Na co si dát pozor před uzavřením životního pojištění

Rádi byste uzavřeli životní pojištění? Na co si dát pozor před uzavřením životního pojištění? A co se může stát, když naše rady podceníte? To i více se dozvíte v textu článku Na co si dát pozor před uzavíráním životního pojištění.

Před uzavřením pojistné smlouvy většina z nás řeší spoustu otázek, jenž je v podstatě možné shrnout do dvou okruhů. Téměř každý se zabývá ekonomickou náročností takové smlouvy, tedy tím kolik pojištění stojí. Zde je odpověď povětšinou velmi jednoduchá a každý pojišťovací poradce na ni s přehledem odpoví. Druhá skupina otázek se týká toho, co v případě potřeby dostane klient od pojišťovny. I tady bývá poradce dobře připraven a dokáže před klientem vykreslit tu nejrůžovější budoucnost.

Z naší praxe pojišťovacího makléře zaměřujícího se na získávání pojistných plnění od pojišťoven však víme, že realita bývá velmi odlišná od původních slibů. Ani zdaleka nepodezříváme všechny pojišťovací poradce nebo pojišťovny z nekalých úmyslů, ale považujeme za nutné, upozornit bdělé klienty na možná úskalí, které se skrývají za drobným písmem všeobecných pojistných podmínek. Přinášíme proto pár tipů, na co si dát pozor při uzavření pojistné smlouvy.

Obsah článku:

Zdravotní dotazník

Základním a zcela bezvýjimečným pravidlem pro jednání s pojišťovnou je nikdy nelhat, nezamlčovat důležité skutečnosti, vždy říkat pravdu.  První citlivé údaje, které chce pojišťovna znát již při sepisu smlouvy, se týkají zdravotního stavu a to nejen v době uzavření, ale i dlouho před ní.

Bohužel se často setkáváme klienty, kteří pojišťovně při uzavírání pojistky uvedli nepravdivé údaje, byť neúmyslně. Pro ilustraci uvádíme případy, kdy klient neuvedl do dotazníku, že se před lety léčil například s bolavými zády, pochroumaným kolenem, nebo vysokým tlakem. V době uzavření smlouvy již byl zcela zdráv, problémy neměl, ale když pak došlo k pojistné události, pojišťovna odmítla plnění vyplatit s odkazem na nesprávně vyplněný zdravotní dotazník. Naši právníci sice mají řešení i pro podobné situace, ale to je možné použít jen v omezeném množství případů. Proto vždy dbejte na uvedení všech i vyléčených nemocí ve zdravotním dotazníku.

Čekací neboli karenční doba

Karenční neboli čekací doba je lhůta, která musí uplynout, než pojistná ochrana začne platit.  Tato lhůta běží od počátku pojistné smlouvy, a pokud se v jejím průběhu stane pojistná událost, nemá pojištěný právo na žádné pojistné plnění. Je to vlastně odklad účinnosti, jímž se pojišťovny chrání před možným zneužitím. Pokud by se někdo chtěl pojistit až poté, co se u něj nemoc projeví, tak má smůlu a nic nedostane. „Plánovaná nemoc“ je vlastně typickým pojistným podvodem.

Karenční doba je typická pro pojištění invalidity, závažných onemocnění, pobytů v nemocnici nebo pracovní neschopnosti. Její délka se většinou pohybuje v rozmezí od 90 dnů do jednoho roku.

Rozsah pojištění a výluky

Rozsah pojištění znamená, na co vše jsem pojištěn. Takže pokud jsem pojištěn pro lyžování na sjezdovkách, můžu očekávat, že po úraze na freeridu nic nedostanu. Nebo když mám auto, za něž jsem zaplatil 300.000,- Kč pojištěno jen na 200.000,- Kč, tak v případě odcizení musím úvěrující bance skutečně zaplatit celý dluh. Jinak tomu není ani při uzavírání životního pojištění. Ač se to zdá být banální, tak s těmito „rozpory v očekávání“ se setkáváme poměrně často a na pojišťovny se většinou zlobit nemůžeme.

Jiná situace je však u výluk, kde v některých případech lze pochybovat o čestných úmyslech pojišťoven. Myslím, že nikdo by nic nenamítal proti vyloučení pojistného krytí v případě přítomnosti alkoholu nebo drog, bohužel do výluk spadají i životní situace, které jsou velmi běžné, a normální člověk by je chtěl mít pojištěny. Jako příklad uvádím bolesti a úrazy zad, které se vyskytují ve výlukách většiny pojišťoven. Navíc se ve výlukách používají odborné výrazy, takže v případě vyhřezlé meziobratlové ploténky bude v textu uvedena „hernie disku“. Troufám si tvrdit, že takové výrazy jsou pro většinu klientů pojišťoven zcela nesrozumitelné.

Změny pravidel v průběhu hry

Dalším souvisejícím problém je stále se rozšiřující seznam výluk a omezení v průběhu trvání pojištění změnou všeobecných pojistných podmínek. Často se setkáváme s tím, že klienti měli v době uzavření pojistné smlouvy podmínky, které byly celkem férové a přijatelné. Bohužel v průběhu let trvání smlouvy pojišťovna tyto podmínky může měnit a to velmi zásadně.

Doba léčení

Jako poslední past na klienty uvádíme omezenou dobu léčení v případě pojištění denních dávek, pobytu v nemocnici a podobně. Zpravidla se jedná o rozsáhlou tabulku, která je součástí všeobecných pojistných podmínek a u každé pojišťovny se jmenuje jinak (například tabulka denního odškodného apod.).

Princip je takový, že tabulka pro jednotlivé diagnózy stanoví maximální dobu léčení a pokud je klient nemocen déle, nemá nárok na další plnění. Z nedávné praxe uvádím příklad, kdy klient utrpěl zlomeninu ruky a byl asi dva měsíce v pracovní neschopnosti. Klient měl poměrně dobře postavenou pojistku na denní dávky od desátého dne nemoci. Pojišťovna mu však poskytla plnění pouze za čtyři dny, neboť podle jejich tabulek je doba léčení zlomeniny ruky 28 dní a v případě, že kost není zlomena celá, ale jen „nalomená“ zkracuje se doba léčení na polovinu.  Věřím, že kdyby klient tušil, jaká úskalí jeho pojistka obsahuje, nikdy by ji nepodepsal.

Nebojte se říct si o pomoc

V naší praxi se nám daří získávat plnění i z výše uvedených nevýhodných pojistek, přesto je však lépe vybrat si pojišťovnu, která takových pastí na klienty chystá co nejméně. Bohužel se nedá říct, že dražší pojistky bývají lepší než levnější. Často vidíme, že mnohé velké zahraniční pojišťovny ukolébají své potenciální klienty sladkými řečmi o své tradici a velikosti, ale jejich podmínky jsou pro klienty velmi nevýhodné.

Pokud potřebujete pomoci s nevýhodnou pojistnou smlouvou, prosím vyplňte níže uvedený formulář a my Vás budeme kontaktovat.

Také jsme tu pro Vás v případě, že životní pojistku teprve uzavíráte. Projdeme ji s Vámi a Vy si budete moct být jisti, co uzavíráte.

Další příspěvky

Nezávazná konzultace zdarma

Utrpěli jste nehodu, úraz nebo jinou škodu a potřebujete poradit?
Prosím vyplňte tento formulář a my se Vám ozveme.

Nezávazná konzultace zdarma

Utrpěli jste nehodu, úraz nebo jinou škodu a potřebujete poradit?
Prosím vyplňte tento formulář a my se Vám ozveme.

Nezávazná konzultace zdarma

Utrpěli jste nehodu, úraz nebo jinou škodu a potřebujete poradit?
Prosím vyplňte tento formulář a my se Vám ozveme.