Úraz ve škole

Jedním z nejčastějších dotazů, s nimiž se na nás klienti obracejí, je úraz ve škole. Dotazy se týkají zejména hodnoty bodu bolestného, nicméně je třeba konstatovat, že celá problematika má širší souvislosti.

Většina dotazů přichází v době, kdy pojišťovna poskytne plnění podle nařízení vlády 276/2015 Sb., o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění způsobené pracovním úrazem nebo nemocí z povolání, přičemž děti ve škole zpravidla nepracují. První zřejmou nepříjemností aplikace tohoto právního předpisu je hodnota bodu bolestného u školních úrazů, která činí 250,- Kč, zatímco u běžných nepracovních úrazů je bod za 318,85 Kč.​​

Obsah článku:

Úraz v mateřské škole

V otázce odpovědnosti za škodu vzniklou dětem v mateřských školách upozorňujeme na změnu právní úpravy, kdy do novelizace k 1. 6. 2020 se na škody vzniklé dětem v mateřských školách zákoník práce nevztahoval a bylo na místě použít obecnou úpravu občanského zákoníku.

Dle dikce zákona však v současné době bude správný postup náhrady újmy za úraz v mateřských školách dle nařízení vlády. Jak totiž vyplývá z § 391 odst. 2 zákona zákoníku práce, za škodu, která vznikla dětem v mateřských školách při vyučování nebo v přímé souvislosti s ním, odpovídá právnická osoba vykonávající činnost dané školy. Při výchově mimo vyučování ve školském zařízení nebo v přímé souvislosti s ní odpovídá za škodu také právnická osoba vykonávající činnost dané školy.

Úraz na základní škole

V daném případě je třeba konstatovat, že tento postup je rovněž správný, neboť shodně jako v případě úrazu v mateřské školy dle § 391 odst. 2 zákoníku práce, škoda, která vznikla žákům základních škol při vyučování nebo v přímé souvislosti s ním, odpovídá právnická osoba vykonávající činnost dané školy.

Při výchově mimo vyučování ve školském zařízení nebo v přímé souvislosti s ní odpovídá za škodu také právnická osoba vykonávající činnost dané školy.

Úraz na střední a vysoké škole

Úraz ve škole

V zásadě totožná je situace u studentů středních, vyšších odborných škol, gymnázií, konzervatoří, lyceí a akademií, kde zákon pamatuje též na úrazy při praktickém vyučování. Příslušná právnická osoba vykonávající činnost školy odpovídá žákům středních škol, konzervatoří a jazykových škol s právem státní jazykové zkoušky a studentům vyšších odborných škol za škodu, která jim vznikla porušením právních povinností nebo úrazem při teoretickém a praktickém vyučování ve škole nebo v přímé souvislosti s ním.

Došlo-li ke škodě při praktickém vyučování u právnické nebo fyzické osoby nebo v přímé souvislosti s ním, odpovídá za škodu právnická nebo fyzická osoba, u níž se praktické vyučování uskutečňovalo. Došlo-li ke škodě při výchově mimo vyučování , odpovídá za škodu právnická osoba vykonávající činnost daného školského zařízení. Vykonává-li činnost školy nebo školského zařízení organizační složka státu nebo její součást, odpovídá za škodu jménem státu tato organizační složka státu. Podobné ustanovení platí i pro vysoké školy, univerzity a další školská zařízení.

Úraz v jeslích

Pozorný čtenář jistě postřehl, že v předchozím textu nejsou zmíněny jesle. Odpovědnost za úrazy v těchto zařízeních zákoník práce ani po výše zmíněné novelizaci nijak neupravuje. Domníváme se, že je tedy na místě použít obecnou úpravu občanského zákoníku shodně jako tomu bylo doposud u odpovědnosti za úrazy vzniklé v předškolních zařízeních a jeslích. Úrazy v jeslích však mají z právního hlediska jiná úskalí, proto jim věnujeme samostatný článek.

Závěr

Tato legislativní situace je pro poškozené ze školních úrazů značně nevýhodná. Kromě již zmíněné nižší hodnoty bodu bolestného, je třeba mít na paměti i jinou výši bodového ohodnocení oproti běžným civilním úrazům. Nejmarkantnější rozdíly však nastávají v případě trvalých následků neboli ztížení společenského uplatnění. Bylo by tedy nanejvýš vhodné, aby zákonodárce sjednotil právní úpravu pro pracovní i nepracovní úrazy a vzal přitom v potaz i zájmy běžných lidí, nejen zájmy korporací a pojišťoven.

Pomůžeme Vám

Postihnul Vás nebo Vaše dítě úraz ve škole? Pokud máte zájem o další informace, prosím vyplňte následující kontaktní formulář. Jeho vyplnění je zcela nezávazné. Budeme Vás kontaktovat a sdělíme Vám další podrobné informace.

Více informací na stránce naše služby.

Další příspěvky

Nezávazná konzultace zdarma

Utrpěli jste nehodu, úraz nebo jinou škodu a potřebujete poradit?
Prosím vyplňte tento formulář a my se Vám ozveme.

Nezávazná konzultace zdarma

Utrpěli jste nehodu, úraz nebo jinou škodu a potřebujete poradit?
Prosím vyplňte tento formulář a my se Vám ozveme.

Nezávazná konzultace zdarma

Utrpěli jste nehodu, úraz nebo jinou škodu a potřebujete poradit?
Prosím vyplňte tento formulář a my se Vám ozveme.