Nahlásit škodu online
Volejte od 9 do 17 hodin

+420 774 019 960

Vnitřní předpis zaměstnavatele upravující překážku v práci z důvodu částečné nezaměstnanosti

Zaměstnavatel ______________________ (uvést jeho přesné označení, sídlo, IČ), zastoupený ______________________ vydává tento vnitřní předpis vymezující překážku v práci na straně zaměstnavatele z důvodu částečné nezaměstnanosti dle § 209 zákoníku práce. Zaměstnavatel nemůže zaměstnancům přidělovat práci v rozsahu stanovené týdenní pracovní doby z důvodu dočasného omezení odbytu jeho výrobku. Zaměstnavatel tuto skutečnost považuje za překážku v […]