Nahlásit škodu online
Volejte od 9 do 17 hodin

+420 776 019 960

Hodnota bodu bolestného

Správně stanovená hodnota bodu bolestného je klíčová pro určení nároku poškozeného na náhradu škody. Při stanovení bolestného a jeho odškodnění je třeba nejprve určit okolnosti, za nichž došlo k úrazu a poškození zdraví. Pracovní úrazy se odškodňují jinak, než zranění způsobená v běžném životě mimo zaměstnání.  Tedy například při sportu a rekreaci, práce na vlastním domě a podobně. U dopravních nehod je třeba vždy posuzovat, jestli se dopravní nehoda stala při plnění pracovních povinností.

Hodnota bodu bolestného při pracovním úrazu

V případě, že se jedná o pracovní úraz, je třeba použít nařízení vlády 276/2015 Sb., o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění způsobené pracovním úrazem nebo nemocí z povolání. Podle § 3 tohoto nařízení činí hodnota 1 bodu při pracovním úrazu 250,- Kč.

1 bod bolestného pracovní úraz = 250,- Kč
image-513

Hodnota bodu bolestného v ostatních případech

V ostatních případech je třeba vycházet z metodiky Nejvyššího soudu České republiky k náhradě nemajetkové újmy na zdraví (bolest a ztížení společenského uplatnění podle § 2958 občanského zákoníku). Podle této metodiky se doporučuje hodnotu bodu odvozovat od jednoho procenta hrubé měsíční nominální mzdy za kalendářní rok předcházející. Průměrná mzda za rok 2017 činila 29.504,- Kč, tj. vznikla-li bolest v roce 2018, činí hodnota jednoho bodu bolestného 295,04 Kč.

Hodnotu bodu bolestného pro rok 2019 bude možné stanovit, až po zveřejnění oficiální průměrné mzdy za rok 2018 Českým statistickým úřadem. Následně hodnotu bodu zveřejníme a upravíme kalkulačku pro výpočet bolestného.

1 bod bolestného 2018 = 295,04 Kč
image-514

Hodnota bodu bolestného pro rok 2018 činí 295,04 Kč

Pro větší přehlednost jsme pro Vás připravili tabulku s hodnotami bodů pro jednotlivá léta účinnosti nového občanského zákoníku.

Rok Průměrná mzda minulý rok Hodnota bodu běžný rok
2014  25 128,00 Kč  251,28 Kč
2015  25 686,00 Kč  256,86 Kč
2016  26 467,00 Kč  264,67 Kč
2017  27 589,00 Kč  275,89 Kč
2018 29 504,00 Kč 295,04 Kč
2019 dosud nezveřejněno neurčeno

 

Zaokrouhlení alespoň na celé koruny se provede ve vztahu k výsledné částce, nikoliv k hodnotě jednoho bodu. Vznik bolesti se váže k akutní fázi bolestivého stavu s tím, že výši nároku lze vyčíslit až v době stabilizace bolesti.

Kalkulátor pro výpočet výše bolestného najdete zde – výpočet výše bolestného.

Pokud máte zájem o další informace, prosím vyplňte níže uvedený formulář. Jeho vyplnění je zcela nezávazné. Budou Vás kontaktovat naši zástupci, kteří Vám sdělí další podrobné informace.

captcha