Odškodnění úrazu na chodníku

Každý to známe. Je zima, všude sníh, chodníky jsou jedno velké kluziště a celou cestu se modlíme, ať ve zdraví dojdeme do cíle. Ne každý má ale vždy takové štěstí, že se pádu na náledí vyhne. Někdy to není možné ani s veškerou vynaloženou obezřetností a vhodně zvolenou obuví. Problém nastává v situaci, kdy pádem vznikne závažnější úraz. Jak tuto situaci řešit? Čtěte dál náš článek odškodnění úrazu na chodníku.

Obsah článku:

Úspěch odškodnění úrazu na chodníku ve 4 krocích

Pokud chcete být při odškodnění úrazu na chodníku úspěšní, držte se těchto kroků.

1. Zajistěte důkazy

Chodník by měl být vždy udržovaný. Pokud tomu tak není a chybí zde například posyp, je dobré si jeho stav zdokumentovat pro případ, že bude vlastník komunikace tvrdit, že chodník udržoval. Při dokumentování chodníku je ideální, pokud je zároveň vyfocena i obuv, kterou poškozený zrovna měl. Tím se předejde případným námitkám nevhodně zvolené obuvi.

Dále pokud pád někdo viděl, případně byl ochoten pomoct, je rozumné si na něj vzít kontakt, pro možnou nutnost svědecké výpovědi. Svědci budou moct dosvědčit stav chodníku, ale také například chování poškozeného na chodníku nebo to, jak často byl chodník ošetřován.

Důležité je také uschování veškeré lékařské dokumentace k úrazu, který se pádem stal a také zdravotních komplikací s tím souvisejících. Při vyšetřeních by měl být lékař vždy informován o pádu pro případ, že by s ním zdravotní komplikace mohly souviset.

Konečně neuškodí ani například záznam počasí ze dne, kdy se úraz stal.

2. Vyhledejte vlastníka nebo správce komunikace

Náhradu nemajetkové újmy, která poškozenému v souvislosti s úrazem náleží je možné požadovat pouze po vlastníkovi komunikace, případně po jejím správci. Těmito vlastníky nebo správci jsou nejčastěji územně samosprávné celky nebo technické služby.

Hodnocení, po kom máte požadovat náhradu újmy, však nechejte na odborníkovi.

3. Kontaktujte vlastníka nebo správce

Pokud už víte, kdo za újmu odpovídá, pokuste se ať už prostřednictvím nás či samostatně s vlastníkem či správcem spojit a věc vyřešit.

V této části řešení sporu bude z naší strany při právním zastupování zaslána vlastníkovi či správci výzva k plnění, tzv. předžalobní výzva. Tato výzva má své pevné místo v případě soudního uplatnění nároku.

V přípisu sepíšeme, co se stalo, vyčíslíme vzniklou újmu a samozřejmě se věnujeme právnímu posouzení Vašeho případu tak, aby vlastník či správce celé záležitosti věnoval patřičnou pozornost. Vyčíslení újmy by poté nemělo být výstřelem do tmy, ale naopak by mělo odpovídat právním předpisům a vzniklé újmě.

Z praxe víme, že pokud přenechá poškozený komunikaci s vlastníkem či správcem na advokátovi, zpravidla se případ vyřeší rychleji, ale především ku prospěchu poškozeného.

Pokud se nepodaří na odškodnění dohodnout, je potřeba podat žalobu k příslušnému soudu.

4. Podejte žalobu

Pokud se nemůžete domoci svých práv dohodou, nezbývá Vám, než se obrátit na soud s žalobou o zaplacení. V tomto případě se obracíte na soud, aby o Vašem nároku rozhodl autoritativně.

I v rámci soudního řízení však při správném vedení sporu může mezi stranami dojít k uzavření dohody. Tedy podání žaloby nutně nemusí vést k dlouhým sporům.

Nezapomínejte ale, že v rámci řízení před soudem budete muset tvrdit a prokázat, že na Vaší straně došlo ke vzniku újmy, že je za tuto újmu odpovědná osoba, kterou žalujete a že existuje příčinná souvislost mezi jednáním, resp. opomenutím na straně povinné osoby a Vaší újmou.

Tuto situaci již řešte s odborníkem a neváhejte využít našich služeb.

Na co mám nárok?

Co všechno můžete požadovat v rámci odškodnění?

Odškodnění úrazu na chodníku

V první řadě máte samozřejmě nárok na bolestné, což je náhrada za úrazem způsobenou bolest a rovněž bolest související s úrazem, ku příkladu bolest spojená s operací. Dále také na náhradu za ztížení společenského uplatnění. Pro uplatnění těchto dvou nároků je dobré si nechat vypracovat odborný či znalecký posudek, který určí rozsah nároků.

Rovněž má poškozený nárok na náhradu ztráty na výdělku, která vznikla například důsledkem vzniklé dočasné pracovní neschopnosti, nárok na náhradu účelně vynaložených nákladu na péči a také náhradu cestovného, ať už jde o hromadnou dopravu, či cesty autem. Je proto opravdu důležité si uschovat veškeré doklady za tyto vynaložené náklady.

Tento výčet nároků není vyčerpávající a jednotlivé nároky vznikají vždy případ od případu. Pokud Vás tedy zajímá zda a jestli máte nárok na odškodnění, případně v jaké výši by mohlo být, nebojte se obrátit na našeho právníka, který za Vás celou věc vyřeší.

Další příspěvky

Nezávazná konzultace zdarma

Utrpěli jste nehodu, úraz nebo jinou škodu a potřebujete poradit?
Prosím vyplňte tento formulář a my se Vám ozveme.

Nezávazná konzultace zdarma

Utrpěli jste nehodu, úraz nebo jinou škodu a potřebujete poradit?
Prosím vyplňte tento formulář a my se Vám ozveme.

Nezávazná konzultace zdarma

Utrpěli jste nehodu, úraz nebo jinou škodu a potřebujete poradit?
Prosím vyplňte tento formulář a my se Vám ozveme.