Nahlásit škodu online
Volejte od 9 do 17 hodin

+420 736 727 533

Výhody

Podobně jako Vy, naši potenciální zákazníci, si klademe otázku, proč byste si měli vybrat pro uplatnění svých nároků na náhradu škody právě společnost Legalfin. Uvědomujeme si, že se pohybujeme v konkurenčním prostředí a stále pracujeme na tom, aby naše nabídka byla tou nejvýhodnější pro Vás.

 • Pomoc ihned od vzniku škody
  Abyste se mohli stát našimi klienty, nepotřebujete žádné úřední potvrzení (například o účasti na dopravní nehodě), že jste utrpěli škodu. Poskytujeme pomoc všem poškozeným již od vzniku škody. V dnešní době jsou naprosto běžné situace, kdy se snaží skuteční viníci všemi legálními i nelegálními cestami zbavit své odpovědnosti.
 • Nejvyšší možné odškodné
  Jsme přímo zainteresováni na výši vymoženého odškodného. Proto uděláme vše, aby bylo co nejvyšší. Dáme Vám přesné instrukce, jak postupovat v dané fázi řízení. Kdy a jaký hlášení nebo posudek je potřeba, jakým komunikovat s lékaři, Policií, soudy, ale také viníkem nehody a pojišťovnou.
 • Žádné platby předem
  Naše odměna je předem dohodnuta podílem z vymožené náhrady škody. Proto nám nic neplatíte dopředu. Žádnou zálohu, žádné soudní ani jiné poplatky, žádné náklady na znalecké posudky.
 • Advokát pro celé řízení
  Veškeré právní jednání s viníkem, Policií, soudy, pojišťovnami a dalšími osobami v souvislosti s Vaší škodou činí výhradně advokát, člen České advokátní komory. Naše společnost při jednání ve vaší věci nijak nevystupuje.
 • Svobodná volba advokáta
  Pro celé řízení si můžete vybrat svého advokáta. Jedinou naší podmínkou je, aby uzavřel smlouvu s naší společností a splňoval naše standardy práce. Pokud svého advokáta nemáte, můžeme Vám jej doporučit. Na všechny spolupracující advokáty máme náročné požadavky týkající se prokazatelné odbornosti v oblasti trestního i civilního práva se zaměřením na náhrady škod, dále organizace a vedení kanceláře.
 • Hradíme veškeré náklady
  Naše pomoc nespočívá jen v úhradě služeb advokáta nebo ve vyřízení záležitosti s pojišťovnou. V průběhu řízení hradíme veškeré související náklady s vymáháním Vašich nároků, jako jsou soudní poplatky, hotové výdaje, náklady na znalecké posudky a další důkazy. Tento bod je součástí naší standardní nabídky, nicméně v jednotlivých případech si vyhrazujeme právo na změnu nabídky.
 • Garantujeme rychlost reakce
  Vzhledem k našim požadavkům na spolupracující advokáty dokážeme zaručit, že Vaše nároky budou uplatněny v nejbližším možném termínu.

Další výhody Vám rádi představí naši regionální spolupracovníci.

Informace zde obsažené nejsou nabídkou (návrhem na uzavření smlouvy) ani veřejným příslibem provozovatele Legalfin s.r.o. K získání a využití uvedených služeb je třeba uzavřít smlouvu s provozovatelem za individuálně dohodnutých podmínek. V případech, které vyhodnotíme jako rizikové, můžeme například klientovi navrhnout, že si sám uhradí znalecký posudek a podobně, s každým klientem uzavíráme individuálně připravenou smlouvu. Provozovatel není povinen uzavřít žádnou smlouvu. Služba nazvaná „Kvalifikované posouzení odškodného“ je vždy placená – částečně předem, částečně po jejím poskytnutí.

Pokud máte zájem o další informace, prosím vyplňte níže uvedený formulář. Jeho vyplnění je zcela nezávazné. Budou Vás kontaktovat naši zástupci, kteří Vám sdělí další podrobné informace.

captcha