Hodnota bodu bolestného

Správně stanovená hodnota bodu bolestného je klíčová pro určení nároku poškozeného na náhradu škody. Při stanovení bolestného a jeho odškodnění je třeba nejprve určit okolnosti, za nichž došlo k úrazu a poškození zdraví. Pracovní úrazy se odškodňují jinak, než zranění způsobená v běžném životě mimo zaměstnání.  Tedy například při sportu a rekreaci, práce na vlastním domě a podobně. U dopravních nehod je třeba vždy posuzovat, jestli se dopravní nehoda stala při plnění pracovních povinností.

Hodnota bodu bolestného pro rok 2022

  • pro nepracovní úrazy hodnota 1 bodu bolestného činí 378,39 Kč
  • pro pracovní úrazy a úrazy ve škole hodnota 1 bodu činí 250,- Kč

Hodnota bodu bolestného při pracovním úrazu, školním úrazu, nemoci z povolání

V případě, že se jedná o pracovní úraz nebo úraz na základní, střední nebo vysoké škole, je třeba použít nařízení vlády 276/2015 Sb., o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění způsobené pracovním úrazem nebo nemocí z povolání. Podle § 3 tohoto nařízení činí hodnota 1 bodu při pracovním úrazu 250,- Kč. Od roku 2015 nedošlo k žádné valorizaci hodnoty bodu u pracovních úrazů.

1 bod bolestného pracovní úraz = 250,- Kč
Hodnota bodu bolestného při pracovních úrazech

Hodnota bodu bolestného v ostatních případech – nepracovní úrazy

V ostatních případech je třeba vycházet z metodiky Nejvyššího soudu České republiky k náhradě nemajetkové újmy na zdraví (bolest a ztížení společenského uplatnění podle § 2958 občanského zákoníku). Podle této metodiky se doporučuje hodnotu bodu odvozovat od jednoho procenta hrubé měsíční nominální mzdy za kalendářní rok předcházející. Průměrná mzda za rok 2021 činila 37.839,- Kč, tj. vznikla-li bolest v roce 2022, činí hodnota jednoho bodu bolestného 378,39 Kč.

1 bod bolestného 2022 = 378,39 Kč
Hodnota bodu bolestného 2022

Pro větší přehlednost jsme pro Vás připravili tabulku s hodnotami bodů pro jednotlivá léta účinnosti nového občanského zákoníku.

Rok Průměrná mzda minulý rok Hodnota bodu běžný rok
2014  25 128,00 Kč  251,28 Kč
2015  25 686,00 Kč  256,86 Kč
2016  26 467,00 Kč  264,67 Kč
2017  27 589,00 Kč  275,89 Kč
2018 29 504,00 Kč 295,04 Kč
2019 31 885,00 Kč 318,85 Kč
2020 34 125,00 Kč 341,25 Kč
2021 35 611,00 Kč 356,11 Kč
2022 37 839,00 Kč 378,39 Kč

Zaokrouhlení alespoň na celé koruny se provede ve vztahu k výsledné částce, nikoliv k hodnotě jednoho bodu. Vznik bolesti se váže k akutní fázi bolestivého stavu s tím, že výši nároku lze vyčíslit až v době stabilizace bolesti.

Kalkulátor pro výpočet výše bolestného najdete zde – výpočet výše bolestného.

Pokud máte zájem o další informace, prosím vyplňte níže uvedený formulář. Jeho vyplnění je zcela nezávazné. Budou Vás kontaktovat naši zástupci, kteří Vám sdělí další podrobné informace.

Další příspěvky

Užíváme cookies abychom Vám zajistili funkčnost našich stránek. Pokud budete nadále prohlížet naše stránky předpokládáme, že s použitím cookies souhlasíte.

Otevřít chat
Naši právníci jsou on-line!
Dobrý den,
Jak Vám můžeme pomoci?