Bolestné

Bolestné je peněžní náhrada tělesného i duševního strádání, které nám způsobil někdo jiný. I když se nejedná o zákonný pojem, všichni jej používáme jako obecně zažitý termín, kterému rozumíme a máme alespoň základní představu o jeho obsahu.

Nový občanský zákoník ve svém § 2958 říká, že při ublížení na zdraví odčiní škůdce újmu poškozeného peněžitou náhradou, vyvažující plně vytrpěné bolesti a další nemajetkové újmy; atd. Jak již z textu zákona vyplývá, nejedná se o nárok jediný, na nějž máme v souvislosti s poškozením zdraví nárok. Rovněž stanovení bolestného není záležitostí „jednoho papíru“, který nám vyplní ošetřující lékař. Zranění zpravidla zasahuje do více lékařských oborů a bolest zpravidla zasáhne i duši poškozeného. Bolestné by tedy mělo plně vyvážit prožité strádání ve všech aspektech zdravotního stavu.

Novým občanským zákoníkem byla zrušena vyhláška č. 440/2001 Sb., o odškodnění bolesti a ztížení společenského uplatnění, která určovala jak bolestné vypočítat, a nyní jeho výše závisí pouze na vůli stran a případně na úvaze soudce. Zákon stanoví jen to, že peněžní náhrada má vyvážit vytrpěnou bolest a zachovat pravidla slušnosti.

Nejvyšší soud sice vydal speciální metodiku pro stanovení výše bolestného, pro laika je ovšem velmi obtížné se v těchto záležitostech orientovat, o člověku přímo zasaženého tělesnou a duševní bolestí ani nemluvě.

Abyste nebyli při získávání bolestného odkázání na formuláře pojišťoven a postup neznalého lékaře, nabízíme Vám pomoc v následujících oblastech:

  • Řádné ohodnocení bolestného ve všech dotčených lékařských oborech
  • Posouzení Vašich nároků na bolestné špičkovými lékaři a zkušenými advokáty
  • Zastoupení advokátem pro celé řízení již od vzniku škody
  • Obstaráme veškeré potřebné znalecké posudky
  • Naše odměna je vypočtena podle předem dohodnutých pravidel až po vyplacení Vašeho bolestného

Naše pomoc vychází z odborných znalostí právníků, lékařů, i zkušeností z konkrétních případů. Jsme schopni vám zajistit nejvyšší možné ohodnocení bolestného včetně náhrady ztížení společenského uplatnění, které může vyšplhat i nad deset miliónů korun. Jako postižený se tak můžete věnovat plně sobě, svému zdravotnímu stavu a nalezení duševní rovnováhy.

Pokud máte zájem o další informace, prosím vyplňte níže uvedený formulář. Jeho vyplnění je zcela nezávazné. Budou Vás kontaktovat naši zástupci, kteří Vám sdělí další podrobné informace.

Nezávazná konzultace zdarma

Utrpěli jste nehodu, úraz nebo jinou škodu a potřebujete poradit?
Prosím vyplňte tento formulář a my se Vám ozveme.

Nezávazná konzultace zdarma

Utrpěli jste nehodu, úraz nebo jinou škodu a potřebujete poradit?
Prosím vyplňte tento formulář a my se Vám ozveme.

Nezávazná konzultace zdarma

Utrpěli jste nehodu, úraz nebo jinou škodu a potřebujete poradit?
Prosím vyplňte tento formulář a my se Vám ozveme.