Ušlý zisk

 

 

Ušlý zisk jako jeden z nároků na náhradu újmy představuje majetkovou škodu, která poškozenému vznikne, když se majetek poškozeného v důsledku škodné události nezhodnotil, přestože se to dalo s ohledem očekávat. V případě ušlého zisku se tedy poškozenému nahrazuje budoucí majetek, který by se stal majetkem poškozeného, pokud by nedošlo k události.

Stanovení výše ušlého zisku

Při stanovení výše ušlého zisku sice poškozený vychází z hypotézy, nicméně nemůže výši ušlého zisku stanovit libovolně, dle svého uvážení. Naopak musí být výše pravděpodobného zisku, tedy výše nároku, zjištěna tak, aby odpovídala ušlému zisku blížícímu se jistotě.

Problematickým aspektem tohoto nároku je fakt, že je to poškozený, který musí tvrdit a prokázat, kolik činí výše ušlého zisku. Typicky bude poškozený žádat ztrátu na výdělku ze zaměstnání. Škodnou událostí však mohlo dojít i k poškození, zničení věci, kterou vlastník užívá při svém podnikán, a tedy je oprávněn žádat i tuto škodu. Dále jde o případy, kdy poškozený není schopen dostát svých závazků, typicky v minulosti uzavřené smlouvy o dílo, ale i nájemní smlouvy apod.

Až na malé výjimky je však prokazování výše ušlého výdělku v praxi velmi složité.

Zároveň ale tento nárok nepodceňte. Je důležité, aby Vám byla nahrazena veškerá újma, která Vám vznikla. Nepřebírejte dobrovolně zodpovědnost za činy druhých. 

Nejste v tom ale sami. Obraťte se na nás jako odborníky s dlouholetou praxí v oblasti odškodnění. Rádi Vám pomůžeme a zajistíme, aby nedošlo k poškození Vašich práv.

Užíváme cookies abychom Vám zajistili funkčnost našich stránek. Pokud budete nadále prohlížet naše stránky předpokládáme, že s použitím cookies souhlasíte.

Otevřít chat
Naši právníci jsou on-line!
Dobrý den,
Jak Vám můžeme pomoci?