Stát

Může stát odpovídat za škodu, kterou způsobí jeho orgán?

Kdy a jak požadovat škodu po státu?

Stalo se vám, že úřad nebo soud vydal nezákonné rozhodnutí, nebo nedostál svých povinností, nečinil nic? Pokud Vám vznikla tímto jednáním škoda, stát za ní nese odpovědnost.

Případně Vám byla způsobena újma na zdraví provedeným očkováním? Nebojte se bránit svá práva. Jsme tady pro Vás.

Nezákonné rozhodnutí

Za nezákonné rozhodnutí můžete požadovat náhradu škody za splnění několika podmínek. První je vůbec existence nezákonné rozhodnutí. Nezákonné rozhodnutí je takové rozhodnutí, které bylo po právní moci zrušeno či změněno pro nezákonnost. Rozhodnutí tedy musí již být pravomocné. Nezákonné rozhodnutí proto není rozhodnutí soudu prvního stupně, se kterým nesouhlasíte a podáváte proti němu řádný opravný prostředek pro nesprávnost nikoliv nezákonnost. Další podmínkou je, že takové nezákonné rozhodnutí bylo změněno či zrušeno pro nezákonnost. A na závěr Vám tímto rozhodnutím byla způsobena škoda, ku příkladu tím, že jste byli nuceni ukončit své podnikání.

Zvláštní podmínky dále stanoví zákon pro možnost uplatnění nároku na náhradu škody, která Vám byla způsobena rozhodnutím o vazbě, trestu nebo ochranném opatření. Tedy v případě, že se soud dopustí chyby v trestním řízení.

Nesprávný úřední postup

Mohli jste se ocitnout v situaci, kdy orgán státu zvolil nesprávní úřední postup a vy jste byli poškozeni na svých právech. Pod pojmem nesprávný úřední postup si představte porušení pravidel předepsaných právními normami, tedy zpravidla postup, který nesouvisí s rozhodovací činností, ale zahrnuje činnosti orgánu, které v konečném důsledku vedou k rozhodování. Takový nesprávný postup může být ku příkladu nevydání rozhodnutí v zákonem stanovené lhůtě nebo obecně nečinnost orgánu.

Očkování a další situace

Úplně samostatnou kategorii tvoří odpovědnost státu v souvislosti s mimořádnými opatřeními a odpovědnost státu za škodu způsobenou očkováním.

K této velmi složité a musíme bohužel říct i záludné problematice Vás odkazujeme na jednotlivé články.

No posts found!

Nezávazná konzultace zdarma

Utrpěli jste nehodu, úraz nebo jinou škodu a potřebujete poradit?
Prosím vyplňte tento formulář a my se Vám ozveme.

Nezávazná konzultace zdarma

Utrpěli jste nehodu, úraz nebo jinou škodu a potřebujete poradit?
Prosím vyplňte tento formulář a my se Vám ozveme.

Nezávazná konzultace zdarma

Utrpěli jste nehodu, úraz nebo jinou škodu a potřebujete poradit?
Prosím vyplňte tento formulář a my se Vám ozveme.