Nahlásit škodu online
Volejte od 9 do 17 hodin

+420 774 019 960

Předběžné posouzení

Předběžné posouzení je formulář pro sdělení podstatných údajů, podle kterých můžeme zvážit možnosti Vašeho případu.

Prosím, vyplňte níže uvedené, údaje popište nám Vaši situaci, jak k ní došlo, jaké byly okolnosti. Velmi důležitý je Váš příběh. Nahrajte protokoly od policie, lékařské zprávy, dokumenty od pojišťovny i další dokumenty, které máte k dispozici. Případ posoudí naše právní oddělení a navrhneme Vám vhodný postup.

Tento formulář nenahrazuje smlouvu a k ničemu nezavazuje Vás ani nás.

Předběžné posouzení je zcela zdarma.

  Informace o poškozeném:
  Jste v insolvenci nebo v exekuci?


  Informace o škodní události – dopravní nehodě, úrazu atd:
  Datum události:
  Místo události:
  Zaškrtněte jednu nebo více možností:

  Popište nám, jak k události došlo, co následovalo, jak se situace dále vyvíjela.
  Potřebujeme znát Váš příběh.

  V případě pracovního úrazu vyplňte údaje zaměstnavatele poškozeného:  Zašlete nám související dokumenty ve formátu pdf:

  Opište bezpečností kód:
  captcha

  Odesláním formuláře beru na vědomí povinnost správce osobních údajů, zpracovat poskytnuté osobní údaje a citlivé osobní údaje za účelem posouzení a pomoci při uplatňování práv z pojištění, náhrady škody a újmy. Správce osobních údajů je oprávněn použít osobní údaje pouze k uvedenému účelu. Souhlasím, aby správce osobních údajů ke své činnosti využil služeb dalších zpracovatelů osobních údajů, zejména z řad advokátů, lékařů, znalců a dodavatelů technických řešení. Správce je povinen uchovávat osobní údaje po zákonem stanovenou dobu. Takové zpracování osobních údajů se považuje za zpracování nezbytné pro splnění právní povinnosti správce podle nařízení GDPR a zákona o zpracování osobních údajů.

   

   

  Předběžné posouzení není uzavřením smlouvy na plnění. Výsledkem předběžného posouzení je rozhodnutí, zda bude klientovi předložen návrh smlouvy o poskytování právních služeb. Obě strany mají možnost odmítnout uzavření smlouvy bez udání důvodu. Žádná ze stran nemá nárok na finanční plnění.