Náklady na léčbu

Náklady na léčbu tvoří samostatný dílčí nárok poškozeného. Poškozený má tedy rovněž nárok na náhradu nákladů na léčbu, léčení, pokud nejsou hrazeny ze systému veřejného zdravotního pojištění vždy za splnění určitých předpokladů. Náklady na léčbu se poškozenému hradí, pokud vzniknou v příčinné souvislosti se škodnou událostí, pracovním úrazem atd. a současně byly poškozeným vynaloženy účelně. Ona účelnost nákladů na léčbu znamená ve zkratce to, že náklady směřují k určitému cíli, nejsou vynakládány nahodile.

Nahrazované náklady

Náklady, které se poškozenému nahrazují v sobě zahrnují náklady spojené s péčí o zdraví poškozeného, o jeho osobu či domácnost.

Konkrétně jde poté mimo jiné o náklady na léky, rehabilitaci, cvičení, zvýšené náklady dietního stravování, ale i náklady za jízdné k lékaři či náklady spojené s péčí osoby blízké. Nemůžeme zapomenout ve vážnějších poškození zdraví rovněž na náklady spojené s přestavbou bytu, koupí nové automobilu atd.

Poraďte se

Přestože se Vám může zdát, že uplatnit a vyčíslit nárok svépomocí lze bez větších obtíží, opak bývá v praxi pravdou. Poškození totiž často zapomínají řadu nákladů uplatnit. Dále mohou nastat problémy při samotném vyčíslení nároku.

Musíme Vás rovněž upozornit, že tento nárok může v praxi být vyšší než ku příkladu nárok na náhradu bolestného či jiné nároky, a proto se nevyplatí ho podcenit.

Zvažte proto, zda nebude vhodné a v konečném důsledku pro Vás výhodné, obrátit se na odborníka, nás. Jsme připraveni Vám poskytnout pomocnou ruku. Vy tak přenecháte zodpovědnost na nás a plně se můžete věnovat své rekonvalescenci.

Nezávazná konzultace zdarma

Utrpěli jste nehodu, úraz nebo jinou škodu a potřebujete poradit?
Prosím vyplňte tento formulář a my se Vám ozveme.

Nezávazná konzultace zdarma

Utrpěli jste nehodu, úraz nebo jinou škodu a potřebujete poradit?
Prosím vyplňte tento formulář a my se Vám ozveme.

Nezávazná konzultace zdarma

Utrpěli jste nehodu, úraz nebo jinou škodu a potřebujete poradit?
Prosím vyplňte tento formulář a my se Vám ozveme.