Pracovní úraz

V případě, že se vám stal pracovní úraz, je třeba ho nejprve co nejdříve ohlásit zaměstnavateli, který je povinen tuto skutečnost zdokumentovat v knize úrazů. Každý zaměstnavatel má povinnost takovou knihu úrazů a poranění vést. Pokud to zaměstnavatel z jakéhokoliv důvodu odmítne, oznamte mu úraz písemně, nejlépe doporučeně zaslaným dopisem, kopii dopisu i podací lístek uschovejte. V dopise popište úraz, a žádejte zaznamenání zaměstnavatelem. Chtějte zdokumentovat každý úraz. Podceňování třeba i drobných poranění se nemusí vyplatit. Nikdy nelze dopředu určit, co i třeba jen malá rána může způsobit, a pokud se později vyskytnou zdravotní komplikace, například infekce, jejíž příčinou byl právě nezaznamenaný pracovní úraz, nedokážete později, že šlo o úraz pracovní. Tím připravíte sami sebe o peníze. Tabulku s bodovým ohodnocením pracovního úrazu najdete zde: http://nahradyskod.cz/bolestne-pracovni-uraz/

Pokud totiž kvůli pracovnímu úrazu zůstanete v pracovní neschopnosti, máte právo na dorovnání rozdílu mezi nemocenskou a vaším průměrným výdělkem. Pro tyto případy má být váš zaměstnavatel povinně pojištěn. Bohužel se velmi často stává, že zaměstnavatelé povinnost pojištění ignorují a pojištění nejsou. Aby nemuseli dorovnávat rozdíl mezi nemocenskou a výdělkem ze svého, nutí své zaměstnance, aby úraz nehlásili jako pracovní. Tím je však zaměstnanec velmi poškozen. Často také zaměstnavatelé svým podřízeným vyhrožují výpovědí. Zaměstnanec ze strachu o práci na nátlak přistoupí, nedostane náhradu za úraz a později je stejně zaměstnavatelem propuštěn.

V případě, že se vám stane pracovní úraz a zaměstnavatel odmítá dostát svým závazkům, kontaktujte nás. Dokážeme vám pomoci tak, abyste dostali, na co máte nárok, a aby se celá situace zdárně vyřešila. V mnoha případech totiž nemusí být pracovním úrazem poškozen ani zaměstnavatel. Výsledkem pomoci Legalfin s.r.o. je tedy vaše finanční jistota odškodnění pracovního úrazu, a snažíme se, pokud je to možné, zachovat i dobrý vztah mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. To je výhra pro obě strany. Vyplňte níže uvedený formulář nebo volejte 774 019 960.

Uhradíme Vám kvalifikovanou právní pomoc advokáta již od oznámení úrazu nebo nemoci z povolání, aby zaměstnavatel nemohl svalit vinu na poškozeného nebo jej zastrašovat a zkrátit jeho nárok na náhradu škody.

Našim klientům poskytujeme finanční pomoc při vyřízení náhrady škod na zdraví, ztíženém společenském uplatnění a dalších majetkových i nemajetkových újmách. Spolupracujeme s týmem zkušených právníků se zaměřením na pracovní právo a související náhrady škod. Dále spolupracujeme se soudními znalci a posudkovými lékaři, abychom dokázali co nejlépe obhájit zájmy našeho klienta.

Garantujeme Vám rychlé vyřízení pojistné události a odškodné v maximální výši z pojištění zaměstnavatele.

Za naše služby se neplatí žádné vstupní poplatky předem. Naše odměna je dána předem dohodnutým podílem na skutečně vyplaceném odškodném.

Pokud máte zájem o další informace, prosím vyplňte níže uvedený formulář. Jeho vyplnění je zcela nezávazné. Budou Vás kontaktovat naši zástupci, kteří Vám sdělí další podrobné informace.

Nezávazná konzultace zdarma

Utrpěli jste úraz a potřebujete právní pomoc?
Můžete nás nezávazně kontaktovat pomocí kontaktního formuláře níže.