Nahlásit škodu online
Volejte od 9 do 17 hodin

+420 774 019 960

Úraz ve škole

Mezi nejčastější dotazy, s nimiž se na nás klienti obracejí, jsou dotazy týkající se úrazů ve škole. Dotazy se týkají zejména hodnoty bodu bolestného, nicméně je třeba konstatovat, že celá problematika má širší souvislosti.

Většina dotazů přichází v době, kdy pojišťovna poskytne plnění podle nařízení vlády 276/2015 Sb., o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění způsobené pracovním úrazem nebo nemocí z povolání, přičemž děti ve škole zpravidla nepracují. První zřejmou nepříjemností aplikace tohoto právního předpisu je hodnota bodu bolestného u školních úrazů, která činí 250,- Kč, zatímco u běžných nepracovních úrazů je bod za 318,85 Kč.

Úraz na základní škole

V daném případě je třeba konstatovat, že tento postup je správný, neboť dle § 391 odst. 2 zákona zákoníku práce, za škodu, která vznikla žákům základních škol při vyučování nebo v přímé souvislosti s ním, odpovídá právnická osoba vykonávající činnost dané školy. Při výchově mimo vyučování ve školském zařízení nebo v přímé souvislosti s ní odpovídá za škodu také škola.

Úrazy na středních a vysokých školách

V zásadě totožná je situace u studentů středních, vyšších odborných škol, gymnázií, konzervatoří, lyceí a akademií, kde zákon pamatuje též na úrazy při praktickém vyučování. Příslušná právnická osoba vykonávající činnost školy odpovídá žákům středních škol, konzervatoří a jazykových škol s právem státní jazykové zkoušky a studentům vyšších odborných škol za škodu, která jim vznikla porušením právních povinností nebo úrazem při teoretickém a praktickém vyučování ve škole nebo v přímé souvislosti s ním.

Došlo-li ke škodě při praktickém vyučování u právnické nebo fyzické osoby nebo v přímé souvislosti s ním, odpovídá za škodu právnická nebo fyzická osoba, u níž se praktické vyučování uskutečňovalo. Došlo-li ke škodě při výchově mimo vyučování ve školském zařízení nebo v přímé souvislosti s ní, odpovídá za škodu právnická osoba vykonávající činnost daného školského zařízení. Vykonává-li činnost školy nebo školského zařízení organizační složka státu nebo její součást, odpovídá za škodu jménem státu tato organizační složka státu. Podobné ustanovení platí i pro vysoké školy, univerzity a další školská zařízení.

Úrazy v mateřské škole a v jeslích

Pozorný čtenář jistě postřehl, že v předchozím textu nejsou zmíněny mateřské školy a jesle. Odpovědnost za úrazy v předškolních zařízeních zákoník práce neupravuje, je tedy na místě použít obecnou úpravu zákoníku občanského. Úrazy v předškolních zařízeních však mají z právního hlediska jiná úskalí, proto jim věnujeme samostatný článek.

Závěr

Tato legislativní situace je pro poškozené ze školních úrazů značně nevýhodná. Kromě již zmíněné nižší hodnoty bodu bolestného, je třeba mít na paměti i jinou výši bodového ohodnocení oproti běžným civilním úrazům. Nejmarkantnější rozdíly však nastávají v případě trvalých následků neboli ztížení společenského uplatnění. Bylo by tedy nanejvýš vhodné, aby zákonodárce sjednotil právní úpravu pro pracovní i nepracovní úrazy a vzal přitom v potaz i zájmy běžných lidí, nejen zájmy korporací a pojišťoven.

Pokud máte zájem o další informace, prosím vyplňte následující kontaktní formulář. Jeho vyplnění je zcela nezávazné. Budeme Vás kontaktovat a sdělíme Vám další podrobné informace.

captcha