Bolestné

Bolestné chápeme jako peněžní náhradu tělesného i duševního strádání, které nám způsobil někdo jiný. I když se nejedná o zákonný pojem, všichni jej používáme jako obecně zažitý termín, kterému rozumíme a máme alespoň základní představu o jeho obsahu.

Nový občanský zákoník ve svém § 2958 říká, že při ublížení na zdraví odčiní škůdce újmu poškozeného peněžitou náhradou, vyvažující plně vytrpěné bolesti a další nemajetkové újmy; atd. Jak již z textu zákona vyplývá, nejedná se o nárok jediný, na nějž máme v souvislosti s poškozením zdraví nárok. Rovněž stanovení bolestného není záležitostí „jednoho papíru“, který nám vyplní ošetřující lékař. Zranění zpravidla zasahuje do více lékařských oborů a bolest zpravidla zasáhne i duši poškozeného. Bolestné by tedy mělo plně vyvážit prožité strádání ve všech aspektech zdravotního stavu.

Novým občanským zákoníkem byla zrušena vyhláška č. 440/2001 Sb., o odškodnění bolesti a ztížení společenského uplatnění, která určovala jak bolestné vypočítat, a nyní jeho výše závisí pouze na vůli stran a případně na úvaze soudce. Zákon stanoví jen to, že peněžní náhrada má vyvážit vytrpěnou bolest a zachovat pravidla slušnosti.

Nejvyšší soud sice vydal speciální metodiku pro stanovení výše bolestného, pro laika je ovšem velmi obtížné se v těchto záležitostech orientovat, o člověku přímo zasaženého tělesnou a duševní bolestí ani nemluvě.

Abyste nebyli při získávání bolestného odkázání na formuláře pojišťoven a postup neznalého lékaře, nabízíme Vám pomoc v následujících oblastech:

  • Řádné ohodnocení bolestného ve všech dotčených lékařských oborech
  • Posouzení Vašich nároků na bolestné špičkovými lékaři a zkušenými advokáty
  • Zastoupení advokátem pro celé řízení již od vzniku škody
  • Obstaráme veškeré potřebné znalecké posudky
  • Naše odměna je vypočtena podle předem dohodnutých pravidel až po vyplacení Vašeho bolestného

 

Naše pomoc vychází z odborných znalostí právníků, lékařů, i zkušeností z konkrétních případů. Jsme schopni vám zajistit nejvyšší možné ohodnocení bolestného včetně náhrady ztížení společenského uplatnění, které může vyšplhat i nad deset miliónů korun. Jako postižený se tak můžete věnovat plně sobě, svému zdravotnímu stavu a nalezení duševní rovnováhy.

Pokud máte zájem o další informace, prosím vyplňte níže uvedený formulář. Jeho vyplnění je zcela nezávazné. Budou Vás kontaktovat naši zástupci, kteří Vám sdělí další podrobné informace.

Nezávazná konzultace zdarma

Utrpěli jste úraz a potřebujete právní pomoc?
Můžete nás nezávazně kontaktovat pomocí kontaktního formuláře níže.