Ztráta na výdělku

Ztráta na výdělku je jednou z ze základních náhrad za vzniklý pracovní úraz či nemoc z povolání.

Předpoklady pro vznik nároku na náhradu ztráty na výdělku jsou pracovní úraz nebo existence nemoci z povolání, ztráta na výdělku a příčinná souvislost mezi pracovním úrazem a nižším příjmem.

Ztrátu na výdělku může poškozený požadovat za dobu pracovní neschopnosti, ale i poté. Podle tohoto kritéria rozlišujeme ztrátu na výdělku po dobu trvání pracovní neschopnosti a ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti.

Výpočet náhrady za ztrátu na výdělku

Východiskem pro výpočet je průměrný výdělek poškozeného. Průměrný výdělek zaměstnance vychází z hrubé mzdy nebo platu zúčtované zaměstnanci k výplatě v rozhodném období a z odpracované doby v tomto období.

Rozhodným obdobím je zpravidla předcházející kalendářní čtvrtletí. Rozhodným obdobím však může být rok předcházející újmě, pokud je takový postup výhodnější pro zaměstnance.

U osob samostatně výdělečně činných se zpravidla vychází z daňového přiznání. K tomuto je však potřeba se zabývat řadou dalších skutečností.

Náhrada za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti

Pokud zaměstnanci vzniká ztráta na výdělku v příčinné souvislosti s úrazem či nemocí z povolání i po skončení pracovní neschopnosti, má nárok na náhradu i této újmy. Typicky půjde o situaci, kdy zaměstnanec není schopen pro své zdravotní obtíže dále vykonávat shodnou činnost jako doposud. Nebo dokonce bude nucen pracovní poměr rozvázat.

Výše je stanovena jako rozdíl mezi průměrným výdělkem, kterého poškozený dosahoval před vznikem škody a výdělkem dosahovaným po pracovním úrazu nebo po zjištění nemoci z povolání. Stanovit výši náhrady není jednoduché, protože mohou nastat situace, kdy zaměstnanec po pracovním úraze či nemoci z povolání nemá žádný výdělek, dosahuje sice stejný výdělek, ale zvýšeným pracovním úsilím, případně v minulosti byl či v současné době je osoba samostatně výdělečně činná.

Pokud si nevíte rady s výpočtem či uplatněním nároku, neváhejte se na nás obrátit. Následně Vás budou kontaktovat naši zástupci, kteří Vám zdarma sdělí další podrobné informace, další postup.

Nezávazná konzultace zdarma

Utrpěli jste nehodu, úraz nebo jinou škodu a potřebujete poradit?
Prosím vyplňte tento formulář a my se Vám ozveme.

Nezávazná konzultace zdarma

Utrpěli jste nehodu, úraz nebo jinou škodu a potřebujete poradit?
Prosím vyplňte tento formulář a my se Vám ozveme.

Nezávazná konzultace zdarma

Utrpěli jste nehodu, úraz nebo jinou škodu a potřebujete poradit?
Prosím vyplňte tento formulář a my se Vám ozveme.