Náklady léčení pracovního úrazu

Jaké náklady léčení pracovního úrazu Vám zaměstnavatel zaplatí?

Náklady léčené u poškozeného zaměstnance mohou být ku příkladu:

 • náklady za léky, zdravotní pomůcky
 • cestovné
 • náklady za péči, pokud se o Vás musí po úrazu starat někdo další (pozor jde i o péči rodinných příslušníků)
 • náklady rehabilitace, cvičení
 • úprava obydlí

V otázce náhrady újmy za pracovní úraz totiž myslel zákonodárce nejen na odčinění bolesti, ztráty na výdělku, případně ztížení společenského uplatnění, ale též i na další přidružené výdaje, jenž se pojí s léčbou poranění, které vznikly péčí o poraněnou osobu zaměstnance.

Obsah článku

Kdy a proč jsou náklady hrazeny?

Pokud se Vám stane pracovní úraz a jste nuceni v souvislosti s léčbou či samotným úrazem vynaložit mnohdy značné výdaje, není morální, abyste náklady nesli Vy sami.

Je poté naprosto logické, že náklady jdou k tíži zaměstnavatele, u kterého došlo k pracovnímu úrazu.

U nákladů však musíte naplnit dvě podmínky. První je, že náklady vzniknou v příčinné souvislosti s pracovním úrazem. Tedy pokud trpíte zdravotními obtížemi ku příkladu zad před pracovním úrazem, při pracovním úrazu si způsobíte úraz ruky, nemůžete mezi náklady řadit gely na úlevu od bolesti zad.

Druhá podmínka je účelnost vynaložených nákladů spojených s léčbou. Zdůrazňujeme, že hledisko účelnosti není totéž jako hledisko nutnosti. K účelnosti si ještě více povíme níže v textu článku. Pokud si nejste jistí, jaké náklady jsou účelně vynaložené, a které už nikoliv, neváhejte se na nás obrátit.

Považujeme též za důležité uvést, že náhrada nákladů náleží pouze ve chvíli, kdy nejsou tyto náklady hrazeny pojišťovnou, tedy nejedná se o již zaplacené náklady ze systémů zdravotního pojištění.

Co říká zákon?

Samotné zákonné ustanovení v zákoníku práce stanovuje, že účelně vynaložené náklady spojené s léčením přísluší tomu, kdo tyto náklady vynaložil.

Podíváme-li se blíže na uvedené znění zákona, existují zde dvě podstatné okolnosti a sice nutnost účelnosti vynaložených nákladů a poté skutečnost, že nárok na náhradu náleží tomu, kdy tyto náklady vynaložil. Rovněž je třeba zmínit, že se tento nárok na náhradu nákladů neuplatňuje pouze v souvislosti s péčí o osobu a zdraví poraněného zaměstnance, ale též i o jeho domácnost.

První podstatnou okolností je nutnost prokázat, že náklady na léčbu pracovního úrazu byly vynaloženy účelně. Účelností se v takovém případě myslí skutečnost, že vynaložené náklady musely vést ke zlepšení, nebo alespoň udržení zdravotního stavu poškozeného zaměstnance.

Náklady léčení pracovního úrazu
Náklady léčení pracovního úrazu

V praxi se poté jedná například o proplacení nákladů za cestu k lékaři na kontrolu či rehabilitaci, nebo též vstupné na bazén, pokud bylo lékařem doporučeno plavání a cvičení ve vodě. S tímto souvisí též například nutnost zapůjčení zdravotních pomůcek, které nehradí pojišťovna, a které jsou schopny pomoci zraněnému zaměstnanci s rekonvalescencí, nebo alespoň udržení a nezhoršování jeho zdravotního stavu.

Druhá z uvedených okolností, že náhrada nákladů léčení pracovního úrazu náleží tomu, kdo tyto náklady vynaložil, poté znamená, že nejen zraněný zaměstnanec, jenž se zotavuje z pracovního úrazu a hradí tyto náklady, ale též i kdokoliv jiný, typicky partneři, rodiče, děti, ale též i dobrý kamarád. Tito kupříkladu vozí zraněného zaměstnance k lékaři nebo na rehabilitace a mají nárok na náhradu cestovních výdajů spojených s dopravou, tedy náhradu za pohonné hmoty (ale též i amortizaci vozidla), pokud tyto náklady platili ze svého.

Příkladem můžeme uvést nejtypičtější náklady léčení, a sice:

 • úhrada léků, zdravotních pomůcek či pobytů v zařízení,
 • úhrada vstupného na cvičení a jiné aktivity doporučené lékařem,
 • cestovné k lékařům na zdravotní prohlídky či rehabilitaci,
 • zvýšené náklady na stravu z důvodu diety,
 • přibrání ošetřovatele k péči o osobu zaměstnance či jeho domácnost,
 • při vážných zdravotních následcích též (stavební) úprava obydlí.

Závěrem

Náklady léčení pracovního úrazu jsou samostatný nárok, který stojí vedle nároků na bolestné, ztížení společenského uplatnění atd. V jeho rámci je možné uplatnit obecně různé náklady vynaložené na léčbu poraněného zaměstnance.

Nepodceňujte tedy tento nárok ani se ho dobrovolně nevzdávejte!

Rovněž Vám důrazně doporučujeme schovávat si účtenky od všech takto vynaložených nákladů pro Vaše lepší důkazní postavení na podporu požadované náhrady. Pravidelně se totiž stává, že oprávněné osoby zapomínají na některé ze svých nároků, zejména právě v otázce náhrady nákladů léčby, nebo si nejsou jisti, zda jednotlivé položky lze podřadit do této kategorie.

V případě, že si nevíte s nárokem rady, neváhejte se obrátit na odborníky, neboť se velmi často nejedná o malé částky.

Další příspěvky

Nezávazná konzultace zdarma

Utrpěli jste nehodu, úraz nebo jinou škodu a potřebujete poradit?
Prosím vyplňte tento formulář a my se Vám ozveme.

Nezávazná konzultace zdarma

Utrpěli jste nehodu, úraz nebo jinou škodu a potřebujete poradit?
Prosím vyplňte tento formulář a my se Vám ozveme.

Nezávazná konzultace zdarma

Utrpěli jste nehodu, úraz nebo jinou škodu a potřebujete poradit?
Prosím vyplňte tento formulář a my se Vám ozveme.