Odškodnění pracovního úrazu

Stal se Vám v práci úraz? Máte právo na odškodnění pracovního úrazu. Na co vše máte nárok a jak postupovat se dozvíte v našem článku.

Nedílnou součást života každého z nás tvoří práce. Stejně tak je naneštěstí nedílnou součástí při výkonu práce riziko vzniku pracovního úrazu. Ostatně lze říct, že snad každý se někdy stal svědkem pracovního úrazu, nebo se jemu samému pracovní úraz stal.

Obsah článku:

Pracovní úraz a co dělat

Pracovní úraz je poškození zdraví, případně smrt zaměstnance, ke kterému dojde při plnění pracovních povinností nebo v přímé souvislosti s nimi.

Odškodnění pracovního úrazu
Muž si poranil koleno během výkonu práce a kolega mu pomáhá s ošetřením

V takovém případě je nutné ihned po vzniku pracovního úrazu úraz ohlásit nadřízenému zaměstnanci. Následně je potřeba sepsat o tomto úrazu záznam do knihy úrazů, jež vede zaměstnavatel. Bez zápisu do knihy úrazů sice lze po zaměstnavateli požadovat následně odškodné, nicméně důkazní pozice máte silnější ve chvíli, kdy je sepsán záznam o úraze u zaměstnavatele.

Zápis úrazů a vedení knihy úrazů je nicméně též jednou z povinností zaměstnavatele, tudíž by se nemělo stát, že zaměstnavatel odmítne úraz zapsat pod rizikem pokuty do výše 1.000.000,- Kč.

Pokud byli přítomni pracovnímu úrazu též svědci, je vhodné nechat stvrdit podpisem k záznamu o úraze jejich vědomost o úraze.

Více se dozvíte na našich stránkách v článku Hlášení pracovního úrazu.

Odškodnění pracovního úrazu

V souvislosti s pracovním úrazem má poté zaměstnavatel vůči zaměstnanci povinnost poskytnout poškozenému zaměstnanci odpovídající odškodnění. Zaměstnanec má v souvislosti s pracovním úrazem nárok na:

  • náhradu bolestného,
  • náhradu ztráty na výdělku,
  • náhradu účelně vynaložených nákladů,
  • náhradu za ztížení společenského uplatnění,
  • věcnou škodu.

Náhrada bolestného

Bolestné je jednorázová částka, jejíž cílem je vyvážit a případně zmírnit bolest vzniklou při pracovním úrazu nebo při jeho léčbě.

Pro určení výše bolestného je potřeba lékařský posudek, který stanoví bodové ohodnocení daného úrazu. Nařízení vlády poté stanoví hodnotu jednoho bodu, kdy například pro rok 2022 činí hodnota jednoho bodu 250,- Kč. Pokud tedy lékař v lékařském posudku ohodnotí úraz 10 body, máte nárok na bolestné ve výši 2.500,- Kč. Soud však může výši bolestného v určitých případech zvýšit.

Dospějete-li k názoru, že vám stanovené bolestné nepřijde dostatečně vysoké, obraťte se na našeho právníka.

Náhrada ztráty na výdělku

Náhradu ztráty na výdělku je povinen zaměstnavatel hradit zaměstnanci za trvání pracovní neschopnosti, popřípadě i po skončení pracovní neschopnosti. Záleží na zdravotním stavu zaměstnance, respektive zda se plně zotavil z pracovního úrazu či nikoliv.

Nárok na náhradu ztráty na výdělku po dobu pracovní neschopnosti má zaměstnanec po celou dobu, kdy nemůže práci vykonávat a nachází se v pracovní neschopnosti. Cílem tohoto nároku je kompenzovat zaměstnanci finanční ztrátu, když dávky nemocenského pojištění činí jen procentuální část průměrného výdělku. Zaměstnavatel je poté povinen doplatit zaměstnanci rozdíl mezi dříve běžně pobíraným platem a dávkami nemocenského po dobu pracovní neschopnosti tak, aby v součtu zaměstnanec dostal stejnou částku jako kdyby nebyl v pracovní neschopnosti.

Náhrada ztráty na výdělku po skončení pracovní neschopnosti se zaměstnanci vyplácí, pokud je v souvislosti s pracovním úrazem či nemocí z povolání, přeřazen na hůře placenou pracovní pozici, nebo je nucen změnit zaměstnání, protože již nemůže vykonávat stejně placenou pozici v důsledku nepříznivého zdravotního stavu, případně částečně nebo vůbec není schopen vykonávat jakoukoliv práci. V takovém případě má zaměstnanec nárok na hrazení rozdílu mezi poskytovaným platem na nové pozici, případně pokud mu byl přiznán invalidní důchod, a dříve pobíraným platem před předmětným pracovním úrazem.

Náhrada účelně vynaložených nákladů

V případě, že zaměstnanci vzniknou v souvislosti s pracovním úrazem náklady na léčbu, má nárok na jejich náhradu. Může jít například o proplacení cesty do léčebných zařízení, pořízení léků nebo speciálních léčebných pomůcek, náklady na rehabilitaci a tak dále.

Zaměstnanec musí zaměstnavateli doložit, že tyto náklady opravdu vynaložil, proto je vhodné si schovávat všechny stvrzenky, účtenky a obdobné dokumenty prokazující vynaložení nákladů na tyto. Pokud nevíte, jak tento nárok u zaměstnavatele efektivně uplatnit, kontaktujte nás.

Náhrada za ztížení společenského uplatnění

Náhrada za ztížení společenského uplatnění se vyplácí, pokud zaměstnanci úrazem vzniknou trvalé následky a zaměstnanec nemůže jisté činnosti nadále vykonávat stejně jako před úrazem. Nejedná se však pouze o pracovní život, ale též rodinný a společenský, jež je ovlivněn trvalými následky po úraze, kdy tyto omezení v životě se promítnou do finanční kompenzace, kterou má být pokryto trvalé poškození zdraví.

Tato náhrada se stejně jako bolestné určuje podle vyhlášky vlády, zpravidla zhruba rok po vzniku úrazu, resp. v době, kdy je ustálen zdravotní stav.

V rámci stanovení náhrady za ztížení společenského uplatnění je však více než vhodné obrátit se na znalce či lékaře, kteří se problematice věnují, neboť se jedná o komplexní a složitou problematiku pro výpočet. V případě náhrady újmy trvalých následků totiž neznalost problematiky může mít až fatální následky, co se týče stanovené výše nároku.

Pokud pociťujete trvalé následky úrazu či nemoci, situaci řešte. Nicméně bude vhodné se poradit s naším právníkem, který Vám s uplatněním i vymožením nároku pomůže.

Věcná škoda

Pojem věcná škoda zahrnuje v podstatě jakoukoliv škodu, kterou nejde podřadit pod ostatní nároky uvedené výše. Věcná škoda vám může vzniknout například poškozením svršků, osobních věcí nebo dopravního prostředku. Může jít ale i o náklady, které vám vzniknou sjednáním osoby, která za vás vykonává činnosti, které vy kvůli pracovnímu úrazu vykonávat nemůžete.

Potřebujete poradit?

Problematika odškodnění pracovního úrazu se skládá z množství jednotlivých dílčích nároků a pro laika je obtížné se v ní orientovat. V případě, že byste chtěli svou situaci konzultovat s odborníkem, nebojte se obrátit na našeho právníka.

Ve své praxi se mnohdy setkáváme s případy, kdy zaměstnanec v rámci loajality vůči zaměstnavateli nechce svá práva u zaměstnavatele uplatnit. Musíme Vás však upozornit na fakt, že pro tyto případy je zaměstnavatel pojištěn, tedy Vaši újmu vyplácí pojišťovna, nikoliv zaměstnavatel. Z druhého pohledu se však též nezřídka stává, že se naopak zaměstnavatel brání nárokům zaměstnavatele, jež mu náleží z titulu pracovního úrazu. V takovém případě je vhodné obrátit se na odborníka, neboť není neobvyklé, že takovýto spor skončí u soudu, jelikož se v případě pracovních úrazů často jedná o vysoké částky.

Váš případ předběžně posoudíme zdarma. Vyplňte níže uvedený formulář a my se Vám ozveme.

Další příspěvky

Nezávazná konzultace zdarma

Utrpěli jste úraz a potřebujete právní pomoc?
Můžete nás nezávazně kontaktovat pomocí kontaktního formuláře níže.