Podmínky užívání webových stránek Náhrady škod.cz

Vlastnictví stránek a obsahu

Vlastníkem stránek a provozovatelem stránek Náhrady škod.cz je Mgr. Daniel ZINRÁK, advokátní kancelář, IČ: 73219096, se sídlem Hybernská 1012/30, Nové Město, 110 00 Praha 1. Na stránkách mohou být též zobrazovány informace poskytnuté dalšími subjekty, které jsou v jejich vlastnictví.

Omezení použití

Uživatelé nejsou bez souhlasu provozovatele oprávněni archivovat, ukládat, kopírovat, rozšiřovat nebo sdělovat obsah stránek třetím osobám s výjimkou zákonných případů (např. § 34 zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon – Úřední a zpravodajská licence).

Stránky nebo jejich obsah mohou být využívány pouze pro osobní potřebu, zejména je zakázáno systematické zpracování obsahu, ukládání a vytváření databází a jejich obsahu.

Užití stránek mimo osobní potřebu může být kromě neoprávněného zásahu do práv provozovatele též i neoprávněným zásahem do práv třetích osob poskytujících informace, jež jsou prostřednictvím webu zpřístupněny a šířeny.

Je zakázáno využití stránek pro podnikatelskou potřebu (například pro advokátní, lékařskou nebo znaleckou činnost). Rovněž není přípustné použití obsahu jako podkladu pro tvrzení nebo dokazování v soudním sporu.

Vyloučení závazku a odpovědnosti

Informace zde obsažené nejsou nabídkou (návrhem na uzavření smlouvy) ani veřejným příslibem provozovatele. K získání a využití uvedených služeb je třeba uzavřít smlouvu s provozovatelem za individuálně dohodnutých podmínek. Odesláním elektronické pošty, vyplněním formuláře, zasláním dokumentů není uzavřením smlouvy a provozovatel tím není nijak vázán. S každým klientem uzavíráme individuálně připravenou smlouvu, v případech, které vyhodnotíme jako rizikové, můžeme například klientovi navrhnout, že si sám uhradí znalecký posudek a podobně. Provozovatel není povinen uzavřít žádnou smlouvu, provozovatel má možnost potenciální zájemce o uzavření smlouvy odmítnout – viz Nejčastější důvody odmítnutí. Služba nazvaná „Kvalifikované posouzení odškodného“ je vždy placená – částečně předem, částečně po jejím poskytnutí.

Provozovatel dbá na to, aby obsah pocházel ze spolehlivých a důvěryhodných zdrojů, neručí však za jeho pravdivost. Příspěvky, u nichž je uveden autor, vyjadřují názory a postoje autora. Provozovatel ani redakce s nimi nemusí souhlasit a taktéž neručí za jejich pravdivost.

Provozovatel nepřijímá žádnou odpovědnost za obsah stránek a jeho použití.

Kalkulátor výpočtu výše bolestného vychází z veřejně dostupné Metodiky Nejvyššího soudu k náhradě nemajetkové újmy na zdraví (bolest a ztížení společenského uplatnění podle § 2958 občanského zákoníku). Provozovatel není nijak vázán správností výpočtu a nepřijímá za ni žádnou odpovědnost. Závazný posudek o výši náhrady nemajetkové újmy na zdraví může zpracovat pouze posuzující lékař.

Provozovatel nezaručuje bezchybné a nepřetržité fungování stránek a za případné škody vzniklé v důsledku dočasné či trvalé nemožnosti využití jejich obsahu.

Zásady ochrany osobních údajů a jejich zpracování

Základní principy ochrany osobních údajů a přehled o zpracovávaných údajích návštěvníků – uživatelů webových stránek Náhrady škod.cz naleznete v samostatném dokumentu Zásady ochrany osobních údajů a Zásady Cookies

.

Nezávazná konzultace zdarma

Utrpěli jste nehodu, úraz nebo jinou škodu a potřebujete poradit?
Prosím vyplňte tento formulář a my se Vám ozveme.

Nezávazná konzultace zdarma

Utrpěli jste nehodu, úraz nebo jinou škodu a potřebujete poradit?
Prosím vyplňte tento formulář a my se Vám ozveme.

Nezávazná konzultace zdarma

Utrpěli jste nehodu, úraz nebo jinou škodu a potřebujete poradit?
Prosím vyplňte tento formulář a my se Vám ozveme.