Ztížení společenského uplatnění

Ztížení společenského uplatnění představuje trvale ztracené nebo omezené možnosti seberealizace poškozeného při pohledu do budoucnosti. Toto omezení se může projevovat například ve sféře rodinného, kulturního, společenského či sportovního života. Může jít např. o vynucenou změnu profesní kariéry, omezení ve způsobu trávení volného času, ve sportovním vyžití, ztrátu společenských kontaktů, nemohoucnost a s tím spojenou odkázanost na pomoc jiných (s pocitem vynucené vděčnosti) apod. Účelem je tedy poskytnout náhradu za nemožnost žít plnohodnotný život.

Obsah článku:

Základní kritéria

Základním východiskem jsou aktivity a styl života konkrétního postiženého před ublížením na zdraví a jeho posouzení v porovnání se stavem, který se ustálil po skončené léčbě. Jde tedy o to, že se zde projevují určité trvalé následky, které mají negativní vliv na další život postiženého. Představují tak překážku pro jeho další životní dráhu.

Pozor je třeba dát na to, že ne každá překážka působí u každého člověka stejně závažné následky. Např. ztráta prstu houslisty, který kvůli tomu musí zcela zanechat své profese, je nepochybně výrazně těžším následkem než u člověka, pro kterého tento následek představuje jen menší omezení v jeho pracovním či soukromém životě.

Projevy trvalých následků

Trvalé následky mohou mít podobu fyzickou i psychickou. Lze mezi ně řadit například různé formy zohyzdění, ztrátu smyslu, ztrátu končetiny, fantomovou bolest po amputaci, omezení hybnosti, ztrátu reprodukční schopnosti, močovou inkontinenci, jizvy po popáleninách či operacích, depresivní či paranoidní stavy, ale též zmenšenou šanci najít partnera, uzavřít sňatek a založit rodinu apod.

Další aspekty hodnocení ztížení společenského uplatnění

V rámci hodnocení trvalých následků pro další život postiženého je nutné zohlednit jeho věk. V případě nezletilých půjde například o to, jakým způsobem se zúžila možnost volby jejich povolání a jejich celkového rozvoje, v případě seniorů to, že budou např. složitěji hledat uplatnění v oboru, ve kterém po celý život působili.

Vyčíslení nároku na náhradu ztížení společenského uplatnění

Odpověď na tuto otázku se bude lišit podle toho, zda jde o pracovní úraz či nikoliv.

V rámci odčinění ztížení společenského uplatnění nepracovních úrazů pro vyčíslení nároku na náhradu ztížení společenského uplatnění použijeme metodiku Nejvyššího soudu která umožní přihlédnout k odlišnostem každého jednotlivého případu. Východiskem je upravená Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví z dílny Světové zdravotnické organizace. Třídí postižení podle tělesných struktur a funkcí a snaží se vystihnout dopady těchto postižení na schopnost člověka vykonávat běžné životní aktivity.

V případě odškodnění ztížení společenského uplatnění vzniklého pracovním úrazem, se použije nařízení vlády č. 276/2015 Sb., o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění způsobené pracovním úrazem nebo nemoci z povolání.

Nárok je možné vyčíslit až v okamžiku, kdy dojde k ustálení zdravotního stavu poškozeného. Zpravidla tak bývá rok po vzniku úrazu.

V rámci vyčíslení nároku je vhodné se obrátit na advokáta či přímo znalce, kteří se problematice věnují. V případě náhrady újmy ztížení společenského uplatnění totiž neznalost problematiky může mít fatální následky, co se týče stanovené výše nároku.

Důrazně Vám doporučujeme v případě, že vyčíslení necháváte na odpovědné osobě, především pojišťovně, jejich závěry přezkoumat dalším odborníkem. V praxi se totiž velmi často stává, že se snaží pojišťovny krátit nároky poškozeného.

Pomůžeme Vám

Jak Vám můžeme pomoci?

  • Posoudíme bezplatně Váš nárok na ztížení společenského uplatnění špičkovými lékaři a zkušenými advokáty.
  • Zajistíme řádné ohodnocení ztížení společenského uplatnění ve všech dotčených lékařských oborech.
  • Poskytneme Vám zastoupení advokátem pro celé řízení již od vzniku škody.
  • Zajistíme Vaše maximální možné odškodnění u odpovědných osob a pojišťoven.

Naše služby poté hradí až po získání odškodnění.

Potřebujete poradit s uplatněním nároku na ztížení společenského uplatnění?

Vyplňte prosím níže uvedený formulář. Jeho vyplnění je zcela nezávazné. Budou Vás kontaktovat naši zástupci, kteří Vám sdělí další potřebné informace. Bližší informace k našim službám naleznete zde na našich stránkách.

Další příspěvky

Nezávazná konzultace zdarma

Utrpěli jste nehodu, úraz nebo jinou škodu a potřebujete poradit?
Prosím vyplňte tento formulář a my se Vám ozveme.

Nezávazná konzultace zdarma

Utrpěli jste nehodu, úraz nebo jinou škodu a potřebujete poradit?
Prosím vyplňte tento formulář a my se Vám ozveme.

Nezávazná konzultace zdarma

Utrpěli jste nehodu, úraz nebo jinou škodu a potřebujete poradit?
Prosím vyplňte tento formulář a my se Vám ozveme.