku kosti stehenní – fractura colli femoris
S721 Pertrochanterická zlomenina
S722 Subtrochanterická zlomenina
S723 Zlomenina diafýzy kosti stehenní
S724 Zlomenina dolního konce kosti stehenní
S727 Mnohočetné zlomeniny kosti stehenní
S728 Zlomenina jiných částí kosti stehenní
S729 Zlomenina kosti stehenní, část NS
S73 Vymknutí, podvrtnutí a natažení kloubu a vazů kyčle
S730 Vymknutí kyčle
S731 Podvrtnutí a natažení kyčle
S74 Poranění nervů v úrovni kyčle a stehna
S740 Poranění sedacího – ischiadického – nervu v úrovni kyčle a stehna
S741 Poranění stehenního – femorálního – nervu v úrovni kyčle a stehna
S742 Poranění kožního cítivého nervu v úrovni kyčle a stehna
S747 Poranění mnohočetných nervů v úrovni kyčle a stehna
S748 Poranění jiných nervů v úrovni kyčle a stehna
S749 Poranění neurčeného nervu v úrovni kyčle a stehna
S75 Poranění krevních cév v úrovni kyčle a stehna
S750 Poranění stehenní – femorální – tepny
S751 Poranění stehenní – femorální – žíly v úrovni kyčle a stehna
S752 Poranění velké podkožní žíly v úrovni kyčle a stehna
S757 Poranění mnohočetných krevních cév v úrovni kyčle a stehna
S758 Poranění jiných krevních cév v úrovni kyčle a stehna
S759 Poranění neurčené krevní cévy v úrovni kyčle a stehna
S76 Poranění svalu a šlachy v úrovni kyčle a stehna
S760 Poranění svalu a šlachy kyčle
S761 Poranění svalu a šlachy čtyřhlavého svalu
S762 Poranění svalu a šlachy adduktoru stehna
S763 Poranění svalu a šlachy zadní svalové skupiny v úrovni stehna
S764 Poranění jiných a neurčených svalů a šlach v úrovni stehna
S767 Poranění mnohočetných svalů a šlach v úrovni kyčle a stehna
S77 Drtivé poranění (rozdrcení) kyčle a stehna
S770 Drtivé poranění (rozdrcení) kyčle
S771 Drtivé poranění (rozdrcení) stehna
S772 Drtivé poranění (rozdrcení) kyčle se stehnem
S78 Traumatická amputace kyčle a stehna
S780 Traumatická amputace v kyčelním kloubu
S781 Traumatická amputace mezi kyčlí a kolenem
S789 Traumatická amputace kyčle a stehna, úroveň NS
S79 Jiná a neurčená poranění kyčle a stehna
S797 Mnohočetná poranění kyčle a stehna
S798 Jiná určená poranění kyčle a stehna
S799 Neurčené poranění kyčle a stehna
S80 Povrchní poranění bérce
S800 Zhmoždění – kontuze – kolena
S801 Zhmoždění – kontuze – jiných a neurčených částí bérce
S807 Mnohočetná povrchní poranění bérce
S808 Jiná povrchní poranění bérce
S809 Povrchní poranění bérce, NS
S81 Otevřená rána bérce
S810 Otevřená rána kolena
S817 Mnohočetné otevřené rány bérce
S818 Otevřená rána jiných částí bérce
S819 Otevřená rána bérce, část NS
S82 Zlomenina bérce, včetně kotníku
S820 Zlomenina čéšky – fractura patellae
S821 Zlomenina horní části holenní kosti – tibiae
S822 Zlomenina diafýzy holenní kosti
S823 Zlomenina dolního konce holenní kosti
S824 Zlomenina samotné kosti lýtkové – fractura fibulae
S825 Zlomenina vnitřního kotníku – fractura malleoli medialis
S826 Zlomenina vnějšího kotníku – fractura malleoli lateralis
S827 Mnohočetné zlomeniny bérce
S828 Zlomeniny jiných částí bérce
S829 Zlomenina bérce, část NS
S83 Vymknutí, podvrtnutí a natažení kloubů a vazů kolena
S830 Vymknutí čéšky
S831 Vymknutí kolena
S832 Přetržení (odtržení, natržení) menisku, čerstvé
S833 Čerstvé přetržení kloubní chrupavky kolena
S834 Podvrtnutí a natažení postihující (fibulární) (tibiální) kolaterální vaz kolena
S835 Podvrtnutí a natažení (předního) (zadního) zkříženého vazu kolena
S836 Podvrtnutí a natažení jiných a neurčených částí kolena
S837 Poranění mnohočetných struktur kolena
S84 Poranění nervů v úrovni bérce
S840 Poranění nervu holenního – tibiálního – v úrovni bérce
S841 Poranění nervu lýtkového – peroneálního – v úrovni bérce
S842 Poranění kožního cítivého nervu v úrovni bérce
S847 Poranění mnohočetných nervů v úrovni bérce
S848 Poranění jiných nervů v úrovni bérce
S849 Poranění neurčeného nervu v úrovni bérce
S85 Poranění krevních cév v úrovni bérce
S850 Poranění tepny podkolenní – popliteální
S851 Poranění (přední) (zadní) holenní – tibiální – tepny
S852 Poranění tepny lýtkové – peroneální
S853 Poranění velké podkožní žíly v úrovni bérce
S854 Poranění malé podkožní žíly v úrovni bérce
S855 Poranění podkolenní – popliteální – žíly
S857 Poranění mnohočetných krevních cév v úrovni bérce
S858 Poranění jiných krevních cév v úrovni bérce
S859 Poranění neurčené krevní cévy v úrovni bérce
S86 Poranění svalu a šlachy v úrovni bérce
S860 Poranění Achillovy šlachy
S861 Poranění jiných(-ého) svalů(-u) a šlach(-y) zadní svalové skupiny v úrovni bérce
S862 Poranění svalů(-u) a šlach(-y) přední svalové skupiny v úrovni bérce
S863 Poranění svalů(-u) a šlach(-y) skupiny lýtkových svalů v úrovni bérce
S867 Poranění mnohočetných svalů a šlach v úrovni bérce
S868 Poranění jiných svalů a šlach v úrovni bérce
S869 Poranění neurčeného svalu a šlachy v úrovni bérce
S87 Drtivé poranění (rozdrcení) bérce
S870 Drtivé poranění (rozdrcení) kolena
S878 Drtivé poranění (rozdrcení) jiných a neurčených částí bérce
S88 Traumatická amputace bérce
S880 Traumatická amputace v úrovni kolena
S881 Traumatická amputace mezi kolenem a kotníkem
S889 Traumatická amputace bérce, úroveň NS
S89 Jiná a neurčená poranění bérce
S897 Mnohočetná poranění bérce
S898 Jiná určená poranění bérce
S899 Neurčená poranění bérce
S90 Povrchní poranění kotníku a nohy pod ním
S900 Zhmoždění kotníku
S901 Zhmoždění prstu(-ů) nohy bez poškození nehtu
S902 Zhmoždění prstu(-ů) nohy s poškozením nehtu
S903 Zhmoždění jiných a neurčených částí nohy pod kotníkem
S907 Mnohočetná povrchní poranění kotníku a nohy pod ním
S908 Jiná povrchní poranění kotníku a nohy pod ním
S909 Povrchní poranění kotníku a nohy pod ním, NS
S91 Otevřená rána kotníku a nohy pod ním
S910 Otevřená rána kotníku
S911 Otevřená rána prstu(-ů) nohy bez poškození nehtu
S912 Otevřená rána prstu(-ů) nohy s poškozením nehtu
S913 Otevřená rána jiných části nohy pod kotníkem
S917 Mnohočetné otevřené rány kotníku a nohy pod ním
S92 Zlomenina – fraktura – nohy pod kotníkem (kromě kotníku)
S920 Zlomenina patní kosti – fractura ossis calcanei
S921 Zlomenina kosti hlezenní – fractura tali
S922 Zlomenina jiných nártních – tarzálních – kostí
S923 Zlomenina zanártní – metatarzální – kosti
S924 Zlomenina palce nohy
S925 Zlomenina jiného prstu nohy
S927 Mnohočetné zlomeniny nohy pod kotníkem
S929 Zlomenina nohy pod kotníkem, NS
S93 Vymknutí, podvrtnutí a natažení kloubů a vazů v úrovni kotníku a nohy pod ním
S930 Vymknutí kotníku
S931 Vymknutí prstu(-ů) nohy
S932 Ruptura vazů v úrovni kotníku a nohy pod ním
S933 Vymknutí jiných a neurčených částí nohy pod kotníkem
S934 Podvrtnutí a natažení kotníku
S935 Podvrtnutí a natažení prstu(-ů) nohy
S936 Podvrtnutí a natažení jiných a neurčených částí nohy pod kotníkem
S94 Poranění nervů v úrovni kotníku a nohy pod ním
S940 Poranění zevního plantárního nervu
S941 Poranění vnitřního plantárního nervu
S942 Poranění hlubokého lýtkového – peroneálního – nervu v úrovni kotníku a nohy pod ním
S943 Poranění kožního cítivého nervu v úrovni kotníku a nohy pod ním
S947 Mnohočetná poranění nervů v úrovni kotníku a nohy pod ním
S948 Poranění jiných nervů v úrovni kotníku a nohy pod ním
S949 Poranění neurčeného nervu v úrovni kotníku a nohy pod ním
S95 Poranění krevních cév v úrovni kotníku a nohy pod ním
S950 Poranění hřbetní – dorsální – tepny nohy pod kotníkem
S951 Poranění chodidlové – plantární – tepny nohy pod kotníkem
S952 Poranění hřbetních – dorsálních – žil nohy pod kotníkem
S957 Mnohočetná poranění krevních cév v úrovni kotníku a nohy pod ním
S958 Poranění jiných krevních cév v úrovni kotníku a nohy pod ním
S959 Poranění neurčené krevní cévy v úrovni kotníku a nohy pod ním
S96 Poranění svalu a šlachy v úrovni kotníku a nohy pod ním
S960 Poranění svalu a šlachy dlouhého flexoru prstu v úrovni kotníku a nohy pod ním
S961 Poranění svalu a šlachy dlouhého extenzoru prstu v úrovni kotníku a nohy pod ním
S962 Poranění vnitřního svalu a šlachy v úrovni kotníku a nohy pod ním
S967 Poranění mnohočetných svalů a šlach v úrovni kotníku a nohy pod ním
S968 Poranění jiných svalů a šlach v úrovni kotníku a nohy pod ním
S969 Poranění neurčeného svalu a šlachy kotníku a nohy pod ním
S97 Drtivé poranění (rozdrcení) kotníku a nohy pod ním
S970 Drtivé poranění (rozdrcení) kotníku
S971 Drtivé poranění (rozdrcení) prstu(-ů) nohy
S978 Drtivé poranění (rozdrcení) jiných částí kotníku a nohy pod ním
S98 Traumatická amputace kotníku a nohy pod ním
S980 Traumatická amputace nohy v úrovni kotníku
S981 Traumatická amputace jednoho prstu nohy
S982 Traumatická amputace dvou nebo více prstů nohy
S983 Traumatická amputace jiných částí nohy pod kotníkem
S984 Traumatická amputace nohy pod kotníkem, úroveň NS
S99 Jiná a neurčená poranění kotníku a nohy pod ním
S997 Mnohočetná poranění kotníku a nohy pod ním
S998 Jiná určená poranění kotníku a nohy pod ním
S999 Neurčené poranění kotníku a nohy pod ním
T00 Povrchní poranění postihující více částí těla
T000 Povrchní poranění postihující hlavu s krkem
T001 Povrchní poranění postihující hrudník s břichem, dolní části zad a pánve
T002 Povrchní poranění postihující více částí horní(-ch) končetin(-y)
T003 Povrchní poranění postihující více částí dolní(-ch) končetin(-y)
T006 Povrchní poranění postih.více částí horní(-ch) končetin(-y) s dolní(-mi) končetinou(-ami)
T008 Povrchní poranění postihující jinak kombinované části těla
T009 Mnohočetná povrchní poranění, NS
T01 Otevřené rány postihující více částí těla
T010 Otevřené rány postihující hlavu s krkem
T011 Otevřené rány postihující hrudník s břichem, dolní části zad a pánve
T012 Otevřené rány postihující více částí horní(-ch) končetin(-y)
T013 Otevřené rány postihující více částí dolní(-ch) končetin(-y)
T016 Otevřené rány postihující více částí horní(-ch) končetin(-y) s dolní(-mi) končetinou(-ami)
T018 Otevřené rány postihující jinak kombinované části těla
T019 Mnohočetné otevřené rány, NS
T02 Zlomeniny postihující více částí těla
T020 Zlomeniny postihující hlavu s krkem
T021 Zlomeniny postihující hrudník s dolní částí zad a pánve
T022 Zlomeniny postihující více částí jedné horní končetiny
T023 Zlomeniny postihující více částí jedné dolní končetiny
T024 Zlomeniny postihující více částí obou horních končetin
T025 Zlomeniny postihující více částí obou dolních končetin
T026 Zlomeniny postihující více částí horní(-ch) končetin(-y) s dolní(-mi) končetinou(-ami)
T027 Zlomeniny postihující hrudník s dolní částí zad a pánve s končetinou(-ami)
T028 Zlomeniny postihující jinak kombinované části těla
T029 Mnohočetné zlomeniny, NS
T03 Vymknutí, podvrtnutí a natažení postihující více částí těla
T030 Vymknutí, podvrtnutí a natažení postihující hlavu s krkem
T031 Vymknutí, podvrtnutí a natažení postihující hrudník s dolní částí zad a pánve
T032 Vymknutí, podvrtnutí a natažení postihující více částí horní(-ch) končetin(-y)
T033 Vymknutí, podvrtnutí a natažení postihující více částí dolní(-ch) končetin(-y)
T034 Vymknutí, podvrtn.,natažení postihující více částí hor.končetin(-y) s dol.končetinou(-ami)
T038 Vymknutí, podvrtnutí a natažení postihující jinak kombinované části těla
T039 Mnohočetná vymknutí, podvrtnutí a natažení, NS
T04 Drtivá poranění (rozdrcení) postihující více částí těla
T040 Drtivá poranění (rozdrcení) postihující hlavu s krkem
T041 Drtivá poranění (rozdrcení) postihující hrudník s břichem, dolní části zad a pánve
T042 Drtivá poranění (rozdrcení) postihující více částí horní(-ch) končetin(-y)
T043 Drtivá poranění (rozdrcení) postihující více částí dolní(-ch) končetin(-y)
T044 Drtivá poranění (rozdrcení) postihující více částí hor.končetin(-y) s dol.končetinou(-ami)
T047 Drtivá poranění (rozdrcení) hrudníku s břichem, dolní části zad a pánve s končetinou(-ami)
T048 Drtivá poranění (rozdrcení) postihující jinak kombinované části těla
T049 Mnohočetná drtivá poranění (rozdrcení), NS
T05 Traumatické amputace postihující více částí těla
T050 Traumatické amputace obou rukou
T051 Traumatické amputace jedné ruky a druhé paže (kterákoliv úroveň, kromě ruky)
T052 Traumatické amputace obou paží (kterákoliv úroveň)
T053 Traumatické amputace obou nohou pod kotníkem
T054 Traum.amputace jedné nohy pod kotníkem a druhé nohy(kterák.úroveň,kromě nohy pod kotníkem)
T055 Traumatické amputace obou nohou (kterákoliv úroveň)
T056 Traumatické amputace horních a dolních končetin, kterákoliv kombinace (kterákoliv úroveň)
T058 Traumatické amputace postihující jinak kombinované části těla
T059 Mnohočetné traumatické amputace, NS
T06 Jiná poranění postihující více částí těla, nezařaditelná jinam
T060 Poranění mozku a mozkových nervů s poraněními nervů a míchy v úrovni krku
T061 Poranění nervů a míchy postihující jiné mnohočetné části těla
T062 Poranění nervů postihující více částí těla
T063 Poranění cév postihující více částí těla
T064 Poranění svalů a šlach postihující více částí těla
T065 Poranění nitrohrudních orgánů s orgány nitrobřišními a pánevními
T068 Jiná určená poranění postihující více částí těla
T07 Neurčená mnohočetná poranění
T08 Zlomenina páteře, úroveň neurčena
T09 Jiná poranění páteře a trupu, úroveň neurčena
T090 Povrchní poranění trupu, úroveň neurčena
T091 Otevřená rána trupu, úroveň neurčena
T092 Vymknutí, podvrtnutí a natažení neurčeného kloubu a vazu trupu
T093 Poranění míchy, úroveň neurčena
T094 Poranění neurčeného nervu, páteřního nervového kořene a pleteně trupu
T095 Poranění neurčeného svalu a šlachy trupu
T096 Traumatická amputace trupu, úroveň neurčena
T098 Jiná určená poranění trupu, úroveň neurčena
T099 Neurčené poranění trupu, úroveň neurčena
T10 Zlomenina horní končetiny, úroveň neurčena
T11 Jiná poranění horní končetiny, úroveň neurčena
T110 Povrchní poranění horní končetiny, úroveň neurčena
T111 Otevřená rána horní končetiny, úroveň neurčena
T112 Vymknutí, podvrtnutí a natažení neurčeného kloubu a vazu horní končetiny, úroveň neurčena
T113 Poranění neurčeného nervu horní končetiny, úroveň neurčena
T114 Poranění neurčené cévy horní končetiny, úroveň neurčena
T115 Poranění neurčeného svalu a šlachy horní končetiny, úroveň neurčena
T116 Traumatická amputace horní končetiny, úroveň neurčena
T118 Jiná určená poranění horní končetiny, úroveň neurčena
T119 Neurčené poranění horní končetiny, úroveň neurčena
T12 Zlomenina dolní končetiny, úroveň neurčena
T13 Jiná poranění dolní končetiny, úroveň neurčena
T130 Povrchní poranění dolní končetiny, úroveň neurčena
T131 Otevřená rána dolní končetiny, úroveň neurčena
T132 Vymknutí, podvrtnutí a natažení neurčeného kloubu a vazu dolní končetiny, úroveň neurčena
T133 Poranění neurčeného nervu dolní končetiny, úroveň neurčena
T134 Poranění neurčené cévy dolní končetiny, úroveň neurčena
T135 Poranění neurčeného svalu a šlachy dolní končetiny, úroveň neurčena
T136 Traumatická amputace dolní končetiny, úroveň neurčena
T138 Jiná určená poranění dolní končetiny, úroveň neurčena
T139 Neurčené poranění dolní končetiny, úroveň neurčena
T14 Poranění neurčené části těla
T140 Povrchní poranění neurčené části těla
T141 Otevřená rána neurčené části těla
T142 Zlomenina neurčené části těla
T143 Vymknutí, podvrtnutí a natažení neurčené části těla
T144 Poranění nervu(-ů) neurčené části těla
T145 Poranění cév(-y) neurčené části těla
T146 Poranění svalů a šlach neurčené části těla
T147 Drtivé poranění (rozdrcení) a traumatická amputace neurčené části těla
T148 Jiná poranění neurčených částí těla
T149 Poranění, NS
T15 Cizí těleso v zevním oku
T150 Cizí těleso v rohovce
T151 Cizí těleso ve spojivkovém vaku
T158 Cizí těleso v jiných a více částech zevního oka
T159 Cizí těleso v zevním oku, lokalizace NS
T16 Cizí těleso v uchu
T17 Cizí těleso v dýchacím ústrojí
T170 Cizí těleso v nosní dutině
T171 Cizí těleso v nozdře (nosní dírce)
T172 Cizí těleso v hltanu
T173 Cizí těleso v hrtanu
T174 Cizí těleso v průdušnici
T175 Cizí těleso v průdušce
T178 Cizí těleso v jiných a více částech dýchacího ústrojí
T179 Cizí těleso v dýchacím ústrojí, lokalizace NS
T18 Cizí těleso v trávicím ústrojí
T180 Cizí těleso v ústech
T181 Cizí těleso v jícnu
T182 Cizí těleso v žaludku
T183 Cizí těleso v tenkém střevě
T184 Cizí těleso v tračníku
T185 Cizí těleso v řiti a konečníku
T188 Cizí těleso v jiných a více částech trávicího ústrojí
T189 Cizí těleso trávicího ústrojí, lokalizace NS
T19 Cizí těleso v močovém a pohlavním ústrojí
T190 Cizí těleso v močové trubici
T191 Cizí těleso v močovém měchýři
T192 Cizí těleso ve vulvě a pochvě
T193 Cizí těleso v děloze (kterákoliv část)
T198 Cizí těleso v jiných a více částech močového a pohlavního ústrojí
T199 Cizí těleso v močovém a pohlavním ústrojí, lokalizace NS
T20 Popálenina a poleptání hlavy a krku
T200 Popálenina neurčeného stupně hlavy a krku
T201 Popálenina prvního stupně hlavy a krku
T202 Popálenina druhého stupně hlavy a krku
T203 Popálenina třetího stupně hlavy a krku
T204 Poleptání neurčeného stupně hlavy a krku
T205 Poleptání prvního stupně hlavy a krku
T206 Poleptání druhého stupně hlavy a krku
T207 Poleptání třetího stupně hlavy a krku
T21 Popálenina a poleptání trupu
T210 Popálenina neurčeného stupně trupu
T211 Popálenina prvního stupně trupu
T212 Popálenina druhého stupně trupu
T213 Popálenina třetího stupně trupu
T214 Poleptání neurčeného stupně trupu
T215 Poleptání prvního stupně trupu
T216 Poleptání druhého stupně trupu
T217 Poleptání třetího stupně trupu
T22 Popálenina a poleptání ramene a horní končetiny, kromě zápěstí a ruky
T220 Popálenina neurčeného stupně ramene a horní končetiny, kromě zápěstí a ruky
T221 Popálenina prvního stupně ramene a horní končetiny, kromě zápěstí a ruky
T222 Popálenina druhého stupně ramene a horní končetiny, kromě zápěstí a ruky
T223 Popálenina třetího stupně ramene a horní končetiny, kromě zápěstí a ruky
T224 Poleptání neurčeného stupně ramene a horní končetiny, kromě zápěstí a ruky
T225 Poleptání prvního stupně ramene a horní končetiny, kromě zápěstí a ruky
T226 Poleptání druhého stupně ramene a horní končetiny, kromě zápěstí a ruky
T227 Poleptání třetího stupně ramene a horní končetiny, kromě zápěstí a ruky
T23 Popálenina a poleptání zápěstí a ruky
T230 Popálenina neurčeného stupně zápěstí a ruky
T231 Popálenina prvního stupně zápěstí a ruky
T232 Popálenina druhého stupně zápěstí a ruky
T233 Popálenina třetího stupně zápěstí a ruky
T234 Poleptání neurčeného stupně zápěstí a ruky
T235 Poleptání prvního stupně zápěstí a ruky
T236 Poleptání druhého stupně zápěstí a ruky
T237 Poleptání třetího stupně zápěstí a ruky
T24 Popálenina a poleptání kyčelní krajiny a dolní končetiny, krom kotníku a nohy pod ním
T240 Popálenina neurčeného stupně kyčelní krajiny a dolní končetiny kotníku a nohy pod ním
T241 Popálenina prvního stupně kyčelní krajiny a dolní končetiny, kromě kotníku a nohy pod ním
T242 Popálenina druhého stupně kyčelní krajiny a dolní končetiny, kromě kotníku a nohy pod ním
T243 Popáleniny třetího stupně kyčelní krajiny a dolní končetiny, kromě kotníku a nohy pod ním
T244 Poleptání neurčeného stupně kyčelní krajiny a dolní končetiny,kromě kotníku a nohy pod ním
T245 Poleptání prvního stupně kyčelní krajiny a dolní končetiny, kromě kotníku a nohy pod ním
T246 Poleptání druhého stupně kyčelní krajiny a dolní končetiny, kromě kotníku a nohy pod ním
T247 Poleptání třetího stupně kyčelní krajiny a dolní končetiny, kromě kotníku a nohy pod ním
T25 Popálenina a poleptání kotníku a nohy pod ním
T250 Popálenina neurčeného stupně kotníku a nohy pod ním
T251 Popálenina prvního stupně kotníku a nohy pod ním
T252 Popálenina druhého stupně kotníku a nohy pod ním
T253 Popálenina třetího stupně kotníku a nohy pod ním
T254 Poleptání neurčeného stupně kotníku a nohy pod ním
T255 Poleptání prvního stupně kotníku a nohy pod ním
T256 Poleptání druhého stupně kotníku a nohy pod ním
T257 Poleptání třetího stupně kotníku a nohy pod ním
T26 Popálenina a poleptání omezené na oko a oční adnexa
T260 Popálenina očního víčka a periokulárního okrsku
T261 Popálenina rohovky a spojivkového vaku
T262 Popálenina s následnou rupturou a destrukcí očního bulbu
T263 Popálenina jiných částí oka a očních adnex
T264 Popálenina oka a očních adnex, část NS
T265 Poleptání očního víčka a periokulárního okrsku
T266 Poleptání rohovky a spojivkového vaku
T267 Poleptání s následnou rupturou a destrukcí očního bulbu
T268 Poleptání jiných částí oka a očních adnex
T269 Poleptání oka a očních adnex, část NS
T27 Popálenina a poleptání dýchacího ústrojí
T270 Popálenina hrtanu a průdušnice
T271 Popálenina postihující hrtan a průdušnici s plícemi
T272 Popálenina jiných částí dýchacího ústrojí
T273 Popálenina dýchacího ústrojí, část NS
T274 Poleptání hrtanu a průdušnice
T275 Poleptání postihující hrtan a průdušnici s plícemi
T276 Poleptání jiných částí dýchacího ústrojí
T277 Poleptání dýchacího ústrojí, část NS
T28 Popálenina a poleptání jiných vnitřních orgánů
T280 Popálenina úst a hltanu
T281 Popálenina jícnu
T282 Popálenina jiných částí trávicího ústrojí
T283 Popálenina vnitřních močových a pohlavních orgánů
T284 Popálenina jiných a neurčených vnitřních orgánů
T285 Poleptání úst a hltanu
T286 Poleptání jícnu
T287 Poleptání jiných částí trávicího ústrojí
T288 Poleptání vnitřních močových a pohlavních orgánů
T289 Poleptání jiných a neurčených vnitřních orgánů
T29 Popáleniny a poleptání více částí těla
T290 Popáleniny více částí těla, neurčeného stupně
T291 Popáleniny více částí těla, u popálenin neuveden vyšší než první stupeň
T292 Popáleniny více částí těla, u popálenin neuveden vyšší než druhý stupeň
T293 Popáleniny více částí těla, alespoň u jedné popáleniny uveden třetí stupeň
T294 Poleptání více částí těla, neurčeného stupně
T295 Poleptání více částí těla, u poleptání neuveden vyšší než první stupeň
T296 Poleptání více částí těla, u poleptání neuveden vyšší než druhý stupeň
T297 Poleptání více částí těla, alespoň u jednoho poleptání uveden třetí stupeň
T30 Popálenina a poleptání, část těla neurčena
T300 Popálenina neurčené části těla, neurčeného stupně
T301 Popálenina prvního stupně, část těla NS
T302 Popálenina druhého stupně, část těla NS
T303 Popálenina třetího stupně, část těla NS
T304 Poleptání neurčené části těla, neurčeného stupně
T305 Poleptání prvního stupně, část těla NS
T306 Poleptání druhého stupně, část těla NS
T307 Poleptání třetího stupně, část těla NS
T31 Popáleniny tříděné podle rozsahu postiženého povrchu těla
T310 Popáleniny postihující méně než 10 % povrchu těla
T311 Popáleniny postihující 10-19 % povrchu těla
T312 Popáleniny postihující 20-29 % povrchu těla
T313 Popáleniny postihující 30-39 % povrchu těla
T314 Popáleniny postihující 40-49 % povrchu těla
T315 Popáleniny postihující 50-59 % povrchu těla
T316 Popáleniny postihující 60-69 % povrchu těla
T317 Popáleniny postihující 70-79 % povrchu těla
T318 Popáleniny postihující 80-89 % povrchu těla
T319 Popáleniny postihující 90 % nebo více % povrchu těla
T32 Poleptání tříděné podle rozsahu postiženého povrchu těla
T320 Poleptání postihující méně než 10 % povrchu těla
T321 Poleptání postihující 10-19 % povrchu těla
T322 Poleptání postihující 20-29 % povrchu těla
T323 Poleptání postihující 30-39 % povrchu těla
T324 Poleptání postihující 40-49 % povrchu těla
T325 Poleptání postihující 50-59 % povrchu těla
T326 Poleptání postihující 60-69 % povrchu těla
T327 Poleptání postihující 70-79 % povrchu těla
T328 Poleptání postihující 80-89 % povrchu těla
T329 Poleptání postihující 90 % nebo více % povrchu těla
T33 Povrchní omrzlina
T330 Povrchní omrzlina hlavy
T331 Povrchní omrzlina krku
T332 Povrchní omrzlina hrudníku
T333 Povrchní omrzlina břišní stěny, dolní části zad a pánve
T334 Povrchní omrzlina paže
T335 Povrchní omrzlina zápěstí a ruky
T336 Povrchní omrzlina kyčelní krajiny a stehna
T337 Povrchní omrzlina kolena a bérce
T338 Povrchní omrzlina kotníku a nohy pod ním
T339 Povrchní omrzlina jiných a neurčených lokalizací
T34 Omrzlina s nekrózou tkáně
T340 Omrzlina s nekrózou tkáně hlavy
T341 Omrzlina s nekrózou tkáně krku
T342 Omrzlina s nekrózou tkáně hrudníku
T343 Omrzlina s nekrózou tkáně břišní stěny, dolní části zad a pánve
T344 Omrzlina s nekrózou tkáně paže
T345 Omrzlina s nekrózou tkáně zápěstí a ruky
T346 Omrzlina s nekrózou tkáně kyčelní krajiny a stehna
T347 Omrzlina s nekrózou tkáně kolena a bérce
T348 Omrzlina s nekrózou tkáně kotníku a nohy pod ním
T349 Omrzlina s nekrózou tkáně jiných a neurčených lokalizací
T35 Omrzlina postihující více částí těla a neurčená omrzlina
T350 Povrchní omrzlina postihující více částí těla
T351 Omrzlina s nekrózou tkáně postihující více částí těla
T352 Neurčená omrzlina hlavy a krku
T353 Neurčená omrzlina hrudníku, břicha, dolní části zad a pánve
T354 Neurčená omrzlina horní končetiny
T355 Neurčená omrzlina dolní končetiny
T356 Neurčená omrzlina postihující více částí těla
T357 Neurčená omrzlina neurčené lokalizace
T36 Otrava systémovými antibiotiky (působícími na celý organismus)
T360 Peniciliny
T361 Cefalosporiny a jiná beta-laktamová antibiotika
T362 Chloramfenikolová skupina
T363 Makrolidová antibiotika
T364 Tetracykliny
T365 Aminoglykosidy
T366 Rifamyciny – Rifampicin a příbuzná antibiotika
T367 Antifungální antibiotika používaná systémově
T368 Jiná systémová antibiotika
T369 Systémové antibiotikum, NS
T37 Otrava jinými systémovými protiinfekč.a protiparazit.prostředky(půs.na celý organismus)
T370 Sulfonamidy
T371 Antimykobakteriální léčiva
T372 Antimalarika a léčiva působící na jiná krevní protozoa
T373 Jiná antiprotozoární léčiva
T374 Antihelmintika
T375 Protivirová léčiva
T378 Jiné určené systémové protiinfekční a protiparazitární prostředky
T379 Systémový protiinfekční a protiparazitární prostředek, NS
T38 Otrava hormony a jejich syntetickými náhradami a antagonisty, nezařazenými jinde
T380 Glukokortikoidy a syntetické analogy
T381 Thyreoidní hormony a náhrady
T382 Antithyreoidní léčiva
T383 Insulin a perorální (hypoglykemizující) antidiabetická léčiva
T384 Orální antikoncepční prostředky
T385 Jiné estrogeny a gestageny
T386 Antigonadotropiny, antiestrogeny, antiandrogeny, nezařazené jinde
T387 Androgeny a anabolika
T388 Jiné a neurčené hormony a syntetické náhrady
T389 Jiní a neurčení antagonisté hormonů
T39 Otrava neopiátovými analgetiky, antipyretiky a antirevmatiky
T390 Salicyláty
T391 Deriváty 4-aminofenolu
T392 Pyrazolonové deriváty
T393 Jiná nesteroidní protizánětlivá léčiva [NSAID]
T394 Antirevmatika, nezařazená jinde
T398 Jiná neopiátová analgetika a antipyretika, nezařazená jinde
T399 Neopiátové analgetikum, antipyretikum a antirevmatikum, NS
T40 Otrava narkotiky a psychodysleptiky [halucinogeny]
T400 Opium
T401 Heroin
T402 Jiné opioidy
T403 Methadon
T404 Jiná syntetická narkotika
T405 Kokain
T406 Jiná a neurčená narkotika
T407 Cannabis (deriváty)
T408 Lysergid [LSD]
T409 Jiná a neurčená psychodysleptika [halucinogeny]
T41 Otrava anestetiky a terapeutickými plyny
T410 Inhalační anestetika
T411 Nitrožilní anestetika
T412 Jiná a neurčená celková anestetika
T413 Lokální anestetika
T414 Anestetikum, NS
T415 Terapeutické plyny
T42 Otrava antiepileptiky, sedativy-hypnotiky a antiparkinsoniky
T420 Hydantoinové deriváty
T421 Iminostilbeny
T422 Succinimidy a oxazolidindiony
T423 Barbituráty
T424 Benzodiazepiny
T425 Smíšená antiepileptika, nezařazená jinde
T426 Jiná antiepileptická a sedativně-hypnotická léčiva
T427 Antiepileptická a sedativně-hypnotická léčiva, NS
T428 Antiparkinsonická a jiná léčiva centrálně tlumící svalový tonus
T43 Otrava psychotropními léčivy, nezařazenými jinde
T430 Tricyklická a tetracyklická antidepresiva
T431 Antidepresiva inhibitory monoaminooxydázy
T432 Jiná a neurčená antidepresiva
T433 Fenothiazinová antipsychotika a neuroleptika
T434 Butyrofenonová a thioxanthenová neuroleptika
T435 Jiná a neurčená antipsychotika a neuroleptika
T436 Psychostimulancia s možností zneužívání
T438 Jiná psychotropní léčiva, nezařazená jinde
T439 Psychotropní léčivo, NS
T44 Otrava léčivy působícími primárně na autonomní nervovou soustavu
T440 Inhibitory acetylcholinesterázy
T441 Jiná parasympatomimetika [cholinergika]
T442 Ganglioplegika, nezařazená jinde
T443 Jiná parasympatolytika (s anticholinergním a antimuskarinovým účinkem) a spasmolytika, NJ
T444 Agonisté převážně alfa-adrenoreceptorů, nezařazení jinde
T445 Agonisté převážně beta-adrenoreceptorů, nezařazení jinde
T446 Antagonisté alfa-adrenoreceptorů, nezařazení jinde
T447 Antagonisté beta-adrenoreceptorů, nezařazení jinde
T448 Prostředky účinkující centrálně a blokující adrenergní neuron, nezařazené jinde
T449 Jiná a neurčená léčiva působící primárně na autonomní nervovou soustavu
T45 Otrava prostředky působícími přímo na celý organismus a prostředky hematologickými, NJ
T450 Antialergická a antiemetická léčiva
T451 Protinádorová a imunosupressivní léčiva
T452 Vitaminy, nezařazené jinde
T453 Enzymy, nezařazené jinde
T454 Železo a jeho sloučeniny
T455 Antikoagulancia
T456 Léčiva ovlivňující fibrinolýzu
T457 Antagonisté antikoagulancií, vitamin K a jiná koagulancia
T458 Jiné prostředky působící přímo na celý organismus a hematologické prostředky
T459 Prostředek působící přímo na celý organismus a prostředek hematologický, NS
T46 Otrava prostředky působícími primárně na kardiovaskulární soustavu
T460 Kardiostimulující glykosidy a léčiva s podobným účinkem
T461 Blokátory kalciových kanálů
T462 Jiná antiarytmická léčiva, nezařazená jinde
T463 Koronární vasodilatancia, nezařazená jinde
T464 Inhibitory angiotensin konvertujícího enzymu
T465 Jiná antihypertensní léčiva, nezařazená jinde
T466 Antihyperlipidemická a antiarteriosklerotická léčiva
T467 Periferní vasodilatancia
T468 Antivarikózní léčiva, včetně sklerotizujících prostředků
T469 Jiné a neurčené prostředky působící primárně na kardiovaskulární soustavu
T47 Otrava prostředky působícími primárně na gastrointestinální soustavu
T470 Antagonisté H2 receptorů histaminu
T471 Jiná antacida a prostředky snižující žaludeční sekreci
T472 Stimulační projímadla
T473 Solná a osmotická projímadla
T474 Jiná projímadla
T475 Digestiva
T476 Protiprůjmová léčiva
T477 Emetika
T478 Jiné prostředky působící primárně na gastrointestinální soustavu
T479 Prostředek působící primárně na gastrointestinální soustavu,NS
T48 Otrava prostředky působícími primárně na hladké a kosterní svalstvo a dýchací soustavu
T480 Uterotonika, oxytociny
T481 Relaxancia kosterního svalu [prostředky blokující neuromuskulární převod]
T482 Jiné a neurčené prostředky působící primárně na svalstvo
T483 Antitussika
T484 Expektorancia
T485 Léčiva proti běžnému nachlazení
T486 Antiastmatika, nezařazená jinde
T487 Jiné a neurčené prostředky působíci primárně na dýchací soustavu
T49 Otrava lokál.prostř.působícími prim.na kůži a sliznici a léčivy oč.,uš.,nos.,krč.a zubními
T490 Místní – lokální – protiplísňová, protiinfekční a protizánětlivá léčiva, nezařazená jinde
T491 Antipruriginóza
T492 Lokální adstringencia a lokální detergencia
T493 Emoliencia, demulgencia a ochranné látky
T494 Keratolytika, keratoplastika a jiná léčiva a přípravky k léčbě vlasů
T495 Oční léčiva a přípravky
T496 Ušní, nosní a krční léčiva a přípravky
T497 Zubní léčiva, k místní aplikaci
T498 Jiné lokální prostředky
T499 Lokální prostředek, NS
T50 Otrava diuretiky a jinými a neurčenými léky, léčivy, návykovými a biologickými látkami
T500 Mineralokortikoidy a jejich antagonisté
T501 Diuretika působící v oblasti Henleovy kličky
T502 Inhibitory karboanhydrázy, thiazidová a jiná diuretika
T503 Prostředky udržující elektrolytovou, kalorickou a vodní rovnováhu
T504 Léčiva ovlivňující metabolismus kyseliny močové
T505 Léčiva snižující chuť k jídlu
T506 Antidota a chelátotvorné prostředky, nezařazené jinde
T507 Analeptika a antagonisté morfinu
T508 Diagnostické prostředky
T509 Jiné a neurčené léky, léčiva, návykové a biologické látky
T51 Toxický účinek alkoholu
T510 Etanol
T511 Metanol
T512 2-propanol
T513 Přiboudlina
T518 Jiné alkoholy
T519 Alkohol, NS
T52 Toxický účinek organických rozpustidel
T520 Ropné produkty
T521 Benzen
T522 Homology benzenu
T523 Glykoly
T524 Ketony
T528 Jiná organická rozpustidla
T529 Organické rozpustidlo, NS
T53 Toxický účinek halogenovaných alifatických a aromatických uhlovodíků
T530 Tetrachlormetan
T531 Chloroform
T532 Trichloretylen
T533 Tetrachloretylen
T534 Dichlormetan
T535 Chlorofluorouhlovodíky
T536 Jiné halogenované deriváty alifatických uhlovodíků
T537 Jiné halogenované deriváty aromatických uhlovodíků
T539 Halogenované deriváty alifatických a aromatických uhlovodíků, NS
T54 Toxický účinek leptavých (žíravých) látek
T540 Fenol a jeho homology
T541 Jiné leptavé (žíravé) organické sloučeniny
T542 Žíravé (leptavé) kyseliny a látky podobné kyselinám
T543 Žíravé (leptavé) alkálie a látky podobné alkaliím
T549 Žíravá (leptavá) látka, NS
T55 Toxický účinek mýdel a – čisticích prostředků – detergencií
T56 Toxický účinek kovů
T560 Olovo a jeho sloučeniny
T561 Rtuť a její sloučeniny
T562 Chrom a jeho sloučeniny
T563 Kadmium a jeho sloučeniny
T564 Měď a její sloučeniny
T565 Zinek a jeho sloučeniny
T566 Cín a jeho sloučeniny
T567 Beryllium a jeho sloučeniny
T568 Jiné kovy
T569 Kov, NS
T57 Toxické účinky jiných anorganických látek
T570 Arsen a jeho sloučeniny
T571 Fosfor a jeho sloučeniny
T572 Mangan a jeho sloučeniny
T573 Kyanovodík
T578 Jiné určené anorganické látky
T579 Anorganická látka, NS
T58 Toxický účinek oxidu uhelnatého
T59 Toxický účinek jiných plynů, dýmů a par
T590 Oxidy dusíku
T591 Oxid siřičitý
T592 Formaldehyd
T593 Slzotvorný plyn
T594 Plynný chlor
T595 Plynný fluor a fluorovodík
T596 Sirovodík
T597 Oxid uhličitý
T598 Jiné určené plyny, dýmy a páry
T599 Plyny, dýmy a páry, NS
T60 Toxický účinek pesticidů
T600 Organofosfátové a karbamátové insekticidy
T601 Halogenované insekticidy
T602 Jiné insekticidy
T603 Herbicidy a fungicidy
T604 Rodenticidy
T608 Jiné pesticidy
T609 Pesticid, NS
T61 Toxický účinek škodlivých látek požitých v mořské potravě
T610 Otrava rybou Ciguatera
T611 Otrava rybou Scombroid
T612 Otrava jinou rybou nebo měkkýšem (korýšem)
T618 Toxický účinek jiné mořské potravy
T619 Toxický účinek neurčené mořské potravy
T62 Toxický účinek jiných škodlivých látek požitých v potravě
T620 Požité houby
T621 Požité bobule
T622 Jiné požité části rostlin(-y)
T628 Jiné určené škodlivé látky požité jako potrava
T629 Škodlivá látka požitá jako potrava, NS
T63 Toxický účinek styku s jedovatými živočichy
T630 Hadí jed
T631 Jed jiných plazů
T632 Jed škorpiona
T633 Jed pavouka
T634 Jed jiných členovců
T635 Toxický účinek styku s rybou
T636 Toxický účinek styku s jinými mořskými živočichy
T638 Toxický účinek styku s jinými jedovatými živočichy
T639 Toxický účinek styku s neurčeným jedovatým živočichem
T64 Toxický účinek aflatoxinu a jiných mykotoxinových kontaminací potravy
T65 Toxický účinek jiných a neurčených látek
T650 Kyanidy
T651 Strychnin a jeho soli
T652 Tabák a nikotin
T653 Nitroderiváty a aminoderiváty benzenu a jeho homologů
T654 Sirouhlík
T655 Nitroglycerin a jiné nitrokyseliny a estery
T656 Nátěry a barvy, nezařazené jinde
T658 Toxický účinek jiných určených látek
T659 Toxický účinek neurčené látky
T66 Neurčené účinky záření (radiace)
T67 Účinky horka a světla
T670 Úpal tepelný a sluneční
T671 Mdloba – synkopa – z horka
T672 Křeče z horka
T673 Anhydrotické vyčerpání z horka
T674 Vyčerpání z horka způsobené deplecí soli
T675 Vyčerpání z horka, NS
T676 Přechodná únava z horka
T677 Edém z horka
T678 Jiné účinky horka a světla
T679 Účinek horka a světla, NS
T68 Hypotermie
T69 Jiné účinky snížené teploty
T690 Poškození z dlouhodobého ponoření ruky nebo nohy do tekutiny
T691 Oznobeniny
T698 Jiné určené účinky snížené teploty
T699 Účinek snížené teploty, NS
T70 Účinky tlaku vzduchu a vody
T700 Ušní barotrauma
T701 Barotrauma dutin
T702 Jiné a neurčené účinky velké výšky
T703 Kesonová nemoc [dekompresní nemoc]
T704 Účinky tekutin pod vysokým tlakem
T708 Jiné účinky tlaku vzduchu a vody
T709 Účinek tlaku vzduchu a vody, NS
T71 (Za)dušení
T73 Účinky jiné deprivace – újmy
T730 Účinky hladu
T731 Účinky žízně
T732 Vyčerpání způsobené polohou
T733 Vyčerpání způsobené nadměrným vynaložením sil
T738 Jiné účinky deprivace
T739 Účinek deprivace, NS
T74 Syndromy týrání
T740 Zanedbání nebo opuštění
T741 Tělesné týrání
T742 Pohlavní zneužívání
T743 Psychologické týrání
T748 Jiný syndrom týrání
T749 Syndrom týrání, NS
T75 Účinky jiných vnějších přičin
T750 Účinky blesku
T751 Tonutí a utonutí
T752 Účinky vibrace
T753 Nemoc z pohybu
T754 Účinky elektrického proudu
T758 Jiné určené účinky zevních příčin
T78 Nepříznivé účinky, nezařazené jinde
T780 Anafylaktický šok způsobený nežádoucí reakcí na potravu
T781 Jiné nežádoucí reakce na potravu, nezařazené jinde
T782 Anafylaktický šok, NS
T783 Angioneurotický edém
T784 Alergie, NS
T788 Jiné nepříznivé účinky, nezařazené jinde
T789 Nepříznivý účinek, NS
T79 Některé časné komplikace úrazů, nezařazené jinde
T790 Vzduchová embolie (úrazová)
T791 Tuková embolie (úrazová)
T792 Traumatické sekundární a rekurentní krvácení
T793 Poúrazová infekce rány, nezařazená jinde
T794 Traumatický šok
T795 Traumatická anurie
T796 Traumatická ischemie svalu
T797 Traumatický podkožní emfyzém
T798 Jiné časné komplikace úrazu
T799 Neurčené časné komplikace úrazu
T80 Komplikace po infúzi, transfúzi a injekci
T800 Vzduchová embolie po infúzi, transfúzi a injekci
T801 Cévní komplikace po infúzi, transfúzi a injekci
T802 Infekce po infúzi, transfúzi a injekci
T803 ABO inkompatibilní reakce
T804 Rh inkompatibilní reakce
T805 Anafylaktický šok způsobený sérem
T806 Jiné sérové reakce
T808 Jiné komplikace po infúzi, transfúzi a injekci
T809 Neurčené komplikace po infúzi, transfúzi a injekci
T81 Komplikace výkonů, nezařazené jinde
T810 Krvácení a hematom komplikující výkon, jinde nezařazené
T811 Šok během nebo následující po výkonu, jinde nezařazený
T812 Náhodné bodné nebo tržné poranění při výkonu, jinde nezařazené
T813 Roztržení – disrupce – operační rány, jinde nezařazené
T814 Infekce po výkonu, jinde nezařazená
T815 Cizí těleso náhodně ponechané po výkonu v tělní dutině nebo operační ráně
T816 Akutní reakce na cizí látku náhodně ponechanou při výkonu
T817 Cévní komplikace po výkonu, jinde nezařazené
T818 Jiné komplikace výkonů, jinde nezařazené
T819 Neurčená komplikace výkonu
T82 Komplikace srdečních a cévních protetických pomůcek, implantátů a štěpů
T820 Mechanická komplikace protézy srdeční chlopně
T821 Mechanická komplikace srdeční elektronické pomůcky
T822 Mechanická komplikace bypassu koronární tepny a transplantátů chlopně
T823 Mechanická komplikace jiných cévních štěpů
T824 Mechanická komplikace cévního dialyzačního katetru
T825 Mechanická komplikace jiných srdečních a cévních pomůcek a implantátů
T826 Infekční a zánětlivá reakce způsobená protézou srdeční chlopně
T827 Infekční a zánět.reakce způsobená jinými srdečními a cévními pomůckami, implantáty a štěpy
T828 Jiné komplikace srdečních a cévních protetických pomůcek, implantátů a štěpů
T829 Neurčená komplikace srdeční a cévní protetické pomůcky, implantátu a štěpu
T83 Komplikace genitourinárních protetických pomůcek, implantátů a štěpů
T830 Mechanická komplikace močového katetru (zavedeného dlouhodobě)
T831 Mechanická komplikace jiných močových pomůcek a implantátů
T832 Mechanická komplikace transplantátu močového orgánu
T833 Mechanická komplikace nitroděložního antikoncepčního prostředku
T834 Mechanická komplikace jiných protetických pomůcek, implantátů v pohlavním ústrojí
T835 Infekce a zánět.reakce způsobená protetickou pomůckou,implantátem a štěpem v močové soust.
T836 Infekce a zánět.reakce způsobená protetickou pomůckou,implantátem a štěpem v pohlav.ústr.
T838 Jiné komplikace genitourinárních protetických pomůcek, implantátů a štěpů
T839 Neurčená komplikace genitourinární protetické pomůcky, implantátu a štěpu
T84 Komplikace vnitřních ortopedických protetických pomůcek,implantátů a štěpů
T840 Mechanická komplikace vnitřní kloubní protézy
T841 Mechanická komplikace vnitřní fixační pomůcky kostí končetiny
T842 Mechanická komplikace vnitřní fixační pomůcky jiných kostí
T843 Mechanická komplikace jiných kostních pomůcek, implantátů a štěpů
T844 Mechanická komplikace jiných vnitřních ortopedických pomůcek, implantátů a štěpů
T845 Infekční a zánětlivá reakce způsobená vnitřní kloubní protézou
T846 Infekční a zánětlivá reakce způsobená vnitřní fixační pomůckou [kterékoliv lokalizace]
T847 Infekční a zánět.reakce způsobená j.vnitř.ortoped.protetic.pomůckami, implantáty a štěpy
T848 Jiné komplikace vnitřních ortopedických protetických pomůcek, implantátů a štěpů
T849 Neurčená komplikace vnitřní ortopedické protetické pomůcky, implantátu a štěpu
T85 Komplikace jiných vnitřních protetických pomůcek, implantátů a štěpů
T850 Mechanická komplikace intrakraniálního komorového (komunikujícího) zkratu (shuntu)
T851 Mechanická komplikace implantovaného elektronického stimulátoru nervové soustavy
T852 Mechanická komplikace nitrooční čočky
T853 Mechanická komplikace jiných očních protetických pomůcek, implantátů a štěpů
T854 Mechanická komplikace protézy a implantátu prsu
T855 Mechanická komplikace gastrointestinálních protetických pomůcek, implantátů a štěpů
T856 Mechanická komplikace jiných určených vnitřních protetických pomůcek, implantátů a štěpů
T857 Infekční a zánětlivá reakce způsobená jinými vnitř.protetic.pomůckami, implantáty a štěpy
T858 Jiné komplikace vnitřních protetických pomůcek, implantátů a štěpů, nezařazené jinde
T859 Neurčená komplikace vnitřní protetické pomůcky, implantátu a štěpu
T86 Neúspěch a odmítnutí (rejekce) transplantovaných orgánů a tkání
T860 Odmítnutí (rejekce) transplantátu kostní dřeně
T861 Neúspěch a odmítnutí (rejekce) transplantátu ledviny
T862 Neúspěch a odmítnutí (rejekce) transplantátu srdce
T863 Neúspěch a odmítnutí (rejekce) transplantátu srdce a plic
T864 Neúspěch a odmítnutí (rejekce) transplantátu jater
T868 Neúspěch a odmítnutí (rejekce) jiného transplantovaného orgánu a tkáně
T869 Neúspěch a odmítnutí (rejekce) neurčeného transplantovaného orgánu a tkáně
T87 Komplikace příznačné pro znovupřipojení a amputaci
T870 Komplikace znovupřipojené (části) horní končetiny
T871 Komplikace znovupřipojené (části) dolní končetiny
T872 Komplikace jiné znovupřipojené části těla
T873 Neurom amputačního pahýlu
T874 Infekce amputačního pahýlu
T875 Nekróza amputačního pahýlu
T876 Jiné a neurčené komplikace amputačního pahýlu
T88 Jiné komplikace zdravotní péče nezařazené jinde
T880 Infekce po imunizaci
T881 Jiné komplikace po imunizaci, nezařazené jinde
T882 Šok způsobený anestézií
T883 Maligní hypertermie způsobená anestézií
T884 Neúspěšná nebo obtížná intubace
T885 Jiné komplikace anestézie
T886 Anafylaktický šok způsobený nepříznivým účinkem správné léčebné látky řádně podané
T887 Neurčený nepříznivý účinek léčiva
T888 Jiné určené komplikace zdravotní péče nezařazené jinde
T889 Komplikace zdravotní péče, NS
T90 Následky poranění hlavy
T900 Následky povrchního poranění hlavy
T901 Následky otevřené rány hlavy
T902 Následky zlomeniny kostí lebky a obličeje
T903 Následky poranění mozkových nervů
T904 Následky poranění oka a očnice
T905 Následky nitrolebního poranění
T908 Následky jiných určených poranění hlavy
T909 Následky neurčeného poranění hlavy
T91 Následky poranění krku a trupu
T910 Následky povrchního poranění a otevřené rány krku a trupu
T911 Následky zlomeniny páteře
T912 Následky jiné zlomeniny hrudníku a pánve
T913 Následky poranění míchy
T914 Následky poranění nitrohrudních orgánů
T915 Následky poranění nitrobřišních a pánevních orgánů
T918 Následky jiných určených poranění krku a trupu
T919 Následky neurčeného poranění krku a trupu
T92 Následky poranění horní končetiny
T920 Následky otevřené rány horní končetiny
T921 Následky zlomeniny paže
T922 Následky zlomeniny v úrovni zápěstí a ruky
T923 Následky vymknutí, podvrtnutí a natažení horní končetiny
T924 Následky poranění nervu horní končetiny
T925 Následky poranění svalu a šlachy horní končetiny
T926 Následky drtivého poranění (rozdrcení) a traumatické amputace horní končetiny
T928 Následky jiných určených poranění horní končetiny
T929 Následky neurčeného poranění horní končetiny
T93 Následky poranění dolní končetiny
T930 Následky otevřené rány dolní končetiny
T931 Následky zlomeniny kosti stehenní
T932 Následky jiných zlomenin dolní končetiny
T933 Následky vymknutí, podvrtnutí a natažení dolní končetiny
T934 Následky poranění nervu dolní končetiny
T935 Následky poranění svalu a šlachy dolní končetiny
T936 Následky drtivého poranění (rozdrcení) a traumatické amputace dolní končetiny
T938 Následky jiných určených poranění dolní končetiny
T939 Následky neurčeného poranění dolní končetiny
T94 Následky poranění postihujících mnohočetné a neurčené části těla
T940 Následky poranění postihujících více částí těla
T941 Následky poranění neurčených částí těla
T95 Následky popálenin, poleptání a omrzlin
T950 Následky popáleniny, poleptání a omrzliny hlavy a krku
T951 Následky popáleniny, poleptání a omrzliny trupu
T952 Následky popáleniny, poleptání a omrzliny horní končetiny
T953 Následky popáleniny, poleptání a omrzliny dolní končetiny
T954 Následky popáleniny a poleptání zařaditelné(-ho) pouze podle rozsahu postiž.povrchu těla
T958 Následky jiné(-ho) určené(-ho) popáleniny, poleptání a omrzliny
T959 Následky neurčené(-ho) popáleniny, poleptání a omrzliny
T96 Následky otravy léky, léčivy, návykovými a biologickými látkami
T97 Následky toxických účinků látek ze zdrojů převážně mimo lékařství
T98 Následky jiných a neurčených účinků vnějších příčin
T980 Následky účinků cizích těles vniklých přirozeným otvorem těla
T981 Následky jiných a neurčených účinků vnějších příčin
T982 Následky některých časných komplikací úrazů
T983 Následky komplikací zdravotní péče nezařazené jinde
V01 Chodec zraněný při srážce s jízdním kolem
V010 Neprovozní nehoda (mimosilniční)
V011 Provozní nehoda (silniční)
V019 Nehoda, neurčeno zda provozní (silniční) či neprovozní (mimosilniční)
V02 Chodec zraněný při srážce s dvou nebo tříkolovým motorovým vozidlem
V020 Neprovozní nehoda (mimosilniční)
V021 Provozní nehoda (silniční)
V029 Nehoda,neurčeno zda provozní (silniční) či neprovozní (mimosilniční)
V03 Chodec zraněný při srážce s automobilem osobním, dodávkovým nebo lehkým nákladním
V030 Neprovozní nehoda (mimosilniční)
V031 Provozní nehoda (silniční)
V039 Nehoda,neurčeno zda provozní (silniční) či neprovozní (mimosilniční)
V04 Chodec zraněný při srážce s těžkým nákladním vozidlem nebo autobusem
V040 Neprovozní nehoda (mimosilniční)
V041 Provozní nehoda (silniční)
V049 Nehoda,neurčeno zda provozní (silniční) či neprovozní (mimosilniční)
V05 Chodec zraněný při srážce s železničním vlakem nebo s železničním vozidlem
V050 Neprovozní nehoda (mimosilniční)
V051 Provozní nehoda (silniční)
V059 Nehoda,neurčeno zda provozní (silniční) či neprovozní (mimosilniční)
V06 Chodec zraněný při srážce s jiným nemotorovým vozidlem
V060 Neprovozní nehoda (mimosilniční)
V061 Provozní nehoda (silniční)
V069 Nehoda,neurčeno zda provozní (silniční) či neprovozní (mimosilniční)
V09 Chodec zraněný při jiných a neurčených dopravních nehodách
V090 Chodec zraněný při neprovoz.(mimosilnič.)nehodě zahrnující jiná a neurčená motor.vozidla
V091 Chodec zraněný při neurčené neprovozní (mimosilniční) nehodě
V092 Chodec zraněný při provozní (silniční) nehodě zahrnující jiná a neurčená motorová vozidla
V093 Chodec zraněný při neurčené provozní (silniční) nehodě
V099 Chodec zraněný při neurčené dopravní nehodě
V10 Cyklista zraněný při srážce s chodcem nebo zvířetem
V100 Řidič zraněný při neprovozní (mimosilniční) nehodě
V101 Cestující zraněný při neprovozní (mimosilniční) nehodě
V102 Neurčený cyklista zraněný při neprovozní (mimosilniční) nehodě
V103 Osoba zraněná při nastupování nebo vystupování
V104 Řidič zraněný při provozní (silniční) nehodě
V105 Cestující zraněný při provozní (silniční) nehodě
V109 Neurčený cyklista zraněný při provozní (silniční) nehodě
V11 Cyklista zraněný při srážce s jiným jízdním kolem
V110 Řidič zraněný při neprovozní (mimosilniční) nehodě
V111 Cestující zraněný při neprovozní (mimosilniční) nehodě
V112 Neurčený cyklista zraněný při neprovozní (mimosilniční) nehodě
V113 Osoba zraněná při nastupování nebo vystupování
V114 Řidič zraněný při provozní (silniční) nehodě
V115 Cestující zraněný při provozní (silniční) nehodě
V119 Neurčený cyklista zraněný při provozní (silniční) nehodě
V12 Cyklista zraněný při srážce s dvou nebo tříkolovým motorovým vozidlem
V120 Řidič zraněný při neprovozní (mimosilniční) nehodě
V121 Cestující zraněný při neprovozní (mimosilniční) nehodě
V122 Neurčený cyklista zraněný při neprovozní (mimosilniční) nehodě
V123 Osoba zraněná při nastupování nebo vystupování
V124 Řidič zraněný při provozní (silniční) nehodě
V125 Cestující zraněný při provozní (silniční) nehodě
V129 Neurčený cyklista zraněný při provozní (silniční) nehodě
V13 Cyklista zraněný při srážce s automobilem osobním, dodávkovým nebo lehkým nákladním
V130 Řidič zraněný při neprovozní (mimosilniční) nehodě
V131 Cestující zraněný při neprovozní (mimosilniční) nehodě
V132 Neurčený cyklista zraněný při neprovozní (mimosilniční) nehodě
V133 Osoba zraněná při nastupování nebo vystupování
V134 Řidič zraněný při provozní (silniční) nehodě
V135 Cestující zraněný při provozní (silniční) nehodě
V139 Neurčený cyklista zraněný při provozní (silniční) nehodě
V14 Cyklista zraněný při srážce s těžkým nákladním vozidlem nebo autobusem
V140 Řidič zraněný při neprovozní (mimosilniční) nehodě
V141 Cestující zraněný při neprovozní (mimosilniční) nehodě
V142 Neurčený cyklista zraněný při neprovozní (mimosilniční) nehodě
V143 Osoba zraněná při nastupování nebo vystupování
V144 Řidič zraněný při provozní (silniční) nehodě
V145 Cestující zraněný při provozní (silniční) nehodě
V149 Neurčený cyklista zraněný při provozní (silniční) nehodě
V15 Cyklista zraněný při srážce s železničním vlakem nebo železničním vozidlem
V150 Řidič zraněný při neprovozní (mimosilniční) nehodě
V151 Cestující zraněný při neprovozní (mimosilniční) nehodě
V152 Neurčený cyklista zraněný při neprovozní (mimosilniční) nehodě
V153 Osoba zraněná při nastupování nebo vystupování
V154 Řidič zraněný při provozní (silniční) nehodě
V155 Cestující zraněný při provozní (silniční) nehodě
V159 Neurčený cyklista zraněný při provozní (silniční) nehodě
V16 Cyklista zraněný při srážce s jiným nemotorovým vozidlem
V160 Řidič zraněný při neprovozní (mimosilniční) nehodě
V161 Cestující zraněný při neprovozní (mimosilniční) nehodě
V162 Neurčený cyklista zraněný při neprovozní (mimosilniční) nehodě
V163 Osoba zraněná při nastupování nebo vystupování
V164 Řidič zraněný při provozní (silniční) nehodě
V165 Cestující zraněný při provozní (silniční) nehodě
V169 Neurčený cyklista zraněný při provozní (silniční) nehodě
V17 Cyklista zraněný při srážce s pevnou překážkou (s připevněným nebo stojícím předmětem)
V170 Řidič zraněný při neprovozní (mimosilniční) nehodě
V171 Cestující zraněný při neprovozní (mimosilniční) nehodě
V172 Neurčený cyklista zraněný při neprovozní (mimosilniční) nehodě
V173 Osoba zraněná při nastupování nebo vystupování
V174 Řidič zraněný při provozní (silniční) nehodě
V175 Cestující zraněný při provozní (silniční) nehodě
V179 Neurčený cyklista zraněný při provozní (silniční) nehodě
V18 Cyklista zraněný při dopravní nehodě bez srážky
V180 Řidič zraněný při neprovozní (mimosilniční) nehodě
V181 Cestující zraněný při neprovozní (mimosilniční) nehodě
V182 Neurčený cyklista zraněný při neprovozní (mimosilniční) nehodě
V183 Osoba zraněná při nastupování nebo vystupování
V184 Řidič zraněný při provozní (silniční) nehodě
V185 Cestující zraněný při provozní (silniční) nehodě
V189 Neurčený cyklista zraněný při provozní (silniční) nehodě
V19 Cyklista zraněný při jiných a neurčených dopravních nehodách
V190 Řidič zraněný při srážce s jinými a neurčen.motor.vozidly při neprovoz.(mimosilnič.)nehodě
V191 Cestující zraněný při srážce s j.a neurč.motor.vozidly při neprovoz.(mimosilnič.)nehodě
V192 Neurč.cyklista zraněný při srážce s j.a neurč.motor.vozidly při neprovoz.(mimosiln.)nehodě
V193 Cyklista (kterýkoliv) zraněný při neurčené neprovozní (mimosilniční) nehodě
V194 Řidič zraněný při srážce s jinými a neurčenými motor.vozidly při provozní(silniční)nehodě
V195 Cestující zraněný při srážce s jin.a neurčenými motor.vozidly při provoz.(silnič.)nehodě
V196 Neurčený cyklista zraněný při srážce s j.a neurč.motor.vozidly při provoz.(silnič.)nehodě
V198 Cyklista (kterýkoliv) zraněný při jiných určených dopravních nehodách
V199 Cyklista (kterýkoliv) zraněný při neurčené provozní (silniční) nehodě
V20 Jezdec na motocyklu zraněný při srážce s chodcem nebo zvířetem
V200 Řidič zraněný při neprovozní (mimosilniční) nehodě
V201 Cestující zraněný při neprovozní (mimosilniční) nehodě
V202 Neurčený motocyklista zraněný při neprovozní (mimosilniční) nehodě
V203 Osoba zraněná při nastupování nebo vystupování
V204 Řidič zraněný při provozní (silniční) nehodě
V205 Cestující zraněný při provozní (silniční) nehodě
V209 Neurčený motocyklista zraněný při provozní (silniční) nehodě
V21 Jezdec na motocyklu zraněný při srážce s jízdním kolem
V210 Řidič zraněný při neprovozní (mimosilniční) nehodě
V211 Cestující zraněný při neprovozní (mimosilniční) nehodě
V212 Neurčený motocyklista zraněný při neprovozní (mimosilniční) nehodě
V213 Osoba zraněná při nastupování nebo vystupování
V214 Řidič zraněný při provozní (silniční) nehodě
V215 Cestující zraněný při provozní (silniční) nehodě
V219 Neurčený motocyklista zraněný při provozní (silniční) nehodě
V22 Jezdec na motocyklu zraněný při srážce s dvou nebo tříkolovým motorovým vozidlem
V220 Řidič zraněný při neprovozní (mimosilniční) nehodě
V221 Cestující zraněný při neprovozní (mimosilniční) nehodě
V222 Neurčený motocyklista zraněný při neprovozní (mimosilniční) nehodě
V223 Osoba zraněná při nastupování nebo vystupování
V224 Řidič zraněný při provozní (silniční) nehodě
V225 Cestující zraněný při provozní (silniční) nehodě
V229 Neurčený motocyklista zraněný při provozní (silniční) nehodě
V23 Jezdec na motocyklu zraněný při srážce s automobilem osobním,dodávk.nebo lehkým nákladním
V230 Řidič zraněný při neprovozní (mimosilniční) nehodě
V231 Cestující zraněný při neprovozní (mimosilniční) nehodě
V232 Neurčený motocyklista zraněný při neprovozní (mimosilniční) nehodě
V233 Osoba zraněná při nastupování nebo vystupování
V234 Řidič zraněný při provozní (silniční) nehodě
V235 Cestující zraněný při provozní (silniční) nehodě
V239 Neurčený motocyklista zraněný při provozní (silniční) nehodě
V24 Jezdec na motocyklu zraněný při srážce s těžkým nákladním vozidlem nebo autobusem
V240 Řidič zraněný při neprovozní (mimosilniční) nehodě
V241 Cestující zraněný při neprovozní (mimosilniční) nehodě
V242 Neurčený motocyklista zraněný při neprovozní (mimosilniční) nehodě
V243 Osoba zraněná při nastupování nebo vystupování
V244 Řidič zraněný při provozní (silniční) nehodě
V245 Cestující zraněný při provozní (silniční) nehodě
V249 Neurčený motocyklista zraněný při provozní (silniční) nehodě
V25 Jezdec na motocyklu zraněný při srážce s železničním vlakem nebo železničním vozidlem
V250 Řidič zraněný při neprovozní (mimosilniční) nehodě
V251 Cestující zraněný při neprovozní (mimosilniční) nehodě
V252 Neurčený motocyklista zraněný při neprovozní (mimosilniční) nehodě
V253 Osoba zraněná při nastupování nebo vystupování
V254 Řidič zraněný při provozní (silniční) nehodě
V255 Cestující zraněný při provozní (silniční) nehodě
V259 Neurčený motocyklista zraněný při provozní (silniční) nehodě
V26 Jezdec na motocyklu zraněný při srážce s jiným nemotorovým vozidlem
V260 Řidič zraněný při neprovozní (mimosilniční) nehodě
V261 Cestující zraněný při neprovozní (mimosilniční) nehodě
V262 Neurčený motocyklista zraněný při neprovozní (mimosilniční) nehodě
V263 Osoba zraněná při nastupování nebo vystupování
V264 Řidič zraněný při provozní (silniční) nehodě
V265 Cestující zraněný při provozní (silniční) nehodě
V269 Neurčený motocyklista zraněný při provozní (silniční) nehodě
V27 Jezdec na motocyklu zraněný při srážce s pevnou překážkou(s připev.nebo stojíc.předmětem)
V270 Řidič zraněný při neprovozní (mimosilniční) nehodě
V271 Cestující zraněný při neprovozní (mimosilniční) nehodě
V272 Neurčený motocyklista zraněný při neprovozní (mimosilniční) nehodě
V273 Osoba zraněná při nastupování nebo vystupování
V274 Řidič zraněný při provozní (silniční) nehodě
V275 Cestující zraněný při provozní (silniční) nehodě
V279 Neurčený motocyklista zraněný při provozní (silniční) nehodě
V28 Jezdec na motocyklu zraněný při dopravní nehodě bez srážky
V280 Řidič zraněný při neprovozní (mimosilniční) nehodě
V281 Cestující zraněný při neprovozní (mimosilniční) nehodě
V282 Neurčený motocyklista zraněný při neprovozní (mimosilniční) nehodě
V283 Osoba zraněná při nastupování nebo vystupování
V284 Řidič zraněný při provozní (silniční) nehodě
V285 Cestující zraněný při provozní (silniční) nehodě
V289 Neurčený motocyklista zraněný při provozní (silniční) nehodě
V29 Jezdec na motocyklu zraněný při jiných a neurčených dopravních nehodách
V290 Řidič zraněný při srážce s jinými a neurčen.motor.vozidly při neprovoz.(mimosilnič.)nehodě
V291 Cestující zraněný při srážce s j.a neurčen.motor.vozidly při neprovoz.(mimosilnič.)nehodě
V292 NS motocyklista zraněný při srážce s j.a NS motor.vozidly při neprovoz.(mimosilnič.)nehodě
V293 Motocyklista (kterýkoliv) zraněný při neurčené neprovozní (mimosilniční) nehodě
V294 Řidič zraněný při srážce s jinými a neurčenými motor.vozidly při provoz.(silnič.)nehodě
V295 Cestující zraněný při srážce s jinými a neurčenými motor.vozidly při provoz.(siln.)nehodě
V296 NS motocyklista zraněný při srážce s jinými a NS motor.vozidly při provoz.(silnič.)nehodě
V298 Motocyklista (kterýkoliv) zraněný při jiných určených dopravních nehodách
V299 Motocyklista (kterýkoliv) zraněný při neurčené provozní (silniční) nehodě
V30 Člen osádky tříkolového motorového vozidla zraněný při srážce s chodcem nebo zvířetem
V300 Řidič zraněný při neprovozní (mimosilniční) nehodě
V301 Cestující zraněný při neprovozní (mimosilniční) nehodě
V302 Osoba vně vozidla zraněná při neprovozní (mimosilniční) nehodě
V303 NS člen osádky tříkolového motorového vozidla zraněný při neprovozní(mimosilniční) nehodě
V304 Osoba zraněná při nastupování nebo vystupování
V305 Řidič zraněný při provozní (silniční) nehodě
V306 Cestující zraněný při provozní (silniční) nehodě
V307 Osoba vně vozidla zraněná při provozní (silniční) nehodě
V309 Neurčený člen osádky tříkolového motorového vozidla zraněný při provozní (silniční) nehodě
V31 Člen osádky tříkolového motorového vozidla zraněný při srážce s jízdním kolem
V310 Řidič zraněný při neprovozní (mimosilniční) nehodě
V311 Cestující zraněný při neprovozní (mimosilniční) nehodě
V312 Osoba vně vozidla zraněná při neprovozní (mimosilniční) nehodě
V313 NS člen osádky tříkolového motorového vozidla zraněný při neprovozní(mimosilniční) nehodě
V314 Osoba zraněná při nastupování nebo vystupování
V315 Řidič zraněný při provozní (silniční) nehodě
V316 Cestující zraněný při provozní (silniční) nehodě
V317 Osoba vně vozidla zraněná při provozní (silniční) nehodě
V319 Neurčený člen osádky tříkolového motorového vozidla zraněný při provozní (silniční) nehodě
V32 Člen osádky tříkol.mot.vozidla zraněný při srážce s jiným dvou nebo tříkol.motor.vozidlem
V320 Řidič zraněný při neprovozní (mimosilniční) nehodě
V321 Cestující zraněný při neprovozní (mimosilniční) nehodě
V322 Osoba vně vozidla zraněná při neprovozní (mimosilniční) nehodě
V323 NS člen osádky tříkolového motorového vozidla zraněný při neprovozní(mimosilniční) nehodě
V324 Osoba zraněná při nastupování nebo vystupování
V325 Řidič zraněný při provozní (silniční) nehodě
V326 Cestující zraněný při provozní (silniční) nehodě
V327 Osoba vně vozidla zraněná při provozní (silniční) nehodě
V329 Neurčený člen osádky tříkolového motorového vozidla zraněný při provozní (silniční) nehodě
V33 Člen osádky tříkol.motor.vozidla zraněný při srážce s automob.osob., dodávk.nebo leh.nákl.
V330 Řidič zraněný při neprovozní (mimosilniční) nehodě
V331 Cestující zraněný při neprovozní (mimosilniční) nehodě
V332 Osoba vně vozidla zraněná při neprovozní (mimosilniční) nehodě
V333 NS člen osádky tříkolového motorového vozidla zraněný při neprovozní(mimosilniční) nehodě
V334 Osoba zraněná při nastupování nebo vystupování
V335 Řidič zraněný při provozní (silniční) nehodě
V336 Cestující zraněný při provozní (silniční) nehodě
V337 Osoba vně vozidla zraněná při provozní (silniční) nehodě
V339 Neurčený člen osádky tříkolového motorového vozidla zraněný při provozní (silniční) nehodě
V34 Člen osádky tříkolového motorového vozidla zraněný při srážce s těž.nákl.voz.n.autobusem
V340 Řidič zraněný při neprovozní (mimosilniční) nehodě
V341 Cestující zraněný při neprovozní (mimosilniční) nehodě
V342 Osoba vně vozidla zraněná při neprovozní (mimosilniční) nehodě
V343 NS člen osádky tříkolového motorového vozidla zraněný při neprovozní(mimosilniční )nehodě
V344 Osoba zraněná při nastupování nebo vystupování
V345 Řidič zraněný při provozní (silniční) nehodě
V346 Cestující zraněný při provozní (silniční) nehodě
V347 Osoba vně vozidla zraněná při provozní (silniční) nehodě
V349 Neurčený člen osádky tříkolového motorového vozidla zraněný při provozní (silniční) nehodě
V35 Člen osádky tříkolového motorového vozidla zraněný při srážce s žel.vlakem n.žel.vozidlem
V350 Řidič zraněný při neprovozní (mimosilniční) nehodě
V351 Cestující zraněný při neprovozní (mimosilniční) nehodě
V352 Osoba vně vozidla zraněná při neprovozní (mimosilniční) nehodě
V353 NS člen osádky tříkolového motorového vozidla zraněný při neprovozní (mimosilniční) nehodě
V354 Osoba zraněná při nastupování nebo vystupování
V355 Řidič zraněný při provozní (silniční) nehodě
V356 Cestující zraněný při provozní (silniční) nehodě
V357 Osoba vně vozidla zraněná při provozní (silniční) nehodě
V359 Neurčený člen osádky tříkolového motorového vozidla zraněný při provozní (silniční) nehodě
V36 Člen osádky tříkolového motorového vozidla zraněný při srážce s jiným nemotorovým vozidlem
V360 Řidič zraněný při neprovozní (mimosilniční) nehodě
V361 Cestující zraněný při neprovozní (mimosilniční) nehodě
V362 Osoba vně vozidla zraněná při neprovozní (mimosilniční) nehodě
V363 NS člen osádky tříkolového motorového vozidla zraněný při neprovozní (mimosilniční) nehodě
V364 Osoba zraněná při nastupování nebo vystupování
V365 Řidič zraněný při provozní (silniční) nehodě
V366 Cestující zraněný při provozní (silniční) nehodě
V367 Osoba vně vozidla zraněná při provozní (silniční) nehodě
V369 Neurčený člen osádky tříkolového motorového vozidla zraněný při provozní (silniční) nehodě
V37 Člen osádky 3kol.motor.vozidla zraněný při srážce s pev.překážkou (s připev.n.stoj.předm.)
V370 Řidič zraněný při neprovozní (mimosilniční) nehodě
V371 Cestující zraněný při neprovozní (mimosilniční) nehodě
V372 Osoba vně vozidla zraněná při neprovozní (mimosilniční) nehodě
V373 NS člen osádky tříkolového motorového vozidla zraněný při neprovozní (mimosilniční) nehodě
V374 Osoba zraněná při nastupování nebo vystupování
V375 Řidič zraněný při provozní (silniční) nehodě
V376 Cestující zraněný při provozní (silniční) nehodě
V377 Osoba vně vozidla zraněná při provozní (silniční) nehodě
V379 Neurčený člen osádky tříkolového motorového vozidla zraněný při provozní (silniční) nehodě
V38 Člen osádky tříkolového motorového vozidla zraněný při dopravní nehodě bez srážky
V380 Řidič zraněný při neprovozní (mimosilniční) nehodě
V381 Cestující zraněný při neprovozní (mimosilniční) nehodě
V382 Osoba vně vozidla zraněná při neprovozní (mimosilniční) nehodě
V383 NS člen osádky tříkolového motorového vozidla zraněný při neprovozní (mimosilniční) nehodě
V384 Osoba zraněná při nastupování nebo vystupování
V385 Řidič zraněný při provozní (silniční) nehodě
V386 Cestující zraněný při provozní (silniční) nehodě
V387 Osoba vně vozidla zraněná při provozní (silniční) nehodě
V389 Neurčený člen osádky tříkolového motorového vozidla zraněný při provozní (silniční) nehodě
V39 Člen osádky tříkol.motorového vozidla zraněný při jiných a neurčených dopravních nehodách
V390 Řidič zraněný při srážce s jinými a NS motor.vozidly při neprovozní (mimosilniční)nehodě
V391 Cestující zraněný při srážce s jinými a NS motor.vozidly při neprovoz.(mimosilnič.)nehodě
V392 NSčlen osádky zraněný při srážce s jinými a NSmotor.vozidly při neprovoz.(mimosil.)nehodě
V393 Člen osádky (kterýkoliv) 3kol.motor.vozidla zraněný při neurčené neprovoz.(mimosil.)nehodě
V394 Řidič zraněný při srážce s jinými a neurčenými motor.vozidly při provozní (silnič.)nehodě
V395 Cestující zraněný při srážce s jinými a neurčenými motor.vozidly při provoz.(silni.)nehodě
V396 NSčlen osádky 3kol.motor.voz.zraň.při srážce s j.a NSmotor.vozidly při prov.(siln.)nehodě
V398 Člen osádky (kterýkoliv) 3kol.motor.vozidla zraněný při jiných určených doprav.nehodách
V399 Člen osádky (kterýkoliv) 3kol.motor.vozidla zraněný při neurčené provozní (silnič.)nehodě
V40 Člen osádky osobního automobilu zraněný při srážce s chodcem nebo zvířetem
V400 Řidič zraněný při neprovozní (mimosilniční) nehodě
V401 Cestující zraněný při neprovozní (mimosilniční) nehodě
V402 Osoba vně vozidla zraněná při neprovozní (mimosilniční) nehodě
V403 Neurčený člen osádky osobního automobilu zraněný při neprovozní (mimosilniční) nehodě
V404 Osoba zraněná při nastupování nebo vystupování
V405 Řidič zraněný při provozní (silniční) nehodě
V406 Cestující zraněný při provozní (silniční) nehodě
V407 Osoba vně vozidla zraněná při provozní (silniční) nehodě
V409 Neurčený člen osádky osobního automobilu zraněný při provozní (silniční) nehodě
V41 Člen osádky osobního automobilu zraněný při srážce s jízdním kolem
V410 Řidič zraněný při neprovozní (mimosilniční) nehodě
V411 Cestující zraněný při neprovozní (mimosilniční) nehodě
V412 Osoba vně vozidla zraněná při neprovozní (mimosilniční) nehodě
V413 Neurčený člen osádky osobního automobilu zraněný při neprovozní (mimosilniční) nehodě
V414 Osoba zraněná při nastupování nebo vystupování
V415 Řidič zraněný při provozní (silniční) nehodě
V416 Cestující zraněný při provozní (silniční) nehodě
V417 Osoba vně vozidla zraněná při provozní (silniční) nehodě
V419 Neurčený člen osádky osobního automobilu zraněný při provozní (silniční) nehodě
V42 Člen osádky os.automobilu zraněný při srážce s dvou nebo tříkolovým motorovým vozidlem
V420 Řidič zraněný při neprovozní (mimosilniční) nehodě
V421 Cestující zraněný při neprovozní (mimosilniční) nehodě
V422 Osoba vně vozidla zraněná při neprovozní (mimosilniční) nehodě
V423 Neurčený člen osádky osobního automobilu zraněný při neprovozní (mimosilniční) nehodě
V424 Osoba zraněná při nastupování nebo vystupování
V425 Řidič zraněný při provozní (silniční) nehodě
V426 Cestující zraněný při provozní (silniční) nehodě
V427 Osoba vně vozidla zraněná při provozní (silniční) nehodě
V429 Neurčený člen osádky osobního automobilu zraněný při provozní (silniční) nehodě
V43 Člen osádky os.automobilu zraněný při srážce s automobilem os.,dodávk.nebo lehkým náklad.
V430 Řidič zraněný při neprovozní (mimosilniční) nehodě
V431 Cestující zraněný při neprovozní (mimosilniční) nehodě
V432 Osoba vně vozidla zraněná při neprovozní (mimosilniční) nehodě
V433 Neurčený člen osádky osobního automobilu zraněný při neprovozní (mimosilniční) nehodě
V434 Osoba zraněná při nastupování nebo vystupování
V435 Řidič zraněný při provozní (silniční) nehodě
V436 Cestující zraněný při provozní (silniční) nehodě
V437 Osoba vně vozidla zraněná při provozní (silniční) nehodě
V439 Neurčený člen osádky osobního automobilu zraněný při provozní (silniční) nehodě
V44 Člen osádky osob.automobilu zraněný při srážce s těžkým nákladním vozidlem nebo autobusem
V440 Řidič zraněný při neprovozní (mimosilniční) nehodě
V441 Cestující zraněný při neprovozní (mimosilniční) nehodě
V442 Osoba vně vozidla zraněná při neprovozní (mimosilniční) nehodě
V443 Neurčený člen osádky osobního automobilu zraněný při neprovozní (mimosilniční) nehodě
V444 Osoba zraněná při nastupování nebo vystupování
V445 Řidič zraněný při provozní (silniční) nehodě
V446 Cestující zraněný při provozní (silniční) nehodě
V447 Osoba vně vozidla zraněná při provozní (silniční) nehodě
V449 Neurčený člen osádky osobního automobilu zraněný při provozní (silniční) nehodě
V45 Člen osádky osob.automobilu zraněný při srážce s železničním vlakem nebo želez.vozidlem
V450 Řidič zraněný při neprovozní (mimosilniční) nehodě
V451 Cestující zraněný při neprovozní (mimosilniční) nehodě
V452 Osoba vně vozidla zraněná při neprovozní (mimosilniční) nehodě
V453 Neurčený člen osádky osobního automobilu zraněný při neprovozní (mimosilniční) nehodě
V454 Osoba zraněná při nastupování nebo vystupování
V455 Řidič zraněný při provozní (silniční) nehodě
V456 Cestující zraněný při provozní (silniční) nehodě
V457 Osoba vně vozidla zraněná při provozní (silniční) nehodě
V459 Neurčený člen osádky osobního automobilu zraněný při provozní (silniční) nehodě
V46 Člen osádky osobního automobilu zraněný při srážce s jiným nemotorovým vozidlem
V460 Řidič zraněný při neprovozní (mimosilniční) nehodě
V461 Cestující zraněný při neprovozní (mimosilniční) nehodě
V462 Osoba vně vozidla zraněná při neprovozní (mimosilniční) nehodě
V463 Neurčený člen osádky osobního automobilu zraněný při neprovozní (mimosilniční) nehodě
V464 Osoba zraněná při nastupování nebo vystupování
V465 Řidič zraněný při provozní (silniční) nehodě
V466 Cestující zraněný při provozní (silniční) nehodě
V467 Osoba vně vozidla zraněná při provozní (silniční) nehodě
V469 Neurčený člen osádky osobního automobilu zraněný při provozní (silniční) nehodě
V47 Člen osádky osob.automobilu zraněný při srážce s pevnou překážkou (s připev.n.stoj.předm.)
V470 Řidič zraněný při neprovozní (mimosilniční) nehodě
V471 Cestující zraněný při neprovozní (mimosilniční) nehodě
V472 Osoba vně vozidla zraněná při neprovozní (mimosilniční) nehodě
V473 Neurčený člen osádky osobního automobilu zraněný při neprovozní (mimosilniční) nehodě
V474 Osoba zraněná při nastupování nebo vystupování
V475 Řidič zraněný při provozní (silniční) nehodě
V476 Cestující zraněný při provozní (silniční) nehodě
V477 Osoba vně vozidla zraněná při provozní (silniční) nehodě
V479 Neurčený člen osádky osobního automobilu zraněný při provozní (silniční) nehodě
V48 Člen osádky osobního automobilu zraněný při dopravní nehodě bez srážky
V480 Řidič zraněný při neprovozní (mimosilniční) nehodě
V481 Cestující zraněný při neprovozní (mimosilniční) nehodě
V482 Osoba vně vozidla zraněná při neprovozní (mimosilniční) nehodě
V483 Neurčený člen osádky osobního automobilu zraněný při neprovozní (mimosilniční) nehodě
V484 Osoba zraněná při nastupování nebo vystupování
V485 Řidič zraněný při provozní (silniční) nehodě
V486 Cestující zraněný při provozní (silniční) nehodě
V487 Osoba vně vozidla zraněná při provozní (silniční) nehodě
V489 Neurčený člen osádky osobního automobilu zraněný při provozní (silniční) nehodě
V49 Člen osádky osobního automobilu zraněný při jiných a neurčených dopravních nehodách
V490 Řidič zraněný při srážce s jinými a NS motor.vozidly při neprovozní (mimosilniční)nehodě
V491 Cestující zraněný při srážce s jinými a NS mot.vozidly při neprovozní (mimosilnič.)nehodě
V492 NS člen osádky osob.autom.zraň.při srážce s j.a NS mot.vozidly při neprov.(mimosil.)nehodě
V493 Člen osádky (kterýkoliv)osob.automobilu zraněný při neurčené neprovoz.(mimosilnič.)nehodě
V494 Řidič zraněný při srážce s jinými a neurčenými motor.vozidly při provozní(silniční)nehodě
V495 Cestující zraněný při srážce s jinými a neurčenými motor.vozidly při provoz.(siln.)nehodě
V496 NS člen osádky osob.automob.zraněný při srážce s j.a NS mot.vozidly při prov.(sil.)nehodě
V498 Člen osádky(kterýkoliv)osob.automobilu zraněný při jiných určených dopravních nehodách
V499 Člen osádky(kterýkoliv)osobního automobilu zraněný při neurčené provozní(silniční)nehodě
V50 Člen osádky dodávk.nebo leh.náklad.automobilu zraněný při srážce s chodcem nebo zvířetem
V500 Řidič zraněný při neprovozní (mimosilniční) nehodě
V501 Cestující zraněný při neprovozní (mimosilniční) nehodě
V502 Osoba vně vozidla zraněná při neprovozní (mimosilniční) nehodě
V503 NS člen osádky dodávk.či leh.náklad.automobilu zraněný při neprovozní(mimosilniční) nehodě
V504 Osoba zraněná při nastupování nebo vystupování
V505 Řidič zraněný při provozní (silniční) nehodě
V506 Cestující zraněný při provozní (silniční) nehodě
V507 Osoba vně vozidla zraněná při provozní (silniční) nehodě
V509 NS člen osádky dodávk.či lehkého náklad.automobilu zraněný při provozní(silniční) nehodě
V51 Člen osádky dodávk.nebo lehkého nákladního automobilu zraněný při srážce s jízdním kolem
V510 Řidič zraněný při neprovozní (mimosilniční) nehodě
V511 Cestující zraněný při neprovozní (mimosilniční) nehodě
V512 Osoba vně vozidla zraněná při neprovozní (mimosilniční) nehodě
V513 NS člen osádky dodávk.či leh.náklad.automobilu zraněný při neprovozní(mimosilniční) nehodě
V514 Osoba zraněná při nastupování nebo vystupování
V515 Řidič zraněný při provozní (silniční) nehodě
V516 Cestující zraněný při provozní (silniční) nehodě
V517 Osoba vně vozidla zraněná při provozní (silniční) nehodě
V519 NS člen osádky dodávk.či lehkého náklad.automobilu zraněný při provozní(silniční) nehodě
V52 Člen osádky dodávk.n.leh.náklad.automobilu zraněný při srážce s 2 nebo 3kol.motor.vozidlem
V520 Řidič zraněný při neprovozní (mimosilniční) nehodě
V521 Cestující zraněný při neprovozní (mimosilniční) nehodě
V522 Osoba vně vozidla zraněná při neprovozní (mimosilniční) nehodě
V523 NS člen osádky dodávk.či leh.náklad.automobilu zraněný při neprovozní(mimosilniční) nehodě
V524 Osoba zraněná při nastupování nebo vystupování
V525 Řidič zraněný při provozní (silniční) nehodě
V526 Cestující zraněný při provozní (silniční) nehodě
V527 Osoba vně vozidla zraněná při provozní (silniční) nehodě
V529 NS člen osádky dodávk.či lehkého náklad.automobilu zraněný při provozní(silniční) nehodě
V53 Člen osádky dodáv.či leh.nákl.auta zraň.při srážce s automobilem osob.,dodáv.či leh.nákl.
V530 Řidič zraněný při neprovozní (mimosilniční) nehodě
V531 Cestující zraněný při neprovozní (mimosilniční) nehodě
V532 Osoba vně vozidla zraněná při neprovozní (mimosilniční) nehodě
V533 NS člen osádky dodávk.či leh.náklad.automobilu zraněný při neprovozní(mimosilniční) nehodě
V534 Osoba zraněná při nastupování nebo vystupování
V535 Řidič zraněný při provozní (silniční) nehodě
V536 Cestující zraněný při provozní (silniční) nehodě
V537 Osoba vně vozidla zraněná při provozní (silniční) nehodě
V539 NS člen osádky dodávk.či lehkého náklad.automobilu zraněný při provozní(silniční) nehodě
V54 Člen osádky dodáv.či leh.nákl.automob.zraněný při srážce s těž.náklad.vozidlem n.autobusem
V540 Řidič zraněný při neprovozní (mimosilniční) nehodě
V541 Cestující zraněný při neprovozní (mimosilniční) nehodě
V542 Osoba vně vozidla zraněná při neprovozní (mimosilniční) nehodě
V543 NS člen osádky dodávk.či leh.náklad.automobilu zraněný při neprovozní(mimosilniční) nehodě
V544 Osoba zraněná při nastupování nebo vystupování
V545 Řidič zraněný při provozní (silniční) nehodě
V546 Cestující zraněný při provozní (silniční) nehodě
V547 Osoba vně vozidla zraněná při provozní (silniční) nehodě
V549 NS člen osádky dodávk.či lehkého náklad.automobilu zraněný při provozní(silniční) nehodě
V55 Člen osádky dodávk.či leh.nákl.auta zraněný při srážce se želez.vlakem nebo želez.vozidlem
V550 Řidič zraněný při neprovozní (mimosilniční) nehodě
V551 Cestující zraněný při neprovozní (mimosilniční) nehodě
V552 Osoba vně vozidla zraněná při neprovozní (mimosilniční) nehodě
V553 NS člen osádky dodávk.či leh.náklad.automobilu zraněný při neprovozní(mimosilniční) nehodě
V554 Osoba zraněná při nastupování nebo vystupování
V555 Řidič zraněný při provozní (silniční) nehodě
V556 Cestující zraněný při provozní (silniční) nehodě
V557 Osoba vně vozidla zraněná při provozní (silniční) nehodě
V559 NS člen osádky dodávk.či lehkého náklad.automobilu zraněný při provozní(silniční) nehodě
V56 Člen osádky dodávk.n.leh.náklad.automobilu zraněný při srážce s jiným nemotor.vozidlem
V560 Řidič zraněný při neprovozní (mimosilniční) nehodě
V561 Cestující zraněný při neprovozní (mimosilniční) nehodě
V562 Osoba vně vozidla zraněná při neprovozní (mimosilniční) nehodě
V563 NS člen osádky dodávk.či leh.náklad.automobilu zraněný při neprovozní(mimosilniční) nehodě
V564 Osoba zraněná při nastupování nebo vystupování
V565 Řidič zraněný při provozní (silniční) nehodě
V566 Cestující zraněný při provozní (silniční) nehodě
V567 Osoba vně vozidla zraněná při provozní (silniční) nehodě
V569 NS člen osádky dodávk.či lehkého náklad.automobilu zraněný při provozní(silniční) nehodě
V57 Člen osádky dodávk.nebo lehkého náklad.automobilu zraněný při srážce s pevnou překážkou
V570 Řidič zraněný při neprovozní (mimosilniční) nehodě
V571 Cestující zraněný při neprovozní (mimosilniční) nehodě
V572 Osoba vně vozidla zraněná při neprovozní (mimosilniční) nehodě
V573 NS člen osádky dodávk.či leh.náklad.automobilu zraněný při neprovozní(mimosilniční) nehodě
V574 Osoba zraněná při nastupování nebo vystupování
V575 Řidič zraněný při provozní (silniční) nehodě
V576 Cestující zraněný při provozní (silniční) nehodě
V577 Osoba vně vozidla zraněná při provozní (silniční) nehodě
V579 NS člen osádky dodávk.či lehkého náklad.automobilu zraněný při provozní(silniční) nehodě
V58 Člen osádky dodávk.nebo lehkého náklad.automobilu zraněný při dopravní nehodě bez srážky
V580 Řidič zraněný při neprovozní (mimosilniční) nehodě
V581 Cestující zraněný při neprovozní (mimosilniční) nehodě
V582 Osoba vně vozidla zraněná při neprovozní (mimosilniční) nehodě
V583 NS člen osádky dodávk.či leh.náklad.automobilu zraněný při neprovozní(mimosilniční) nehodě
V584 Osoba zraněná při nastupování nebo vystupování
V585 Řidič zraněný při provozní (silniční) nehodě
V586 Cestující zraněný při provozní (silniční) nehodě
V587 Osoba vně vozidla zraněná při provozní (silniční) nehodě
V589 NS člen osádky dodávk.či lehkého náklad.automobilu zraněný při provozní(silniční) nehodě
V59 Člen osádky dodávk.nebo leh.náklad.automobilu zraněný při jiných a NS dopravních nehodách
V590 Řidič zraněný při srážce s jinými a NS motor.vozidly při neprovozní (mimosilniční)nehodě
V591 Cestující zraněný při srážce s jinými a NS mot.vozidly při neprovozní (mimosilnič.)nehodě
V592 NS člen osádky zraněný při srážce s j. a NS motor.vozidly při neprovoz.(mimosiln.)nehodě
V593 Člen osádky (kterýkoliv)dodávk.či leh.nákl.auta zraněný při NS neprovoz.(mimosiln.)nehodě
V594 Řidič zraněný při srážce s jinými a NS motorovými vozidly při provozní (silniční)nehodě
V595 Cestující zraněný při srážce s jinými a NS motorovými vozidly při provozní (silnič.)nehodě
V596 NS člen osádky zraněný při srážce s j. a NS motor.vozidly při provozní (silniční)nehodě
V598 Člen osádky(kterýkoliv)dodávk.n.leh.náklad.automobilu zraň.při j.určených doprav.nehodách
V599 Člen osádky(kterýkoliv)dodávk.n.leh.náklad.automobilu zraněný při NS provoz.(siln.)nehodě
V60 Člen osádky těžkého nákladního vozidla zraněný při srážce s chodcem nebo zvířetem
V600 Řidič zraněný při neprovozní (mimosilniční) nehodě
V601 Cestující zraněný při neprovozní (mimosilniční) nehodě
V602 Osoba vně vozidla zraněná při neprovozní (mimosilniční) nehodě
V603 NS člen osádky těžkého náklad.vozidla zraněný při neprovozní(mimosilniční) nehodě
V604 Osoba zraněná při nastupování nebo vystupování
V605 Řidič zraněný při provozní (silniční) nehodě
V606 Cestující zraněný při provozní (silniční) nehodě
V607 Osoba vně vozidla zraněná při provozní (silniční) nehodě
V609 Neurčený člen osádky těžkého nákladního vozidla zraněný při provozní (silniční) nehodě
V61 Člen osádky těžkého nákladního vozidla zraněný při srážce s jízdním kolem
V610 Řidič zraněný při neprovozní (mimosilniční) nehodě
V611 Cestující zraněný při neprovozní (mimosilniční) nehodě
V612 Osoba vně vozidla zraněná při neprovozní (mimosilniční) nehodě
V613 NS člen osádky těžkého náklad.vozidla zraněný při neprovozní (mimosilniční) nehodě
V614 Osoba zraněná při nastupování nebo vystupování
V615 Řidič zraněný při provozní (silniční) nehodě
V616 Cestující zraněný při provozní (silniční) nehodě
V617 Osoba vně vozidla zraněná při provozní (silniční) nehodě
V619 Neurčený člen osádky těžkého nákladního vozidla zraněný při provozní (silniční) nehodě
V62 Člen osádky těžkého náklad.vozidla zraněný při srážce s dvou nebo tříkol.motor.vozidlem
V620 Řidič zraněný při neprovozní (mimosilniční) nehodě
V621 Cestující zraněný při neprovozní (mimosilniční) nehodě
V622 Osoba vně vozidla zraněná při neprovozní (mimosilniční) nehodě
V623 NS člen osádky těžkého náklad.vozidla zraněný při neprovozní mimosilniční) nehodě
V624 Osoba zraněná při nastupování nebo vystupování
V625 Řidič zraněný při provozní (silniční) nehodě
V626 Cestující zraněný při provozní (silniční) nehodě
V627 Osoba vně vozidla zraněná při provozní (silniční) nehodě
V629 Neurčený člen osádky těžkého nákladního vozidla zraněný při provozní (silniční) nehodě
V63 Člen osádky těž.náklad.vozidla zraněný při srážce s aut.osob.,dodávk.nebo lehkým nákladním
V630 Řidič zraněný při neprovozní (mimosilniční) nehodě
V631 Cestující zraněný při neprovozní (mimosilniční) nehodě
V632 Osoba vně vozidla zraněná při neprovozní (mimosilniční) nehodě
V633 NS člen osádky těžkého nákladního vozidla zraněný při neprovozní (mimosilniční) nehodě
V634 Osoba zraněná při nastupování nebo vystupování
V635 Řidič zraněný při provozní (silniční) nehodě
V636 Cestující zraněný při provozní (silniční) nehodě
V637 Osoba vně vozidla zraněná při provozní (silniční) nehodě
V639 Neurčený člen osádky těžkého nákladního vozidla zraněný při provozní (silniční) nehodě
V64 Člen osádky těžkého náklad.vozidla zraněný při srážce s těž.náklad.vozidlem nebo autobusem
V640 Řidič zraněný při neprovozní (mimosilniční) nehodě
V641 Cestující zraněný při neprovozní (mimosilniční) nehodě
V642 Osoba vně vozidla zraněná při neprovozní (mimosilniční) nehodě
V643 NS člen osádky těžkého nákladního vozidla zraněný při neprovozní (mimosilniční) nehodě
V644 Osoba zraněná při nastupování nebo vystupování
V645 Řidič zraněný při provozní (silniční) nehodě
V646 Cestující zraněný při provozní (silniční) nehodě
V647 Osoba vně vozidla zraněná při provozní (silniční) nehodě
V649 Neurčený člen osádky těžkého nákladního vozidla zraněný při provozní (silniční) nehodě
V65 Člen osádky těžkého náklad.vozidla zraněný při srážce s želez.vlakem nebo želez.vozidlem
V650 Řidič zraněný při neprovozní (mimosilniční) nehodě
V651 Cestující zraněný při neprovozní (mimosilniční) nehodě
V652 Osoba vně vozidla zraněná při neprovozní (mimosilniční) nehodě
V653 NS člen osádky těžkého nákladního vozidla zraněný při neprovozní (mimosilniční) nehodě
V654 Osoba zraněná při nastupování nebo vystupování
V655 Řidič zraněný při provozní (silniční) nehodě
V656 Cestující zraněný při provozní (silniční) nehodě
V657 Osoba vně vozidla zraněná při provozní (silniční) nehodě
V659 Neurčený člen osádky těžkého nákladního vozidla zraněný při provozní (silniční) nehodě
V66 Člen osádky těžkého nákladního vozidla zraněný při srážce s jiným nemotorovým vozidlem
V660 Řidič zraněný při neprovozní (mimosilniční) nehodě
V661 Cestující zraněný při neprovozní (mimosilniční) nehodě
V662 Osoba vně vozidla zraněná při neprovozní (mimosilniční) nehodě
V663 NS člen osádky těžkého nákladního vozidla zraněný při neprovozní (mimosilniční) nehodě
V664 Osoba zraněná při nastupování nebo vystupování
V665 Řidič zraněný při provozní (silniční) nehodě
V666 Cestující zraněný při provozní (silniční) nehodě
V667 Osoba vně vozidla zraněná při provozní (silniční) nehodě
V669 Neurčený člen osádky těžkého nákladního vozidla zraněný při provozní (silniční) nehodě
V67 Člen osádky těž.náklad.vozidla zraň.při srážce s pev.překážkou (s připev.n.stoj.předmětem)
V670 Řidič zraněný při neprovozní (mimosilniční) nehodě
V671 Cestující zraněný při neprovozní (mimosilniční) nehodě
V672 Osoba vně vozidla zraněná při neprovozní (mimosilniční) nehodě
V673 NS člen osádky těžkého nákladního vozidla zraněný při neprovozní (mimosilniční) nehodě
V674 Osoba zraněná při nastupování nebo vystupování
V675 Řidič zraněný při provozní (silniční) nehodě
V676 Cestující zraněný při provozní (silniční) nehodě
V677 Osoba vně vozidla zraněná při provozní (silniční) nehodě
V679 Neurčený člen osádky těžkého nákladního vozidla zraněný při provozní (silniční) nehodě
V68 Člen osádky těžkého nákladního vozidla zraněný při dopravní nehodě bez srážky
V680 Řidič zraněný při neprovozní (mimosilniční) nehodě
V681 Cestující zraněný při neprovozní (mimosilniční) nehodě
V682 Osoba vně vozidla zraněná při neprovozní (mimosilniční) nehodě
V683 NS člen osádky těžkého nákladního vozidla zraněný při neprovozní (mimosilniční) nehodě
V684 Osoba zraněná při nastupování nebo vystupování
V685 Řidič zraněný při provozní (silniční) nehodě
V686 Cestující zraněný při provozní (silniční) nehodě
V687 Osoba vně vozidla zraněná při provozní (silniční) nehodě
V689 Neurčený člen osádky těžkého nákladního vozidla zraněný při provozní (silniční) nehodě
V69 Člen osádky těžkého nákladního vozidla zraněný při jiných a neurčených dopravních nehodách
V690 Řidič zraněný při srážce s jinými a NS motor.vozidly při neprovozní (mimosilniční) nehodě
V691 Cestující zraněný při srážce s jinými a NS mot.vozidly při neprovozní (mimosilnič.)nehodě
V692 NS člen osádky zraněný při srážce s j.a NS mot.vozidly při neprovozní (mimosilnič.)nehodě
V693 Člen osádky (kterýkoliv)těžkého náklad.vozidla zraněný při NS neprovoz.(mimosilnič.)nehodě
V694 Řidič zraněný při srážce s jinými a NS motorovými vozidly při provozní (silniční) nehodě
V695 Cestující zraněný při srážce s jinými a NS motorovými vozidly při provozní(silnič.)nehodě
V696 NS člen osádky zraněný při srážce s jinými a NS mot.vozidly při provozní (silniční)nehodě
V698 Člen osádky(kterýkoliv)těžkého náklad.vozidla zraněný při j.určených dopravních nehodách
V699 Člen osádky(kterýkoliv)těžkého náklad.vozidla zraněný při NS provozní (silniční) nehodě
V70 Člen osádky autobusu zraněný při srážce s chodcem nebo zvířetem
V700 Řidič zraněný při neprovozní (mimosilniční) nehodě
V701 Cestující zraněný při neprovozní (mimosilniční) nehodě
V702 Osoba vně vozidla zraněná při neprovozní (mimosilniční) nehodě
V703 Neurčený člen osádky autobusu zraněný při neprovozní (mimosilniční) nehodě
V704 Osoba zraněná při nastupování nebo vystupování
V705 Řidič zraněný při provozní (silniční) nehodě
V706 Cestující zraněný při provozní (silniční) nehodě
V707 Osoba vně vozidla zraněná při provozní (silniční) nehodě
V709 Neurčený člen osádky autobusu zraněný při provozní (silniční) nehodě
V71 Člen osádky autobusu zraněný při srážce s jízdním kolem
V710 Řidič zraněný při neprovozní (mimosilniční) nehodě
V711 Cestující zraněný při neprovozní (mimosilniční) nehodě
V712 Osoba vně vozidla zraněná při neprovozní (mimosilniční) nehodě
V713 Neurčený člen osádky autobusu zraněný při neprovozní (mimosilniční) nehodě
V714 Osoba zraněná při nastupování nebo vystupování
V715 Řidič zraněný při provozní (silniční) nehodě
V716 Cestující zraněný při provozní (silniční) nehodě
V717 Osoba vně vozidla zraněná při provozní (silniční) nehodě
V719 Neurčený člen osádky autobusu zraněný při provozní (silniční) nehodě
V72 Člen osádky autobusu zraněný při srážce s dvou nebo tříkolovým motorovým vozidlem
V720 Řidič zraněný při neprovozní (mimosilniční) nehodě
V721 Cestující zraněný při neprovozní (mimosilniční) nehodě
V722 Osoba vně vozidla zraněná při neprovozní (mimosilniční) nehodě
V723 Neurčený člen osádky autobusu zraněný při neprovozní (mimosilniční) nehodě
V724 Osoba zraněná při nastupování nebo vystupování
V725 Řidič zraněný při provozní (silniční) nehodě
V726 Cestující zraněný při provozní (silniční) nehodě
V727 Osoba vně vozidla zraněná při provozní (silniční) nehodě
V729 Neurčený člen osádky autobusu zraněný při provozní (silniční) nehodě
V73 Člen osádky autobusu zraněný při srážce s automobilem osobním,dodávk.nebo lehkým nákladním
V730 Řidič zraněný při neprovozní (mimosilniční) nehodě
V731 Cestující zraněný při neprovozní (mimosilniční) nehodě
V732 Osoba vně vozidla zraněná při neprovozní (mimosilniční) nehodě
V733 Neurčený člen osádky autobusu zraněný při neprovozní (mimosilniční) nehodě
V734 Osoba zraněná při nastupování nebo vystupování
V735 Řidič zraněný při provozní (silniční) nehodě
V736 Cestující zraněný při provozní (silniční) nehodě
V737 Osoba vně vozidla zraněná při provozní (silniční) nehodě
V739 Neurčený člen osádky autobusu zraněný při provozní (silniční) nehodě
V74 Člen osádky autobusu zraněný při srážce s těžkým nákladním vozidlem nebo autobusem
V740 Řidič zraněný při neprovozní (mimosilniční) nehodě
V741 Cestující zraněný při neprovozní (mimosilniční) nehodě
V742 Osoba vně vozidla zraněná při neprovozní (mimosilniční) nehodě
V743 Neurčený člen osádky autobusu zraněný při neprovozní (mimosilniční) nehodě
V744 Osoba zraněná při nastupování nebo vystupování
V745 Řidič zraněný při provozní (silniční) nehodě
V746 Cestující zraněný při provozní (silniční) nehodě
V747 Osoba vně vozidla zraněná při provozní (silniční) nehodě
V749 Neurčený člen osádky autobusu zraněný při provozní (silniční) nehodě
V75 Člen osádky autobusu zraněný při srážce s železničním vlakem nebo železničním vozidlem
V750 Řidič zraněný při neprovozní (mimosilniční) nehodě
V751 Cestující zraněný při neprovozní (mimosilniční) nehodě
V752 Osoba vně vozidla zraněná při neprovozní (mimosilniční) nehodě
V753 Neurčený člen osádky autobusu zraněný při neprovozní (mimosilniční) nehodě
V754 Osoba zraněná při nastupování nebo vystupování
V755 Řidič zraněný při provozní (silniční) nehodě
V756 Cestující zraněný při provozní (silniční) nehodě
V757 Osoba vně vozidla zraněná při provozní (silniční) nehodě
V759 Neurčený člen osádky autobusu zraněný při provozní (silniční) nehodě
V76 Člen osádky autobusu zraněný při srážce s jiným nemotorovým vozidlem
V760 Řidič zraněný při neprovozní (mimosilniční) nehodě
V761 Cestující zraněný při neprovozní (mimosilniční) nehodě
V762 Osoba vně vozidla zraněná při neprovozní (mimosilniční) nehodě
V763 Neurčený člen osádky autobusu zraněný při neprovozní (mimosilniční) nehodě
V764 Osoba zraněná při nastupování nebo vystupování
V765 Řidič zraněný při provozní (silniční) nehodě
V766 Cestující zraněný při provozní (silniční) nehodě
V767 Osoba vně vozidla zraněná při provozní (silniční) nehodě
V769 Neurčený člen osádky autobusu zraněný při provozní (silniční) nehodě
V77 Člen osádky autobusu zraněný při srážce s pev.překážkou(s připev.nebo stojícím předmětem)
V770 Řidič zraněný při neprovozní (mimosilniční) nehodě
V771 Cestující zraněný při neprovozní (mimosilniční) nehodě
V772 Osoba vně vozidla zraněná při neprovozní (mimosilniční) nehodě
V773 Neurčený člen osádky autobusu zraněný při neprovozní (mimosilniční) nehodě
V774 Osoba zraněná při nastupování nebo vystupování
V775 Řidič zraněný při provozní (silniční) nehodě
V776 Cestující zraněný při provozní (silniční) nehodě
V777 Osoba vně vozidla zraněná při provozní (silniční) nehodě
V779 Neurčený člen osádky autobusu zraněný při provozní (silniční) nehodě
V78 Člen osádky autobusu zraněný při dopravní nehodě bez srážky
V780 Řidič zraněný při neprovozní (mimosilniční) nehodě
V781 Cestující zraněný při neprovozní (mimosilniční) nehodě
V782 Osoba vně vozidla zraněná při neprovozní (mimosilniční) nehodě
V783 Neurčený člen osádky autobusu zraněný při neprovozní (mimosilniční) nehodě
V784 Osoba zraněná při nastupování nebo vystupování
V785 Řidič zraněný při provozní (silniční) nehodě
V786 Cestující zraněný při provozní (silniční) nehodě
V787 Osoba vně vozidla zraněná při provozní (silniční) nehodě
V789 Neurčený člen osádky autobusu zraněný při provozní (silniční) nehodě
V79 Člen osádky autobusu zraněný při jiných a neurčených dopravních nehodách
V790 Řidič zraněný při srážce s jinými a NS motor.vozidly při neprovozní (mimosilniční)nehodě
V791 Cestující zraněný při srážce s jinými a NS mot.vozidly při neprovozní (mimosilnič.)nehodě
V792 NS člen osádky autobusu zraněný při srážce s jinými a NS motor.vozidly při neprovoz.nehodě
V793 Člen osádky (kterýkoliv) autobusu zraněný při neurčené neprovozní (mimosilniční) nehodě
V794 Řidič zraněný při srážce s jinými a NS motorovými vozidly při provozní (silniční) nehodě
V795 Cestující zraněný při srážce s jinými a NS motorovými vozidly při provozní(silniční)nehodě
V796 NS člen osádky autobusu zran.při srážce s jinými a NS mot.vozidly při provoz.(siln.)nehodě
V798 Člen osádky (kterýkoliv) autobusu zraněný při jiných určených dopravních nehodách
V799 Člen osádky (kterýkoliv) autobusu zraněný při neurčené provozní (silniční) nehodě
V80 Jezdec na zvířeti nebo člen osádky vozidla taženého zvířetem zraněný při dopravní nehodě
V800 Jezdec n.člen osádky zraň.pádem n.shozením se zvíř.n.s voz.taž.zvíř.při nehodě bez srážky
V801 Jezdec nebo člen osádky zraněný při srážce s chodcem nebo zvířetem
V802 Jezdec nebo člen osádky zraněný při srážce s jízdním kolem
V803 Jezdec nebo člen osádky zraněný při srážce s dvou nebo tříkolovým motorovým vozidlem
V804 Jezdec n.člen osádky zraněný při srážce s automob.osob.,dodáv.,náklad.leh.,těž.n.autobusem
V805 Jezdec nebo člen osádky zraněný při srážce s jiným určeným motorovým vozidlem
V806 Jezdec nebo člen osádky zraněný při srážce s železničním vlakem nebo železničním vozidlem
V807 Jezdec nebo člen osádky zraněný při srážce s jiným nemotorovým vozidlem
V808 Jezdec n.člen osádky zraněný při srážce s pevnou překážkou(s připev.n.stojícím předmětem)
V809 Jezdec nebo člen osádky zraněný při jiných a neurčených dopravních nehodách
V81 Člen osádky železničního vlaku nebo železničního vozidla zraněný při dopravní nehodě
V810 Člen osádky želez.vlaku n.želez.vozidla zraň.při srážce s motor.vozidlem při neprov.nehodě
V811 Člen osádky želez.vlaku n.želez.vozidla zraň.při srážce s motor.vozidlem při provoz.nehodě
V812 Člen osádky želez.vlaku n.želez.vozidla zraněný při srážce s n.nárazem valících se kmenů
V813 Člen osádky želez.vlaku n.želez.vozidla zraněný při srážce s jiným předmětem
V814 Osoba zraněná při nastupování do nebo vystupování z železničního vlaku nebo želez.vozidla
V815 Člen osádky želez.vlaku nebo želez.vozidla zraněný pádem v želez.vlaku nebo želez.vozidle
V816 Člen osádky želez.vlaku nebo želez.vozidla zraněný pádem z želez.vlaku nebo želez.vozidla
V817 Člen osádky želez.vlaku nebo želez.vozidla zraněný při vykolejení bez předcházející srážky
V818 Člen osádky želez.vlaku nebo želez.vozidla zraněný při jiných určených železnič.nehodách
V819 Člen osádky železničního vlaku nebo želez.vozidla zraněný při neurčené železniční nehodě
V82 Člen osádky vozu pouliční dráhy zraněný při dopravní nehodě
V820 Člen osádky vozu poulič.dráhy zraň.při sráž.s motor.vozidlem při neprovoz.(mimosil.)nehodě
V821 Člen osádky vozu poulič.dráhy zraň.při srážce s motor.vozidlem při provoz.(silnič.)nehodě
V822 Člen osádky vozu pouliční dráhy zraněný při srážce s nebo nárazem valících se kmenů
V823 Člen osádky vozu pouliční dráhy zraněný při srážce s jiným předmětem
V824 Osoba zraněná při nastupování do nebo vystupování z vozu pouliční dráhy
V825 Člen osádky vozu pouliční dráhy zraněný pádem ve voze pouliční dráhy
V826 Člen osádky vozu pouliční dráhy zraněný pádem z vozu pouliční dráhy
V827 Člen osádky vozu pouliční dráhy zraněný při vykolejení bez předcházející srážky
V828 Člen osádky vozu pouliční dráhy zraněný při jiných určených doprav. (silničních) nehodách
V829 Člen osádky vozu pouliční dráhy zraněný při neurčené provozní (silniční) nehodě
V83 Člen osádky zvláštního vozidla určeného pro průmyslové prostory zraněný při doprav.nehodě
V830 Řidič zvláštního průmyslového vozidla zraněný při provozní (silniční) nehodě
V831 Cestující zvláštního průmyslového vozidla zraněný při provozní (silniční) nehodě
V832 Osoba vně zvláštního průmyslového vozidla zraněná při provozní (silniční) nehodě
V833 NS člen osádky zvláštního průmyslového vozidla zraněný při provozní (silniční) nehodě
V834 Osoba zraněná při nastupování do nebo vystupování ze zvláštního průmyslového vozidla
V835 Řidič zvláštního průmyslového vozidla zraněný při neprovozní (mimosilniční) nehodě
V836 Cestující zvláštního průmyslového vozidla zraněný při neprovozní (mimosilniční) nehodě
V837 Osoba vně zvláštního průmyslového vozidla zraněná při neprovozní (mimosilniční) nehodě
V839 NS člen osádky zvláštního průmyslového vozidla zraněný při neprovozní (mimosilnič.) nehodě
V84 Člen osádky zvlášt.vozidla určeného především pro zemědělství zraněný při dopravní nehodě
V840 Řidič zvláštního zemědělského vozidla zraněný při provozní (silniční) nehodě
V841 Cestující zvláštního zemědělského vozidla zraněný při provozní (silniční) nehodě
V842 Osoba vně zvláštního zemědělského vozidla zraněná při provozní (silniční) nehodě
V843 NS člen osádky zvláštního zemědělského vozidla zraněný při provozní (silniční) nehodě
V844 Osoba zraněná při nastupování do nebo vystupování ze zvláštního zemědělského vozidla
V845 Řidič zvláštního zemědělského vozidla zraněný při neprovozní (mimosilniční) nehodě
V846 Cestující zvláštního zemědělského vozidla zraněný při neprovozní (mimosilniční) nehodě
V847 Osoba vně zvláštního zemědělského vozidla zraněná při neprovozní (mimosilniční) nehodě
V849 NS člen osádky zvláštního zeměděl.vozidla zraněný při neprovozní (mimosilniční) nehodě
V85 Člen osádky zvláštního stavebního vozidla zraněný při dopravní nehodě
V850 Řidič zvláštního stavebního vozidla zraněný při provozní (silniční) nehodě
V851 Cestující zvláštního stavebního vozidla zraněný při provozní (silniční) nehodě
V852 Osoba vně zvláštního stavebního vozidla zraněná při provozní (silniční) nehodě
V853 Neurčený člen osádky zvláštního stavebního vozidla zraněný při provozní (silniční) nehodě
V854 Osoba zraněná při nastupování do nebo vystupování ze zvláštního stavebního vozidla
V855 Řidič zvláštního stavebního vozidla zraněný při neprovozní (mimosilniční) nehodě
V856 Cestující zvláštního stavebního vozidla zraněný při neprovozní (mimosilniční) nehodě
V857 Osoba vně zvláštního stavebního vozidla zraněná při neprovozní (mimosilniční) nehodě
V859 NS člen osádky zvláštního stavebního vozidla zraněný při neprovozní (mimosilniční) nehodě
V86 Člen osádky terén.či j.motor.voz.urč.hlavně pro mimosiln.provoz, zraněný při doprav.nehodě
V860 Řidič zcela terénního n.jiného mimosilnič.motor.vozidla,zraněný při provoz.(silnič.)nehodě
V861 Cestující zcela terén.n.jiného mimosilnič.motor.vozidla,zraněný při provoz.(silnič.)nehodě
V862 Osoba vně zcela terén.n.jiného mimosilnič.motor.vozidla,zraněná při provoz.(silnič.)nehodě
V863 NS člen osádky zcela terén.n.j.mimosilnič.motor.vozidla,zraněný při provoz.(silnič.)nehodě
V864 Osoba zraněná při nastupování do n.vystupování ze zcela terén.n.j. mimosilnič.mot.vozidla
V865 Řidič zcela terén.n.j.mimosilnič.motor.vozidla,zraněný při neprovozní (mimosilnič.) nehodě
V866 Cestující zcela terén.n.j.mimosilnič.motor.vozidla,zraněný při neprovoz.(mimosiln.) nehodě
V867 Osoba vně zcela terén.n.j.mimosilnič.motor.vozidla,zraněná při neprovoz.(mimosiln.)nehodě
V869 NS člen osádky zcela terénního n.j.mimosilnič.motor.vozidla,zraněný při neprovozní nehodě
V87 Provozní (silniční) nehoda určeného typu, ale s neznámým způsobem dopravy oběti
V870 Osoba zraněná při (provozní)(silniční) srážce mezi osob.automob.a 2 n.3kol.motor.vozidlem
V871 Osoba zraněná při (provoz.,silnič.) srážce mezi j.motor.vozidlem a 2 n.3kol.motor.vozidlem
V872 Osoba zraněná při(provozní)(silniční)srážce mezi automobilem osob.a dodáv.n.leh.nákladním
V873 Osoba zraněná při (provozní) (silniční) srážce mezi osobním automobilem a autobusem
V874 Osoba zraněná při(provozní)(silniční)srážce mezi osob.automobilem a těžkým náklad.vozidlem
V875 Osoba zraněná při (provozní) (silniční) srážce mezi těžkým nákladním vozidlem a autobusem
V876 Osoba zraň.při(provoz.,silnič.)srážce mezi želez.vlakem n.želez.vozidlem a os.automobilem
V877 Osoba zraněná při (provozní) (silniční) srážce mezi jinými určenými motorovými vozidly
V878 Osoba zraněná při j.určených(provoz.)(silnič.)dopravních nehodách motor.vozidla,bez srážky
V879 Osoba zraň.při j.určených(provoz.)doprav.nehodách nemotor.vozidla (se srážkou)(bez srážky)
V88 Neprovozní (mimosilniční) nehoda určeného typu, ale s neznámým způsobem dopravy oběti
V880 Osoba zraň.při neprovoz.(mimosilnič.)srážce mezi os.automobilem a 2 n.3kol.motor.vozidlem
V881 Osoba zraněná při neprovoz.(mimosil.)srážce mezi j.motor.vozidlem a 2n.3kol.motor.vozidlem
V882 Osoba zraněná při neprovoz.(mimosilnič.)srážce mezi automobilem osob.a dodávk.n.leh.nákl.
V883 Osoba zraněná při neprovozní (mimosilniční) srážce mezi osobním automobilem a autobusem
V884 Osoba zraněná při neprovoz.(mimosilnič.)srážce mezi osob.automobilem a těž.náklad.vozidlem
V885 Osoba zraněná při neprovoz.(mimosilnič.)srážce mezi těžkým nákladním vozidlem a autobusem
V886 Osoba zraň.při neprovoz.(mimosilnič.)srážce mezi žel.vlakem n.žel.vozidlem a osob.automob.
V887 Osoba zraněná při neprovozní (mimosilniční) srážce mezi jinými určenými motorovými vozidly
V888 Osoba zraň.při j.určených neprovoz.(mimosil.)doprav.nehodách,bez srážky, týk.se motor.voz.
V889 Osoba zraň.při j.určených neprov.(mimosil.)dop.nehodách(se n.bez sráž.), týk.se nemot.voz.
V89 Nehoda motorového nebo nemotorového vozidla; typ vozidla neurčen
V890 Osoba zraněná při neprovozní (mimosilniční) nehodě neurčeného motorového vozidla
V891 Osoba zraněná při neprovozní (mimosilniční) nehodě neurčeného nemotorového vozidla
V892 Osoba zraněná při provozní (silniční) nehodě neurčeného motorového vozidla
V893 Osoba zraněná při provozní (silniční) nehodě neurčeného nemotorového vozidla
V899 Osoba zraněná při nehodě neurčeného vozidla
V90 Nehoda plavidla jako příčina (u)tonutí a potopení
V900 Obchodní loď
V901 Osobní loď
V902 Rybářská loď
V903 Jiné plavidlo s pohonem
V904 Plachetní loď, plachetnice
V905 Kanoe nebo kajak
V906 Nafukovací člun (bez pohonu)
V907 Vodní lyže
V908 Jiné plavidlo bez pohonu
V909 Neurčené plavidlo
V91 Nehoda plavidla jako příčina jiného poranění
V910 Obchodní loď
V911 Osobní loď
V912 Rybářská loď
V913 Jiné plavidlo s pohonem
V914 Plachetní loď, plachetnice
V915 Kanoe nebo kajak
V916 Nafukovací člun (bez pohonu)
V917 Vodní lyže
V918 Jiné plavidlo bez pohonu
V919 Neurčené plavidlo
V92 (U)tonutí a potopení v souvislosti s vodní dopravou, bez nehody plavidla
V920 Obchodní loď
V921 Osobní loď
V922 Rybářská loď
V923 Jiné plavidlo s pohonem
V924 Plachetní loď, plachetnice
V925 Kanoe nebo kajak
V926 Nafukovací člun (bez pohonu)
V927 Vodní lyže
V928 Jiné plavidlo bez pohonu
V929 Neurčené plavidlo
V93 Nehoda na palubě plavidla bez nehody plavidla, která není příčinou (u)tonutí a potopení
V930 Obchodní loď
V931 Osobní loď
V932 Rybářská loď
V933 Jiné plavidlo s pohonem
V934 Plachetní loď, plachetnice
V935 Kanoe nebo kajak
V936 Nafukovací člun (bez pohonu)
V937 Vodní lyže
V938 Jiné plavidlo bez pohonu
V939 Neurčené plavidlo
V94 Jiné a neurčené nehody při vodní dopravě
V940 Obchodní loď
V941 Osobní loď
V942 Rybářská loď
V943 Jiné plavidlo s pohonem
V944 Plachetní loď, plachetnice
V945 Kanoe nebo kajak
V946 Nafukovací člun (bez pohonu)
V947 Vodní lyže
V948 Jiné plavidlo bez pohonu
V949 Neurčené plavidlo
V95 Nehoda letounu s pohonem jako příčina zranění člena osádky
V950 Nehoda helikoptéry (vrtulníku) jako příčina zranění člena osádky
V951 Nehoda ultraleh.,mikrolehkého kluzáku n.větroně s pohonem jako příčina zranění čl.osádky
V952 Jiná nehoda soukromého letounu s pevnými křídly jako příčina zranění člena osádky
V953 Nehoda komerčního letounu s pevnými křídly jako příčina zranění člena osádky
V954 Nehoda vesmírné lodi (dopravního prostředku) jako příčina zranění člena osádky
V958 Jiné nehody letounu jako příčina zranění člena osádky
V959 Neurčená nehoda letounu jako příčina zranění člena osádky
V96 Nehoda letounu bez pohonu jako příčina zranění člena osádky
V960 Nehoda balonu, jako příčina zranění člena osádky
V961 Nehoda závěsného kluzáku jako příčina zranění člena osádky
V962 Nehoda kluzáku (bez pohonu) jako příčina zranění člena osádky
V968 Jiné nehody letounu bez pohonu jako příčina zranění člena osádky
V969 Neurčená nehoda letounu bez pohonu jako příčina zranění člena osádky
V97 Jiné určené nehody při dopravě vzduchem
V970 Člen osádky letounu zraněný při jiných určených nehodách vzdušné dopravy
V971 Osoba zraněná při nastupování do nebo vystupování z letounu
V972 Parašutista zraněný při nehodě vzdušné dopravy
V973 Osoba na zemi zraněná při nehodě vzdušné dopravy
V978 Jiné nehody při dopravě vzduchem, nezařazené jinde
V98 Jiné určené dopravní nehody
V99 Neurčená dopravní nehoda
W00 Pád na rovině na ledu a sněhu
W000 Domov
W001 Obytná instituce
W002 Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
W003 Sportovní a atletické prostory
W004 Ulice a silnice
W005 Prostory obchodu a služeb
W006 Protory průmyslové a stavební
W007 Zemědělství
W008 Jiná určená místa
W009 Neurčené místo
W01 Pád na rovině následkem uklouznutí, zakopnutí nebo klopýtnutí
W010 Domov
W011 Obytná instituce
W012 Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
W013 Sportovní a atletické prostory
W014 Ulice a silnice
W015 Prostory obchodu a služeb
W016 Protory průmyslové a stavební
W017 Zemědělství
W018 Jiná určená místa
W019 Neurčené místo
W02 Pád na ledních bruslích, lyžích, kolečkových bruslích nebo skateboardech
W020 Domov
W021 Obytná instituce
W022 Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
W023 Sportovní a atletické prostory
W024 Ulice a silnice
W025 Prostory obchodu a služeb
W026 Protory průmyslové a stavební
W027 Zemědělství
W028 Jiná určená místa
W029 Neurčené místo
W03 Jiné pády na rovině ze srážky s nebo strčení jinou osobou
W030 Domov
W031 Obytná instituce
W032 Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
W033 Sportovní a atletické prostory
W034 Ulice a silnice
W035 Prostory obchodu a služeb
W036 Protory průmyslové a stavební
W037 Zemědělství
W038 Jiná určená místa
W039 Neurčené místo
W04 Pád při nesení nebo podpírání jinými osobami
W040 Domov
W041 Obytná instituce
W042 Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
W043 Sportovní a atletické prostory
W044 Ulice a silnice
W045 Prostory obchodu a služeb
W046 Protory průmyslové a stavební
W047 Zemědělství
W048 Jiná určená místa
W049 Neurčené místo
W05 Pád s invalidního vozíku
W050 Domov
W051 Obytná instituce
W052 Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
W053 Sportovní a atletické prostory
W054 Ulice a silnice
W055 Prostory obchodu a služeb
W056 Protory průmyslové a stavební
W057 Zemědělství
W058 Jiná určená místa
W059 Neurčené místo
W06 Pád s postele
W060 Domov
W061 Obytná instituce
W062 Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
W063 Sportovní a atletické prostory
W064 Ulice a silnice
W065 Prostory obchodu a služeb
W066 Protory průmyslové a stavební
W067 Zemědělství
W068 Jiná určená místa
W069 Neurčené místo
W07 Pád se židle
W070 Domov
W071 Obytná instituce
W072 Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
W073 Sportovní a atletické prostory
W074 Ulice a silnice
W075 Prostory obchodu a služeb
W076 Protory průmyslové a stavební
W077 Zemědělství
W078 Jiná určená místa
W079 Neurčené místo
W08 Pád s (týkající se) jiného nábytku
W080 Domov
W081 Obytná instituce
W082 Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
W083 Sportovní a atletické prostory
W084 Ulice a silnice
W085 Prostory obchodu a služeb
W086 Protory průmyslové a stavební
W087 Zemědělství
W088 Jiná určená místa
W089 Neurčené místo
W09 Pád s (týkající se) vybavení hřiště
W090 Domov
W091 Obytná instituce
W092 Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
W093 Sportovní a atletické prostory
W094 Ulice a silnice
W095 Prostory obchodu a služeb
W096 Protory průmyslové a stavební
W097 Zemědělství
W098 Jiná určená místa
W099 Neurčené místo
W10 Pád na schodech a stupních nebo s nich
W100 Domov
W101 Obytná instituce
W102 Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
W103 Sportovní a atletické prostory
W104 Ulice a silnice
W105 Prostory obchodu a služeb
W106 Protory průmyslové a stavební
W107 Zemědělství
W108 Jiná určená místa
W109 Neurčené místo
W11 Pád na nebo se žebříku
W110 Domov
W111 Obytná instituce
W112 Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
W113 Sportovní a atletické prostory
W114 Ulice a silnice
W115 Prostory obchodu a služeb
W116 Protory průmyslové a stavební
W117 Zemědělství
W118 Jiná určená místa
W119 Neurčené místo
W12 Pád na nebo s lešení
W120 Domov
W121 Obytná instituce
W122 Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
W123 Sportovní a atletické prostory
W124 Ulice a silnice
W125 Prostory obchodu a služeb
W126 Protory průmyslové a stavební
W127 Zemědělství
W128 Jiná určená místa
W129 Neurčené místo
W13 Pád s (z) budovy nebo konstrukce nebo propadnutí jimi
W130 Domov
W131 Obytná instituce
W132 Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
W133 Sportovní a atletické prostory
W134 Ulice a silnice
W135 Prostory obchodu a služeb
W136 Protory průmyslové a stavební
W137 Zemědělství
W138 Jiná určená místa
W139 Neurčené místo
W14 Pád se stromu
W140 Domov
W141 Obytná instituce
W142 Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
W143 Sportovní a atletické prostory
W144 Ulice a silnice
W145 Prostory obchodu a služeb
W146 Protory průmyslové a stavební
W147 Zemědělství
W148 Jiná určená místa
W149 Neurčené místo
W15 Pád se skály
W150 Domov
W151 Obytná instituce
W152 Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
W153 Sportovní a atletické prostory
W154 Ulice a silnice
W155 Prostory obchodu a služeb
W156 Protory průmyslové a stavební
W157 Zemědělství
W158 Jiná určená místa
W159 Neurčené místo
W16 Potopení se nebo skok do vody jako příčina jiného poranění, než je (u)tonutí nebo potopení
W160 Domov
W161 Obytná instituce
W162 Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
W163 Sportovní a atletické prostory
W164 Ulice a silnice
W165 Prostory obchodu a služeb
W166 Protory průmyslové a stavební
W167 Zemědělství
W168 Jiná určená místa
W169 Neurčené místo
W17 Jiný pád z jedné úrovně na druhou
W170 Domov
W171 Obytná instituce
W172 Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
W173 Sportovní a atletické prostory
W174 Ulice a silnice
W175 Prostory obchodu a služeb
W176 Protory průmyslové a stavební
W177 Zemědělství
W178 Jiná určená místa
W179 Neurčené místo
W18 Jiný pád na rovině
W180 Domov
W181 Obytná instituce
W182 Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
W183 Sportovní a atletické prostory
W184 Ulice a silnice
W185 Prostory obchodu a služeb
W186 Protory průmyslové a stavební
W187 Zemědělství
W188 Jiná určená místa
W189 Neurčené místo
W19 Neurčený pád
W190 Domov
W191 Obytná instituce
W192 Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
W193 Sportovní a atletické prostory
W194 Ulice a silnice
W195 Prostory obchodu a služeb
W196 Protory průmyslové a stavební
W197 Zemědělství
W198 Jiná určená místa
W199 Neurčené místo
W20 Udeření hozeným, vrženým nebo padajícím předmětem
W200 Domov
W201 Obytná instituce
W202 Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
W203 Sportovní a atletické prostory
W204 Ulice a silnice
W205 Prostory obchodu a služeb
W206 Protory průmyslové a stavební
W207 Zemědělství
W208 Jiná určená místa
W209 Neurčené místo
W21 Udeření sportovním nářadím (vybavením) nebo náraz na ně
W210 Domov
W211 Obytná instituce
W212 Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
W213 Sportovní a atletické prostory
W214 Ulice a silnice
W215 Prostory obchodu a služeb
W216 Protory průmyslové a stavební
W217 Zemědělství
W218 Jiná určená místa
W219 Neurčené místo
W22 Udeření jinými předměty nebo náraz na ně
W220 Domov
W221 Obytná instituce
W222 Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
W223 Sportovní a atletické prostory
W224 Ulice a silnice
W225 Prostory obchodu a služeb
W226 Protory průmyslové a stavební
W227 Zemědělství
W228 Jiná určená místa
W229 Neurčené místo
W23 Zachycení, rozdrcení, zmáčknutí nebo uskřípnutí do předmětů nebo mezi ně
W230 Domov
W231 Obytná instituce
W232 Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
W233 Sportovní a atletické prostory
W234 Ulice a silnice
W235 Prostory obchodu a služeb
W236 Protory průmyslové a stavební
W237 Zemědělství
W238 Jiná určená místa
W239 Neurčené místo
W24 Kontakt se zařízeními na zvedání a přenos, nezařazenými jinde
W240 Domov
W241 Obytná instituce
W242 Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
W243 Sportovní a atletické prostory
W244 Ulice a silnice
W245 Prostory obchodu a služeb
W246 Protory průmyslové a stavební
W247 Zemědělství
W248 Jiná určená místa
W249 Neurčené místo
W25 Kontakt s ostrým sklem
W250 Domov
W251 Obytná instituce
W252 Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
W253 Sportovní a atletické prostory
W254 Ulice a silnice
W255 Prostory obchodu a služeb
W256 Protory průmyslové a stavební
W257 Zemědělství
W258 Jiná určená místa
W259 Neurčené místo
W26 Kontakt s nožem, mečem nebo dýkou
W260 Domov
W261 Obytná instituce
W262 Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
W263 Sportovní a atletické prostory
W264 Ulice a silnice
W265 Prostory obchodu a služeb
W266 Protory průmyslové a stavební
W267 Zemědělství
W268 Jiná určená místa
W269 Neurčené místo
W27 Kontakt s ručním nástrojem bez pohonu
W270 Domov
W271 Obytná instituce
W272 Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
W273 Sportovní a atletické prostory
W274 Ulice a silnice
W275 Prostory obchodu a služeb
W276 Protory průmyslové a stavební
W277 Zemědělství
W278 Jiná určená místa
W279 Neurčené místo
W28 Kontakt se sekačkou trávy s pohonem
W280 Domov
W281 Obytná instituce
W282 Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
W283 Sportovní a atletické prostory
W284 Ulice a silnice
W285 Prostory obchodu a služeb
W286 Protory průmyslové a stavební
W287 Zemědělství
W288 Jiná určená místa
W289 Neurčené místo
W29 Kontakt s jinými ručními nástroji na pohon a stroji v domácnosti
W290 Domov
W291 Obytná instituce
W292 Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
W293 Sportovní a atletické prostory
W294 Ulice a silnice
W295 Prostory obchodu a služeb
W296 Protory průmyslové a stavební
W297 Zemědělství
W298 Jiná určená místa
W299 Neurčené místo
W30 Kontakt se zemědělskými stroji
W300 Domov
W301 Obytná instituce
W302 Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
W303 Sportovní a atletické prostory
W304 Ulice a silnice
W305 Prostory obchodu a služeb
W306 Protory průmyslové a stavební
W307 Zemědělství
W308 Jiná určená místa
W309 Neurčené místo
W31 Kontakt s jiným a neurčeným strojem
W310 Domov
W311 Obytná instituce
W312 Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
W313 Sportovní a atletické prostory
W314 Ulice a silnice
W315 Prostory obchodu a služeb
W316 Protory průmyslové a stavební
W317 Zemědělství
W318 Jiná určená místa
W319 Neurčené místo
W32 Výstřel z krátké jednoruční střelné zbraně, pistole, revolveru
W320 Domov
W321 Obytná instituce
W322 Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
W323 Sportovní a atletické prostory
W324 Ulice a silnice
W325 Prostory obchodu a služeb
W326 Protory průmyslové a stavební
W327 Zemědělství
W328 Jiná určená místa
W329 Neurčené místo
W33 Výstřel z pušky, brokovnice a větší ruční střelné zbraně
W330 Domov
W331 Obytná instituce
W332 Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
W333 Sportovní a atletické prostory
W334 Ulice a silnice
W335 Prostory obchodu a služeb
W336 Protory průmyslové a stavební
W337 Zemědělství
W338 Jiná určená místa
W339 Neurčené místo
W34 Výstřel z jiných a neurčených střelných zbraní
W340 Domov
W341 Obytná instituce
W342 Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
W343 Sportovní a atletické prostory
W344 Ulice a silnice
W345 Prostory obchodu a služeb
W346 Protory průmyslové a stavební
W347 Zemědělství
W348 Jiná určená místa
W349 Neurčené místo
W35 Výbuch a prasknutí kotle
W350 Domov
W351 Obytná instituce
W352 Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
W353 Sportovní a atletické prostory
W354 Ulice a silnice
W355 Prostory obchodu a služeb
W356 Protory průmyslové a stavební
W357 Zemědělství
W358 Jiná určená místa
W359 Neurčené místo
W36 Výbuch a prasknutí tlakové nádoby na plyn
W360 Domov
W361 Obytná instituce
W362 Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
W363 Sportovní a atletické prostory
W364 Ulice a silnice
W365 Prostory obchodu a služeb
W366 Protory průmyslové a stavební
W367 Zemědělství
W368 Jiná určená místa
W369 Neurčené místo
W37 Výbuch a prasknutí stlačené pneumatiky, potrubí nebo hadice
W370 Domov
W371 Obytná instituce
W372 Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
W373 Sportovní a atletické prostory
W374 Ulice a silnice
W375 Prostory obchodu a služeb
W376 Protory průmyslové a stavební
W377 Zemědělství
W378 Jiná určená místa
W379 Neurčené místo
W38 Výbuch a prasknutí jiných určených tlakových zařízení
W380 Domov
W381 Obytná instituce
W382 Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
W383 Sportovní a atletické prostory
W384 Ulice a silnice
W385 Prostory obchodu a služeb
W386 Protory průmyslové a stavební
W387 Zemědělství
W388 Jiná určená místa
W389 Neurčené místo
W39 Výstřel ohňostroje
W390 Domov
W391 Obytná instituce
W392 Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
W393 Sportovní a atletické prostory
W394 Ulice a silnice
W395 Prostory obchodu a služeb
W396 Protory průmyslové a stavební
W397 Zemědělství
W398 Jiná určená místa
W399 Neurčené místo
W40 Výbuch jiných látek
W400 Domov
W401 Obytná instituce
W402 Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
W403 Sportovní a atletické prostory
W404 Ulice a silnice
W405 Prostory obchodu a služeb
W406 Protory průmyslové a stavební
W407 Zemědělství
W408 Jiná určená místa
W409 Neurčené místo
W41 Vystavení proudu pod vysokým tlakem
W410 Domov
W411 Obytná instituce
W412 Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
W413 Sportovní a atletické prostory
W414 Ulice a silnice
W415 Prostory obchodu a služeb
W416 Protory průmyslové a stavební
W417 Zemědělství
W418 Jiná určená místa
W419 Neurčené místo
W42 Vystavení hluku
W420 Domov
W421 Obytná instituce
W422 Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
W423 Sportovní a atletické prostory
W424 Ulice a silnice
W425 Prostory obchodu a služeb
W426 Protory průmyslové a stavební
W427 Zemědělství
W428 Jiná určená místa
W429 Neurčené místo
W43 Vystavení vibracím
W430 Domov
W431 Obytná instituce
W432 Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
W433 Sportovní a atletické prostory
W434 Ulice a silnice
W435 Prostory obchodu a služeb
W436 Protory průmyslové a stavební
W437 Zemědělství
W438 Jiná určená místa
W439 Neurčené místo
W44 Cizí těleso vniklé do oka nebo okem nebo přirozeným otvorem
W440 Domov
W441 Obytná instituce
W442 Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
W443 Sportovní a atletické prostory
W444 Ulice a silnice
W445 Prostory obchodu a služeb
W446 Protory průmyslové a stavební
W447 Zemědělství
W448 Jiná určená místa
W449 Neurčené místo
W45 Cizí těleso nebo předmět proniklý kůží
W450 Domov
W451 Obytná instituce
W452 Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
W453 Sportovní a atletické prostory
W454 Ulice a silnice
W455 Prostory obchodu a služeb
W456 Protory průmyslové a stavební
W457 Zemědělství
W458 Jiná určená místa
W459 Neurčené místo
W49 Vystavení jiným a neurčeným neživotným mechanickým silám
W490 Domov
W491 Obytná instituce
W492 Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
W493 Sportovní a atletické prostory
W494 Ulice a silnice
W495 Prostory obchodu a služeb
W496 Protory průmyslové a stavební
W497 Zemědělství
W498 Jiná určená místa
W499 Neurčené místo
W50 Zasažení, úder, kopnutí, zkroucení, kousnutí nebo poškrábání jinou osobou
W500 Domov
W501 Obytná instituce
W502 Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
W503 Sportovní a atletické prostory
W504 Ulice a silnice
W505 Prostory obchodu a služeb
W506 Protory průmyslové a stavební
W507 Zemědělství
W508 Jiná určená místa
W509 Neurčené místo
W51 Uhození se o jinou osobu nebo náraz do jiné osoby
W510 Domov
W511 Obytná instituce
W512 Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
W513 Sportovní a atletické prostory
W514 Ulice a silnice
W515 Prostory obchodu a služeb
W516 Protory průmyslové a stavební
W517 Zemědělství
W518 Jiná určená místa
W519 Neurčené místo
W52 Rozdrcení, umačkání nebo ušlapání davem při lidské panice
W520 Domov
W521 Obytná instituce
W522 Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
W523 Sportovní a atletické prostory
W524 Ulice a silnice
W525 Prostory obchodu a služeb
W526 Protory průmyslové a stavební
W527 Zemědělství
W528 Jiná určená místa
W529 Neurčené místo
W53 Kousnutí krysou
W530 Domov
W531 Obytná instituce
W532 Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
W533 Sportovní a atletické prostory
W534 Ulice a silnice
W535 Prostory obchodu a služeb
W536 Protory průmyslové a stavební
W537 Zemědělství
W538 Jiná určená místa
W539 Neurčené místo
W54 Kousnutí nebo úder psem
W540 Domov
W541 Obytná instituce
W542 Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
W543 Sportovní a atletické prostory
W544 Ulice a silnice
W545 Prostory obchodu a služeb
W546 Protory průmyslové a stavební
W547 Zemědělství
W548 Jiná určená místa
W549 Neurčené místo
W55 Kousnutí nebo úder jinými savci
W550 Domov
W551 Obytná instituce
W552 Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
W553 Sportovní a atletické prostory
W554 Ulice a silnice
W555 Prostory obchodu a služeb
W556 Protory průmyslové a stavební
W557 Zemědělství
W558 Jiná určená místa
W559 Neurčené místo
W56 Kontakt s mořským živočichem
W560 Domov
W561 Obytná instituce
W562 Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
W563 Sportovní a atletické prostory
W564 Ulice a silnice
W565 Prostory obchodu a služeb
W566 Protory průmyslové a stavební
W567 Zemědělství
W568 Jiná určená místa
W569 Neurčené místo
W57 Kousnutí nebo štípnutí (bodnutí) nejedovatým hmyzem a jinými nejedovatými členovci
W570 Domov
W571 Obytná instituce
W572 Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
W573 Sportovní a atletické prostory
W574 Ulice a silnice
W575 Prostory obchodu a služeb
W576 Protory průmyslové a stavební
W577 Zemědělství
W578 Jiná určená místa
W579 Neurčené místo
W58 Kousnutí a úder krokodýlem nebo aligátorem
W580 Domov
W581 Obytná instituce
W582 Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
W583 Sportovní a atletické prostory
W584 Ulice a silnice
W585 Prostory obchodu a služeb
W586 Protory průmyslové a stavební
W587 Zemědělství
W588 Jiná určená místa
W589 Neurčené místo
W59 Kousnutí nebo rozdrcení jinými plazy
W590 Domov
W591 Obytná instituce
W592 Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
W593 Sportovní a atletické prostory
W594 Ulice a silnice
W595 Prostory obchodu a služeb
W596 Protory průmyslové a stavební
W597 Zemědělství
W598 Jiná určená místa
W599 Neurčené místo
W60 Kontakt s rostlinnými trny a ostny a ostrými listy
W600 Domov
W601 Obytná instituce
W602 Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
W603 Sportovní a atletické prostory
W604 Ulice a silnice
W605 Prostory obchodu a služeb
W606 Protory průmyslové a stavební
W607 Zemědělství
W608 Jiná určená místa
W609 Neurčené místo
W64 Vystavení jiným a neurčeným životným mechanickým silám
W640 Domov
W641 Obytná instituce
W642 Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
W643 Sportovní a atletické prostory
W644 Ulice a silnice
W645 Prostory obchodu a služeb
W646 Protory průmyslové a stavební
W647 Zemědělství
W648 Jiná určená místa
W649 Neurčené místo
W65 (U)tonutí a potopení při pobytu ve vaně
W650 Domov
W651 Obytná instituce
W652 Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
W653 Sportovní a atletické prostory
W654 Ulice a silnice
W655 Prostory obchodu a služeb
W656 Protory průmyslové a stavební
W657 Zemědělství
W658 Jiná určená místa
W659 Neurčené místo
W66 (U)tonutí a potopení po pádu do vany
W660 Domov
W661 Obytná instituce
W662 Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
W663 Sportovní a atletické prostory
W664 Ulice a silnice
W665 Prostory obchodu a služeb
W666 Protory průmyslové a stavební
W667 Zemědělství
W668 Jiná určená místa
W669 Neurčené místo
W67 (U)tonutí a potopení při pobytu v bazénu
W670 Domov
W671 Obytná instituce
W672 Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
W673 Sportovní a atletické prostory
W674 Ulice a silnice
W675 Prostory obchodu a služeb
W676 Protory průmyslové a stavební
W677 Zemědělství
W678 Jiná určená místa
W679 Neurčené místo
W68 (U)tonutí a potopení po pádu do bazénu
W680 Domov
W681 Obytná instituce
W682 Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
W683 Sportovní a atletické prostory
W684 Ulice a silnice
W685 Prostory obchodu a služeb
W686 Protory průmyslové a stavební
W687 Zemědělství
W688 Jiná určená místa
W689 Neurčené místo
W69 (U)tonutí a potopení při pobytu v přírodní vodě
W690 Domov
W691 Obytná instituce
W692 Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
W693 Sportovní a atletické prostory
W694 Ulice a silnice
W695 Prostory obchodu a služeb
W696 Protory průmyslové a stavební
W697 Zemědělství
W698 Jiná určená místa
W699 Neurčené místo
W70 (U)tonutí a potopení po pádu do přírodní vody
W700 Domov
W701 Obytná instituce
W702 Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
W703 Sportovní a atletické prostory
W704 Ulice a silnice
W705 Prostory obchodu a služeb
W706 Protory průmyslové a stavební
W707 Zemědělství
W708 Jiná určená místa
W709 Neurčené místo
W73 Jiné určené (u)tonutí a potopení
W730 Domov
W731 Obytná instituce
W732 Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
W733 Sportovní a atletické prostory
W734 Ulice a silnice
W735 Prostory obchodu a služeb
W736 Protory průmyslové a stavební
W737 Zemědělství
W738 Jiná určená místa
W739 Neurčené místo
W74 Neurčené (u)tonutí a potopení
W740 Domov
W741 Obytná instituce
W742 Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
W743 Sportovní a atletické prostory
W744 Ulice a silnice
W745 Prostory obchodu a služeb
W746 Protory průmyslové a stavební
W747 Zemědělství
W748 Jiná určená místa
W749 Neurčené místo
W75 Náhodné (za)dušení a (u)škrcení v posteli
W750 Domov
W751 Obytná instituce
W752 Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
W753 Sportovní a atletické prostory
W754 Ulice a silnice
W755 Prostory obchodu a služeb
W756 Protory průmyslové a stavební
W757 Zemědělství
W758 Jiná určená místa
W759 Neurčené místo
W76 Jiné náhodné oběšení a (u)škrcení
W760 Domov
W761 Obytná instituce
W762 Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
W763 Sportovní a atletické prostory
W764 Ulice a silnice
W765 Prostory obchodu a služeb
W766 Protory průmyslové a stavební
W767 Zemědělství
W768 Jiná určená místa
W769 Neurčené místo
W77 Ohrožení dýchání způsobené zavalením (zasypáním) padající zeminou a jinými hmotami
W770 Domov
W771 Obytná instituce
W772 Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
W773 Sportovní a atletické prostory
W774 Ulice a silnice
W775 Prostory obchodu a služeb
W776 Protory průmyslové a stavební
W777 Zemědělství
W778 Jiná určená místa
W779 Neurčené místo
W78 Vdechnutí žaludečního obsahu
W780 Domov
W781 Obytná instituce
W782 Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
W783 Sportovní a atletické prostory
W784 Ulice a silnice
W785 Prostory obchodu a služeb
W786 Protory průmyslové a stavební
W787 Zemědělství
W788 Jiná určená místa
W789 Neurčené místo
W79 Vdechnutí nebo polknutí potravy jako příčina ucpání dýchacích cest
W790 Domov
W791 Obytná instituce
W792 Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
W793 Sportovní a atletické prostory
W794 Ulice a silnice
W795 Prostory obchodu a služeb
W796 Protory průmyslové a stavební
W797 Zemědělství
W798 Jiná určená místa
W799 Neurčené místo
W80 Vdechnutí nebo polknutí jiných předmětů jako příčina ucpání dýchacích cest
W800 Domov
W801 Obytná instituce
W802 Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
W803 Sportovní a atletické prostory
W804 Ulice a silnice
W805 Prostory obchodu a služeb
W806 Protory průmyslové a stavební
W807 Zemědělství
W808 Jiná určená místa
W809 Neurčené místo
W81 Uzavření nebo zachycení v prostředí s nízkým obsahem kyslíku
W810 Domov
W811 Obytná instituce
W812 Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
W813 Sportovní a atletické prostory
W814 Ulice a silnice
W815 Prostory obchodu a služeb
W816 Protory průmyslové a stavební
W817 Zemědělství
W818 Jiná určená místa
W819 Neurčené místo
W83 Jiná určená ohrožení dýchání
W830 Domov
W831 Obytná instituce
W832 Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
W833 Sportovní a atletické prostory
W834 Ulice a silnice
W835 Prostory obchodu a služeb
W836 Protory průmyslové a stavební
W837 Zemědělství
W838 Jiná určená místa
W839 Neurčené místo
W84 Neurčené ohrožení dýchání
W840 Domov
W841 Obytná instituce
W842 Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
W843 Sportovní a atletické prostory
W844 Ulice a silnice
W845 Prostory obchodu a služeb
W846 Protory průmyslové a stavební
W847 Zemědělství
W848 Jiná určená místa
W849 Neurčené místo
W85 Dotyk elektrického vedení
W850 Domov
W851 Obytná instituce
W852 Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
W853 Sportovní a atletické prostory
W854 Ulice a silnice
W855 Prostory obchodu a služeb
W856 Protory průmyslové a stavební
W857 Zemědělství
W858 Jiná určená místa
W859 Neurčené místo
W86 Vystavení jinému určenému elektrickému proudu
W860 Domov
W861 Obytná instituce
W862 Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
W863 Sportovní a atletické prostory
W864 Ulice a silnice
W865 Prostory obchodu a služeb
W866 Protory průmyslové a stavební
W867 Zemědělství
W868 Jiná určená místa
W869 Neurčené místo
W87 Vystavení neurčenému elektrickému proudu
W870 Domov
W871 Obytná instituce
W872 Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
W873 Sportovní a atletické prostory
W874 Ulice a silnice
W875 Prostory obchodu a služeb
W876 Protory průmyslové a stavební
W877 Zemědělství
W878 Jiná určená místa
W879 Neurčené místo
W88 Vystavení ionizujícímu záření
W880 Domov
W881 Obytná instituce
W882 Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
W883 Sportovní a atletické prostory
W884 Ulice a silnice
W885 Prostory obchodu a služeb
W886 Protory průmyslové a stavební
W887 Zemědělství
W888 Jiná určená místa
W889 Neurčené místo
W89 Vystavení uměle vytvořenému viditelnému a ultrafialovému světlu
W890 Domov
W891 Obytná instituce
W892 Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
W893 Sportovní a atletické prostory
W894 Ulice a silnice
W895 Prostory obchodu a služeb
W896 Protory průmyslové a stavební
W897 Zemědělství
W898 Jiná určená místa
W899 Neurčené místo
W90 Vystavení jinému neionizujícímu záření
W900 Domov
W901 Obytná instituce
W902 Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
W903 Sportovní a atletické prostory
W904 Ulice a silnice
W905 Prostory obchodu a služeb
W906 Protory průmyslové a stavební
W907 Zemědělství
W908 Jiná určená místa
W909 Neurčené místo
W91 Vystavení neurčenému typu záření
W910 Domov
W911 Obytná instituce
W912 Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
W913 Sportovní a atletické prostory
W914 Ulice a silnice
W915 Prostory obchodu a služeb
W916 Protory průmyslové a stavební
W917 Zemědělství
W918 Jiná určená místa
W919 Neurčené místo
W92 Vystavení nadměrnému horku uměle vytvořenému
W920 Domov
W921 Obytná instituce
W922 Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
W923 Sportovní a atletické prostory
W924 Ulice a silnice
W925 Prostory obchodu a služeb
W926 Protory průmyslové a stavební
W927 Zemědělství
W928 Jiná určená místa
W929 Neurčené místo
W93 Vystavení nadměrnému chladu uměle vytvořenému
W930 Domov
W931 Obytná instituce
W932 Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
W933 Sportovní a atletické prostory
W934 Ulice a silnice
W935 Prostory obchodu a služeb
W936 Protory průmyslové a stavební
W937 Zemědělství
W938 Jiná určená místa
W939 Neurčené místo
W94 Vystavení vysokému a nízkému tlaku vzduchu a jeho změnám
W940 Domov
W941 Obytná instituce
W942 Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
W943 Sportovní a atletické prostory
W944 Ulice a silnice
W945 Prostory obchodu a služeb
W946 Protory průmyslové a stavební
W947 Zemědělství
W948 Jiná určená místa
W949 Neurčené místo
W99 Vystavení jiným a neurčeným faktorům okolního prostředí vytvořeným uměle
W990 Domov
W991 Obytná instituce
W992 Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
W993 Sportovní a atletické prostory
W994 Ulice a silnice
W995 Prostory obchodu a služeb
W996 Protory průmyslové a stavební
W997 Zemědělství
W998 Jiná určená místa
W999 Neurčené místo
X00 Vystavení nekontrolovanému ohni (požáru) v budově nebo konstrukci
X000 Domov
X001 Obytná instituce
X002 Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
X003 Sportovní a atletické prostory
X004 Ulice a silnice
X005 Prostory obchodu a služeb
X006 Protory průmyslové a stavební
X007 Zemědělství
X008 Jiná určená místa
X009 Neurčené místo
X01 Vystavení nekontrolovanému ohni (požáru) mimo budovy a konstrukce
X010 Domov
X011 Obytná instituce
X012 Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
X013 Sportovní a atletické prostory
X014 Ulice a silnice
X015 Prostory obchodu a služeb
X016 Protory průmyslové a stavební
X017 Zemědělství
X018 Jiná určená místa
X019 Neurčené místo
X02 Vystavení kontrolovanému ohni v budovách a konstrukcích
X020 Domov
X021 Obytná instituce
X022 Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
X023 Sportovní a atletické prostory
X024 Ulice a silnice
X025 Prostory obchodu a služeb
X026 Protory průmyslové a stavební
X027 Zemědělství
X028 Jiná určená místa
X029 Neurčené místo
X03 Vystavení kontrolovanému ohni mimo budovy a konstrukce
X030 Domov
X031 Obytná instituce
X032 Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
X033 Sportovní a atletické prostory
X034 Ulice a silnice
X035 Prostory obchodu a služeb
X036 Protory průmyslové a stavební
X037 Zemědělství
X038 Jiná určená místa
X039 Neurčené místo
X04 Vystavení vznícení vysoce hořlavých hmot
X040 Domov
X041 Obytná instituce
X042 Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
X043 Sportovní a atletické prostory
X044 Ulice a silnice
X045 Prostory obchodu a služeb
X046 Protory průmyslové a stavební
X047 Zemědělství
X048 Jiná určená místa
X049 Neurčené místo
X05 Vystavení vznícení nebo tavení nočního prádla
X050 Domov
X051 Obytná instituce
X052 Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
X053 Sportovní a atletické prostory
X054 Ulice a silnice
X055 Prostory obchodu a služeb
X056 Protory průmyslové a stavební
X057 Zemědělství
X058 Jiná určená místa
X059 Neurčené místo
X06 Vystavení vznícení nebo tavení jiného šatstva a oděvů
X060 Domov
X061 Obytná instituce
X062 Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
X063 Sportovní a atletické prostory
X064 Ulice a silnice
X065 Prostory obchodu a služeb
X066 Protory průmyslové a stavební
X067 Zemědělství
X068 Jiná určená místa
X069 Neurčené místo
X08 Vystavení jinému určenému kouři, dýmu, ohni a plamenům
X080 Domov
X081 Obytná instituce
X082 Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
X083 Sportovní a atletické prostory
X084 Ulice a silnice
X085 Prostory obchodu a služeb
X086 Protory průmyslové a stavební
X087 Zemědělství
X088 Jiná určená místa
X089 Neurčené místo
X09 Vystavení neurčenému kouři, dýmu, ohni a plamenům
X090 Domov
X091 Obytná instituce
X092 Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
X093 Sportovní a atletické prostory
X094 Ulice a silnice
X095 Prostory obchodu a služeb
X096 Protory průmyslové a stavební
X097 Zemědělství
X098 Jiná určená místa
X099 Neurčené místo
X10 Kontakt s horkými nápoji, potravou, tukem a oleji na vaření
X100 Domov
X101 Obytná instituce
X102 Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
X103 Sportovní a atletické prostory
X104 Ulice a silnice
X105 Prostory obchodu a služeb
X106 Protory průmyslové a stavební
X107 Zemědělství
X108 Jiná určená místa
X109 Neurčené místo
X11 Kontakt s horkou vodou z vodovodu
X110 Domov
X111 Obytná instituce
X112 Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
X113 Sportovní a atletické prostory
X114 Ulice a silnice
X115 Prostory obchodu a služeb
X116 Protory průmyslové a stavební
X117 Zemědělství
X118 Jiná určená místa
X119 Neurčené místo
X12 Kontakt s jinými horkými tekutinami
X120 Domov
X121 Obytná instituce
X122 Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
X123 Sportovní a atletické prostory
X124 Ulice a silnice
X125 Prostory obchodu a služeb
X126 Protory průmyslové a stavební
X127 Zemědělství
X128 Jiná určená místa
X129 Neurčené místo
X13 Kontakt s vodní párou a jinými horkými výpary
X130 Domov
X131 Obytná instituce
X132 Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
X133 Sportovní a atletické prostory
X134 Ulice a silnice
X135 Prostory obchodu a služeb
X136 Protory průmyslové a stavební
X137 Zemědělství
X138 Jiná určená místa
X139 Neurčené místo
X14 Kontakt s horkým vzduchem a plyny
X140 Domov
X141 Obytná instituce
X142 Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
X143 Sportovní a atletické prostory
X144 Ulice a silnice
X145 Prostory obchodu a služeb
X146 Protory průmyslové a stavební
X147 Zemědělství
X148 Jiná určená místa
X149 Neurčené místo
X15 Kontakt s horkými zařízeními v domácnosti
X150 Domov
X151 Obytná instituce
X152 Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
X153 Sportovní a atletické prostory
X154 Ulice a silnice
X155 Prostory obchodu a služeb
X156 Protory průmyslové a stavební
X157 Zemědělství
X158 Jiná určená místa
X159 Neurčené místo
X16 Kontakt s horkými topnými zařízeními, radiátory a rourami
X160 Domov
X161 Obytná instituce
X162 Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
X163 Sportovní a atletické prostory
X164 Ulice a silnice
X165 Prostory obchodu a služeb
X166 Protory průmyslové a stavební
X167 Zemědělství
X168 Jiná určená místa
X169 Neurčené místo
X17 Kontakt s horkými stroji, přístroji a nástroji
X170 Domov
X171 Obytná instituce
X172 Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
X173 Sportovní a atletické prostory
X174 Ulice a silnice
X175 Prostory obchodu a služeb
X176 Protory průmyslové a stavební
X177 Zemědělství
X178 Jiná určená místa
X179 Neurčené místo
X18 Kontakt s jinými horkými kovy
X180 Domov
X181 Obytná instituce
X182 Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
X183 Sportovní a atletické prostory
X184 Ulice a silnice
X185 Prostory obchodu a služeb
X186 Protory průmyslové a stavební
X187 Zemědělství
X188 Jiná určená místa
X189 Neurčené místo
X19 Kontakt s jiným a neurčeným horkem a horkými látkami
X190 Domov
X191 Obytná instituce
X192 Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
X193 Sportovní a atletické prostory
X194 Ulice a silnice
X195 Prostory obchodu a služeb
X196 Protory průmyslové a stavební
X197 Zemědělství
X198 Jiná určená místa
X199 Neurčené místo
X20 Kontakt s jedovatými hady a ještěrkami
X200 Domov
X201 Obytná instituce
X202 Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
X203 Sportovní a atletické prostory
X204 Ulice a silnice
X205 Prostory obchodu a služeb
X206 Protory průmyslové a stavební
X207 Zemědělství
X208 Jiná určená místa
X209 Neurčené místo
X21 Kontakt s jedovatými pavouky
X210 Domov
X211 Obytná instituce
X212 Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
X213 Sportovní a atletické prostory
X214 Ulice a silnice
X215 Prostory obchodu a služeb
X216 Protory průmyslové a stavební
X217 Zemědělství
X218 Jiná určená místa
X219 Neurčené místo
X22 Kontakt se štíry (škorpiony)
X220 Domov
X221 Obytná instituce
X222 Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
X223 Sportovní a atletické prostory
X224 Ulice a silnice
X225 Prostory obchodu a služeb
X226 Protory průmyslové a stavební
X227 Zemědělství
X228 Jiná určená místa
X229 Neurčené místo
X23 Kontakt se sršni, vosami a včelami
X230 Domov
X231 Obytná instituce
X232 Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
X233 Sportovní a atletické prostory
X234 Ulice a silnice
X235 Prostory obchodu a služeb
X236 Protory průmyslové a stavební
X237 Zemědělství
X238 Jiná určená místa
X239 Neurčené místo
X24 Kontakt se stonožkami a jedovatými (tropickými) stonožkami
X240 Domov
X241 Obytná instituce
X242 Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
X243 Sportovní a atletické prostory
X244 Ulice a silnice
X245 Prostory obchodu a služeb
X246 Protory průmyslové a stavební
X247 Zemědělství
X248 Jiná určená místa
X249 Neurčené místo
X25 Kontakt s jinými určenými jedovatými členovci
X250 Domov
X251 Obytná instituce
X252 Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
X253 Sportovní a atletické prostory
X254 Ulice a silnice
X255 Prostory obchodu a služeb
X256 Protory průmyslové a stavební
X257 Zemědělství
X258 Jiná určená místa
X259 Neurčené místo
X26 Kontakt s jedovatým mořským živočichem a rostlinou
X260 Domov
X261 Obytná instituce
X262 Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
X263 Sportovní a atletické prostory
X264 Ulice a silnice
X265 Prostory obchodu a služeb
X266 Protory průmyslové a stavební
X267 Zemědělství
X268 Jiná určená místa
X269 Neurčené místo
X27 Kontakt s jinými určenými jedovatými živočichy
X270 Domov
X271 Obytná instituce
X272 Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
X273 Sportovní a atletické prostory
X274 Ulice a silnice
X275 Prostory obchodu a služeb
X276 Protory průmyslové a stavební
X277 Zemědělství
X278 Jiná určená místa
X279 Neurčené místo
X28 Kontakt s jinými určenými jedovatými rostlinami
X280 Domov
X281 Obytná instituce
X282 Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
X283 Sportovní a atletické prostory
X284 Ulice a silnice
X285 Prostory obchodu a služeb
X286 Protory průmyslové a stavební
X287 Zemědělství
X288 Jiná určená místa
X289 Neurčené místo
X29 Kontakt s neurčeným jedovatým živočichem nebo rostlinou
X290 Domov
X291 Obytná instituce
X292 Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
X293 Sportovní a atletické prostory
X294 Ulice a silnice
X295 Prostory obchodu a služeb
X296 Protory průmyslové a stavební
X297 Zemědělství
X298 Jiná určená místa
X299 Neurčené místo
X30 Vystavení nadměrnému přírodnímu horku
X300 Domov
X301 Obytná instituce
X302 Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
X303 Sportovní a atletické prostory
X304 Ulice a silnice
X305 Prostory obchodu a služeb
X306 Protory průmyslové a stavební
X307 Zemědělství
X308 Jiná určená místa
X309 Neurčené místo
X31 Vystavení nadměrnému přírodnímu chladu
X310 Domov
X311 Obytná instituce
X312 Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
X313 Sportovní a atletické prostory
X314 Ulice a silnice
X315 Prostory obchodu a služeb
X316 Protory průmyslové a stavební
X317 Zemědělství
X318 Jiná určená místa
X319 Neurčené místo
X32 Vystavení slunečnímu záření
X320 Domov
X321 Obytná instituce
X322 Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
X323 Sportovní a atletické prostory
X324 Ulice a silnice
X325 Prostory obchodu a služeb
X326 Protory průmyslové a stavební
X327 Zemědělství
X328 Jiná určená místa
X329 Neurčené místo
X33 Oběť blesku
X330 Domov
X331 Obytná instituce
X332 Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
X333 Sportovní a atletické prostory
X334 Ulice a silnice
X335 Prostory obchodu a služeb
X336 Protory průmyslové a stavební
X337 Zemědělství
X338 Jiná určená místa
X339 Neurčené místo
X34 Oběť zemětřesení
X340 Domov
X341 Obytná instituce
X342 Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
X343 Sportovní a atletické prostory
X344 Ulice a silnice
X345 Prostory obchodu a služeb
X346 Protory průmyslové a stavební
X347 Zemědělství
X348 Jiná určená místa
X349 Neurčené místo
X35 Oběť výbuchu sopky
X350 Domov
X351 Obytná instituce
X352 Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
X353 Sportovní a atletické prostory
X354 Ulice a silnice
X355 Prostory obchodu a služeb
X356 Protory průmyslové a stavební
X357 Zemědělství
X358 Jiná určená místa
X359 Neurčené místo
X36 Oběť laviny, sesuvu půdy a jiných zemských pohybů
X360 Domov
X361 Obytná instituce
X362 Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
X363 Sportovní a atletické prostory
X364 Ulice a silnice
X365 Prostory obchodu a služeb
X366 Protory průmyslové a stavební
X367 Zemědělství
X368 Jiná určená místa
X369 Neurčené místo
X37 Oběť přírodní katastrofické bouře
X370 Domov
X371 Obytná instituce
X372 Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
X373 Sportovní a atletické prostory
X374 Ulice a silnice
X375 Prostory obchodu a služeb
X376 Protory průmyslové a stavební
X377 Zemědělství
X378 Jiná určená místa
X379 Neurčené místo
X38 Oběť povodně (záplavy)
X380 Domov
X381 Obytná instituce
X382 Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
X383 Sportovní a atletické prostory
X384 Ulice a silnice
X385 Prostory obchodu a služeb
X386 Protory průmyslové a stavební
X387 Zemědělství
X388 Jiná určená místa
X389 Neurčené místo
X39 Vystavení jiným a neurčeným přírodním silám
X390 Domov
X391 Obytná instituce
X392 Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
X393 Sportovní a atletické prostory
X394 Ulice a silnice
X395 Prostory obchodu a služeb
X396 Protory průmyslové a stavební
X397 Zemědělství
X398 Jiná určená místa
X399 Neurčené místo
X40 Náhodná otrava neopiátovými analgetiky, antipyretiky a antirevmatiky a expozice jej.působ.
X400 Domov
X401 Obytná instituce
X402 Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
X403 Sportovní a atletické prostory
X404 Ulice a silnice
X405 Prostory obchodu a služeb
X406 Protory průmyslové a stavební
X407 Zemědělství
X408 Jiná určená místa
X409 Neurčené místo
X41 Náhod.otrava antiepileptiky,sedat.-hypnotiky,antiparkinsoniky,psychotrop.léky a expoz.,NJ
X410 Domov
X411 Obytná instituce
X412 Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
X413 Sportovní a atletické prostory
X414 Ulice a silnice
X415 Prostory obchodu a služeb
X416 Protory průmyslové a stavební
X417 Zemědělství
X418 Jiná určená místa
X419 Neurčené místo
X42 Náhodná otrava narkotiky a psychodysleptiky [halucinogeny] a expozice jejich působení, NJ
X420 Domov
X421 Obytná instituce
X422 Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
X423 Sportovní a atletické prostory
X424 Ulice a silnice
X425 Prostory obchodu a služeb
X426 Protory průmyslové a stavební
X427 Zemědělství
X428 Jiná určená místa
X429 Neurčené místo
X43 Náhodná otrava j.léčivy působícími na autonomní nerv.soustavu a expozice jejich působení
X430 Domov
X431 Obytná instituce
X432 Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
X433 Sportovní a atletické prostory
X434 Ulice a silnice
X435 Prostory obchodu a služeb
X436 Protory průmyslové a stavební
X437 Zemědělství
X438 Jiná určená místa
X439 Neurčené místo
X44 Náhodná otrava jinými a NS léky,léčivy,návyk.a biolog.látkami a expozice jejich působení
X440 Domov
X441 Obytná instituce
X442 Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
X443 Sportovní a atletické prostory
X444 Ulice a silnice
X445 Prostory obchodu a služeb
X446 Protory průmyslové a stavební
X447 Zemědělství
X448 Jiná určená místa
X449 Neurčené místo
X45 Náhodná otrava alkoholem a expozice jeho působení
X450 Domov
X451 Obytná instituce
X452 Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
X453 Sportovní a atletické prostory
X454 Ulice a silnice
X455 Prostory obchodu a služeb
X456 Protory průmyslové a stavební
X457 Zemědělství
X458 Jiná určená místa
X459 Neurčené místo
X46 Náhod.otrava organ.rozpustidly a halogenovan.uhlovodíky a jejich parami a expoz.jej.působ.
X460 Domov
X461 Obytná instituce
X462 Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
X463 Sportovní a atletické prostory
X464 Ulice a silnice
X465 Prostory obchodu a služeb
X466 Protory průmyslové a stavební
X467 Zemědělství
X468 Jiná určená místa
X469 Neurčené místo
X47 Náhodná otrava jinými plyny a parami a expozice jejich působení
X470 Domov
X471 Obytná instituce
X472 Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
X473 Sportovní a atletické prostory
X474 Ulice a silnice
X475 Prostory obchodu a služeb
X476 Protory průmyslové a stavební
X477 Zemědělství
X478 Jiná určená místa
X479 Neurčené místo
X48 Náhodná otrava pesticidy a expozice jejich působení
X480 Domov
X481 Obytná instituce
X482 Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
X483 Sportovní a atletické prostory
X484 Ulice a silnice
X485 Prostory obchodu a služeb
X486 Protory průmyslové a stavební
X487 Zemědělství
X488 Jiná určená místa
X489 Neurčené místo
X49 Náhodná otrava jinými a NS chemikáliemi a škodlivými látkami a expozice jejich působení
X490 Domov
X491 Obytná instituce
X492 Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
X493 Sportovní a atletické prostory
X494 Ulice a silnice
X495 Prostory obchodu a služeb
X496 Protory průmyslové a stavební
X497 Zemědělství
X498 Jiná určená místa
X499 Neurčené místo
X50 Přetížení a namáhavé nebo opakované pohyby
X500 Domov
X501 Obytná instituce
X502 Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
X503 Sportovní a atletické prostory
X504 Ulice a silnice
X505 Prostory obchodu a služeb
X506 Protory průmyslové a stavební
X507 Zemědělství
X508 Jiná určená místa
X509 Neurčené místo
X51 Cestování a pohyb
X510 Domov
X511 Obytná instituce
X512 Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
X513 Sportovní a atletické prostory
X514 Ulice a silnice
X515 Prostory obchodu a služeb
X516 Protory průmyslové a stavební
X517 Zemědělství
X518 Jiná určená místa
X519 Neurčené místo
X52 Prodloužený pobyt v beztížném prostředí
X520 Domov
X521 Obytná instituce
X522 Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
X523 Sportovní a atletické prostory
X524 Ulice a silnice
X525 Prostory obchodu a služeb
X526 Protory průmyslové a stavební
X527 Zemědělství
X528 Jiná určená místa
X529 Neurčené místo
X53 Nedostatek potravy
X530 Domov
X531 Obytná instituce
X532 Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
X533 Sportovní a atletické prostory
X534 Ulice a silnice
X535 Prostory obchodu a služeb
X536 Protory průmyslové a stavební
X537 Zemědělství
X538 Jiná určená místa
X539 Neurčené místo
X54 Nedostatek vody
X540 Domov
X541 Obytná instituce
X542 Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
X543 Sportovní a atletické prostory
X544 Ulice a silnice
X545 Prostory obchodu a služeb
X546 Protory průmyslové a stavební
X547 Zemědělství
X548 Jiná určená místa
X549 Neurčené místo
X57 Neurčené strádání
X570 Domov
X571 Obytná instituce
X572 Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
X573 Sportovní a atletické prostory
X574 Ulice a silnice
X575 Prostory obchodu a služeb
X576 Protory průmyslové a stavební
X577 Zemědělství
X578 Jiná určená místa
X579 Neurčené místo
X58 Vystavení jiným určeným faktorům
X580 Domov
X581 Obytná instituce
X582 Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
X583 Sportovní a atletické prostory
X584 Ulice a silnice
X585 Prostory obchodu a služeb
X586 Protory průmyslové a stavební
X587 Zemědělství
X588 Jiná určená místa
X589 Neurčené místo
X59 Vystavení neurčeným faktorům
X590 Domov
X591 Obytná instituce
X592 Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
X593 Sportovní a atletické prostory
X594 Ulice a silnice
X595 Prostory obchodu a služeb
X596 Protory průmyslové a stavební
X597 Zemědělství
X598 Jiná určená místa
X599 Neurčené místo
X60 Úmyslné sebeotrávení neopiát.analgetiky,antipyretiky a antirevmatiky a expozice jej.působ.
X600 Domov
X601 Obytná instituce
X602 Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
X603 Sportovní a atletické prostory
X604 Ulice a silnice
X605 Prostory obchodu a služeb
X606 Protory průmyslové a stavební
X607 Zemědělství
X608 Jiná určená místa
X609 Neurčené místo
X61 Úmysl.sebeotrávení antiepilept.,sedat.-hypnot.,anti-parkinson.,psychotrop.léky a expoz.,NJ
X610 Domov
X611 Obytná instituce
X612 Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
X613 Sportovní a atletické prostory
X614 Ulice a silnice
X615 Prostory obchodu a služeb
X616 Protory průmyslové a stavební
X617 Zemědělství
X618 Jiná určená místa
X619 Neurčené místo
X62 Úmysl.sebeotrávení narkotiky a psychodysleptiky[halucinogeny]a expozice jejich působení,NJ
X620 Domov
X621 Obytná instituce
X622 Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
X623 Sportovní a atletické prostory
X624 Ulice a silnice
X625 Prostory obchodu a služeb
X626 Protory průmyslové a stavební
X627 Zemědělství
X628 Jiná určená místa
X629 Neurčené místo
X63 Úmysl.sebeotrávení jinými léčivy působícími na autonom.nerv.soust.a expozice jejich působ.
X630 Domov
X631 Obytná instituce
X632 Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
X633 Sportovní a atletické prostory
X634 Ulice a silnice
X635 Prostory obchodu a služeb
X636 Protory průmyslové a stavební
X637 Zemědělství
X638 Jiná určená místa
X639 Neurčené místo
X64 Úmysl.sebeotrávení j.a NS léky,léčivy,návyk.a biolog.látkami a expozice jejich působení
X640 Domov
X641 Obytná instituce
X642 Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
X643 Sportovní a atletické prostory
X644 Ulice a silnice
X645 Prostory obchodu a služeb
X646 Protory průmyslové a stavební
X647 Zemědělství
X648 Jiná určená místa
X649 Neurčené místo
X65 Úmyslné sebeotrávení alkoholem a expozice jeho působení
X650 Domov
X651 Obytná instituce
X652 Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
X653 Sportovní a atletické prostory
X654 Ulice a silnice
X655 Prostory obchodu a služeb
X656 Protory průmyslové a stavební
X657 Zemědělství
X658 Jiná určená místa
X659 Neurčené místo
X66 Úmysl.sebeotrávení organ.rozpustidly a halogenovan.uhlovodíky a jej.parami a exp.jej.půs.
X660 Domov
X661 Obytná instituce
X662 Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
X663 Sportovní a atletické prostory
X664 Ulice a silnice
X665 Prostory obchodu a služeb
X666 Protory průmyslové a stavební
X667 Zemědělství
X668 Jiná určená místa
X669 Neurčené místo
X67 Úmyslné sebeotrávení jinými plyny a parami a expozice jejich působení
X670 Domov
X671 Obytná instituce
X672 Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
X673 Sportovní a atletické prostory
X674 Ulice a silnice
X675 Prostory obchodu a služeb
X676 Protory průmyslové a stavební
X677 Zemědělství
X678 Jiná určená místa
X679 Neurčené místo
X68 Úmyslné sebeotrávení pesticidy a expozice jejich působení
X680 Domov
X681 Obytná instituce
X682 Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
X683 Sportovní a atletické prostory
X684 Ulice a silnice
X685 Prostory obchodu a služeb
X686 Protory průmyslové a stavební
X687 Zemědělství
X688 Jiná určená místa
X689 Neurčené místo
X69 Úmysl.sebeotrávení j. a NS chemikáliemi a škodlivými látkami a expozice jejich působení
X690 Domov
X691 Obytná instituce
X692 Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
X693 Sportovní a atletické prostory
X694 Ulice a silnice
X695 Prostory obchodu a služeb
X696 Protory průmyslové a stavební
X697 Zemědělství
X698 Jiná určená místa
X699 Neurčené místo
X70 Úmyslné sebepoškození oběšením, (u)škrcením a (za)dušením
X700 Domov
X701 Obytná instituce
X702 Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
X703 Sportovní a atletické prostory
X704 Ulice a silnice
X705 Prostory obchodu a služeb
X706 Protory průmyslové a stavební
X707 Zemědělství
X708 Jiná určená místa
X709 Neurčené místo
X71 Úmyslné sebepoškození (u)topením a potopením
X710 Domov
X711 Obytná instituce
X712 Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
X713 Sportovní a atletické prostory
X714 Ulice a silnice
X715 Prostory obchodu a služeb
X716 Protory průmyslové a stavební
X717 Zemědělství
X718 Jiná určená místa
X719 Neurčené místo
X72 Úmyslné sebepoškození výstřelem z pistole, revolveru
X720 Domov
X721 Obytná instituce
X722 Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
X723 Sportovní a atletické prostory
X724 Ulice a silnice
X725 Prostory obchodu a služeb
X726 Protory průmyslové a stavební
X727 Zemědělství
X728 Jiná určená místa
X729 Neurčené místo
X73 Úmyslné sebepoškození výstřelem z pušky, brokovnice a větší ruční střelné zbraně
X730 Domov
X731 Obytná instituce
X732 Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
X733 Sportovní a atletické prostory
X734 Ulice a silnice
X735 Prostory obchodu a služeb
X736 Protory průmyslové a stavební
X737 Zemědělství
X738 Jiná určená místa
X739 Neurčené místo
X74 Úmyslné sebepoškození výstřelem z jiné a neurčené střelné zbraně
X740 Domov
X741 Obytná instituce
X742 Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
X743 Sportovní a atletické prostory
X744 Ulice a silnice
X745 Prostory obchodu a služeb
X746 Protory průmyslové a stavební
X747 Zemědělství
X748 Jiná určená místa
X749 Neurčené místo
X75 Úmyslné sebepoškození výbušnou látkou
X750 Domov
X751 Obytná instituce
X752 Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
X753 Sportovní a atletické prostory
X754 Ulice a silnice
X755 Prostory obchodu a služeb
X756 Protory průmyslové a stavební
X757 Zemědělství
X758 Jiná určená místa
X759 Neurčené místo
X76 Úmyslné sebepoškození kouřem, dýmem a ohněm
X760 Domov
X761 Obytná instituce
X762 Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
X763 Sportovní a atletické prostory
X764 Ulice a silnice
X765 Prostory obchodu a služeb
X766 Protory průmyslové a stavební
X767 Zemědělství
X768 Jiná určená místa
X769 Neurčené místo
X77 Úmyslné sebepoškození vodní parou, horkými výpary a horkými předměty
X770 Domov
X771 Obytná instituce
X772 Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
X773 Sportovní a atletické prostory
X774 Ulice a silnice
X775 Prostory obchodu a služeb
X776 Protory průmyslové a stavební
X777 Zemědělství
X778 Jiná určená místa
X779 Neurčené místo
X78 Úmyslné sebepoškození ostrým předmětem
X780 Domov
X781 Obytná instituce
X782 Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
X783 Sportovní a atletické prostory
X784 Ulice a silnice
X785 Prostory obchodu a služeb
X786 Protory průmyslové a stavební
X787 Zemědělství
X788 Jiná určená místa
X789 Neurčené místo
X79 Úmyslné sebepoškození tupým předmětem
X790 Domov
X791 Obytná instituce
X792 Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
X793 Sportovní a atletické prostory
X794 Ulice a silnice
X795 Prostory obchodu a služeb
X796 Protory průmyslové a stavební
X797 Zemědělství
X798 Jiná určená místa
X799 Neurčené místo
X80 Úmyslné sebepoškození skokem s výše
X800 Domov
X801 Obytná instituce
X802 Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
X803 Sportovní a atletické prostory
X804 Ulice a silnice
X805 Prostory obchodu a služeb
X806 Protory průmyslové a stavební
X807 Zemědělství
X808 Jiná určená místa
X809 Neurčené místo
X81 Úmyslné sebepoškození skokem nebo lehnutím si před pohybující se předmět
X810 Domov
X811 Obytná instituce
X812 Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
X813 Sportovní a atletické prostory
X814 Ulice a silnice
X815 Prostory obchodu a služeb
X816 Protory průmyslové a stavební
X817 Zemědělství
X818 Jiná určená místa
X819 Neurčené místo
X82 Úmyslné sebepoškození havárií motorového vozidla
X820 Domov
X821 Obytná instituce
X822 Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
X823 Sportovní a atletické prostory
X824 Ulice a silnice
X825 Prostory obchodu a služeb
X826 Protory průmyslové a stavební
X827 Zemědělství
X828 Jiná určená místa
X829 Neurčené místo
X83 Úmyslné sebepoškození jinými určenými prostředky
X830 Domov
X831 Obytná instituce
X832 Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
X833 Sportovní a atletické prostory
X834 Ulice a silnice
X835 Prostory obchodu a služeb
X836 Protory průmyslové a stavební
X837 Zemědělství
X838 Jiná určená místa
X839 Neurčené místo
X84 Úmyslné sebepoškození neurčenými prostředky
X840 Domov
X841 Obytná instituce
X842 Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
X843 Sportovní a atletické prostory
X844 Ulice a silnice
X845 Prostory obchodu a služeb
X846 Protory průmyslové a stavební
X847 Zemědělství
X848 Jiná určená místa
X849 Neurčené místo
X85 Napadení léky, léčivy, návykovými a biologickými látkami
X850 Domov
X851 Obytná instituce
X852 Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
X853 Sportovní a atletické prostory
X854 Ulice a silnice
X855 Prostory obchodu a služeb
X856 Protory průmyslové a stavební
X857 Zemědělství
X858 Jiná určená místa
X859 Neurčené místo
X86 Napadení žíravou látkou
X860 Domov
X861 Obytná instituce
X862 Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
X863 Sportovní a atletické prostory
X864 Ulice a silnice
X865 Prostory obchodu a služeb
X866 Protory průmyslové a stavební
X867 Zemědělství
X868 Jiná určená místa
X869 Neurčené místo
X87 Napadení pesticidy
X870 Domov
X871 Obytná instituce
X872 Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
X873 Sportovní a atletické prostory
X874 Ulice a silnice
X875 Prostory obchodu a služeb
X876 Protory průmyslové a stavební
X877 Zemědělství
X878 Jiná určená místa
X879 Neurčené místo
X88 Napadení plyny a parami
X880 Domov
X881 Obytná instituce
X882 Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
X883 Sportovní a atletické prostory
X884 Ulice a silnice
X885 Prostory obchodu a služeb
X886 Protory průmyslové a stavební
X887 Zemědělství
X888 Jiná určená místa
X889 Neurčené místo
X89 Napadení jinými určenými chemikáliemi a škodlivými látkami
X890 Domov
X891 Obytná instituce
X892 Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
X893 Sportovní a atletické prostory
X894 Ulice a silnice
X895 Prostory obchodu a služeb
X896 Protory průmyslové a stavební
X897 Zemědělství
X898 Jiná určená místa
X899 Neurčené místo
X90 Napadení neurčenou chemickou nebo škodlivou látkou
X900 Domov
X901 Obytná instituce
X902 Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
X903 Sportovní a atletické prostory
X904 Ulice a silnice
X905 Prostory obchodu a služeb
X906 Protory průmyslové a stavební
X907 Zemědělství
X908 Jiná určená místa
X909 Neurčené místo
X91 Napadení oběšením, (u)škrcením a (za)dušením
X910 Domov
X911 Obytná instituce
X912 Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
X913 Sportovní a atletické prostory
X914 Ulice a silnice
X915 Prostory obchodu a služeb
X916 Protory průmyslové a stavební
X917 Zemědělství
X918 Jiná určená místa
X919 Neurčené místo
X92 Napadení (u)topením a potopením
X920 Domov
X921 Obytná instituce
X922 Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
X923 Sportovní a atletické prostory
X924 Ulice a silnice
X925 Prostory obchodu a služeb
X926 Protory průmyslové a stavební
X927 Zemědělství
X928 Jiná určená místa
X929 Neurčené místo
X93 Napadení výstřelem z pistole, revolveru
X930 Domov
X931 Obytná instituce
X932 Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
X933 Sportovní a atletické prostory
X934 Ulice a silnice
X935 Prostory obchodu a služeb
X936 Protory průmyslové a stavební
X937 Zemědělství
X938 Jiná určená místa
X939 Neurčené místo
X94 Napadení výstřelem z pušky, brokovnice a větší ruční střelné zbraně
X940 Domov
X941 Obytná instituce
X942 Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
X943 Sportovní a atletické prostory
X944 Ulice a silnice
X945 Prostory obchodu a služeb
X946 Protory průmyslové a stavební
X947 Zemědělství
X948 Jiná určená místa
X949 Neurčené místo
X95 Napadení výstřelem z jiné a neurčené střelné zbraně
X950 Domov
X951 Obytná instituce
X952 Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
X953 Sportovní a atletické prostory
X954 Ulice a silnice
X955 Prostory obchodu a služeb
X956 Protory průmyslové a stavební
X957 Zemědělství
X958 Jiná určená místa
X959 Neurčené místo
X96 Napadení výbušnou látkou
X960 Domov
X961 Obytná instituce
X962 Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
X963 Sportovní a atletické prostory
X964 Ulice a silnice
X965 Prostory obchodu a služeb
X966 Protory průmyslové a stavební
X967 Zemědělství
X968 Jiná určená místa
X969 Neurčené místo
X97 Napadení kouřem, dýmem a ohněm
X970 Domov
X971 Obytná instituce
X972 Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
X973 Sportovní a atletické prostory
X974 Ulice a silnice
X975 Prostory obchodu a služeb
X976 Protory průmyslové a stavební
X977 Zemědělství
X978 Jiná určená místa
X979 Neurčené místo
X98 Napadení vodní parou, horkými výpary a horkými předměty
X980 Domov
X981 Obytná instituce
X982 Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
X983 Sportovní a atletické prostory
X984 Ulice a silnice
X985 Prostory obchodu a služeb
X986 Protory průmyslové a stavební
X987 Zemědělství
X988 Jiná určená místa
X989 Neurčené místo
X99 Napadení ostrým předmětem
X990 Domov
X991 Obytná instituce
X992 Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
X993 Sportovní a atletické prostory
X994 Ulice a silnice
X995 Prostory obchodu a služeb
X996 Protory průmyslové a stavební
X997 Zemědělství
X998 Jiná určená místa
X999 Neurčené místo
Y00 Napadení tupým předmětem
Y000 Domov
Y001 Obytná instituce
Y002 Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
Y003 Sportovní a atletické prostory
Y004 Ulice a silnice
Y005 Prostory obchodu a služeb
Y006 Protory průmyslové a stavební
Y007 Zemědělství
Y008 Jiná určená místa
Y009 Neurčené místo
Y01 Napadení shozením s výše
Y010 Domov
Y011 Obytná instituce
Y012 Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
Y013 Sportovní a atletické prostory
Y014 Ulice a silnice
Y015 Prostory obchodu a služeb
Y016 Protory průmyslové a stavební
Y017 Zemědělství
Y018 Jiná určená místa
Y019 Neurčené místo
Y02 Napadení strčením nebo umístěním oběti před pohybující se předmět
Y020 Domov
Y021 Obytná instituce
Y022 Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
Y023 Sportovní a atletické prostory
Y024 Ulice a silnice
Y025 Prostory obchodu a služeb
Y026 Protory průmyslové a stavební
Y027 Zemědělství
Y028 Jiná určená místa
Y029 Neurčené místo
Y03 Napadení zasažením motorovým vozidlem
Y030 Domov
Y031 Obytná instituce
Y032 Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
Y033 Sportovní a atletické prostory
Y034 Ulice a silnice
Y035 Prostory obchodu a služeb
Y036 Protory průmyslové a stavební
Y037 Zemědělství
Y038 Jiná určená místa
Y039 Neurčené místo
Y04 Napadení tělesnou silou
Y040 Domov
Y041 Obytná instituce
Y042 Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
Y043 Sportovní a atletické prostory
Y044 Ulice a silnice
Y045 Prostory obchodu a služeb
Y046 Protory průmyslové a stavební
Y047 Zemědělství
Y048 Jiná určená místa
Y049 Neurčené místo
Y05 Sexuální napadení s použitím tělesné síly
Y050 Domov
Y051 Obytná instituce
Y052 Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
Y053 Sportovní a atletické prostory
Y054 Ulice a silnice
Y055 Prostory obchodu a služeb
Y056 Protory průmyslové a stavební
Y057 Zemědělství
Y058 Jiná určená místa
Y059 Neurčené místo
Y06 Zanedbání a opuštění
Y060 Manželem nebo partnerem
Y061 Rodičem
Y062 Známým nebo přítelem
Y068 Jinými určenými osobami
Y069 Neurčenou osobou
Y07 Jiné syndromy špatného zacházení
Y070 Manželem nebo partnerem
Y071 Rodičem
Y072 Známým nebo přítelem
Y073 Úřední osobou
Y078 Jinými určenými osobami
Y079 Neurčenou osobou
Y08 Napadení jinými určenými způsoby
Y080 Domov
Y081 Obytná instituce
Y082 Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
Y083 Sportovní a atletické prostory
Y084 Ulice a silnice
Y085 Prostory obchodu a služeb
Y086 Protory průmyslové a stavební
Y087 Zemědělství
Y088 Jiná určená místa
Y089 Neurčené místo
Y09 Napadení neurčenými způsoby
Y090 Domov
Y091 Obytná instituce
Y092 Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
Y093 Sportovní a atletické prostory
Y094 Ulice a silnice
Y095 Prostory obchodu a služeb
Y096 Protory průmyslové a stavební
Y097 Zemědělství
Y098 Jiná určená místa
Y099 Neurčené místo
Y10 Otrava neopiát.analgetiky,antipyretiky a antirevmatiky a expozice jejich půs.,nezj.úmyslu
Y100 Domov
Y101 Obytná instituce
Y102 Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
Y103 Sportovní a atletické prostory
Y104 Ulice a silnice
Y105 Prostory obchodu a služeb
Y106 Protory průmyslové a stavební
Y107 Zemědělství
Y108 Jiná určená místa
Y109 Neurčené místo
Y11 Otrava antiepilept.,sedat.-hypnot.,antiparkinson.a psychotrop.léky a expoz.,NJ,nezj.úmyslu
Y110 Domov
Y111 Obytná instituce
Y112 Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
Y113 Sportovní a atletické prostory
Y114 Ulice a silnice
Y115 Prostory obchodu a služeb
Y116 Protory průmyslové a stavební
Y117 Zemědělství
Y118 Jiná určená místa
Y119 Neurčené místo
Y12 Otrava narkotiky a psychodysleptiky [halucinogeny] a expoz.jejich působení,NJ,nezj.úmyslu
Y120 Domov
Y121 Obytná instituce
Y122 Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
Y123 Sportovní a atletické prostory
Y124 Ulice a silnice
Y125 Prostory obchodu a služeb
Y126 Protory průmyslové a stavební
Y127 Zemědělství
Y128 Jiná určená místa
Y129 Neurčené místo
Y13 Otrava j.léčivy působícími na autonom.nervovou soust. a expozice jejich působ.,nezj.úmyslu
Y130 Domov
Y131 Obytná instituce
Y132 Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
Y133 Sportovní a atletické prostory
Y134 Ulice a silnice
Y135 Prostory obchodu a služeb
Y136 Protory průmyslové a stavební
Y137 Zemědělství
Y138 Jiná určená místa
Y139 Neurčené místo
Y14 Otrava j.a NS léky,léčivy,návykovými a biolog.látkami a expozice jejich působ.,nezj.úmyslu
Y140 Domov
Y141 Obytná instituce
Y142 Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
Y143 Sportovní a atletické prostory
Y144 Ulice a silnice
Y145 Prostory obchodu a služeb
Y146 Protory průmyslové a stavební
Y147 Zemědělství
Y148 Jiná určená místa
Y149 Neurčené místo
Y15 Otrava alkoholem a expozice jeho působení, nezjištěného úmyslu
Y150 Domov
Y151 Obytná instituce
Y152 Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
Y153 Sportovní a atletické prostory
Y154 Ulice a silnice
Y155 Prostory obchodu a služeb
Y156 Protory průmyslové a stavební
Y157 Zemědělství
Y158 Jiná určená místa
Y159 Neurčené místo
Y16 Otrava organ.rozpust.a halogenovan.uhlovodíky a jej.parami a expoz.jej.působ.,nezj.úmyslu
Y160 Domov
Y161 Obytná instituce
Y162 Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
Y163 Sportovní a atletické prostory
Y164 Ulice a silnice
Y165 Prostory obchodu a služeb
Y166 Protory průmyslové a stavební
Y167 Zemědělství
Y168 Jiná určená místa
Y169 Neurčené místo
Y17 Otrava jinými plyny a parami a expozice jejich působení, nezjištěného úmyslu
Y170 Domov
Y171 Obytná instituce
Y172 Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
Y173 Sportovní a atletické prostory
Y174 Ulice a silnice
Y175 Prostory obchodu a služeb
Y176 Protory průmyslové a stavební
Y177 Zemědělství
Y178 Jiná určená místa
Y179 Neurčené místo
Y18 Otrava pesticidy a expozice jejich působení, nezjištěného úmyslu
Y180 Domov
Y181 Obytná instituce
Y182 Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
Y183 Sportovní a atletické prostory
Y184 Ulice a silnice
Y185 Prostory obchodu a služeb
Y186 Protory průmyslové a stavební
Y187 Zemědělství
Y188 Jiná určená místa
Y189 Neurčené místo
Y19 Otrava jinými a NS chemikáliemi a škodliv.látkami a expozice jejich působení,nezj.úmyslu
Y190 Domov
Y191 Obytná instituce
Y192 Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
Y193 Sportovní a atletické prostory
Y194 Ulice a silnice
Y195 Prostory obchodu a služeb
Y196 Protory průmyslové a stavební
Y197 Zemědělství
Y198 Jiná určená místa
Y199 Neurčené místo
Y20 Oběšení, (u)škrcení a (za)dušení, nezjištěného úmyslu
Y200 Domov
Y201 Obytná instituce
Y202 Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
Y203 Sportovní a atletické prostory
Y204 Ulice a silnice
Y205 Prostory obchodu a služeb
Y206 Protory průmyslové a stavební
Y207 Zemědělství
Y208 Jiná určená místa
Y209 Neurčené místo
Y21 (U)topení a potopení, nezjištěného úmyslu
Y210 Domov
Y211 Obytná instituce
Y212 Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
Y213 Sportovní a atletické prostory
Y214 Ulice a silnice
Y215 Prostory obchodu a služeb
Y216 Protory průmyslové a stavební
Y217 Zemědělství
Y218 Jiná určená místa
Y219 Neurčené místo
Y22 Výstřel z pistole, revolveru, nezjištěného úmyslu
Y220 Domov
Y221 Obytná instituce
Y222 Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
Y223 Sportovní a atletické prostory
Y224 Ulice a silnice
Y225 Prostory obchodu a služeb
Y226 Protory průmyslové a stavební
Y227 Zemědělství
Y228 Jiná určená místa
Y229 Neurčené místo
Y23 Výstřel z pušky, brokovnice a větší ruční střelné zbraně, nezjištěného úmyslu
Y230 Domov
Y231 Obytná instituce
Y232 Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
Y233 Sportovní a atletické prostory
Y234 Ulice a silnice
Y235 Prostory obchodu a služeb
Y236 Protory průmyslové a stavební
Y237 Zemědělství
Y238 Jiná určená místa
Y239 Neurčené místo
Y24 Výstřel z jiné a neurčené střelné zbraně, nezjištěného úmyslu
Y240 Domov
Y241 Obytná instituce
Y242 Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
Y243 Sportovní a atletické prostory
Y244 Ulice a silnice
Y245 Prostory obchodu a služeb
Y246 Protory průmyslové a stavební
Y247 Zemědělství
Y248 Jiná určená místa
Y249 Neurčené místo
Y25 Kontakt s výbušnou látkou, nezjištěného úmyslu
Y250 Domov
Y251 Obytná instituce
Y252 Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
Y253 Sportovní a atletické prostory
Y254 Ulice a silnice
Y255 Prostory obchodu a služeb
Y256 Protory průmyslové a stavební
Y257 Zemědělství
Y258 Jiná určená místa
Y259 Neurčené místo
Y26 Vystavení kouři, dýmu a ohni, nezjištěného úmyslu
Y260 Domov
Y261 Obytná instituce
Y262 Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
Y263 Sportovní a atletické prostory
Y264 Ulice a silnice
Y265 Prostory obchodu a služeb
Y266 Protory průmyslové a stavební
Y267 Zemědělství
Y268 Jiná určená místa
Y269 Neurčené místo
Y27 Kontakt s vodní párou, horkými výpary a horkými předměty, nezjištěného úmyslu
Y270 Domov
Y271 Obytná instituce
Y272 Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
Y273 Sportovní a atletické prostory
Y274 Ulice a silnice
Y275 Prostory obchodu a služeb
Y276 Protory průmyslové a stavební
Y277 Zemědělství
Y278 Jiná určená místa
Y279 Neurčené místo
Y28 Kontakt s ostrým předmětem, nezjištěného úmyslu
Y280 Domov
Y281 Obytná instituce
Y282 Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
Y283 Sportovní a atletické prostory
Y284 Ulice a silnice
Y285 Prostory obchodu a služeb
Y286 Protory průmyslové a stavební
Y287 Zemědělství
Y288 Jiná určená místa
Y289 Neurčené místo
Y29 Kontakt s tupým předmětem, nezjištěného úmyslu
Y290 Domov
Y291 Obytná instituce
Y292 Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
Y293 Sportovní a atletické prostory
Y294 Ulice a silnice
Y295 Prostory obchodu a služeb
Y296 Protory průmyslové a stavební
Y297 Zemědělství
Y298 Jiná určená místa
Y299 Neurčené místo
Y30 Pád, skok nebo strčení s výšky, nezjištěného úmyslu
Y300 Domov
Y301 Obytná instituce
Y302 Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
Y303 Sportovní a atletické prostory
Y304 Ulice a silnice
Y305 Prostory obchodu a služeb
Y306 Protory průmyslové a stavební
Y307 Zemědělství
Y308 Jiná určená místa
Y309 Neurčené místo
Y31 Pád, položení nebo vběhnutí před nebo do pohybující(ho) se předmět(u), nezjištěného úmyslu
Y310 Domov
Y311 Obytná instituce
Y312 Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
Y313 Sportovní a atletické prostory
Y314 Ulice a silnice
Y315 Prostory obchodu a služeb
Y316 Protory průmyslové a stavební
Y317 Zemědělství
Y318 Jiná určená místa
Y319 Neurčené místo
Y32 Nehoda motorového vozidla, nezjištěného úmyslu
Y320 Domov
Y321 Obytná instituce
Y322 Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
Y323 Sportovní a atletické prostory
Y324 Ulice a silnice
Y325 Prostory obchodu a služeb
Y326 Protory průmyslové a stavební
Y327 Zemědělství
Y328 Jiná určená místa
Y329 Neurčené místo
Y33 Jiné určené případy (události), nezjištěného úmyslu
Y330 Domov
Y331 Obytná instituce
Y332 Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
Y333 Sportovní a atletické prostory
Y334 Ulice a silnice
Y335 Prostory obchodu a služeb
Y336 Protory průmyslové a stavební
Y337 Zemědělství
Y338 Jiná určená místa
Y339 Neurčené místo
Y34 Neurčený případ (událost), nezjištěného úmyslu
Y340 Domov
Y341 Obytná instituce
Y342 Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
Y343 Sportovní a atletické prostory
Y344 Ulice a silnice
Y345 Prostory obchodu a služeb
Y346 Protory průmyslové a stavební
Y347 Zemědělství
Y348 Jiná určená místa
Y349 Neurčené místo
Y35 Zákonný zákrok
Y350 Zákonný zákrok výstřelem ze střelné zbraně
Y351 Zákonný zákrok výbušninou
Y352 Zákonný zákrok plynem
Y353 Zákonný zákrok tupými předměty
Y354 Zákonný zákrok ostrými předměty
Y355 Zákonná poprava
Y356 Zákonný zákrok jinými určenými způsoby
Y357 Zákonný zákrok, neurčenými způsoby
Y36 Válečné operace
Y360 Válečné operace výbuchem námořních zbraní
Y361 Válečné operace zničením letounu
Y362 Válečné operace jinými výbuchy a střepinami
Y363 Válečné operace ohněm, velkými požáry a horkými látkami
Y364 Válečné operace výstřelem ze střelné zbraně a jinými formami vedení konvenční války
Y365 Válečné operace nukleárními zbraněmi
Y366 Válečné operace biologickými zbraněmi
Y367 Válečné operace chemickými zbraněmi a jinými formami nekonvenčního vedení války
Y368 Válečné operace, které se staly až po zastavení nepřátelství
Y369 Válečné operace, NS
Y40 Systémová antibiotika
Y400 Peniciliny
Y401 Cefalosporiny a jiná beta-laktamová antibiotika
Y402 Chloramfenikolová skupina
Y403 Makrolidová antibiotika
Y404 Tetracykliny
Y405 Aminoglykosidy
Y406 Rifamyciny – Rifampicin a příbuzná antibiotika
Y407 Antifungální antibiotika, používaná systémově
Y408 Jiná systémová antibiotika
Y409 Systémové antibiotikum, NS
Y41 Jiné systémové protiinfekční a protiparazitární prostředky
Y410 Sulfonamidy
Y411 Antimykobakteriální léčiva
Y412 Antimalarika a léčiva působící na jiná krevní protozoa
Y413 Jiná protozoární léčiva
Y414 Antihelmintika
Y415 Protivirová léčiva
Y418 Jiné určené systémové protiinfekční a protiparazitární prostředky
Y419 Systémový protiinfekční a protiparazitární prostředek, NS
Y42 Hormony a jejich syntetické náhrady a antagonisté, nezařazené(-í) jinde
Y420 Glukokortikoidy a syntetické analogy
Y421 Thyreoidní hormony a náhrady
Y422 Antithyreoidní léčiva
Y423 Insulin a perorální (hypoglykemizující) antidiabetická léčiva
Y424 Orální antikoncepční prostředky
Y425 Jiné estrogeny a gestageny
Y426 Antigonadotropiny, antiestrogeny, antiandrogeny, nezařazené jinde
Y427 Androgeny a anabolika
Y428 Jiné a neurčené hormony a syntetické náhrady
Y429 Jiní a neurčení antagonisté hormonů
Y43 Prostředky působící přímo na celý organismus
Y430 Antialergická a antiemetická léčiva
Y431 Protinádorové antimetabolity
Y432 Protinádorové přírodní produkty
Y433 Jiná protinádorová léčiva
Y434 Imunosupresivní prostředky
Y435 Acidifikující a alkalizující prostředky
Y436 Enzymy, nezařazené jinde
Y438 Jiné prostředky působící přímo na celý organismus, nezařazené jinde
Y439 Prostředek působící přímo na celý organismus, NS
Y44 Prostředky působící primárně na krevní složky
Y440 Preparáty železa a jiné přípravky proti hypochromní anémii
Y441 Vitamin B12, kyselina listová a jiné přípravky proti megaloblastické anémii
Y442 Antikoagulancia
Y443 Antagonisté antikoagulancií, vitamin K a jiná koagulancia
Y444 Antitrombotická léčiva [inhibitory agregace destiček]
Y445 Trombolytická léčiva
Y446 Přirozená krev a krevní produkty
Y447 Náhražky plasmy
Y449 Jiné a neurčené prostředky působící na krevní složky
Y45 Analgetika, antipyretika a protizánětlivá léčiva
Y450 Opioidy a příbuzná analgetika
Y451 Salicyláty
Y452 Deriváty kyseliny propionové
Y453 Jiná nesteroidní protizánětlivá léčiva [NSAID]
Y454 Antirevmatika
Y455 Deriváty 4-aminofenolu
Y458 Jiná analgetika, antipyretika a protizánětlivá léčiva
Y459 Analgetikum, antipyretikum a protizánětlivé léčivo, NS
Y46 Antiepileptika a antiparkinsonická léčiva
Y460 Sukcinimidy
Y461 Oxazolidindiony
Y462 Hydantoinové deriváty
Y463 Deoxybarbituráty
Y464 Iminostilbeny
Y465 Valproová kyselina
Y466 Jiná a neurčená antiepileptika
Y467 Antiparkinsonika
Y468 Spasmolytika
Y47 Sedativa, hypnotika a antianxiózní léčiva
Y470 Barbituráty, nezařazené jinde
Y471 Benzodiazepiny
Y472 Chloralové deriváty
Y473 Paraldehyd
Y474 Sloučeniny bromu
Y475 Smíšená sedativa a hypnotika, nezařazená jinde
Y478 Jiná sedativa, hypnotika a antianxiózní léčiva
Y479 Sedativa, hypnotika a antianxiózní léčiva, NS
Y48 Anestetika a terapeutické plyny
Y480 Inhalační anestetika
Y481 Parenterální anestetika
Y482 Jiná a neurčená celková anestetika
Y483 Lokální anestetika
Y484 Anestetikum, NS
Y485 Terapeutické plyny
Y49 Psychotropní léčiva, nezařazená jinde
Y490 Tricyklická a tetracyklická antidepresiva
Y491 Antidepresiva inhibitory – monoamino-oxydázy
Y492 Jiná a neurčená antidepresiva
Y493 Fenothiazinová antipsychotika a neuroleptika
Y494 Butyrofenonová a thioxanthenová neuroleptika
Y495 Jiná antipsychotika a neuroleptika
Y496 Psychodysleptika [halucinogeny]
Y497 Psychostimulancia s možností zneužívání
Y498 Jiné psychotropní prostředky, nezařazené jinde
Y499 Psychotropní léčivo, NS
Y50 Stimulancia centrální nervové soustavy, nezařazená jinde
Y500 Analeptika
Y501 Antagonisté morfinu
Y502 Metylxantiny, nezařazené jinde
Y508 Jiná stimulancia centrální nervové soustavy
Y509 Stimulans centrální nervové soustavy, NS
Y51 Léčiva působící primárně na autonomní nervovou soustavu
Y510 Inhibitory acetylcholinesterázy
Y511 Jiná parasympatomimetika [cholinergika]
Y512 Ganglioplegika nezařazená jinde
Y513 Jiná parasympatolytika(s anticholinergním a antimuskarinovým účinkem) a spasmolytika, NJ
Y514 Agonisté převážně alfa-adrenoreceptorů, nezařazení jinde
Y515 Agonisté převážně beta-adrenoreceptorů, nezařazení jinde
Y516 Antagonisté alfa-adrenoreceptorů, nezařazení jinde
Y517 Antagonisté beta-adrenoreceptorů, nezařazení jinde
Y518 Prostředky účinkující centrálně a blokující adrenergní neuron,nezařazené jinde
Y519 Jiná a neurčená léčiva působící primárně na autonomní nervovou soustavu
Y52 Prostředky působící primárně na kardiovaskulární soustavu
Y520 Kardiostimulující glykosidy a léčiva s podobným účinkem
Y521 Blokátory kalciových kanálů
Y522 Jiná antiarytmická léčiva, nezařazená jinde
Y523 Koronární vasodilatancia, nezařazená jinde
Y524 Inhibitory angiotensin konvertujícího enzymu
Y525 Jiná antihypertensní léčiva, nezařazená jinde
Y526 Antihyperlipidemická a antisklerotická léčiva
Y527 Periferní vasodilatancia
Y528 Antivarikózní léčiva, včetně sklerotizujících prostředků
Y529 Jiné a neurčené prostředky působící primárně na kardiovaskulární soustavu
Y53 Prostředky působící primárně na gastrointestinální soustavu
Y530 Antagonisté H2 receptorů histaminu
Y531 Jiná antacida a léčiva snižující žaludeční sekreci
Y532 Stimulační projímadla
Y533 Solná a osmotická projímadla
Y534 Jiná projímadla
Y535 Digestiva
Y536 Protiprůjmová léčiva
Y537 Emetika
Y538 Jiné prostředky působící primárně na gastrointestinální soustavu
Y539 Prostředek působící primárně na gastrointestinální soustavu,NS
Y54 Prostředky působící primárně na vodní rovnováhu,přeměnu minerálů a metabolismus kys.močové
Y540 Mineralokortikoidy
Y541 Antagonisté mineralokortikoidů [antagonisté aldosteronu]
Y542 Inhibitory karboanhydrázy
Y543 Thiazidová diuretika
Y544 Diuretika působící v oblasti Henleovy kličky
Y545 Jiná diuretika
Y546 Prostředky udržující elektrolytovou, kalorickou a vodní rovnováhu
Y547 Prostředky ovlivňující metabolismus vápníku
Y548 Prostředky ovlivňující metabolismus kyseliny močové
Y549 Minerální soli, nezařazené jinde
Y55 Prostředky působící primárně na hladké a kosterní svalstvo a dýchací soustavu
Y550 Uterotonika, oxytociny
Y551 Relaxancia kosterních svalů [prostředky blokující neuromuskulární převod]
Y552 Jiné a neurčené prostředky působící primárně na svalstvo
Y553 Antitussika
Y554 Expectorancia
Y555 Léčiva proti běžnému nachlazení
Y556 Antiastmatika, nezařazená jinde
Y557 Jiné a neurčené prostředky působící primárně
Y56 Lokál.prostředky působící primárně na kůži a sliznici a léčiva oční,ušní,nosní,krč.a zubní
Y560 Lokální antifungální, protiinfekční a protizánětlivá léčiva, nezařazená jinde
Y561 Antipruriginóza
Y562 Lokální adstringencia a lokální detergencia
Y563 Emoliencia, demulgencia a ochranné látky
Y564 Keratolytika, keratoplastika a jiná léčiva a přípravky k léčbě vlasů
Y565 Oční léčiva a přípravky
Y566 Ušní, nosní a krční léčiva a přípravky
Y567 Zubní léčiva, k místní aplikaci
Y568 Jiné lokální prostředky
Y569 Lokální prostředek, NS
Y57 Jiné a neurčené léky, léčiva a návykové látky
Y570 Prostředky snižující chuť k jídlu [anorektika]
Y571 Lipotropní léčiva
Y572 Antidota a chelátotvorné prostředky, nezařazené jinde
Y573 Prostředky odpuzující od požití alkoholu
Y574 Farmaceutická excipiencia
Y575 Kontrastní látky pro rtg
Y576 Jiné diagnostické prostředky
Y577 Vitaminy, nezařazené jinde
Y578 Jiné léky, léčiva a návykové látky
Y579 Lék, léčivo nebo návyková látka, NS
Y58 Očkovací látky proti bakteriím
Y580 Očkovací látka BCG
Y581 Očkovací látka proti tyfu a paratyfu
Y582 Očkovací látka proti choleře
Y583 Očkovací látka proti moru
Y584 Očkovací látka proti tetanu
Y585 Očkovací látka proti záškrtu
Y586 Očkovací látka proti dávivému kašli včetně kombinací s pertusní složkou
Y588 Smíšené očkovací látky proti bakteriím mimo kombinací s pertusní složkou
Y589 Jiné a neurčené očkovací látky proti bakteriím
Y59 Jiné a neurčené očkovací a biologické látky
Y590 Očkovací látky proti virovým nemocem
Y591 Očkovací látky proti rickettsiózám
Y592 Očkovací látky proti protozoárním nemocem
Y593 Imunoglobulin
Y598 Jiné určené očkovací a biologické látky
Y599 Očkovací nebo biologická látka, NS
Y60 Neúmyslné říznutí, píchnutí, perforace nebo krvácení při zdravotní péči
Y600 Při operaci
Y601 Při infúzi nebo transfúzi
Y602 Při ledvinné dialýze nebo jiné perfúzi
Y603 Při injekci nebo imunizaci
Y604 Při endoskopickém vyšetření
Y605 Při srdeční katetrizaci
Y606 Při aspiraci, punkci a jiné katetrizaci
Y607 Při podávání klysmatu
Y608 Při jiné zdravotní péči
Y609 Při neurčené zdravotní péči
Y61 Cizí těleso náhodně ponechané v těle při zdravotní péči
Y610 Při operaci
Y611 Při infúzi nebo transfúzi
Y612 Při ledvinné dialýze nebo jiné perfúzi
Y613 Při injekci nebo imunizaci
Y614 Při endoskopickém vyšetření
Y615 Při srdeční katetrizaci
Y616 Při aspiraci, punkci a jiné katetrizaci
Y617 Při vynětí katetru nebo tamponu (sušení)
Y618 Při jiné zdravotní péči
Y619 Při neurčené zdravotní péči
Y62 Selhání sterilizačních opatření při zdravotní péči
Y620 Při operaci
Y621 Při infúzi nebo transfúzi
Y622 Při ledvinné dialýze nebo jiné perfúzi
Y623 Při injekci nebo imunizaci
Y624 Při endoskopickém vyšetření
Y625 Při srdeční katetrizaci
Y626 Při aspiraci, punkci a jiné katetrizaci
Y628 Při jiné zdravotní péči
Y629 Při neurčené zdravotní péči
Y63 Chyba v dávkování při zdravotní péči
Y630 Nadměrné množství krve nebo jiné tekutiny podané při transfúzi nebo infúzi
Y631 Nesprávné rozředění tekutiny použité při infúzi
Y632 Předávkování dávky(-ek) záření při terapii
Y633 Vystavení pacienta záření z nedbalosti při zdravotní péči
Y634 Chyba v dávkování při terapii elektrošokem nebo insulínovým šokem
Y635 Nepřiměřená teplota při místní aplikaci a obkladu (zábalu)
Y636 Nepodání potřebného léčiva nebo biologické látky
Y638 Chyba v dávkování při jiné zdravotní péči
Y639 Chyba v dávkování