Úraz na zledovatělém chodníku

Pokud se Vám stal úraz na zledovatělém chodníku, máte v řadě případů nárok na odškodnění.

Ze všech stran na nás v zimě vyskakují zprávy o tom, že se na cestách a chodnících tvoří ledovka a máme si dát pozor. Jak ale postupovat v případech, kdy se nám na zledovatělém chodníku stane úraz? Máme v takových situacích nárok na nějaké odškodnění? Případně vůči komu? Co všechno můžeme požadovat a jak při úrazu na zledovatělém chodníku postupovat? Pokud Vás zajímají odpovědi na tyto otázky, pokračujte ve čtení článku úraz na zledovatělém chodníku.

Obsah článku:

Mám nárok na odškodnění, když spadnu na chodníku?

Odpověď na tuto otázku vždy závisí na mnoha okolnostech. Pokud si tedy nejste jistí, obraťte se na nás a my Váš případ posoudíme zcela zdarma.

Za zeptání nic nedáte a ve většině případů docházíme k závěru, že je nárok na odškodnění opravdu oprávněný a poškozeným s jeho uplatněním pomůžeme.

Jednou z okolností, která může stát za tím, že žádný nárok nevznikne je fakt, že je úsek chodníku či silnice na kterém došlo k úrazu označen jako neudržovaný. Takto vlastník či správce většinou učiní, pokud není cesta moc využívaná a nevyplatí se tak na její údržbu vynakládat prostředky.

Úraz na zledovatělém chodníků

Další překážkou může být to, že člověk, kterému se úraz stal nevynaložil veškeré možné úsilí k tomu, aby mu předešel. V praxi to může znamenat například to, že zvolil obuv s hladkou podrážkou.

Kdo je za úpravu chodníku odpovědný?

Za schůdnost chodníků odpovídá vždy jejich majitel, kterým zpravidla bývají obce. Odpovědnost za úraz na namrzlém chodníku má tedy jeho vlastník.

Nicméně vlastníci mohou své povinnosti převést na správce. Následně má úpravu chodníků na starost správce a případný úraz je pak nutné řešit s ním. V takovém případě odpovídá za případné škody správce komunikace, který nahradí vzniklou škodu a vlastník ručí za splnění povinnosti k náhradě újmy.

Co neopomenout

Pokud se Vám úraz přece jen stane i přes veškeré úsilí vynaložené na to, aby tomu tak nebylo, doporučujeme se držet následujících doporučení.

Vše zdokumentovat

První důležitou věcí je v případě, že se zraníte na zmrzlém chodníku zdokumentovat veškeré důležité skutečnosti. Pro jistotu je tedy důležité si vyfotografovat místo na kterém se úraz stal, stav chodníku, obuv, jakou jste v době úrazu měli na sobě atd.  Dále je důležité si pořídit záznam o tom, jaké bylo zrovna počasí, zda pršelo, sněžilo, kolik bylo stupňů.

Zdokumentovat je možné i další věci, které budou zrovna připadat poraněnému důležité. Lepší je mít případné důkazy vždy připravené a nepoužít je, než aby důkazy k prokázání důležitých okolností chyběly.

Zajistit svědky

Dalším důležitým krokem je zkontrolovat, zda případný pád neviděl někdo další, například někdo, kdo Vám po úraze pomohl. Pokud se tak skutečně stalo, vyžádejte si kontakt osoby, která může celou událost popsat i v případném soudním řízení.

Nechat se co nejrychleji vyšetřit lékařem

Podstatným důkazem je také výstup z vyšetření lékařem. Je tedy důležité jít co nejdříve na vyšetření a lékaři přesně vylíčit co se stalo. Následně je nutné si zakládat veškerou zdravotní dokumentaci, která se úrazu týká.

Archivace platebních dokladů

Konečně je důležité uschovávat veškeré doklady k platbám za věci nebo služby, které by nebylo potřeba uhradit, kdyby se úraz nestal. Poškozený má nárok na proplacení i těchto nákladů.

Typicky půjde o platební doklady za léky, rehabilitace, zdravotní pomůcky.

Jak získat odškodnění za úraz na chodníku

Teď, když už má poškozený tzv. „nabito“ a má zajištěny veškeré důkazy, nebrání nic tomu vyzvat vlastníka neudržované komunikace, aby převzal za úraz odpovědnost. Jak na to? Prvním krokem je důležité zjistit, komu vlastně zaslat výzvu k plnění, tedy kdo je vlastníkem nebo správcem chodníku, na kterém se úraz stal.

Když už se ví, s kým je potřeba celou věc řešit, měl by poškozený sepsat výzvu k plnění, kterou informuje vlastníka pozemní komunikace o celé situaci, následcích a svých nárocích. Při sepisu výzvy si dejte obzlášť pozor při vyčíslení nároku!

Bylo by moc hezké, kdyby na tuto výzvu vlastník, správce reagoval pozitivně a všechny nároky poškozenému zaplatil, nicméně se tak často neděje a vlastník či správce je ochoten uhradit buďto částku nižší, než jsou oprávněné nároky poškozeného nebo ještě hůře, vůbec nemá zájem na spravedlivém odškodnění.

V takových situacích nezbyde nic jiného než se žalobou obrátit na soud, který případný nárok potvrdí a povinnému nezbyde než poskytnout poškozenému náhradu škody.

Na co mám při úrazu na chodníku nárok?

Řada klientů se na nás obrací s tím, že chce, abychom jim pomohli s uplatněním jejich nároku na bolestné za úraz, nicméně neví, že se nejedná o jedinou položku, na kterou mají nárok.

Bolestné a náhrada za ztížení společenského uplatnění

Kromě náhrady za vytrpěnou bolest neboli bolestné má poškozený nárok také na náhradu za ztížení společenského uplatnění v případech, kdy mu po úrazu na chodníku vznikly trvalé následky.

Rozsah těchto dvou nároků se určí pomocí odborného posudku či znaleckého posudku, které vypracuje lékař, znalec v oboru.

Nároky můžete uplatnit i bez odborných, znaleckých posudků, ale v takovém případě se musíte spolehnout a věřit postupům vlastníka, správce, resp. jejich pojišťovně, což nedoporučujeme.

Náhrada ztráty na výdělku

Dalším nárokem poškozeného je náhrada ztráty na výdělku, která poškozenému vlivem úrazu a následného nástupu na dočasnou pracovní neschopnost vznikla.

Náhrada nákladů na péči a nákladů vynaložených na cesty

Pro uplatnění těchto nákladů u vlastníka, správce je důležité schovat si veškeré doklady k platbám, ať už se jedná o jízdenky nebo účtenky za benzín, účtenky za léky, atd.

Také nesmíme zapomenout na náhradu nákladů, které vyplývají z osobní péče typicky manžela, partnera či rodičů.

Další nároky

V každém případě jsou nároky poškozeného individuální. Někdy nemusí mít právo na všechny výše uvedené a v některých případech naopak má nárok na náhradu dalších nároků.

Právě z tohoto důvodu je moudré nechat své nároky posoudit odborníka, právníka. Nebojte se na nás obrátit, rádi Vám pomůžeme.

Kontaktujte nás

Pokud jste se i Vy stali obětí nepříznivého počasí a nedůslednosti správců či vlastníků komunikací, nenechte se krátit na svých právech a obraťte se na našeho zkušeného právníka, který Vám může se získáním maximálního odškodnění pomoci.

První kontakt je možné učinit buďto telefonicky nebo prostřednictvím emailu či dole uvedeného krátkého formuláře.

Další příspěvky

Nezávazná konzultace zdarma

Utrpěli jste nehodu, úraz nebo jinou škodu a potřebujete poradit?
Prosím vyplňte tento formulář a my se Vám ozveme.

Nezávazná konzultace zdarma

Utrpěli jste nehodu, úraz nebo jinou škodu a potřebujete poradit?
Prosím vyplňte tento formulář a my se Vám ozveme.

Nezávazná konzultace zdarma

Utrpěli jste nehodu, úraz nebo jinou škodu a potřebujete poradit?
Prosím vyplňte tento formulář a my se Vám ozveme.