Předběžné posouzení

Předběžné posouzení je formulář pro sdělení podstatných údajů, podle kterých můžeme zvážit možnosti Vašeho případu.

Prosím, vyplňte níže uvedené, údaje popište nám Vaši situaci, jak k ní došlo, jaké byly okolnosti. Velmi důležitý je Váš příběh. Nahrajte protokoly od policie, lékařské zprávy, dokumenty od pojišťovny i další dokumenty, které máte k dispozici. Případ posoudí naše právní oddělení a navrhneme Vám vhodný postup.

Tento formulář nenahrazuje smlouvu a k ničemu nezavazuje Vás ani nás.

Předběžné posouzení je zcela zdarma.

Předběžné posouzení není uzavřením smlouvy na plnění. Výsledkem předběžného posouzení je rozhodnutí, zda bude klientovi předložen návrh smlouvy o poskytování právních služeb. Obě strany mají možnost odmítnout uzavření smlouvy bez udání důvodu. Žádná ze stran nemá nárok na finanční plnění.

Nezávazná konzultace zdarma

Utrpěli jste úraz a potřebujete právní pomoc?
Můžete nás nezávazně kontaktovat pomocí kontaktního formuláře níže.