Předběžné posouzení

Předběžné posouzení je formulář pro sdělení podstatných údajů, podle kterých můžeme zvážit možnosti Vašeho případu.

Prosím, vyplňte níže uvedené, údaje popište nám Vaši situaci, jak k ní došlo, jaké byly okolnosti. Velmi důležitý je Váš příběh. Nahrajte protokoly od policie, lékařské zprávy, dokumenty od pojišťovny i další dokumenty, které máte k dispozici. Případ posoudí naše právní oddělení a navrhneme Vám vhodný postup.

Tento formulář nenahrazuje smlouvu a k ničemu nezavazuje Vás ani nás.

Předběžné posouzení je zcela zdarma.

Předběžné posouzení není uzavřením smlouvy na plnění. Výsledkem předběžného posouzení je rozhodnutí, zda bude klientovi předložen návrh smlouvy o poskytování právních služeb. Obě strany mají možnost odmítnout uzavření smlouvy bez udání důvodu. Žádná ze stran nemá nárok na finanční plnění.

Užíváme cookies abychom Vám zajistili funkčnost našich stránek. Pokud budete nadále prohlížet naše stránky předpokládáme, že s použitím cookies souhlasíte.

Otevřít chat
Potřebujete pomoc?
Dobrý den,
jak Vám můžeme pomoci?