Bolestné pracovní úraz

Bolestné za pracovní úraz a jak ho řešit. Kompletní návod jak vyčíslit bolestné, abyste získali všechny vaše nároky a nepřišli o odškodnění.

Obsah článku:

Pracovní úraz a bolestné

Pracovní úraz je poškození zdraví, případně smrt zaměstnance. K poškození zdraví musí dojít při plnění pracovních povinností nebo v přímé souvislosti s nimi. Bližší informace naleznete na našich stránkách v části Pracovní úraz.

Bolestné za pracovní úraz je jednorázovým finančním odškodněním za fyzické i duševní strádání způsobené poškozením zdraví včetně stresu, obtíží a psychických symptomů obvykle doprovázejících poškození zdraví, dále léčením a odstraňováním následků poškození zdraví, včetně komplikací vzniklých v přímé příčinné souvislosti s pracovním úrazem.

Bolestné za pracovní úraz se hodnotí dle nařízení vlády 276/2015 Sb., o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění způsobené pracovním úrazem nebo nemocí z povolání. Níže najdete tabulku, která tvoří přílohu č. 1 tohoto nařízení vlády. Tato tabulka obsahuje jednotlivé položky poškození zdraví a jim odpovídající počet bodů. Podle tabulky se stanovuje nárok na bolestné za pracovní úraz.

Jak stanovit bolestné za pracovní úraz?

Nejjednodušší varianta je přenechat vyčíslení nároku na odborníkovi. Obrátit se můžete na nás, rádi Vám s vyčíslením pomůžeme, resp. zajistíme zpracování znaleckého posudku nebo odborného vyjádření od Vašeho ošetřujícího lékaře.

Samozřejmě můžete nárok vyčíslit svépomocí. Musíme Vás však varovat, že ve všech případech bude nakonec stejně potřebné nechat zpracovat alespoň posudek lékaře. Nedoporučujeme Vám tedy výši nároku stanovit svépomocí, obrátit se s tímto výpočtem na pojišťovnu, když ta následně nárok vyčíslí sama. V takovém případě Vám totiž pojišťovna stanoví nárok na náhradu bolestného dle svého posudku, který nemusí být ve Váš prospěch.

Náhrada za bolestné je poté stanovena jako součin počtu bodů dle přílohy č. 1 nařízení vlády 276/2015 Sb., které odpovídají Vašemu poškození zdraví a hodnotou jednoho bodu ve výši 424,27 Kč pro rok 2024. Hodnota bodu se každoročně mění další informace a hodnoty bodů v předchozích letech najdete zde.

1 bod bolestného 2024 pracovní úraz = 424,27 Kč

Analogie

U poškození zdraví pracovním úrazem, které není uvedeno tabulce, se bodové ohodnocení bolesti určí podle počtu bodů poškození zdraví uvedeného v tabulce, které je s ním povahou, rozsahem, tíží a dopadem na bolest nejvíce srovnatelné. Tomuto postupu se říká analogie.

Pokud pracovní úraz způsobil více poškození zdraví, bolest se hodnotí pro každé poškození zdraví zvlášť a bodové ohodnocení bolesti jednotlivých poškození zdraví se sčítá.

Jak postupovat při uplatnění nároku na náhradu bolestného za pracovní úraz?

Pokud máte vyčíslený nárok, obraťte se na Vašeho zaměstnavatele. Ten celou záležitost nejčastěji předá pojišťovně, která přezkoumá oprávněnost a výši Vašeho nároku a přistoupí k plnění.

Může však nastat situace, že se pojišťovna rozhodne zaplatit pouze část bolestného a to z důvodu, že například neuzná některé položky bolestného nebo bude tvrdit Vaše zavinění na pracovním úraze. To ostatně může učinit sám zaměstnavatel. Nejčastěji zaměstnavatelé tvrdí, že jste porušili některý z vnitřních předpisů či předpis zajišťující bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Bohužel se s tímto postupem setkáváme opravdu často. V takovém případě neváhejte a obraťte se na nás.

Můžete si říct, že krácení nároku na náhradu bolestného není nic hrozného a nestojí za spor, ale opak je pravdou. Nesmíte totiž zapomínat, že takové krácení zaměstnavatel, resp. jeho pojišťovna učiní i ve zbylých nárocích. A mnohdy skutečně naprosto neoprávněně. Abyste si byli jistí, že Váš zaměstnavatel krátí Vaše nároky oprávněně, využijte naše bezplatné právní posouzení.

Počty bodů pro ohodnocení bolesti pro jednotlivá poškození zdraví způsobená pracovním úrazem

Příloha č. 1 nařízení vlády 276/2015 Sb.

PoložkaPoškození zdravíPočet bodů
1.Povrchní a hluboká poranění a kontuze 
1.1Rána povrchní á 1 cm – kůže2
1.2Rána povrchní á 1 cm – kůže + podkoží3
1.3Rána hluboká á 1 cm (zasahující i hlubší měkké tkáně včetně svalstva, případně pronikající ke kosti)5
1.4– při ráně pronikající do kloubupřipočítat 10 bodů
1.5– při ráně pronikající do tělní dutinypřipočítat 20 bodů
1.6Rána komplikovaná (tržnězhmožděná, kousnutí, střelná, kontaminovaná apod.) á 1 cm25
1.7Ztrátové poranění kůže v celé tloušťce, případně i s podkožím á 1 cm25
1.8Poranění sliznic do 10 cm24

 

za každých dalších 10 cm2 připočítat 2 body

1.9Rána hluboká či komplikovaná měkkých tkání obličeje, v okolí kloubů nebo genitálu á 1 cm6
1.10Pohmoždění (kontuze) kůže, podkoží a svalu obličeje, v okolí kloubů nebo okolí genitálu (poškození kůže s podkožím a svalem) podle rozsahu a lokalizace postižené částiza jedno pohmožděné místo

 

10 – 20 bodů

1.11Pohmoždění (kontuze) kůže, podkoží a svalu různých jiných částí těla podle rozsahu a lokalizace postižené částiza jedno pohmožděné místo

 

5 – 20 bodů

1.12Décollement podle rozsahu (oddělení kůže s částí podkoží od fascie s ránou i bez rány do 100 cm220
1.13– nad 100 cm240
1.14Skalpace (odtržení kůže s vlasy od galey aponeuroticky) přesahující polovinu obvodu80
1.15Oděrky povrchní i hluboké (do ztráty kůže) do 100 cm22 – 4

 

za každých dalších 100 cm2 připočítat 2 body u oděrek povrchových a 4 body u oděrek hlubokých

1.16Oděrky obličeje, genitálu, okolí končetinových kloubů do 10 cm23

 

za každých dalších 10 cm2 připočíst 3 body

2.Poranění hlavy 
2.1Rána očního víčka a periokulámí krajiny

 

– s porušením okraje víčka a tarsální ploténky

30
2.2– s porušením slzných cest40
2.3Drtivé poranění obličeje podle rozsahu poškození400-600
2.4Drtivé poranění lebky podle rozsahu poškození300-500
2.5Odtržení vlasové části v délce přesahující 1/2 obvodu100
2.6Ztráta ucha – části30-70
2.7– celého100
2.8Ztráta nosu – části40-80
2.9– celého120
2.10Ztráta jazyka – části do poloviny70-100
2.11– celého150
2.12Poranění příušní slinné žlázy70
2.13Poranění jiné slinné žlázy60
2.14Ruptura ušního bubínku80
2.15Poranění vnitřního ucha100
   
3.Zlomeniny a vymknutí na hlavě 
3.1Zlomenina lebeční klenby – fissura20
3.2– imprese40
3.3– tříštivá bez posunu70
3.4– s posunem100
3.5Zlomenina lebeční spodiny100
3.6– s liquorrheou200
3.7Zlomenina nosních kostí bez posunu20
3.8– s posunem40
3.9Zlomenina spodiny očnice40
3.10– s posunem, blow out60
3.11Zlomeniny horní čelisti LeFort I. – III.50-70
3.12Zlomenina procesus zygomaticus bez posunu50
3.13– s posunem60
3.14Ztráta zubu v přední části chrupu20
3.15– v zadní části chrupu15
3.16– ulomení části zubu10
3.17Zlomenina dolní čelisti bez posunu40
3.18– s posunem60
3.19– tříštivá, etážová120
3.20– kloubní výběžek – jeden60
3.21– dva kloubní výběžky80
3.22Zlomeniny jiných kostí lebky a obličeje (např. procesus alveolaris)10
3.23Mnohočetné zlomeniny postihující kosti lebky a obličejesoučet bodů příslušných položek z položek 3.1. až 3.22, nejvýše však 450 bodů
3.24Vymknutí čelisti – jednostranné40
3.25– oboustranné60
3.26Vymknutí chrupavky přepážky nosní15
3.27Dislokace zubu (uvolnění)15
3.28Podvrtnutí čelisti10
   
4.Poranění mozkových nervůuvedené hodnoty platí pro úplnou poruchu funkce, při částečné poruše se hodnotí polovičním počtem bodů
4.1Poranění zrakového nervu150
4.2Poranění okohybného nervu70
4.3Poranění kladkového nervu40
4.4Poranění troj klaného nervu80
4.5Poranění odtahovacího nervu40
4.6Poranění lícního nervu70
4.7Poranění sluchově rovnovážného nervu80-100
4.8Poranění postranního smíšeného systému (podjazykového, bloudivého a přídatného nervu)70
4.9Poranění jiných mozkových nervů (čichového, jazokověhltanového, bloudivého, přídatného a pojazykového)30
   
5.Poranění oka a očnice 
5.1Poranění spojivky a abraze rohovky bez cizího tělesa20
5.2Pohmoždění očního bulbu a tkání očnice15
5.3– s krvácením do přední komory nebo sklivce30
5.4– s porušením duhovky (iridorhexis, iridodialysis)50
5.5– se změnou polohy nebo poraněním čočky90
5.6– s odchlípením sítnice100
5.7Roztržení oka s výhřezem nebo ztrátou nitrooční tkáně150
5.8Roztržení oka bez výhřezu nebo ztráty nitrooční tkáně120
5.9Pronikající rána očnice bez cizího tělesa30
5.10Pronikající rána očnice s cizím tělesem50
5.11Pronikající rána očního bulbu s cizím tělesem pronikajícím bělimou65
5.12– pronikající rohovkou80
5.13– komplikovaná poraněním čočky100
5.14– pronikající krajinou řasnatého tělesa110
5.15– komplikovaná odchlípením sítnice150
5.16Pronikající rána očního bulbu bez cizího tělesa pronikající bělimou40
5.17– pronikající rohovkou bez zasažení čočky60
5.18– pronikající rohovkou s postižením čočky90
5.19– pronikající krajinou řasnatého tělesa80
5.20– komplikovaná odchlípením sítnice120
5.21– komplikovaná výhřezem očních tkání150
5.22Avulze – vytržení – oka200
5.23Jiná poranění oka a očnice – ophtalmia photoelectrica10
5.24Cizí tělísko zaseknuté do rohovky15
5.25Popálení obou víček II. – III. stupně30
5.26Popálení nebo poleptání epitelu rohovky20
5.27Popálení stromatu rohovky ohněm nebo kyselinou70
5.28Poleptání stromatu rohovky alkálií (vápno, čpavek)100
5.29Poleptání rohovky vedoucí k její perforaci150
5.30Poúrazový a sekundární glaukom100
5.31Poúrazový vřed rohovky130
5.32Poúrazová (pooperační) endophtalmitis130
   
6.Nitrolební poranění 
6.1Otřes mozku lehký20
6.2Otřes mozku těžký60
6.3Otok (edém) mozku120
6.4Difúzní axonální poranění mozku – lehké reverzibilní (GCS 15)100
6.5Difúzní axonální poranění mozku – středně těžké (GCS 8-14)200
6.6Difúzní axonální poranění mozku – těžké (GCS nižší než 8)500
6.7Ložiskové poranění mozku (pohmoždění) podle rozsahu ložiska150-180
6.8Epidurální krvácení200
6.9Subdurální krvácení180
6.10Subarachnoidální krvácení150
6.11Jiná nitrolební poranění (např. krvácení do komor)200
   
7.Poranění krku 
7.1Pronikající rána postihující hrtan150
7.2Pohmoždění hrtanu40
7.3Pronikající rána postihující průdušnici nebo trachéostomie150
7.4Pohmoždění průdušnice40
7.5Pronikající rána postihující štítnou žlázu100
7.6Pohmoždění štítné žlázy20
7.7Pronikající rána postihující hltan150
7.8Pohmoždění hltanu20
7.9Pronikající rána krční části jícnu150
7.10Pohmoždění krční části jícnu20
7.11Zlomenina jiných částí krku (jazylka, krční žebro)80
7.12Zlomenina chrupavek hrtanu, krční trachey300
7.13Poranění svalu a šlachy v úrovni krku20
7.14Pohmoždění krajiny krční páteře těžšího stupně35
7.15Poranění pažní pleteně podle rozsahu200 – 300
7.16Poranění nervus laryngeus recurrens40
7.17Poranění ostatních periferních nervů krku30
7.18Poranění krčních sympatických nervů60
 Poranění krevních cév v úrovni krku 
7. 19Poranění krční tepny společné, zevní, vnitřní100-150
7. 20Poranění vertebrální tepny100
7. 21Poranění zevní hrdelní žíly25
7. 22Poranění vnitřní hrdelní žíly40
7. 23Poranění jiných krevních cév v úrovni krku20
7. 24Mnohočetné poranění krevních cév v úrovni krkusoučet bodů příslušných položek z položek 7.19 až 7.23 nejvýše však 200 bodů
 Poranění krční páteře 
7.25Zlomenina výběžku krčního obratle (trnový, příčný)30
7. 26Zlomeniny více než jednoho výběžku krčních obratlů (trnový, příčný)za každý další zlomený výběžek připočítat 10 bodů
7.27Zlomenina kloubního výběžku krčního obratle – jednoho60
7.28Zlomenina kloubního výběžku krčního obratle – obou120
7.29Zlomenina oblouku 1. nebo 2. krčního obratle bez posunu90
7.30Zlomenina oblouku 1. nebo 2. krčního obratle s posunem110
7.31Zlomenina oblouku 3.-7. krčního obratle bez posunu75
7.32Zlomenina zubu 2. obratle (epistrophei) bez posunu150
7.33Zlomenina zubu 2. obratle (epistrophei) s posunem250
7.34Zlomenina těla 1. krčního obratle bez posun90
7.35Zlomenina těla 1. krčního obratle s posunem125
7.36Zlomenina těla 2. krčního obratle bez posunu100
7.37Zlomenina těla 2. krčního obratle s posunem200
7.38Zlomenina těla krčního obratle C 3 – 7 bez posunu50
7.39Zlomenina těla krčního obratle C 3 – 7 kompresivní se snížením těla obratle méně než o 1/3110
7.40Zlomenina těla krčního obratle C 3 – 7 s posunem nebo se snížením těla o více než 1/3150
7.41Mnohočetné zlomeniny obratlů krční páteřesoučet bodů příslušných položek z položek 7.25 až 7.40, nejvýše však 500 bodů
7.42Poškození krční meziobratlové ploténky bez herniace75
7.43Poškození krční meziobratlové ploténky s herniací100
7.44Vymknutí atlantookcipitální180
7.45Vymknutí krčního obratle jednostranné bez zlomeniny70
7.46– oboustranná luxace150
7.47Podvrtnutí krční páteře20
7.48Opěrkový syndrom – Whiplash poranění spojené alespoň s jedním z příznaků jako je tinitus, vertigo, hypacuze, dysfágie nebo dysfonie40-70
7.49Otřes krční míchy60
7.50Kontuze krční míchy200
7.51Transverzální léze krční míchy nad C 3800
7.52Transverzální léze krční míchy pod C 3600
   
7.53Poranění nervového kořene krční míchy (2.-4. kořen) podle rozsahu poškození a počtu poraněných kořenů150-300
7.54Poranění nervového kořene krční míchy (5.-7. kořen) podle rozsahu poškození a počtu poraněných kořenů100-150
   
8.Poranění hrudníku 
8.1Zhmoždění (kontuze) prsu ženy podle rozsahu10-30
8.2Ztráta prsu u ženy částečná nebo úplná50-100
8.3Ztráta prsu u muže částečná nebo úplná30-80
8.4Zlomenina hrudní kosti bez posunu40
8.5Zlomenina hrudní kosti s posunem80
8.6Zlomenina žebra bez posunu20
8.7Zlomenina žebra s posunem25
8.8Mnohočetné zlomeniny žeber – na každé straně každé další žebro10
8.9Sériová zlomenina žeber provázená respirační insuficiencí200
8.10Poranění periferních nervů hrudníku podle rozsahu30-50
8.11Poranění hrudních sympatických nervů50
8.12Poranění hrudní aorty200 – 300
8.13Poranění podklíčkové tepny150
8.14Poranění horní duté žíly200 – 300
8.15Poranění podklíčkové žíly100
8.16Poranění plicních krevních cév150-300
8.17Poranění mezižeberních krevních cév40
8.18Mnohočetné poranění krevních cév hrudníkusoučet bodů příslušných položek z položek 8.12 až 8.17, nejvýše však 450 bodů
8.19Poranění ductus thoracicus50
8.20Tupé poranění srdce bez arytmie,125
8.21Tupé poranění srdce s arytmií155
8.22Poranění srdce penetrující bez arytmie220
8. 23Poranění srdce penetrující s arytmií250
8.24Poranění srdečních chlopní podle rozsahu200 – 300
8.25Pneumotorax jednostranný75
8.26Pneumotorax oboustranný150
8.27Hemotorax jednostranný75
8.28Hemotorax oboustranný150
8.29Tenzní pneumotorax120
8.30Kontuze plic jednostranná podle rozsahu50-100
8.31Kontuze plic oboustranná podle rozsahu75-150
8.32Lacerace plic jednostranná100
8.33Lacerace plic oboustranná200
8.34Poranění průdušky150
8.35Poranění hrudního jícnu150
8.36Poranění bránice podle rozsahu100-150
8.37Mnohočetná poranění nitrohrudních orgánů nebo drtivé poranění hrudníkusoučet bodů příslušných položek z položek 8.19 až 8.36, nejvýše však 450 bodů
8.38Poranění svalu a šlachy v úrovni hrudníku30
 Poranění hrudní páteře 
8.39Zlomenina výběžku hrudního obratle (trnový, příčný)30
8.40Zlomeniny více než jednoho výběžku hrudních obratlů (trnový, příčný)za každý další zlomený výběžek připočítat 10 bodů
8.41Zlomenina kloubního výběžku hrudního obratle – jednoho60
8.42Zlomenina kloubního výběžku hrudního obratle – obou100
8.43Zlomenina oblouku hrudního obratle bez posunu75
8.44Zlomenina oblouku hrudního obratle s posunem90
8.45Zlomenina těla hrudního obratle bez posunu50
8.46Zlomenina těla hrudního obratle s posunem100
8.47Zlomenina těla hrudního obratle tříštivá150
8.48Zlomenina těla hrudního obratle kompresivní se snížením těla obratle – méně než o 1/3110
8.49Zlomenina těla hrudního obratle posunem nebo snížením těla více než o 1/3150
8.50Mnohočetné zlomeniny obratlů hrudní páteřesoučet bodů příslušných položek z položek 8.39 až 8.49, nejvýše však 250 bodů
8.51Poškození hrudní meziobratlové ploténky bez herniace75
8.52Poškození hrudní meziobratlové ploténky s herniací100
8.53Vymknutí hrudního obratle bez poškození míchy nebo jejích kořenů150
8.54Podvrtnutí hrudní páteře10
8.55Otřes hrudní míchy50
8.56Otok hrudní míchy100
8.57Kontuze hrudní míchy150
8.58Transverzální léze hrudní míchy400
8.59Poranění nervového kořene hrudní míchy podle rozsahu a tíže poškození80-110
   
9.Poranění břicha, dolní části zad a pánve 
9.1Zhmoždění zevních pohlavních orgánů20-50
9.2Rána pyje40
9.3Ztrátové poranění pyje200
9.4Ztrátové poranění šourku a varlat150
9.5Rána šourku a varlat30
9.6Rána pochvy a vulvy30
9.7Rozdrcení jednoho varlete120
9.8Rozdrcení obou varlat150
9.9Zlomenina kosti křížové bez posunu90
9. 10Zlomenina kosti křížové s posunem120
9. 11Zlomenina kostrče50
9. 12Zlomenina kyčelní kosti bez posunu na jedné straně90
9. 13Zlomenina kyčelní kosti bez posunu na obou stranách140
9. 14Zlomenina kyčelní kosti s posunem, tříštivá na jedné straně120
9. 15Zlomenina kyčelní kosti s posunem, tříštivá na obou stranách200
9.16Zlomenina acetabula jednoduchá (neúplná, úplná bez posunu) na jedné straně150
9.17Zlomenina acetabula jednoduchá (neúplná, úplná bez posunu) na obou stranách270
9.18Zlomenina acetabula komplikovaná (s posunem)200
9.19Zlomenina acetabula na obou stranách400
9.20Zlomenina kosti stydké (jedno raménko) na jedné straně bez posunu30
9.21Zlomenina kosti stydké (dvě raménka) na jedné straně bez posunu50
9.22Zlomenina kosti stydké (jedno raménko) na jedné straně s posunem, tříštivá40
9.23Zlomenina kosti stydké (dvě raménka) na jedné straně s posunem, tříštivá70
9.24Vícečetné zlomeniny pánvesoučet bodů příslušných položek z položek 9.9 až 9.23, nejvýše však 500 bodů
9.25Poranění bederních, křížových a pánevních sympatických nervů60
9.26Poranění periferních nervů břicha, dolní části zad a pánve30
9.27Poranění jiných a neurčených nervů v úrovni břicha, dolní části zad a pánve30
9.28Poranění břišní aorty300
9.29Poranění dolní duté žíly250
9.30Poranění jiné velké cévy v břiše nebo pánvi170
9.31Poranění jiných krevních cév v úrovni břicha, dolní části zad a pánve60
9.32Poranění svalu a šlachy v úrovni břicha, dolní části zad a pánve30
9.33Mnohočetná poranění krevních cév v úrovni břicha, dolní části zad a pánvesoučet bodů příslušných položek z položek 9.28 až 9.32, nejvýše však 600 bodů
 Poranění bederní páteře 
9.34Zlomenina výběžku bederního obratle (trnový, příčný)30
9.35Zlomeniny více než jednoho výběžku bederních obratlů (trnový, příčný)za každý další zlomený výběžek připočítat 10 bodů
9.36Zlomenina kloubního výběžku bederního obratle – jednoho60
9.37– obou100
9.38Zlomenina oblouku bederního obratle bez posunu75
9.39Zlomenina oblouku bederního obratle s posunem100
9.40Zlomenina těla bederního obratle bez posunu50
9.41Zlomenina bederního obratle kompresivní se snížením těla obratle – méně než o 1/3110
9.42Zlomenina bederního obratle kompresivní se snížením těla obratle – více než o 1/3150
9.43Mnohočetné zlomeniny bederních obratlůsoučet bodů příslušných položek z položek 9.34 až 9.42, nejvýše však 250 bodů
9.44Poškození bederní meziobratlové ploténky bez herniace100
9.45Poškození bederní meziobratlové ploténky s herniací150
9.46Vymknutí bederního obratle150
9.47Podvrtnutí bederní páteře20
9.48Otřes bederní míchy50
9.49Kontuze bederní míchy150
9.50Transverzální léze bederní míchy400
9.51Poranění nervového kořene bederní míchy podle rozsahu a tíže poškození100
9.52Poranění caudy equiny podle rozsahu150
9.53Poranění lumbosakrální pleteně podle rozsahu180
   
10.Poranění nitrobřišních a pánevních orgánů 
10.1Kontuze sleziny, subkapsulární hematom50
10.2Ruptura sleziny120
10.3Lacerace sleziny150
10.4Kontuze jater, subkapsulární hematom50
10.5Ruptura jater nebo žlučníku120
10.6– hluboká s poraněním žlučových cest200
10.7Lacerace jater – jeden lalok250
10.8– oba laloky500
10.9Izolované poranění žlučových cest200
10.10Kontuze slinivky břišní80
10.11Poranění slinivky břišní bez poranění ductus pancreaticus150
10.12Lacerace slinivky břišní200
10.13Lacerace slinivky břišní s poraněním ductus pancreaticus250
10.14Poranění žaludku – subserosní hematom50
10.15Poranění žaludku – ruptura, perforace100
10.16Poranění duodena – kontuze, subserosní hematom50
10.17Poranění duodena – ruptura, perforace150
10.18Poranění tenkého střeva – subserosní hematom50
10.19Poranění tenkého střeva – ruptura, perforace100
10.20Poranění tračníku – kontuze, subserosní hematom50
10.21Poranění tračníku – ruptura150
10.22Poranění konečníku (rána, ruptura, perforace) bez sfinkterů100
10.23Poranění konečníku (rána, ruptura, perforace) se sfinktery150
10.24Poranění jiných nitrobřišních orgánů80
10.25Mnohočetná poranění nitrobřišních orgánůsoučet bodů příslušných položek z položek 10.1 až 10.24 nejvíce však 1000 bodů
10.26Kontuze ledviny (poúrazová hématurie s vyloučením jiných příčin)100
10.27Ruptura parenchymu ledviny150
10.28Lacerace ledviny nebo ztráta ledviny200
10.29Poranění dutého systému ledviny200
10.30Poranění močovodu180
   
10.31Vícečetná poranění ledvin a močovodusoučet bodů příslušných položek z položek 10.25 až 10.30, nejvýše však 300 bodů
10.32Poranění močového měchýře – kontuze, subserosní hematom, hématurie s vyloučením jiných příčin50
10.33Poranění močového měchýře – ruptura, perforace80
10.34Pohmoždění močové trubice – parciální ruptura60
10.35– kompletní ruptura přední a střední části močové trubice120
10.36– kompletní ruptura zadní části močové trubice250
10.37Poranění adnex Jednoho nebo obou60-80
10.38Ztráta vaječníku jednostranná100
10.39Ztráta vaječníku oboustranná130
10.40Kontuze dělohy50
10.41Ruptura dělohy nebo její ztráta100-150
10.42Kontuze nebo ruptura dělohy s následnou ztrátou plodu v době do 15. týdne těhotenství150
10.43Kontuze nebo ruptura dělohy s následnou ztrátou plodu po 15. týdnu těhotenství300
10.44Mnohočetná poranění pánevních orgánů,Součet bodů příslušných položek z položek 10.32 až 10.43, nevýše však 500 bodů
   
11.Poranění horní končetiny – v oblasti ramene a paže 
11.1Zhmoždění ramene a paže20-30
11.2Zlomenina klíční kosti bez – posunu30
11.3– úplná, s dislokací, tříštivá80
11.4Zlomenina těla lopatky30
11.5– krčku lopatky40
11.6Zlomenina glenoidu90
11.7Zlomenina nadpažku nebo zobákovitého výběžku lopatky60
11.8Zlomenina horního konce pažní kosti velkého hrbolu bez posunu30
11.9– s posunem60
11.10– tříštivá zlomenina hlavice pažní kosti100
11.11Zlomenina krčku pažní kosti bez posunu50
11.12– s posunem90
11.13– luxační120
11.14Vícečetné zlomeniny horního konce pažní kosti a krčkusoučet bodů příslušných položek z položek 11.8 až 11.13, nejvýše však 180 bodů
11.15Zlomenina diafýzy pažní kosti bez posunu60
11.16– posunem80-100
11.17– tříštivá120
11.18Zlomenina dolního konce pažní kosti bez posunu40
11.19– s posunem80
11.20– nitrokloubní bez posunu100
11.21– nitrokloubní s posunem, tříštivá120
11.22Zlomenina vnitřního nebo zevního kondylu a epikondylu kosti pažní, izolovaná50
11.23Mnohočetné zlomeniny klíční kosti, lopatky a pažní kosti250
11.24Vymknutí ramenního kloubu50
11.25Prokázané poranění labra glenoidu20
11.26Vymknutí akromioklavikulárního kloubu – Tossy I30
11.27Vymknutí akromioklavikulárního kloubu – Tossy II40
11.28Vymknutí akromioklavikulárního kloubu – Tossy III60
11.29Vymknutí sternoklavikulámího kloubu30
11.30Podvrtnutí ramenního kloubu20
11.31Podvrtnutí akromioklavikulárního kloubu15
11.32Podvrtnutí sternoklavikulámího kloubu10
11.33Poranění loketního nervu v úrovni paže50
11.34Přerušení loketního nervu v úrovni paže100
11.35Poranění středního nervu v úrovni paže50
11.36Přerušení středního nervu v úrovni paže100
11.37Poranění vřetenního nervu v úrovni paže50
11.38Přerušení vřetenního nervu v úrovni paže100
11.39Poranění ramenního nervu40
11.40Přerušení ramenního nervu80
11.41Poranění svalově kožního nervu30
11.42Přerušení svalově kožního nervu60
11.43Poranění kožního cítivého nervu v úrovni ramene a paže10
11.44Přerušení cítivého nervu v úrovni ramene a paže20
11.45Poranění jiných nervů v úrovni ramene a paže10
11.46Poranění mnohočetných nervů v úrovni ramene a pažesoučet bodů příslušných položek z položek 11.33 až 11.45, nejvýše však 200 bodů
11.47Poranění velké tepny nebo hluboké žíly60 za 1 cévu
11.48Poranění ostatních cév v úrovni ramene a paže10 za 1 cévu
11.49Mnohočetná poranění krevních cév v úrovni ramene a pažesoučet bodů příslušných položek z položek 11.47 a 11.48, nejvýše však 100 bodů
11.50Poranění svalu nebo šlachy rotátorové manžety – natržení50
11.51– úplné přerušení80
11.52Poranění svalu a šlachy jiného svalu ramene a paže (dvojhlavý, trojhlavý) – natržení40
11.53– úplné přerušení50
11.54Drtivé poranění ramene (měkkých a tvrdých struktur)150
11.55Drtivé poranění paže (měkkých a tvrdých struktur)150
11.56Exartikulace v ramenním kloubu325
11.57Ztráta končetiny v úrovni mezi ramenem a loktem275
   
12.Poranění horní končetiny v oblasti lokte a předloktí 
12.1Zlomenina okovce loketní kosti bez posunu50
12.2– s posunem, tříštivá100
12.3Zlomenina korunového výběžku kosti loketní30
12.4Zlomenina hlavičky vřetenní kosti bez posunu40
12.5– částečné odlomení hlavičky kosti vřetenní s posunem60
12.6– odlomení, roztříštěná hlavička kosti vřetenní90
12.7Zlomenina diafýzy loketní kosti bez posunu60
12.8– s posunem, tříštivá80
12.9Zlomenina diafýzy vřetenní kosti bez posunu60
12.10– s posunem, tříštivá80
12.11Zlomenina diafýz obou kostí loketní i vřetenní80
12.12– s posunem, tříštivá100
12.13– Monteggiova luxační zlomenina předloktí150
12.14Zlomenina dolního konce vřetenní kosti bez posunu50
12.15– bez posunu nitrokloubní60
12.16– s posunem, tříštivá100
12.17– s posunem, tříštivá – nitrokloubní120
12.18Zlomenina dolního konce loketní i vřetenní kosti bez posunu50
12.19– úplná bez posunu úlomků – nitrokloubní70
12.20– s posunem, tříštivá90
12.21– s posunem, tříštivá – nitrokloubní120
12.22Zlomenina bodcového výběžku ulny izolovaná20
12.23Mnohočetné zlomeniny předloktísoučet bodů příslušných položek z položek 12.1 až 12.22, nejvýše však 120 bodů
12.24Poranění svalů a šlach v úrovni předloktí – natažení10
12. 25– natržení15
12. 26– přetržení20
12. 27Vymknutí lokte60
12. 28Ruptura vřetenního (radiálního) kolaterálního vazu izolovaná40
12. 29Ruptura loketního (ulnárního) kolaterálního vazu izolovaná40
12. 30Podvrtnutí lokte15
12. 31Bolestivá pronace10
12. 32Poranění loketního nervu v úrovni předloktí40
12. 33Přerušení loketního nervu v úrovni předloktí80
12. 34Poranění středního nervu v úrovni předloktí40
12. 35Přerušení středního nervu v úrovni předloktí80
12. 36Poranění vřetenního nervu v úrovni předloktí30
12. 37Přerušení vřetenního nervu v úrovni předloktí90
12. 38Poranění kožního cítivého nervu v úrovni předloktí10
12. 39Přerušení kožního cítivého nervu v úrovni předloktí20
12. 40Poranění jiných nervů v úrovni předloktí10
12. 41Mnohočetná poranění nervů v úrovni předloktísoučet bodů příslušných položek z položekl2.32 až 12.40, nejvýše však 200 bodů
12. 42Poranění velké loketní tepny nebo hluboké žíly v úrovni lokte a předloktí30 za 1 cévu
12. 43Poranění ostatních cév v úrovni lokte a předloktí10 za lcévu
12. 44Mnohočetná poranění krevních cév v úrovni předloktísoučet bodů příslušných položek z položek 12.42 až 12.43, nejvýše však 100 bodů
12. 45Drtivé poranění lokte (měkkých a tvrdých struktur)150
12. 46Drtivé poranění předloktí (měkkých a tvrdých struktur)100
12.47Ztráta končetiny v úrovni lokte a předloktí250
   
13.Poranění horní končetiny – v úrovni zápěstí a ruky 
13.1Zhmoždění jednoho prstu ruky bez poškození nehtového lůžka5
13.2– s poškozením nehtového lůžka, ztráta nehtu10
13.3Zlomenina kosti člunkové bez posunu45
13.4– úplná s posunem60
13.5– tříštivá90
13.6Luxační zlomenina baze první kosti zápěstní (Bennettova)80
13.7Zlomenina jedné záprstní kosti neúplná, abrupce25
13.8– úplná bez posunu úlomků30
13.9– úplná s posunem úlomků, tříštivá, nitrokloubní70
13.10Zlomenina proximálního článku palce a základního nebo středního článku ukazováku bez posunu25
13.11– s posunem30
13.12– základního a středního článku jiného prstu bez posunu20
13.13– s posunem25
13.14Zlomenina distálního článku

 

– palce a ukazováku – bez posunu

20
13.15– s posunem25
13.16– jiného prstu bez posunu15
13.17– s posunem20
13.18Zlomeniny více článků jednoho prstu – palce a ukazováku bez posunu30
13.19– s posunem35
13.20– jiného prstu bez posunu25
13.21– s posunem30
13.22Zlomeniny více článků více prstů na jedné ruce bez posunu45
13.23– s posunem50
13.24Vymknutí zápěstí50
13.25Vymknutí prstu (ruky) včetně mezičlánkových kloubů20
13.26Ruptura vazů zápěstí a karpu30
13․27Ruptura vazů prstu ruky a záprstních kloubů ruky20
13.28Podvrtnutí zápěstí15
13.29Podvrtnutí prstu ruky5
13.30Poranění loketního nervu v úrovni zápěstí a ruky30
13.31Přerušení loketního nervu v úrovni zápěstí a ruky60
13.32Poranění středního nervu v úrovni ruky a zápěstí30
13.33Přerušení středního nervu v úrovni ruky a zápěstí60
13.34Poranění vřetenního nervu v úrovni zápěstí a ruky10
13.35Přerušení vřetenního nervu v úrovni zápěstí a ruky20
13.36Poranění prstního nervu palce ruky jednoho nebo obou10-20
13.37Přerušení prstního nervu palce ruky jednoho nebo obou20-30
13.38Poranění prstního nervu jiného prstu ruky jednoho nebo obou5-10
13.39Přerušení prstního nervu jiného prstu ruky jednoho nebo obou10-20
13.40Poranění loketní tepny v úrovni zápěstí a ruky30
13.41Poranění vřetenní tepny v úrovni zápěstí a ruky10
13.42Poranění jiných cév10
13.43Poranění svalu a šlachy v úrovni zápěstí a ruky40
13.44Drtivé poranění palce50
13.45– jiného prstu ruky30
13.46Drtivé poranění jiných a neurčených částí zápěstí a ruky75
13.47Ztráta palce ruky (částečná, úplná)60-90
13.48Ztráta jiného jednotlivého prstu (částečná, úplná)30-50
13.49Ztráta končetiny v úrovni zápěstí150
13.50Ztráta jiných částí zápěstí a ruky80
   
14.Poranění dolní končetiny v oblasti kyčle a stehna 
14.1Zlomenina pouze hlavice stehenní kosti150
14.2Zlomenina krčku kosti stehenní (subkapitální, mediocervikální, bazicervikální) – zaklíněná160
14.3Zlomenina krčku kosti stehenní (subkapitální, mediocervikální, bazicervikální) nezaklíněná, s posunem180
14.4Zlomenina velkého chocholíku kosti stehenní90
14.5Zlomenina malého chocholíku kosti stehenní70
14.6Zlomenina pertrochanterická kosti stehenní – neúplná120
14.7– úplná bez posunu200
14.8– úplná s posunem úlomků, tříštivá250
14.9Zlomenina subtrochanterická kosti stehenní – neúplná100
14. 10– úplná bez posunu úlomků200
14.11– úplná s posunem úlomků220
14.12– tříštivá250
14.13Zlomenina diafýzy kosti stehenní bez posunu úlomků100
14.14– s posunem úlomků180
14.15– tříštivá250
14.16Zlomenina dolního konce kosti stehenní nad kondyly bez posunu úlomků90
14.17– s posunem úlomků180
14.18– tříštivá250
14.19Zlomenina jednoho kondylu kosti stehenní bez posunu90
14.20– s posunem120
14.21Zlomenina dolního konce kosti stehenní nitrokloubní (obou kondylů) bez posunu úlomků150
14.22– s posunem úlomků200
14.23– tříštivá250
14.24Izolovaná zlomenina kloubní chrupavky na kondylech kosti stehenní (rtg vyš. a artroskopie)60
14.25Vymknutí kyčle120
14.26Podvrtnutí kyčle40
 Poranění nervů v úrovni kyčle a stehna 
14. 27Poranění sedacího nervu v úrovni kyčle a stehna100
14. 28Přerušení sedacího nervu v úrovni kyčle a stehna140
14. 29Poranění stehenního nervu v úrovni kyčle a stehna100
14. 30Přerušení stehenního nervu v úrovni kyčle a stehna120
14. 31Poranění kožního cítivého nervu v úrovni kyčle a stehna30
14. 32Přerušení kožního cítivého nervu v úrovni kyčle a stehna40
14. 33Poranění jiných nervů v úrovni kyčle a stehna30
14. 34Přerušení jiných nervů v úrovni kyčle a stehna40
14. 35Poranění stehenní tepny150
14. 36Poranění stehenní hluboké žíly60
14. 37Poranění ostatních cév v úrovni třísla a stehna10
14. 38Poranění svalu a šlachy kyčle – natažení10
14. 39– natržení20
14. 40– přetržení, odtržení30
14. 41Poranění svalu a šlachy přední svalové skupiny – čtyřhlavého svalu – natržení40
14. 42– přetržení70
14. 43Poranění svalu a šlachy vnitřní svalové skupiny – adduktorů stehna – natažení10
14. 44– natržení20
14. 45– přetržení, odtržení30
14. 46Poranění svalu a šlachy zadní svalové skupiny – natažení10
14. 47– natržení20
14. 48– přetržení, odtržení30
14. 49Poranění jiných a neurčených svalů a šlach v úrovni stehna – natažení10
14. 50– natržení15
14.51– přetržení20
14.52Drtivé poranění kyčle (měkkých a tvrdých struktur)300
14.53Drtivé poranění stehna (měkkých a tvrdých struktur)200
14.54Ztráta končetiny v kyčelním kloubu400
14.55Ztráta končetiny v oblasti mezi kyčli a kolenem300
   
15.Poranění dolní končetiny v oblasti kolene a bérce 
15.1Zlomenina čéšky bez posunu35
15.2– s posunem, tříštivá70
15.3– izolovaná zlomenina kloubní chrupavky na čéšce30
15.4Izolovaná zlomenina mezihrbolové vyvýšeniny kosti holenní70
15.5Nitrokloubní zlomenina horního konce kosti holenní – jednoho kondylu bez posunu úlomků90
15.6– jednoho kondylu s posunem úlomků120
15.7– obou kondylů bez posunu úlomků150
15.8– obou kondylů s posunem úlomků200
15.9Odlomení drsnatiny kosti holenní60
15.10Zlomenina diafýzy holenní kosti bez posunu úlomků100
15.11– s posunem úlomků150
15.12– tříštivá210
15.13Zlomenina dolního konce holenní kosti – pilonu, bez posunu60
15.14– s posunem150
15.15– nitrokloubní200
15.16– tříštivá nitrokloubní250
   
 Zlomenina dolního konce kosti holení 
15.17– vnitřní kotník izolovaně – bez posunu80
15.18– s posunem120
15.19– vnější kotník izolovaně – bez posunu80
15.20– s posunem120
15.21– zlomenina Weber A (fibula pod úrovní syndesmosy + vnitřní kotník nebo deltový vaz)100
15.22– zlomenina Weber B (fibula v úrovni syndesmosy + vnitřní kotník nebo deltový vaz)150
15.23– zlomenina Weber C (fibula nad úrovní syndesmosy + vnitřní kotník nebo deltový vaz)180
15.24– zadní hrana holenní kosti izolovaně100
15.25– trimaleoolární (Weber B,C+ zadní hrana), luxační200
15.26Zlomenina samotné kosti lýtkové (bez postižení hlezenného kloubu)40
15.27Vymknutí čéšky45
15.28Vymknutí kolena90
15.29Podvrtnutí kolena50
15.30Čerstvé přerušení chrupavky kolenního kloubu40
15.31Poranění vazů kolena – natržení vnitřního nebo zevního postranního vazu kolenního45
15.32– natržení zkříženého vazu kolenního60
15.33– přetržení nebo odtržení postranního vazu kolenního80
15.34– přetržení zkříženého vazu kolenního80
15.35Poranění menisku kolena

 

– vnitřního nebo zevního menisku

70
15.36– poranění typu „unhappy trias“ (postranní vaz menisku, zkřížený vaz)150
15.37Poranění mnohočetných struktur kolenasoučet bodů příslušných položek z položek 15.27 až 15.36, nejvýše však 250 bodů
15.38Poranění tibiálního nervu30
15.39Přerušení tibiálního nervu60
15.40Poranění peroneálního nervu30
15.41Přerušení peroneálního nervu80
15. 42Poranění kožního cítivého nervu v úrovni bérce10
15. 43Přerušení kožního cítivého nervu v úrovni bérce20
15. 44Přerušení jiných nervů bérce10
15. 45Poranění podkolenní tepny150
15. 46Poranění hluboké žíly bérce40
15. 47Poranění ostatních cév v úrovni bérce10
15. 48Poranění Achillovy šlachy – natržení30
15. 49Poranění Achillovy šlachy – přetržení70
15. 50Poranění svalu bérce nebo jiné šlachy v úrovni bérce (natržení, přetržení)15-20
15. 51Drtivé poranění kolena nebo bérce (měkkých a tvrdých struktur)250
15.52Ztráta končetiny v úrovni kolena, exartikulace300
15.53Ztráta končetiny v oblasti mezi kolenem a kotníkem270
   
16.Poranění dolní končetiny v oblasti nohy 
16.1Zhmoždění prstu nohy bez poškození nehtového lůžka2
16.2– s poškozením nehtového lůžka5
16.3Zlomenina patní kosti bez postižení těla kosti patní (okrajové zlomeniny)50
16.4– bez porušení statiky (Bohlerova úhlu)100
16.5– s porušením statiky150
16.6Zlomenina kosti hlezenní bez posunu osteochondrální60
16.7– s posunem100
16.8– tříštivá150
16.9Zlomenina jiných nártních kostí bez posunu35
16.10– s posunem60
16.11– tříštivá, luxační120
16.12Zlomenina zánártní kosti bez posunu30
16.13– s posunem, tříštivá50
16.14Zlomenina palce nohy jednoho nebo obou článků – bez posunu30
16.15– s posunem, tříštivá50
16.16Zlomenina jednoho nebo více článků jiného prstu než palce15
16.17Podvrtnutí – hlezenného kloubu30
16.18– Chopartova kloubu20
16.19– Lisfrankova kloubu20
16.20– základního nebo mezičlánkového kloubu palce5
16.21– jednoho nebo více prstů nohy3
16.22Vymknutí hlezenné kosti100
16.23Vymknutí Chopartova kloubu nebo jednotlivých kostí nártu90
16.24Vymknutí Lisfrankova kloubu80
16.25Vymknutí základního kloubu palce nohy20
16.26Vymknutí jednoho prstu mimo palec, jednoho nebo více kloubů15
16.27Izolovaná ruptura vazů kotníku a nohy pod ním70
16.28Poranění zevního plantárního nervu, vnitřního plantámího nervu, hlubokého lýtkového nervu30
16.29Poranění kožního cítivého nervu a jiných nervů v úrovni kotníku a nohy pod ním20
16.30Poranění hřbetní tepny nohy pod kotníkem10
16.31Poranění chodidlové tepny nohy pod kotníkem5
16.32Poranění jiné cévy nohy3
16.33Poranění svalu a šlachy v úrovni kotníku a nohy pod ním40
16.34Drtivé poranění hlezna a záprstí100-130
16.35Drtivé poranění prstu nohy40
16.36Ztráta nohy v úrovni hlezenného kloubu180
16.37Ztráta nohy pod úrovní hlezenného kloubu160
16.38Ztráta jednoho prstu nohy (kromě palce nohy)20
16.39Ztráta palce nohy50
   
17.Cizí tělesa 
17.1Cizí těleso v povrchní ráně5
17.2Při více drobných cizích tělesech v povrchní ráněnejvýše 25 bodů
17.3Cizí těleso v hluboké ráně nebo cizí těleso v tělní dutině nebo tělním otvoru, bez potřeby endoskopie nebo operace20
17.4Cizí těleso v tělní dutině nebo jiné části těla odstraněné endoskopicky60
17.5Cizí těleso v tělní dutině nebo jiné části těla odstraněné operačně120
17.6Vícečetná cizí tělesa v hlubším zanoření do tkáně20-40
   
18.Popálení, poleptání a omrzliny 
18.1Popálení nebo poleptání úst a dutiny ústní60-100
18.2Popálení nebo poleptání hrtanu a průdušnice lehkého stupně150
18.3– těžkého stupně400
18.4Popálení nebo poleptání hrtanu a průdušnice těžkého stupně400 500
18.5Popálení nebo poleptání hltanu200
18.6Poleptání nebo popálení jícnu300 – 400
 Popálení nebo poleptání nebo omrzliny povrchu těla podle rozsahu a stupně postiženíI. st.II. st.III. st.
18.7méně než 0,25 % povrchu těla0515
18.80,25 % – méně než 1 % povrchu těla51075
18.91 % – méně než 5 % povrchu těla2550150
18.105 % – méně než 10 % povrchu těla50100300
18.1110 % – méně než 20 % povrchu těla100200600
18.1220 % – méně než 30 % povrchu těla150300900
18.1330 % – méně než 40 % povrchu těla2004001200
18.1440 % – méně než 50 % povrchu těla2505001500
18.1550 % – méně než 60 % povrchu těla3006001800
18.1660 % – méně než 70 % povrchu těla3507002100
18.1770 % a více povrchu těla4008002400
     
19.Toxický lokální účinek styku s jedovatými živočichy a rostlinami podle rozsahu10-30
   
20.Účinky horka a světla 
20.1Úpal tepelný a sluneční15
20.2Mdloba (synkopa) z horka nebo anhydrotické vyčerpání z horka nebo křeče z horka35
20.3Vyčerpání z horka způsobené nedostatkem (deplecí) soli35
20.4Otok (edém) z horka35
20.5Jiné účinky horka a světla15
   
21.Další poškození zdraví 
21.1Celková sepse, septický stav v důsledku poškození zdraví200
21.2Anurie, Crush syndrom200
21.3Místní projevy po očkování podle rozsahu (zánět, nekróza)20-40
21.4Sérová nemoc100
21.5Anafylaktický šok100
21.6– s komplikacemi (bezvědomí, zástava dechu nebo oběhu)250
22.Akutní depresivní a stresový syndrom potvrzený psychiatrickým pracovištěm100-200
Poznámky pod čarou: 
2Vyhláška č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci, ve znění vyhlášky č. 236/2013 Sb.

 

 

 

Další příspěvky

Nezávazná konzultace zdarma

Utrpěli jste nehodu, úraz nebo jinou škodu a potřebujete poradit?
Prosím vyplňte tento formulář a my se Vám ozveme.

Nezávazná konzultace zdarma

Utrpěli jste nehodu, úraz nebo jinou škodu a potřebujete poradit?
Prosím vyplňte tento formulář a my se Vám ozveme.

Nezávazná konzultace zdarma

Utrpěli jste nehodu, úraz nebo jinou škodu a potřebujete poradit?
Prosím vyplňte tento formulář a my se Vám ozveme.