Kdy mám nárok na ztížení společenského uplatnění

Život je bohužel nevyzpytatelný, a i když jste se dosud těšili dobrému zdraví, může se to v jednom pouhém okamžiku změnit, ať už vlivem hloupé náhody nebo (ne)jednáním někoho jiného. Jak se říká, zdraví si nemůžete koupit. To ale neznamená, že pokud se Vám zdraví s přispěním další osoby nebo náhodou zhorší, nemáte za jistých okolností nárok na kompenzaci. V našem článku Kdy mám nárok na ztížení společenského uplatnění Vám povíme, jak na to.

Obsah článku:

Co je ztížení společenského uplatnění

O ztížení společenského uplatnění jde v případě, kdy je vlivem úrazu, nebo případně nemoci z povolání do budoucna trvale omezena možnost poškozeného se realizovat ve stejné míře jako před předmětnou událostí v kulturní, sportovní, rodinné nebo pracovní oblasti jeho života. V podstatě jde o tzv. trvalé následky.

Zpravidla jde o jednorázovou částku, neznamená to však, že pokud se okolnosti zásadně změní, není možné usilovat o zvýšení této jednorázové náhrady. V těchto situacích není výjimkou, že se snaží škůdce (neboli ten, kdo je povinen plnit), své povinnosti vyhnout s tím, že již náhradu za ztížení společenského uplatnění uhradil a nic dalšího platit nebude. V této chvíli je vhodné se poohlídnout po zkušeném advokátovi a nenechat se na svých právech krátit. Stejně je potřeba jednat také v případech, kdy škůdce tvrdí, že případné zhoršení nemá s původním úrazem nic společného, a takzvaně zde neexistuje příčinná souvislost.

Zda jde o ztížení společenského uplatnění se zjistí podle dosavadního způsobu života, který vedl poškozený před a po úrazu či nemoci v konkrétním případě, případně, jakou práci byl schopen před a po předmětném úrazu či nemoci poškozený vykonávat. To vše se posoudí na základě odborného posudku vypracovaného lékařem či lépe znalcem v oboru. Tento posudek je tedy s ohledem na řečené vždy pro každého individuální a vyjadřuje, jak moc je člověk zásahem do jeho zdraví omezen.

Společenské uplatnění však nemusí být ztíženo pouze fyzickými následky úrazu či onemocnění, nýbrž může jít také o psychickou podobu následků.

Kdy mám na nárok na ztížení společenského uplatnění?

Jak již bylo řečeno, aby šlo o ztížení společenského uplatnění, musí jít o ztížení trvalé, jak říkajíc do konce života. Nárok na náhradu tedy nevzniká, pokud je stav poškozeného pouze přechodný. Pokud tedy následkem úrazu nebo nemoci není možné dva měsíce chodit do společnosti, protože je potřeba klidový režim doma, ale tento stav se postupně zlepšuje až do stavu jako před úrazem, nejde o ztížení společenského uplatnění.

Typicky půjde o případy, kdy nejste dále schopni vykonávat své zaměstnání, pociťuje těžkosti při pohybu, případně nemůžete chodit vůbec, máte omezenou hybnost končetin atd.

Náhradu za ztížení společenského uplatnění je pak možné nárokovat vůči škůdci v různých situacích, kdy se stal poškozenému úraz nebo bylo jinak poškozeno jeho zdraví. Může jít například o špatně provedený operační zákrok, autonehodu, pracovní úraz nebo třeba napadení nebo uklouznutí na chodníku.

Výše nároku na náhradu ztížení společenského uplatnění

Rozsah ztížení společenského uplatnění, a tudíž i výši jeho náhrady tedy stanovuje znalec. Výpočet konkrétní částky a také postup znalce při výpočtu náhrady se liší pro pracovní úrazy a ostatní úrazy. Zatímco v případě pracovního úrazu se bude vycházet ze zákoníku práce a příslušného nařízení vlády, v případě například dopravní nehody se vychází z občanského zákoníku a Metodiky Nejvyššího soudu.

Potřebujete odborně posoudit svůj nárok na náhradu ztížení společenského uplatnění? Vás nárok kvalifikovaně posoudíme.

Výše odškodnění nepracovního úrazu

Pokud jde o úrazy, které nejsou úrazy pracovními, stanoví se nárok za pomocí Metodiky nejvyššího soudu k náhradě nemajetkové újmy na zdraví. Konkrétně znalec ve svém znaleckém posudku ohodnotí jednotlivé položky zahrnující každodenní činnosti či aktivity a další životní oblasti jako například duchovní či společenský život, které metodika dělí do 9 kapitol. K těmto položkám znalec přiřazuje procentuální ohodnocení, které znázorňuje rozsah neschopnosti tuto činnost či jinou oblast běžného života provádět oproti stavu před zásahem do zdraví poškozeného. Na základě této neschopnosti následně vypočte výši náhrady nemajetkové újmy.

Výše odškodnění pracovního úrazu, nemoci z povolání

Pokud dojde k trvalému poškození zdraví při plnění pracovních povinností nebo činností s nimi souvisejícími, má zaměstnanec podle zákoníku práce taktéž nárok na náhradu za ztížení společenského uplatnění. Nařízení vlády pak stanovuje bodové ohodnocení pro jednotlivé poškození zdraví, přičemž aktuální hodnota bodu je 250,- Kč.

Kdy žádat o odškodnění za ztížení společenského uplatnění

Kdy mám nárok na ztížení společenského uplatnění

K tomu, aby se škůdce zhostil svých povinností a odškodnil tak poškozeného, je vhodné vyzvat vždy po ustálení zdravotního stavu. Nejčastěji tento okamžik přichází cca rok od předmětné události. To však neplatí absolutně. U některých poškozených může dojít k ustálení dříve, ale spíše naopak později.

Od ustálení zdravotního stavu Vám poté plyne promlčecí doba, tedy s uplatněním příliš dlouho neotálejte!

Pokud si nejste jistí, zda už je Váš zdravotní stav ustálen, neváhejte se na nás obrátit.

Jak žádat o náhradu za ztížení společenského uplatnění

Pokud má poškozený se škůdcem dobré vztahy a bude na výzvu dobrovolně plnit nárok ve výši jakou poškozený požaduje, je vše vyřešeno. Takové situace však v praxi velice často nenastávají a záhy je nutné řešit věc před soudem podáním žaloby.

Pokud se dostanete do bodu, že chcete podávat žalobu k soudu, je nejvyšší čas se obrátit na odborníka, který Vám poradí, zda má takový postup smysl, případně jak na to. Tyto služby není potřeba v řadě případů platit předem, ale až poté, co je Vám odškodné vyplaceno a aspoň budete mít jistotu, že vše běží tak jak má.

Pomůžeme Vám

Pokud Vás napadají dotazy, které jsme v tomto článku nezodpověděli, neváhejte se na nás obrátit prostřednictvím krátkého formuláře.

Pokud potřebujete pomoct s vyčíslením či uplatněním nároku na náhradu za ztížení společenského uplatnění, neváhejte se na nás obrátit. Jsme tu pro Vás.

Pomůžeme Vám a Vy nám zaplatíte až poté, co získáte Vaše odškodnění.

Další příspěvky

Nezávazná konzultace zdarma

Utrpěli jste nehodu, úraz nebo jinou škodu a potřebujete poradit?
Prosím vyplňte tento formulář a my se Vám ozveme.

Nezávazná konzultace zdarma

Utrpěli jste nehodu, úraz nebo jinou škodu a potřebujete poradit?
Prosím vyplňte tento formulář a my se Vám ozveme.

Nezávazná konzultace zdarma

Utrpěli jste nehodu, úraz nebo jinou škodu a potřebujete poradit?
Prosím vyplňte tento formulář a my se Vám ozveme.