Úraz na lyžích

Úraz na lyžích patří mezi nejběžnější situace, které řešíme z pohledu náhrady škody, zejména v zimním období. Poškození se na nás však obracejí i po skončení lyžařské sezóny, když se jejich případ řádně nevyvíjí. Překvapivě jsou velmi často poškozenými děti a nezletilí, které ostatní lyžaři snadno přehlédnou a také nejsou na lyžích nebo na snowboardu tak stabilní jako zkušení lyžaři. V tomto článku bychom vám rádi přiblížili kroky, které je v takové situaci potřeba učinit.

Obsah článku:

Úraz na lyžích, co dělat ihned po srážce

Naprosto základní povinností účastníků jakékoliv kolize je zastavit a poskytnout dalším účastníkům pomoc, bez ohledu na zavinění srážky. Bohužel se velmi často stává, že viníci nehod na sjezdovce po srážce ujedou, aniž by ostatním poskytli náležitou pomoc.

Úraz na lyžích - pomoc záchranářů
Záchranáři zajišťují převoz po poskytnutí první pomoci osobě po úrazu na lyžích

Další povinností je prokázání totožnosti, opět bez ohledu na zavinění. Pokud vám to zdravotní stav dovolí, požádejte o kontakt i svědky nehody. Povinnost prokázat svou totožnost platí i pro svědky.

Pokud je někdo zraněn, volejte policii. Zejména v alpských zemích je přítomnost policistů na sjezdovkách naprosto běžná. Často k nehodě sami přijedou, aniž by je kdokoliv volal a v dokumentaci a vyšetřování nehod na lyžích jsou velmi zběhlí. Sama policie pak zahájí trestní řízení, které velmi častou končí u soudu.

Česká policie je na sjezdovkách aktivní výrazně méně, ale na zavolání zpravidla zahájí šetření celé události. Naprostá většina nehod na sjezdovkách pak končí ve správním řízení jako přestupek, to však nebrání efektivnímu uplatnění nároku na náhradu škody. Přestupkové řízení bývá zpravidla také rychlejší než řízení soudní.

Jaké jsou vaše nároky?

Bolestné

V případě zranění na lyžích je bolestné základní náhradou, na niž má poškozený nárok. Výše bolestného je závislá na konkrétním poškození zdraví, které v důsledku úrazu nastalo. Správné posouzení bolestného je tedy klíčové pro získání spravedlivého odškodnění. Pro orientační výpočet bolestného můžete použít náš kalkulátor bolestného.

Skutečná škoda na věcech

Při nehodě na lyžích často dochází také k poškození výstroje a vybavení účastníků. I tuto škodu je povinen viník nehody nebo jeho pojišťovna nahradit.

Náklady spojené s léčením

Úraz na lyžích - transport vrtulníkem
Letecký transport – úraz na lyžích

Kromě výdajů za běžné léky a úhrady lékařům je v zahraničí naprosto zásadním výdajem letecký transport do nemocnice. Jeho cena je velmi vysoká, minuta provozu vrtulníku stojí zpravidla kolem 100 – 150 EUR. Celková cena za letecký transport se běžně pohybuje na úrovni 5 až 10.000 EUR, při záchranných operacích ve volném terénu v nepříznivých podmínkách může být i násobně vyšší.

Záchranné služby tuto úhradu téměř vždy požadují po převáženém pacientovi (třeba i poškozeném), který pak sám musí tuto částku požadovat po viníkovi anebo jeho pojišťovně. V žádném případě tedy nepodceňujte bonitní pojištění jak pro sebe, tak i pojištění zodpovědnosti za škodu způsobenou jiným.

Ušlý zisk – ztráta na výdělku

V případě pracovní neschopnosti nebo ošetřování člena rodiny má poškozený právo na náhradu ušlého zisku, nejčastěji ztrátu na výdělku v zaměstnání.

Trvalé následky – ztížení společenského uplatnění

V případě mnohých úrazů na lyžích dochází k poškození zdraví s trvalými následky, typicky při poranění měkkých struktur kolene (vazy a menisky). Tyto náhrady se stanovují zpravidla s větším časovým odstupem a bývají zpravidla poměrně vysoké.

Další nároky

Tím zdaleka výčet příslušných náhrad nekončí, jsou však daleko více individuální, vztažené ke konkrétnímu případu. Může se jednat například o náhradu za zásah do rodinného života, při nemožnosti trávit Vánoce s rodinou, uniklé příležitosti a podobně.

Potřebujete pomoc?

V případě, že se vám stane úraz na lyžích, kontaktujte nás. Dokážeme vám pomoci tak, abyste dostali vše, na co máte nárok, a aby se celá situace zdárně vyřešila. Vyplňte níže uvedený formulář.

Nabízíme kvalifikovanou právní pomoc advokáta již od oznámení úrazu, kdy dochází k rozhodování o skutku a jeho zavinění. Jsme vám k dispozici nejen v České republice, ale také ve všech zemích Evropy. V Rakousku, Itálii, Německu, Švýcarsku i ve Francii máme spolupracující advokáty ve všech správních regionech (spolkových zemích, kantonech).

Našim klientům poskytujeme právní a finanční pomoc při vyřízení náhrady škod na zdraví, ztíženém společenském uplatnění a dalších majetkových i nemajetkových újmách. Jsme tým zkušených právníků se zaměřením na náhrady škod. Dále spolupracujeme se soudními znalci a posudkovými lékaři, abychom dokázali co nejlépe obhájit zájmy našeho klienta.

Garantujeme vám rychlé vyřízení události a odškodné v maximální výši.

Za naše služby se neplatí žádné vstupní poplatky předem. Naše odměna je dána předem dohodnutým podílem na skutečně vyplaceném odškodném. Vždy také požadujeme náhradu nákladů právního zastoupení po protistraně. Bližší informace naleznete na našich stránkách Naše služby.

Pokud máte zájem o další informace, prosím vyplňte níže uvedený formulář. Jeho vyplnění je zcela nezávazné. Budeme vás kontaktovat a sdělíme vám další podrobné informace.

Další příspěvky

Nezávazná konzultace zdarma

Utrpěli jste nehodu, úraz nebo jinou škodu a potřebujete poradit?
Prosím vyplňte tento formulář a my se Vám ozveme.

Nezávazná konzultace zdarma

Utrpěli jste nehodu, úraz nebo jinou škodu a potřebujete poradit?
Prosím vyplňte tento formulář a my se Vám ozveme.

Nezávazná konzultace zdarma

Utrpěli jste nehodu, úraz nebo jinou škodu a potřebujete poradit?
Prosím vyplňte tento formulář a my se Vám ozveme.