Kdy se vyplatí pracovní neschopnost

Stal se Vám úraz či jste onemocněli a zvažujete, zda si vzít dovolenou nebo si od lékaře napsat neschopenku? Samozřejmě nechcete po dobu své rekonvalescence pobírat pouze 60 % svého platu, ale pokud se Vám stal úraz, pracovní neschopnost se Vám vyplatí! Pokud chcete vědět kdy a proč je výhodnější nechat se uznat pracovně neschopným, pokračujte ve čtení článku Kdy se vyplatí pracovní neschopnost.

Obsah článku:

Zásadní rozdíl: finance

Prvním a zásadním rozdílem mezi pracovní neschopností a dovolenou je výše peněz, která se za toto období pobírá. Zatímco u dovolené zaměstnanec nepřichází o žádné finanční prostředky a je zaměstnavatelem placen jako kdyby do práce chodil, pokud je zaměstnanec uznán pracovně neschopným, pobírá prvních 16 dní pouze 60 % svého denního vyměřovacího základu, následně v dalších 30 dnech 66 % a pokud nemocenská trvá ještě déle tak 72 %.

Budete ale vždy ve ztrátě, když zvolíte pracovní neschopnost? Odpověď zní, jednoznačně ne. Naopak můžete ztratit, pokud si vyčerpáte dovolenou místo toho, aby Vám náhradu za ztrátu na výdělku vyplývající z Vaší pracovní neschopnosti zaplatil škůdce nebo zaměstnavatel.

Důvody dočasné indispozice

Důležitou skutečností pro rozhodnutí, zda se vyplatí dočasná neschopnost nebo ne, je důvod, proč jste jako zaměstnanec dočasně indisponován.

Nemoc

Pokud je to z důvodu nemoci, bude se nejspíš rozhodovat na základě financí. Samozřejmě si asi nikdo nebude brát dovolenou v situaci, že by byl nemocný třeba měsíc. Je však možné si vzít dovolenou na týden, a pokud se zdravotní stav nezlepší, navštívit lékaře a neschopenku si nechat napsat.

Nemoc z povolání

Zcela odlišným případem je však nemoc z povolání, která vzniká dlouhodobým působením vlivů na pracovišti. V souvislosti s nemocí z povolání může také nastat potřeba zaměstnance zůstat nějakou dobu doma kvůli léčbě.

Určitě se vyplatí v této situaci zajít k lékaři a nechat se uznat pracovně neschopným, kdy na rozdíl od obyčejné nemoci má zaměstnanec vůči zaměstnavateli řadu nároků.

Úraz

Další situace může nastat za předpokladu, že se stal buďto pracovní úraz nebo úraz mimo práci, který zavinil někdo jiný.

V případě, že se stal úraz pracovní, nechejte ho zapsat zaměstnavatelem do knihy úrazů. Na tomto je nutné trvat i v situaci, kdy zaměstnavatel nebude chtít úraz zapsat, neboť je to jeho povinnost. Později by totiž zaměstnavatel mohl tvrdit, že se úraz na pracovišti nestal, když o tom navíc neexistuje ani žádný záznam. Dále doporučujeme si hned v den úrazu nechat napsat od lékaře neschopenku a nechat se vyšetřit, aby nebylo pochyb o tom, že úraz, který se stal, souvisí se zraněními, která konstatoval lékař, a tudíž nebylo možné tvrdit, že se staly nějak jinak, například mimo pracoviště a pracovní dobu. V případě pracovního úrazu tedy vždy volte pracovní neschopnost.

Pokud jste utrpěli úraz v důsledku jednání třetí osoby, nejčastěji při dopravní nehodě, napadení, opět se Vám jednoznačně vyplatí pracovní neschopnost!

Proč jít v případě úrazu nebo nemoci z povolání na nemocenskou

A proč jít tedy na nemocenskou v případě, že trpíte nemocí z povolání nebo se stal pracovní úraz nebo úraz, který zavinila další osoba?

V případě dopravní nehody, napadení

Důvod je jednoduchý. Pokud někdo zasáhne do tělesné integrity někoho dalšího, je povinen nést za tento zásah následky. Pokud tedy půjde poškozený na nemocenskou a vlivem toho budou sníženy jeho příjmy, je ten, kdo tuto situaci zavinil povinen poškozenému ztrátu nahradit.

Kdy se vyplatí pracovní neschopnost

Budeme-li konkrétní, tak poškozený bude pobírat nemocenskou ve výši 60 % svého denního vyměřovacího základu. Osoba, která úraz zavinila, je pak povinna doplatit poškozenému zbylých 40 % a to po celou dobu jeho pracovní neschopnosti.

Za určitých okolností je pak škůdce povinen doplácet poškozenému rozdíl v příjmech i po skončení pracovní neschopnosti, pokud nějaké nastanou. To je však vždy lepší konzultovat s odborníkem, s ohledem na to, že se jedná o složitější problematiku.

V případě nemoci z povolání, pracovního úrazu

V případě, že trpíte nemocí z povolání nebo jste utrpěli pracovní úraz, je zaměstnavatel povinen Vám nahradit mimo jiné nárok na náhradu za ztrátu na výdělku po dobu trvání pracovní neschopnosti.

Rozdíl mezi příjmem ze zaměstnáním a vyplacenou nemocenskou Vám tedy vyplatí zaměstnavatel. Nedává poté smysl, abyste se připravovali o Vaši dovolenou, když pracovní neschopností nebudete v „mínusu“.

Kdy mám nárok na dorovnání příjmů škůdcem?

Nárok na dorovnání příjmů tím, kdo zapříčinil úraz a tím i nástup na pracovní neschopnost existuje vždy, pokud je možné takovou osobu označit.

Může jít tedy o správce chodníku, pokud v zimě uklouznete kvůli neudržované komunikaci, o zaměstnavatele, pokud se stane zaměstnanci pracovní úraz nebo o viníka dopravní nehody. Nárok je dále možné uplatnit také vůči řidiči auta, který srazí chodce, cyklistu nebo dnes stále častěji se vyskytující koloběžkáře. Povinnost nahradit škodu mají také koloběžkáři za předpokladu, že někoho zraní.

Neschopenka jako důkaz

Vždy když se poškození pouští do jakéhokoliv sporu, je dobré mít důkazy, které potvrdí nárok poškozeného. Takovým důkazem může být také vypsaná neschopenka či potvrzení o vyplacených dávkách nemocenského. Škůdce má pak menší manévrovací prostor pro popření skutečností tak, jak se staly.

Pokud si tedy vzal poškozený například na tři týdny jen dovolenou a lékaře navštívil třeba až po pár dnech, není sice nic definitivně ztraceno, bude ale jeho pozice v případném sporu výrazně oslabena.

V těchto situacích je již opravdu vhodné obrátit se na advokáta, který je schopen posoudit na základě konkrétních okolnostech případu, zda má smysl zkusit nárok prosadit, případně vymyslet, jak na to.

Pomůžeme Vám

Pokud si nejste jisti, zda máte nárok na odškodnění, případně nevíte, jak ho prosadit, nebojte se obrátit na advokáta nebo vyplňte náš kontaktní formulář níže.

Váš případ posoudíme zcela zdarma. Následně vyhodnotíme, jak Vám můžeme pomoci.

Další informace k tomuto či podobným tématům se můžete dozvědět také z našich dalších článků, které pravidelně zveřejňujeme na našich webových stránkách.

Další příspěvky

Nezávazná konzultace zdarma

Utrpěli jste nehodu, úraz nebo jinou škodu a potřebujete poradit?
Prosím vyplňte tento formulář a my se Vám ozveme.

Nezávazná konzultace zdarma

Utrpěli jste nehodu, úraz nebo jinou škodu a potřebujete poradit?
Prosím vyplňte tento formulář a my se Vám ozveme.

Nezávazná konzultace zdarma

Utrpěli jste nehodu, úraz nebo jinou škodu a potřebujete poradit?
Prosím vyplňte tento formulář a my se Vám ozveme.