Nejčastější důvody odmítnutí

Denně se na nás obrací klienti se žádostí o poskytnutí právní pomoci ve svém případu. Ačkoliv vidíme naši činnost jako poslání, dochází téměř denně k situacím, kdy potenciální klienty odmítáme. Toto odmítnutí se sebou přináší nepříjemné pocity a reakce klientů, že neplníme své sliby, když nám přece zaslali všechny podklady a my jsme slíbili, že se na to podíváme. Představíme Vám proto nejčastější důvody odmítnutí a přiblížíme Vám, proč tak činíme.

Rádi bychom Vás ujistili, že jsme se Vašemu případu pečlivě věnovali, posoudili ho ze stránky skutkové, právní i ekonomické. Výstupem z našeho interního procesu, který nazýváme předběžné posouzení, je rozhodnutí, jestli smlouvu s klientem uzavřeme, či nikoliv. Tento proces je zcela neformální. Nebudeme zpracovávat právní analýzu, na jejímž základě jsme se rozhodli s klientem neuzavřít smlouvu.

Obsah článku:

Jaké jsou tedy konkrétně nejčastější důvody odmítnutí?

Naše odmítnutí zásadně neodůvodňujeme. Jedním z důvodů proč odmítnutí nezdůvodňujeme, je snaha o citlivý přístup k odmítaným klientům. Je pro nás velmi nepříjemné klientovi sdělit, že není v právu, podal nám nepravdivé informace, nevyhovuje nám styl jeho komunikace, nebo nám případ nedává ekonomický smysl.

Na této praxi nehodláme nic měnit, přesto zkusíme přiblížit důvody, které nás nejčastěji k odmítnutí případu vedou.

Jen mi řekněte, jak si to mám udělat, jestli je to dobře, jestli mi nedali málo

Problematika náhrady škod je naší prací, nejsme bezplatná právní poradna. Pakliže si chcete svůj případ vyřešit sami, nebudeme Vám bránit. Dokonce máte možnost zcela zdarma využít našich stránek a nástrojů (například kalkulátoru výše bolestného), které jsme vytvořili. Rozhodně však neposkytujeme bezplatné právní rady.

Usoudili jsme, že v právu je protistrana

Každý, kdo se na nás obrátí je přesvědčen, že je v právu. Bohužel u některých případů vyjde najevo, že tomu tak není, alespoň podle našeho názoru.

Usoudili jsme, že nemáme kompletní a nebo pravdivé informace

Chceme věřit, že každý, kdo se na nás obrací jedná čestně, pravdivě a s těmi nejlepšími úmysly. Bohužel v průběhu prověřování se někdy dostáváme k informacím, které vrhají na případ jiné světlo. Nespolupracujeme s klienty u nichž se domníváme, že uvedli nepravdivé, nekompletní nebo zavádějící informace nebo takové údaje zamlčí, a to kdykoliv v průběhu existence jejich případu, například při sepisu pojistné smlouvy (nesprávně vyplněné zdravotní dotazníky, poškození věci před podpisem smlouvy, atd.), při uplatnění pojistné události u pojišťovny a v průběhu její likvidace. Stejně tak odmítáme klienty, u nichž máme podezření, že se jakkoliv podíleli na vyvolání pojistné události nebo stav vyvolaný pojistnou událostí udržují v úmyslu zvýšit vzniklou škodu.

„Rozdělané“ případy

Bohužel velmi často se k nám dostávají případy, které již někdo „rozdělal“ – většinou různí pojišťovací poradci, odškodňovací firmy, samotní klienti, chytří kamarádi nebo advokáti, kteří se na tuto problematiku nespecializují. S železnou pravidelností je v řízení chyba, s níž je těžké dále v procesu úspěšně pokračovat.

Nevyhovuje nám styl komunikace

Ke všem lidem – klientům i k protistranám se chováme slušně a dbáme na přívětivou komunikaci. To samé očekáváme i od našich klientů. Zároveň věříme, že každý ví, jak má jednat s ostatními lidmi a nejsme nijak oprávněni udělovat nevyžádané lekce slušného chování.

Do této kategorie patří rovněž časově nesynchronizovaná komunikace, nerespektování dohod, anonymní a skrývaná identita a podobně.

Nesolventní dlužník

Ve všech případech si prověřujeme schopnost dlužníka dostát svým závazkům. V případě dlužníků v insolvenci nebo v exekuci, nespolehlivých plátců daní, firem s pochybnými výsledky hospodaření a podobně, pochybujeme o smyslu dalšího řízení.

Nedává to ekonomický smysl

I ze zlomeného prstu dokážeme získat zajímavé odškodné. Bohužel se jedná o spíše výjimky. Pakliže usoudíme, že případ nesplňuje naše interní ekonomická kritéria, nejsme ochotni uzavřít příkazní smlouvu.

Nedává to smysl

Věříme, že každý poškozený, touží po nápravě a kompenzaci. Bohužel mnohé případy nám připadnou zcela mimo realitu a nechceme se jim věnovat. Opravdu nehodláme uplatňovat reklamace dovolené typu „u bazénu jsme museli pít z plastových kelímků“, nebo „ke zmrzlině byla jen plastová lžička“ a podobně.

Jiná firma nabízí…

Respektujeme, že se pohybujeme v konkurenčním prostředí, pakliže jste přesvědčeni, že máte lepší nabídku, necítíme potřebu s Vámi licitovat.

Věříme, že jsme Vám dostatečně přiblížili některé obecné důvody, které nás nejčastěji vedou k rozhodnutí neuzavřít s klientem smlouvu. Přesto Vám přejeme vše dobré a jsme ochotni Vám pomoci s jiným případem.

Tyto stránky nejsou návrhem na uzavření smlouvy, ani ničím podobným, nezakládají právní nárok na jakékoliv plnění.

Další příspěvky

Nezávazná konzultace zdarma

Utrpěli jste nehodu, úraz nebo jinou škodu a potřebujete poradit?
Prosím vyplňte tento formulář a my se Vám ozveme.

Nezávazná konzultace zdarma

Utrpěli jste nehodu, úraz nebo jinou škodu a potřebujete poradit?
Prosím vyplňte tento formulář a my se Vám ozveme.

Nezávazná konzultace zdarma

Utrpěli jste nehodu, úraz nebo jinou škodu a potřebujete poradit?
Prosím vyplňte tento formulář a my se Vám ozveme.