Pracovní úraz

V případě, že se vám stal pracovní úraz, je třeba ho nejprve co nejdříve ohlásit zaměstnavateli, který je povinen tuto skutečnost zdokumentovat v knize úrazů. Každý zaměstnavatel má povinnost takovou knihu úrazů a poranění vést. Pokud to zaměstnavatel z jakéhokoliv důvodu odmítne, oznamte mu úraz písemně, nejlépe doporučeně zaslaným dopisem, kopii dopisu i podací lístek uschovejte. V dopise popište úraz, a žádejte zaznamenání zaměstnavatelem. Chtějte zdokumentovat každý úraz. Podceňování třeba i drobných poranění se nemusí vyplatit. Nikdy nelze dopředu určit, co i třeba jen malá rána může způsobit, a pokud se později vyskytnou zdravotní komplikace, například infekce, jejíž příčinou byl právě nezaznamenaný pracovní úraz, nedokážete později, že šlo o úraz pracovní. Tím připravíte sami sebe o peníze. Tabulku s bodovým ohodnocením pracovního úrazu najdete zde: http://nahradyskod.cz/bolestne-pracovni-uraz/

Pokud totiž kvůli pracovnímu úrazu zůstanete v pracovní neschopnosti, máte právo na dorovnání rozdílu mezi nemocenskou a vaším průměrným výdělkem. Pro tyto případy má být váš zaměstnavatel povinně pojištěn. Bohužel se velmi často stává, že zaměstnavatelé povinnost pojištění ignorují a pojištění nejsou. Aby nemuseli dorovnávat rozdíl mezi nemocenskou a výdělkem ze svého, nutí své zaměstnance, aby úraz nehlásili jako pracovní. Tím je však zaměstnanec velmi poškozen. Často také zaměstnavatelé svým podřízeným vyhrožují výpovědí. Zaměstnanec ze strachu o práci na nátlak přistoupí, nedostane náhradu za úraz a později je stejně zaměstnavatelem propuštěn.

V případě, že se vám stane pracovní úraz a zaměstnavatel odmítá dostát svým závazkům, kontaktujte nás. Dokážeme vám pomoci tak, abyste dostali, na co máte nárok, a aby se celá situace zdárně vyřešila. V mnoha případech totiž nemusí být pracovním úrazem poškozen ani zaměstnavatel. Výsledkem pomoci Legalfin s.r.o. je tedy vaše finanční jistota odškodnění pracovního úrazu, a snažíme se, pokud je to možné, zachovat i dobrý vztah mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. To je výhra pro obě strany. Vyplňte níže uvedený formulář nebo volejte 774 019 960.

Uhradíme Vám kvalifikovanou právní pomoc advokáta již od oznámení úrazu nebo nemoci z povolání, aby zaměstnavatel nemohl svalit vinu na poškozeného nebo jej zastrašovat a zkrátit jeho nárok na náhradu škody.

Našim klientům poskytujeme finanční pomoc při vyřízení náhrady škod na zdraví, ztíženém společenském uplatnění a dalších majetkových i nemajetkových újmách. Spolupracujeme s týmem zkušených právníků se zaměřením na pracovní právo a související náhrady škod. Dále spolupracujeme se soudními znalci a posudkovými lékaři, abychom dokázali co nejlépe obhájit zájmy našeho klienta.

Garantujeme Vám rychlé vyřízení pojistné události a odškodné v maximální výši z pojištění zaměstnavatele.

Za naše služby se neplatí žádné vstupní poplatky předem. Naše odměna je dána předem dohodnutým podílem na skutečně vyplaceném odškodném.

Pokud máte zájem o další informace, prosím vyplňte níže uvedený formulář. Jeho vyplnění je zcela nezávazné. Budou Vás kontaktovat naši zástupci, kteří Vám sdělí další podrobné informace.

Nezávazná konzultace zdarma

Utrpěli jste nehodu, úraz nebo jinou škodu a potřebujete poradit?
Prosím vyplňte tento formulář a my se Vám ozveme.

Nezávazná konzultace zdarma

Utrpěli jste nehodu, úraz nebo jinou škodu a potřebujete poradit?
Prosím vyplňte tento formulář a my se Vám ozveme.

Nezávazná konzultace zdarma

Utrpěli jste nehodu, úraz nebo jinou škodu a potřebujete poradit?
Prosím vyplňte tento formulář a my se Vám ozveme.