Nahlásit škodu online
Volejte od 9 do 17 hodin

+420 736 727 533

Předběžné posouzení

Předběžné posouzení je formulář pro sdělení podstatných údajů, podle kterých můžeme zvážit možnosti Vašeho případu. Prosím vyplňte údaje, nahrajte protokoly od policie, lékařské zprávy, dokumenty od pojišťovny i další dokumenty, které máte k dispozici. Velmi důležitý je Váš příběh. Případ posoudí naše právní oddělení a navrhneme Vám vhodný postup.

Tento formulář nenahrazuje smlouvu a k ničemu nezavazuje Vás ani nás.

Předběžné posouzení je zcela zdarma.

Informace o poškozeném:
Informace o škodní události – dopravní nehodě, úrazu atd:
Datum události:
Místo události:
Prosím zaškrtněte jednu nebo více možností:

Prosím popište nám, jak k události došlo, co následovalo, jak se situace dále vyvíjela.
Potřebujeme znát Váš příběh.

V případě pracovního úrazu vyplňte údaje zaměstnavatele poškozeného:Prosím zašlete nám související dokumenty ve formátu pdf:

Prosím opište bezpečností kód:
captcha

Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním poskytnutých osobních a citlivých osobních údajů za účelem posouzení a vyřízení pojistného plnění, náhrady škody a újmy s tím, že správce osobních údajů, společnost Legalfin s.r.o., IČO: 03055094, použije osobní údaje pouze k uvedenému účelu. Souhlasím, aby správce osobních údajů ke své činnosti využil služeb dalších zpracovatelů osobních údajů, zejména z řad advokátů, lékařů, znalců a dodavatelů technických řešení. Tento souhlas uděluji na dobu zákonem požadovanou pro archivaci dokladů, nejméně však na pět let. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování, vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. 

 

Předběžné posouzení není uzavřením smlouvy na plnění. Výsledkem předběžného posouzení je rozhodnutí, zda bude klientovi předložen návrh příkazní smlouvy. Obě strany mají možnost odmítnout uzavření smlouvy bez udání důvodu. Žádná ze stran nemá nárok na finanční plnění.