Hodnota bodu bolestného

Správně stanovená hodnota bodu bolestného je klíčová pro určení nároku poškozeného na náhradu škody. Při stanovení bolestného a jeho odškodnění je třeba nejprve určit okolnosti, za nichž došlo k úrazu a poškození zdraví. Pracovní úrazy se odškodňují jinak, než zranění způsobená v běžném životě mimo zaměstnání. Tedy například při sportu a rekreaci, práce na vlastním domě a podobně. U dopravních nehod je třeba vždy posuzovat, jestli se dopravní nehoda stala při plnění pracovních povinností.

Obsah článku:

Hodnota bodu bolestného pro rok 2022

  • pro nepracovní úrazy hodnota 1 bodu bolestného činí 378,39 Kč
  • pro pracovní úrazy a úrazy ve škole hodnota 1 bodu činí 250,- Kč

Hodnota bodu bolestného při pracovním úrazu, školním úrazu, nemoci z povolání

V případě, že se jedná o pracovní úraz nebo úraz na základní, střední nebo vysoké škole, je třeba použít nařízení vlády 276/2015 Sb., o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění způsobené pracovním úrazem nebo nemocí z povolání. Podle § 3 tohoto nařízení činí hodnota 1 bodu při pracovním úrazu 250,- Kč. Od roku 2015 nedošlo k žádné valorizaci hodnoty bodu u pracovních úrazů.

1 bod bolestného pracovní úraz = 250,- Kč
Hodnota bodu bolestného při pracovních úrazech

Zároveň Vás ale upozorňujeme na nejnovější nález Ústavního soudu sp. zn. II. ÚS 2925/20, kterému se blíže věnujeme v našem článku na webu. Tento nález reagoval na nerovnost v rámci odškodnění nároku na náhradu bolestného, když v případě pracovního úrazu má poškozený s ohledem na výši jednoho bodu nárok na náhradu bolestného ve významně nižší výši. Ve svých závěrech Ústavní soud uvádí, že by konkrétní výše náhrady bolestného při pracovním úrazu měla být určena s přihlédnutím ke všem individuálním okolnostem případu způsobem obdobným jako při odškodňování nepracovních úrazů. Pro poškozené to znamená možnost vyššího odškodnění, než tomu bylo doposud. Pokud Vás zajímají podrobnosti, neváhejte se na nás obrátit.

Hodnota bodu bolestného v ostatních případech – nepracovní úrazy

V ostatních případech je třeba vycházet z metodiky Nejvyššího soudu České republiky k náhradě nemajetkové újmy na zdraví (bolest a ztížení společenského uplatnění podle § 2958 občanského zákoníku). Podle této metodiky se doporučuje hodnotu bodu odvozovat od jednoho procenta hrubé měsíční nominální mzdy za kalendářní rok předcházející. Průměrná mzda za rok 2021 činila 37.839,- Kč, tj. vznikla-li bolest v roce 2022, činí hodnota jednoho bodu bolestného 378,39 Kč.

1 bod bolestného 2022 = 378,39 Kč
Hodnota bodu bolestného 2022

Pro větší přehlednost jsme pro Vás připravili tabulku s hodnotami bodů pro jednotlivá léta účinnosti nového občanského zákoníku.

RokPrůměrná mzda minulý rokHodnota bodu běžný rok
2014 25 128,00 Kč 251,28 Kč
2015 25 686,00 Kč 256,86 Kč
2016 26 467,00 Kč 264,67 Kč
2017 27 589,00 Kč 275,89 Kč
201829 504,00 Kč295,04 Kč
201931 885,00 Kč318,85 Kč
202034 125,00 Kč341,25 Kč
202135 611,00 Kč356,11 Kč
202237 839,00 Kč378,39 Kč
Tabulka hodnoty bodu bolestného předchozích let pro nepracovní úraz

Zaokrouhlení alespoň na celé koruny se provede ve vztahu k výsledné částce, nikoliv k hodnotě jednoho bodu. Vznik bolesti se váže k akutní fázi bolestivého stavu s tím, že výši nároku lze vyčíslit až v době stabilizace bolesti.

Kalkulátor pro výpočet výše bolestného najdete zde – výpočet výše bolestného.

Potřebujete poradit?

Nevíte si rady s vyčíslením Vašich nároků? Neváhejte se na nás obrátit. Jsme specializovanou advokátní kanceláří, která poskytuje svým klientům právní pomoc při získávání náhrady škod na zdraví, ztíženém společenském uplatnění a dalších majetkových i nemajetkových újmách.

Pokud máte zájem o další informace, prosím vyplňte níže uvedený formulář. Jeho vyplnění je zcela nezávazné. Budou Vás kontaktovat naši zástupci, kteří Vám sdělí další podrobné informace.

Další příspěvky

Nezávazná konzultace zdarma

Utrpěli jste úraz a potřebujete právní pomoc?
Můžete nás nezávazně kontaktovat pomocí kontaktního formuláře níže.