O nás

Poskytujeme našim klientům právní pomoc při získávání náhrady škod na zdraví, ztíženém společenském uplatnění a dalších majetkových i nemajetkových újmách. Naše odměna je pak vyúčtována až z vyplacené náhrady podle předem stanovené dohody.

Jsme s tým zkušených právníků se zaměřením na medicínské právo, dopravní právo a náhrady škod, spolupracujeme se soudními znalci a posudkovými lékaři, abychom dokázali co nejlépe uspokojit zájmy našeho klienta.

Nabízíme svým klientům bezplatnou právní pomoc advokáta již v přípravném, trestním, občanském, správním nebo jiném řízení. Díky tomu jste chráněni před případnými pokusy viníků o zbavení se a přenesení viny na poškozené.

Naše specializace

Úrazy na chodníku

Myšlenka vzniku

V naší praxi jsme často řešili problematiku náhrady škod, dopravních nehod a práv poškozeného v trestním řízení. I když se například povedlo získat rozhodnutí, které klienta opravňovalo k poskytnutí odpovídající náhrady, často jsme se setkávali se snahou povinných subjektů výši náhrady zkrátit, zatajit klientovi celkovou výši jeho nároků a různě se svým povinnostem vyhnout. To pak vedlo k dalším sporům a nepříjemnostem.

Dalším podstatným motivem bylo zajištění co největší dostupnosti přístupu ke spravedlnosti. Často jsme se totiž setkávali se situací, kdy poškození neměli dostatek finančních prostředků k zajištění kvalitních právních služeb nebo na úhradu soudního poplatku.

Proto jsme se rozhodli založit společnost Legalfin, která našim klientům přináší významnou kvalitativní změnu v přístupu k jejich nárokům na náhradu škody. Naší snahou tak již není jen samotné poskytnutí prvotřídních právních služeb, ale zejména dosažení co nejvyššího a nejrychlejšího vyplacení spravedlivé náhrady co nejširšímu okruhu poškozených.

Nezávazná konzultace zdarma

Utrpěli jste nehodu, úraz nebo jinou škodu a potřebujete poradit?
Prosím vyplňte tento formulář a my se Vám ozveme.

Nezávazná konzultace zdarma

Utrpěli jste nehodu, úraz nebo jinou škodu a potřebujete poradit?
Prosím vyplňte tento formulář a my se Vám ozveme.

Nezávazná konzultace zdarma

Utrpěli jste nehodu, úraz nebo jinou škodu a potřebujete poradit?
Prosím vyplňte tento formulář a my se Vám ozveme.