Hodnota bodu bolestného

Správně stanovená hodnota bodu bolestného je klíčová pro určení nároku poškozeného na náhradu škody. Při stanovení bolestného a jeho odškodnění je třeba nejprve určit okolnosti, za nichž došlo k úrazu a poškození zdraví. Pracovní úrazy se odškodňují jinak než zranění způsobená v běžném životě mimo zaměstnání. Tedy například při sportu a rekreaci, práci na vlastním domě a podobně. U dopravních nehod je třeba vždy posuzovat, jestli se dopravní nehoda stala při plnění pracovních povinností.

Obsah článku:

Hodnota bodu bolestného pro rok 2024

  • pro pracovní úrazy a úrazy ve škole hodnota 1 bodu od 1. 1. 2024 činí 424,27 Kč,
  • pro nepracovní úrazy hodnota 1 bodu bolestného od 1. 1. 2024 činí 433,41 Kč.

Jedná se však o poměrně složitou právní problematiku. Hodnota bodu není právními předpisy výslovně stanovena, ale je určen poměrně složitý způsob jejího výpočtu. Doporučujeme proto, abyste si přečetli i další informace v tomto článku.

Hodnota bodu bolestného při pracovním úrazu, školním úrazu, nemoci z povolání

V případě, že se jedná o pracovní úraz nebo úraz na základní, střední nebo vysoké škole, je třeba použít nařízení vlády 276/2015 Sb., o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění způsobené pracovním úrazem nebo nemocí z povolání, ve znění novelizujícího nařízení vlády č. 451/2022. Podle § 3 tohoto nařízení hodnota 1 bodu při pracovním úrazu činí 1 % průměrné mzdy v národním hospodářství zjištěné na základě údajů Českého statistického úřadu za první až třetí čtvrtletí kalendářního roku předcházejícího kalendářnímu roku, v němž vznikla povinnost provést hodnocení bolesti a ztížení společenského uplatnění. Hodnota bodu bolestného za rok 2024 tedy vychází z průměrné mzdy v 1. až 3. čtvrtletí roku 2023.

Dle sdělení Českého statistického úřadu dosáhla v 1. až 3. čtvrtletí 2023 průměrná mzda 42.427,- Kč. Hodnota 1 bodu bolestného při pracovním nebo školním úrazu v roce 2024 činí 424,27 Kč.

1 bod bolestného 2024 pracovní úraz = 424,27 Kč
Hodnota bodu bolestného 2024 pracovní úraz

Pro přehlednost uvádíme i hodnotu bodu bolestného dle § 3 odst. 1 nařízení vlády č. 276/2015 Sb., o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění způsobené pracovním úrazem nebo nemocí z povolání, která se uplatní při pracovních a školních úrazech v předchozích letech.

Rok Průměrná mzda 1 až 3 q minulý rokHodnota bodu bolestného
2015 až 2022nepoužívalo se           250,00 Kč
2023   39 306,00 Kč           393,06 Kč
2024   42 427,00 Kč           424,27 Kč
Tabulka hodnoty bodu bolestného předchozích let pro pracovní nebo školní úraz

Update 14. 01. 2024: Český statistický úřad se vrátil ke své osvědčené praxi z minulých let a ve svých průběžných zprávách zveřejnil i kumulativní hodnotu průměrné mzdy za 1. až 3. čtvrtletí daného roku. Celý text sdělení najdete zde.

Zvýšení bolestného i ztížení společenského uplatnění

Za důležité považujeme rovněž zmínit, že novelizující nařízení vlády č. 451/2022 obsahuje přechodné ustanovení, díky němuž bude možné použít nově stanovenou hodnotu bodu bolestného a ztížení společenského uplatněné i pro starší, doposud neodškodněné úrazy. Článek II. tohoto nařízení stanoví, že pokud byla bolest nebo ztížení společenského uplatnění způsobeny v důsledku pracovního úrazu nebo nemoci z povolání přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení a nebylo-li přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení rozhodnuto o stanovení náhrady za bolest nebo náhrady za ztížení společenského uplatnění, stanoví se náhrada za bolest nebo náhrada za ztížení společenského uplatnění podle nařízení vlády č. 276/2015 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení. Pro poškozené to znamená možnost vyššího odškodnění, než tomu bylo doposud, kdy činila hodnota 1 bodu pouze 250,- Kč. Pokud Vás zajímají podrobnosti, neváhejte se na nás obrátit.

Hodnota bodu bolestného v ostatních případech – nepracovní úrazy

V ostatních případech je třeba vycházet z metodiky Nejvyššího soudu České republiky k náhradě nemajetkové újmy na zdraví (bolest a ztížení společenského uplatnění podle § 2958 občanského zákoníku). Podle metodiky se doporučuje hodnotu bodu odvozovat od jednoho procenta hrubé měsíční nominální mzdy za kalendářní rok předcházející. Průměrná mzda za rok 2023 činila 43.341,- Kč (více zde), tj. vznikla-li bolest v roce 2024, činí hodnota jednoho bodu bolestného 433,41 Kč.

1 bod bolestného nepracovní úrazy pro rok 2024 činí 433,41 Kč
1 bod bolestného 2024 = 433,41 Kč

Hodnota bodu podle metodiky Nejvyššího soudu se použije například v těchto případech:

Pro větší přehlednost jsme pro Vás připravili tabulku s hodnotami bodů pro jednotlivá léta účinnosti nového občanského zákoníku.

RokPrůměrná mzda minulý rokHodnota bodu běžný rok
201425 128,00 Kč251,28 Kč
201525 686,00 Kč256,86 Kč
201626 467,00 Kč264,67 Kč
201727 589,00 Kč275,89 Kč
201829 504,00 Kč295,04 Kč
201931 885,00 Kč318,85 Kč
202034 125,00 Kč341,25 Kč
202135 611,00 Kč356,11 Kč
202237 839,00 Kč378,39 Kč
202340 353,00 Kč403,53 Kč
202443 341,00 Kč433,41 Kč
Tabulka hodnoty bodu bolestného předchozích let pro nepracovní úraz

Zaokrouhlení alespoň na celé koruny se provede ve vztahu k výsledné částce, nikoliv k hodnotě jednoho bodu. Vznik bolesti se váže k akutní fázi bolestivého stavu s tím, že výši nároku lze vyčíslit až v době stabilizace bolesti.

Kalkulátor pro výpočet výše bolestného najdete zde – výpočet výše bolestného.

Potřebujete poradit?

Nevíte si rady s vyčíslením Vašich nároků? Neváhejte se na nás obrátit. Jsme specializovanou advokátní kanceláří, která poskytuje svým klientům právní pomoc při získávání náhrady škod na zdraví, ztíženém společenském uplatnění a dalších majetkových i nemajetkových újmách.

Pokud máte zájem o další informace, prosím vyplňte níže uvedený formulář. Jeho vyplnění je zcela nezávazné. Budou Vás kontaktovat naši zástupci, kteří Vám sdělí další podrobné informace.

Další příspěvky

Nezávazná konzultace zdarma

Utrpěli jste nehodu, úraz nebo jinou škodu a potřebujete poradit?
Prosím vyplňte tento formulář a my se Vám ozveme.

Nezávazná konzultace zdarma

Utrpěli jste nehodu, úraz nebo jinou škodu a potřebujete poradit?
Prosím vyplňte tento formulář a my se Vám ozveme.

Nezávazná konzultace zdarma

Utrpěli jste nehodu, úraz nebo jinou škodu a potřebujete poradit?
Prosím vyplňte tento formulář a my se Vám ozveme.